Oud 07-08-2004, 16:36
IGRA
IGRA is offline
Column van Mark van den Broek
Nederland, Islaam en het Nederlandse schuldgevoel


Vraag aan een willekeurig iemand op straat wat hij of zij van de Islaam vindt of weet en het antwoord is bijna altijd: niks voor mij, stelletje extremisten, vrouwenonderdrukkers, baardapen, niks mag, enz. Je kan het mensen ergens niet kwalijk nemen als je kijkt naar de wijze waarop de gemiddelde Tv-zender bericht geeft over de Islaam. Als je bovendien weet dat de Telegraaf de meeste gelezen "krant" in Nederland is en dat de manier waarop zij de Islaam in beeld brengen nou niet bepaald objectief is, dan is het ook niet verwonderlijk dat de Islaam in Nederland zo'n negatief beeld heeft. Mensen zijn er echt bang voor. Dat merk je bijvoorbeeld aan het gebruik van een uitdrukking als "moskeeŽn rijzen als paddestoelen uit de grond..."

Wat wordt er in het onderwijs nou verteld over de grootse moslimculturen uit een nog niet zo ver verleden? Ik heb nooit geleerd op school dat de islamitische culturen in de middeleeuwen veel verder ontwikkeld waren dan wij en dat ze op wetenschappelijk vlak heel veel ontdekkingen gedaan hebben waar wij tot op de dag van vandaag gebruik van maken, bijvoorbeeld op medisch vlak. In Sevilla, een christelijk bolwerk onder islamitisch gezag, werden allerlei klassieke werken vertaald, onder andere die van Plato.

Dankzij de moslims zijn heel wat klassieke werken bewaard gebleven. Ik ben er zelf achter gekomen dat er iets als een islamitisch Spanje bestaan heeft dat zo succesvol was dat het acht eeuwen lang heeft stand gehouden in Europa en dat er een bloeiende economie bestond en zeer veel interculturele uitwisselingen waren tussen de in vrede levende Moslims, Christenen en Joden! Toen het succes van de Islaam een doorn in het oog van het onderontwikkelde christelijke westen begon te worden en toen men inzag dat de Islaam zich zeer snel verspreidde op typisch islamitische manier via handelscontacten, begon men in Europa met een tegenoffensief op typisch westerse wijze: achterbaks, oneerlijk en ten koste van mensen. Joden werden verdreven door de Christenen en vluchtten massaal naar Marokko waar ze nog steeds welkom zijn en waar ze ook tijdens WO II massaal naartoe gevlucht zijn.

De christelijke kruistochten en instituten als de Spaanse Inquisitie werden in het leven geroepen. Duizenden onschuldigen werden gedood en verdreven. Donkere tijden braken aan, het ging bergafwaarts met Spanje op een zodanige manier dat men de rijkdommen die men tot dan toe gekend had dan maar gewoon ergens anders vandaan ging halen. Zo werd Amerika gekolonialiseerd, leeggeplunderd en ontdaan van zeer hoogstaande culturen omdat Columbus uitgezonden werd, op zoek naar rijkdommen. Hij had een Arabisch sprekende Moor bij zich die zeer goed op de hoogte was van navigatietechnieken omdat hij de werken van de diverse briljante Arabische geleerden kon lezen en begrijpen. De sextant en het astrolabium zijn Arabische uitvindingen. Er bestaan bewijzen dat de Moren Amerika al ruim 500 jaar voor Columbus ontdekt hadden en dat wordt ondersteund door opgravingen in Amerika en uitspraken die Columbus van de inboorlingen heeft opgeschreven over de handelscontacten die! ze reeds gehad hadden met Arabisch sprekende inwoners uit Noord-Afrika.

Dat was even een stukje moslimgeschiedenis.

Het is toch ook opmerkelijk hoe goed men in het westen zijn best gedaan heeft om heel veel namen van geleerden van Arabische herkomst te latiniseren en bepaalde wetenschappelijke ontdekkingen aan het westen toe te schrijven. "Avicenna" komt van Ibn Sienna, "AvarroŽs" van Ibn Rushd, enz. De Renaissance is gebaseerd op de kennis die vanuit islamitisch Spanje door de kruisridders naar Europa gebracht is en zou nooit zijn tot stand gekomen zonder de aanwezigheid van moslims in Spanje. De Islaam is dus Europeser dan wij ooit hadden kunnen of durven vermoeden!

De anti-Islaam-campagne waar wij nu nog steeds de gevolgen van voelen is toen opgezet. De kruisridders kregen voorlichting van paters die praatten over de gevreesde moslimbarbaren. Echter troffen zij tegen alle verwachtingen in een zeer hoogstaande beschaving aan toen ze aankwamen in Noord-Spanje en begonnen met hun verovering van islamitisch Spanje en het was uit respect voor de schoonheid en grootsheid van de grote moskee in Cordoba dat men deze moskee heeft laten staan. Bij Allah: dat is toch een wonder!

Hoe moeilijk komt de Islaam hier wel niet van grond onder de autochtone bevolking! Waarom bestaat er nog steeds geen imamopleiding terwijl de Islaam de tweede grootste godsdienst is in Nederland? In landen als Engeland, Amerika, BelgiŽ en Duitsland, waar inmiddels zeer veel autochtonen tot de Islaam bekeerd zijn, bestaan reeds zeer goede pleidingsmogelijkheden.
Ik zal niet zeggen dat de media geheel ongelijk hebben en inderdaad, er bestaan foute regimes die zichzelf "islamitisch" noemen, maar als je ook maar enige kennis hebt van de Islaam of van wat voor religie dan ook, dan zou je toch denken dat je toch de conclusie moet kunnen komen dat het toch echt niet de bedoeling kan zijn van een religie om vrouwen te onderdrukken, hen geen onderwijs te geven, aanslagen te plegen, enz.

Als je in Nederland ook kijkt naar de gevoelens ten aanzien van bijvoorbeeld de sluier, die voor de meeste mensen het symbool is van vrouwenonderdrukking in de Islaam, dan kan je heel makkelijk te weten komen hoe weinig de meeste mensen weten of begrijpen van de Islaam. Nou is Nederland bovendien ook een geweldig egocentrisch land en dus is het voor veel mensen moeilijk om de theocentrische cultuur van de Islaam te begrijpen. Al bij al bestaat er in Nederland een vruchtbare anti-islamitische voedingsbodem en er zijn vast heel veel mens! en die belang hebben bij de instandhouding ervan.

Nederland heeft ten aanzien van de efficiŽnte hulp die ze destijds aan de Nazi's geleverd heeft bij de uitroeiing van de Joden tijdens WO II een onnoemelijk schuldgevoel. Nederland had een zodanig goed opgezet administratief systeem waarbij de beruchte ponskaartenmachines van IBM gebruikt werden zodat ze hebben bijgedragen aan een efficiŽntie van uitroeiing van 80%!

Nu is het wel handig om wat van dat schuldgevoel bij een ander te kunnen dumpen. Jezelf opkrikken op de rug van een ander: een typisch westerse manier van aanpakken. Een handig hulpmiddel daarbij zijn de media, neem bijvoorbeeld de Telegraaf, die zelf een behoorlijk fout verleden heeft, en die door heel veel mensen gelezen wordt: zeer efficiŽnt. Ja, van efficiŽntie weten wij alles hier in Nederland: je gebruikt je nazistische verleden en de kennis die je daarbij opgedaan hebt nu om lekker tekeer te gaan tegen de nieuwe zondebokken: de moslims en dit alles in een beschermd wettelijk kader van vrijheid van meningsuiting. Zo: klaar is Kees. Vele moslims zijn bovendien allochtoon, dus dat zijn twee vliegen in ťťn klap. Zeer efficiŽnt!
Wat ook handig is is dat je doet voorkomen alsof moslims vijandig gezind zijn tegenover Joden en voilŗ: een heerlijk anti-islamitisch recept. Je associeert de huidige strijd van de Palestijnen met het uitroeien van Joden door de Nazi's en je hebt zodoende een handige manier om het sociaal geaccepteerd te krijgen dat je bezig bent met genocide op de Palestijnen. Je maakt bovendien de Palestijnen onderdeel van de grote, grijze, gezichtsloze Arabische massa en je kan rustig uitmoorden wat je wil: jij blijft wel de fatsoenlijke westerse staat met zijn hoge levensstandaard en zijn gevoel voor mensenrechten.

Iedereen kent wel Anne Frank: ze heeft een eigen museum of meerdere. Er zijn verschillende films over haar leven gemaakt. Zij heeft een gezicht. Met haar associŽren mensen zich. Die honderddzuidenden uitgeroeide Palestijnse kinderen hebben geen identiteit. Wij zien ze niet, wij kennen ze niet. En wat er niet is heeft dus ook geen belang. ! Zo legitimeren wij, ontwikkeld Nederland, dat het goed is dat IsraŽl nu bezig is met een racistische politiek van etnische zuivering. De etnische zuivering die de christelijke ServiŽrs uitvoerden in de Balkan is niet anders dan wat nu in Palestina gebeurt. Open een atlas uit bijvoorbeeld 1910. Kijk naar het Midden-Oosten. Kijk hoe groot Palestina was en hoe klein de toenmalige Ottomaanse provincie Judea. Dat is al eeuwen zo geweest.

Wat ook al eeuwen zo is is dat Joden en Moslims altijd al in vrede samenleefden, maar nu ineens in 1948 wordt er een groep Joden gedumpt in Palestina die alles opeisen. De aanwezige Palestijnen moeten maar oprotten en worden massaal in kampen gestopt onder goedkeuren van het westen. Engeland heeft hier een aardige hand in gehad. Die zullen zich nu ook wel aardig schuldig voelen als aanstichter van alle ellende daar. De Palestijnen zijn nu het grootste dakloze volk.

Is dat de bedoeling? Of moeten er ook eerst 6 miljoen van hen uitgeroeid worden alvo! rens ze het respect krijgen wat ze verdienen? Niet dat het goed te praten is wat er tijdens WO II gebeurd is, maar ik vind het wel erg simpel om dat steeds weer als argument te gebruiken om de huidige genocide op de Palestijnen goed te praten. Doe een ander niet aan wat je zelf ook niet aangedaan wil worden en zeker niet datgene wat ze jou al aangedaan hebben en waar je sympathie mee tracht op te wekken: dat is gewoon laf en achterbaks. Iedereen weet dat Nederland wapens koopt van de schurkenstaat IsraŽl. Iedereen weet dat een luchtvaartmaatschappij als El-Al haar gang kan gaan in Nederland (weet u nog: de Bijlmer -ramp ....).
Amerika stopt jaarlijks meer geld in een landje als IsraŽl dan in een heel continent als Afrika. In de Gazastrook (10x40 km) wonen 5000 Joden in asociale rijkdom tussen 1,5 miljoen Palestijnen. De waterverdeling is: 85% voor de Joden, 15% voor de Palestijnen ... Nederland steunt een land dat dat soort praktijken toepast. Maar ja: Nederland voelt zich schuldig ..! . Mensen associŽren de legitieme strijd van de Palestijnen om hun grondgebied, hun huizen en zichzelf te verdedigen met de praktijken van het Nazi-regime uit het Duitsland van de jaren 40. Volledig onterecht!

De duizenden onschuldige kinderen die bijvoorbeeld nu in Palestina worden afgeslacht door een criminele staat als IsraŽl zijn gezichtsloos en tellen dus niet mee. Zij worden niet herdacht met musea en films.
Zij zijn als insecten die verdelgd mogen worden en Nederland vindt het goed.
Met citaat reageren
Advertentie
Oud 07-08-2004, 17:34
Verwijderd
Gelul.

Van de bovenste plank.
Met citaat reageren
Oud 07-08-2004, 17:54
T_ID
Avatar van T_ID
T_ID is offline
hmmm....

"het onderontwikkelde wetsen was jaloers" in dit soort conflicten is geen goed of slecht, de kruistochten waren een succes, veel militaire macht van de islam werd vernietigd, de moren werden vervangen door de berbers, die door hun barbaarse methodes en rigide regering veel vooruitgang vernietigden.....
"waarom nog geen bloeinde islam in Nederland?"

vanwege de christelijke concurrentie, en het feit dat veel mensen tegenwoordig beter weten dan zich nog te laten bekeren door wat voor godsdienst dan ook.


"Nederland steunt de joden vanuit een schuldgevoel, Palestijnen werden gewanderhand verdreven"

dit geld alleen voor de babyboom generatie, en....even geschiedenisles:

in 1948 kwamen de Joden idd zowat al schietend van de schepen waarop ze daarvoor werden vastgehouden, de reden daarvoor is dat er legioen gewapende arabieren stonden te wachten, die zich onder het toeziend oog van alle westerse naties konden bewapenen, terwijl er voor de joden een embargo gold.

onder dat soort omstandigheden reageren mensen primair, en stampen door alles heen wat nodig is om hun eigen overleven veilig te stellen.

dat daardoor de palestijnen verdreven werden, hebben die palestijnen dus te danken aan de radicalen en mede-arabieren, die zonodig een oorlog moesten beginnen, de acties van de joden waren toen actie-reactie, ze hadden geen keus.


"De Palestijnen worden onderdrukt"

ja, maar aangezien beide zijden schuld hebben aan wat gebeurd is dat te eenzijdig gestelt."het westen kijkt alleen maar toe!"

ja, zo zit de mensheid in elkaar, live with it, denk niet dat wat nu de slachtoffers zijn zo verschillende in elkaar zitten.

datzelfde verwijt viel bij het conflict in darfur, "het westen doet niks", nou ja, de omringende afrikaanse landen steken toch ook geen vinger uit? en dat terwijl sommige toch een uitermate sterk leger onderhouden.
__________________
"Republicans understand the importance of bondage between a mother and child." - Dan Quayle
Met citaat reageren
Oud 07-08-2004, 18:01
Gatara
Avatar van Gatara
Gatara is offline
ik ben onbetaalbaar

en zo met mij nog veeeeeeeeele anderen.

ik heb de tekst niet gelezen...
__________________
Bureaucracy is the death of any achievement.
Met citaat reageren
Oud 07-08-2004, 18:01
Daboman
Avatar van Daboman
Daboman is offline
van dit soort dingen wordt ik nou zo moe. De Islaam wordt hier regelmatig aangekaart als "beter dan de westerse cultuur". Zeer irritant. De tweede keer in een korte tijd alweer.

Ik vind het idioot om te zeggen dat de westerse cultuur alleen maar goede dingen voortbrengt en dat de islaam slecht is en terreurgericht. Ik vind het net zo idioot om te zeggen dat alles fundamenten van de westerse cultuur bij de islaam liggen en dat de islaam alleen maar goede dingen voortbrengt en dat de westerse cultuur slecht en kapitaalgericht is. Dit zijn slechts waarde-oordelen.

Wij hebben gekozen voor westerse maatstaven en de islaam voor islamitische maatstaven. Heeft allebei z'n voor en nadelen. Punt.
Met citaat reageren
Oud 07-08-2004, 20:17
Shitonya
Avatar van Shitonya
Shitonya is offline
Citaat:
Gatara schreef op 07-08-2004 @ 19:01 :


ik heb de tekst niet gelezen... [/B]
ik ook niet. Kun je de volgende keer geen samenvatting geven?
Met citaat reageren
Oud 07-08-2004, 22:38
Severus
Avatar van Severus
Severus is offline
Een mensenleven kun je echt niet in een geldsom uitdrukken. Het is van onschatbare waarde.
__________________
"If life is a dream, better you dread the waking." ~ Honeythorn Gump
Met citaat reageren
Oud 07-08-2004, 22:41
Daevrem
Daevrem is offline
Enkel de begraafkosten?
__________________
"Scriabins fifth and tenth piano sonata contain the most sublime organization of tones I have ever heard." - Shawn Lane
Met citaat reageren
Oud 07-08-2004, 22:42
Metallinos
Metallinos is offline
Ik heb ook niet het stuk helemaal gelezen, maar ik zag dit staan:

Citaat:
Wat wordt er in het onderwijs nou verteld over de grootse moslimculturen uit een nog niet zo ver verleden? Ik heb nooit geleerd op school dat de islamitische culturen in de middeleeuwen veel verder ontwikkeld waren dan wij en dat ze op wetenschappelijk vlak heel veel ontdekkingen gedaan hebben waar wij tot op de dag van vandaag gebruik van maken, bijvoorbeeld op medisch vlak. In Sevilla, een christelijk bolwerk onder islamitisch gezag, werden allerlei klassieke werken vertaald, onder andere die van Plato.
In mijn geschiedenis boek stond toch wel wat over die 'moslimculturen' in de middeleeuwen en de lerares had het ook een of meerdere lessen behandeld. Ik meen me ook te herinneren dat er in het filosofie examen van dit jaar een aantal vragen over een islamitische filosoof ging.
Met citaat reageren
Oud 07-08-2004, 22:47
Daevrem
Daevrem is offline
Haha, ik weet nog wel dat we met geschiedenis een hoofdstuk uit het boek oversloegen. Moet je raden welk hoofdstuk.

Nooit gesnapt waarom.
__________________
"Scriabins fifth and tenth piano sonata contain the most sublime organization of tones I have ever heard." - Shawn Lane
Met citaat reageren
Oud 07-08-2004, 23:18
willypirate
Avatar van willypirate
willypirate is offline
Ts:

Heb verhaal gelezen , was een lange ruk. Klinkt ernstig genoeg voor een overtuiging. Niet helemaal de mijne , alhoewel ik het leed van de palestijnen (en andere mensen) als "schofterig" ervaar is er geen grens aan te trekken.

Stel je eens 6 miljard mensen voor , op een aarbol ........1.2 miljard zitten er in china........blijven er nog 4.8 miljard over , voor de rest van het land (zee/lucht) om china ........Ieder mens wil zich fysiek verplaatsen ........ ieder mens wil zijn overtuiging verplaatsen ........ieder mens komt een ander mens tegen .........BOEM.......... evolutie........grenzen en verhoudingen zijn gemaakt.

Nu kunnen we gaan terugdenken aan oorzaak=>gevolg , maar hoe ver wil je dan teruggaan? Stel dat we zeggen , okee goed palestijnen we zaten fout , hier is jullie land terug , en de joden sturen we weer terug naar Engeland. Probleem opgelost!
Maar waarom zouden we dan bijvoorbeeld ook niet de Amerikanen (westerse "goudzoekers") corrigeren voor hun "stoute" ideetjes? Ik bedoel het zijn nog steeds cowboys.
Ik bedoel maar , je hebt gelijk het is klote voor die mensen. Maar we kunnen beter naar de toekomst kijken lijkt me , als we iets willen oplossen.
__________________
twijfel aan ALLES - No Doubt!
Met citaat reageren
Oud 07-08-2004, 23:51
Gatara
Avatar van Gatara
Gatara is offline
Citaat:
willypirate schreef op 08-08-2004 @ 00:18 :
en de joden sturen we weer terug naar Engeland.

engeland?
__________________
Bureaucracy is the death of any achievement.
Met citaat reageren
Oud 08-08-2004, 00:21
T_ID
Avatar van T_ID
T_ID is offline
Citaat:
Gatara schreef op 08-08-2004 @ 00:51 :

engeland?

