Scholieren.com forum

Scholieren.com forum (https://forum.scholieren.com/index.php)
-   Psychologie (https://forum.scholieren.com/forumdisplay.php?f=51)
-   -   Prisoner's dilemma (https://forum.scholieren.com/showthread.php?t=1344499)

Sevi 19-01-2006 13:55

Prisoner's dilemma
 
Ik heb een vraag over het prisoner's dilemma, en ja, het is voor school. :)

Wat is een goede defenitie voor het dilemma?
Ik was zelf zover gekomen:

Het prisonerís dilemma is een gedachtenexperiment dat de motieven voor het ethisch handelen van een individu bekijkt, als dit individu rekening houdt met de handelingen van de rest van de maatschappij. Het beschrijft de afwegingen tussen het eigenbelang en solidariteit met anderen.Dankje!

EggeD 19-01-2006 14:02

't Is 'definitie'. Van define, als het ware.

Ik ken dat dilemma niet, klinkt een beetje triviaal/psychologisch.

shibby almighty 19-01-2006 14:09

wil je een definitie of uitleg van het prisoners dilemma ?
al vindt ik bijde gevallen je antwoord niet juist

Robo 19-01-2006 14:36

Prisoner's dillema, mmmmmmm, denkt na...

Das toch van dat twee mensen in een cel zitten en niet met elkaar kunnen comminiceren. En dan hebben beide een knop waarop ze kunnen drukken. Als de een drukt en dan ander niet, dan gaat degene die niet drukt dood en de ander wordt vrijgelaten. Als ze beide drukken gaan ze allebei dood en als ze beide niet drukken ook.

Ik geloof dat dat hem was tog?

heeft het wel ergens in een boek staan maar geen zin om te zoeken :o

martijn1985 19-01-2006 15:12

Citaat:

Robo schreef op 19-01-2006 @ 15:36 :
Prisoner's dillema, mmmmmmm, denkt na...

Das toch van dat twee mensen in een cel zitten en niet met elkaar kunnen comminiceren. En dan hebben beide een knop waarop ze kunnen drukken. Als de een drukt en dan ander niet, dan gaat degene die niet drukt dood en de ander wordt vrijgelaten. Als ze beide drukken gaan ze allebei dood en als ze beide niet drukken ook.

Ik geloof dat dat hem was tog?

heeft het wel ergens in een boek staan maar geen zin om te zoeken :o

dat is een voorbeeld. Een ander voorbeeld is ook met een gevangenis. Twee criminelen hebben iets gedaan. Als de ene bekent gaat de ander de gevangenis in. Bekennen ze beiden dan gaan ze beiden de gevangenis in, maar dan minder lang dan als er 1 de cel in zou gaan. Als ze beide niet bekennen gaan ze ook beide de bak in, langer dan als er 1 de cel in zou gaan. Het voordeligst is dus om beide te bekennen, dat zijn in totaal het minste aantal celjaren.

Een definitie is iets van: "een dilemma waarbij je moet kiezen tussen je eigenbelang en het belang van de groep"

Sevi 20-01-2006 14:20

Citaat:

shibby almighty schreef op 19-01-2006 @ 15:09 :
wil je een definitie of uitleg van het prisoners dilemma ?
al vindt ik bijde gevallen je antwoord niet juist

En definitie graag :)

Wat is er volgens jou niet goed aan mijn definitie en hoe zou jij het doen?

Robo 20-01-2006 14:22

Citaat:

Mala schreef op 20-01-2006 @ 15:20 :
En definitie graag :)

Wat is er volgens jou niet goed aan mijn definitie en hoe zou jij het doen?

Martijn 1985 gaf toch al een voorbeeld?
Ik zou zeggen: Kiezen tussen je eigen belang (egoisme) of het belang van een ander (altruisme).

Sevi 20-01-2006 14:24

Citaat:

Robo schreef op 19-01-2006 @ 15:36 :
Prisoner's dillema, mmmmmmm, denkt na...

Das toch van dat twee mensen in een cel zitten en niet met elkaar kunnen comminiceren. En dan hebben beide een knop waarop ze kunnen drukken. Als de een drukt en dan ander niet, dan gaat degene die niet drukt dood en de ander wordt vrijgelaten. Als ze beide drukken gaan ze allebei dood en als ze beide niet drukken ook.

Ik geloof dat dat hem was tog?

heeft het wel ergens in een boek staan maar geen zin om te zoeken :o

Het dilemma zoals ik het ken en waarvoor ik een definitie moet geven:

Er is een misdrijf gepleegd en er zijn twee verdachten opgepakt. Deze verdachten zijn schuldig bevonden aan een licht vergrijp, maar er is nog niet voldoende bewijsmateriaal voor het delict waar ze nu voor opgepakt zijn. Dit bewijsmateriaal moet aan het licht komen d.m.v. een ondervraging. Als de ene gevangende informatie over de andere geeft bekent deze zelf medeplichtig te zijn aan het misdrijf (ze hebben het immers samen gepleegd). Echter, omdat de ene dan informatie verschaft over de ander mag de ene vrijuit gaan. Dit is gebaseerd op het verschijnsel 'kroongetuige', dat in Amerika gebruikt wordt.

Mogelijkheden:
Allebei bekennen: 5 jaar voor beiden
Allebei ontkennen: 2 jaar voor beiden
A bekent, B ontkent: 0 jaar voor A, 4 jaar voor B
B bekent, A ontkent: 0 jaar voor B, 4 jaar voor A

Bekennen is dus tegelijkertijd informatie verschaffen over.

Levitating Nun 20-01-2006 18:06

Voorbeeld van "rational choice" (zie ook "Tragedy of the Commons"). Wat doen mensen in een bepaalde situatie? Samenwerken of voor eigen gewin gaan? Het illustreert ook hoe mensen op bepaalde stimuli reageren.

Sartre 20-01-2006 19:17

Inderdaad. Het is een model om rationele keuzes te onderzoeken (game-theory) Ik heb hem iets anders geleerd. Het spel is gebaseerd op meerdere keren spelen, dat moet erbij gezegd worden.
In dit geval is het de ideale strategie om te ontkennen. De totale schade is dan het kleinst. Als je er echter vanuit gaat dat de andere speler dit ook inziet (en rationeel denkt) en elke keer voor ontkennen gaat wordt het voor jou verleidelijk om te bekennen, zodat jij helemaal vrijuit gaat en de ander 2 jaar krijgt. Het risico bestaat dat de andere speler ook voor zichzelf kiest en op een gegeven moment ook gaat bekennen.

De Veroorzaker 20-01-2006 19:26

Citaat:

Mala schreef op 20-01-2006 @ 15:20 :
En definitie graag :)

Spel waarin de resultaten symmetrisch en geordend zijn zodat wanneer een speler de belofte verbreekt dit meer oplevert dan wederzijdse samenwerking had opgeleverd, die beiden meer had opgeleverd dan wederzijdse verbreking van de belofte, die op haar beurt weer meer oplevert dan de loser krijgt als de ander de ander de belofte verbreekt.
Dennet.

pietje x 28-01-2006 18:22

de beste definitie voor het prisoners dilemma is:

Een situatie waarbij een groep een afspraak maakt en jij het grootste voordeel behaald als je je niet aan de afspraak houdt.HEt dillemma is alleen dat niet iedereen deze overweging mag maken

Prof 29-01-2006 14:41

t is emer de spanning tussenw at meest rationeel is en wat mensen ind e praktijk doen :)

hmmmm 30-01-2006 10:41

Ik zie dit meer als een Sociaal Psychologisch of Sociologisch vraagstuk. Het mag dan wetenschap zijn, maar waarom staat het niet in het Psychologie forum?

Bij de game-theory is het ook belangrijk of de desbetreffende persoon later nog contact moet onderhouden met de anderen.
Als ik bijvoorbeeld in een studentenhuis woon waar er een schoonmaakrooster voor de badkamer is en ik houd mij daar niet aan. De anderen doen dan het werk, maar gaan op een gegeven moment protesteren.
Dat wil zeggen dat ik niet alleen een vuile badkamer heb, maar ook nog eens ruzie heb met mijn huisgenoten. Als ik over een maand weg zou gaan speelt dit geen rol meer.

Robo 30-01-2006 12:08

Citaat:

hmmmm schreef op 30-01-2006 @ 11:41 :
Ik zie dit meer als een Sociaal Psychologisch of Sociologisch vraagstuk. Het mag dan wetenschap zijn, maar waarom staat het niet in het Psychologie forum?

Goeie opmerking.
En zou je je game theorie misschien kunnen uitleggen?

hmmmm 30-01-2006 13:28

Citaat:

Robo schreef op 30-01-2006 @ 13:08 :
Goeie opmerking.
En zou je je game theorie misschien kunnen uitleggen?

Binnen de sociale psychologie wordt er onderscheid gemaakt tussen verschillende taakverdelingen binnen groepen.
- Compensatorische taken: het groepsoordeel is gelijk aan het gemiddelde van de individuele oordelen. Bijvoorbeeld het aantal bonen in een pot of de temperatuur in een kamer
- Disjunctieve taken: De groep wordt geforceerd om een keuze te maken uit verschillende oplossingen die groepsleden voor een probleem hebben aangedragen. Het groepssucces hangt af van het meest competente groepslid
- Conjunctieve taken: Alle groepsleden moeten aan een bepaald criterium voldoen. Bijvoorbeeld een berg beklimmen met een groep mensen.
- Cooperatieve taken: Een groepslid dat zijn eigen voordeel nastreeft, doet dat ook als vanzelf voor de groep. Bijvoorbeeld de bemanning van een wedstrijdzeilboot. De hele bemanning wil immers winnen.
- Competitieve taken: Taken waarbij de winst van de ene speler verlies van de ander tot gevolg heeft. Bijvoorbeeld schaatsers die teamgenoten zijn.

Bij het Prisoner's dillema, de Game-theory of Tragedy of the commons gaat het om een mix tussen een cooperatieve en een competitieve taakverdeling.
Normaal kan je in een groep kiezen voor welke taakverdeling je kiest. Bij het marktmechanisme kan dat niet (de markt is immers ook een groep).
Zo lang er in een groep duidelijk is dat men belangen bij elkaar heeft liggen zal je (op een paar uitzonderingen na) niet vaak een competitieve taakverdeling vinden.
Zo gauw de groep groter wordt (en het groepsbelang dus uit het oog raakt) of men de groep binnekort gaat verlaten, gaat men het individuele belang voorop stellen.
Hierbij kan je het voorbeeld uit mijn vorige post nemen. Voorbeelden bij het marktmechanisme zijn belasting ontduiken, Zwart rijden in de trein, etc.
Het is dus zaak om het groepsbelang proberen voorop te laten stellen. Wat betreft de markt kan dit mijns inziens ofwel gedaan worden door reclame, ofwel door straf of door men directer in contact te brengen met de markt en deze kleiner te maken. Ik ben voor vrijheid, dus ik kies voor de laatste optie.

De sociologie gaat nog veel verder in op de Game-theory, maar daar ben ik niet zo in thuis...


Alle tijden zijn GMT +1. Het is nu 02:41.

Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd.