Door gebruik te maken van Scholieren.com of door hiernaast op Ĺakkoordĺ te klikken, ga je akkoord met onze gebruiksvoorwaarden en geef je toestemming voor het gebruik van cookies. Als je niet alle cookies wilt toestaan, ga dan naar Ĺinstellingen aanpassenĺ om dit in te stellen. Ben je jonger dan 16 jaar? Zorg dan dat je toestemming hebt van je ouders om onze site te bezoeken. Hier lees je alles over hoe wij omgaan met je privacy.

Oud 24-01-2006, 10:45
Alicia Silverstone
Avatar van Alicia Silverstone
Alicia Silverstone is offline
Naar aanleiding van de topics waarin de Bijbelboeken steeds per stuk besproken worden is er de vraag gekomen of we datzelfde met de soera's uit de Koran kunnen doen. Natuurlijk kan dat, we gaan eens kijken hoe deze topics zullen lopen.

De bedoeling is, dat iedereen meer te weten kan komen over de inhoud van de soera's en over hoe deze ge´nterpreteerd kunnen worden.

In deze topics gelden de volgende regels:


Wat wel mag:
  • Vragen stellen over de betreffende soera.
  • Eigen interpretaties met motivatie. Zeker bij een (sterk) afwijkende interpretatie.
  • Het noemen van tegenstrijdigheden.
  • De waarschijnlijkheid waarmee een gebeurtenis fysiek plaats kan vinden bespreken, maar mocht je een gebeurtenis onmogelijk achten geef dan wel aan waarom je dan denkt dat het toch in de Koran staat (symbolische betekenis).

Wat niet mag:
  • Het posten van one-liners; als je niets te melden hebt, reageer dan niet.
  • Het ter discussie stellen van de historische betrouwbaarheid van de Koran dan wel het bestaan van Allah.

Mocht er iets niet tussen staan, wat er volgens jou wel tussen hoort of andersom; pm dan even 1 van de FB's.

Verder handig:
Op internet kun je een aantal sites met een Nederlandse vertaling van de Koran vinden, bijv. deze: 1 en 2.

Ik ben zelf niet heel bekend met de Koran, maar hoop zelf ook van deze topics te leren, dus als mensen fouten in mijn posts ontdekken dan hoor ik het graag.

Laten we beginnen!

Jullie kunnen hier Het begin (al-Fatihah) en De Koe (el-Baqarah) bespreken. Dit omdat de eerste soera uit relatief weinig verzen bestaat.
__________________
Anything is possible, if you believe in the magic of your dreams
Met citaat reageren
Advertentie
Oud 24-01-2006, 11:19
Verwijderd
Leuk initiatief!

Het Begin (Al-Faatihah)


Het Openings Hoofdstuk van de Heilige Koran. Geopenbaard vˇˇr de Hidjrah. Dit hoofdstuk heeft 7 strofen.

1. In naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle.

2. Alle lof zij Allah, de Heer der Werelden.

3. De Barmhartige, de Genadevolle.

4. Meester van de Dag des Oordeels.

5. U alleen aanbidden wij en U alleen smeken wij om hulp.

6. Leid ons op het rechte pad,

7. Het pad dergenen, aan wie Gij gunsten hebt geschonken - niet dat van hen, op wie toorn is nedergedaald, noch dat der dwalenden.

Toelichting:

'Degenen aan wie U gunsten hebt geschonken', zijn de profeten, de waarachtigen, de martelaren, en de rechtschapenen en iedereen die hun voorbeeld volgt. 'Degenen op wie toorn rust', zijn degenen die de waarheid verwerpen of verberen en 'de dwalenden', zijn degenen die ontachtzaam zijn en die zich laten misleiden.Een beschrijvend gedicht over Al Faatiha

"Allereerst komt die prachtige Soera,

Het Openende Hoofdstuk van Zeven Verzen,

Terecht benoemd tot de Essentie van het Boek.

Het leert ons het perfecte gebed.

Want als wij juist kunnen bidden, betekent dat

Dat we enige kennis hebben over Allah

En Zijn eigenschappen, van Zijn relaties

met ons en Zijn schepping, waartoe wij behoren

Dat we een glimp opvangen van de bron

Waar wij vandaan komen, en het uiteindelijke doel

Onze spirituele bestemming

Onder het Ware Oordeel van Allah

Daarna geven wij onzelf over aan Allah en zoeken Zijn licht.Gebed is het hart van religie en geloof

Maar hoe moeten we bidden? Welke woorden gebruiken we?

De begeerten van onze nietige, achteloze harten

tegenover de Kenner van alles? Is het waardig voor Hem

Of voor onze spirituele aard, om te vragen

Om nutteloze zaken, of zelfs onze fysieke behoeften?

Als ons dagelijks brood? De ge´nspireerde boodschapper

Onderwees ons een gebed dat ons geloof opsomt,

Onze hoop en onze aspiraties in zeken van belang.

Wij gedenken in toewijding Allah's naam en Zijn aard;

Wij prijzen Hem om Zijn schepping en Zijn liefdevolle zorg;

Wij denken aan de realiteiten, zichtbaar en onzichtbaar,

Wij schenken Hem onze aanbidding en vragen Zijn leiding;

En wij kennen het rechte van het gekronkelde pad

Door het licht van Zijn barmhartigheid, dat de rechtgeleiden verlicht."

