Oud 13-02-2021, 18:28
PGA-Expert
Avatar van PGA-Expert
PGA-Expert is offline
Beste lezer,

Graag wil ik u informeren hoe u tijdig een persoongerichte aanpak herkent.
Zodat u niet de dupe ervan zal worden.
Alles wat de individu ervaart, is nep en in scene gezet!

Hoe gaat een persoonsgerichte verstoring er aan toe in het verkeer.
Het doelwit wordt 24/7 geobserveerd d.m.v. verschillende technieken waar niet veel burgers van op de hoogte zijn.

De meeste burgers denken, dat het doelwit word afgeluisterd en wordt geobserveerd door o.a. veiligheidsdiensten.
Maar technieken zoals observatie per sateliet daar wordt vaak over gezwegen.
Eveneens het onderscheppen van een geluid en/of communicatie van de mens is mogelijk.

Dit is een methode, die wereldwijd wordt gebruikt door o.a. het leger.
Zie het als een soort streetview van googlemaps, maar dan live.
Ook kan men denken aan camera,s die boven snelwegen hangen.

De medeweggebruikers van het doelwit worden geinstrueerd d.m.v. een groepsapp.
De instructieīs zijn simpel en eenvoudig.

Ze moeten het voertuig van het doelwit herkennen en zorgen dat de individu een
indruk of een aanwijzing te zien krijgt.

Deze indruk of aanwijzing kan bijvoorbeeld zijn:

Iemand die overduidelijk met zijn wijsvinger naar zijn horloge wijst.
Iemand die overduidelijk zijn duim ophoog of omlaag steekt.
Iemand die een overdreven duidelijke gezichtsuitdrukking laat zien.
Iemand die zijn tong laat zien.
Iemand die zijn gebit duidelijk laat zien.

Talloze mogelijkheden en allemaal onschuldig.

Het doel van alle indrukken en aanwijzingen is om het doelwit aan het denken te zetten.
Deze aanwijzingen gaan een eigen leven lijden in de beleveniswereld van de individu.

Een mens wil zijn omgeving begrijpen,het is immers een sociaal wezen.
Vaak zijn de aanwijzingen te koppellen aan een situatie eerder op de dag.

Als de individu over de dag veel indrukken en aanwijzingen te verwerken krijgt,
Zal dat op langere termein de persoon psychisch nadelig belasten.

Er zal overprikkelling ontstaan ,verwardheid, angsten en achterdocht zullen toenemen.
De individu zal zijn omgeving niet meer begrijpen en het functioneren neemt drastisch af.

Deze methoden wordt gecombineerd met sabotage aan het voertuig, straat-theather etc.
Roekeloos rijdende belagers, die flitsen met het licht en toeteren.

Zoveel mogelijk negatieve prikkels dag in dag uit.
Deze methode van groepsstalking wordt een slopend traject voor het slachtoffer.

Mocht u uitgenodigd worden om deel te nemen aan een belaging die op deze manier werkt.
Wees er dan van bewust dat u deelneemt aan een verboden techniek om u medemens psychisch te ontwrichten.

Zodra de individu gaat praten over zijn ervaringen en het dus niets kan bewijzen,
kan dit leiden tot een verkeerde interpetatie van een psychiater of psycholoog.
Die vervolgens een behandeling kan starten.

Er word dus uiteindelijk een gezond mens behandeld die niks mankeert.
En een ®mogelijk niets vermoedende® behandelaar kan uiteindelijk voor een tuchtraad verschijnen.

Deel dit bericht graag met uw dierbaren om ook hen te beschermen tegen een PGA.
Mensen zijn niet geholpen bij een PGA,het veroorzaakt eerder ellende.


Iedereen kan het overkomen , het kan meerdere redenen hebben.

Mocht u per toeval zoīn berichtje krijgen , post het dan zodat andere weten hoe het eruit ziet.

