Door gebruik te maken van Scholieren.com of door hiernaast op ‘akkoord’ te klikken, ga je akkoord met onze gebruiksvoorwaarden en geef je toestemming voor het gebruik van cookies. Als je niet alle cookies wilt toestaan, ga dan naar ‘instellingen aanpassen’ om dit in te stellen. Ben je jonger dan 16 jaar? Zorg dan dat je toestemming hebt van je ouders om onze site te bezoeken. Hier lees je alles over hoe wij omgaan met je privacy.

Oud 09-03-2009, 23:00
Biertank 52
Avatar van Biertank 52
Biertank 52 is offline
Hoe doe ik mee?
Post ‘ik doe mee’ om mee te doen en maak geen lijstjes, want anders wordt het onoverzichtelijk en komen er vergissingen. De spelleider zal wel een lijst maken, zodat er in die lijst kan worden gekeken hoeveel plaatsen er nog over zijn.
Afhankelijk van de interesse wordt er bepaald hoeveel plaatsen en functies er zijn.

De spelregels van het befaamde weerwolfspel
Traditioneel speelt dit spel zich af in een klein dorpje in de Middeleeuwen wat geteisterd wordt door duivelse wezens: weerwolven. De setting is echter al vaak veranderd en dat zal deze keer ook het geval zijn.
Users die mee willen spelen kunnen zich voor het spel begint (en nadat een nieuw spel is aangekondigd) inschrijven en zij krijgen (random) een rol toegewezen.
In totaal spelen er 22 users mee. Hier onder bevinden zich dan vier weerwolven, een Tovenaar, een Heks, een Ziener, een Leerling, een verrader en een aantal simpele dorpelingen (over al deze functies later meer). Niet iedereen werkt tegen de wolven, maar ook dit wordt verderop uitgelegd.
Iedereen weet van zichzelf welke rol/functie hij vervult, maar de weerwolven komen ’s nachts bij elkaar om te moorden en naar de maan te huilen en weten zo ook elkaars identiteit.
Het aantal spelers kan verschillen als er minder belangstelling is voor het spel.

Doel
Het doel van het spel is simpel: de dorpelingen (en de andere “good guys”) proberen alle weerwolven te doden, de weerwolven juist zo snel mogelijk iedereen op willen eten (met uitzondering van hun mede-weerwolven natuurlijk).

Het spel begint met een eerste stemronde voor de dorpelingen. Tijdens de dorpsvergadering, ‘s avonds in de herberg, worden levensdraden doorgeknipt. Alle dorpelingen zitten rond de tafel (of achter hun pc) en bespreken wie er opgehangen moet worden. Hun dorp wordt al tijden ’s nachts geteisterd door terroriserende, moordende weerwolven, die overdag veranderen in onschuldig uitziende dorpsbewoners. Er moet iets aan gedaan worden. Er moet iets veranderen! De dorpelingen nemen het heft in eigen hand.
Elke deelnemer stuurt een persoonlijk bericht aan de Spelleider met daarin de naam van degene die volgens hem moet worden opgehangen. De user met de meeste stemmen wordt gelyncht, sterft, en ligt dan helaas uit het spel. De Spelleider maakt bekend wie welk lot is toegevallen door middel van een verslag van de gebeurtenis en vertelt ook welke rol de overledene vervulde.

’s Nachts is de tijd van de weerwolven. In het licht van de maan veranderen zij van gedaante en sluipen zij door het dorp, waar zij samen een slachtoffer maken. In overleg kiezen de weerwolven hun menselijke maaltijd en dit melden zij in een gezamenlijk bericht aan de Spelleider. Deze maakt vervolgens weer bekend wat voor tragedie er ’s nachts heeft plaatsgevonden…

Als de avond valt komen de dorpelingen weer bij elkaar met een kroes bier in de herberg, om de verschrikkelijke voorvallen van voorgaande nacht te bespreken. Natuurlijk is er dan weer een stemronde, een nacht waarin de weerwolven toeslaan, et cetera.

Het spel begint dus met een beginverhaal. De volgende dag is er de eerste hangronde en mogen de dorpelingen (en heks, tovenaar, verrader en ziener) hun stem indienen. De dag daarna is er de eerste eetronde. Tijdens deze ronden mogen de wolven stemmen en de heks, tovenaar en ziener mogen hun kunstjes doen.


