Door gebruik te maken van Scholieren.com of door hiernaast op ‘akkoord’ te klikken, ga je akkoord met onze gebruiksvoorwaarden en geef je toestemming voor het gebruik van cookies. Als je niet alle cookies wilt toestaan, ga dan naar ‘instellingen aanpassen’ om dit in te stellen. Ben je jonger dan 16 jaar? Zorg dan dat je toestemming hebt van je ouders om onze site te bezoeken. Hier lees je alles over hoe wij omgaan met je privacy.

Oud 17-12-2004, 17:12
Verwijderd
Hier even een brief die ik ook naar de Opta heb gestuurd. Heeft iemand zoiets meegemaakt en wat hebben jullie gedaan?Beste heer/mevrouw,

sinds enige tijd heb ik een conflict met de adsl aanbieder Zon.

Het verhaal is als volgt:

Toen ik in Breda woonde had ik adsl bij Zonnet (Zon breedband family). Dit abonnement ging in op 16 september 2003 en het ging om een jaarabonnement dat automatisch verlengt zou worden als ik niet zou opzeggen binnen een maand voor de volgende termijn zou beginnen.

In Juni 2004 hoorde ik dat ik een kamer kon krijgen in Rotterdam. Toen heb ik (ruim op tijd) mijn abonnement bij Zon opgezegd. Ik heb hier toen schriftelijk bewijs van gehad maar deze brief heb ik weggegooid toen ik verhuisde. Wel heb ik nog steeds een email van Zon waarin ze ook bevestigen dat mijn abonnement is opgezegd. Deze emailtje is ook bijgevoegd en is gedateerd 22 juli 2003

Toen ik in Rotterdam woonde kreeg ik opeens een brief van ze waarin me hartelijk welkom werd geheten bij Zon. Hierover heb ik toen gebeld en degene met wie ik sprak zei dat het een fout was. Hierop zei ik toen dat ik het niet zo erg vond omdat ik toch weer internet in Rotterdam nodig had. Aan de telefoon kon dat echter niet geregeld worden, dus ik zou papieren opgestuurd krijgen om opnieuw m'n abonnement aan te vragen. Deze papieren kreeg ik maar hier heb ik niks mee
gedaan omdat ik op dat moment nog even geen internet nodig had.

Tot mijn grote verbazing kreeg ik aan het einde van de maand wel een afrekening en werd het geld afgeboekt. Dit was het begin van vele op en neer emailtjes waar ik steeds werd afgescheept met standaard brieven. Uiteindelijk kreeg ik toch iemand van het hoofdkantoor te spreken maar deze man (K van der Spoel) ontkent glashard dat ik mijn abonnement in Breda ooit heb opgezegd, en accepteert als bewijs dat ik dat wel heb gedaan alleen de schriftelijke brief die ik heb weggegooid. Het commentaar dat ik wel een bevestiging per email heb gehad negeert hij simpelweg.

Na enig onderzoek werd mijn vermoeden bevestigd dat email ook rechtsgeldig is, maar ook op dit argument reageert hij niet.Inmiddels heb ik vele malen naar Zon gebeld a 70 eurocent per minuut, bovendien wordt nu gedreigd met een incassobureau omdat ik nu al 2x het geld terug heb laten boeken en de automatische incasso heb geblokkeerd.

Ik heb hieronder mijn email correspondentie met de heer Van der Spoel toegevoegd. Zoals u ook kunt zien gaat hij er al vanuit dat ik als argument ga proberen te gebruiken dat ik niet wist van de opzegtermijn van 1 jaar, naar mijn mening ontzettende brutaliteit. De klant/serviceaanbieder relatie is hier echt totaal uit zijn verband gerukt.

De eerste email is het meest recent dus onderaan beginnen is misschien het handigste. Na deze laatste email (op 13 december) van mijn kant heb ik nog geen reactie gehad, ondanks dreigementen met het incassobureau vanaf 24 december.

Eventuele informatie die ik hier nog niet vermeld heb is te vinden in de emails.

Helemaal onderaan staat een kopie van het bevestigingsemailtje dat ik kreeg op 22 Juli. Dit omdat de tekst in de originele email correspondentie kennelijk wegviel door de html tags.

Mijn vraag aan u is wat ik hier nu het beste aan kan doen.