Met vriendelijke groet,

Een Targeted Individual

(onschuldig doelwit/slachtoffer van ernstige en clandestiene persoonsgerichte verstoring in de uitgebreide variant)
Met citaat reageren
Advertentie
Oud 13-02-2021, 18:56
Verwijderd
Bever ben jij dit? Kan ik iets voor je doen?
Met citaat reageren
Oud 13-02-2021, 19:08
Haller
Avatar van Haller
Haller is offline
Wat een ontroerend verhaal
Met citaat reageren
Oud 06-03-2021, 12:33
PGA-Expert
Avatar van PGA-Expert
PGA-Expert is offline
Dank je.,

Honderden actieprogramma's worden per jaar opgestart.

Hieronder adviesen voor mensen die het slachtoffer zijn geworden van een actieprogramma.
Of voor mensen die hun dierbare willen informeren of helpen.

~Begin zo snel mogelijk met het verzamelen van bewijs; er zijn mailtjes,dossiers en andere privegegevens die gedeeld moeten worden om een persoonsgerichte verstoring in banen te leiden.
Veel mensen uit je omgeving beschikken over informatie.

~Film de groepsstalking met een smartphone of dashcam op je dashboard en zoom in op de tegemoetkomende bestuurders.
de deelnemers van de groepsstalking krijgen vanzelf door dat ze gefilmd worden.
Het coordinerende team dat de groepsstalking aanstuurd vindt dit ook niet zo fijn.

~Er zijn groepjes met hacktivisten die veel met dit onderwerp bezig zijn,ook zij kunnen hulp bieden.

~Word nooit verbaal of fysiek agressief naar je omgeving, ook een achterdochtige houding aannemen werkt tegen je ,dit is juist de bedoeling.

~Informeer jezelf over het onderwerp; persoonsgerichte aanpak of persoongerichte verstoring.
Een dergelijke methode wordt een (actie)programma genoemd.

~Via www.stopeg.nl kan je in contact komen met andere die ook het slachtoffer zijn geworden van een PGA.

~Zorg dat je je sociale netwerk goed onderhoudt en dat je
financieel stabiel blijft.

~Zolang je de groepsstalking niet duidelijk kan bewijzen ,praat er dan niet over met hulpverleners.

~In sommige situatie's worden ook technieken met electromagnetische frequenties toegepast.Als u zekerheid wilt, huur dan een meetapparaat bij vitalitools, zodat u verhoogde elektromagnetische frequentie's kan meten.

~Zonder bewijs valt er weinig te onderbouwen en ben je ongeloofwaardig en kom je al gauw in de problemen,

~Mocht er toch sprake zijn van een crisismaatregel,
vraag dan direct om een advocaat en beroep je op je zwijgrecht.

~Indien er toch gesprekken plaats gaan vinden,neem deze gesprekken dan op met een memorecorder of telefoon,
ter ondersteuning bij eventueel een aanklacht.

~Sta geen urine of bloed af en werk niet mee aan lichamelijk onderzoek.

~Blijf vriendelijk en beleefd naar je omgeving en tegen de medewerkers van het GGZ.

~Tijdens het verblijf wordt er gerapporteerd, vraag deze raportages op en lees ze door om te zien of deze overeen komen met de realiteit.

~Laat je geen medicatie aanpraten,iemand die niks mankeert, heeft geen medicatie nodig.

Een persoonsgerichte aanpak heeft nooit iemand geholpen,het maakt eerder levens kapot.

Dit zijn misdaden tegen de mensheid..

Deel het met uw naasten.
Met citaat reageren
Oud 06-03-2021, 13:08
Verwijderd
Stel nou dat dir waar is he, met welk doel worden onschuldige individuen dan verstoord? Wat is het doel van de verstoorders?
Met citaat reageren
Oud 06-03-2021, 15:55
PGA-Expert
Avatar van PGA-Expert
PGA-Expert is offline
Het is moeilijk te begrijpen maar het is echt waar.,

Samengevat komt het hier op neer,of iemand nou schuldig of onschuldig is.


Dit zijn voorbeelden van onschuldige mensen.

Goede talenten.
Bepaalde politieke voorkeur.
Rijkdom.
Afgunst of jaloezie jegens een persoon.
Een functie op hoog niveau.
etc.

Het is een persoon op alle mogelijke vlakken afremmen en elke vorm van ontwikkeling tegenwerken.
Zoveel mogelijk het dagelijkse leven van iemand negatief beinvloeden.