Alle functies naast de gewone wolven en dorpelingen op een rijtje:

Verrader
Functie tijdens hangrondes: De Verrader stemt als gewone dorpeling, maar zal dus altijd op een andere dorpeling stemmen. Hij probeert andere dorpelingen verdacht te maken en gelijkspel uit te lokken.
Functie tijdens eetrondes: geen.
Positie: wolven
Kennis: de verrader weet wie de wolven zijn.

Heks
Functie tijdens hangrondes: De heks stemt als gewone dorpeling, maar probeert andere dorpelingen weg te stemmen. Dit kan mislukken omdat de heks de identiteit van de wolven niet kent.
Functie tijdens eetrondes: De heks stuurt één naam naar de spelleider. Deze persoon wordt tijdens die eetronde behekst. Kiest de heks de leerling, de verrader of een dorpeling dan is er geen effect (want die doen toch niks tijdens eetrondes).
Kiest de heks een weerwolf dan is er geen effect want deze zijn immuun tegen de heks’ krachten.
Kiest de heks de tovenaar, ziener of wolfsbane dan wordt deze persoons speciale functie tijdens deze eetronde geblokkeerd. (bescherming van tovenaar vervalt, wolfsbane kan die ronde gewoon worden opgegeten, ziener krijgt bericht dat de opgevraagde functie niet kan worden gegeven vanwege beheksing). De heks krijgt niet te horen wat voor effect haar beheksing heeft gehad.
Positie: wolven
Kennis: alleen de eigen functie.

Leerling
Deze begint het spel als een gewone dorpeling, maar zodra de Tovenaar, Ziener, Heks of Verrader wordt gedood, zal de speciale functie van de Leerling in werking treden. De Leerling wordt gepromoveerd naar Tovenaarsleerling, Leerling-ziener, Leerling-heks of Leerling-verrader (afhankelijk van wie er als eerste sterft). De leerling krijgt dan dezelfde gave en functie.
Er is maar één leerling, dus alleen de persoon die als eerste dood gaat kan worden vervangen. Als de leerling eerder dood gaat dan bovenstaande drie dan is er uiteraard geen vervanging. Een leerling-ziener begint 'blanco', hij krijgt niks van de info van de oude ziener te horen.
Het leuke van de leerling is dat ie in het begin niet weet waar zijn loyaliteit ligt: als ie leerling-heks wordt gaat hij bijvoorbeeld voor de wolven werken.
Positie: dorpelingen (aanvankelijk, dit kan veranderen mocht de Leerling Leerling-heks of Leerling-verrader worden)
Kennis: alleen de eigen functie

Tovenaar
De Tovenaar beschermt elke nacht één van de dorpsbewoners tegen de weerwolven, waarbij hij natuurlijk niet zichzelf mag beschermen. De naam van zijn beschermeling stuurt de Tovenaar in een pm naar de Spelleider.
Positie: dorpelingen
Kennis: alleen de eigen functie.

Wolfsbane
De Wolfsbane kan de eerste keer dat hij door de wolven wordt uitgekozen niet worden opgegeten (helaas is hij niet immuun voor dood door ophanging).
Positie: dorpelingen
Kennis: alleen de eigen functie.

Ziener
De Ziener kan in de nacht van de eetrondes een bericht sturen naar de Spelleider om te vragen wat een bepaald persoons functie/rol is en deze kennis gebruiken om te stemmen.
De Ziener houdt zijn extra kennis voor zichzelf, maar mag zich natuurlijk wel gedragen naar zijn kennis zonder dit expliciet te zeggen.
Per ronde mag de Ziener slechts van één user de functie opvragen.
Positie: dorpelingen
Kennis: de eigen functie en de functie van de gevraagde persoon/personen.

De geliefden
De geliefden zijn, zoals de naam het al zegt, geliefden. Als één van de twee sterft, sterft de ander van verdriet ook. Het doel is dus om samen het spel te overleven. De geliefden mogen met elkaar overleggen en al hun kennis delen, dit mag uiteraard niet met de anderen.
Positie: ze gaan altijd voor elkaar, ongeacht aan welke kant ze staan
Kennis: de eigen functies en alle overige beschikbare kennis.

Cupido
Deze koppelaar moet bij het begin van het spel twee namen opgeven en dit worden dan de geliefden. Op die manier kan de spelleider niet expres een wolf en een dorpeling samen zetten (of juist niet), maar hangt het echt af van het toeval. Want de cupido weet dus niet de functies.
Positie: geliefden. Als geliefden dood zijn is cupido's positie Dorpeling.
Kennis: de eigen functie en de namen van de geliefden

De jager
De jager is vooral een doorn in het oog van de wolven. Hij mag iemand afschieten zodra hij dood gaat, of dat nou in de eet of hangronde is. Zolang de jager erin zit loop je het risico om te worden neer geschoten als je iemand te verdacht maakt of jezelf verdacht maakt. Hij weet alleen zijn eigen functie. Hij kan dus per ongeluk in het voordeel van de wolven schieten.
Positie: Dorpelingen
Kennis: Alleen de eigen functie


Een paar regels om goed spelverloop te bevorderen

Onderling overleg is niet toegestaan! (behalve natuurlijk tussen de weerwolven en geliefden)

Het spel heeft elke keer twee stemrondes. Eén van de dorpsbewoners en één van de weerwolven. Per ronde is er een deadline waarvoor gestemd moet worden welke duidelijk door de Spelleider genoemd wordt, dit is meestal 24 uur. Als je niet vóór de deadline hebt gestemd is je stem ongeldig en vervalt deze. Bij gelijkspel stemmen de weerwolven ook en hebben zij dus de beslissende stem. Zij horen ook tussen wie het gelijkspel is.

Iedere deelnemer, behalve de weerwolven, moet stemmen. Na 2 rondes achter elkaar niet te hebben gestemd krijg je een waarschuwing van de Spelleider. Als je 3 rondes niet hebt gestemd krijg je een zogenaamde 'rode kaart' en mag je het volgende spel niet meedoen.
Als je niet kan stemmen, moet je de spelleider pm-en waarom je niet kan stemmen of niet hebt gestemd.

De Spelleider mag en zal niks loslaten over het verloop van het stemmen (wie en wie wat heeft gestemd moet maar achteraf blijken).

De weerwolven moeten elke nacht in overleg met elkaar proberen een dorpeling op te eten.

Bluffen is toegestaan, zelfs gewenst.

Laat je fantasie de vrije loop, post je weerwolftheorieën, complottheorieën en bluf waar je wilt in deze spuisels.

Als je dood bent ben je ook echt dood! Het is dan dus niet de bedoeling om nog theorieën te gaan spuien. De wolven eten -meestal- niet voor niks iemand op. Mocht je toch nog theorieën spuien na jouw dood, dan wacht er een mooie rode kaart op je.

Wincondities weerwolfspel

Opmerking: Voor deze regeling worden alle niet-wolven aan de kant van de dorpelingen (bijv de ziener, tovenaar, etc) als dorpeling beschouwd, tenzij anders vermeld. De geliefden worden niet als dorpeling en niet als wolf beschouwd, ongeacht de functie die ze hadden voordat ze geliefde werden.

Dorpelingen: het doel van de dorpelingen is om alle wolven op te hangen. Alle andere slechteriken worden niet gezien als wolf. Ze hebben gewonnen wanneer alle wolven en de geliefden zijn opgehangen.

Wolven: het doel van de wolven is te overleven en te moorden, zonder dat de andere in de gaten hebben wat hun identiteit is. Zij winnen als ze in de meerderheid zijn en de geliefden zijn dood. Dat kan tijdens een eetronde zijn, maar het kan ook tijdens een hangronde zijn. De verrader, heks of leerlingheks wordt niet in de telling als dorpeling meegenomen, maar ook niet als wolf. Ze worden overgeslagen in de telling.

Als het aankomt op een hangronde waarbij er 1 dorpeling en 1 wolf in leven is, is het gelijkspel. De reden hiervoor is dat er voor zowel de dorpelingen als de wolven goed gefundeerde argumenten te verzinnen zijn, waarom ze het moeten winnen.

