Oud 02-01-2008, 00:19
Not for Sale
Avatar van Not for Sale
Not for Sale is offline
gek·sche·ren (onov.ww.)
1 schertsen
__________________
I thought we were an autonomous collective!
Advertentie
Oud 02-01-2008, 00:24
niña
Avatar van niña
niña is offline
loos (bn.)
1 niet echt, maar wel echt lijkend
__________________
“I have a friend who is a stripper. You’re much happier than her.”
Oud 02-01-2008, 10:56
Lilium
Avatar van Lilium
Lilium is offline
roetsj·baan (de ~)
1 achtbaan
__________________
Manuscripten verbranden niet.
Oud 02-01-2008, 16:08
niña
Avatar van niña
niña is offline
quit·te (bn.)
1 niets meer schuldig, zonder winst of verlies
__________________
“I have a friend who is a stripper. You’re much happier than her.”
Oud 02-01-2008, 16:52
Dolores
Avatar van Dolores
Dolores is offline
wau·we·len (onov.ww.)
1 onzinnig of vervelend praten, kletsen
Oud 02-01-2008, 23:14
Not for Sale
Avatar van Not for Sale
Not for Sale is offline
sui·ze·bol·len (onov.ww.)
1 duizelig, half bedwelmd zijn => duizelen
__________________
I thought we were an autonomous collective!
Oud 03-01-2008, 13:12
Dolores
Avatar van Dolores
Dolores is offline
Klein Duim·pje (het ~)
1 sprookjesfiguur

(Vind het gewoon raar dat het erin staat. )
Oud 03-01-2008, 13:17
Lilium
Avatar van Lilium
Lilium is offline
di·lu·vi·aal (bn.)
1 betrekking hebbend op de zondvloed
2 [archa.] pleistoceen
__________________
Manuscripten verbranden niet.
Oud 04-01-2008, 22:05
niña
Avatar van niña
niña is offline
am·per·sand (dem; ampersands)
1 het teken & (en)

Vreemd woord.
__________________
“I have a friend who is a stripper. You’re much happier than her.”
Oud 04-01-2008, 22:32
Not for Sale
Avatar van Not for Sale
Not for Sale is offline
co·pro·la·lie (dev)
1 het gebruiken van vulgaire taal
__________________
I thought we were an autonomous collective!
Oud 05-01-2008, 11:29
Lilium
Avatar van Lilium
Lilium is offline
vo·lup·tu·eus (bijvoeglijk naamwoord; voluptueuzer, meest voluptueus; voluptueusheid)
1 op zodanige wijze mollig dat het wellustige gevoelens opwekt
__________________
Manuscripten verbranden niet.
Oud 05-01-2008, 18:05
Verwijderd
we·ten 2 van (werkwoord; wist, heeft geweten)
1 kennis hebben van
2 neiging hebben
Oud 05-01-2008, 19:54
Not for Sale
Avatar van Not for Sale
Not for Sale is offline
schok2 (het; schokken)
1 zestigtal
2 twintigtal

Wat een onhandig woord :/
__________________
I thought we were an autonomous collective!
Oud 05-01-2008, 20:42
niña
Avatar van niña
niña is offline
sta·ket·sel (het; staketsels)
1 rij staken of palen op geringe afstand van elkaar in de grond geplaatst, meestal onderling verbonden d.m.v. latten, prikkeldraad enz.
2 rij palen, dwars door een water, om de vijand het gebruik van dat water te beletten
__________________
“I have a friend who is a stripper. You’re much happier than her.”
Oud 06-01-2008, 11:20
Lilium
Avatar van Lilium
Lilium is offline
ont·slui·e·ren (overgankelijk werkwoord; ontsluierde, heeft ontsluierd; ontsluieraar, ontsluiering)
1 (onbekende feiten) openbaren
__________________
Manuscripten verbranden niet.
Oud 06-01-2008, 16:24
Not for Sale
Avatar van Not for Sale
Not for Sale is offline
tra·la·la (tussenwerpsel)
1 reeks klanken die een muzikale frase vormen van een vrolijk, luchthartig of spottend karakter
2 wijze van zingen zonder woorden

De fantasie is een beetje op, ik zie de laatste veel woorden langskomen al eerder de revue hebben gepasseerd
__________________
I thought we were an autonomous collective!
Oud 07-01-2008, 15:43
Not for Sale
Avatar van Not for Sale
Not for Sale is offline
uit·schot (het)
1 het slechte, onbruikbare dat afgezonderd is van het goede
__________________
I thought we were an autonomous collective!
Oud 07-01-2008, 15:49
LEUGEN
Avatar van LEUGEN
LEUGEN is offline
kie·te·len (overgankelijk werkwoord, ook absoluut; kietelde, heeft gekieteld; kietelaar, kieteling)
1 een kriebeling opwekken bij
2 aangenaam prikkelen
__________________
unus exitus tantum est: mors
Oud 07-01-2008, 22:57
niña
Avatar van niña
niña is offline
fu·nest (bijvoeglijk naamwoord; funester, meest funest)
1 fataal, noodlottig
__________________
“I have a friend who is a stripper. You’re much happier than her.”
Oud 08-01-2008, 01:44
Not for Sale
Avatar van Not for Sale
Not for Sale is offline
oog·lui·kend (bijvoeglijk naamwoord)

geen definitie in de online van Dale, helaas.
__________________
I thought we were an autonomous collective!
Oud 09-01-2008, 00:09
Giles
Avatar van Giles
Giles is offline
axi·o·lo·gie (dev; axiologisch)
1 waardeleer

Wat is waardeleer?
__________________
'I wanna torture you. I used to love it, and it's been a long time. I mean, the last time I tortured somebody, they didn't even have chainsaws.'
Oud 09-01-2008, 14:17
Not for Sale
Avatar van Not for Sale
Not for Sale is offline
prak·tij·ken (zelfstandig naamwoord, meervoud)
1 bedenkelijke daden
__________________
I thought we were an autonomous collective!
Oud 09-01-2008, 16:45
WolterB
Avatar van WolterB
WolterB is offline
be·we·gings·vrij·heid (dev)
1 mogelijkheid om te doen en te laten wat men wil
__________________
Als je geen doel hebt, kan je ook de weg niet kwijt zijn.
There are many endings. The right one, is the one that you'll choose.
Oud 09-01-2008, 17:43
Dolores
Avatar van Dolores
Dolores is offline
cor·rec·ti·o·neel (bijvoeglijk naamwoord)
1 ter verbetering dienend
2 strafrechtelijk
Oud 10-01-2008, 00:51
Not for Sale
Avatar van Not for Sale
Not for Sale is offline
hel·le·veeg (dev)
1 feeks, kwaadaardig wijf
__________________
I thought we were an autonomous collective!
Oud 10-01-2008, 10:11
WolterB
Avatar van WolterB
WolterB is offline
xan·tip·pe (dev; xantippes)
1 boosaardige, kijfachtige vrouw
Xan·tip·pe (dev)
¶ alleen in verbindingen
__________________
Als je geen doel hebt, kan je ook de weg niet kwijt zijn.
There are many endings. The right one, is the one that you'll choose.
Oud 10-01-2008, 12:22
Lilium
Avatar van Lilium
Lilium is offline
ver·me·tel (bijvoeglijk naamwoord; vermeteler, vermetelst; vermetelheid)
1 moedig, maar onvoorzichtig
__________________
Manuscripten verbranden niet.
Oud 10-01-2008, 17:51
Verwijderd
me·lan·cho·liek zie ook melancholisch (bijvoeglijk naamwoord; melancholieker, melancholiekst)
1 zwaarmoedig
Oud 10-01-2008, 19:58
Roosje
Avatar van Roosje
Roosje is offline
vi·lein (bijvoeglijk naamwoord; vileiner, meest vilein)
1 vals, boosaardig
__________________
Veel lopen, langzaam water drinken.
Oud 11-01-2008, 15:00
Not for Sale
Avatar van Not for Sale
Not for Sale is offline
ver·strooi·ing (dev)
1 het verstrooien, het verspreid zijn
2 afleiding, ontspanning
__________________
I thought we were an autonomous collective!
Oud 14-01-2008, 12:50
WolterB
Avatar van WolterB
WolterB is offline
frus·tra·tie (dev; frustraties)
1 emotionele toestand van iem. die belemmerd wordt in de verwezenlijking van zijn verwachtingen of behoeften
2 het frustreren
__________________
Als je geen doel hebt, kan je ook de weg niet kwijt zijn.
There are many endings. The right one, is the one that you'll choose.
Oud 14-01-2008, 16:35
Verwijderd
veel·eer (bijwoord)
1 aanmerkelijk eerder
Oud 14-01-2008, 22:16
Dolores
Avatar van Dolores
Dolores is offline
dij·ka·ge (dev; dijkages)
1 het bedijken
2 dijkwerken
Oud 14-01-2008, 23:23
Not for Sale
Avatar van Not for Sale
Not for Sale is offline
luis·ter·rijk (bijvoeglijk naamwoord; luisterrijker, luisterrijkst)
1 rijk aan praal en schittering
__________________
I thought we were an autonomous collective!
Oud 15-01-2008, 12:36
Lilium
Avatar van Lilium
Lilium is offline
pools·hoog·te (dev)
1 hoogte van de hemelpool boven de horizon voor een plaats op aarde
__________________
Manuscripten verbranden niet.
Oud 15-01-2008, 14:29
niña
Avatar van niña
niña is offline
puik1 (het; puiken)
1 (meestal verkleinvorm) het beste in zijn soort

puik2 (bijvoeglijk naamwoord; puiker, puikst; puikheid)
1 uitstekend

__________________
“I have a friend who is a stripper. You’re much happier than her.”
Oud 15-01-2008, 16:37
Dolores
Avatar van Dolores
Dolores is offline
ram·mei·en (overgankelijk werkwoord, ook absoluut; rammeide, heeft gerammeid)
1 zwaar treffen, met geweld slaan
Oud 15-01-2008, 19:34
WolterB
Avatar van WolterB
WolterB is offline
ter·mijn (dem; termijnen)
1 vastgesteld tijdstip waarop iets zal gebeuren of gebeurd moet zijn, vaak op financieel gebied
2 begrensde tijdruimte waarbinnen iets moet gebeuren
3 gedeelte van een schuld dat binnen een vastgestelde periode moet worden betaald
__________________
Als je geen doel hebt, kan je ook de weg niet kwijt zijn.
There are many endings. The right one, is the one that you'll choose.
Oud 16-01-2008, 04:03
Not for Sale
Avatar van Not for Sale
Not for Sale is offline
Oeh, rammeien vind ik tof

agi·ta·tor (dem; agitatoren, agitators)
1 onruststoker
2 tijdens het rijden langzaam draaiende trommel voor het vervoer van betonspecie
__________________
I thought we were an autonomous collective!
Oud 16-01-2008, 13:11
WolterB
Avatar van WolterB
WolterB is offline
ou·vreu·se (dev; ouvreuses)
1 vrouw die in een schouwburg of bioscoop de plaatsen aanwijst
__________________
Als je geen doel hebt, kan je ook de weg niet kwijt zijn.
There are many endings. The right one, is the one that you'll choose.
Oud 16-01-2008, 13:23
Lilium
Avatar van Lilium
Lilium is offline
kit·tig (bijvoeglijk naamwoord; kittiger, kittigst; kittigheid)
1 flink en rap, vol beweging en vuur
__________________
Manuscripten verbranden niet.
Oud 17-01-2008, 00:23
Not for Sale
Avatar van Not for Sale
Not for Sale is offline
schuins·mar·cheer·der (dem; schuinsmarcheerders)
1 iem. van onzedelijke levenswandel

oh oh oh wat een heerlijk woord
__________________
I thought we were an autonomous collective!
Oud 17-01-2008, 10:26
Lilium
Avatar van Lilium
Lilium is offline
kruis·ver·hoor (het)
1 scherpe ondervraging
2 verhoor door de partijen zelf, zodat van verschillende kanten vragen gesteld worden
__________________
Manuscripten verbranden niet.
Oud 18-01-2008, 00:42
Not for Sale
Avatar van Not for Sale
Not for Sale is offline
spleen (het)
1 licht depressieve, hangerige gemoedsgesteldheid
__________________
I thought we were an autonomous collective!
Oud 18-01-2008, 13:36
homehapero
Avatar van homehapero
homehapero is offline
(bij gebrek aan echt woordenboek op mijn kot uit mijn juridisch woordenboek)

winstoogmerk: oogmerk of feitelijke praktijk bij de vennoten om zich dmv hun samenwerking rechtsreeks of onrechtsreeks vermogensvoordeel te verschaffen
__________________
"nu nog hopen dat niemand anders een verhaal instuurt en de kat is in het bakkie..."
Oud 18-01-2008, 16:20
Verwijderd
her·sen·kron·kel (dem)
1 hersenwinding
2 vreemde gedachtekronkel
Oud 19-01-2008, 00:03
Not for Sale
Avatar van Not for Sale
Not for Sale is offline
hart·ver·scheu·rend (bijvoeglijk naamwoord; hartverscheurender, hartverscheurendst; hartverscheurendheid)
1 zeer verdrietig en aangrijpend
__________________
I thought we were an autonomous collective!
Oud 20-01-2008, 00:04
Not for Sale
Avatar van Not for Sale
Not for Sale is offline
wel·te·ver·staan (bijwoord)
1 begrijp dat goed
__________________
I thought we were an autonomous collective!
Oud 20-01-2008, 00:05
niña
Avatar van niña
niña is offline
ken·te·ring (dev)
1 (kenteringen) het kenteren van het getijde, de moesson enz.
2 (kenteringen; kenteringetje) verandering, ommekeer
__________________
“I have a friend who is a stripper. You’re much happier than her.”
Oud 21-01-2008, 11:53
Not for Sale
Avatar van Not for Sale
Not for Sale is offline
re·per·cus·sie (dev; repercussies)
1 onaangenaam gevolg
__________________
I thought we were an autonomous collective!
Advertentie
Topic gesloten

Topictools Zoek in deze topic
Zoek in deze topic:

Geavanceerd zoeken

Regels voor berichten
Je mag geen nieuwe topics starten
Je mag niet reageren op berichten
Je mag geen bijlagen versturen
Je mag niet je berichten bewerken

BB code is Aan
Smileys zijn Aan
[IMG]-code is Aan
HTML-code is Uit

Spring naar

Soortgelijke topics
Forum Topic Reacties Laatste bericht
Verhalen & Gedichten De Grote Draad der Prachtelbare Woorden #3
Dolores
320 18-05-2015 22:46


Alle tijden zijn GMT +1. Het is nu 07:01.