(Bron: The Holy Qor'an, English translation of the meanings en Commentary, door Yusuf Ali, Mushaf Al-Madinah An-Nabawiyah, vertaald uit het Engels.)
Met citaat reageren
Oud 24-01-2006, 11:58
cartman666
Avatar van cartman666
cartman666 is offline
Er vallen mij een hoop dingen op aan het boek van De Koe. Ten eerste het contrast met het eerste boek van Het Begin. Waar Het Begin een duidelijke samenhang en opbouw heeft springt De Koe van de hak op de tak. Dan weer zitten we bij abraham, dan mozes, dan saul, dan komen er opeens leefregels voor Ramadaan en de omgang met vrouwen. Is er door de koran-kenners een reden gegeven voor deze manier van schrijven?

Ten tweede natuurlijk voor mij als 'ongelovige' vers 7:
Allah heeft hun hart en oren verzegeld en over hun ogen is een sluier; hun wacht een zware straf.
Is dat gerechtigheid? Mijn ogen en hart zijn door Allah verzegeld, hij raadt de moslims zelfs af om mij te waarschuwen, het is mij immers toch om het even. Maar aan de andere kant wacht mij wel een zware straf? Dat is niet hoe wij mensen gerechtigheid zien.
(zelfde geldt voor vers 10 mbt de fake-moslims)

Misschien later meer.
Met citaat reageren
Oud 24-01-2006, 12:20
Verwijderd
Citaat:
cartman666 schreef op 24-01-2006 @ 11:58 :
Er vallen mij een hoop dingen op aan het boek van De Koe. Ten eerste het contrast met het eerste boek van Het Begin. Waar Het Begin een duidelijke samenhang en opbouw heeft springt De Koe van de hak op de tak. Dan weer zitten we bij abraham, dan mozes, dan saul, dan komen er opeens leefregels voor Ramadaan en de omgang met vrouwen. Is er door de koran-kenners een reden gegeven voor deze manier van schrijven?
Bedoel je hiermee de vergelijkingen tussen de verschillende boodschappers? (Je weet dat de Islam vele boodschappers van God erkent?)
Citaat:
cartman666 schreef op 24-01-2006 @ 11:58 :

Ten tweede natuurlijk voor mij als 'ongelovige' vers 7:
Allah heeft hun hart en oren verzegeld en over hun ogen is een sluier; hun wacht een zware straf.
Is dat gerechtigheid? Mijn ogen en hart zijn door Allah verzegeld, hij raadt de moslims zelfs af om mij te waarschuwen, het is mij immers toch om het even. Maar aan de andere kant wacht mij wel een zware straf? Dat is niet hoe wij mensen gerechtigheid zien.
(zelfde geldt voor vers 10 mbt de fake-moslims)

Misschien later meer.
Hier gaat het over de ongelovigen ten tijde van de profeet. Hij werd niet alleen tegengewerkt om zijn boodschap te verkondigen, hij en zijn volgelingen werden ook gemarteld. Hierop heeft God dit stukje gestuurd. In latere sura's zie je dat iedereen gewaarschuwd dient te worden, ook de ongelovigen daar Mohammed (vzmh) een waarschuwer is, die voor de hele mensheid is gekomen.

HET BEGIN VAN AL BAQARAH - DE KOE
In naam van Allah, De Erbarmer, De Genadige

(1) Alif Laam Miem.

(2) Dit is het Boek waaraan geen twijfel is, een leiddraad voor de godsvrezenden.

(3) Degenen die in het onwaarneembare geloven en het gebed onderhouden en die bijdragen geven van hetgeen waar Wij hen van hebben voorzien.

(4) En degenen die geloven in wat aan jou (Mohammed) is neergezonden (de Koran) en in wat vˇˇr jou is neergezonden en die (van het bestaan) van het Hiernamaals overtuigd zijn.

(5) Zij zijn degenen die Leiding van hun Heer ontvangen en zij zijn degenen die welslagen.

(6) Voorwaar, voor degenen die niet geloven maakt het geen verschil of jij hen waarschuwt of dat jij hen niet waarschuwt: zij zullen niet geloven.

(7) Allah heeft hun harten en hun gehoor verzegeld en over hun ogen ligt een bedekking en voor hen is een geweldige gestraffing.

(8) En er zijn onder de mensen die zeggen: "Wij geloven in Allah en in de Laatste Dag," terwijl zij geen gelovigen zijn.

(9) Zij trachten Allah en degenen die geloven te bedriegen, maar zij bedriegen niemand dan zichzelf, terwijl zij het niet beseffen.

(10) In hun hart is een ziekte (twijfel en huichelarij) en Allah heeft deze ziekte doen verergeren, en voor hen is er een pijnlijke bestraffing vanwegen wat zij plachten te loochenen.

(11) En als er tot hen wordt gezegd: "Zaai geen verderf op aarde," dan zeggen zij: "Voorwaar, wij zijn slechts verbeteraars." (van de juiste normen en waarden)

(12) Weet, voorwaar, zij zijn de verderfzaaiers, maar zij beseffen het niet.

(13) En als er tot hen wordt gezegd: "Gelooft zoals de mensen geloven," dan zeggen zij: "Zullen wij geloven zoals de dwaen geloven?" Voorwaar, zij zijn de dwazen, maar zij weten het niet.

{De Edele Koran 2:1-13}

Toelichting:

Dit tweede hoofdstuk (Soera) van de Koran is het meest omvangrijke en de bevat in essentie de volledige leer van de Koran. Het bestaat in totaal uit 286 verzen.

De bovenstaande verzen zijn de eerste 13 en beschrijven in goddelijke welsprekendheid en wijsheid klassificatie van de mensheid in drie soorten:

(1) De gelovigen, zij krijgen leiding van God, omdat zij de Koran als leiddraad gebruiken. Zij geloven in alles wat is geopenbaard aan Mohammed en de voorgaande profeten en hun leven is afgestemd op de afrekening van het Hiernamaals. Dit is de groep die zal slagen in de test van God voor deze aarde.

(2) De ongelovigen, zij hebben de leiding van God geweigerd en doen wat ze willen, zonder na te denken over de schade die zij andere schepselen berokkenen. Dezen staan niet open voor goede adviezen en stevenen op een erge bestraffing af, zonder dat ze het beseffen.

(3) De hypocrieten, zij hebben niet alleen de leiding van God geweigerd, ze proberen hun kennis ervan te misbruiken om er wereldlijk voordeel mee te behalen. Dit is dubbel zo erg, omdat zij een leven leiden alsof ze naar het paradijs gaan, maar uiteindelijk in het diepste van de hel worden geworpen. Dit is omdat zij sluw genoeg waren om de mensen te misleiden, maar de spot dreven met God.

*Moge Allah (swt) mij vergeven voor als ik onbewust verkeerd informeer.
Met citaat reageren
Oud 24-01-2006, 12:52
cartman666
Avatar van cartman666
cartman666 is offline
Citaat:
S. schreef op 24-01-2006 @ 12:20 :
Bedoel je hiermee de vergelijkingen tussen de verschillende boodschappers? (Je weet dat de Islam vele boodschappers van God erkent?)
Ja, dat is de vraag inderdaad. Waarom zo'n verschil in verteltrant. Was boodschapper twee wat chaotischer aangelegd? Wilde hij alle informatie voor de neus van de volgende boodschappers wegkapen? Ik begrijp niet waarom het 2e hoofdstuk meteen zo ongelofelijk veel door elkaar heen wil vertellen, het komt op mij over als een kind dat een verhaal heeft gehoord dat veel te ingewikkeld voor hem is en dat dan aan opa en oma wil uitleggen. (behalve dat het taalgebruik natuurlijk een stuk netter is)
(niet beledigend bedoeld oid)
Citaat:
S. schreef op 24-01-2006 @ 12:20 :
Hier gaat het over de ongelovigen ten tijde van de profeet. Hij werd niet alleen tegengewerkt om zijn boodschap te verkondigen, hij en zijn volgelingen werden ook gemarteld. Hierop heeft God dit stukje gestuurd. In latere sura's zie je dat iedereen gewaarschuwd dient te worden, ook de ongelovigen daar Mohammed (vzmh) een waarschuwer is, die voor de hele mensheid is gekomen.
hm, het is dus wat gedateerd als ik het goed begrijp?
Citaat:
S. schreef op 24-01-2006 @ 12:20 :

(1) De gelovigen, zij krijgen leiding van God, omdat zij de Koran als leiddraad gebruiken. Zij geloven in alles wat is geopenbaard aan Mohammed en de voorgaande profeten en hun leven is afgestemd op de afrekening van het Hiernamaals. Dit is de groep die zal slagen in de test van God voor deze aarde.

(2) De ongelovigen, zij hebben de leiding van God geweigerd en doen wat ze willen, zonder na te denken over de schade die zij andere schepselen berokkenen. Dezen staan niet open voor goede adviezen en stevenen op een erge bestraffing af, zonder dat ze het beseffen.

(3) De hypocrieten, zij hebben niet alleen de leiding van God geweigerd, ze proberen hun kennis ervan te misbruiken om er wereldlijk voordeel mee te behalen. Dit is dubbel zo erg, omdat zij een leven leiden alsof ze naar het paradijs gaan, maar uiteindelijk in het diepste van de hel worden geworpen. Dit is omdat zij sluw genoeg waren om de mensen te misleiden, maar de spot dreven met God.
En ik val vermoeddelijk dan onder 3? Ik leid een leven alsof ik naar het paradijs ga, maar gebruik de koran niet als lieddraad. Hm, hopen dat jij fout zit danmaar
Met citaat reageren
Oud 24-01-2006, 13:05
Verwijderd
Citaat:
cartman666 schreef op 24-01-2006 @ 12:52 :
Ja, dat is de vraag inderdaad. Waarom zo'n verschil in verteltrant. Was boodschapper twee wat chaotischer aangelegd? Wilde hij alle informatie voor de neus van de volgende boodschappers wegkapen? Ik begrijp niet waarom het 2e hoofdstuk meteen zo ongelofelijk veel door elkaar heen wil vertellen, het komt op mij over als een kind dat een verhaal heeft gehoord dat veel te ingewikkeld voor hem is en dat dan aan opa en oma wil uitleggen. (behalve dat het taalgebruik natuurlijk een stuk netter is)
(niet beledigend bedoeld oid)
Nee, zo is het niet gegaan, ik begrijp niet hoe je daar zo op komt. Kun je het misschien (bijv.) aan de hand van citaten uitleggen?

De islam vereist geloof in alle profeten zonder onderscheidt, van Adam tot Mohammed (vrede zij met hen allen)

We beschouwen alle profeten als hemelse leraren, die kwamen om de mensheid te bekeren en te leiden naar God.
In sommige religies wordt het schelden op profeten van andere religies ook wel eens als een vorm van vroomheid beschouwd , maar als een moslim ook maar het minste onrespect zou tonen aan het adres van grondleggers van het Juda´sme of het Christendom, zal dat gaan ten kostte van zijn eigen overtuiging.
Een moslim moet na het bezigen van een naam van een profeet , het doen volgen met de lofuiting; "Aleihi-assalam" ofwel "Vrede zij met hem" (vzmh)

Zoals we geloven in alle profeten, geloven we ook dat alle religies (Jodendom, Christendom) van uit de Waarheid ontsprongen zijn.
Maar door de tijd heen zijn ze vermengd met menselijke uitvindingen en verzinsels.*
Bovendien waren de meeste van deze leerstellingen plaats en tijdgebonden, waaraan later universele waarden werden toegevoegd.
Wij geloven dat de Koran al deze en aanvullende leerstellingen bevat die permanent en universele waarden bezitten en die bedoeld zijn voor alle naties.

*Hoef je natuurlijk niet met me eens te zijn.
Citaat:
cartman666 schreef op 24-01-2006 @ 12:52 :

hm, het is dus wat gedateerd als ik het goed begrijp?
Het geeft ons een boodschap door.
Citaat:
cartman666 schreef op 24-01-2006 @ 12:52 :

En ik val vermoeddelijk dan onder 3? Ik leid een leven alsof ik naar het paradijs ga, maar gebruik de koran niet als lieddraad. Hm, hopen dat jij fout zit danmaar
Dat is nog maar de vraag eh?
Met citaat reageren
Oud 24-01-2006, 13:13
cartman666
Avatar van cartman666
cartman666 is offline
Citaat:
S. schreef op 24-01-2006 @ 13:05 :
Nee, zo is het niet gegaan, ik begrijp niet hoe je daar zo op komt. Kun je het misschien (bijv.) aan de hand van citaten uitleggen?

De islam vereist geloof in alle profeten zonder onderscheidt, van Adam tot Mohammed (vrede zij met hen allen)

We beschouwen alle profeten als hemelse leraren, die kwamen om de mensheid te bekeren en te leiden naar God.
In sommige religies wordt het schelden op profeten van andere religies ook wel eens als een vorm van vroomheid beschouwd , maar als een moslim ook maar het minste onrespect zou tonen aan het adres van grondleggers van het Juda´sme of het Christendom, zal dat gaan ten kostte van zijn eigen overtuiging.
Een moslim moet na het bezigen van een naam van een profeet , het doen volgen met de lofuiting; "Aleihi-assalam" ofwel "Vrede zij met hem" (vzmh)

Zoals we geloven in alle profeten, geloven we ook dat alle religies (Jodendom, Christendom) van uit de Waarheid ontsprongen zijn.
Maar door de tijd heen zijn ze vermengd met menselijke uitvindingen en verzinsels.*
Bovendien waren de meeste van deze leerstellingen plaats en tijdgebonden, waaraan later universele waarden werden toegevoegd.
Wij geloven dat de Koran al deze en aanvullende leerstellingen bevat die permanent en universele waarden bezitten en die bedoeld zijn voor alle naties.

*Hoef je natuurlijk niet met me eens te zijn.
Ja, dat wist ik. Maar waar het mij om gaat is dat het hoofdstuk zo ongeordend is. Waar hoofdstuk 1 keurig 7 samenhangende regels bevat heeft hoofdstuk 2 een enorme hoeveelheid regels waarin eigenlijk alle facetten van de islam een beetje naar voren komen.
Citaat:
S. schreef op 24-01-2006 @ 13:05 :
Dat is nog maar de vraag eh?
precies, we zullen zien
Met citaat reageren
Oud 24-01-2006, 13:19
Verwijderd
Citaat:
cartman666 schreef op 24-01-2006 @ 13:13 :
Ja, dat wist ik. Maar waar het mij om gaat is dat het hoofdstuk zo ongeordend is. Waar hoofdstuk 1 keurig 7 samenhangende regels bevat heeft hoofdstuk 2 een enorme hoeveelheid regels waarin eigenlijk alle facetten van de islam een beetje naar voren komen.
Hmm, zal vast komen door de tijd waarin het geopenbaard is. Zal het eens navragen.
Citaat:
cartman666 schreef op 24-01-2006 @ 13:13 :

precies, we zullen zien
Met citaat reageren
Oud 26-01-2006, 00:53
Gatara
Avatar van Gatara
Gatara is offline
Waarom heet de koe de koe?