Als er een eetronde is waarbij er 1 dorpeling en 1 wolf in leven zijn, wint de wolf. Als die laatste dorpeling eigenlijk de wolfsbane is, gaat de maaltijd niet door en komt er nog een hangronde waarbij 1 wolfsbane en 1 wolf in leven zijn. Dan is het dus gelijkspel.

Geliefden: Het doel van de geliefden is om te overleven. De geliefden winnen als een van de andere partijen eerder uitgeschakeld wordt. Geliefde-wolven tellen niet mee als wolf. Geliefde dorpelingen tellen ook niet mee als dorpeling. Dus als er bijvoorbeeld 2 geliefden, 1 normale dorpeling en 2 wolven zijn, zijn de wolven in de meerderheid. Dan zijn de dorpelingen uitgeschakeld, waardoor de geliefden winnen.

Let op: Wanneer dit reglement geen uitsluiting geeft over de wincondities, dient de spelleider een beslissing te nemen. Voor een goed spelverloop dient deze beslissing geaccepteerd te worden.

Vraag?
Antwoord!

Oh ja?
Ja!

Deelnemerslijst
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
(21.)
(22.)

Spelleiders:
Dark Phoenix
Biertank 52
__________________
Ik zou je lachend doen terwijl mijn vriendin er huilend naast staat.
Advertentie
Oud 09-03-2009, 23:00
Dark Phoenix
Avatar van Dark Phoenix
Dark Phoenix is offline
/signed.
__________________
[quote=sann;30693804]Ik ben een a-merk sletje.[/quote]
Oud 09-03-2009, 23:01
Verwijderd
Ik doe mee maar ik wil bitte op plek 8 staan
Oud 09-03-2009, 23:02
Verwijderd
Ik doe mee op 5
Oud 09-03-2009, 23:02
Verwijderd
ik doe mee, maar ik wil nog wel even bezwaar aantekenen tegen de wincondities. ik vind het namelijk ronduit belachelijk dat de verrader en heks niet bij de wolven worden geteld.

ow, en ik wil graag op positie 11,5 staan. dank.
Oud 09-03-2009, 23:04
Dark Phoenix
Avatar van Dark Phoenix
Dark Phoenix is offline
Citaat:
ik doe mee, maar ik wil nog wel even bezwaar aantekenen tegen de wincondities. ik vind het namelijk ronduit belachelijk dat de verrader en heks niet bij de wolven worden geteld.

ow, en ik wil graag op positie 11,5 staan. dank.
Wolven winnen alleen als wie zij ook kiezen en wie de dorpelingen ook kiezen, de wolven altijd winnen. (3 wolven en 2 dorpelingen levert namelijk altijd een eindstand van 0 dorpelingen, aangezien wolven elkaar nooit eten) de verrader en heks kunnen wel degelijk opgegeten worden nog, en tellen dus als 'dorpeling' omdat zij ook nog dood kunnen gaan, wat de dorpelingen meer tijd geeft.
__________________
[quote=sann;30693804]Ik ben een a-merk sletje.[/quote]
Oud 09-03-2009, 23:04
Mutsieprutsie
Avatar van Mutsieprutsie
Mutsieprutsie is offline
Ik doe mee!
__________________
kusje!
Oud 09-03-2009, 23:04
Martiño
Avatar van Martiño
Martiño is offline
Ik doe mee. Op plek π graag, als toch iedereen voorkeuren gaat opgeven.
__________________
you're not my demographic
Oud 09-03-2009, 23:07
Verwijderd
Citaat:
Wolven winnen alleen als wie zij ook kiezen en wie de dorpelingen ook kiezen, de wolven altijd winnen. (3 wolven en 2 dorpelingen levert namelijk altijd een eindstand van 0 dorpelingen, aangezien wolven elkaar nooit eten) de verrader en heks kunnen wel degelijk opgegeten worden nog, en tellen dus als 'dorpeling' omdat zij ook nog dood kunnen gaan, wat de dorpelingen meer tijd geeft.
njah, vorig spel was opeens voorbij, terwijl de wolven volgens mij nog gewoon een ronde door hadden kunnen gaan en nog een kans hadden om te winnen.
maar dat lag ook aan die verschrikkelijke geliefden