Het einddoel is meestal gedwongen psychiatrische behandeling.,of gesloten justitiele inrichting.
Maar het kan alle kanten opgaan..
Met citaat reageren
Oud 06-03-2021, 17:35
Verwijderd
Dus als iemand goed piano kan spelen of op d66 stemt of directeur van de rabobank is, loop je risico?
Met citaat reageren
Oud 06-03-2021, 18:49
PGA-Expert
Avatar van PGA-Expert
PGA-Expert is offline
Welke soort personen lopen risico doelwit te worden van persoonsgerichte verstoring?

Minderheden, klokkenluiders, activisten, dissidenten, malcontents, homosexuelen, vermeende devianten, psychiatrische patiŽnten, verslaafden, criminelen, informanten, mensen die “teveel weten”, politieke rivalen, getuigen van een misdaad, mensen die “op de verkeerde plek op de verkeerde tijd waren”, slachtoffers van clandestiene psychologische experimenten. Maar soms betreft het een wraakneming voor een vermeende misdaad of belediging, dus dan kan het doelwit nooit weten wat de concrete aanleiding was. Ook zijn er aanwijzingen dat mensen zonder reden en onwetend tot doelwit gemaakt kunnen worden. Ook kan er om achteraf een reden te hebben voor de verstoring er gedaan worden alsof een doelwit in een van bovenstaande categorieŽn valt. Vaak worden er specifiek acties ondernomen om het doelwit het idee te geven dat een bepaalde reactie van het doelwit de aanleiding zou kunnen zijn. Dat zou het in een aantal gevallen een rituele mishandeling van onwetende en onschuldige slachtoffers maken, of een training van dergelijke methodes op onwetende burgers dus een soort experimentele sociaal-psychologische mishandeling om te kijken welke scripts en protocollen effect sorteren.

Ook lijkt het erop dat er in gevallen van moderne persoonsgerichte verstoring de volgende redenen kunnen zijn; het vervullen van een leiderschapsrol in de vriendengroep en sociale omgeving; een uitgesproken mening hebben en deze ook ventileren; bovengemiddeld intelligent zijn en teveel moeilijke vragen stellen of de aandacht vestigen op zaken waar men de aandacht niet op gevestigd wil hebben; voldoen aan demografische kenmerken waarop verstoring wordt toegepast; sociale controle en beÔnvloeding; gedragsbeÔnvloeding.

In het algemeen is er bekend dat de methode persoonsgerichte verstoring wordt ingezet op de volgende doelgroepen:

Activisten
Dissidenten
Criminelen
Terroristen
Gelegenheidsdoelwitten
Experimentering

Men kan vraagtekens zetten bij de methode als geheel, maar het is bekend dat deze methode onderdeel is van de gereedschapskist van de politie en overheid bij het bestrijden van de eerste 4 groepen. Bij de laatste 2 groepen kan men zeker vraagtekens zetten inzake de rechtmatigheid en proportionaliteit. Waar deze bij de eerste 4 groepen nog een redelijk argument vertegenwoordigen zijn deze bij de laatste 2 groepen geheel afwezig.

Zodra je op de hoogte bent van deze methode is de kans dat je er slachtoffer van word al veel kleiner,

Dit zijn namelijk een van de eerste dingen die uitgezocht worden.
Met citaat reageren
Oud 06-03-2021, 19:23
Verwijderd
Ik geloof er geen ruk van moppie.
Met citaat reageren
Oud 06-03-2021, 20:14
Megatron
Avatar van Megatron
Megatron is offline
Overigens is het vermoeiend steeds die lappen copypaste om den oren te krijgen. Laat eens ťckte teksten stromen, je weet wel, alsof je interactie hebt.
__________________
eth1337 | iddqd | PROUD MEMBER OF CHAOGOTHIC ELITIST SUICIDE BUNNIES UNITED
Met citaat reageren
Oud 08-03-2021, 19:35
Verwijderd
Gap je krijgt de groeten van GGZ Amsterdam. Of je nog eens een bakkie pleur komt drinken
Met citaat reageren
Oud 09-03-2021, 12:31
paardebloem54
paardebloem54 is offline
Gaat het wel goed met je? Als je iemand nodig hebt om te praten, er is een fijne instantie voor deze zaken. GGZ Oost-Brabant staat ook voor je klaar mocht Amsterdam geen tijd hebben.
Met citaat reageren
Oud 09-03-2021, 22:26
Verwijderd
Amsterdam heeft zeker weten tijd. Zitten al een tijdje te wachten.
Met citaat reageren
Oud 09-03-2021, 22:32
Leonhard Euler
Leonhard Euler is offline
omg het is Mink Kok
Met citaat reageren
Oud 02-10-2021, 14:19
Fact-Team
Fact-Team is offline
Hoi PGA-Expert,