__________________
Bureaucracy is the death of any achievement.
Met citaat reageren
Oud 27-01-2006, 16:19
Louiise
Avatar van Louiise
Louiise is offline
Citaat:
S. schreef op 24-01-2006 @ 13:19 :
Hmm, zal vast komen door de tijd waarin het geopenbaard is. Zal het eens navragen.
de Qur'an is het Woord van Allah (swt). Het maakt daarom niet uit uit welke tijd hij geopenbaard is.

Waarom de Qur'an opgesteld is zoals hij dat is?
Allah (swt) knows best

Ik denk ook dat het genoemde vers ( over de sluier voor de ogen van ongelovigen) niet alleen van toepassing is op de tijd van de Profeet (saw). De soera's uit de Qur'an zijn van toepassing op alle tijden.

Het gaat in dit vers om de mensen die na de boodschap van Islam aan hun geopenbaard gekregen hebben, er voor kiezen om hem te ontkennen. En in veel gevallen te bespotten. (Allah (swt) weet beter)
__________________
there are no regrets in life , just lessons
Met citaat reageren
Oud 27-01-2006, 16:29
Verwijderd
Uiteraard beste Louiise, de Koran geldt ten alle tijden. Is niet plaatsgebonden noch tijdgebonden.

Maar die citaat, behoren we in haar context te zien. Mohammed (vzmh) is voor de hele mensheid gekomen, ook voor ongelovigen, of anders gelovigen zoals blijkt uit vele andere citaten uit de Heilige Koran.

Nu is het zo dat alles wat Mohammed (vzmh) via Allah Ta'Ala te horen kreeg, is vastgelegd in de Heilige Koran. Er is niets weggelaten. Dus ook de regels die Allah Ta'Ala bedoelde als in die tijd, zoals toen Hij de profeet Mohammed (vzmh) toestemming gaf om mee te doen aan de oorlog met Quraish.

Betekent niet dat we ze weg moeten laten of gewoon laten voor wat het is, nee, Astagfierrullah. Er zit een boodschap in waarvan wij weer moeten leren.
Met citaat reageren
Oud 27-01-2006, 16:35
Louiise
Avatar van Louiise
Louiise is offline
Citaat:
S. schreef op 27-01-2006 @ 16:29 :
Uiteraard beste Louiise, de Koran geldt ten alle tijden. Is niet plaatsgebonden noch tijdgebonden.

Maar die citaat, behoren we in haar context te zien. Mohammed (vzmh) is voor de hele mensheid gekomen, ook voor ongelovigen, of anders gelovigen zoals blijkt uit vele andere citaten uit de Heilige Koran.

Nu is het zo dat alles wat Mohammed (vzmh) via Allah Ta'Ala te horen kreeg, is vastgelegd in de Heilige Koran. Er is niets weggelaten. Dus ook de regels die Allah Ta'Ala bedoelde als in die tijd, zoals toen Hij de profeet Mohammed (vzmh) toestemming gaf om mee te doen aan de oorlog met Quraish.

Betekent niet dat we ze weg moeten laten of gewoon laten voor wat het is, nee, Astagfierrullah. Er zit een boodschap in waarvan wij weer moeten leren.
OkÚ S. dan heb ik je verkeerd begrepen. Ik ben het met je eens dat we van de boodschap moeten leren.

Ik hoop dat het antwoord op de vraag van cartman dan ook beantwoord is. Volgens mij had hij ook net als ik het idee dat jij wel bedoelde dat het aan tijd gerelateerd was.
__________________
there are no regrets in life , just lessons
Met citaat reageren
Oud 27-01-2006, 16:39
Verwijderd
Citaat:
cartman666 schreef op 24-01-2006 @ 12:52 :
hm, het is dus wat gedateerd als ik het goed begrijp?
Citaat:
S. schreef op 24-01-2006 @ 13:05 :

Het geeft ons een boodschap door.
Ik begrijp dat het wat onduidelijk was.
Met citaat reageren
Oud 28-01-2006, 22:42
Hanneke
Avatar van Hanneke
Hanneke is offline
Wat wordt er bedoelt met 't eerste vers van de koe (Alif Laam Miem.) dan?
__________________
Hoi! - Soija.nl
Met citaat reageren
Oud 28-01-2006, 23:51
Il organista
Avatar van Il organista
Il organista is offline
Nog even over het chaotische karakter van het tweede soera (sorry dat ik er een beetje inval). De Koranteksten zijn niet chronologisch geordend. Ieder vers is door Allah aan Mohammed geopenbaard (in de visie van de Moslims), maar deze verzen zijn op vrij willekeurige wijze later geredigeerd en tot soera's en dus tot de Koran verwerkt. Zo kan het zijn dat vers 1 veel later of eerder is geopenbaard dan vers 2. Dat verklaart misschien de onsamenhangende indruk die deze soera maakt.

Daarom is de verzie van de Koran zoals wij die kennen slechts een van de vele. Er zijn nog meer musahif (verzies van de Koran) die een (heel) andere indeling in soera's hebben: dat heeft ook te maken met dat latere redigeerproces. De mushaf die wij nu als 'Koran' hanteren, is de mushaf-Othman en deze is later tot standaardmushaf verheven.
__________________
Wat is bescheidenheid anders dan gehuichelde nederigheid waarmee men excuus vraagt voor kwaliteiten en verdiensten bij lieden die deze missen?
Met citaat reageren
Oud 29-01-2006, 14:33
cartman666
Avatar van cartman666
cartman666 is offline
Citaat:
Il organista schreef op 28-01-2006 @ 23:51 :
Nog even over het chaotische karakter van het tweede soera (sorry dat ik er een beetje inval). De Koranteksten zijn niet chronologisch geordend. Ieder vers is door Allah aan Mohammed geopenbaard (in de visie van de Moslims), maar deze verzen zijn op vrij willekeurige wijze later geredigeerd en tot soera's en dus tot de Koran verwerkt. Zo kan het zijn dat vers 1 veel later of eerder is geopenbaard dan vers 2. Dat verklaart misschien de onsamenhangende indruk die deze soera maakt.

Daarom is de verzie van de Koran zoals wij die kennen slechts een van de vele. Er zijn nog meer musahif (verzies van de Koran) die een (heel) andere indeling in soera's hebben: dat heeft ook te maken met dat latere redigeerproces. De mushaf die wij nu als 'Koran' hanteren, is de mushaf-Othman en deze is later tot standaardmushaf verheven.
aaah, dat verklaart een hoop.
Met citaat reageren
Oud 30-01-2006, 00:26
Hanneke
Avatar van Hanneke
Hanneke is offline
Citaat:
Hanneke schreef op 28-01-2006 @ 22:42 :
Wat wordt er bedoelt met 't eerste vers van de koe (Alif Laam Miem.) dan?
Ik hoorde dat het de eerste en de laatste twee letters van het arabische alfabet ofzo zijn. Maar wat is het nut ofzo er van? Is het net zoiets als de alfa en de omega? (verder kan ik ook niks bedenken namelijk )
__________________
Hoi! - Soija.nl
Met citaat reageren
Ads door Google
Oud 30-01-2006, 12:31
Verwijderd
@ Hanneke

In Naam van Allah de Barmhartige de Genadevolle,

Alif laam miem (soerat Al-Baqarah)
Alif laam miem saad (soerat Al-Aa'raaf)
Alif laam raa (soerat Joenos)
[er zijn meer soera's die enkel met medeklinkers beginnen]


De gebrokken letters uit sommige Koran verzen worden verondersteld als het wonder van de Koran zelf. Een uniek beginsel van sommige soerahs. zo zeiden diverse metgezelen van de profeet saw o.a Aboe Bakr, Omar Uthman Ali en ibn Mas3oed(bekende exegeet) dat de betekenis enkel bij Allah het is een zaak die alleen Allah weet.

Zo zei Aboe Bakr "in elke gezonden wonderbaarlijk boek zit een geheim en in de koran zijn dat de gebrokken letters.

Sommige geleerden hebben gezegd dat die letters er niet voor niets zijn, er moet wijsheid achter zitten.

Zowaar is het een zaak dat de volgende vers draagt om er in te geloven zoals het geopenbaard is:

"Wij geloven er in; het geheel is van onze Heer" (3:7).

Elke soerah dat deze letters draagt demonstreert het wonder van de Koran en haar schoonheid.

Tenslotte is het handig erbij te vermelden dat deze zaken eigenlijk een bewijs zijn dat het van niemand anders dan van Allah is. Zo daagt Allah de mensen uit om een gelijke soort soerah te maken zoals Allah het heeft gedaan.

Wa Allahoe ahlam. (En Allah wst) weet het, het beste.

p.s Overigens vanuit de tabel die Abdellaah ibn Abaas gebruikte in het kader van Al Tafsir bil Mathoer exegese op gebied van religieuze teksten waarbij hij het deelde in de volgende 4 catogorieŰn namelijk:

1. een catogorie die alleen voor de arabieren bekend was.
2. een catogorie die bij iedereen bekend was.
3. een catogorie die alleen bij de ahl al dikr geleerden bekend was.
4. een catogorie die alleen Allah weet.

En de laatste geeft dus gebroken letters weer.

