Oud 10-06-2002, 19:14
Rabbi Daniel
Rabbi Daniel is offline
Ik ben ook voor afschaffing van het leger, als dat mogelijk zou zijn. Ik weet wat de effecten van oorlog zijn, maar wat ik ook weet is dat wíj dan wel goede ideen hebben, maar dat de rest van de wereld er niet net zo over denkt.
Jazeker, wanneer de héle wereld in één keer alle militairen naar huis zou sturen, zou er nooit meer oorlog zijn, vrede voor iedereen.
Maar zolang landen als Irak, Noord-Korea en Iran bestaan (onder leiding van dictaturen), kúnnen we niet het leger afschaffen; of leef je graag onder Saddam Hussein?
In het huidige Nederland is Offensief een vrije beweging, niet verboden. Denk je dat een organisatie als Offensief onder het bestuur van Baghdad of Pyongyang zal mogen bestaan?
Het is een mooie droomwereld, maar dan moeten eerst de arbeiders, het volk, in bovengenoemde landen hun dictaturen omgooien en een eigen regering van het volk installeren. En helaas is zo'n opstand in Irak, Iran, Noord-Korea, en China nog nooit voorgekomen. Dankzij het repressieve optreden van de overheden daar tegen iedereen die éénmaal 'nee' durft te zeggen, durft nu niemand meer op te staan, en krijgen de dictators de kans hun macht nog verder uit te breiden.

En over de kwestie-JSF: ik ben ook niet voor dat (eveneens) riskante Europese project, maar als eerste voor de aanschaf van Russische vliegtuigen, wat niet alleen voor Nederland een grote besparing geeft (van mogelijk wel 50%!), maar ook voor de Russen een enorme financiele impuls betekent.

Ja, over sommige zaken heb ik andere ideen dan Offensief; ik pas bij geen enkele bestaande partij.
Maar Offensief is wel de groep waar ik het meestal mee eens ben, en bij zaken waar ik het niet mee eens ben houd ik me stil.

Over de privatisering van het OV?
Ik kan me niets herinneren nu... maar dat zal wel.
Mijn ideen daarover: de NS onder de huidige mentaliteit kán niet blijven bestaan, als prive-bedrijf.

--------------------------------------------------------------------------------

De Rhätische Bahn of RhB is rond 1890 opgericht door een Nederlander. Het eerste traject, van Landquart naar Klosters, werd in 1898 geopend. De financiering voor dit traject kwam geheel van particulieren en bedrijven uit de regio: de overheid heeft nooit in de kosten van het inmiddels ruim 350km lange spoornet bijgedragen. En de aanleg van nieuwe lijnen staat niet stil: eind 1999 werd de Vereina-tunnel geopend, met 19,5km de langste smalspoortunnel ter wereld.
Er bestaan wel verschillen tussen de RhB en de NS.
Als eerste dat de RhB al sinds de oprichting, door een Nederlandse hotelier in Davos, een prive-bedrijf is, en daar dus de term 'privatisatie' niet van toepassing is.
Bestaat er misschien een verschil tussen O.V.-bedrijven die al bij de oprichting prive-bedrijven waren, en later geprivatiseerde bedrijven?
Een ander verschil, tussen prive-bedrijven: men heeft twee soorten bedrijven, te weten commerciele en non-profit.
De geprivatiseerde NS, waar alles om winst draait, is duidelijk een commercieel bedrijf, in tegenstelling tot de RhB, die niet bestaat om winst te maken, maar om voor een goede, milieu-bewuste, en ook nog eens toeristisch attractieve vorm van vervoer te zorgen. Wereldberoemde treinen als de Glacier-Express en Bernina-Express horen bij de RhB.

Storingen komen bij de RhB vrijwel nooit voor, en bij ongevallen is onder de passagiers nog nooit één dode gevallen.
De kosten van een treinkaartje liggen wel ver boven de tarieven die wij in Nederland kennen, maar voor het onderhoud van de lijnen is veel geld nodig, en bedenk ook dat de RhB geen cent overheidssubsidie krijgt!
De RhB slaagt er al ruim 100 jaar in om op de zes hooflijnen, plus enkele verbindingsstukken, een regelmatige treindienst te onderhouden. Ook zijn alle lijnen al geëlektrificeerd toen in Nederland nog met de aanleg van kolendepots voor stoomtreinen werd begonnen. Op het net van de RhB rijden al sinds 1910 alleen nog elektrische treinen, zonder één cent van de overheid.
Ook is de RhB de meest gewilde werkgever in het gebied, het kanton Graubünden. De trein staat daar dichter bij de mensen: ook de vierde taal van Zwitserland, het Rheto-Romaans, word gebruikt op stations en in omroepberichten.
Op de wagens staat afwisselend het opschrift 'Rhätische Bahn - Ferrovia Retica - Viafier Retica'; Duits, Italiaans, en Rheto-Romaans; alle talen die in Graubünden gesproken worden.

Is het dan misschien simpelweg te laat om de NS nog te privatiseren?
Nergens is het ooit gelukt om een nuts- of O.V.-bedrijf succesvol te privatiseren. Wellicht zou de privatisering van de NS kunnen slagen, maar dan alleen indien niet winst, maar het bieden van goed openbaar vervoer de eerste prioriteit op het lijstje van de directie word.
Een winstgevend O.V.-bedrijf kán niet; dat is iets waar de 'managers' van vandaag eens aan zouden moeten denken.

--------------------------------------------------------------------------------

Maar nu over de standpunten van Offensief. Mijn voornaamste reden om links te blijven, is het milieu: het standpunt 'geld voor alles' bevalt mij niet zo. Om maar meer snelwegen aan te kunnen leggen is men tot alles bereid, zoals het opofferen van bedreigde diersoorten, het vernielen van de natuur.
Waar ik voor sta is een ándere oplossing, die niet op 'geld boven alles', dus kapitalisme, maar een ándere oplossing, een minder winstzuchtige, meer milieu-bewuste en menselijke oplossing.
Ik zie die in het openbaar vervoer: zelf heb ik al plannen liggen voor een enorme uitbreiding van het openbaar vervoer, en het schrappen van de bouw van alle snelwegen. Invoering van kilometerheffing, rekeningrijden, en daaraan gekoppeld hoge tarieven (denk aan f1 per kilometer), om die te gebruiken voor de aanleg en financiering van gratis openbaar vervoer.
De aanleg van hoge-snelheidslijnen, deels ondergronds, door het hele land, en modernisering van de bestaande netten is de eerste, en hoogste prioriteit. Uiteraard gaat, bij alle bouw-projecten, het milieu voor.
Maar bedenk ook dat één tweesporige spoorlijn evenveel mensen aan kan als een snelweg met vier rijbanen en twee vluchtstroken. Wat neemt meer ruimte in, wat geeft meer stank- en geluidsoverlast?
Woon je liever naast een viersporige spoorlijn, waar hypermoderne ICE3-treinen met 330km/h rijden, of naast een achtbaans snelweg, waar iedere dag doden vallen, de stank zo erg is dat er in de wijde omgeving geen levende natuur meer te vinden is, en lawaai en stank zo erg worden dat mensen ervoor moeten vluchten?
De perfecte, maar waarschijnlijk (helaas) onuitvoerbare oplossing, is het omtoveren van alle snelwegen in spoorlijnen: een vierbaans snelweg plus vluchtstroken en middenberm geeft ruim voldoende ruimte voor een viersporige spoorlijn. Twee lijnen kunnen voor het doorgaande snelverkeer worden gebruikt, de andere twee voor lokaal verkeer.
In alle grote steden komen dichte netten van metros, trams en bussen; elektrische bussen (trolleybussen) zoals in Arnhem moeten vooral in de middelgrote steden meer worden toegepast.
In het begin word de aanleg van dit OV gefinancieerd uit rekeningrijden, kilometerheffing, of wegenbelasting (deze worden dus hoger), maar op den duur werken we toe naar een systeem zoals dat in Hasselt: iedere inwoner betaalt een jaarlijks bedrag als belasting, en in ruil daarvoor kan iedereen het OV gebruiken.
Capaciteitsproblemen kunnen worden opgelost met de aanschaf van meer dubbeldekstreinen, het laten rijden van langere treinen, frequentieverhoging, en uitbreiding van het aantal sporen op kritieke trajecten.
Door de middelen die nu voor de aanleg van snelwegen gebruikt worden alle te richten op het spoor, kan de uitbreiding van het spoorwegnet (véél) sneller gaan. Daarna kunnen snelwegen worden afgebroken, stel je voor, de Veluwe niet langer in vier stukken gehakt door de A12, A50 en A1, maar één groot natuurgebied, met het vervoer eronder, in de vorm van ondergrondse hogesnelheidstreinen (natuurlijk ook stoptreinen), en bovengronds wat trams en misschien kleine, lokale treinen.
De korenwolf hoeft zich geen zorgen meer te maken; hij krijgt z'n natuurlijke leefomgeving terug. Alle dieren, evenals mensen, hebben weer rust. Bovengronds zijn alleen nog trams, fietspaden, wat bussen, en misschien een enkele lokaaltrein te vinden.
Voor de bussen, het vrachtverkeer (wat voor de langere afstanden zoveel mogelijk over het spoor gaat met containertreinen, én over het water!) voor de korte afstanden (bevoorrading winkels), en de hulpdiensten, blijven natuurlijk wegen nodig. Maar geen grote wegen meer, geen zesbaans snelwegen. Kinderen kunnen weer op straat spelen: alleen op enkele grotere wegen is (beperkt!) vrachtverkeer toegestaan, bussen rijden over speciale stroken, en alleen politie, ambulance en brandweer zullen de overige straten nog gebruiken, maar die zien we niet zo heel erg vaak.
Behalve deze directe verbeteringen van ons leefmilieu zijn er ook veranderingen op de langere termijn: minder kinderen zullen astma krijgen, met uitsterven bedreigde diersoorten kunnen terugkomen, de lucht ruikt weer fris, en 's nachts is het stil in de stad. (75% van de Nederlandse huishoudens heeft thans regelmatig met grote geluidsoverlast te kampen.)