Met vriendelijke groet,

Bas van den Broek
Ter attentie van
K. van der Spoel
Afd. Customer Care & Legal

Beste heer Van der Spoel,

Ik zie zelf geen breuk in artikel 27.1, hier gequote:

27.1 De Gebruiker verplicht zich om de Zon ADSL dienst gedurende een
termijn van minimaal 1 jaar af te nemen. De duur van de overeenkomst vangt
aan vanaf het moment dat de Dienst wordt opgeleverd (=Activeringsdatum). Na
afloop van het eerste jaar wordt de overeenkomst automatisch verlengd voor
telkens een periode van wederom 1 jaar, tenzij een der partijen de
overeenkomst met inachtneming van een opzegtermijn van een maand,
voorafgaand aan het einde van de initiële periode dan wel voorafgaand aan
het einde van een overeengekomen aanvullende termijn, beëindigt, hetgeen
schriftelijk dient te geschieden.


Dit heb ik gedaan en hier heb ik schriftelijk bericht over gehad en via
mijn e-mail. Mijn abonnement zou op 16-9-2004 aflopen. Wat misschien nog
nader licht op de zaak werpt is dat ik ter zijner tijd met iemand van de
helpdesk heb gesproken over hoe ik moest opzeggen en dat deze meneer mij
probeerde over te halen om op mijn nieuwe adres weer zonnet te nemen. Ik
heb dit toen afgewezen omdat ik in mijn nieuwe (studenten)huis nog niet
wist of er een telefoonaansluiting was. Hierna kreeg ik een e-mailtje met
een opzeggingsformulier waarin ik ook een kopie van mijn nieuwe
huurcontract mee moest sturen, te versturen naar

ZON Nederland N.V.
t.a.v. Opzeggingen
Postbus 12022
1100 AA Amsterdam ZO

Dit vond ik eigenlijk geen stijl maar dit heb ik wel gedaan. Ik heb toen de
12de maand (34 euro) teruggestort gekregen omdat ik toen al niet meer van
internet gebruik zou kunnen maken op mijn oude adres. Wat ik me toen
bedacht is dat deze meneer mij misschien een gunst heeft willen doen omdat
ik in mijn nieuwe huis nog niet meteen internet zou kunnen aanschaffen in
verband met die telefoonaansluiting. Misschien dat u nu op een andere
manier in uw administratie kunt zoeken zodat de gegevens toch gevonden
worden?

Overigens, ook dit mailtje kunt u terugvinden in mijn inbox en kan ik u
doen toekomen als u het zelf wilt hebben.

Daarnaast heb ik nog steeds de officiele bevestigingsemail van Zon waarin
akkoord wordt gegaan met mijn opzegging. Nogmaals wil ik benadrukken dat
email, mits niet geforward, ook volledig rechtsgeldig is, en ik dus hard
bewijs heb van de goedkeuring van mijn opzegging.

Met al deze gegevens kunt u misschien mijn opzegging terugvinden. Indien
dat nog steeds niet lukt én u houdt vol dat ik echt niet opgezegd heb ter
zijner tijd dan zal ik toch echt een rechtszaak aanspannen.

Overigens wil ik de 34 euro van die 12de maand wel weer opnieuw
terugstorten mocht dat het probleem zijn. Niet dat het niet gewoon een fout
van een van jullie medewerkers is, maar daar kan ik nog wel inkomen.
Daarnaast kan ik wel een kopie geven van het afschrift waarop dat bedrag
aan mij terug wordt gestort maar ik weet zo uit mijn hoofd niet wat erop
staat en aangezien ik nu door al dit gedoe nog steeds geen internet heb
thuis zal ik dit daar even moeten opzoeken als ik weer thuis ben.

Met vriendelijke groet,

Bas van den BroekCiteren Klantenservice Zon <klantenservice@zonnet.nl>:

Geachte heer van den Broek,

Naar aanleiding van uw e-mail d.d 25 november j.l. bericht ik u namens
Zon Nederland N.V. (hierna: "Zon"), als volgt.

Het spijt mij te moeten vernemen, dat u niet akkoord wenst te gaan met
ons coulance voorstel. Derhalve komt deze nu te vervallen.

Zon zal niet overgaan tot het ontbinden van uw overeenkomst. Zon blijft bij haar eerder ingenomen standpunt en ik wijs u dan ook op
de door u geaccepteerde algemene voorwaarden. Specifiek naar artikel
27.1 van de bedoelde algemene voorwaarden. Deze algemene voorwaarden
kunt u tevens online raadplegen. Bezoekt u hiervoor de volgende site:
http://www.zonnet.nl/av/

Teneinde u veel moeite te besparen door het (misbruikte) argument op te
werpen dat de algemene voorwaarden niet ter hand gesteld zouden zijn,
wijs ik er op dat alle bestellingen die bij Zon gedaan worden on-line
plaatsvinden. U kunt een order slechts plaatsen indien u zich (on-line)
akkoord heeft verklaard met de algemene voorwaarden. De algemene
voorwaarden worden daarbij geheel integraal afgebeeld en zijn en worden
dus ter hand gesteld.