volgens mij was dat niet als letterlijke oplossing bedoeld...
__________________
"Republicans understand the importance of bondage between a mother and child." - Dan Quayle
Met citaat reageren
Oud 08-08-2004, 00:26
Gatara
Avatar van Gatara
Gatara is offline
Citaat:
T_ID schreef op 08-08-2004 @ 01:21 :
volgens mij was dat niet als letterlijke oplossing bedoeld...
nee, dat dacht ik ook niet, maar vond t niet t meest logische.
__________________
Bureaucracy is the death of any achievement.
Met citaat reageren
Oud 08-08-2004, 00:33
willypirate
Avatar van willypirate
willypirate is offline
Is ook geen oplossing , het was ook een gevolg=>oorzaak stelling . Volgens Ts dumpten de Engelsen in 1948 een aantal(=hoeveelheid?) Joden in Judea , die vervolgens half Palestina "terug duwde" van "hun" land.
__________________
twijfel aan ALLES - No Doubt!
Met citaat reageren
Oud 08-08-2004, 00:41
Bloedpropje
Avatar van Bloedpropje
Bloedpropje is offline
Citaat:
willypirate schreef op 08-08-2004 @ 01:33 :
Is ook geen oplossing , het was ook een gevolg=>oorzaak stelling . Volgens Ts dumpten de Engelsen in 1948 een aantal(=hoeveelheid?) Joden in Judea , die vervolgens half Palestina "terug duwde" van "hun" land.
het was meer dat de Engelsen zeiden, beste joden ga nou maar daar naar toe want wij verklaren het nu jullie land en wij zijn machtig en kunnen dat dus doen, en toen kwamen de joden (zionisten in dit verband) vanuit allerlei landen inderdaad het land van de palestijnen inpikken

als ik het goed begrepen heb tenminste

en dat is inderdaad belachelijk en ik sta dus ook niet aan de kant van de joden in het israel palestina conflict, maar als ik het mis heb: educate me
Met citaat reageren
Oud 08-08-2004, 00:45
Gatara
Avatar van Gatara
Gatara is offline
Citaat:
Gespleten Geest schreef op 08-08-2004 @ 01:41 :
het was meer dat de Engelsen zeiden, beste joden ga nou maar daar naar toe want wij verklaren het nu jullie land en wij zijn machtig en kunnen dat dus doen, en toen kwamen de joden (zionisten in dit verband) vanuit allerlei landen inderdaad het land van de palestijnen inpikken

als ik het goed begrepen heb tenminste

en dat is inderdaad belachelijk en ik sta dus ook niet aan de kant van de joden in het israel palestina conflict, maar als ik het mis heb: educate me
lol

geen zin in meer
doe maar zoeken in de zoekfunctie als je geinteresseerd bent in wat ik ooit gezegd heb
__________________
Bureaucracy is the death of any achievement.
Met citaat reageren
Oud 08-08-2004, 00:51
Bloedpropje
Avatar van Bloedpropje
Bloedpropje is offline
Citaat:
Gatara schreef op 08-08-2004 @ 01:45 :
lol

geen zin in meer
doe maar zoeken in de zoekfunctie als je geinteresseerd bent in wat ik ooit gezegd heb
dit is gewoon flauw..
je lacht me uit omdat ik kennelijk niet weet hoe het verhaal in elkaar zit maar wat er niet aan klopt en hoe het wel zit moet ik maar gaan zoeken..
Met citaat reageren
Ads door Google
Oud 08-08-2004, 00:52
willypirate
Avatar van willypirate
willypirate is offline
Wie staat er nu wel achter dergelijk conflict? Niemand toch? Maar de realiteit/werkelijkheid of hersenspinsel is blijkbaar anders.
Welke krachten cq mensen bepaald het verloop van degelijk conflict dan? Wie of wat houd het in stand?

antwoorden:

1)"God?"
2)"de wil van de "Mens?"
3)"de Evolutie?"
4)"Toeval?"
5)"geen van allen , de "waarheid" is de hoogste macht , en ik ben blind voor de "waarheid"

__________________
twijfel aan ALLES - No Doubt!
Met citaat reageren
Oud 08-08-2004, 01:21
Gatara
Avatar van Gatara
Gatara is offline
Citaat:
Gespleten Geest schreef op 08-08-2004 @ 01:51 :
dit is gewoon flauw..
je lacht me uit omdat ik kennelijk niet weet hoe het verhaal in elkaar zit maar wat er niet aan klopt en hoe het wel zit moet ik maar gaan zoeken..
nee, ik lach je niet uit

even wat lezen zou wel handig zijn.

ik ben gewoon moe
__________________
Bureaucracy is the death of any achievement.
Met citaat reageren
Oud 08-08-2004, 01:27
Bloedpropje
Avatar van Bloedpropje
Bloedpropje is offline
Citaat:
Gatara schreef op 08-08-2004 @ 02:21 :
nee, ik lach je niet uit
waarom niet?

Citaat:
Gatara schreef op 08-08-2004 @ 02:21 :
even wat lezen zou wel handig zijn.
Weet ik, maar een iets duidelijkere omschrijving van wat ik dan precies moet lezen zou ook handig zijn.

Citaat:
Gatara schreef op 08-08-2004 @ 02:21 :
ik ben gewoon moe
ahaa
Met citaat reageren
Oud 08-08-2004, 01:27
Gatara
Avatar van Gatara
Gatara is offline
morgen

als ik wat helderder ben ofzo
__________________
Bureaucracy is the death of any achievement.
Met citaat reageren
Oud 08-08-2004, 01:28
Bloedpropje
Avatar van Bloedpropje
Bloedpropje is offline
okee
Met citaat reageren
Oud 08-08-2004, 11:50
Daboman
Avatar van Daboman
Daboman is offline
Ik wou ook even de aandacht richten op het feit dat in islamitische overtuigingen vaak een andere manier van leven als onzin wordt afgedaan. Er is er maar 1 en dat is Allah en zulke dingen. Ik heb de tekst niet opnieuw gelezen, maar dit valt me op in Islamtische teksten over de westerse cultuur.

Voor mij en waarschijnlijk ook vele anderen verliest het dan een hele hoop geloofwaardigheid.

Ik zeg niet dat alle moslims zo zijn, ik zeg alleen dat dat me opvalt.

Voor zover ik weet is dat van de kapitalistische kant veel minder, aangezien die kunnen kiezen wat voor leven ze willen. Ze kunnen er zelfs voor kiezen om moslim te worden in eigen land.

En ik wilde even zeggen dat de Islam net zo goed z'n slechte kanten heeft, net als de westerse cultuur. Geen enkele cultuur is perfect.