Verder, op grotere schaal, het vliegverkeer moet aan banden worden gelegd: geen vluchten meer van minder dan bvb. 2500km. Voor kleinere afstanden neemt men de trein maar. Wat is het nut in een KLM-lijndienst Groningen-Schiphol?
De trein doet er net twee uur over! Met aanleg van de nieuwe ICE-lijnen word dat teruggebracht tot zo'n 45 minuten.
München zal ongeveer 4 uur met de trein zijn, Milano is 10 uur.
De idiote uitbreidingen van Schiphol zijn niet meer nodig: we kunnen Schiphol zelfs inkrimpen!
(Maar goed, dit word wel een erg lang verhaal... het komt erop neer dat ik tegen het kapitalisme ben, al gaat de kern van het verhaal nu verloren. Zo is het wel weer genoeg...)


En, als laatste, uiteraard ben ik tegen het koningshuis; dat moet langzaam aan worden afgeschaft door het niet meer verstrekken van titels aan nieuw geborenen, waardoor Willem-Alexander ons laatste ondemocratische staatshoofd word, en daarna alleen nog presidenten komen. Over de invulling van de taak van president heb ik zo m'n twijfels: moeten we dan naar een Duits of een Amerikaans stelsel werken? Dus een president met een puur ceremoniele taak, of een president die echt macht heeft? Of meer het Franse voorbeeld? Voorlopig is dat (helaas) nog niet aan de orde, al zou het wel een interessant onderwerp voor een langere discussie zijn.

Daniel.
Met citaat reageren
Advertentie
Oud 10-06-2002, 19:15
Rabbi Daniel
Rabbi Daniel is offline
Is mijn partijprogramma.
Met citaat reageren
Oud 11-06-2002, 16:37
Verwijderd
Ben jij, zoals Offensief, van mening dat er een (gewapende) revolutie in combinatie met wekenlange massabetogingen moeten plaatsvinden om zo de macht te grijpen en jouw doelen te bereiken of denk je dat dat binnen de huidige eigendomsverhoudingen en de parlementaire democratie kan?
Met citaat reageren
Oud 11-06-2002, 17:16
disaster
Avatar van disaster
disaster is offline
overtuig ons van jou politieke ideen?


is dat niet waar dit hele forum over gaat???

kgeloof niet dat dit egt gaat werken, krijg je 80 verschillende discussies door elkaar heen enzow

en daarbij lees ik liever texten die kort en bondig zijn
Met citaat reageren
Oud 11-06-2002, 19:28
Rabbi Daniel
Rabbi Daniel is offline
Citaat:
Pash Cracken schreef:
Ben jij, zoals Offensief, van mening dat er een (gewapende) revolutie in combinatie met wekenlange massabetogingen moeten plaatsvinden om zo de macht te grijpen en jouw doelen te bereiken of denk je dat dat binnen de huidige eigendomsverhoudingen en de parlementaire democratie kan?
Offensief is geen gewapende organisatie!!

Wij zijn onderdeel van de SP. www.sp.nl
En onderdeel van het CWI. www.worldsocialist-cwi.org

Maar persoonlijk, ik heb geen vertrouwen meer in de 'parlementaire democratie'.
Met citaat reageren
Oud 11-06-2002, 20:38
dystopia
dystopia is offline
Dat ga ik echt niet lezen, is me veel teveel. Vat het maar samen ofzo, je hebt 't zelf ook gekopieerd lijkt 't.
__________________
The surest way to corrupt a youth is to instruct him to hold in higher esteem those who think alike than those who think differently - Steve Jobs
Met citaat reageren
Oud 11-06-2002, 20:46
Rabbi Daniel
Rabbi Daniel is offline
Citaat:
dystopia schreef:
Dat ga ik echt niet lezen, is me veel teveel. Vat het maar samen ofzo, je hebt 't zelf ook gekopieerd lijkt 't.
Heb 't ook zelf geschreven.
Van de interne Offensief-discussielijst, ja.
Met citaat reageren
Oud 13-06-2002, 15:03
Verwijderd
Citaat:
Fleet Admiral schreef:


Offensief is geen gewapende organisatie!!