Wa allahoe a3lam
Met citaat reageren
Oud 31-01-2006, 11:42
Il organista
Avatar van Il organista
Il organista is offline
Misschien klinkt het heel oneerbiedig, maar zouden de zgn. 'gebroken letters' niet ook ontstaan kunnen zijn bij latere overschrijfprocessen?
__________________
Wat is bescheidenheid anders dan gehuichelde nederigheid waarmee men excuus vraagt voor kwaliteiten en verdiensten bij lieden die deze missen?
Met citaat reageren
Oud 31-01-2006, 14:57
Love & Peace
Avatar van Love & Peace
Love & Peace is offline
Citaat:
Il organista schreef op 31-01-2006 @ 11:42 :
Misschien klinkt het heel oneerbiedig, maar zouden de zgn. 'gebroken letters' niet ook ontstaan kunnen zijn bij latere overschrijfprocessen?
In principe zou het kunnen, maar het zou wat toevallig zijn als er van verschillende soera's alleen de 1e regel verkeerd is overgebracht, terwijl de overige regels in tact zijn.
Met citaat reageren
Oud 31-01-2006, 16:12
Il organista
Avatar van Il organista
Il organista is offline
Citaat:
Love & Peace schreef op 31-01-2006 @ 14:57 :
In principe zou het kunnen, maar het zou wat toevallig zijn als er van verschillende soera's alleen de 1e regel verkeerd is overgebracht, terwijl de overige regels in tact zijn.
Dat klopt, ja.
__________________
Wat is bescheidenheid anders dan gehuichelde nederigheid waarmee men excuus vraagt voor kwaliteiten en verdiensten bij lieden die deze missen?
Met citaat reageren
Oud 01-02-2006, 16:19
Love & Peace
Avatar van Love & Peace
Love & Peace is offline
Citaat:
Il organista schreef op 31-01-2006 @ 16:12 :
Dat klopt, ja.
Heb ik een vraagje terug. (over mijn eigen geloof! )

Waarom is er tussen alle verschillende "Mushafs" gekozen voor de "Othman"?
Met citaat reageren
Oud 01-02-2006, 17:52
Hanneke
Avatar van Hanneke
Hanneke is offline
Citaat:
Firdaus schreef op 30-01-2006 @ 12:31 :
verhaal
Duidelijk, dankje
__________________
Hoi! - Soija.nl
Met citaat reageren
Oud 04-02-2006, 00:32
Il organista
Avatar van Il organista
Il organista is offline
Citaat:
Love & Peace schreef op 01-02-2006 @ 16:19 :
Heb ik een vraagje terug. (over mijn eigen geloof! )

Waarom is er tussen alle verschillende "Mushafs" gekozen voor de "Othman"?
Voor zover ik weet, heeft Othman in zijn functie als kalief simpelweg alle andere codices ongeldig verklaard.
__________________
Wat is bescheidenheid anders dan gehuichelde nederigheid waarmee men excuus vraagt voor kwaliteiten en verdiensten bij lieden die deze missen?
Met citaat reageren
Advertentie
Oud 17-02-2006, 08:02
Yab-Yum
Avatar van Yab-Yum
Yab-Yum is offline
Citaat:
S. schreef op 24-01-2006 @ 12:20 :


De bovenstaande verzen zijn de eerste 13 en beschrijven in goddelijke welsprekendheid en wijsheid klassificatie van de mensheid in drie soorten:

(1) De gelovigen, zij krijgen leiding van God, omdat zij de Koran als leiddraad gebruiken. Zij geloven in alles wat is geopenbaard aan Mohammed en de voorgaande profeten en hun leven is afgestemd op de afrekening van het Hiernamaals. Dit is de groep die zal slagen in de test van God voor deze aarde.

(2) De ongelovigen, zij hebben de leiding van God geweigerd en doen wat ze willen, zonder na te denken over de schade die zij andere schepselen berokkenen. Dezen staan niet open voor goede adviezen en stevenen op een erge bestraffing af, zonder dat ze het beseffen.

(3) De hypocrieten, zij hebben niet alleen de leiding van God geweigerd, ze proberen hun kennis ervan te misbruiken om er wereldlijk voordeel mee te behalen. Dit is dubbel zo erg, omdat zij een leven leiden alsof ze naar het paradijs gaan, maar uiteindelijk in het diepste van de hel worden geworpen. Dit is omdat zij sluw genoeg waren om de mensen te misleiden, maar de spot dreven met God.

*Moge Allah (swt) mij vergeven voor als ik onbewust verkeerd informeer.
Toch mis ik een groep: de zoekenden.
__________________
"Of course you can't understand anything i'm saying, but that's cool cause i'm still saying it."
Met citaat reageren
Oud 17-02-2006, 08:04
Yab-Yum
Avatar van Yab-Yum
Yab-Yum is offline
Citaat:
Il organista schreef op 28-01-2006 @ 23:51 :
Nog even over het chaotische karakter van het tweede soera (sorry dat ik er een beetje inval). De Koranteksten zijn niet chronologisch geordend. Ieder vers is door Allah aan Mohammed geopenbaard (in de visie van de Moslims), maar deze verzen zijn op vrij willekeurige wijze later geredigeerd en tot soera's en dus tot de Koran verwerkt. Zo kan het zijn dat vers 1 veel later of eerder is geopenbaard dan vers 2. Dat verklaart misschien de onsamenhangende indruk die deze soera maakt.