nvm.
Oud 09-03-2009, 23:09
Verwijderd
Vorig spel was sowieso belachelijk want ik ging er meteen uit.
Oud 09-03-2009, 23:09
Verwijderd
Het spel daarvoor was echter enorm cool want toen deden de spelleiders trucje
Oud 09-03-2009, 23:10
Biertank 52
Avatar van Biertank 52
Biertank 52 is offline
Geen zienertrucjes van de spelleiders deze keer. Sterker nog: ER IS DIT SPEL HELEMAAL GEEN ZIENER
__________________
Ik zou je lachend doen terwijl mijn vriendin er huilend naast staat.
Oud 09-03-2009, 23:11
Verwijderd
Citaat:
Het spel daarvoor was echter enorm cool want toen deden de spelleiders trucje
Oud 09-03-2009, 23:12
Verwijderd
Het zou ook wel lame zijn als jullie nou zoiets gingen doen, lekker onorigineel
Oud 09-03-2009, 23:27
Daboman
Avatar van Daboman
Daboman is offline
ik doe mee.
__________________
Diamanten zijn moeilijk te vinden.
Oud 09-03-2009, 23:49
Verwijderd
Ik doe toch maar mee, gezien de spelleiders.
Oud 10-03-2009, 01:23
Biertank 52
Avatar van Biertank 52
Biertank 52 is offline
Citaat:
Ik doe toch maar mee, gezien de spelleiders.
__________________
Ik zou je lachend doen terwijl mijn vriendin er huilend naast staat.
Oud 10-03-2009, 09:19
Tink*
Avatar van Tink*
Tink* is offline
Hebben jullie in het vorige topic al overlegd wie gaan spelleiden? Want misschien willen andere mensen ook wel hè.
__________________
Je was een glasblazer met een wolk van diamanten aan zijn mond
Ads door Google
Oud 10-03-2009, 09:59
Dark Phoenix
Avatar van Dark Phoenix
Dark Phoenix is offline
Citaat:
Hebben jullie in het vorige topic al overlegd wie gaan spelleiden? Want misschien willen andere mensen ook wel hè.
Typisch geval van wie het eerst komt... er waren geen mensen die hadden aangegeven dat ze wilden spelleiden as far as I know, we hebben het eerst nog in het WSZ topic aangegeven en toen ons opgegeven. En als bij spelers geldt dat wie het eerste reageert meedoet, lijkt het me niet meer dan redelijk dat hetzelfde geldt voor spelleiders.
__________________
[quote=sann;30693804]Ik ben een a-merk sletje.[/quote]
Oud 10-03-2009, 10:26
Sherco
Avatar van Sherco
Sherco is offline
Ik doe mee!
__________________
Je moet de waarheid niet verwarren met de mening van de meerderheid - Loesje
Oud 10-03-2009, 11:16
Neko*
Avatar van Neko*
Neko* is offline
*twijfelt* Ik denk er nog even over na.
Oud 10-03-2009, 11:17
Verwijderd
Nekonekonekoneko Doeeeeen
Oud 10-03-2009, 11:19
Neko*
Avatar van Neko*
Neko* is offline
Ja maaaaaaar.
Oud 10-03-2009, 11:31
Sens.
Sens. is offline
Ik zou heel graag nog eens mee doen, maar ik ben volgende week van maandag tot vrijdag weg met school. En daar heb ik dus geen internet. Jammer
Oud 10-03-2009, 11:34
Neko*
Avatar van Neko*
Neko* is offline
Jajajaaaa, ik doe toch maar mee. Ik kan het toch niet laten.
Advertentie
Oud 10-03-2009, 11:44
Dark Phoenix
Avatar van Dark Phoenix
Dark Phoenix is offline
Citaat:
Jajajaaaa, ik doe toch maar mee. Ik kan het toch niet laten.
__________________
[quote=sann;30693804]Ik ben een a-merk sletje.[/quote]
Oud 10-03-2009, 11:56
mollerator
Avatar van mollerator
mollerator is offline
Citaat:
Typisch geval van wie het eerst komt... er waren geen mensen die hadden aangegeven dat ze wilden spelleiden as far as I know, we hebben het eerst nog in het WSZ topic aangegeven en toen ons opgegeven. En als bij spelers geldt dat wie het eerste reageert meedoet, lijkt het me niet meer dan redelijk dat hetzelfde geldt voor spelleiders.
Uhuh. Ik weet niet welke idioot dat reserveren bedacht heeft.
Oud 10-03-2009, 11:57
Verwijderd
Het is meer dat mensen soms onderling er al over hadden gepraat van wij willen dat ook wel doen, en dat niet in een topic doen. Maar nu het is geopend en niemand heeft zich nog gemeld, lijkt het me dat we ervanuit kunnen gaan dat iedereen het wel prima zo vindt.
Oud 10-03-2009, 12:11
Tink*
Avatar van Tink*
Tink* is offline
Citaat:
Typisch geval van wie het eerst komt... er waren geen mensen die hadden aangegeven dat ze wilden spelleiden as far as I know, we hebben het eerst nog in het WSZ topic aangegeven en toen ons opgegeven. En als bij spelers geldt dat wie het eerste reageert meedoet, lijkt het me niet meer dan redelijk dat hetzelfde geldt voor spelleiders.
Ja hallo zo kan ik het ook, wat nou als degene die graag wil er niet was. En dan zouden de grootste nerds die 24/7 online zijn en geen leven hebben dus altijd mogen spelleiden, tja. Je had beter kunnen overleggen van: biert0nk en ik willen graag spelleiden maar willen andere mensen misschien ook? En dan kunnen overleggen. Ik vind het zo een beetje van: ik ben het eerst dus ik mag. Bij het spel kan je ook nog meedoen als je wat later online bent dus dat vind ik een beetje een kromme vergelijking.
__________________
Je was een glasblazer met een wolk van diamanten aan zijn mond
Oud 10-03-2009, 12:13
Dark Phoenix
Avatar van Dark Phoenix
Dark Phoenix is offline
Citaat:
Het is meer dat mensen soms onderling er al over hadden gepraat van wij willen dat ook wel doen, en dat niet in een topic doen. Maar nu het is geopend en niemand heeft zich nog gemeld, lijkt het me dat we ervanuit kunnen gaan dat iedereen het wel prima zo vindt.
Citaat:
Ja hallo zo kan ik het ook, wat nou als degene die graag wil er niet was. En dan zouden de grootste nerds die 24/7 online zijn en geen leven hebben dus altijd mogen spelleiden, tja. Je had beter kunnen overleggen van: biert0nk en ik willen graag spelleiden maar willen andere mensen misschien ook? En dan kunnen overleggen. Ik vind het zo een beetje van: ik ben het eerst dus ik mag. Bij het spel kan je ook nog meedoen als je wat later online bent dus dat vind ik een beetje een kromme vergelijking.
In de tijden dat het spel in 10 minuten vol was was er anders ook geen overleg van 'ja ik wil me inschrijven maar het is bijna vol wil iemand anders misschien ook?', hoor. I get your point, ik heb het in het WSZ topic aangegeven en ook in het vorige spel heeft niemand iets aangegeven. Kwestie van pech dus.
__________________
[quote=sann;30693804]Ik ben een a-merk sletje.[/quote]
Oud 10-03-2009, 12:14
Tink*
Avatar van Tink*
Tink* is offline
Ja daarom is dat ook een kromme vergelijking. En sorry hoor maar moet je dus meer dan een maand terug al beslissen of je nu wil spelleiden? Dat vind ik ook een beetje krom.
__________________
Je was een glasblazer met een wolk van diamanten aan zijn mond
Oud 10-03-2009, 12:14
Verwijderd
Niemand anders wil. Gefeliciteerd.
Oud 10-03-2009, 13:24
Vlindertje
Avatar van Vlindertje
Vlindertje is offline
*kucht*
__________________
Keep breathing. That's the key. Breathe.
Oud 10-03-2009, 14:09
Verwijderd
Ik zou ook graag eens een keer willen meedoen. Het liefst op nummer 18 in de lijst.
Oud 10-03-2009, 15:58
Verwijderd
Ik doe mee.

En jullie zeggen zelf dat jullie de eersten zijn, maar volgens mij wachten EoS en Vlinder al tig spellen op hun beurt om te spelleiden, dus dat zou ik eerst even met hen bespreken.
Oud 10-03-2009, 16:01
Verwijderd
Vlinder heeft trouwens twee spellen geleden toen ik deed met maarten en marloes aangegeven dat ze ook nog wilde spelleiden, misschien nog eerder, weetniet, maar waarom geeft ze dat nu niet aan dan?
Ads door Google
Oud 10-03-2009, 16:09
Verwijderd
Citaat:
Vlinder heeft trouwens twee spellen geleden toen ik deed met maarten en marloes aangegeven dat ze ook nog wilde spelleiden, misschien nog eerder, weetniet, maar waarom geeft ze dat nu niet aan dan?
Citaat:
*kucht*
Oud 10-03-2009, 16:10
Verwijderd
Dat is niet echt zeggen van hee, ik had gewild.
Oud 10-03-2009, 16:11
Verwijderd
Ja klopt, maar ik denk wel dat dat de onderliggende boodschap van die post is.
Oud 10-03-2009, 16:19
Dark Phoenix
Avatar van Dark Phoenix
Dark Phoenix is offline
Wat een gewhine toch altijd bij het weerwolfspel.
__________________
[quote=sann;30693804]Ik ben een a-merk sletje.[/quote]
Oud 10-03-2009, 17:04
Vlindertje
Avatar van Vlindertje
Vlindertje is offline
Citaat:
Ja klopt, maar ik denk wel dat dat de onderliggende boodschap van die post is.


Maar ik heb geen zin in gezeur. Dus laat hen maar fijn spelleider zijn. We wachten nog wel langer.
__________________
Keep breathing. That's the key. Breathe.
Oud 10-03-2009, 17:06
Dark Phoenix
Avatar van Dark Phoenix
Dark Phoenix is offline
Excuses flindur. Toch bedankt, dan.
__________________
[quote=sann;30693804]Ik ben een a-merk sletje.[/quote]
Oud 10-03-2009, 19:41
VeGs
Avatar van VeGs
VeGs is offline
Waarom niet.

Ik doe mee.
Oud 10-03-2009, 19:44
Fantôme
Avatar van Fantôme
Fantôme is offline
als er nog plek is doe ik mee
__________________
Dit is een coole sig.
Oud 10-03-2009, 19:47
Verwijderd
Je bent pas de 13e
Oud 10-03-2009, 19:48
Fantôme
Avatar van Fantôme
Fantôme is offline
Citaat:
Je bent pas de 13e
ja, ik zag al zoveel posts staan
maar allemaal onzinposts uiteraard weer (hier nog een )
@ DP: heb je het wachtwoord gepm't
__________________
Dit is een coole sig.
Oud 10-03-2009, 20:04
Verwijderd
Ik doe mee.
Oud 11-03-2009, 06:43
Verwijderd
up
Oud 11-03-2009, 10:07
TopDrop
Avatar van TopDrop
TopDrop is offline
Citaat:
Ik doe toch maar niet mee, gezien de spelleiders.
__________________
♥ - I miss all the places we never went. -
heddegijdagezeetgehadmindedawerklukwoarhoedoedegijdahoedoedegijdahoeheddegijdagedoan
Oud 11-03-2009, 13:44
Verwijderd
Is dit dood door WIDM?
Advertentie
Topic gesloten

Topictools Zoek in deze topic
Zoek in deze topic:

Geavanceerd zoeken

Regels voor berichten
Je mag geen nieuwe topics starten
Je mag niet reageren op berichten
Je mag geen bijlagen versturen
Je mag niet je berichten bewerken

BB code is Aan
Smileys zijn Aan
[IMG]-code is Aan
HTML-code is Uit

Spring naar

Soortgelijke topics
Forum Topic Reacties Laatste bericht
De Kantine Weerwolfspel #57 deel 2
TopDrop
59 28-03-2009 19:52
De Kantine Weerwolfspel #34
Verwijderd
500 06-06-2007 22:17
De Kantine weerwolfspel #26
twinkebel
500 30-12-2006 18:42
De Kantine *plak plak plak* CTRL - V topic!
Cherry Springs
499 21-10-2006 15:50
De Kantine Tribute to Quiana: Control C en ook Control V
hasseltboy
500 28-07-2005 22:58
De Kantine Weerwolfspel #6
hi
227 19-09-2004 13:22


Alle tijden zijn GMT +1. Het is nu 01:30.