Laatst gewijzigd op 08-08-2004 om 11:53.
Met citaat reageren
Oud 08-08-2004, 12:07
troep
Avatar van troep
troep is offline
Citaat:
Daboman schreef op 08-08-2004 @ 12:50 :
Voor zover ik weet is dat van de kapitalistische kant veel minder, aangezien die kunnen kiezen wat voor leven ze willen. Ze kunnen er zelfs voor kiezen om moslim te worden in eigen land.
Vrijheid van wat je doet wil niet zeggen dat je niet belachelijk gemaakt wordt/gerespecteerd wordt, dat geld namelijk voor alle culturen dat niet alles gerespecteerd wordt.
__________________
*in a fools mind everyone's simple* *I see I want I take*
Met citaat reageren
Advertentie
Oud 08-08-2004, 12:15
T_ID
Avatar van T_ID
T_ID is offline
Citaat:
Daboman schreef op 08-08-2004 @ 12:50 :
Ik wou ook even de aandacht richten op het feit dat in islamitische overtuigingen vaak een andere manier van leven als onzin wordt afgedaan. Er is er maar 1 en dat is Allah en zulke dingen. Ik heb de tekst niet opnieuw gelezen, maar dit valt me op in Islamtische teksten over de westerse cultuur.

het heet etnocentrisme, en komt over de hele wereldbol voor.

en idd, met mensen die vastzitten in zo'n denkbeeld valt niet tot nauwelijks meer te praten.
__________________
"Republicans understand the importance of bondage between a mother and child." - Dan Quayle
Met citaat reageren
Oud 08-08-2004, 15:39
Verwijderd
Citaat:
T_ID schreef op 08-08-2004 @ 13:15 :

en idd, met mensen die vastzitten in zo'n denkbeeld valt niet tot nauwelijks meer te praten.
Met citaat reageren
Oud 08-08-2004, 17:02
Daevrem
Daevrem is offline
Ik snap niet hoe dat een excuus is voor westerse misdaden.
__________________
"Scriabins fifth and tenth piano sonata contain the most sublime organization of tones I have ever heard." - Shawn Lane
Met citaat reageren
Oud 08-08-2004, 18:46
Verwijderd
Dit is een discussieforum, luie flikker. Niet een plek om je meuk te dumpen en vervolgens maar af te wachten of mensen het lezen. Poneer eens een fatsoenlijke, zelf onderbouwde stelling. Dus niet steeds stukjes van sites copypasten.
Met citaat reageren
Oud 08-08-2004, 20:23
REIE
Avatar van REIE
REIE is offline
Mark van den Broek ziet verbanden die niet bestaat, bijvoorbeeld dat wij uit schulgevoel over ponskaartjes nu de moslims overal de schuld van geven
Waar nu Israel ligt -ik hoop dat jullie dit allemaal erkennen - was vroeger een Brits mandaat. Tijdens de WO II zijn veel joden erheen gevlucht. In 1948, na onrusten, zijn de Britten vertrokken en lieten het aan de joden en Arabieren over om te beslissen wie wat krijg. Dit mislukte en spoedig riepen joodse leiders de staat Israel uit. Hierop verklaarden Irak, Egypte, JordaniŽ en SyriŽ IsraŽl de oorlog. Wat volgt is militair succes voor IsraŽl...
Doorheen de geschiedenis zien we tallozen volksverhuizing, van de Zwaben naar de Balkan, van de Saksen naar BrittaniŽ etc. Voor de autochtone bevolking voelt dit vaak aan als een invasie. Je meot al helemaal lef hebben om te spreken van een joodse invasie in het Midden Oosten. De joden komen namelijk oorspronkelijk uit datzelfde gebied. Helaas treedt nog steeds niet de gewenste integratie op die je van beschaafde mensen mag verwachten.
De eerstgenoemde maakt tevens de fout dingen buiten het tijdperk te zien. Het is volstrekt waar dat terwijl Europa in de Middeleeuwen was, ArabiŽ en de Magreb een verder ontwikkelde cultuur hadden. Echter, daar is de religieuze intolarantie juist toegenomen, in tegenstelling tot Europa.

Interessanter lijkt me de discussie over de waarde van een mensenleven. Uit principe zie ik alle mensen als gelijkwaardig. Dat zaal wel voortkomen uit een de Kantse cathegorische imperatief, de stelregel die volgens mij voor iedereen moet gelden. Lastiger wordt het wanneer ik in de hypothetische situatie zou terechtkomen waarin ik keuzes moet maken over het al dan niet op offeren van mensen, om groter onheil te voorkomen. Dit topic zal wel uitdraaien op een lame islam-discussie, misschien iets voor een toekomstig topic lijkt me.
__________________
Nu zal ik doden u beide, Elegast u ende uw paard. Ten zi dat gi ter vaart, Nederbeet optie moude: Zo mag uw ors t lijf behouden.
Met citaat reageren
Oud 08-08-2004, 22:04
JaJ
Avatar van JaJ
JaJ is offline
DOMPER! net als mijn vriend REIE verwachtte ik een interressant debat over de waarde van een mens. ik overwoog zelfs de flame "het is maar wat de gek er voor geeft", kun je nagaan. blijkt het een islam-topic te zijn. (terzijde: om niet te discrimineren stel ik voor om op beleidszaken eens een balletje op te gooien omtrent het opdelen van F&L vanwege het grote aantal islam-topics... we willen de Christenen natuurlijk niet voortrekken, maar dat terzijde)

over de zieligste alinea's:

1-> het zijn ook altijd dezelfden die worden geintervieuwd, er is een groot aantal "autochtonen" absoluut van goede wil tegenover "allochtonen" maar die worden in jou stukjes altijd gebagatelliseerd.

2-> de schrijver heeft duidelijk op een klereschool gezeten. op mijn school is een van de modules aan de islam en de oosterse landen gewijdt, leerlingen worden geplaagd met enkele omvangrijke werkstukken over de godsdienst en landen in kwestie etc etc. Dit behoord wel tot de secundaire geschiedenis overigens, dat moet ik toegeven, je krijgt er alleen les over als je geschiedenis 1-2 hebt, maar dat geld ook voor geschiedenis van china en van heksenverbranding. in feite is het enige wat je standaard krijgt de klassieke tijd, de oorlogen en de vaderlandse geschiedenis, wat mij heel schappelijk lijkt. leren ze in israel over de VOC? zeur dan niet.

verder zou ik er even op willen wijzen dat het belachelijk is dat de islamieten NU slim zijn, enkel omdat ze dat vroeger waren. het feit dat het westen vroeger koloniaal de dienst uit maakte, wil ook niet zeggen dat beatrix de wereldmacht verdient.

4-> We moeten de islamieten gaan accepteren in de samenleving omdat er eentje bevriend was met columbus??? kun je echt geen reden bedenken?