Zon gaat er dan ook vanuit dat u uw betalingsverplichtingen volledig
zult nakomen. Indien u in gebreke blijft met uw betalingen, zal Zon de
vordering ter incasso uit handen geven en nadere rechtsmaatregelen
treffen. Ik verzoek u mij dan ook uiterlijk op 24 december 2004 te
bevestigen dat u uw verplichtingen volledig zult nakomen.

Ik vertrouw erop u hierbij voldoende te hebben geïnformeerd en beschouw
de zaak, na ontvangst van uw bevestiging, als gesloten.

Met vriendelijke groet,

K. van der Spoel Zon Nederland N.V.

"Zon is een Versatel product"U stelde op 25-11-2004 om 12:43:52 de volgende vraag:

Ter attentie van K. van der Spoel Afd. Customer Care & Legal

Beste heer Van der Spoel,

ik kan hier niet mee akkoord gaan, zoals u kunt zien in de email
verstuurd naar mijn zonnet adres is mijn abonnement ruim op tijd opgezegd. De
datum van deze email was 22 Juli 2004. Ik zie niet in waarom ik verantwoordelijk moet zijn voor een gebrekkige administratie aan de kant van Zon. Natuurlijk had ik de brief ook niet
weg moeten gooien, maar aangezien het een officiele bevestiging was van dat alles goed was verlopen en ik ging verhuizen leek het mij niet benodigd.

Daarnaast is email ook gewoon rechtsgeldig. U kunt vast het versturen
van de betreffende email wel nagaan, ik geef u bij deze zelfs het recht om
in mijn inbox te kijken om te kijken of deze echt aanwezig is. Het is leuk dat u aanbiedt om de overeenkomst te beëindigen uit coulance

maar aangezien ik volledig in mijn recht sta is dit gewoon niet goed
genoeg. Ik hoop dat het hiermee afgerond kan worden, ik heb helemaal geen
interesse in legale procedures maar ik ga ook niet inschikken met iets waardoor ik

geld verlies terwijl dat helemaal niet terecht is, en zal niet schromen
om de consumentenbond en Opta in te schakelen. Ik vind het werkelijk belachelijk dat ik hiervoor op moet draaien terwijl ik al jullie regels
heb gevolgd ten tijde van de opzegging.

met vriendelijke groet,

Bas van den Broek

Citeren Klantenservice Zon :

> Geachte heer Broek, > > Bedankt voor uw e-mail. > > Zoals reeds telefonisch aan u medegedeeld, kan Zon uw verzoek niet in > behandeling nemen indien u niet de betreffende brief kunt overleggen. > > Louter uit coulance overwegingen, is Zon wel bereid om de overeenkomst

> per 1 januari 2005 te beëindigen. Indien u hiermee akkoord gaat, kunt
u > een reply sturen op deze e-mail. Zon zal dan overgaan tot ontbinding
per > eerder genoemde datum. > > Met vriendelijke groet, > > Zon Nederland N.V. > K. van der Spoel > Afd. Customer Care & Legal > > "Zon is een Versatel product" > > > > U stelde op 17-11-2004 om 11:21:38 de volgende vraag: > > Bericht is bedoeld voor > K. van der Spoel > Hoofdkantoor > > Beste heer K van der Spoel, > > helaas heb ik de schriftelijke brief niet meer kunnen vinden. Ik denk > dat > ik deze met de verhuizing heb weggegooid. Wat ik wel heb is het > e-mailtje > dat ook is verstuurd (u zei dat die niet werden verstuurd maar ik kon
me > > toch herinneren dat ik ook een e-mail bevestiging had gehad). Dit > mailtje > heb ik als forward erbij gedaan. Misschien dat u aan de hand hiervan > kunt > zien dat mijn abonnement destijds toch is opgezegd. Zoals u aan de
datum > > (22 juli) kunt zien was dit ruim op tijd voordat mijn jaarabonnement
op > 16- > 9-2004 zou aflopen. > > Kunt u mij misschien uw persoonlijke e-mail adres bij Zon geven zodat
ik > > bij eventueel verdere correspondentie zeker weet dat mijn e-mail is > aangekomen? > > Met vriendelijke groet, > > Bas van den Broek > > > ----- Doorgestuurd bericht van "klantenservice@zonnet.nl" > ----- > Datum: Thu, 22 Jul 2004 15:15:02 +0200 > Van: "klantenservice@zonnet.nl" > Antwoorden aan:"klantenservice@zonnet.nl" > Onderwerp: Goedkeuring > Aan: "**********@zonnet.nl" > > > Opzegging Zon ADSL-abonnement > > a{color:#000000;} a:hover{color:#000000;} .nav_main{font-family: > Verdana, > Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 10px; text-decoration: none; > color:#000000; margin-left:0px ; vertical-align: middle; margin-top: > 0px; > margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; text-align: left; } > kader_background{background-color:#FFDE12; margin- > bottom:4px} .kader_background_binnen{background-color:#FFF0B2; } > kader_header{font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-

> weight: bold; font-size: 10px; text-decoration: none; margin-left:10px
; > > vertical-align: middle; margin-top: 2px; margin-right
----- Doorgestuurd bericht van "klantenservice@zonnet.nl" <klantenservice@zonnet.nl> -----
Datum: Thu, 22 Jul 2004 15:15:02 +0200
Van: "klantenservice@zonnet.nl" <klantenservice@zonnet.nl>
Antwoorden aan:"klantenservice@zonnet.nl" <klantenservice@zonnet.nl>
Onderwerp: Goedkeuring
Aan: "**********@zonnet.nl" <**********@zonnet.nl>

Opzegging Zon ADSL-abonnement
Geachte klant,

Hierbij bevestigen wij de ontvangst van uw schrijven betreffende de opzegging van uw Zon ADSL abonnement.

Uw verzoek is door ons verwerkt. Binnen circa 1 week ontvangt u hierover tevens een bevestiging per brief. Hierin staat de exacte datum vermeld waarop uw

abonnement beindigd zal worden.

Uw e-mail adres blijft bestaan.


Heeft u ADSL in combinatie met ZonTel?
Indien u geen gebruik meer wenst te maken van ZonTel, dient u dit zelf te deactiveren door te bellen met 0800  1273. Binnen 3 werkdagen schakelt KPN de

telefoonlijn zodat u geen telefoonkosten meer maakt via Zon. Zon brengt de kosten voor ZonTel in rekening totdat deactivatie van ZonTel heeft plaatsgevonden.

Mocht u nog vragen hebben, bezoek dan de online helppaginas op www.zonnet.nl/helpdesk.

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geinformeerd.

Met vriendelijke groet,
Zon Nederland N.V.


Afdeling Customer Care
Opzeggingen
----- Einde doorgestuurd bericht -----
Met citaat reageren
Advertentie
Oud 17-12-2004, 17:55
Verwijderd
Nee, nooit meegemaakt. Schriftelijke stukken die kunnen dienen tot bewijs bewaar ik namelijk altijd in een grote map, om dit soort gezeik te vermijden.
Met citaat reageren
Oud 17-12-2004, 17:58
Sovereign
Avatar van Sovereign
Sovereign is offline
Citaat:
nare man schreef op 17-12-2004 @ 17:55 :
Nee, nooit meegemaakt. Schriftelijke stukken die kunnen dienen tot bewijs bewaar ik namelijk altijd in een grote map, om dit soort gezeik te vermijden.
Een email gebruiken voor het opzeggen van een overeenkomst is dan ook niet erg snugger, fax of aangetekend schrijven is de aangewezen weg om zeker te zijn.
Met citaat reageren
Oud 17-12-2004, 18:00
Verwijderd
Citaat:
Sovereign schreef op 17-12-2004 @ 17:58 :
Een email gebruiken voor het opzeggen van een overeenkomst is dan ook niet erg snugger, fax of aangetekend schrijven is de aangewezen weg om zeker te zijn.
Als je een brief van Zonnet hebt waarin zij bevestigen dat de overeenkomst is opgezegd, dan lijkt het me niet zo van belang dat de opzegmelding per E-mail is gebeurd. Een overeenkomst kan immers gewoon eindigen met goedvinden van partijen, pas bij eenzijdige opzegging worden de vormvereisten en termijnen belangrijk.
Met citaat reageren
Oud 17-12-2004, 18:09
Sovereign
Avatar van Sovereign
Sovereign is offline
Citaat:
nare man schreef op 17-12-2004 @ 18:00 :
Als je een brief van Zonnet hebt waarin zij bevestigen dat de overeenkomst is opgezegd, dan lijkt het me niet zo van belang dat de opzegmelding per E-mail is gebeurd. Een overeenkomst kan immers gewoon eindigen met goedvinden van partijen, pas bij eenzijdige opzegging worden de vormvereisten en termijnen belangrijk.
Indien er een bevestiging is ligt de zaak natuurlijk anders, maar die is TS kennelijk 'kwijt' en dan waren andere bewijsmiddelen zoals een faxrapport wel welkom.

