Oud 17-02-2003, 21:50
Eend
Avatar van Eend
Eend is offline
Ik zag dat veel mensen intresse hadden naar 't punt anti depressiva, daarom heb ik dit ff overgetypt van een blaadje, dat ik van m'n apotheek heb gehad

Samenvatting
[list=1][*]Deze middelen werken stemmingsverbeterend en vaak ook rustgevend[*]Het effect op de stemming is na 2-4 weken merkbaar.[*]Bijwerkingen kunnen al direct optreden. Welke dat zijn, hangt samen met het soort antidepressivum.[*]De behandeling is meestal langdurig; stop niet plotseling en zonder overleg met uw arts of apotheker.[/list=1]
>
>
>
Hoe werken de antidepressiva?
Deze geneesmiddelen verbeteren de stemming en zijn (vaak) rustgevend. Sommige antidepressiva worden ook toegepast bij bepaalde angststoornissen, chronische (zenuw)pijn en ter voorkoming van migraine. Hoe ze precies werken, is niet bekend. Wel staat vast dat ze de balans herstellen van enkele belangrijke stoffen in de hersenen.
>
>
>
Hoe lang moet u ze gebruiken?
In de eerste dagen of weken dat u een antidepressivum neemt, wordt de dosering meestal langzaam verhoogd. Na het verdwijnen van de depressie moet u vaak nog 4 tot 9 maanden doorgaan met slikken, omdat de klachten anders terug kunnen komen. Daarna wordt de dosering weer langzaam afgebouwd. Bij steeds terugkerende depressies kan jarenlang gebruik van deze medicijnen nodig zijn. Stop in elk geval nooit plotseling en zonder overleg met uw arts of apotheker.
>
>
>
Wanneer is het effect merkbaar?
De stemmingsverbeterende werking is in het algemeen pas na 2 tot 4 weken merkbaar; bij ouderen soms na 6 weken. Als het antidepressivum na 6 weken nog geen effect heeft, kan de arts een ander middel voorschrijven.
>
>
>
Wat zijn de bijwerkingen?
De bijwerkingen zijn afhankelijk van het soort antidepressivum dat u neemt. De meest voorkomende bijwerkingen van de zogenaamde tricyclische antidepressiva (niet-selectieve MAO-remmers) zijn: droge mond, wazig zien, duizeligheid, moeite met plassen, verstoppingen, veel zweten, hartkloppingen en slaperigheid. De serotonine-heropnameremmers kunnen leiden tot misselijkheid en overgeven, hoofdpijn, slapeloosheid en seksuele stoornissen. Die klachten kunnen al vanaf het begin optreden, maar worden na 1 - 2 weken vaak een stuk minder. Houdt u ondanks veel last van bijverschijnselen, raadpleeg dan uw apotheker of arts.
>
>
>
Hoe neemt u ze in?
De meeste antidepressiva werken zo lang dat u het middel maar één keer per dag hoeft in te nemen. Vaak adviseert de arts om dat voor het slapen gaan te doen, vanwege het rustgevende effect. Sommige middelen moet u juist 's morgens innemen, omdat ze opwekkend werken. Het kan dan ook nodig zijn om een slaapmiddel voor de nacht te nemen.
In het begin van de behandeling en bij ouderen is het soms gewenst om tweemaal daags een lagere dosering te slikken. Dit vermindert de bijwerkingen.


Groetjes Eend en d'r apotheek
__________________
Take my future, past, it's fine, but now is mine
Met citaat reageren
Advertentie
Oud 18-02-2003, 18:00
Dashja
Avatar van Dashja
Dashja is offline
Toevoeging van Dashja's apotheek
Meest geslikte anti-depressiva;
Prozac;
De werkzame stof in Prozac is fluoxetine. Fluoxetine is sinds 1986 internationaal op de markt. Het is op recept verkrijgbaar onder de merknaam Prozac en het merkloze Fluoxetine. Het is te verkrijgen in tabletten, capsules en drank.

1. Wat doet dit middel en waarbij wordt het gebruikt?

Fluoxetine behoort tot de groep geneesmiddelen serotonine-heropnameremmers, ofwel SSRI's. Het regelt in de hersenen de hoeveelheid serotonine. Deze natuurlijk voorkomende stof speelt een rol bij emoties en stemmingen. SSRI's verbeteren de stemming en verminderen angsten. Artsen schrijven het voor bij depressiviteit, angststoornissen, zoals dwangneurosen en boulimia nervosa.

