Scholieren.com forum

Scholieren.com forum (https://forum.scholieren.com/index.php)
-   Huiswerkvragen: Klassieke & Moderne talen (https://forum.scholieren.com/forumdisplay.php?f=10)
-   -   gemaakte verslag over de multiculturele samenleving (https://forum.scholieren.com/showthread.php?t=1692219)

smart_girl 21-05-2008 16:19

gemaakte verslag over de multiculturele samenleving
 
hey mensen dit is een werkstuk voor maatschappijleer die ik heb gemaakt over de multiculturele samenleving. je kunt het natuurlijk owk voor andere vakken gebruiken..maarjah....succes he;)Mijn werkstuk gaat over multiculturele samenleving.
Het lijkt me wel leuk om iets meer te weten over de samenleving in Nederland, aangezien ik een ander cultuur heb. De onderstaande vragen heb ik beantwoord vanuit mijn eigen inzicht in het leven. Er zijn natuurlijk duizenden vragen over wat betreft de multiculturele samenleving. Ik heb vragen uitgekozen die voor mij belangrijk zijn. En mijn antwoorden wil ik graag met u delen. Ik vind alvast dat een multiculturele samenleving een grote stap op de toekomst is. Niet iedereen is het er natuurlijk mee eens, maar mensen zijn mensen, of hij nou zwart, wit of bruin is, iedereen is gelijk en verdient het dus ook om gelijk behandeld te worden. Mijn vragen gaan voornamelijk over wat ik net gezegd hebt. Voor mij is het dus belangrijk. Dit verslag lijkt misschien wel erg veel op de stof die we in het boek hebben behandeld. Ik heb inderdaad het boek als een hoofdbron gebruikt. Maar mijn antwoorden komen niet rechtstreeks uit het boek. Ik wil u alleen nog maar even zeggen dat de antwoorden puur van mij zelf zijn. Ik heb dit werkstuk met plezier gemaakt.
Ik wens u veel leesplezier en ik hoop dat u tevreden zult zijn met mijn werkstuk.In dit werkstuk worden de volgende vragen beantwoordt:

1. Wat bepaalt het gedrag van mensen en waar komen de gewoonten in een samenleving vandaan?
2. Hoe maken mensen zich de cultuur van een samenleving eigen?
3. Hoe kijken we aan tegen andere groepen?
4. De multiculturele samenleving in Nederland. Hoe is deze ontstaan in de afgelopen 60 jaren?
5. Wat zijn de kansen van allochtonen en autochtonen in het onderwijs en in de werksituatie?
6. Hoe ziet de toekomst van de Nederlandse samenleving eruit?
1.
Wat bepaalt het gedrag van mensen?

Het gedrag van mensen wordt bepaald door de manier hoe je met elkaar omgaat en welke gewoontes je elke dag hebt. Dus gewoon je dagelijkse leven. Je gedrag kan door verschillende kenmerken worden bepaald, bijvoorbeeld: Opvoeding, Media, Erfelijkheid, Omgeving, Cultuur en Leerprocessen.

Opvoeding: Hoe je word opgevoed heeft een grote invloed op je gedrag.
Bijvoorbeeld als je word geleerd dat jouw geloof het enige belangrijke geloof is, dan heeft dat invloed op je gedrag als je mensen aanspreekt met een ander geloof dan die van jou.

Media: De televisie heeft ook een invloed op je gedrag en leefgewoonten. Bijvoorbeeld: Agressieve films zijn slecht voor het gedrag van kinderen. Het beïnvloedt ze gemakkelijk.
Bij volwassenen hebben de reclames veel invloed.

Erfelijkheid: Erfelijkheid heeft de grootste invloed op je gedrag. Erfelijkheid zijn de eigenschappen die je erft van je biologische ouders. En die eigenschappen kun je niet zomaar veranderen. Je hebt dan een aangeboren gedrag. De reden waarom baby’s meteen weten te zuigen is omdat het een erfelijk gedrag is.

Omgeving: je krijgt dagelijks te maken met andere mensen dan je familie. Bijvoorbeeld je vrienden. Heb je vrienden die roken en drinken, dan ga je automatisch met ze meedoen. Als binnen je familie bijvoorbeeld bijna elke dag ruzie wordt gemaakt, dan neem jij dat gedrag over. Dat zorgt er dan voor dat ook jij om de kleinste dingen boos zal worden.

Cultuur: Elke cultuur heeft zijn eigen regels en waarden en normen. Het gedrag dat bij je cultuur hoort wordt je aangeleerd. Dus kun je ook dingen leren van andere culturen om je bijvoorbeeld te kunnen aanpassen. Verschillende culturen hebben dan ook een invloed op je gedrag.

