Scholieren.com forum

Scholieren.com forum (https://forum.scholieren.com/index.php)
-   Huiswerkvragen: Klassieke & Moderne talen (https://forum.scholieren.com/forumdisplay.php?f=10)
-   -   Nederlandse spelling: 's of -s? (https://forum.scholieren.com/showthread.php?t=1522807)

butterflyonfire 01-01-2007 15:10

Nederlandse spelling: 's of -s?
 
Wanneer is het nu 's of de s eraan vast als je bijvoorbeeld zegt 'het boek van Marga'. Is het dan Marga's boek of Margas boek? Ik was er altijd van overtuigd dat als een woord eindigde met een lange klinker er een 's achter moest, maar ik zie het op zoveel manieren in de media en dergelijke, dus ik ben een beetje lost.

En bij meervoud moet er bij een medeklinker toch ook ALTIJD een s aan vast? Het is sowieso nooit zo geweest, zelfs niet in de Engelse taal, dat er een 's achter komt. Behalve natuurlijk bij een lange klinker (maar dat dan weer niet in de Engelse taal). Ik snap bijvoorbeeld niet waarom De Pfaff's zo wordt geschreven op tv. Het is toch gewoon De Pfaffs?

mathfreak 01-01-2007 16:11

Citaat:

butterflyonfire schreef op 01-01-2007 @ 16:10 :
Wanneer is het nu 's of de s eraan vast als je bijvoorbeeld zegt 'het boek van Marga'. Is het dan Marga's boek of Margas boek? Ik was er altijd van overtuigd dat als een woord eindigde met een lange klinker er een 's achter moest, maar ik zie het op zoveel manieren in de media en dergelijke, dus ik ben een beetje lost.

En bij meervoud moet er bij een medeklinker toch ook ALTIJD een s aan vast? Het is sowieso nooit zo geweest, zelfs niet in de Engelse taal, dat er een 's achter komt. Behalve natuurlijk bij een lange klinker (maar dat dan weer niet in de Engelse taal). Ik snap bijvoorbeeld niet waarom De Pfaff's zo wordt geschreven op tv. Het is toch gewoon De Pfaffs?

Wanneer een zelfstandig naamwoord eindigt op een heldere klinker a, e, i, o, u of y, met daaraan voorafgaand een klinker, dan wordt het meervoud met 's geschreven.
Als een woord eindigt op a, i, o, u of y wordt de bezitsvorm met 's geschreven. Als een woord eindigt op een sisklank wordt de bezitsvorm met ' geschreven, en als het woord niet op een verkeerde manier kan worden gelezen wordt de bezitsvorm met s geschreven. Namen die eindigen op een klinker worden dan, als ze bezittelijk worden gebruikt, met s geschreven.

Miles 01-01-2007 19:55

Het komt gewoon door het Engels dat iedereen, ook bijvoorbeeld de Duitsers, een foute apostrof achter de 'eigenaar' zet: Jan's boek.

edit: De Duitse wikipedia heeft daar zelfs een artikeltje over.

Broeder 02-01-2007 09:53

Citaat:

mathfreak schreef op 01-01-2007 @ 17:11 :
Wanneer een zelfstandig naamwoord eindigt op een heldere klinker a, e, i, o, u of y, met daaraan voorafgaand een klinker, dan wordt het meervoud met 's geschreven.

Namen die eindigen op een klinker worden dan, als ze bezittelijk worden gebruikt, met s geschreven.

Medeklinker bedoel je, neem ik aan.

mathfreak 02-01-2007 19:26

Citaat:

Broeder schreef op 02-01-2007 @ 10:53 :
Medeklinker bedoel je, neem ik aan.
Het ging inderdaad om een aan de heldere klinkers voorafgaande medeklinker. Helaas kon ik het niet meer corrigeren omdat de limiet daarvoor al verstreken is. Het onderste stukje over namen die einidgen op een klinker heeft betrekking op de schrijfwijze van de bezitsvorm, dus dat had je beter uit je reply weg kunnen laten, aangezien dat betrekking had op iets anders.

Broeder 02-01-2007 21:23

Bij de bezitsvorm krijg je na een klinker juist wel een apostrof voor de -s.

perseus 02-01-2007 22:20

Citaat:

Broeder schreef op 02-01-2007 @ 22:23 :
Bij de bezitsvorm krijg je na een klinker juist wel een apostrof voor de -s.
Niet bij elke klinker...

Broeder 03-01-2007 11:07

Uiteraard, maar ik bedoelde het als reactie op de post waarin juist het tegenovergestelde stond.

Antoni 07-01-2007 17:12

Gebruik bij zowel bezitsvormen als meervouden zo min mogelijk de apostrof. De apostrof is er enkel om een woord zijn oorspronkelijke klank te doen behouden. Het is daarom onzin om Jans boek als Jan's boek te schrijven, omdat de uitspraak hetzelfde is. De apostrof is dus overbodig.
In een geval als Lisa's boek is de apostrof wel nodig, omdat je anders een klankverandering van de a krijgt: de [á] wordt dan een [à] en dat is niet de bedoeling: Lisas boek.
Anne eindigt dan wel ook op een klinker, maar omdat Annes boek qua uitspraak niet verschilt van Anne's boek wordt er geen apostrof gebruikt.
Sjors' boek krijgt wel een apostrof omdat het anders niet duidelijk is dat het om een bezitsvorm gaat. Deze laatste heeft niets met uitspraak, maar met betekenis/duidelijkheid te maken.

Ditzelfde geldt voor meervoudsvormen. De Pfaffs is zo dus inderdaad goed gespeld, omdat de apostrof in De Pfaff's overbodig is omdat er geen klankverandering is. Iglo's heeft dus wel een apostrof, omdat iglos anders uitgesproken wordt.
Kade heeft een korte eindklank en daarom schrijf je de meervouds-s eraan vast: kades. Je ziet dat de uitspraak behouden blijft.
Café krijgt geen apostrof in het meervoud omdat de e in café altijd lang uitgesproken wordt door het accent. Dus: cafés.

loeka148 06-08-2008 18:21

Bar-le-Duc komt nu met "Leontien's Ladies Ride 2008".

Andijvie 06-08-2008 18:38

Citaat:

loeka148 schreef: (Bericht 27975630)
Bar-le-Duc komt nu met "Leontien's Ladies Ride 2008".

Die Bar-le-Duc toch!


Alle tijden zijn GMT +1. Het is nu 07:05.

Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd.