Oud 11-02-2021, 16:13
PGA-Expert
Avatar van PGA-Expert
PGA-Expert is offline
Link naar website:


Beste lezer,

Ik ben een man van 37 jaar uit een middelgrote stad in Nederland. Mijn woonplaats houd ik liever geheim, omdat ik anoniem wil blijven. Wat u hier te lezen krijgt is waarschijnlijk de grootste beerput in Nederland, criminele en strafbare feiten die onschuldige burgers worden aangedaan. Ambtsmisdrijven, machtsmisbruik en misbruik van overheidsmiddelen om op verdekte wijze onschuldige burgers uit de weg te ruimen. De mate van onrecht die mij en mijn moeder is aangedaan is zondanig ernstig dat het een ander licht werpt op de rechtstaat die Nederland is, of pretendeert te zijn. Zie dit verslag als mijn zelfverdediging met het enige wapen wat ik heb, de waarheid.

Sinds enkele jaren ben ik slachtoffer van ernstige en zeer vergaande persoonsgerichte verstoring. Dat ik dit zeker weet is sinds 2006, maar als ik terugkijk ben ik ervan overtuigd dat ik al sinds medio het jaar 2000 doelwit ben. Veel mensen beseffen niet wat groep-stalking is en vergelijken dit vaak met de traditionele vorm van stalking, waarbij iemand bijvoorbeeld wordt belaagd of lastiggevallen door een ex. Georganiseerde groep-stalking is een totaal ander fenomeen. Ik wil u vriendelijk verzoeken deze samenvatting even door te nemen. Nadat u het gelezen heeft zult u wellicht denken, wat een paranoďde onzin. Als je daarin gelooft moet je haast wel gek zijn, en toch is alles wat er staat helaas waar.

Ik noemde het eerst een verstorings- en sabotage methode waar ik het gevoel van had slachtoffer te zijn maar ik kon mijn vinger er niet op leggen, al waren er een aantal zaken die simpelweg niet klopte. Het is duidelijk een lange-termijn aanpak die gericht is op het veroorzaken van zo groot mogelijke schade en lijden, zonder dat dit (over)duidelijk is voor mijn omgeving. Het wordt zo gedaan dat er niks tot weinig bewezen kan worden, geraffineerd en professioneel. Via meerdere invalshoeken wordt de aanval ingezet op iemands leven. Ze hebben en nemen de tijd, geld en technologie worden blijkbaar ter beschikking gesteld. Het is eigenlijk een zeer geavanceerde en veelomvattende belagings-campagne, een beproefde psycho-sociale folter methode, waarvan men weet dat deze onwettig en disproportioneel is. De kracht van deze georganiseerde vorm van stalking, belaging en sabotage zit hem namelijk in het feit dat iemand maatschappelijk, geestelijk en emotioneel tot op de grond toe wordt afgetakeld, totdat hij door bijv. een psychiater paranoďde wordt verklaart met mogelijk een opname tot gevolg. Het doel is het slachtoffer opgenomen te krijgen, in de gevangenis te laten belanden of zichzelf of anderen wat aan te laten doen. Ze gaan door met deze terreur totdat een van deze doelen of het uiteindelijke doel behaald is.

Wat goed begrepen moet worden is dat dit een herhalend en continue belaging betreft, elke nieuwe situatie in het leven van mij als doelwit is een nieuwe kans of mogelijkheid voor de verstorings-regisseur om mij te belagen. En dan bedoel ik van de vuilnis buiten zetten of boodschappen doen, tot op de werkplek en op vakantie. Dat is het kenmerkelijke van deze aanpak en de oorzaak van het vernietigende karakter. Zo veroorzaken ze bewust allerlei menselijk leed. Ik ervaar dus bijna dagelijks nieuwe gebeurtenissen waarbij van alles wordt toegepast om mijn leven te saboteren. Van surveillance en hinderlijk volgen door politie en/of mensen in burgerkleding tot en met regelrechte sabotage en laster. Dit vind overal plaats, op straat, in de auto, in de kroeg of supermarkt of op vakantie. Ook in groepsverband treiteren op de werkplek door collega’s is een thema. Het hele idee behelst het bestoken van het doelwit met beschadigende en onvrijwillige beďnvloeding en men gebruikt daarvoor een heel scala aan tactieken en methoden. Ik heb geleerd het te negeren en niet meteen te reageren. In ieder geval moet je jezelf niet laten uitlokken! Want het doel is je leven te ontwrichten.

Mocht u dus benaderd worden door iemand die laster over mij verspreid, of u suggestieve vragen stelt, geloof het niet!

Mijn zoektocht om mijn situatie te begrijpen leidde mij op internet naar websites waar verhalen van lotgenoten worden beschreven. De overeenkomsten waren bizar. Teveel situaties en voorbeelden van deze ervaringen deden een bel rinkelen. De schade in mijn leven is niet toevallig maar moedwillig georkestreerd. En waarschijnlijk zijn er dus meer slachtoffers van deze volstrekt criminele en onwettige vorm van persoonsgerichte verstoring en belaging.

De enige mensen die hier toe in staat zijn in Nederland zijn de autoriteiten en/of politiediensten. Indien ik dus doelwit ben geworden van een persoonsgerichte verstoring in de uitgebreide variant, want dat is wat mij wordt aangedaan, is dit op basis van een vervalste aanleiding gebeurt, en daarnaast wil ik benadrukken dat de maatregelen die bekend zijn en wettelijk mogelijk zijn onder de term persoonsgerichte verstoring, ook die van de uitgebreide variant, maar een beperkt gedeelte van de acties betreffen waar ik het slachtoffer van ben. In de eerste plaats is er geen aanleiding, in de tweede plaats is het wederechtelijk en disproportioneel en in de derde plaats vinden er allerlei clandestiene acties plaats in het kader van mijn belaging. Ik wordt dus als onschuldige burger moedwillig sociaal-psychologisch gefolterd door de autoriteiten buiten de wet om.

Het is alsof ik op een `zwarte lijst´ ben gezet of ‘unerwunscht’ ben verklaard en zoveel mogelijk aspecten van mijn leven worden gesaboteerd, op zoveel mogelijk momenten. Ik ben niet het paranoďde type en heb mijn situatie lang voor me gehouden, maar nu een decennium verder kan ik zeggen dat de mishandeling die ik ontvang een tekstboek kopie is van de criminele methode zersetzung die de Stasi toepaste op burgers in Oost-Duitsland. Men noemt het alleen persoonsgerichte verstoring in de uitgebreide variant. Ik kan eerlijk zeggen dat mijn werkgevers werktuigen zijn geweest van de mensen die mij belagen, hetzelfde geldt voor een aantal collega´s, mijn huisarts, de ggz, zelfs een ex-vriendin.

Het op valse voorwendselen jarenlang mijn banen en relaties benaderen en saboteren, mij dagelijks (laten)belagen, mij herhaaldelijk belasteren in gezelschap, mij herhaaldelijk confronteren met leugens en karaktermoord, de huisarts en politie mij in de val laten lokken. Het is allemaal een vooropgezet plan en in scene gezet, enkel om mij een hak te zetten. Om mij bezig te houden met stress, angst, geheime pesterijen en ondertussen mijn omgeving te vergiftigen ten opzichte van mijn persoon. Het is het sociaal-psychologisch belagen en saboteren van een individu met protocollen en scripts bedoeld om iemand de vernieling in te helpen. Vaak is iemand belasteren met bepaalde onderwerpen al genoeg om wantrouwen te kweken en iemands leven negatief te beďnvloeden, helemaal als dit door de jaren heen wordt volgehouden en bij zoveel mogelijk mensen in de omgeving van het doelwit wordt gedaan kan men iemands goede naam en eer beschadigen met enkel woorden, zonder dat de persoon in kwestie ook maar iets fout heeft gedaan. Precies dit is er nu bij mij aan de hand. Het ongemerkt blijven van de belaging bij mijn omgeving, het gebrek aan bewijs van de belaging maar wel de resultaten van de belaging en sabotage bij mij als doelwit zijn het kenmerk van zeer professionele en fanatieke belagers. Het is de handtekening van politiediensten, overheidsdiensten en geheime diensten.

Na de val van de Berlijnse Muur in 1989 werd de volle omvang van het ‘veiligheidsapparaat’ van de DDR duidelijk. Er was een heel netwerk aan politieagenten, rechercheurs, maar ook van ‘onofficiële medewerkers’, dat wil zeggen mensen die hun eigen collega’s, buren en zelfs familieleden er bij lapten. Bovendien was er een geraffineerd systeem om kritische burgers het leven zuur te maken: Zersetzung. Ik heb dus op werk te maken gekregen met collega´s die meewerkten met derden om mij weg te treiteren en het leven zuur te maken, ook heb ik een korte relatie gehad met een vrouw die, bleek achteraf, ook geheel bezig was om mij het leven zuur te maken. Voor de duidelijkheid, deze mensen waren dus geen geheim agenten of burgerinformanten van zichzelf, ze zijn benaderd door de autoriteiten omdat ze een collega of vriendin van mij waren, omdat deze mensen de verstorings-regisseur toegang konden verschaffen tot mijn levenssfeer en persoon. Ze zijn waarschijnlijk beďnvloed en gemanipuleerd, vervolgens hebben de belagers met de FOG-methode hen voorgelogen om hen zover te krijgen mee te werken aan en ander.

FOG staat voor Fear, Obligation and Guilt. Bij het benaderen van deze mensen zal men hen aanspreken op angstgevoel, plichtsgevoel of schuldgevoel. Men zal beginnen met liegen en manipuleren, soms negatief van toon, soms positief. Men zal valse argumenten, autoritair optreden en eventuele gefabriceerde bewijzen gebruiken om deze mensen te overtuigen dat 1. de persoon in kwestie een verschrikkelijk mens is die het verdient (Fear), 2. men zal meewerken met een officieel onderzoek (Obligation), 3. zonder hun hulp er misschien slechte dingen gebeuren of het slechte mens ermee wegkomt (Guilt). De leugens worden verteld met het doel om deze emoties op te roepen. Allemaal om de persoon zover te krijgen mee te werken. ze te overtuigen dat ze meewerken aan de goede zaak, een combinatie of allemaal kan ook. Soms is men van te voren gecompromitteerd, zoals mijn ex die versierd was door iemand als voorbereiding op de nep-relatie met mij(dit zorgde wel voor echt schuldgevoel bij haar waardoor ze mij inlichtte over wat er speelde) Als dit niet helpt, of om iemand steeds weer opnieuw in te zetten(zolang deze persoon toegang heeft tot het doelwit) kan er zelfs worden overgegaan tot omkoping, betaling of vergoeding en zelfs intimidatie en bedreiging om medewerking te bewerkstelligen. En dat is vaak alleen maar een paar `onschuldige` opmerkingen maken tegen een collega, die toch eruit gewerkt gaat worden. Tot en met hele scčnes schoppen, beledigingen en bedreigingen richting het doelwit om te verwarren en vernederen. Zo kunnen ook de meewerkende burgers gecriminaliseerd worden.

zersetzung flyer 1

Zersetzung betekent zoiets als ‘tegenwerking’. Daar komt het altijd feitelijk op neer. Ontregelen, saboteren en ontmoedigen is het doel. Eenmaal aangemerkt als criticus begon men met het volgen, het afluisteren en fotograferen van critici om schandaaltjes op te diepen, die vervolgens met een roddelcampagne werden opgeklopt. Het was ook gebruikelijk om dissidenten in hun loopbaan te fnuiken door promotie te ontzeggen of ze te ontslaan. Daarnaast waren er de gebruikelijke plagerijen en zelfs het toedienen van ziektes.

Dit hele systeem of programma was er op gericht om mensen te raken in hun zelfvertrouwen en ze tevens in een maatschappelijk isolement te brengen. Veel mensen raakten paranoia en overspannen. Huwelijken gingen kapot en kinderen werden eveneens het slachtoffer door het isolement van hun ouders. Er werd soms ook openlijk gedreigd om de kinderen weg te halen bij de ouders, omdat ze hoegenaamd geen goede waarden vertegenwoordigden. De staat ging hier haar boekje ver te buiten. Graag gruwelen we bij deze verhalen en wanen ons dat dit praktijken zijn uit het verleden of uit andere landen, niks is minder waar. Staats-terreur door de Nederlandse overheid kan zelfs vormen van zersetzung aannemen, mijn verhaal is daar het bewijs van. Er zijn zelfs aanwijzingen die erop duiden dat de Nederlandse vorm van zersetzung vrij gebruikelijk is om burgers aan te pakken. Een belangrijk aspect van persoongerichte verstoring in de uitgebreide variant is het onophoudelijk belagen en lastig vallen van het doelwit en zodra de ggz in beeld komt, blijkbaar, deze een valse diagnose laten stellen, ondertussen doorgaand met de verstoring en belaging. Zo kan een gigantische frustratie en beschadiging bij het doelwit tot stand gebracht worden. In gevallen van persoongerichte verstoring in de uitgebreide variant is de ggz dus een werktuig van de politiediensten en instrumenteel in het beschadigen van onschuldige mensen. Al zal de politie liegen en verdraaien bij de ggz om het idee te wekken dat het doelwit het verdient. Het is voor een doelwit van verstoring dus heel belangrijk om niet in de handen van de ggz terecht te komen.

