Oud 19-01-2008, 01:37
engel$
Wanneer has been en/of was

En is het tevens zo dat: has been ook enkelvoud is? (staat nu even los van de eerste vraag)
Met citaat reageren
Advertentie
Oud 19-01-2008, 13:50
Verwijderd
Volgens mij is has been, alleen enkelvoud, maar goed, ik laat dit aan iemand anders over.
Met citaat reageren
Oud 19-01-2008, 13:53
Verwijderd
I have been
You have been
He has been
We have been
You have been
They have been
Met citaat reageren
Oud 19-01-2008, 14:07
Verwijderd
Was gebruik je bij de past simple, dat is gewoon de verleden tijd. Has been is de present perfect, dat is de voltooid tegenwoordige tijd. Dat gebruik je als iets in het verleden begonnen is en nu nog doorgaat, dat kun je bijv. zien aan de woorden: since, for, always, ever, never en how long.
Je gebruikt het ook als iets in het verleden gebeurd is en als je er nu resultaat van ziet. Zodra er in de zin iets van de verleden tijd in staat (bijv. yesterday) dan gebruik je de past simple.
Met citaat reageren
Oud 21-01-2008, 16:55
Verwijderd
Citaat:
...dat kun je bijv. zien aan de woorden: since, for, always, ever, never en how long.
Even een aanvulling: just, already, yet zijn ook signaalwoorden waaraan je Present Perfect kunt herkennen.
Met citaat reageren
Oud 24-01-2008, 14:42
Lorelei
Avatar van Lorelei
Lorelei is offline
Voorbeeldje:

I was sick last week (verleden tijd, het was vorige week en nu ben je weer beter)
I have been sick since last week (Is vorige week begonnen maar gaat nu nog steeds door (je bent nog steeds ziek))
__________________
PROUD MEMBER OF CHAOGOTHIC ELITIST SUICIDE BUNNIES UNITED
Met citaat reageren
Oud 25-01-2008, 01:38
engel$
Ik dacht inderdaad dat has been ook enkelvoud was. Daarom was ik even in verwarring. (Kan even geen voorbeeld bedenken op dit moment voor dit. Maar kan iemand dit bevestigen of zit ik er totaal naast?)

En dan nog iets:

Have been en Had been (dit is verleden tijd ja logisch). Maar wanneer have en had been (ook in het Nederlands)

Had been / were.

Wanneer het een en wanneer het ander?
Met citaat reageren
Oud 25-01-2008, 19:23
mathfreak
Avatar van mathfreak
mathfreak is offline
Citaat:
Ik dacht inderdaad dat has been ook enkelvoud was. Daarom was ik even in verwarring. (Kan even geen voorbeeld bedenken op dit moment voor dit. Maar kan iemand dit bevestigen of zit ik er totaal naast?)
Has is de persoonsvorm van to have bij de derde persoon enkelvoud he/she/it.

Citaat:
En dan nog iets:

Have been en Had been (dit is verleden tijd ja logisch). Maar wanneer have en had been (ook in het Nederlands)
Have is de persoonsvorm van to have bij de eerste en tweede persoon enkelvoud, dus bij I en you (in de betekenis van jij), en bij de eerste, tweede en derde persoon meervoud, dus bij we, you (in de betekenis van jullie) en they. In het verleden krijg je overal had als persoonsvorm. Have/had been kan worden gevolgd door een ing-vorm. Bij have been is dan sprake van een Present Perfect Continuous, ofwel een voltooid tegenwoordige tijd met ing-vorm waarbij een handeling wordt beschreven die in het verleden begon en nog steeds bezig is, of waarbij een handeling wordt beschreven die voor het moment van spreken net is afgelopen. Bij had been is dan sprake van een Past Perfect Continuous, ofwel een voltooid verleden tijd met ing-vorm waarbij een handeling wordt beschreven die voor een bepaald moment in het verleden plaatsvond. Als er achter have/had been een voltooid deelwoord staat is er sprake van een lijdende vorm, bijvoorbeeld I have been called-ik ben geroepen, of I had been called-ik was geroepen.

Citaat:
Had been / were.

Wanneer het een en wanneer het ander?
Had been heb ik hiervoor al besproken. Were is de verleden tijdsvorm van to be bij de tweede persoon enkelvoud en de eerste, tweede en derde persoon meervoud. Als achter were een voltooid deelwoord staat is er sprake van een lijdende vorm, bijvoorbeeld we were called-wij werden geroepen, you were called-jij werd geroepen/jullie werden geroepen, of they were called-zij werden geroepen. Voor verdere details verwijs ik je naar een overzicht van de Engelse grammatica.
__________________
"Mathematics is a gigantic intellectual construction, very difficult, if not impossible, to view in its entirety." Armand Borel
Met citaat reageren
Oud 25-01-2008, 21:11
Lorelei
Avatar van Lorelei
Lorelei is offline
Weer een voorbeeldje (ik vind het met voorbeelden altijd makkelijker)

I have never painted a house = Ik heb nooit een huis geverfd - Die is makkelijk. Dat is vroeger 'begonnen' en je hebt het nog steeds nooit gedaan. Dat is algemeen

I have been painting my house for a week = Ik ben mijn huis al een week aan het verven - Dat is vorige week ('vroeger') begonnen en je bent het nog steeds aan het doen. Maar het verschil met de bovenstaande zin is dat die algemeen is (je hele leven), en deze specifiek (deze week).

I had never painted a house until .. = Ik had nooit een huis geverfd totdat.. - Totdat het vorige winter echt nodig was en ik het toch moest doen.

I had been painting my house for 3 hours when he walked in with coffee = Ik was al 3 uur aan het verven toen hij binnenkwam met koffie. - Mja, dat vind ik een moeilijke om uit te leggen. Dat is gevoelgsmatig voor mij


Misschien helpt dat ze in de tijd te plaatsen.
__________________
PROUD MEMBER OF CHAOGOTHIC ELITIST SUICIDE BUNNIES UNITED
Met citaat reageren
Oud 25-01-2008, 23:33
Manutjee
Manutjee is offline
Citaat:
Has is de persoonsvorm van to have bij de derde persoon enkelvoud he/she/it.


Have is de persoonsvorm van to have bij de eerste en tweede persoon enkelvoud, dus bij I en you (in de betekenis van jij), en bij de eerste, tweede en derde persoon meervoud, dus bij we, you (in de betekenis van jullie) en they. In het verleden krijg je overal had als persoonsvorm. Have/had been kan worden gevolgd door een ing-vorm. Bij have been is dan sprake van een Present Perfect Continuous, ofwel een voltooid tegenwoordige tijd met ing-vorm waarbij een handeling wordt beschreven die in het verleden begon en nog steeds bezig is, of waarbij een handeling wordt beschreven die voor het moment van spreken net is afgelopen. Bij had been is dan sprake van een Past Perfect Continuous, ofwel een voltooid verleden tijd met ing-vorm waarbij een handeling wordt beschreven die voor een bepaald moment in het verleden plaatsvond. Als er achter have/had been een voltooid deelwoord staat is er sprake van een lijdende vorm, bijvoorbeeld I have been called-ik ben geroepen, of I had been called-ik was geroepen.


Had been heb ik hiervoor al besproken. Were is de verleden tijdsvorm van to be bij de tweede persoon enkelvoud en de eerste, tweede en derde persoon meervoud. Als achter were een voltooid deelwoord staat is er sprake van een lijdende vorm, bijvoorbeeld we were called-wij werden geroepen, you were called-jij werd geroepen/jullie werden geroepen, of they were called-zij werden geroepen. Voor verdere details verwijs ik je naar een overzicht van de Engelse grammatica.
Jeps! Die klopt. Haha, ik vind die taal zo geweldig, alleen uitleggen van grammatica kan ik totaal niet. Heb de hele tijd zitten denken, en dit vind ik wel een goede uitleg.
Met citaat reageren
Oud 26-01-2008, 01:00
engel$
De volgende is ook verwarrend.

As / Like
(als in vergelijkingen )
Met citaat reageren
Oud 26-01-2008, 14:00
mathfreak
Avatar van mathfreak
mathfreak is offline
Citaat:
De volgende is ook verwarrend.

As / Like
(als in vergelijkingen )
In een vergelijking wordt de constructie as...as in de betekenis "even/net zo...als" of "zo...als" gebruikt, bijvoorbeeld: That building is twice as high as this one-dat gebouw is twee keer zo hoog als dit, of He is as old as I am-hij is net zo oud als ik. As is in dit geval een bijwoord.
As kan ook als een voegwoord van reden of als een voegwoord van tijd worden gebruikt. Als voegwoord van reden wordt het vertaald als "omdat" of "aangezien", en als voegwoord van tijd wordt het vertaald als "toen".
In een vergelijking wordt like in de betekenis gelijk, (de/het)zelfde, gelijkend of (zo)als gebruikt, bijvoorbeeld: He looks just like his father-hij ziet er precies (zo) uit als zijn vader. In deze betekenis fungeert like als voorzetsel. De uitdrukking "This is so like you" wordt vertaald als "Het is echt iets voor jou", bijvoorbeeld: It is just like you to be late all the time-het is echt iets voor jou om altijd te laat te komen.
__________________
"Mathematics is a gigantic intellectual construction, very difficult, if not impossible, to view in its entirety." Armand Borel
Met citaat reageren
Oud 29-01-2008, 00:09
engel$
Wanneer is het: Its en Their, ik bedoel hier als in de aanwijzende vorm.

Bij mensen is het their (it's their house). Maar wat nog meer en wanneer is het Its?
Met citaat reageren
Oud 29-01-2008, 11:03
Verwijderd
Citaat:
Wanneer is het: Its en Their, ik bedoel hier als in de aanwijzende vorm.

Bij mensen is het their (it's their house). Maar wat nog meer en wanneer is het Its?
Its en their zijn niet aanwijzend, maar bezittelijk. Aanwijzend is bijvoorbeeld this car, that house, these carrots, those people, etc.

Bezittelijk voornaamwoord:

Its is derde persoon enkelvoud, als het niet om mensen gaat.
Verder heb je my, your, his, her, our, your, their.

Enkelvoud
  1. I love my dog.
  2. You dropped your pen.
  3. John rides his bike.
    Sheila calls her friend.
    The company fires its employees.
Meervoud:
  1. We eat our vegetables.
  2. You mash your potatoes.
  3. The children pick up their toys.
Met citaat reageren
Oud 04-02-2008, 02:22
engel$
Oke, en hoe is deze verwijzing:

"fish" en "invertebrates".

Wordt dit een "its" of een "their"
Met citaat reageren
Oud 04-02-2008, 11:13
mathfreak
Avatar van mathfreak
mathfreak is offline
Citaat:
Oke, en hoe is deze verwijzing:

"fish" en "invertebrates".

Wordt dit een "its" of een "their"
Their kan alleen als bijvoeglijk bezittelijk voornaamwoord bij they optreden, terwijl its alleen als bijvoeglijk bezittelijk voornaamwoord bij it kan optreden. Omdat fish hier de functie vervult van het persoonlijk voornaamwoord it moet je dus het bijvoeglijk bezittelijk voornaamwoord its gebruiken.
__________________
"Mathematics is a gigantic intellectual construction, very difficult, if not impossible, to view in its entirety." Armand Borel
Met citaat reageren
Oud 15-02-2008, 00:30
engel$
Wanneer is het If en wanneer is het Whether?
Met citaat reageren
Oud 15-02-2008, 16:07
Gunkan
Gunkan is offline
If = als/wanneer... "Als dit gebeurt", "Als dat zo is"
Whether = of... "Of dit zo is"

"If the FBI finds any incriminating stuff on my hard drive, then I'm buggered."

"I don't know whether the FBI will find something, or not. Hopefully I hid everything well enough"
Met citaat reageren
Ads door Google
Oud 16-02-2008, 12:02
mathfreak
Avatar van mathfreak
mathfreak is offline
Citaat:
If = als/wanneer... "Als dit gebeurt", "Als dat zo is"
Whether = of... "Of dit zo is"

"If the FBI finds any incriminating stuff on my hard drive, then I'm buggered."

"I don't know whether the FBI will find something, or not. Hopefully I hid everything well enough"
Redacteur George Pirannian geeft zelf het volgende voorbeeld om het onderscheid tussen if en whether aan te geven: "Go to the window and see whether it is raining. If it is raining, then let Fido inside."
__________________
"Mathematics is a gigantic intellectual construction, very difficult, if not impossible, to view in its entirety." Armand Borel
Met citaat reageren
Oud 16-02-2008, 12:56
Gunkan
Gunkan is offline
Good one
Met citaat reageren
Oud 16-02-2008, 15:42
Not for Sale
Avatar van Not for Sale
Not for Sale is offline
Citaat:
If = als/wanneer... "Als dit gebeurt", "Als dat zo is"
Nee! Zo krijg je weer onduidelijkheid over het verschil tussen if en when. 'If' kun je vertalen met 'indien', 'whether' niet. '
Citaat:
Whether = of... "Of dit zo is"
Whether legt de nadruk op de onzekerheid tussen twee mogelijkheden in plaats van het als voorwaarde te gebruiken.
'I don't know whether the dog was brown or black'
'He wondered whether she would come to visit him (or not)'
__________________
I thought we were an autonomous collective!
Met citaat reageren
Oud 16-02-2008, 16:35
Gunkan
Gunkan is offline
Citaat:
Nee! Zo krijg je weer onduidelijkheid over het verschil tussen if en when. 'If' kun je vertalen met 'indien', 'whether' niet. '
Ik waardeer je strijdbaarheid "Nee!"

Ik mag alleen bidden dat er maar maar weinig mensen zijn die "wanneer" als tijdstip (when) en "wanneer" als voorwaarde (if) door elkaar gaan halen. Maar inderdaad, "indien" is sexier en eenduidiger
Met citaat reageren
Oud 16-02-2008, 17:04
Not for Sale
Avatar van Not for Sale
Not for Sale is offline
Hehe

Nou ja, het Nederlandse 'als' is er wat losser in, en volgens mij maken veel mensen daardoor fouten bij het vertalen van zinnetjes als 'Bel maar als je aankomt'.
__________________
I thought we were an autonomous collective!
Met citaat reageren
Oud 16-02-2008, 22:29
Gunkan
Gunkan is offline
*tring* ja, ik ben een kilootje zwaarder... en nu?

Tja... eenduidig zal de Nederlandse taal nooit zijn. En gelukkig maar, want dat houdt het interessant.
Met citaat reageren
Oud 23-02-2008, 14:35
engel$
En dan deze:

Wanneer is het: Too en wanneer is het Also
Met citaat reageren
Advertentie
Oud 23-02-2008, 14:41
wallflower
Avatar van wallflower
wallflower is offline
Citaat:
En dan deze:

Wanneer is het: Too en wanneer is het Also
Dat maakt niet uit, je gebruikt ze op dezelfde manier. Alleen de plaats in de zin is anders, also komt voor of na het werkwoord, too meestal aan het eind van de zin.
__________________
i need so badly to believe that there is truth, that love is real
Met citaat reageren
Oud 23-02-2008, 16:44
mathfreak
Avatar van mathfreak
mathfreak is offline
Citaat:
Dat maakt niet uit, je gebruikt ze op dezelfde manier. Alleen de plaats in de zin is anders, also komt voor of na het werkwoord, too meestal aan het eind van de zin.
Bij het werkwoord to be komt also echter altijd na dit werkwoord.
__________________
"Mathematics is a gigantic intellectual construction, very difficult, if not impossible, to view in its entirety." Armand Borel
Met citaat reageren
Oud 23-02-2008, 17:31
shoebuddy 2.0
Avatar van shoebuddy 2.0
shoebuddy 2.0 is offline
allemaal van die dingen die ik pas verwarrend vind als ik er bij ga nadenken..
__________________
"He looks blue.." "I'd say brownish-gold.."
Met citaat reageren
Oud 23-02-2008, 17:59
Gunkan
Gunkan is offline
Citaat:
Bij het werkwoord to be komt also echter altijd na dit werkwoord.
Is dat echt zo? Hangt dat niet een beetje van de context en het taalgebruik af?

"I am also well-versed in the use of the VI text editor." Klinkt inderdaad logisch, want ik ben naast X, ook Y.

Maar kan dit niet ook? "I also am of the opinion that we should be using forks instead of spoons." Met de klemtoon op "also", om iemands mening bij te vallen. Ik meen dit toch vaker te hebben gehoord.
Met citaat reageren
Oud 23-02-2008, 19:38
engel$
En dan deze:

(in) where en (in) which

Waar je in het Nederlands "waar" en "welke" gebruikt, is dat gelijk aan het engelse where en which?
Met citaat reageren
Oud 23-02-2008, 19:43
Gunkan
Gunkan is offline
Wut? o_O

Kan je die vraag misschien iets anders stellen? Ik zie niet wat verwarrend is aan where/which?
Met citaat reageren
Oud 24-02-2008, 13:05
mathfreak
Avatar van mathfreak
mathfreak is offline
Citaat:
En dan deze:

(in) where en (in) which

Waar je in het Nederlands "waar" en "welke" gebruikt, is dat gelijk aan het engelse where en which?
Over het algemeen wel. Let er wel op dat which als vragend voornaamwoord altijd betrekking heeft op een keuze uit een bepaalde groep.
@CailinCoilleach: De regel dat also altijd achter het werkwoord to be staat wordt zo vermeld in mijn Prisma Grammatica Engels, maar het kan zijn dat daar in de spreektaal inderdaad van afgeweken wordt. De bijwoorden die een regelmaat uitdrukken zoals always, frequently, generally, never, often, seldom en sometimes volgen dezelfde regel. Als het zelfstandig werkwoord een ander werkwoord dan to be is komen deze bijwoorden en also altijd voor dit werkwoord te staan.
__________________
"Mathematics is a gigantic intellectual construction, very difficult, if not impossible, to view in its entirety." Armand Borel
Met citaat reageren
Advertentie
Reageren

Topictools Zoek in deze topic
Zoek in deze topic:

Geavanceerd zoeken

Regels voor berichten
Je mag geen nieuwe topics starten
Je mag niet reageren op berichten
Je mag geen bijlagen versturen
Je mag niet je berichten bewerken

BB code is Aan
Smileys zijn Aan
[IMG]-code is Aan
HTML-code is Uit

Spring naar

Soortgelijke topics
Forum Topic Reacties Laatste bericht
Muziek Eyehategod frontman Mike Williams has been arrested
Verwijderd
10 04-10-2005 10:57
Levensbeschouwing & Filosofie [News] Teenage girl 'has X-ray vision'
KoffieKoek
13 29-01-2004 02:22
Nieuws, Achtergronden & Wetenschap Zubr
Gatara
22 07-03-2003 11:56
Levensbeschouwing & Filosofie De Bijbel is veranderd.
Joël
182 13-06-2002 14:02
Levensbeschouwing & Filosofie evolutie
mitsj
96 14-03-2002 20:18
Levensbeschouwing & Filosofie Intelligent Design
legatus
28 08-02-2002 19:34


Alle tijden zijn GMT +1. Het is nu 18:05.