Het verstoren en belagen van personen is aan de orde van de dag. Inlichtingendiensten schenden wereldwijd op grote schaal de rechten van de mens.

Zoals je aangeeft was het in de eerste instantie een middel tegen terrorisme, maar helaas wordt deze methode ook vaak onterecht toegepast, en dan sta je er wel aardig machteloos bij.

Het openbaar ministerie in Nederland heeft excutieve bevoegdheden als het gaat om belagen.
Het NCTV heeft een coordinerende rol erin. De burgermeester van jouw gemeente geeft vaak het startschot na advies van de CT-Infobox.
Het uitvoeren ervan is een taak van Defensie (MIVD) en de Politie (AIVD) deze werken dan ook weer met de instanties onder hun zoals MID, KMAR, PID, CIE etc.
DJI en het GGZ staan vervolgens klaar om je op te vangen en te verzorgen in een van de accomodaties.

Hieronder volgt een kort stappenplan om zo snel mogelijk inzicht te krijgen in je situatie.
Voordat je een verzoek indient bel dan even de betreffende instantie op.

Stel een goed en uitgebreid inzageverzoek persoonsgegevens op en verstuur deze naar:

- Gemeente (Openbare orde en veiligheid)
- O.M.
- Politie
- AIVD
- MIVD
- GGZ (Opvragen medisch dossier)
- Huisarts (Opvragen medisch dossier)


Hieronder enkele links die je kunnen helpen bij het vinden van informatie en voorbeeldbrieven die je kan gebruiken bij het indienen van inzage verzoeken.


Voorbeeld brieven voor inzage verzoeken aan gemeentes en andere organisatie,s:

https://autoriteitpersoonsgegevens.n...vens-verwerken

Voorbeeld brieven voor inzage verzoeken aan de diensten van politie en defensie.
https://www.openheid.nl/


Overige informatie:
https://www.stichtingargus.nl/vrijme.../frame_en.html
https://www.burojansen.nl/


Succes Target Individual!


Groet
Fact-Team
Met citaat reageren
Oud 02-10-2021, 15:23
Haller
Avatar van Haller
Haller is offline
Mee eens
Met citaat reageren
Oud 03-10-2021, 10:30
JaapieEleven
Avatar van JaapieEleven
JaapieEleven is offline
GG EZ
__________________
Ze dachten dat ik gestoord was toen ik probeerde mijn lul in een pot met pindakaas te krijgen. Ze hadden het fout.
Met citaat reageren
Oud 03-10-2021, 12:16
Destruct!
Avatar van Destruct!
Destruct! is offline
Citaat:
Gap je krijgt de groeten van GGZ Amsterdam. Of je nog eens een bakkie pleur komt drinken
GGZ Rotterdam doet de groeten
Met citaat reageren
Ads door Google
Oud 03-10-2021, 12:36
Verwijderd
Treurig om te zien hoe onderbezet de GGZ overal is...
Met citaat reageren
Advertentie
Reageren

Topictools Zoek in deze topic
Zoek in deze topic:

Geavanceerd zoeken

Regels voor berichten
Je mag geen nieuwe topics starten
Je mag niet reageren op berichten
Je mag geen bijlagen versturen
Je mag niet je berichten bewerken

BB code is Aan
Smileys zijn Aan
[IMG]-code is Aan
HTML-code is Uit

Spring naar


Alle tijden zijn GMT +1. Het is nu 08:32.