Wij zijn onderdeel van de SP. www.sp.nl
En onderdeel van het CWI. www.worldsocialist-cwi.org

Maar persoonlijk, ik heb geen vertrouwen meer in de 'parlementaire democratie'.
Ik ook niet echt eigenlijk.
Ik overweeg al een tijdje om lid te worden van de SP, maar ik vind het jammer socialisten als Marx, Lenin etc worden doodgezwegen. Je hoeft ze geen onvoorwaardelijk gelijk te geven, maar het is echt niet allemaal onzin wat zij bedacht hebben, integendeel.
En ik neem het ze ook kwalijk dat ze niet onmiddellijk een coalitie met LPF en CDA hadden uitgesloten.
Maar toch, met een partij met 30.000 leden kun je flink aan de weg timmeren tegen de rechtse trend die nu aan de gang is.
Met citaat reageren
Oud 13-06-2002, 18:54
twiety
twiety is offline
Citaat:
Fleet Admiral schreef:


Offensief is geen gewapende organisatie!!'Gewapende' stond ook tussen haakjes, reageer dan op de rest!

Wij zijn onderdeel van de SP. www.sp.nl
En onderdeel van het CWI. www.worldsocialist-cwi.org


Fijn voor jullie. Maar dit is geen antwoord op de vraag.

Maar persoonlijk, ik heb geen vertrouwen meer in de 'parlementaire democratie'.

Dat kan, maar de vraag was dus hoe je de macht DAN WEL in handen wil krijgen.
Met citaat reageren
Oud 13-06-2002, 20:10
twiety
twiety is offline
Citaat:
Fleet Admiral schreef:
Maar persoonlijk, ik heb geen vertrouwen meer in de 'parlementaire democratie'.
Overigens kan ik het je niet helemaal kwalijk nemen dat je geen vertrouwen meer hebt in de parlementaire democratie. Dat zal mede door paars komen en hier zal - daar vertrouw ik wel op, jij waarschijnlijk niet - de nieuwe coalitie veranderingen in brengen.

Maar het zal ook vast wel komen omdat jij, jouw Offensief en in geringere mate ook de SP in deze democratie wegens gebrek aan steun weinig te vertellen hebben. 'De democratie is slecht, want de meeste mensen willen iets anders dan ik'. En dat is een heel natuurlijke menselijke reactie, maar wel zwak.
Met citaat reageren
Oud 13-06-2002, 20:15
waaromniet?
waaromniet? is offline
Citaat:
twiety schreef:


Overigens kan ik het je niet helemaal kwalijk nemen dat je geen vertrouwen meer hebt in de parlementaire democratie. Dat zal mede door paars komen en hier zal - daar vertrouw ik wel op, jij waarschijnlijk niet - de nieuwe coalitie veranderingen in brengen.

Maar het zal ook vast wel komen omdat jij, jouw Offensief en in geringere mate ook de SP in deze democratie wegens gebrek aan steun weinig te vertellen hebben. 'De democratie is slecht, want de meeste mensen willen iets anders dan ik'. En dat is een heel natuurlijke menselijke reactie, maar wel zwak.
Dat is waarom democratie suckt
__________________
A friend in need's a friend indeed, a friend with weed is better
Met citaat reageren
Oud 13-06-2002, 20:42
Rabbi Daniel
Rabbi Daniel is offline
Citaat:
twiety schreef:
Overigens kan ik het je niet helemaal kwalijk nemen dat je geen vertrouwen meer hebt in de parlementaire democratie. Dat zal mede door paars komen en hier zal - daar vertrouw ik wel op, jij waarschijnlijk niet - de nieuwe coalitie veranderingen in brengen.

Maar het zal ook vast wel komen omdat jij, jouw Offensief en in geringere mate ook de SP in deze democratie wegens gebrek aan steun weinig te vertellen hebben. 'De democratie is slecht, want de meeste mensen willen iets anders dan ik'. En dat is een heel natuurlijke menselijke reactie, maar wel zwak.
En dat is waarom ik absoluut geen vertrouwen heb in de nieuwe coalitie.

Lees het hoofddeel van mijn standpunten...

Ik HAAT autowegen...

En wat is de CDA-oplossing voor het fileprobleem?
De wegen verbreden...
Met citaat reageren
Oud 13-06-2002, 22:47
twiety
twiety is offline
Citaat:
Fleet Admiral schreef:


En dat is waarom ik absoluut geen vertrouwen heb in de nieuwe coalitie.

Lees het hoofddeel van mijn standpunten...

Ik HAAT autowegen...

En wat is de CDA-oplossing voor het fileprobleem?
De wegen verbreden...
Je wordt met de dag onsamenhangender. Wat de fuk hebben files nou weer met de democratie te maken?

Jij haat autowegen, en omdat 't CDA - democratisch met een overtuigend aantal zetels gekozen - er meer bij wil hebben is de democratie slecht? Als jij werkelijk zulke geweldige ideeën zou hebben en dit via Offensief, de SP of wat dan ook aan de man weet te brengen dat zorgt de democratie er wel voor dat jij in dit land wat te zeggen krijgt. Als je slechte ideeën hebt, dan heb je pech! Ik zie het nog niet gebeuren dat voor your sake de democratie omgevormd wordt tot een dictatuur o.i.d.

Trouwens... waarom haat jij autowegen? Zoveel asfalt ligt er procentueel gezien niet in Nederland.

Wat niet wil zeggen dat ik deze CDA-oplossing zo geweldig vind. Maar als men (de meerderheid van de kiezers) daar wat in ziet (en daar lijkt het wel op gezien het stemgedrag), dan moet 't maar uitgevoerd worden.

Ik ga overigens op de lange termijn voor meer investeringen in duurzaam openbaar vervoer i.p.v. in het steken van meer geld in meer asfalt. En op de korte termijn voor wat meer asfalt op de echte knelpunten, maar meer als pleister op de wond dan als oplossing voor het file-probleem.
Voor de korte en lange termijn: files tegengaan door het aanmoedigen van
- flexibelere werktijden en
- een herindeling van bedrijven zodat ze meer in de buurt van de werknemers (woonwijken) liggen dan op een industrieterrein vele kilometers verder. Ook het opsplitsen van een bedrijf in meerdere kleine vestigingen kan helpen (daar hebben we Pim's 'klein waar het kan, groot waar het moet' weer). Dit geldt uiteraard niet voor fabrieken met grote vervuilende schoorstenen en bedrijven met veel vrachtvervoer (tenzij deze laatste groep in de buurt van een woonwijk kan komen te liggen terwijl ze ook nog een goede verbinding met een snelweg hebben of dit vrachtvervoer via de lucht of de zee kunnen en willen gaan doen).
Deze aanmoedigingen kunnen gerealiseerd worden in de vorm van bonussen of straffen, fiscaal of direct.

(... en ik heb mede hierom dus op de LPF gestemd).
Met citaat reageren
Oud 14-06-2002, 11:29
waaromniet?
waaromniet? is offline
Citaat:
twiety schreef:
Je wordt met de dag onsamenhangender. Wat de fuk hebben files nou weer met de democratie te maken?
whehe idd democratie alleen als het hem uitkomt

Citaat:
twiety schreef:
Jij haat autowegen, en omdat 't CDA - democratisch met een overtuigend aantal zetels gekozen - er meer bij wil hebben is de democratie slecht? Als jij werkelijk zulke geweldige ideeën zou hebben en dit via Offensief, de SP of wat dan ook aan de man weet te brengen dat zorgt de democratie er wel voor dat jij in dit land wat te zeggen krijgt. Als je slechte ideeën hebt, dan heb je pech! Ik zie het nog niet gebeuren dat voor your sake de democratie omgevormd wordt tot een dictatuur o.i.d.
Absoluut oneens. Het volk is dom, derhalve zullen goede ideen láng niet altijd gerealiseerd worden, en vele slechte ideen wel. Hét probleem van democratie

Citaat:
twiety schreef:
Trouwens... waarom haat jij autowegen? Zoveel asfalt ligt er procentueel gezien niet in Nederland.
Heb je statistieken om dat te onderbouwen? Die indruk krijg ik namelijk altijd wel...(dat er veel ligt)

Citaat:
twiety schreef:
Wat niet wil zeggen dat ik deze CDA-oplossing zo geweldig vind. Maar als men (de meerderheid van de kiezers) daar wat in ziet (en daar lijkt het wel op gezien het stemgedrag), dan moet 't maar uitgevoerd worden.
Daar ben ik het dus niet mee eens. Een slecht idee word niet opeens goed omdat veel mensen er op stemmen cq het voorstaan. En een slecht plan dient mijns inziens niet uitgevoerd te worden, ook al is een meerderheid voor.

Citaat:
twiety schreef:
Ik ga overigens op de lange termijn voor meer investeringen in duurzaam openbaar vervoer i.p.v. in het steken van meer geld in meer asfalt. En op de korte termijn voor wat meer asfalt op de echte knelpunten, maar meer als pleister op de wond dan als oplossing voor het file-probleem.
Voor de korte en lange termijn: files tegengaan door het aanmoedigen van
- flexibelere werktijden en
- een herindeling van bedrijven zodat ze meer in de buurt van de werknemers (woonwijken) liggen dan op een industrieterrein vele kilometers verder. Ook het opsplitsen van een bedrijf in meerdere kleine vestigingen kan helpen (daar hebben we Pim's 'klein waar het kan, groot waar het moet' weer). Dit geldt uiteraard niet voor fabrieken met grote vervuilende schoorstenen en bedrijven met veel vrachtvervoer (tenzij deze laatste groep in de buurt van een woonwijk kan komen te liggen terwijl ze ook nog een goede verbinding met een snelweg hebben of dit vrachtvervoer via de lucht of de zee kunnen en willen gaan doen).
Deze aanmoedigingen kunnen gerealiseerd worden in de vorm van bonussen of straffen, fiscaal of direct.
Dit stuk sluit ik me bij aan (behalve dat Pim's bla dan )
__________________
A friend in need's a friend indeed, a friend with weed is better
Met citaat reageren
Oud 14-06-2002, 17:48
Rabbi Daniel
Rabbi Daniel is offline
Citaat:
twiety schreef:
Je wordt met de dag onsamenhangender. Wat de fuk hebben files nou weer met de democratie te maken?