Vergeet trouwens niet dat voor wat betreft consumenten en vormvereisten het e.e.a. getroffen wordt door het algemene voorwaardenrecht en de grijze lijst; een beding wat stelt dat b.v. per aangetekend schrijven moet worden opgezegd wordt vermoed onredelijk bezwarend te zijn.

Laatst gewijzigd op 17-12-2004 om 19:16.
Met citaat reageren
Oud 17-12-2004, 21:06
Verwijderd
Ja? Waar wilde je dat onder brengen dan? Het enige dat ik zie is 237 sub m: een beding dat strengere eisen stelt aan een verklaring van de wederpartij dan de vorm van onderhandse akte wordt vermoed onredelijk bezwarend te zijn. Doel je daarop? Ik zie namelijk eigenlijk niet in waarom dat onredelijk bezwarend zou zijn. Het gaat hier immers om de opzegging een duurovereenkomst, ik kan me niet voorstellen dat er weldenkende mensen zijn die daar geen aangetekende brief voor gebruiken, het kost maar een paar euro en jouw wederpartij kan je nooit tegenwerpen dat hij de brief niet heeft ontvangen.
Met citaat reageren
Oud 17-12-2004, 22:05
Sovereign
Avatar van Sovereign
Sovereign is offline
Citaat:
nare man schreef op 17-12-2004 @ 21:06 :
Ja? Waar wilde je dat onder brengen dan? Het enige dat ik zie is 237 sub m: een beding dat strengere eisen stelt aan een verklaring van de wederpartij dan de vorm van onderhandse akte wordt vermoed onredelijk bezwarend te zijn. Doel je daarop? Ik zie namelijk eigenlijk niet in waarom dat onredelijk bezwarend zou zijn. Het gaat hier immers om de opzegging een duurovereenkomst, ik kan me niet voorstellen dat er weldenkende mensen zijn die daar geen aangetekende brief voor gebruiken, het kost maar een paar euro en jouw wederpartij kan je nooit tegenwerpen dat hij de brief niet heeft ontvangen.
Dat valt idd onder 237 sub m. Achterliggende grond is dat een dergelijk beding eigenlijk zou moeten strekken tot bescherming van de wederpartij, en niet de gebruiker. Denk aan de situatie dat men per gewone post opzegt, waarbij de gebruiker niet betwist dat de opzegging is ontvangen maar nadien een aangetekend schrijven nodig acht. Een bijzondere formaliteit wordt dus niet nodig geacht. Vergelijk hieromtrent:

"Hof 's-Hertogenbosch 2 januari 1995, TvC 1995, blz. 178:
Door aldus op de telefonische opzegging te reageren heeft ISW haar recht verwerkt om zich in een later stadium er alsnog op te mogen beroepen dat niet per aangetekende brief was opgezegd.

Ktg. Zwolle 19 september 1995, Prg. 1996, 4447:
Vereiste van opzegging van leesabonnementen per aangetekende post is in strijd met art. 6:237 (m)."

In dit laatste vonnis stelde de rechter dat het niet naleven van een bepaald vormvoorschrift geen grond kan zijn waarop de gebruiker van algemene voorwaarden zich kan beroepen om zo haar eigen belang te dienen.

En ook uit de Groene Serie, Kluwer:

"De gebruiker die een strengere vorm - een notariële akte, een voorgedrukt document, een telegram - voorschrijft, zal moeten rechtvaardigen dat dit nodig en redelijk is; MvT Inv., Parl. gesch., blz. 1747."

Laatst gewijzigd op 17-12-2004 om 22:15.
Met citaat reageren
Oud 17-12-2004, 22:20
Verwijderd
Oke, dan gaat die consumentenbescherming dus verder dan ik had verwacht. Zoals ik al zei, het lijkt mij logisch dat iemand die een duurovereenkomst zoals een langlopend internet-abonnement dat ook per aangetekende brief doet en niet door één of ander telefoontje.