5-> omdat europa deels gebaseerd is op de islam, is de islam ook europees.... Het is algemeen bekend dat de islamiten afstammen van holbewoners en primitieve figuren, Dus de islam is een stelletje barbaren? laat maar

11-> Nu is het leuk geweest he? NATUURLIJK kennen wij die palastijnse kindertjes niet. weet je wat het mooie is? Jij kent ze ook niet, in fact: geen enkele palastijn van tegen woordig kent ze. en voor de nederlanders geld hetzelfde, ze kennen maar EEN joods meisje dat de gruwelen heeft meegemaakt. natuurlijk, we kennen ook vader Otto Frank, maar de naam van de moeder ken ik al niet hoor. we herdenken die Anne niet omdat ze zo aardig was, omdat ze Joods was of om wat dan ook, we herdenken haar omdat ze de enige is die te herdenken valt, waarmee iemand zich KAN identificeren. ekel en alleen omdat alleen HAAR boek gevonden is.

laatste alinea: dan laat ze fijn allemaal een dagboek bijhouden he. Jij zegt dat nederlands de gruwelen goedkeurt, maar Nederland IS niemand. IN nederland wonen mensen, die die hebben verschillende meningen ten opzichte van israel. Het is inderdaad waar dat ik geen traan laat om enig palastijns kind dat wordt afgeslacht daar. waarom nemen deze brute moorden geen prominente plek in in mijn dagelijks leven? Omdat ik er niet bij ben, het is ver weg. de oorlog is erg, de moorden in het algemeen zijn erg, maar ik heb totaal geen band met individuen daar. en zo gaat het de meeste mensen, ze hebben er niet mee te maken, en dus maken ze zich er niet (zo) druk om. is dat een prettige eigenschap? ik vind van niet, maar het is een "basiseigenschap", je doet er niet veel aan. Hoeveel is een mens waard? ik kijk uit naar de ECHTE discussie hierover, maar ik vrees dat die waarde recht evenredig is met de mate van het kennen van de mens (lees: persoon) in kwestie, en dat de warade begint om en nabij de nul
__________________
"In this house, we OBEY the laws of thermodynamics!" - Homer Simpson
Met citaat reageren
Oud 09-08-2004, 00:01
T_ID
Avatar van T_ID
T_ID is offline
Citaat:
S. schreef op 08-08-2004 @ 16:39 :

mensen die heilig geloven dat hun standpunt de enige acceptabele waarheid is, totaal niet openstaan voor andere meningen, en mensen met een andere mening minachten.


is het nog steeds onduidelijk waarom zinnig discussieren daarmee lastig is?

@Jaj, de topic werd geopend met een copy&paste tirade vol met onzin, had je werkelijk verwacht dat de reactie totaal zinnig zou zijn?
__________________
"Republicans understand the importance of bondage between a mother and child." - Dan Quayle
Met citaat reageren
Oud 09-08-2004, 11:43
willypirate
Avatar van willypirate
willypirate is offline
In feite heeft de mens alleen waarde voor een ander mens , en dan eigenlijk alleen voor die mensen die hem/haar aan het hart gaan.

De waarde van een mens valt niet in geld uit te drukken , ookal heeft ie een levensverzekering of wat dan ook. Zelfs de kosten van zijn/haar begrafenis is niet de waarde die een mens heeft.
Natuurlijk kunnen we wel verzinnen wat dan de waarde van een persoon zou kunnen zijn. Ik bedoel we zouden kunnen zeggen dat zijn/haar waarde het bedrag is dat iemand gemiddeld in een gemiddeld mensenleven kan verdienen.

Of we kunnen de waarde ook uitdrukken in het kader van betekenis. Ik bedoel wat kan iemand betekenen voor de mensheid? Kijk maar naar Hitler , Aristoteles , Einstein en noem de rakkers maar op. Je zou kunnen zeggen wat kan een mens van waarde zijn met betrekking tot het verloop van de mensheid of zijn geschiedenis.

Ik denk dat de "echte waarde" van een mens alleen uitgedrukt kan worden in liefde. En die is voor de geliefden onbetaalbaar.
Maar het tegenovergestelde kan dan ook , ik bedoel er zijn ook mensen die haten , voor die zou de dood van het individue dus onbetaalbaar zijn
__________________
twijfel aan ALLES - No Doubt!
Met citaat reageren
Oud 10-08-2004, 12:15
Verwijderd
Vanaf de 6e eeuw bleken de Arabieren gevaarlijke vijanden. Door de islamisering van Noord-Afrika kwam Kreta in de frontlijn te liggen. In 673 en 715 volgden hevige aanvallen op Kreta, en in 828 werd het helemaal veroverd door de Arabieren. Onder leiding van Aboe-Hafs Omar werd het eiland geplunderd en Gortys verwoest. Veel Kretenzers werden als slaaf verkocht en de Arabieren gebruikten Kreta als uitvalsbasis bij hun rooftochten op de Middellandse Zee. De nieuwe hoofdstad werd gevestigd op de plaats van het huidige Iraklion en heette Rabd el-Kandak. In 961 lukte het de Byzantijnen om Kreta te heroveren, maar de bloeiperiode keerde niet meer terug. De islamieten werden verslagen door de latere keizer van het Byzantijnse rijk, Nikeforos Fokas.


Want de Arabieren kennen geen bloed-overgoten verleden?
Met citaat reageren
Oud 10-08-2004, 12:45
tosyali
Avatar van tosyali
tosyali is offline
Citaat:
Dr Zoidberg schreef op 10-08-2004 @ 13:15 :
Vanaf de 6e eeuw bleken de Arabieren gevaarlijke vijanden. Door de islamisering van Noord-Afrika kwam Kreta in de frontlijn te liggen. In 673 en 715 volgden hevige aanvallen op Kreta, en in 828 werd het helemaal veroverd door de Arabieren. Onder leiding van Aboe-Hafs Omar werd het eiland geplunderd en Gortys verwoest. Veel Kretenzers werden als slaaf verkocht en de Arabieren gebruikten Kreta als uitvalsbasis bij hun rooftochten op de Middellandse Zee. De nieuwe hoofdstad werd gevestigd op de plaats van het huidige Iraklion en heette Rabd el-Kandak. In 961 lukte het de Byzantijnen om Kreta te heroveren, maar de bloeiperiode keerde niet meer terug. De islamieten werden verslagen door de latere keizer van het Byzantijnse rijk, Nikeforos Fokas.


