Scholieren.com forum

Scholieren.com forum (https://forum.scholieren.com/index.php)
-   De Kantine (https://forum.scholieren.com/forumdisplay.php?f=15)
-   -   PGA en de wet.. (https://forum.scholieren.com/showthread.php?t=1965160)

PGA-Expert 17-02-2021 12:41

PGA en de wet..
 
Persoonsgericht verstoren ongrondwettig

Het persoonsgericht verstoren van potentiële terrorismeverdachten in opdracht van de burgemeester is in strijd met de wet. Dat zegt Jan Brouwer, hoogleraar Algemene rechtswetenschap aan de Rijksuniversiteit Groningen. ‘De dreiging van terrorisme betekent niet dat de overheid mag handelen in strijd met haar eigen wetten.’

Jan Brouwer, hoogleraar Openbare Orde en Recht aan de Rijksuniversiteit Groningen, directeur van het Centrum voor Openbare Orde en Veiligheid, docent op de cursus Openbare Orde, Rampen en Noodbevoegdheden en spreker op het congres Radicalisering & Terrorisme.

Wapen tegen terrorisme

Persoonsgericht verstoren is een wapen in de strijd tegen terrorisme. Potentiële verdachten van terrorisme worden openlijk dag en nacht in de gaten gehouden. Het doel: een persoon onbruikbaar maken voor een eventueel terroristisch netwerk. Naar verluidt gaat het om een werkwijze die in Nederland gangbaar is en bij tientallen mensen wordt toegepast. De politie post voor hun woningen, belt regelmatig aan om te kijken of de persoon thuis is en volgt ze op straat. Bezoek wordt aangesproken en het is niet ondenkbaar dat buurtbewoners wordt gevraagd verdachte zaken rond de woning van de persoon te melden.

Wettelijke grondslag

Jan Brouwer heeft forse kritiek op het persoonsgericht verstoren, dat volgens hem een wettelijke grondslag ontbeert. Het is de burgemeester die verantwoordelijk is gemaakt voor het verstoren, met als argument dat mogelijke terroristen een gevaar voor de openbare orde zijn. Een ogenschijnlijke logische argumentatie, zegt Jan Brouwer, maar in werkelijkheid een juridische vondst die de overheid bevrijdt van de beperkingen van het strafrecht. ‘Het strafrecht is redelijk dichtgetimmerd. Het openbare orde-recht is juridisch gezien braakliggend terrein, dat er nu met de haren is bij gesleept. Ik vind dat dubieus.’

Voor meer info:

Bron : https://blog.sbo.nl/veiligheid/perso...ongrondwettig/

JaapieEleven 17-02-2021 14:21

Goed verhaal

Haller 17-02-2021 14:35

Ga weg

Jan Marijnissen 17-02-2021 14:36

Dus jij bent een terrorist? Doe eens niet.

Straatmeid 17-02-2021 19:31

Je zit waarschijnlijk (nog steeds) in een psychose. Er zijn veel mensen die zich druk om je maken en je willen helpen, maar dan moet je nu open staan voor hulp en deze ook aanvaarden.

PGA-Expert 06-03-2021 17:55

Strafbaarheid

Veel handelingen die worden verricht zijn niet of weinig strafbaar, de belagers maken van deze handelingen gebruik juist omdat ze niet tot weinig strafbaar zijn maar cumulatief wel effect sorteren op het leven van het doelwit.

De strafbaarheid van verschillende belagings handelingen:

Het bewust verkopen van een slecht product of het bewust leveren van slechte dienstverlening is strafbaar. Ook het beïnvloeden tot, aanzetten of veroorzaken van slechte dienstverlening is strafbaar. Iemand in gevaar brengen of schade toebrengen door een product of dienst is strafbaar.

Consumentenbond in geval van slechte producten of dienstverlening. Garantie/terugbetaling.
Civiel rechtelijk in geval van schade veroorzaakt door een slecht product of dienstverlening. Restitutie en schadevergoeding.
Strafrechtelijk in geval van ernstige schade (financieel/lichamelijk/psychologisch) en grove nalatigheid of kwade opzet. Restitutie, strafrechtelijke vervolging en schadevergoeding.

Het bewust veroorzaken van geluid is strafbaar (geluidshinder) Het is algemeen bekend dat langdurige geluidshinder ernstige schade toebrengt bij mensen. O.a. ziekmeldingen, lichamelijke klachten, psychologische klachten, concentratieproblemen, stress, PTSS, slaapdeprivatie.