Depressie
Verschijnselen
Bij depressiviteit is er sprake van een sombere stemming, geen interesse en plezier meer in de dingen van het leven. Iemand die depressief is, voelt zich vaak waardeloos en heeft schuldgevoelens. Ook kunnen mensen met depressiviteit snel geïrriteerd zijn en moeite met inslapen of doorslapen hebben. Dergelijke klachten kunnen ook optreden bij vrouwen vlak voor de menstruatie.

Werking
Fluoxetine verbetert deze verschijnselen bij ongeveer zes op de tien mensen. U voelt zich energieker en uw stemming verbetert. Het kan echter wel vier tot zes weken duren voor u dit effect merkt. Het is belangrijk om het middel dan nog ongeveer een half jaar te blijven gebruiken. U voorkomt hiermee dat de depressiviteit terugkomt.

Consequent gebruiken
Hoewel de werking tegen depressiviteit pas na een aantal weken inzet, kunt u wel meteen na begin van de behandeling last krijgen van bijwerkingen. Stop dan niet met het gebruik, want meestal verminderen de bijwerkingen als u gewend bent geraakt aan het middel. Vaak verdwijnen ze zelfs.

Angstgevoelens en gespannenheid
Fluoxetine wordt gebruikt bij verschillende soorten angststoornissen, zoals dwangneurosen.
Klik voor meer informatie over geneesmiddelen bij angstgevoelens en gespannenheid

Dwangstoornis
Verschijnselen
Dwangneurosen, zoals smetvrees, zijn angststoornissen waarbij mensen de drang voelen om voortdurend bepaalde handelingen uit te voeren, zoals overdreven vaak schoonmaken en wassen. Een medische term voor een dwangneurise is een óbsessief-compulsieve stoornis'.

Werking
Fluoxetine werkt bij één tot twee van de vier mensen tegen deze neuroses. Gesprekken met een psychiater of psycholoog (gedragstherapie) lijken beter te werken, namelijk bij drie op de vier mensen.

Effect
U merkt het effect van fluoxetine niet meteen, maar pas na één tot drie maanden. Ondanks dat, kunt u wel meteen na het begin van de behandeling last krijgen van bijwerkingen. Stop dan niet met het gebruik, want meestal verminderen de bijwerkingen als u gewend bent geraakt aan het middel. Vaak verdwijnen ze zelfs.
Klik voor meer informatie over geneesmiddelen bij dwangstoornis

Boulimia nervosa
Verschijnselen
Iemand die aan boulimie lijdt, is geobsedeerd door lichaamsgewicht en eten. Bij boulimie treden eetaanvallen op. Soms braakt de patiënt na een eetaanval het voedsel weer uit. Bij deze ziekte is een behandeling door een psychiater of psycholoog noodzakelijk. Fluoxetine kan helpen bij deze behandeling.

Effect
U merkt het effect na één tot vier weken, doordat het aantal eetaanvallen en ook de neiging om te willen overgeven afneemt. Of dit effect blijvend is, is niet bekend. Bij stoppen met het middel keren de eetaanvallen meestal terug, als er verder niets is veranderd door bijvoorbeeld psychotherapie.

2. Op welke bijwerkingen moet ik letten?

Naast het gewenste effect kan dit middel bijwerkingen geven. Dit is het geval bij één op de vier tot vijf mensen. De meest voorkomende bijwerkingen zijnmaagklachten, slapeloosheid, sufheid, hoofdpijn, zweten, trillen, seksuele stoornissen, droge mond, wazig zien, bloedingen, gewichtsverandering, overgevoeligheid en rusteloosheid.

Regelmatig
Maagdarmklachten, zoals misselijkheid, diarree en krampen. Dit gaat meestal binnen enkele dagen over, als u gewend bent geraakt aan het middel. U heeft minder last van deze bijwerkingen als u het middel met wat voedsel inneemt.
Slapeloosheid. Heeft u hier last van, neem het middel dan altijd 's ochtends in.
Sufheid, slaperigheid en een verminderd reactievermogen. Dit is vooral lastig bij activiteiten waarbij uw oplettendheid erg nodig is, zoals autorijden, het beklimmen van een ladder of het bewaken van een proces op het werk. Onderneem daarom geen risicovolle activiteiten.
Hoofdpijn.
Zweten, trillen en bibberen. De ziekte van Parkinson kan door fluoxetine verergeren. Raadpleeg uw arts als u hier te veel last van heeft.
Seksuele stoornissen, zoals minder zin in vrijen, moeilijke erectie en te late zaadlozing. Deze bijwerkingen gaan over als u met het middel stopt. Neem contact op met uw arts als u hier last van heeft.
Droge mond. Hierdoor kunnen zich eerder gaatjes in uw gebit ontwikkelen. Poets en flos daarom extra goed als u merkt dat u last heeft van een droge mond. Laat eventueel de tandarts vaker controleren.
Soms
Wazig zien.
Sneller en langer bloeden bij een verwonding. Dit merkt u ook aan blauwe plekken en bloedneuzen. Raadpleeg in dat geval uw arts.
Gewichtsverlies, vooral bij mensen met overgewicht. Soms neemt het gewicht echter juist toe. Vraag uw huisarts om een verwijzing naar een diëtist als de gewichtsverandering te groot en ongewenst is.
Soms treedt overgevoeligheid voor dit middel op. Dit merkt u aan huiduitslag en galbulten, soms treedt ook koorts op. Raadpleeg bij deze verschijnselen uw arts. Geef aan de apotheek door dat u overgevoelig bent voor fluoxetine. Het apotheekteam kan er dan op letten dat u het middel niet opnieuw krijgt.
Moeilijk stil kunnen zitten en rusteloosheid. Vooral mensen met de ziekte van Parkinson, kunnen hier meer last van krijgen. Raadpleeg uw arts als dit gebeurt, mogelijk moet de dosering van fluoxetine verlaagd worden.
Raadpleeg uw arts als u te veel last heeft van een van de bovengenoemde bijwerkingen, of als u andere bijwerkingen ervaart, waar u zich zorgen over maakt.

3. Heeft dit middel een wisselwerking met andere medicijnen?

De medicijnen waarmee de belangrijkste wisselwerkingen zijn:
andere middelen die het reactievermogen verminderen. Bij deze middelen is vaak op de verpakking een gele waarschuwingssticker geplakt. De effecten op bijvoorbeeld de rijvaardigheid versterken elkaar. Rijd geen auto als u twee of meer van dergelijke middelen gebruikt.
gelijktijdig gebruik van ontstekingsremmende pijnstillers geeft kans op een maagbloeding. Maagbloedingen komen wel eens voor bij het gebruik van ontstekingsremmende pijnstillers. Dit risico is hoger als u ook fluoxetine gebruikt. Gebruik daarom liever paracetamol als pijnstiller. Deze heeft dat nadeel niet.
carbamazepine, onder andere gebruikt bij epilepsie, verdwijnt minder snel uit het lichaam. Hierdoor kan te veel carbamazepine in het bloed komen. U zult de hoeveelheid carbamazepine in uw bloed regelmatig moeten laten controleren. De arts zal de dosering dan eventueel verlagen.
Sommige andere middelen tegen depressiviteit, namelijk fenelzine (Nardil), tranylcypromine (Parnate) en moclobemide (Aurorix), kunnen te sterk werken en meer bijwerkingen geven als u ze tegelijk met fluoxetine gebruikt. Raadpleeg uw arts, zodat deze eventueel de doseringen kan verlagen. Ook als u al gestopt bent met dit middel kan het enkele dagen tot weken duren voor u een ander middel tegen depressiviteit veilig kunt gebruiken.
selegiline (Eldepryl), een middel tegen de ziekte van Parkinson. Selegiline en fluoxetine kunnen elkaars werking versterken en daardoor meer bijwerkingen geven. Ook als u al gestopt bent met dit middel kan het enkele dagen tot weken duren voor u selegiline veilig kunt gebruiken.
Dextromethorfan (Darmefan, Daronlan, Dampo drank en capsules), een middel tegen hoest. In combinatie met fluoxetine kunnen ernstige bijwerkingen optreden. U mag deze middelen tegen hoest niet gebruiken. Overleg met uw arts of apotheker over een alternatief.
Bepaalde slaap- en rustgevende middelen (midazolam, alprazolam, triazolam). Fluoxetine versterkt de werking en de bijwerkingen van deze middelen. Hierdoor kunt u meer last krijgen van sufheid. Raadpleeg uw arts als u deze combinatie voorgeschreven heeft gekregen. Misschien kan hij u een ander middel voorschrijven, dat deze wisselwerking niet heeft.