Leerprocessen: Je gedrag kan je worden aangeleerd. Bijvoorbeeld wat je leert op school. Maar ook dingen die je thuis leert. Om te weten hoe je met een lepel moet omgaan, moet je dat eerst leren. Iedereen heeft hiermee dagelijks mee te maken. Je leert elke dag wel wat nieuws. De leerprocessen hebben dus ook een grote invloed op je gedrag.

2.
Waar komen de gewoonten in een samenleving vandaan?

Wat zijn gewoontes?

Gewoontes verschillen per cultuur. Een cultuur is de levenswijze van een groep mensen door middel van zijn eigen normen en waarden. Je gewoontes hangen van hoe je bent opgevoed en natuurlijk van welke cultuur je bent. Bij de Nederlandse cultuur is het bijvoorbeeld zo dat om 6 uur mensen gaan avond eten. Bij andere culturen is dat weer anders. Bij de Chinese cultuur eet men met stokjes. Veel van onze gewoontes worden overgenomen van de ouders of grootouders. Dit leidt er uiteindelijk toe dat het een soort traditie is. Je gewoontes liggen dus aan je zelf of van het land van waar je komt.


Wat is samenleving?

Een samenleving is een maatschappij waar mensen samen leven. De Nederlandse samenleving is een multiculturele samenleving, wat betekent dat er verschillende soorten groepen, verschillende soorten culturen met elkaar samen leven in de maatschappij. De maatschappij heeft dan ook zo zijn regels om de samenleving in de hand te houden. Want niet iedereen is het eens met de multiculturele samenleving. Zulke mensen worden ook wel racisten genoemd. Een samenleving bestaat uit mensen, regels en wetten. Zonder regels en wetten is er geen orde, en als er geen orde is dan is er alleen maar chaos. Nou dat willen we niet. Vroeger in de 15e en 16e eeuw was er niet één samenleving, maar meerdere. Ieder had zijn eigen groepje. Maar die samenlevingen waren geen Nederlandse samenleving of Duitse samenleving. Het waren de blanken en de zwarten. Toentertijd waren er niet zo veel regels en wetten waardoor er chaos ontstond tussen mensen om allerlei kleine dingen. Het ergste was de slavenhandel. Maar daar ga ik nu niet over praten. Het belangrijkste nu, is dat er een multiculturele samenleving is. En dat maakt ieder mens blij. Nou ja, meer dan de helft dan.
3.
Hoe nemen buitenlanders de Nederlandse cultuur over?

Mensen die net het land binnen zijn, zijn verplicht een inburgeringcursus te volgen. Tijdens deze cursus leren de mensen de Nederlandse taal en hoe ze zich moeten aanpassen in de maatschappij. Bijvoorbeeld door het leren van de regels in Nederland.
Als de mensen eenmaal zijn ingeburgerd, gaan ze in de loop van de tijd de normen en waarden overnemen van de Nederlandse cultuur. Voorbeeld hiervan is om 6 uur te gaan eten terwijl de mensen misschien gewend waren om in hun eigen land veel later te eten of misschien wel eerder. Mensen gaan ook de typische Nederlandse feestdagen vieren. Bijvoorbeeld, Sinterklaas of prinsjesdag. Ze vieren het wel, maar op een manier dat zij het fijn vinden, dus elkaar cadeautjes geven, bij elkaar komen (familie hereniging). Ze passen zich wel aan maar doen het dus op hun eigen manier of de manier die zij het leukst vinden.
Ook het koopgedrag van de mensen kan veranderen. Hier in Nederland heb je spruitjes. En in bijvoorbeeld Suriname heb je dat niet. Dus mensen gaan ook nieuwe dingen uitproberen. Er zijn natuurlijk duizenden dingen over de manier waarop buitenlanders de Nederlandse cultuur overnemen. (Ik heb hier al een paar van gegeven.)
4.
Waarom hebben mensen zo’n negatief beeld van andere groepen?