Sommige doelwitten van persoonsgerichte verstoring hebben valse psychiatrische diagnoses gesteld gekregen, als onderdeel van de mishandeling. Zo ook ik dit afgelopen jaar door mijn psychiater. Deze tactiek is vrij bekend bij politie en overheidsdiensten, het strafrecht en ggz gebruiken om mensen de vernieling in te helpen. Iemand net zo lang saboteren, angst aanjagen en terroriseren totdat die persoon bij een van die twee instituten terecht komt, of beide. Dat is als doel op zich en ook om dan alleen maar meer schade aan te richten. De belaging en laster die mij wordt aangedaan ging door tijdens de gedwongen opname., dat is folteren. Als je naar een arts gaat is het dus belangrijk om hier geen melding van te maken en indien je wel melding maakt moet je goed nadenken over wat je zegt en hoe je het zegt. Zorg ook altijd dat je een getuige bij je hebt. Artsen zijn namelijk bijna altijd betrokken bij het complot(de zersetzung), of ze dat nu willen of niet. Ze kunnen voorgelogen en/of geďntimideerd zijn. Maar sommige artsen zijn wel degelijk op de hoogte dat een persoon persoonsgericht verstoord wordt, geen klassieke symptomen vertoont en volstrekt coherent is en stellen alsnog willens en wetens een valse diagnose om schade te berokkenen en het doelwit zijn geloofwaardigheid aan te tasten. Zo probeerde bij mij tijdens de gedwongen opname de ggz zelf de door de belagers(politie) zo gewenste woede-uitbarsting of zenuw-inzinking te veroorzaken om zo te `bewijzen` dat er iets mis zou zijn. Zelfs om vervolgens onnodige en schadelijke medicatie en `behandeling` voor te kunnen schrijven. Enkel om iemand nog verder psychologisch en lichamelijk te beschadigen en een psychiatrische geschiedenis te fabriceren. De ggz is een werktuig van de mensen die mij aan het belagen zijn.

Ik vind het schokkend om te ontdekken dat er artsen zijn die dit doen, welbewust meewerken om onschuldige mensen hun geest en lichaam te beschadigen. Mijn huisarts en ggz-psycholoog doen dit namelijk nu bij mij. En hebben dit bij mijn moeder gedaan. Dus mijn vermoedens dat de ggz symptomen van psychiatrische problematiek vervalst, zelfs zelf probeert te veroorzaken, zijn omgezet in keihard bewijs hiervan. De realisatie dat de ggz een moord-machine is die mijn moeder heeft vermoord en nu blijkbaar mij als doelwit heeft jaagt mij zeer veel angst aan. Zeker ook omdat het vrij brutaal als zorg en behandeling wordt vermomd. De psychiatrie is dus een belangrijke speler in het belagings-ecosysteem, de autoriteiten gebruiken de psychiatrie om de symptomen van geestesziektes te definiëren, terwijl ze zelf onwetende mensen belagen en manipuleren om dergelijke symptomen te melden. De belaging lijkt dus specifiek vormgegeven om het idee van psychiatrische problematiek te creëren, onthoud dat altijd.

Ga dus niet heel goedgelovig al je klachten en ervaringen uiten bij een huisarts, psycholoog of psychiater, want je zit feitelijk de resultaten van de belaging mede te delen aan de veroorzakers, ze zullen deze informatie zelfs gebruiken om de belaging te intensiveren, ze weten immers nog preciezer wat het doelwit heeft geraakt en waar men tegen aan loopt. Als doelwit van volle zersetzung ben je waarschijnlijk vaker benaderd, geobserveerd en beďnvloed dan men zich voor kan stellen en waar men zich bewust van is. Wees je dus altijd bewust van je eigen emoties en ideeën. Ook hebben veel mensen de neiging om hulpverleners naar de mond te praten en zo zichzelf steeds dieper te werken, want er is namelijk altijd wel wat te vinden om je aan de medicatie te krijgen of een stoornis vast te stellen. Dit is namelijk het achterliggende doel de gehele tijd.

