Oud 19-02-2010, 18:19
--replay--
--replay-- is offline
Arbeid het werken en denken van mensen
Arbeidintensief manier van produceren waarbij veel gebruik wordt gemaakt van arbeid
afzet het aantal verkochte goederen of diensten
arbeidsverdeling verdeling van taken
Arbeidsomstandighedenwet(arbowet) minimunbedrag dat een werkgever je moet uitbetalen en waarvan de hoogte afhangt van je leeftijd, vanaf 23 jaar verandert de hoogte van het minimum loon niet meer
aanbod van arbeid mensen die werken of willen werken
arbeidsmarkt geheel van vraag en aanbod van arbeid
arbeidstijdverkorting een wernemer gaat korter werken
arbeidsmotieven redenen waarom mensen willen werken
zelfstandige beroepsoefenaren mensen die een beroep uitoefenen maar niet in loondienst zijn bijvoorbeeld arten en musici
winkelprijs prijs waarvoor een product in de winkel te koop is
wergeverorganisatie verenigingen die belang vanw werkgevers vertegenwoordigen
wernemersorganisatie verenigingen die belang vanw werknemers vertegenwoordigen
werkloos geen werk hebben
werkgelegenheid aantal banen
ww-uitkering uitkering voor iemand die werkloos is
vaste kosten kosten dien iet beinvloed worden door het aantal producten dat er geproduceerd word
varialbe kosten kosten die wel beinvloed worden door het aantal producten
vervangingsprijs de verwachte prijs van een duurzame gebruiksgoed op het moment van de vervanging
voltijdbaan baan van zon 38 uur per week
vacatures niet vervulde banen
vraag naar arbeid het personeel dat in dienst in van bedrijven en de overheid + het personeel dat bedrijven en de overheid nodig hebben
verborgen werkloosheid siuatie dat je wel zou kunnen of willen werken maar niet bent in geschreven bij een CWI en daarom niet officieel werkloos bent.
vraag naar goederen en diensten stimuleren (door de overheid) ervoor zorgen dat er meer goederen en diensten gekocht worden bijv door beslatingen te verlagen mensen houden dan een hoger nettoloon over zij kopendan meer goederen en diensten
vicieuze circel je zit gevangen in een circel waaruit je moeijlijk kunt ontsnappen de situatei word steerds erger
vennootschapsbeslating beslating die naamloze vennootschappen en besloten vennootschappen betalen over hun winst
uitzendbureau's particuliere bedrijven die personeel tijdelijk verhuren aan andere
technologische ontwikkeling nieuwe uitvindingen
teritaire sector dienstverlening met als doe winst te maken
specialiatie een schakel van de bedrijfstak houdt zich nog maar bezig met een klein onderdeel van zijn taken
scholing mensen volgen cursussen
sectoren delen van economie
structuurwerkloosheid werkloosheid veroorzaakt doordat beplaade werkzaamheden verdwijenen bijvoorbeeld door nieuwe machines of andere oraganisatie
reseveren het opzijleggen van geld om na verloop van tijd weer een product aan te kunnen schaffen
reintergratie terugkeer op de arbeidsmarkt
reeel inkomen de hoeveelheid goederen je met je inkomen kunt kopen
reele inkomensverandering de veracndering van de koopkracht van iemand
quataire sector dienstverlening waarbij winst niet het doel is
produceren ervoor zorgen dat goederen en diensten voor de consumenten nuttiger worden
productiefactoren natuur,arbeid,kapitaal; de middelen waarmee geproduceerd wordt
productie in enge zin productie van goederen en diensten in bedrijven of door de overheid
productie in ruime zin alle productie niet alleen in bedrijven en door de overheid maar ook productie thuis,vrijwillergers werk enzovoorts
parallelisatie een schakel uit de bedrijfskolom gaat ook taken verrichten van een andere bedrijfskolom
primaire sector bedrijven die hun producten direct aan de natuur onttrekken
proeftijd periode waarin de werknemer en werkgever bekijken hoe het werk bevalt
productie groei toename van de productie
prijscompensatie bij inflatie worden de lonen met hetzelfde percentage verhoogd als dat de prijzen zij gestegen
Opbrengst de vergoeding voor geleverde goederen en diensten
Omzet de vergoeding voor geleverde goederen en diensten
oerproduct de eerste producent van een product
obetaalde arbeid werk waarvoor je geen loon ontvangt
ongeschoolde arbeid werk waarvoor je geen opleiding nodig hebt
ontslag op staande voet onmiddelijk ontslag vanwege wangedrag of grote bedrijfsverliezen
nettowinst de opbrengsten vermindert met allle kosten of brutowinst min bedrijfskosten.
norminaal inkomen het bedrag dat de bevolking moet brengen voor de productie
naamloze vennotschap (NV) onderneming die aan kapitaal is gekomen door de uitgifte van aandelen aandelen zijn vrij verhandelbaar de nv is zelf aansprakelijk voor (belasting) verplichtingen
mechanisatie het gebruikmaken van machines om lichaamlijke arbeid van mensen over te nemen
minimun(jeugd)loon minimumbedrag dat een werkgever je moet uitbetalen en waarvan de hoogte afhangt van je leeftijd vanaf 23 jaar verandert de hoogte van het minimunloon niet meer
milieuschade verslechtering van de leefomgeving van mensen
milieujaarverslag beschrijving van de positieve en negatieve invloed die een onderneming op het milieu heeft
maatschappelijke kosten die de bevolking moet brengen voor de productie
maatschappelijke baten opbrengsten(voordelen) die de hele bevolking te goede komen
loonkostensubsidie een deel van de loonkosten wordt door de overheid betaald
leidinggevende functies het organiseren van het werk en het leidinggeven aan de uitvoerende
kapitaal hulpmiddelen bij de productie
kapitaalgoederen hulpmiddelen bij de productie zoals machines gebouwen
kapitaalintensief manier van productie waarbij veer gebruik word gemaakt van kapitaal
kosten waarde van de opgeofferde productiemiddelen
kostprijs de kosten om een product te produceren en te verkopen
kinderopvang het verzorgen van kinderen terwijl de ouders werken of een opleiding volgen
koopkrachtverlies mensen kunnen met hun inkomen minder kopen
inkoopwaarde de inkoopprijs die betaald is voor de verkochte producten
integratie een schakel van de bedrijfskolom gaat ook taken verrichten van een andere schakel van zijn bedrijfskolom
innovatie toepassing van uitvindingen
indiviuele arbeidsovereenkomstschriftelijk gemaakte afspraken over je werk zoals wat je doet en hoe veel je verdient (wordt ook wer arbeidovereenkomst genoemd)
Induviduele baten opbrengsten voor een bedrijf
induviduele kosten productiekosten die een bedrijf moet betalen
inkomstenbelasting belasting die je betaald over je inkomen
halffabrikaat het eindproduct van de ene producent is de grondstof voor de volgende producent
handel het kopen van goederen om ze met winst te verkopen
goederen tastbare producten
geschoolde arbeid werk waarvoor je een opleiding nodig hebt
geregistreede werkloosheid de werklozen die als werkzoekende bij het CWI staan ingeschreven
fasen delen van de bedrijfskolom
functies bepaalde werkzaamheden binnen een bedrijf of organisatie
eindproduct de eerste product van de producent
emancipatie gelijke rechten voor iedere ongeachte geslacht afkomst en geloof
eenmanszaak onderneming met een eigennaar die volledig aansprakelijk is.
detalist winkelier
diensten van derden diensten door andere bedrijven verricht
differentiatie het werk van een schakel word verdeeld over meerdere schakels
diensten immatriele zaken die je niet kunt vastpakken bijvoorbeeld bewaking transport verzekering
deeltijdbaan baan voor minder dan 38 uur per week
consumenten prijs prijs waarvoor een product in de winkel te koop is
commerciele dienstverlening het verrichten van diensten met als doel winst te maken
niet commerciele diensverlening de productie van diensten voor de burgers
concurrentiepositie hoe sterk de onderneming is in vergelijking met andere bedrijven
collectieve arbeidsovereenkomst (CAO) schrifetelijk vastgelegde afspraken tussen werkgevers en werknemersorganisatie die gelden voor alle werknemers in een groot bedrijf of in een hele bedrijfstak
Centrum voor werk en inkomen (CWI) voormalig arbeidsmarkt brengt vraag en aanbod op de arbeidsmarkt to elkaar registreert werklozen
conjunctuurwerkloosheid werkloosheid doordat er weinig vraag naar producten is.
BTW belasting toegevoegde waarde een belasting die op bijna alle goederen word geheven
brutowinst omzet min inkoopwaarde van de verkochte goederen
bedrijfskosten alle andere kosten dan de inkoopwaarde
Brutowinstmarge zie brutowinst meestal uitgedrukt als percentage van de inkoopprijs
bedrijfskolom de weg die een product aflegt van oerproduct naar consument
bedrijftak bedrijven die hetzelfde produceren
betere organisatie de verdeling van taken in een bedrijf is beter geregeld
beroep soort werk dat je doet
beroepsbevolking de mensen tussen 15 en 65 jaar die minstens twaalf uur per week kunnen en willen werken
bevolkingsgroei toename van de bevolking
besloten venootschap BV zie namloze venootschap hierbij is het aantal aandeelhouders beperkt en mogen de aandelen niet zonder toestemming verkocht worden
Advertentie
Oud 19-02-2010, 18:44
Verwijderd
Wat is het nut van dit topic?
Oud 20-02-2010, 16:31
Verwijderd
Goede vraag. Slotje dan maar. Op dit forum zijn genoeg sites met begrippen te vinden die een stuk overzichtelijker zijn dan dit.
Advertentie
Topic gesloten

Topictools Zoek in deze topic
Zoek in deze topic:

Geavanceerd zoeken

Regels voor berichten
Je mag geen nieuwe topics starten
Je mag niet reageren op berichten
Je mag geen bijlagen versturen
Je mag niet je berichten bewerken

BB code is Aan
Smileys zijn Aan
[IMG]-code is Aan
HTML-code is Uit

Spring naar

Soortgelijke topics
Forum Topic Reacties Laatste bericht
Software & Hardware EULA Microsoft
balkey
52 20-09-2007 21:57


Alle tijden zijn GMT +1. Het is nu 18:03.