Mensen vormen een beeld van iemand van wat ze hebben gehoord en niet van wat ze weten uit eigen ervaring weten. Bijvoorbeeld Belgen zijn dom. Als oudere mensen dit horen is het nog niet te laat om van gedachten te kunnen veranderen. Maar als iemand al van kleins af aan leert dat Belgen dom zijn, is het moeilijk voor die gene om later te kunnen accepteren dat het niet zo is. Als die gene dan bijvoorbeeld naar een universiteit gaat en er achter komt dat er een Belgische wetenschapper daar werkt, zal hij allerlei dingen verzinnen om te wijzen dat Belgen dom zijn en dus geen wetenschappers kunnen zijn. Hij gaat dan bijvoorbeeld zeggen dat de wetenschapper misschien is geboren in België, maar dat hij zijn leven lang in Nederland woont. Dus hij is zo’n beetje een Nederlander.
Dat mensen een negatief beeld krijgen van andere groepen hebben verschillende oorzaken Deze oorzaken zijn:

Negatieve beeldvorming:
Er zijn heel wat oorzaken waarom mensen een negatief beeld hebben van andere groepen. Één van die oorzaken is angst. Als een nette geklede persoon op straat loopt, en opeens iemand ziet langslopen met piercings op zijn hele lijf, dan wordt die persoon heel erg bang. Dat komt omdat hij zulke mensen niet gewend is, en dus ook niet weet hoe zo’n persoon zich gedraagt. De man met de piercings is dus heel anders dan andere mensen. Tegenwoordig hebben de terroristen de naam van de Islam slecht gemaakt. De meeste mensen zijn hierdoor ook bang geworden voor de moslims, omdat ze dan meteen denken aan de terroristen.
De nette geklede mensen zijn de overheersende cultuur en de man met de piercing hoort bij de subcultuur. Een subcultuur is een cultuur, dat afwijkt van een overheersende cultuur.

Omgeving:
De omgeving waar je in woont heeft heel wat invloed over hoe jij je later zult gedragen. Denk bijvoorbeeld aan de opvoeding die je mee krijgt. Als je bijvoorbeeld altijd hoort dat antilianen lui zijn of dat turken stinken, dan ga je dat je hele leven lang blijven denken, wat uiteindelijk leidt tot discriminatie.
5.
Discriminatie:
Discriminatie leidt vaak tot achterstand. En die achterstand leidt weer tot negatieve beeldvorming. Discriminatie begint als mensen van een ander land in jou land komen wonen. Vaak heb je buren die (in hun eigen gezin) zeggen: ‘komen hier zwarten wonen? Nou dan kunnen we het huis maar beter gaan beveiligen.’ Al eeuwen lang worden er racistische opmerkingen gemaakt over andere culturen. In Amerika was er bijvoorbeeld haat voor de ‘zwarten’. In Duitsland was er haat voor de joden. De jodenhaat in Duitsland laat duidelijk zien dat mensen snel bang worden voor wat anderen zeggen. De ene dag zijn een Duitser en een jood nog goede buren. En de volgende dag begint er haat te groeien bij de Duitser om wat hij heeft gehoord van anderen.


Racisme:
Buitenlanders willen meestal wel graag werken. Stel je voor dat jij als Surinamer in de wachtkamer zit voor een sollicitatiegesprek samen met een Nederlander. De Surinamer mag als eerst naar binnen. Hij heeft een geweldige CV en heeft een universiteit diploma. Dan gaat de Nederlander naar binnen. Hij heeft nog geen enkel werk ervaring, en heeft alleen een MBO diploma. De Surinamer en de Nederlander waren de enige twee sollicitanten. En wie wordt er aangenomen?. De Nederlander. Dat komt omdat de gespreksafnemer ook een Nederlander is. Hierbij is er dus duidelijk sprake van racisme. Soms krijgen buitenlanders wel een baan aangeboden. Maar dan in een heel lage functie.

6.
Wat word bedoeld met multiculturele samenleving?

Een multiculturele samenleving betekent dat er verschillende culturen samenleven. De mensen leven samen en behouden hun eigen geloof en normen en waarden. Bijvoorbeeld, Hindoestanen die in Nederland wonen. Ze behouden hun eigen taal en hebben hun eigen feestdagen en hebben ook het recht om het te vieren. Er is dus geen discriminatie. Misschien zijn er wel mensen die het er niet mee eens zijn, maar tegenwoordig geldt de regel dat alle mensen met elkaar samen leven in één wereld. Nog een voorbeeld van multiculturele samenleving, is dat op de hindoestaanse feestdag Holi, iedereen met elkaar samen speelt met poeder. Dat is nou het leuke ervan. Het maakt niet uit van welke ras je bent, iedereen is welkom.


Hoe ontstaat multiculturele samenleving?