Jij haat autowegen, en omdat 't CDA - democratisch met een overtuigend aantal zetels gekozen - er meer bij wil hebben is de democratie slecht? Als jij werkelijk zulke geweldige ideeën zou hebben en dit via Offensief, de SP of wat dan ook aan de man weet te brengen dat zorgt de democratie er wel voor dat jij in dit land wat te zeggen krijgt. Als je slechte ideeën hebt, dan heb je pech! Ik zie het nog niet gebeuren dat voor your sake de democratie omgevormd wordt tot een dictatuur o.i.d.

Trouwens... waarom haat jij autowegen? Zoveel asfalt ligt er procentueel gezien niet in Nederland.
Het heeft ermee te maken dat democratie niet boven alles kan gaan.
De meerderheid van ons land kiest er dus vrijwillig voor om onze planeet naar de kl*ten te helpen. Dat heet democratie.
Als wij alle 'democratische' besluiten uit zouden voeren, zou de Aarde over 100 jaar een dode planeet, vergelijkbaar aan Venus zijn.

Soms kán men democratische beslissingen niet uitvoeren, omdat de wil van het (domme) volk gewoon FOUT is. Als we hun wil uit zouden voeren, zouden alle spoorwegen worden omgebouwd tot snelwegen, zou autorijden gratis zijn, 'gratis benzine voor iedereen en geen wegenbelasting'.
Maar denken de domme Hollanders er ook nog aan wat voor gevolgen dit voor onze planeet heeft? Voor de (levende) natuur?

Nee, want hun kinderen hebben geen planeet nodig om te leven, die redden zichzelf maar!

Ik háát die naďeve Hollanders!
Met citaat reageren
Oud 14-06-2002, 17:50
Rabbi Daniel
Rabbi Daniel is offline
Citaat:
waaromniet? schreef:
whehe idd democratie alleen als het hem uitkomt
Klopt.
Citaat:
Absoluut oneens. Het volk is dom, derhalve zullen goede ideen láng niet altijd gerealiseerd worden, en vele slechte ideen wel. Hét probleem van democratie
Klopt...
[b][quote]
Heb je statistieken om dat te onderbouwen? Die indruk krijg ik namelijk altijd wel...(dat er veel ligt)
Goh, we denken hetzelfde.
Citaat:
Daar ben ik het dus niet mee eens. Een slecht idee word niet opeens goed omdat veel mensen er op stemmen cq het voorstaan. En een slecht plan dient mijns inziens niet uitgevoerd te worden, ook al is een meerderheid voor.
Dit stuk sluit ik me bij aan (behalve dat Pim's bla dan )
Met citaat reageren
Oud 14-06-2002, 18:17
Johnnie-mannuh
Johnnie-mannuh is offline
neej

in 2085 met het verbruik van nu zijn dan alle fosielebrandstoffen op
maar t verbruik zal wel toenemn (of juist niet) dus schat ik het al op 2070
Met citaat reageren
Oud 14-06-2002, 18:33
Rabbi Daniel
Rabbi Daniel is offline
Citaat:
Johnnie-mannuh schreef:
neej

in 2085 met het verbruik van nu zijn dan alle fosielebrandstoffen op
maar t verbruik zal wel toenemn (of juist niet) dus schat ik het al op 2070
Precies...
Maar tegen die tijd zal de Aarde onbewoonbaar zijn.
De temperatuur zal veel hoger liggen.
De ijskappen zullen smelten, en veel gebieden zullen onder water lopen.
Diersoorten zullen uitsterven, de natuur verdwijnt.
Met citaat reageren
Ads door Google
Oud 14-06-2002, 18:34
TefnachT
Avatar van TefnachT
TefnachT is offline
Citaat:
Johnnie-mannuh schreef:
neej

in 2085 met het verbruik van nu zijn dan alle fosielebrandstoffen op
maar t verbruik zal wel toenemn (of juist niet) dus schat ik het al op 2070
tja dat vertelde ze 20 jaar geleden ook al. NONSENS er worden steed meer winningen gedaan
Met citaat reageren
Oud 14-06-2002, 18:35
TefnachT
Avatar van TefnachT
TefnachT is offline
Citaat:
Fleet Admiral schreef:


Precies...
Maar tegen die tijd zal de Aarde onbewoonbaar zijn.
De temperatuur zal veel hoger liggen.
De ijskappen zullen smelten, en veel gebieden zullen onder water lopen.
Diersoorten zullen uitsterven, de natuur verdwijnt.
Ook dit is grote onzin
Met citaat reageren
Oud 14-06-2002, 21:41
Joostje
Avatar van Joostje
Joostje is offline
Citaat:
TefnachT schreef:

tja dat vertelde ze 20 jaar geleden ook al. NONSENS er worden steed meer winningen gedaan
maar de hoeveelheid olie enz. is wel beperkt. nieuwe winningen zorgen misschien voor een verlenging van 20, 30 jaar ofzo.
__________________
Gatara was here! De W van stampot!
Met citaat reageren
Oud 15-06-2002, 13:34
twiety
twiety is offline
Citaat:
waaromniet? schreef:

Absoluut oneens. Het volk is dom, derhalve zullen goede ideen láng niet altijd gerealiseerd worden, en vele slechte ideen wel. Hét probleem van democratie


En wat voor methode wil jij dan gebruiken om te 'meten' of iets WEL een goed idee is?