Lichamelijke schade, het is algemeen aanvaard dat blootstelling aan langdurige geluidshinder er voor kan zorgen dat iemand 10 jaar minder oud wordt. Daarom doet men het in de PGA.
Psychologische schade,het is aanvaard dat blootstelling aan langdurige geluidshinder zorgt voor zware stress, belemmering van functioneren en ernstige psychologische klachten.
Maatschappelijke schade, door de verschillende effecten van de geluidshinder ontstaat er de volgende schade: relatieproblemen, werkproblemen, inkomstenderving, ziekmeldingen.

Het bewust maatschappelijk hinderen is strafbaar, of dat nou klem rijden op straat is of het bewust saboteren van banen en relaties (belaging en hinder) Het is bekend dat langdurige hinder ernstige schade toe kan brengen, daarom doet men het namelijk, men kent de effecten van de PGA. Het zorgt voor intimidatie op allerlei manieren en zorgt er voor dat iemand niet gewoon zijn leven meer kan leiden, daarom past men het toe in de PGA.

Psychologische schade
Lichamelijke schade
Sociale schade
Diefstal en vandalisme

Het bewust (emotioneel) mishandelen is strafbaar. Veel van de acties die men uitvoert in het kader van de PGA zijn niet strafbaar of weinig strafbaar. Het is het cumulatieve effect wat de doorslag geeft, hierdoor is het voor het doelwit een constant gevecht met een vijand die niet zichtbaar is voor de rest van de omgeving (ninja’s). Men doet het op deze manier omdat er wel schade wordt aangericht (op zijn minst beïnvloed) maar de oorzaak van die schade verdekt en ontkenbaar is.

In gevallen van PGA worden waarheid en realiteit een kwestie van perceptie. De waarheid achter een gebeurtenis is anders dan men doet voorkomen en de realiteit is in werkelijkheid anders dan hij lijkt. Er wordt een zorgvuldige parallelle realiteit geconstrueerd. Voor het doelwit in het echte leven zonder dat de omgeving dit in de gaten heeft, voor de autoriteiten vaak enkel op papier maar dat is voldoende voor de autoriteiten, dat is hun wapen, dossiervorming en bureaucratie.

Belaging, art. 285b

Het bewust lastig vallen, observeren of aanspreken is strafbaar, zeker als het onderdeel is van een grotere belagings-campagne. Ook een niet-strafbare handeling die wordt uitgevoerd in het kader van belaging is strafbaar. Dus aanspreken, hinderen of de aandacht trekken, handelingen die op het eerste gericht niet strafbaar zijn worden dan daadwerkelijk strafbaar. De persoon die de handeling of actie uitvoert maar ook de opdrachtgever van de belaging zijn strafbaar.

Belaging en de 540 procedure.

Op het moment dat een belager op heterdaad betrapt wordt kan de belaagde tot aanhouding overgaan en de belager vasthouden tot er een politieagent aanwezig is.

De belaagde moet aantonen dat er sprake is van een heterdaad situatie, er een ernstige inbreuk wordt gepleegd en dat de kans op herhaling groot is.

Artikel 540

1. In het geval van ontdekking op heeterdaad van eenig strafbaar feit waardoor de openbare orde ernstig is aangerand, kunnen de maatregelen in de navolgende bepalingen omschreven, worden toegepast, indien tegen den verdachte gewichtige bezwaren bestaan en er groot gevaar is voor herhaling of voortzetting van dat feit.

2. Het geval van ontdekking op heeter daad wordt bij toepassing van de maatregelen die in deze titel worden omschreven, aanhouding inbegrepen, aanwezig geacht indien:

a. de vrijheidsbeneming omschreven in de 240, artikelen 154a en 176a van de Gemeentewet kort na die ontdekking heeft plaatsgevonden en

b. bij aansluitende aanhouding en inverzekeringstelling de toepasselijke termijnen in acht zijn genomen.

Haller 06-03-2021 18:18

Wat een gelul zeg

Megatron 06-03-2021 19:12

Citaat:

Haller. schreef: (Bericht 34811412)
Wat een gelul zeg


JaapieEleven 07-03-2021 12:46

Ga je de hele wet voorlezen?

Little Phoebe 07-03-2021 13:29

Laten we het in 1 topic houden.


Alle tijden zijn GMT +1. Het is nu 01:00.

Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2021, Jelsoft Enterprises Ltd.