Nu naar een jaar behandeld te zijn door de ggz maakt het niks uit wat er besproken en gezegd is door mij of de ggz, het gaat om wat er op papier is komen te staan. En dat zijn enkel leugens!

Als doelwit zal men dus proberen om je geloofwaardigheid te beschadigen en monddood maken, al dan niet via de psychiatrie:

men zal proberen klachten te veroorzaken/uit te lokken bij het doelwit die de suggestie wekken van een stoornis
men zal proberen het doelwit zichzelf te laten belasteren of voor gek laten zetten
indien een doelwit slim is, de vele valstrikken doorziet en niet reageert en geen contact wil met de ggz, zullen er valse diagnoses en eenzijdige en leugenachtige dossiers gevormd worden en zal men het doelwit een zorgmijder noemen.

Waarom worden er illegale politie-technieken, middelen en maatregelen gebruikt/misbruikt tegen onwetende en onschuldige burgers? Het is misschien niet duidelijk voor mijn omgeving maar iemand besteed veel tijd, geld en moeite om mij werkloos, alleenstaand en depressief thuis te houden. De ggz stelt nu als kers op de taart een valse diagnose als onderdeel van deze belaging. Ik wordt al een decennium met kwade opzet blootgesteld aan en geconfronteerd met herhaalde teleurstellingen, vernedering, angst, laster, bedreigingen, ziekte en stress. Sociaal/maatschappelijke/psychologische belaging die met militaire precisie en uitvoering als wapen wordt gebruikt tegen nietsvermoedende onschuldige burgers. Militaire-stijl psychologische en sociale oorlogsvoering en demoralisatie.

Kortom, persoonsgerichte verstoring in de uitgebreide variant (met een meer dan geringe intensiteit) ontbeert een wettelijke basis, past niet in de bijzondere handhaving, noch de algemene bestuurlijke handhaving van de openbare orde en houdt in het wederrechtelijk, stelselmatig en opzettelijk inbreuk maken op eens anders persoonlijke levenssfeer met het oogmerk die ander te dwingen iets te doen, niet te doen of te dulden dan wel vrees aan te jagen. Dat is een delict dat onder de term belaging in art. 285b Sr strafbaar wordt gesteld.

Daarnaast is er de vraag wat men verstaat onder de maatregelen die wettelijk mogelijk zijn bij persoonsgerichte verstoring in de uitgebreide variant? Want in de praktijk komt dit neer op het opzettelijk veroorzaken van lijden, verwondingen, of de dood van mensen; ernstige psychologische effecten op mensen; ernstige ontwrichtende schade en ernstige aantasting van de veiligheid van mensen. Daarmee is het een ernstig misdrijf en een schending van het rechtstaatbeginsel, de grondwet en mensenrechten. Daarom betreft het in mijn geval een clandestiene persoonsgerichte verstoring in de uitgebreide variant.

Wat u ook verteld is over mij, het is een leugen. Ik ben niet wie of wat u denkt dat ik ben, ik ben geen dief, crimineel, terrorist of een gevaar voor wie dan ook. Afgezien van het feit dat de politie, vind ik, alles, en daarmee bedoel ik wettelijk alles, in het werk zou moeten stellen om te voorkomen dat deze mensen in herhaling vallen moet mij als democraat en gezagsgetrouwe burger het volgende van het hart. Artikel 1 in het Wetboek van Strafvordering (het boek waar de politie zich aan moet houden) luidt: “Strafvordering heeft alleen plaats op de wijze bij de Wet voorzien”.
Een andere invulling is dus per definitie niet toegestaan. Als hiervoor politiemensen d.m.v. stalking (art. 285 b van het Wetboek van Strafrecht) worden ge(mis)bruikt is dit een vorm van machtsmisbruik en zouden betrokken politiemensen hiervan aangifte moeten doen tegen hun superieuren. Zij overtreden overigens zelf ook de Wet en plegen een misdrijf! De grondwet geeft u uw bevoegdheid naar Wet! Er is niets erger in een democratie dan een “sterke arm” die onder regie van de politiek, weloverwogen haar bevoegdheden overschrijdt.