Want de Arabieren kennen geen bloed-overgoten verleden?
arabieren waren barbaren(meeste dan), daarom kwam Mohammed(vzmh) naar hun. op dat moment raakten de arabieren van weg dus kwam hij. nadat zijn dood zijn er weer erge dingen gebeurd(verdeeldheid tussen moslim, soennieten en shiiten).
__________________
"God is enough for us, and He is the best disposer of affairs."
Met citaat reageren
Oud 10-08-2004, 18:10
Verwijderd
Citaat:
IGRA schreef op 07-08-2004 @ 17:36 :
Joden werden verdreven door de Christenen en vluchtten massaal naar Marokko waar ze nog steeds welkom zijn en waar ze ook tijdens WO II massaal naartoe gevlucht zijn.

Nederland heeft ten aanzien van de efficiŽnte hulp die ze destijds aan de Nazi's geleverd heeft bij de uitroeiing van de Joden tijdens WO II een onnoemelijk schuldgevoel. Nederland had een zodanig goed opgezet administratief systeem waarbij de beruchte ponskaartenmachines van IBM gebruikt werden zodat ze hebben bijgedragen aan een efficiŽntie van uitroeiing van 80%!
1. Joden vluchten naar niet bezette landen omdat die niet bezet zijn. Dat onder die landen ook Marokko dus was, heeft er niks mee te maken. Er vluchtte ook veel Joden naar Amerika en Engeland.

2. Ik weet even niet precies hoeveel, maar er waren best veel Joden in Nederland. Dat wil zeggen dat ze nogal welkom waren.

3. We hebben verraders gehad in de oorlog, jazeker. Maar wil je niet alle Nederlanders over 1 kam scheren!! Er waren VEEL mensen die Joden hielpen met onderduiken, en we hadden een verzet. Zelfs onze eigen Koningin was een grote steun toedertijd via de (verboden) radiocontact.

4. Een uitvinding voor betere administratie was het ja. Dat de Duitsers er gebruik van maakte heeft er verder niks mee te maken.

5. Je vergeet dat we een bezet land waren, en we hadden dus niks te vertellen. Ze kwamen, overwonnen en pakten alles wat ze konden krijgen. Onder andere een beter systeem voor administratie, wat helaas voor vernietigingskampen gebruikt werd.
Met citaat reageren
Ads door Google
Oud 14-08-2004, 08:12
lovetear
Avatar van lovetear
lovetear is offline
Citaat:
Mephostophilis schreef op 07-08-2004 @ 18:34 :
Gelul.

Van de bovenste plank.
__________________
Dat heb je soms...
Met citaat reageren
Oud 14-08-2004, 23:55
Fortuynist
Avatar van Fortuynist
Fortuynist is offline
Citaat:
Severus schreef op 07-08-2004 @ 23:38 :
Een mensenleven kun je echt niet in een geldsom uitdrukken. Het is van onschatbare waarde.
Nou nee hoor. Noem maar eens iets wat niet door zou gaan als ik vandaag dood ga. Het is gewoon de heimwee die je hebt naar een persoon en dat is inderdaad met geen enkel geldbedrag af te kopen.
__________________
Keurig in de rij. Nu zijn we vrij!
Met citaat reageren
Oud 15-08-2004, 00:15
Blitzkrieg Bop
Avatar van Blitzkrieg Bop
Blitzkrieg Bop is offline
Het ene mensenleven is meer waard dan het andere. Tenminste, dat hangt er vanaf wie het beoordeeld. Het leven van mijn moeder, zusje of vriendin (in het hypothetische geval dat ik die had) is voor mŪj ontelbaar keer zoveel waard als het leven van 1000 chinezen die ik niet ken.
__________________
vive la feast!!
Met citaat reageren
Oud 15-08-2004, 00:19
Fortuynist
Avatar van Fortuynist
Fortuynist is offline
Citaat:
Blitzkrieg Bop schreef op 15-08-2004 @ 01:15 :
Het ene mensenleven is meer waard dan het andere. Tenminste, dat hangt er vanaf wie het beoordeeld. Het leven van mijn moeder, zusje of vriendin (in het hypothetische geval dat ik die had) is voor mŪj ontelbaar keer zoveel waard als het leven van 1000 chinezen die ik niet ken.
Maar objectief gezien zijn we allemaal even waardeloos.
__________________
Keurig in de rij. Nu zijn we vrij!
Met citaat reageren
Oud 15-08-2004, 00:21
Blitzkrieg Bop
Avatar van Blitzkrieg Bop
Blitzkrieg Bop is offline
Citaat:
Fortuynist schreef op 15-08-2004 @ 01:19 :
Maar objectief gezien zijn we allemaal even waardeloos.
Hoe kun je het verlies van mensenlevens in vredesnaam objectief in waarde bekijken?
__________________
vive la feast!!
Met citaat reageren
Oud 15-08-2004, 00:27
Fortuynist
Avatar van Fortuynist
Fortuynist is offline
Citaat:
Blitzkrieg Bop schreef op 15-08-2004 @ 01:21 :
Hoe kun je het verlies van mensenlevens in vredesnaam objectief in waarde bekijken?
Dat is niet moeilijk, als je kijkt hoe natuurlijk het is dat alles wordt geboren (ontstaat), leeft en vergaat.
__________________
Keurig in de rij. Nu zijn we vrij!
Met citaat reageren
Oud 15-08-2004, 00:31
T_ID
Avatar van T_ID
T_ID is offline
Citaat:
Blitzkrieg Bop schreef op 15-08-2004 @ 01:21 :
Hoe kun je het verlies van mensenlevens in vredesnaam objectief in waarde bekijken?
als je het ziet als een vergelijking dan zijn alle mensen even waardeloos.

ook zou je kunnen verdedigen dat aangezien dit leven alles is dat we hebben, het niet telt wie dood is, aangezien die personen feitelijk niet meer bestaan.

a.d.a.k. betekent het gebrek aan leven na de dood natuurlijk net zogoed dat het leven juis waardevol is, aangezien het alles is dat je krijgt.
__________________
"Republicans understand the importance of bondage between a mother and child." - Dan Quayle
Met citaat reageren
Oud 15-08-2004, 00:33
Blitzkrieg Bop
Avatar van Blitzkrieg Bop
Blitzkrieg Bop is offline
Citaat:
Fortuynist schreef op 15-08-2004 @ 01:27 :
Dat is niet moeilijk, als je kijkt hoe natuurlijk het is dat alles wordt geboren (ontstaat), leeft en vergaat.
dan kun je het beter niet over 'waarde' hebben. Of je moet jezelf helemaal uitschakelen en alleen naar de waarde voor het grote geheel kunnen kijken. In dat geval is een mens net zo waardeloos als een oester. Of net zo waardevol.