Maar goed, we dwalen wel een beetje af. De vraag was eigenlijk alleen maar of wij ook wel eens zoiets hebben meegemaakt. En het antwoord was nee.
Met citaat reageren
Oud 17-12-2004, 23:09
Verwijderd
Volgens mij kunnen ze je niets maken. Ik heb ook al eens gezeik gehad met een magazine en laats nog met iets anders (maar dat was na 2 mailtjes opgelost). Maar je moet gewoon een brief sturen als e-mail niet werkt. Als je lid bent van een consumentenbond oid neem dan eerst contact met hun op, want het woord consumentenbond wil nog wel eens helpen (ok dat ben je dus

Maar verder dat mailtje is gewoon rechtsgeldig. Ik heb niet je hele verhaal gelezen, maar is je verbinding in Breda afgesloten? Zo ja, dan moet die man een bewijs kunnen tonen dat jij hebt aangevraagt om je abo te verplaatsen naar R'dam.
Met citaat reageren
Oud 18-12-2004, 01:40
Hakuna
Avatar van Hakuna
Hakuna is offline
Citaat:
nare man schreef op 17-12-2004 @ 17:55 :
Nee, nooit meegemaakt. Schriftelijke stukken die kunnen dienen tot bewijs bewaar ik namelijk altijd in een grote map, om dit soort gezeik te vermijden.
Ik ook, want instanties en bedrijven kunnen nog wel eens erg moeilijk doen bij het niet kunnen overleggen van (gedrukte) documenten. Gelukkig heb ik met Planet internet geen problemen, maak al 6 jaar gebruik van hun diensten. Alleen vind ik Planet iets 'duur' tov andere providers, maar dat zal wel met de naam te maken hebben.
Met citaat reageren
Oud 23-12-2004, 17:35
Verwijderd
Citaat:
Sovereign schreef op 17-12-2004 @ 17:58 :
Een email gebruiken voor het opzeggen van een overeenkomst is dan ook niet erg snugger, fax of aangetekend schrijven is de aangewezen weg om zeker te zijn.
Ik heb het ook niet opgezegd per email maar per post. Alleen zij stuurden nog een bevestiging per post en per email. En daarvan heb ik alleen het mailtje bewaard.

Ik vind het ook een beetje onzin om een aangetekende brief te sturen. Heb het wel eens gedaan voor de opzegging van m'n huurovereenkomst, maar het zegt dus helemaal niets over de inhoud van de brief. Ze kunnen bij wijze van spreken zeggen dat het over een klacht van mij ging over de downtime.
Met citaat reageren
Oud 25-12-2004, 11:53
Verwijderd
Citaat:
********** schreef op 23-12-2004 @ 17:35 :

Ik vind het ook een beetje onzin om een aangetekende brief te sturen. Heb het wel eens gedaan voor de opzegging van m'n huurovereenkomst, maar het zegt dus helemaal niets over de inhoud van de brief. Ze kunnen bij wijze van spreken zeggen dat het over een klacht van mij ging over de downtime.
Maar als jij het orgineel hebt, met die datum, moeten zij dan volgens mij bewijzen dat het idd om een downtime-brief ging.
Met citaat reageren
Oud 25-12-2004, 12:02
Verwijderd
Het heeft ook niet zozeer te maken met de inhoud, maar met het feit dat het Nederlandse recht uitgaat van de zgn. ontvangsttheorie: als iemand een mededeling aan een ander moet doen, dan geldt die mededeling pas als gedaan als die mededeling de ander heeft bereikt. Kiest bijv. iemand voor het medium fax of internet, dan kan hij zich niet beroepen op het feit dat hij die mededeling wel verstuurd heeft als de server aan de kant van de ontvanger niet goed functioneert.
Met citaat reageren
Advertentie
Reageren

Topictools Zoek in deze topic
Zoek in deze topic:

Geavanceerd zoeken

Regels voor berichten
Je mag geen nieuwe topics starten
Je mag niet reageren op berichten
Je mag geen bijlagen versturen
Je mag niet je berichten bewerken

BB code is Aan
Smileys zijn Aan
[IMG]-code is Aan
HTML-code is Uit

Spring naar

Soortgelijke topics
Forum Topic Reacties Laatste bericht
Nieuws, Achtergronden & Wetenschap Zonder voorwaarden verkopen
Sjied No Clue
13 07-11-2003 16:41
Software & Hardware [ADSL] Advies
e.dijkhuizen
29 05-05-2003 14:47
Software & Hardware Outlook Express: Wachtwoord vertificatie problem.
TIGEK
4 24-02-2003 09:47


Alle tijden zijn GMT +1. Het is nu 07:24.