Wat voor voordeel denkt of meent u te halen uit het belagen, saboteren en mishandelen van mijn persoon?

U deed alleen maar uw werk?
U deed alleen maar een vriendendienst?
U voerde een opdracht of order uit?
U wist niet dat wat u deed strafbaar is?
U wist niet dat uw actie bedoeld was als belaging?
U wist niet dat uw actie onderdeel is van een grotere belagings-campagne?
U bent voorgelogen, geďntimideerd of bedreigd?
U schrijft het af op pech, toeval of vergissing?
U zegt dat ik me niet aan moet stellen of mij aangesproken moet voelen?

Ik heb geleerd dat negeren het beste is. En altijd te onthouden dat er geen problemen zijn, die willen ze juist creëren. Geef ze dat niet! Maar ik ga me ook niet zonder slag of stoot gewonnen geven. Ik ben namelijk een fatsoenlijk en onschuldig mens die deze mishandeling niet verdient en ik kan bovendien heel goed uitleggen waar ze mee bezig zijn.

Nu zou ik graag proberen deze praktijken aan het licht te brengen en door deze bekend te maken, aan de kaak te stellen. Daarom wil ik u op de hoogte stellen van de misdadige behandeling die mij ten deel valt.

Graag zou ik aandacht vragen voor mijn situatie en deze praktijken een halt toeroepen. Misschien dat uw aandacht hierbij kan helpen. Ook kunt u mij helpen door voor mij in te staan en het vertrouwen in mij uit te spreken indien de situatie zich voordoet!

Bezoek graag mijn website :

Met vriendelijke groet,

Een Targeted Individual (onschuldig doelwit/slachtoffer van ernstige en clandestiene persoonsgerichte verstoring in de uitgebreide variant)

Laatst gewijzigd op 12-02-2021 om 14:54.
Advertentie
Oud 11-02-2021, 16:36
Verwijderd
Dit gaat echt geen hond lezen moppie.
Oud 11-02-2021, 16:40
Megatron
Avatar van Megatron
Megatron is offline
tl;dr doei
__________________
eth1337 | iddqd | PROUD MEMBER OF CHAOGOTHIC ELITIST SUICIDE BUNNIES UNITED
Oud 11-02-2021, 16:41
Megatron
Avatar van Megatron
Megatron is offline
Oh dat is natuurlijk ook Zersetzung, een 'tl;dr doei'. Nou ja, kut voor je joh.
__________________
eth1337 | iddqd | PROUD MEMBER OF CHAOGOTHIC ELITIST SUICIDE BUNNIES UNITED
Oud 11-02-2021, 16:42
Haller
Avatar van Haller
Haller is offline
jezus
Oud 12-02-2021, 14:55
Little Phoebe
Avatar van Little Phoebe
Little Phoebe is offline
Buiten dat niemand dat gaat lezen is reclame maken voor je eigen website hier niet de bedoeling.
__________________
Een engel kuste mij, dus is mijn rust voorbij.
Advertentie
Topic gesloten

Topictools Zoek in deze topic
Zoek in deze topic:

Geavanceerd zoeken

Regels voor berichten
Je mag geen nieuwe topics starten
Je mag niet reageren op berichten
Je mag geen bijlagen versturen
Je mag niet je berichten bewerken

BB code is Aan
Smileys zijn Aan
[IMG]-code is Aan
HTML-code is Uit

Spring naar

Soortgelijke topics
Forum Topic Reacties Laatste bericht
Eindexamens 2012 GR Programma handleiding
Epicurus
2 29-04-2012 10:56
Huiswerkvragen: Cultuur, Maatschappij & Economie LWEO Modellen-programma voor TI-83/84 [Economie]
koeny33
4 21-03-2012 23:16
Algemene schoolzaken Programma verwijderen of naam wijzigen Ti-83
justcindy23
2 22-06-2008 22:17
Software & Hardware [Software] Muziek uit LimeWire naar iTunes
evanescence
7 11-09-2005 21:01
Algemene schoolzaken Studentenvereniging introductie (drukte van het programma)
Divina Flor
14 16-08-2003 18:30
Software & Hardware [Win Me/Win 2000Pro] Dualboot: Programma's geďnstalleerd onder ME werken niet in 2000
Verwijderd
5 27-11-2002 10:36


Alle tijden zijn GMT +1. Het is nu 14:53.