Heb je statistieken om dat te onderbouwen? Die indruk krijg ik namelijk altijd wel...(dat er veel ligt)

Tuurlijk, ik zal ff een link geven: http://www.minvenw.nl/rws/projects/n...eetjes.htm#v16

"Volgens een RAI-enquęte denken mensen dat een kwart van ons land in gebruik is voor infrastructuur. In werkelijkheid is het nog geen vijf procent. Van de totale lengte aan verharde wegen neemt het autosnelwegennet slechts twee procent in beslag."

Daar ben ik het dus niet mee eens. Een slecht idee word niet opeens goed omdat veel mensen er op stemmen cq het voorstaan. En een slecht plan dient mijns inziens niet uitgevoerd te worden, ook al is een meerderheid voor.

Zelfde vraag dus als hierboven. HOE bepaal je of een plan goed of slecht is?
Met citaat reageren
Oud 15-06-2002, 13:36
twiety
twiety is offline
Citaat:
Fleet Admiral schreef:


Precies...
Maar tegen die tijd zal de Aarde onbewoonbaar zijn.
De temperatuur zal veel hoger liggen.
De ijskappen zullen smelten, en veel gebieden zullen onder water lopen.
Diersoorten zullen uitsterven, de natuur verdwijnt.
Statistieken? En dan bedoel ik statistieken waaruit ook blijkt WAARDOOR de temperatuurstijging komt, niet alleen hoe snel dit gaat gebeuren.
Met citaat reageren
Oud 15-06-2002, 13:43
twiety
twiety is offline
Citaat:
Fleet Admiral schreef:
Het heeft ermee te maken dat democratie niet boven alles kan gaan.
De meerderheid van ons land kiest er dus vrijwillig voor om onze planeet naar de kl*ten te helpen.


En als de meerderheid daar voor kiest, dan moet het maar gebeuren.

Dat heet democratie.

Inderdaad. Niks mis mee zou ik zeggen.

Als wij alle 'democratische' besluiten uit zouden voeren, zou de Aarde over 100 jaar een dode planeet, vergelijkbaar aan Venus zijn.

En uit welke geweldige berekening volgt dit getal?

Soms kán men democratische beslissingen niet uitvoeren, omdat de wil van het (domme) volk gewoon FOUT is. Als we hun wil uit zouden voeren, zouden alle spoorwegen worden omgebouwd tot snelwegen, zou autorijden gratis zijn, 'gratis benzine voor iedereen en geen wegenbelasting'.

Dat denk ik niet. Zo onrealistisch zijn de meeste mensen niet. En ik verwacht dan ook niet dat een politieke partij die zoiets in z'n programma opneemt veel zetels zal krijgen.

Maar denken de domme Hollanders er ook nog aan wat voor gevolgen dit voor onze planeet heeft? Voor de (levende) natuur?
Nee, want hun kinderen hebben geen planeet nodig om te leven, die redden zichzelf maar! Ik háát die naďeve Hollanders!


Heeft denk ik er meer mee te maken dat we allebei denken de mens in te kunnen schatten. In jouw ogen overschat ik de burger. In mijn ogen onderschat jij de burger.
Met citaat reageren
Oud 15-06-2002, 15:15
waaromniet?
waaromniet? is offline
twiety, quote nou asjeblieft een beetje leesbaar?


Dat onderzoek zegt niets, dat het geen 25% is snap ik ook nog wel Ik doelde op een iets globaler visie. Dan kan je denk ik toch wel stellen dat NL een zeer dichte infrastructuur heeft.

Wat voorbeelden over mijns inziens betere besluitvorming: raad van wijzen, vertegenwoordiging niet op basis van ideologie, "pure" democratie (referenda, maar mét bewijs van kennis van zaken).

Objectief is natuurlijk nooit de goed dan wel slechtheid van een idee vast te stellen. Met betrekking tot een bepaald doel word dit wel weer haalbaarder.
__________________
A friend in need's a friend indeed, a friend with weed is better
Met citaat reageren
Advertentie
Oud 15-06-2002, 19:39
twiety
twiety is offline
Citaat:
waaromniet? schreef:
twiety, quote nou asjeblieft een beetje leesbaar?
Hoe wil je dan dat ik het doe? Elke keer inspringen i.p.v. op 't einde /QUOTE met haakjes? Ik zal 't deze keer doen, 's kijken of dat is wat je bedoelt. Ik vind het verschil tussen vetgedrukt en niet-vetgedrukt eigenlijk wel leesbaar genoeg.