mijn vorige sig was trouwens: the life of a man, is of no greater importance to the universe than that of an oyster.
__________________
vive la feast!!
Met citaat reageren
Oud 15-08-2004, 00:37
Fortuynist
Avatar van Fortuynist
Fortuynist is offline
Citaat:
Blitzkrieg Bop schreef op 15-08-2004 @ 01:33 :
dan kun je het beter niet over 'waarde' hebben. Of je moet jezelf helemaal uitschakelen en alleen naar de waarde voor het grote geheel kunnen kijken. In dat geval is een mens net zo waardeloos als een oester. Of net zo waardevol.

mijn vorige sig was trouwens: the life of a man, is of no greater importance to the universe than that of an oyster.
De waarde voor het grote geheel? Als ieder leven waardeloos is, dan is het grote geheel dat toch ook, niet dan?
__________________
Keurig in de rij. Nu zijn we vrij!
Met citaat reageren
Oud 15-08-2004, 00:42
Blitzkrieg Bop
Avatar van Blitzkrieg Bop
Blitzkrieg Bop is offline
Citaat:
Fortuynist schreef op 15-08-2004 @ 01:37 :
De waarde voor het grote geheel? Als ieder leven waardeloos is, dan is het grote geheel dat toch ook, niet dan?
Of alles is dus even waardevůl voor het grote geheel. Maar jaaa wat is het grote geheel? Als dat het heelal is, dan klopt de uitspraak van mn sig wel. (is trouwens van J.S. Mill)
__________________
vive la feast!!
Met citaat reageren
Oud 15-08-2004, 00:54
Fortuynist
Avatar van Fortuynist
Fortuynist is offline
Citaat:
Blitzkrieg Bop schreef op 15-08-2004 @ 01:42 :
Of alles is dus even waardevůl voor het grote geheel. Maar jaaa wat is het grote geheel? Als dat het heelal is, dan klopt de uitspraak van mn sig wel. (is trouwens van J.S. Mill)
Als we daar vanuit gaan, dat het heelal het grote geheel is, dan kunnen we niet eens weten of een leven waardevol of waardeloos is aangezien we zoveel daar nog niet hebben ontdekt of doorgronden.

Wat een leven!
__________________
Keurig in de rij. Nu zijn we vrij!
Met citaat reageren
Oud 15-08-2004, 03:14
willypirate
Avatar van willypirate
willypirate is offline
Citaat:
Fortuynist schreef op 15-08-2004 @ 01:54 :
Als we daar vanuit gaan, dat het heelal het grote geheel is, dan kunnen we niet eens weten of een leven waardevol of waardeloos is aangezien we zoveel daar nog niet hebben ontdekt of doorgronden.

Wat een leven!
Het leven is ook alleen waardevol voor het desbetreffende leven zelf , niet voor het grote geheel, oftewel het heelal. Sterker nog het heelal heeft voor het leven helemaal geen betekenis en vice versa , als leven het niet kan ervaren. Maar we kunnen of denken het te ervaren en daardoor is het waardevol voor ons. Ieder individue is daardoor waardevol . Maar tevens ook weer waardeloos als het , objectief gezien , de evolutie van het leven schaadt. Maar dan is ook hier weer , objectief gezien , van ondergeschikt belang wat of wie er leeft , als de menselijke soort maar blijft bestaan.
__________________
twijfel aan ALLES - No Doubt!
Met citaat reageren
Oud 15-08-2004, 13:00
Fortuynist
Avatar van Fortuynist
Fortuynist is offline
Citaat:
willypirate schreef op 15-08-2004 @ 04:14 :
Het leven is ook alleen waardevol voor het desbetreffende leven zelf , niet voor het grote geheel, oftewel het heelal. Sterker nog het heelal heeft voor het leven helemaal geen betekenis en vice versa , als leven het niet kan ervaren. Maar we kunnen of denken het te ervaren en daardoor is het waardevol voor ons. Ieder individue is daardoor waardevol . Maar tevens ook weer waardeloos als het , objectief gezien , de evolutie van het leven schaadt. Maar dan is ook hier weer , objectief gezien , van ondergeschikt belang wat of wie er leeft , als de menselijke soort maar blijft bestaan.
Maar eigenlijk kun je niet spreken van een waardevol leven, zelfs al zou iemand het zo ervaren, want alles wat je maakt, neerzet, voortbrengt, nalaat, wordt alleen door mensen beleefd en daarvoor gemaakt, dus voor een waardeloos doel.
Iedereen schijnt het razend belangrijk te vinden om "zijn ding te doen," om daarna te sterven en dat was dan het leven... Ik merk trouwens ook dat heel veel mensen zinvol verwarren met zin (zin hebben in).
__________________
Keurig in de rij. Nu zijn we vrij!
Met citaat reageren
Oud 15-08-2004, 17:07
hatefukk
hatefukk is offline
Citaat:
T_ID schreef op 07-08-2004 @ 18:54 :

datzelfde verwijt viel bij het conflict in darfur, "het westen doet niks", nou ja, de omringende afrikaanse landen steken toch ook geen vinger uit? en dat terwijl sommige toch een uitermate sterk leger onderhouden.
Dat is een fundamenteel ander voorbeeld. Het westen als collectief (en specifiek Groot-BrittaniŽ) is namelijk verantwoordelijk voor het Palestijns-IsraŽlisch conflict. Uit schuldgevoel hebben we de joden een eigen staat gegeven, maar we konden het toch niet verkroppen om dat op ons eigen grondgebied te doen. En dus hebben we de Arabieren er mee opgescheept.
__________________
Fuck yeah
Met citaat reageren
Advertentie
Reageren

Topictools Zoek in deze topic
Zoek in deze topic:

Geavanceerd zoeken

Regels voor berichten
Je mag geen nieuwe topics starten
Je mag niet reageren op berichten
Je mag geen bijlagen versturen
Je mag niet je berichten bewerken

BB code is Aan
Smileys zijn Aan
[IMG]-code is Aan
HTML-code is Uit

Spring naar

Soortgelijke topics
Forum Topic Reacties Laatste bericht
Psychologie de zin van het leven..
ExpoRules
116 20-02-2011 19:48
Nieuws, Achtergronden & Wetenschap Vrouw weer vrij na arrest om abortus
***ailŠ***
350 31-12-2007 16:28
Nieuws, Achtergronden & Wetenschap [stelling] eenkindpolitiek invoeren
Kapee
48 01-10-2004 11:35
Levensbeschouwing & Filosofie Nederland, Islaam en het Nederlandse schuldgevoel
REIE
29 17-08-2004 15:48
Lifestyle Vegetarier worden --> pubertijd
Verwijderd
300 17-07-2003 15:22
Liefde & Relatie Heel erge verlatingsangst..
)Vampje(
17 09-09-2002 08:04


Alle tijden zijn GMT +1. Het is nu 02:42.