Een multiculturele samenleving ontstaat als verschillenden culturen met elkaar samenleven in een land. Bijvoorbeeld als Spaanse migranten naar Nederland komen om te wonen. Ze leven dan samen met de Nederlanders en mogen hun moedertaal en hun normen en waarden behouden. Alleen is het wel belangrijk dat ze de Nederlandse taal leren. Dat gebeurt door middel van een inburgeringcursus. In de tijd van de slavernij werden er van alle landen slaven gehaald om in een land te gaan werken. Bijvoorbeeld in Suriname. De slaven van Suriname bestonden niet alleen uit de lokale indianen, maar ook uit Afrikanen, Indiërs en mensen uit Java. Deze mensen bouwden daar hun eigen leven op en na de slavernij zijn ze in Suriname blijven wonen. Al deze mensen die van verschillende culturen zijn leven samen in Suriname en daarom is er in Suriname een multiculturele samenleving. Een multiculturele samenleving wordt gevormd door migranten, allochtonen, autochtonen en vakantiebezoekers.7.
Waarom verlaten mensen hun land en gaan ze naar Nederland?

De afgelopen 60 jaren zijn veel buitenlanders in Nederland komen wonen.
Vooral rond de jaren 90 kwamen veel gastarbeiders in Nederland werken en wouden daarna in Nederland blijven. Ook tijdens de onafhankelijkheid van Suriname kwamen veel Surinamers naar Nederland. Veel mensen kwamen ook in Nederland omdat ze denken dat ze hier een betere toekomst hebben dan in hun eigen land zelf. Sommige mensen zijn asielzoekers. Er kwamen steeds meer Marokkanen, Turken, Chinezen, Surinamers en Antilianen naar Nederland. Hierdoor groeit de multiculturele samenleving steeds verder.

Er zijn verschillende redenen waarom mensen hun eigen land verlaten en naar Nederland komen:
•gezinsherenigde migratie: Is wanneer een allochtoon in Nederland woont en zijn
gezin vanuit het buitenland naar Nederland wil brengen.
•gezinsvormende migratie: Is wanneer iemand die in Nederland woont met iemand
vanuit het buitenland wilt trouwen en hem of haar naar
Nederland meeneemt.
•gastarbeiders: Iemand die in het buitenland woont en in Nederland moet komen
werken en later toch nog in Nederland wilt blijven.
•politieke reden: Redenen zoals oorlog en onderdrukking.
•economische reden: In het land waar ze wonen is veel armoede en weinig
werkgelegenheid. Ze hopen dat ze in een ander land een
betere toekomst gaan hebben.
•Asielzoekers: Vluchtelingen (mensen die vluchten uit hun land voor oorlog en
geweld) die in Nederland bij de overheid een asielaanvraag
indient. Als de overheid bepaalt dat ze mogen blijven worden ze
opgenomen in een asielzoekerscentrum.
8.
Wat is de culturele achtergrond van migranten?

Bij de naam allochtoon denken mensen meteen aan Turken, Marokkanen, Surinamers, Antilianen en Chinezen. Maar men vergeet dat Belgen en Duitsers ook allochtonen zijn. Het gevolg hiervan is dat als de mensen een Surinamer op straat zien lopen, dat ze dan meteen denken dat hij een allochtoon is, terwijl diegene misschien hier is geboren. In de Nederlandse bevolking valt ongeveer 20% onder de naam allochtoon. Dat is ongeveer 3 miljoen mensen van de totale bevolking. Bijna de helft ervan zijn Westerse allochtonen, en de ander helft zijn niet Westerse allochtonen. Onder de Westerse allochtonen vallen de Duitsers, Belgen, Polen, Engelsen etc.. onder de niet Westerse allochtonen vallen de Surinamers, Marokkanen, Antilianen, Arubanen etc.. een aantal groeperingen zijn de laatste jaren sterk toegenomen. Die groeperingen zijn onder andere: Irakezen, Afghanen, Iraniërs, Chinezen en Somaliërs.Hoe ziet de toekomst van de multiculturele samenleving eruit?

Ik denk dat de samenleving veel zal veranderen. Het woord allochtoon zal denk ik veel gebruikt worden. Maar dan wel in een goede manier, dus niet als een scheldwoord. Nu is de criminaliteit ook heel hoog onder de allochtonen. Maar men doet erg zijn best om de mensen van de straten te houden. Bijvoorbeeld door de mensen werk en onderwijs te geven. Of door ervoor te zorgen dat de toekomstige generaties goed opgeleid worden, zodat er in de toekomst geen problemen zullen ontstaan. Ik denk vooral dat de multiculturele samenleving zal groeien in de toekomst. In steeds meer landen ontstaan er allerlei problemen. Men wilt dan zo snel mogelijk weg uit dat land en verhuist dan naar een ander land. Ze verhuizen dan bijvoorbeeld naar Nederland. De populatie van Nederland wordt dan steeds groter. Ik denk vooral dat in de toekomst allochtonen echt het gevoel zullen krijgen van Wij zijn Nederlander!.
9.
Dit was dan mijn werkstuk over de multiculturele samenleving.
Ik ben door dit werkstuk wel wat meer te weten gekomen over de Nederlandse samenleving. Ik heb nu ook een beter beeld van de maatschappij. En eigenlijk is Nederland niet zo erg wat betreft discriminatie. Tja, niet op alle plaatsen dan. Hier in denhaag verloopt alles prima. Overal waar je kijkt zie je mensen met een ander cultuur. Mensen die met elkaar samenleven in vrede en harmonie. Dat maakt mijn dag weer goed. Door het maken van dit werkstuk, en door al het informatie op te zoeken weet ik nu veel meer dan van te voren. ik weet nu bijvoorbeeld, wat het gedrag bepaalt van de mensen, of waar de gewoonte vandaan komen. Hierdoor begrijp ik de lessen ook beter, omdat ik informatie moest zoeken wat te maken had met het hoofdstuk. Het zoeken van informatie was niet zo makkelijk. Op het internet staat ook niet alles. Daarom heb ik ook een beetje informatie gezocht in boeken, en natuurlijk ook een paar vragen gesteld aan een paar nichten en neven van me. Ik was erg blij toen ik hoorde dat ze wel wat weten over de multiculturele samenleving. Verder heb ik alles zelf gedaan.
Kortweg, ik heb veel geleerd van dit werkstuk..

11.
Allochtonen

Mensen die van het buitenland komen hebben een grote talen achterstand. Voor kinderen valt het nog wel mee, omdat zij het snel kunnen leren. Maar voor de ouderen is het niet zo makkelijk om zomaar een nieuwe taal te leren. Maar de oorzaak ligt ook aan de motivatie. Als je echt de taal van je nieuwe woonland wilt leren, dan doe je ook hard je best om het onder de knie te krijgen. Daarom kunnen de meeste buitenlandse vrouwen geen Nederlands spreken. En ja, nog iets. Het meest voorkomende geslacht met een talenachterstand zijn de vrouwen. Maar daar ga ik verder niks over zeggen, anders heb ik twee verschillenden verslagen.☺
Voor oudere mensen is er een inburgeringcursus en de kinderen gaan naar een speciale school, of worden in een speciale klas gezet. Ook al leren allochtone kinderen de Nederlandse taal te beheersen, maar echt vlot praten gaat niet. dat komt doordat thuis een ander taal wordt gesproken, waardoor de kinderen dus tweetalig worden opgevoed.


Wat zijn de kansen van autochtonen en allochtonen in het onderwijs en in hun werksituatie?

Er word tot de dag van vandaag helaas nog steeds onderscheid gemaakt tussen een autochtoon en een allochtoon. De kansen van een autochtoon op een hoge functie is vele male groter dan die voor een allochtoon. Dit gebeurt nog steeds omdat er nog steeds een ‘wij’ groep en een ‘jullie’ groep is (de ‘wij’ groep zijn de autochtonen en de ‘Jullie’ groep zijn de allochtonen).
Maar gelukkig veranderen de tijden, en accepteren mensen de allochtonen steeds meer en meer. En dus ook de mensen met een buitenlandse cultuur, maar die hier zijn geboren. Uiteindelijk maakt het niet uit of je nou bruin, wit, groen, paars of zwart bent. WE ZIJN ALLEMAAL MENSEN!. Toch zal dit soortelijke discriminatie altijd blijven voortbestaan, maar dan wel in een steeds kleiner wordende groep. Mensen accepteren langzaam andere culturen. De Surinaamse cultuur is al zo’n beetje geaccepteerd. Als een werkgever dan moet kiezen tussen een Surinamer en een Turk als werknemer, dan kiest hij voor de Surinamer.
De kans om als allochtoon of als iemand met een andere cultuur ‘het te maken’ in deze maatschappij is redelijk groot. Je zult je best er voor moeten doen, en niets van anderen aantrekken.
10.
Inleiding Blz. 1

Vraag 1 Blz. 2 t/m 3

Vraag 2 Blz. 4

Vraag 3 Blz. 5 t/m 6

Vraag 4 Blz. 7 t/m 8

Vraag 5 Blz. 9

Vraag 6 Blz. 10

Conclusie Blz. 11

Belgarath 21-05-2008 22:34

Euhm, dit is heel aardig van je, maar je post het niet helemaal op de goede plek. Probeer het hier http://www.scholieren.com/werkstukken/toevoegen eens.


Alle tijden zijn GMT +1. Het is nu 10:12.

Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2022, Jelsoft Enterprises Ltd.