Oud 06-12-2015, 12:18
Verwijderd
Bedankt!

Laatst gewijzigd op 08-12-2015 om 13:58. Reden: -
Met citaat reageren
Advertentie
Oud 06-12-2015, 14:54
mathfreak
Avatar van mathfreak
mathfreak is offline
*ik geef hieronder voor iedere Nederlandse zin de correcte vertaling*
Aansluitend hierop heeft de staatssecretaris van VWS op 29 mei 2007 de SER namens het kabinet gevraagd te adviseren over de toekomst van de AWBZ en daarbij voort te bouwen op de adviezen die hierover al eerder zijn uitgebracht.
Following to this the State Secretary for Health, Welfare and Sport on 29 May 2007 asked the Social Economic Council on behalf of the Cabinet to advise on the future of the General Special Medical Expences Act and thereby building on on the opinions that have been previously released.

Het kabinet vraagt de SER om een vergezicht op de verzekering en financiering van de nu onder de AWBZ verzekerde zorg en een vertaling daarvan naar maatregelen op de korte en middellange termijn.
The Cabinet asks the Social Economic Council for a Vista on the insurance and financing of the now under the General Special Medical Expences Act insured care and a translation of that to measures at the short and medium term.

De RVZ heeft tegelijkertijd het verzoek gekregen om een actueel beeld te schetsen van de chronische patiŽnt en zijn omstandigheden, behoeften en problematiek. De vraag is vervolgens hoe de financiering kan bijdragen aan adequate zorgarrangementen van care, cure en preventie voor chronische patiŽnten.
The Council for Public Health and Care has at the same time got the request to sketch a current picture of the chronical patient and his circumstances, needs and problems. The question is then how the financing can contribute to adequate care arrangements of care, cure and prevention for chronic patients.

Zijn de risico’s te borgen en hoe zou dat moeten gebeuren?
Are the risks to secure and how should that be done?

De RVZ beantwoordt deze vragen aan de hand van vier aandoeningen, die in overleg met VWS zijn geselecteerd.
The Council for Public Health and Care answers these questions on the basis of four disorders, which are selected in consultation with the Health, Welfare and Sport department.

De aandoeningen zijn Downsyndroom, beroerte, dementie en schizofrenie.
The disorders are Down syndrome, stroke, dementia and schizophrenia.

Gezamenlijk geven ze een inkijk in de problematiek van chronische patiŽnten uit diverse sectoren van de gezondheidszorg: de gehandicaptenzorg, de curatieve zorg, de ouderenzorg en de geestelijke gezondheidszorg.
Together they give an insight into the problems of chronic patients in various sectors of health care: the care of the disabled, the curative care, the care of the elderly and the care of the mentally ill.

De voorzieningen waarop deze patiŽnten een beroep doen, worden voor een deel uit de AWBZ en voor een deel uit de zorgverzekering bekostigd.
The facilities to which these patients are appealing, are partly financed out of the General Special Medical Expences Act and partly out of the health insurance.

De staatssecretaris heeft in haar brief van 12 december 2006 vier scenario’s onderscheiden.
The Secretary of State distinguished four scenarios in her letter of 12 december 2006.
*its is het bezittelijk voornaamwoord bij het persoonlijk voornaamwoord it*

Wij hebben zelf in een eerder advies (Mensen met een beperking, 2005) beargumenteerd waarom scenario 4 aanbeveling verdient.
We have ourselves in a previous opinion (people with disabilities, 2005) argued why scenario 4 is desirable.
*them hoort bij het onderwerp they*

We zijn daarin tot de conclusie gekomen dat de AWBZ kan worden opgeheven, indien aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan.
We came to the conclusion in there that the General Special Medical Expences Act can be abolished, if certain conditions are met.

Daarna blijven twee wettelijke regimes over: de Zorgverzekeringswet en de WMO.
After that two legal regimes remain: the Health Insurance Act and the Social Relief Act .

In dit advies nemen we scenario 4 als vertrekpunt, waarbij we de mogelijkheid openlaten dat we geheel of gedeeltelijk op ons eerdere oordeel terug moeten komen.
In this opinion we take scenario 4 as a starting point, in which we leave open the possibility that we fully or partly have to come back on our earlier opinion.

Wij gaan in dit advies na wat de betrokken patiŽnten en hun zorgverleners beschouwen als adequate zorgarrangementen.
We examine in this opinion what the patients concerned and their health care providers consider as adequate care arrangements.

Vervolgens onderzoeken we in hoeverre scenario 4 de uitvoering van deze adequate zorgarrangementen bevordert of belemmert.
Then we examine the extent to which the implementation of this scenario 4 promotes or hinders the execution of these adequate care arrangements.

We bespreken welke maatregelen eventueel nodig zijn om de voordelen te vergroten en de nadelen te verkleinen.
We discuss what measures possibly may be required to increase the benefits and reduce the disadvantages.

We eindigen met onze conclusies en met aanbevelingen over de te volgen koers.
We end with our conclusions and recommendations about the following course.
__________________
"Mathematics is a gigantic intellectual construction, very difficult, if not impossible, to view in its entirety." Armand Borel
Met citaat reageren
Advertentie
Reageren

Topictools Zoek in deze topic
Zoek in deze topic:

Geavanceerd zoeken

Regels voor berichten
Je mag geen nieuwe topics starten
Je mag niet reageren op berichten
Je mag geen bijlagen versturen
Je mag niet je berichten bewerken

BB code is Aan
Smileys zijn Aan
[IMG]-code is Aan
HTML-code is Uit

Spring naar

Soortgelijke topics
Forum Topic Reacties Laatste bericht
Huiswerkvragen: Klassieke & Moderne talen Wie kan mijn engelse tekst nakijken en verbeteren? (is dit goed vertaald)
Verwijderd
4 25-11-2015 19:37


Alle tijden zijn GMT +1. Het is nu 03:38.