Scholieren.com forum

Scholieren.com forum (https://forum.scholieren.com/index.php)
-   ARTistiek (https://forum.scholieren.com/forumdisplay.php?f=16)
-   -   Wat is kunst? (https://forum.scholieren.com/showthread.php?t=369798)

Alexander 07-02-2003 15:02

Wat is kunst?
 
'n Klein stukje dat ik geschreven heb voor m'n ckv2. Ik ben wel benieuwd wat jullie, als echte kunstenaars, erop te antwoorden hebben:

Aftasting van grenzen (wat is kunst?)
De vraag die in het postmodernisme gesteld wordt, luidt als volgt: wat is nu kunst? Sinds de geldende definitie is bestreden door de futuristen en de dada´sten, is dat een belangwekkende vraag. De ‘oude’ kunstwereld is niet met een (bevredigend) antwoord gekomen. Zo heeft eigenlijk de avant-garde zichzelf buiten spel gezet, door de bestaande kunstdefinities op te heffen. Dat is op zich niet slecht, maar laat ons wel achter met een leeg gevoel. Ik zal proberen met een definitie van kunst te komen die voor mezelf werkzaam is, met het besef dat zij niet algemeen geldig kan zijn.
Ten eerste communiceert kunst. Een kunstwerk is een medium dat de boodschap van de kunstenaar wil overbrengen naar de beschouwer. Zo kunnen we al direct de conceptuele kunst uitschakelen, die immers al het idee in het hoofd van de kunstenaar kunst vindt.
Verder heeft kunst in de eerste plaats het doel om mensen over iets na te laten denken. Pas later komt het vermaaksaspect (maar dat hoeft zeker niet uitgesloten te worden). Dus een computerspelletje Ping is geen kunst, evenals hebbedingetjes als Mondriaangerechten. Overigens is met deze definitie architectuur ook geen kunst, behalve dan de gebouwen die geconstrueerd zijn met een bepaalde gedachte erachter (zoals gotische kerken).
Als derde punt moet het wel op een ‘artistieke’ manier gebeuren. Daarmee wil ik zeggen, dat de maker van het kunstwerk creatief moet zijn geweest en een bepaalde ‘taal’ moet hebben gebruikt. Bijvoorbeeld symbolen of voorstellingen. Dan is abstractie dus ook kunst, want dat gebruikt ook een bepaalde ‘taal’, namelijk de afwezigheid van een voorstelling.
Ook moet een kunstenaar (en dus een kunstwerk) origineel zijn. Hij moet iets nieuws toevoegen aan het al bestaande. Daarbij is het niet erg om bepaalde stijlen of iets dergelijks van elkaar over te nemen, maar het moet geen overduidelijke plagiaat worden. De kunstenaar als genie dus.
We hebben nu dus als kenmerken communicatie, vermaak niet als belangrijkste doel, gebruik van een bepaalde ‘taal’ en originaliteit. Ik wil hieraan nog toevoegen dat kunst dan zeker niet commercieel is (reclame is dus allesbehalve kunst). Ook moeten we even kijken naar wat kunst niet is (of zou moeten zijn): alleen maar elitair, zonder enige boodschap of behouden. We moeten ons niet de ogen sluiten voor nieuwe ontwikkelingen en die op voorhand afwijzen. Zo zouden videogames best wel kunst kunnen zijn, maar hebben we nog geen tijd gehad om aan dat idee te wennen. Vonden de grotschilders van bijvoorbeeld Lascaux hun schilderingen wel kunst? Wij wel, maar dat komt omdat we eraan gewend zijn. Alleen met de bovenstaande criteria zou ik kunnen zeggen dat videogames geen kunst zijn, maar ik sluit niet uit dat het niet bestaat.
Dat is ongeveer de definitie van kunst zoals ik die zie, hoewel er ongetwijfeld grote moeilijkheden zijn. Bijvoorbeeld Middeleeuwse kunst: die kun je moeilijk mooi gemaakt of erg origineel noemen. Dat was voor de Middeleeuwers ook geen criterium. Maar toch beschouw ik die als kunst. Kennelijk wegen bepaalde criteria zwaarder voor mij dan andere. En daar komt het persoonlijke aspect om de hoek kijken: de criteria heb je, maar hoe je die afweegt is een persoonlijke zaak. Zo wordt toch ook het individu in de beoordeling getrokken, en wordt wel duidelijk: kunstdefinities in het postmodernisme kunnen op geen enkele wijze nog algemeen geldig zijn. Het enige dat we echt kunnen doen, is proberen de grenzen af te bakenen en te bepalen wat echt buiten de ‘kunstboot’ valt. En dat is al lastig genoeg.

Please comment on this all :).

**SoMeOne 07-02-2003 19:33

Wel leuk gezegd maar je mist toch een zekere kern
je zegt niet waarom je architectuur geen kunst vindt of waarom je middeleeuwse kunst wel kunst vindt.
Wat is bijvoorbeeld de popart als reclame geen kunst is?
wat bedoelde Cristo dan volgens jou en hoe zit het met landart, waarbij het draait om de schepping van het werk zelf, niet het resultaat of het effect op de beschouwer?
volgens maar draait het niet alleen om interactie tussen beschouwer en maker maar ook zeker om een reactie op de maatschappij, willen vernieuwen en provoceren.


Alle tijden zijn GMT +1. Het is nu 06:12.

Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2021, Jelsoft Enterprises Ltd.