Daarom is de verzie van de Koran zoals wij die kennen slechts een van de vele. Er zijn nog meer musahif (verzies van de Koran) die een (heel) andere indeling in soera's hebben: dat heeft ook te maken met dat latere redigeerproces. De mushaf die wij nu als 'Koran' hanteren, is de mushaf-Othman en deze is later tot standaardmushaf verheven.
Maar waarom hebben ze het niet op volgorde gezet, dat is toch veel logischer?
__________________
"Of course you can't understand anything i'm saying, but that's cool cause i'm still saying it."
Met citaat reageren
Oud 17-02-2006, 19:06
Il organista
Avatar van Il organista
Il organista is offline
Citaat:
Yab-Yum schreef op 17-02-2006 @ 08:04 :
Maar waarom hebben ze het niet op volgorde gezet, dat is toch veel logischer?
Ten eerste is niet gezegd dat dat ook logischer gevonden werd in de cultuur waarin de Qoran ontstaan is. Ten tweede is godsdienst niet altijd logisch.

Waarom 'ze' ervoor gekozen hebben de Qoranverzen niet op volgorde te zetten, weet ik niet precies. Belangrijk zal wel zijn dat Mohammed zelf de verzen niet heeft opgeschreven -hij was analfabeet. Later zijn deze opgeschreven -en nog niet eens allemaal- en zo is het min of meer onduidelijk geworden in welke volgorde ze precies zijn geopenbaard. De Qoran is uiteindelijk samengesteld uit twee soorten openbaringen:

1. Openbaringen van Allah aan Mohammed, die door naasten van Mohammed zijn opgeschreven en zo schriftelijk zijn overgeleverd.
2. Openbaringen van Allah aan Mohammed, die van generatie op generatie mondeling zijn overgeleverd en uiteindelijk bij het totstandkomen van de Qoran zijn opgeschreven.
__________________
Wat is bescheidenheid anders dan gehuichelde nederigheid waarmee men excuus vraagt voor kwaliteiten en verdiensten bij lieden die deze missen?
Met citaat reageren
Oud 20-02-2006, 11:29
Verwijderd
Citaat:
Love & Peace schreef op 01-02-2006 @ 16:19 :
Heb ik een vraagje terug. (over mijn eigen geloof! )

Waarom is er tussen alle verschillende "Mushafs" gekozen voor de "Othman"?
Er is geen verschil in mushafs qua text wel qua sjakkel dus verschillende vormen van qiraa, in de tijd van Othman kenden velen metgezellen van onze profeet Mohammed (saws) de Heilige Koran uit het hoofd zoals je weet, en was de Koran ook aanwezig op allerlei materiaal. Othman heeft de hele Koran samengesteld en alle louche kopies zijn verbrand.

Er waren destijds natuurlijk ook in de tussentijd fraudeurs, dus heeft hij (Othman) de Koran laten nakijken en zodoende alle neppe verbrand.

En als je de samenstelling bedoelt, misschien ken jij de hadieth ook, een waarin staat dat profeet Mohammed (saws) voor zijn dood 2 keer de Koran heeft gereciteerd met Gibriel.

Ook kenden destijds veel moslims (veelal metgezellen) de Koran zoals de profeet Mohammed (saws) hem heeft gedoceerd, uit hun hoofd waaronder Ibn Abbas.

Dus als je vraagt waarom die van Othman? Dat is de Koran.

De rest waren niet goed, of voldeden niet (zaten dus fouten in).
Met citaat reageren
Oud 27-02-2006, 18:48
Love & Peace
Avatar van Love & Peace
Love & Peace is offline
Citaat:
Firdaus schreef op 20-02-2006 @ 11:29 :
Er is geen verschil in mushafs qua text wel qua sjakkel dus verschillende vormen van qiraa, in de tijd van Othman kenden velen metgezellen van onze profeet Mohammed (saws) de Heilige Koran uit het hoofd zoals je weet, en was de Koran ook aanwezig op allerlei materiaal. Othman heeft de hele Koran samengesteld en alle louche kopies zijn verbrand.

Er waren destijds natuurlijk ook in de tussentijd fraudeurs, dus heeft hij (Othman) de Koran laten nakijken en zodoende alle neppe verbrand.
Duidelijk.

Citaat:
En als je de samenstelling bedoelt, misschien ken jij de hadieth ook, een waarin staat dat profeet Mohammed (saws) voor zijn dood 2 keer de Koran heeft gereciteerd met Gibriel.
Nee, die hoor ik voor het eerst. Aan wie is de quran gereciteerd?
Met citaat reageren
Oud 02-03-2006, 11:35
Gatara
Avatar van Gatara
Gatara is offline
Citaat:
Love & Peace schreef op 01-02-2006 @ 16:19 :
Heb ik een vraagje terug. (over mijn eigen geloof! )
grappig dat je daar verbaasd over bent
__________________
Bureaucracy is the death of any achievement.
Met citaat reageren
Advertentie
Reageren

Topictools Zoek in deze topic
Zoek in deze topic:

Geavanceerd zoeken

Regels voor berichten
Je mag geen nieuwe topics starten
Je mag niet reageren op berichten
Je mag geen bijlagen versturen
Je mag niet je berichten bewerken

BB code is Aan
Smileys zijn Aan
[IMG]-code is Aan
HTML-code is Uit

Spring naar

Soortgelijke topics
Forum Topic Reacties Laatste bericht
Levensbeschouwing & Filosofie Het Huis van Imraan (Al-Imraan)
Alicia Silverstone
0 17-03-2006 12:32


Alle tijden zijn GMT +1. Het is nu 14:38.