Citaat:
Dat onderzoek zegt niets, dat het geen 25% is snap ik ook nog wel Ik doelde op een iets globaler visie. Dan kan je denk ik toch wel stellen dat NL een zeer dichte infrastructuur heeft.
Ok, heb je misschien wel gelijk in. Maar er werd me gevraagd naar statistieken over het percentage asfalt in Nederland.

Citaat:
Wat voorbeelden over mijns inziens betere besluitvorming: raad van wijzen, vertegenwoordiging niet op basis van ideologie, "pure" democratie (referenda, maar mét bewijs van kennis van zaken).
Ik denk dat het te paars gaat worden zonder dat het volk meer inspraak krijg in de besluitvorming. Referenda vind ik een goed plan uiteraard (al wil ik een compleet bindend volksreferendum), maar hoe wil je dat 'maar met bewijs van kennis van zaken' toetsen? Wie beslist of jij die kennis hebt? Gaat het dan niet weer snel in de richting van vriendjespolitiek? En krijg je zo niet veel sneller dat er uiteindelijk (weer) dingen worden besloten die het volk niet wil van haar volksvertegenwoordiging, bijvoorbeeld omdat het weer een machtstrijd van de elite gaat worden?

Citaat:
Objectief is natuurlijk nooit de goed dan wel slechtheid van een idee vast te stellen. Met betrekking tot een bepaald doel word dit wel weer haalbaarder.
Hier kan ik flink over uitwijden, maar laat ik het er maar op houden dat we hier gewoon van mening over verschillen.


ff een insidersgeintje: duur kort he? 2 dagen.
Met citaat reageren
Oud 15-06-2002, 20:30
waaromniet?
waaromniet? is offline
Citaat:
twiety schreef:
Hoe wil je dan dat ik het doe? Elke keer inspringen i.p.v. op 't einde /QUOTE met haakjes? Ik zal 't deze keer doen, 's kijken of dat is wat je bedoelt. Ik vind het verschil tussen vetgedrukt en niet-vetgedrukt eigenlijk wel leesbaar genoeg.
Idd, dankje

Citaat:
twiety schreef:
Ok, heb je misschien wel gelijk in. Maar er werd me gevraagd naar statistieken over het percentage asfalt in Nederland.
Ok, dat was miscommunicatie dan. Maar ik vind dat dus wél erg veel. Wat niet wegneemt dat ik in principe dezelfde ideeen had over hoe de problemen aan te pakken op dit punt.

Citaat:
twiety schreef:
Ik denk dat het te paars gaat worden zonder dat het volk meer inspraak krijg in de besluitvorming. Referenda vind ik een goed plan uiteraard (al wil ik een compleet bindend volksreferendum), maar hoe wil je dat 'maar met bewijs van kennis van zaken' toetsen? Wie beslist of jij die kennis hebt? Gaat het dan niet weer snel in de richting van vriendjespolitiek? En krijg je zo niet veel sneller dat er uiteindelijk (weer) dingen worden besloten die het volk niet wil van haar volksvertegenwoordiging, bijvoorbeeld omdat het weer een machtstrijd van de elite gaat worden?
Te paars, word dat een uitdrukking voor alles wat je niet aanstaat?
Waarom zou het per definitie beter zijn voor een volk om beslissende macht te hebben zoals deze op dit moment aan haar is toebedeeld, vind ik vrij nutteloos. Of een échte democratie, op zo'n klein mogelijke basis (zo ver mogelijk decentraliseren, waardoor je stem TELT) dmv inderdaad BINDENDE referenda. Óf raden van "wijzen", die uiteraard daar zitten met goedkeuring van het volk, en door het volk kunnen worden afgezet, echter niet gekozen, die gekozen worden op kwaliteit en intelligentie, niet op politieke overtuiging. Nou ja, zomaar wat ideeen. En over dat toetsen, zie het topic over toetsen voor stemmen.

Citaat:
twiety schreef:
Hier kan ik flink over uitwijden, maar laat ik het er maar op houden dat we hier gewoon van mening over verschillen.
Ok

Citaat:
twiety schreef:
ff een insidersgeintje: duur kort he? 2 dagen.
__________________
A friend in need's a friend indeed, a friend with weed is better
Met citaat reageren
Advertentie
Reageren

Topictools Zoek in deze topic
Zoek in deze topic:

Geavanceerd zoeken

Regels voor berichten
Je mag geen nieuwe topics starten
Je mag niet reageren op berichten
Je mag geen bijlagen versturen
Je mag niet je berichten bewerken

BB code is Aan
Smileys zijn Aan
[IMG]-code is Aan
HTML-code is Uit

Spring naar

Soortgelijke topics
Forum Topic Reacties Laatste bericht
Liefde & Relatie LONGPOSTS: Mijn ideeën over liefde.
Rerisen Phoenix
58 13-06-2003 07:23


Alle tijden zijn GMT +1. Het is nu 23:22.