4. Als ik dit middel gebruik, mag ik dan...
autorijden?
Rijd geen auto, zeker gedurende de eerste weken dat u dit middel gebruikt. Kijk na twee weken hoeveel last u heeft van sufheid. Meent u dat u kunt autorijden, vraag dan iemand om de eerste keren naast u te zitten en uw rijvaardigheid te beoordelen. Voor uzelf is het vaak moeilijk te zien of u minder goed rijdt.

Tips voor als u na enige tijd wilt autorijden
Rijd niet als u onscherp ziet, slaperig of duizelig bent, moeite hebt u te concentreren of wakker te blijven, of als u niet weet langs welke route u naar een bestemming bent gereden.
Drink absoluut geen alcohol als u gaat rijden. Alcohol versterkt de versuffende bijwerking van dit middel in sterke mate.
Rijd niet langer dan één uur, ook al voelt u zich goed.
Rijd niet 's nachts of bij slecht weer.
alcohol drinken?
Alcohol versterkt het versuffende effect van dit middel. Ook als u hier niets meer van merkt omdat u gewend bent geraakt aan fluoxetine, kunt u door het gebruik van alcohol erg suf worden. Beperk daarom het gebruik van alcohol en drink het liever niet.

alles eten?
U mag alles eten.

5. Kan ik dit middel gebruiken als ik zwanger ben, wil worden of borstvoeding geef?

Zwangerschap
Van alle serotonine-heropnameremmers (SSRI's) is over dit middel het meeste bekend over gebruik tijdens zwangerschap. Tot nu toe zijn geen aangeboren afwijkingen waargenomen, maar meer gegevens zijn nodig om het middel helemaal veilig te noemen. Toch kunnen er problemen ontstaan bij gebruik in de laatste periode van de zwangerschap. Het kind kan na geboorte ontwenningsverschijnselen krijgen (bijvoorbeeld te merken aan slecht drinken en veel huilen). Meld in ieder geval uw arts en apotheker zodra u zwanger bent, of binnenkort wilt worden.

Borstvoeding
Dit middel komt in een kleine hoeveelheid in de moedermelk. Het kind heeft hierdoor een kleine kans op bijwerkingen door fluoxetine. Dit merkt u aan het feit dat de baby prikkelbaar is, veel huilt, slecht drinkt, suf is of diarree heeft. Borstvoeding is verantwoord, als u let op deze verschijnselen. U kunt dan op tijd uw arts raadplegen.

6. Hoe moet ik dit middel gebruiken?

Hoe?
Kijk voor de juiste dosering op het etiket van de apotheek.

Wanneer?
Het maakt niet uit op welk tijdstip van de dag u dit middel neemt. Als u veel last heeft van de versuffende werking neem het dan 's avonds voor het slapen gaan in. Heeft u juist veel last van onrust en kunt u er slecht van slapen, dan kunt u het beter 's ochtends innemen.

Hoe lang?

Depressiviteit. Als het middel na zes weken geen effect heeft is het waarschijnlijk niet zinvol ermee door te gaan. Spreek hierover met uw arts. Na verbetering van de klachten moet u het meestal zes maanden blijven gebruiken. Anders heeft u kans dat de depressie terugkomt.
Dwangstoornissen. Als het middel na drie maanden nog geen effect heeft, is het waarschijnlijk niet zinvol ermee door te gaan. Spreek hierover met uw arts.
Eetaanvallen. Als het middel na vier weken geen effect heeft is het waarschijnlijk niet zinvol ermee door te gaan. Spreek hierover met uw arts.

7. Wat moet ik doen als ik een dosis ben vergeten?

Het is belangrijk dat u dit middel consequent blijft slikken. Mocht u toch een dosis vergeten, neem deze dan alsnog in binnen twaalf uur. Zijn de twaalf uur al verstreken, sla hem dan over. Neem geen dubbele dosering in.

8. Kan ik zomaar met dit middel stoppen?

Ja, als het middel niet meer nodig is, kunt u in één keer stoppen. Over het algemeen geeft dit geen ontwenningsverschijnselen. Een heel enkele keer moeten mensen na stoppen even wennen. Zij krijgen dan in een lichte vorm last van angst, duizeligheid, draaierigheid, hoofdpijn, misselijkheid en zweten. Dat is binnen enkele dagen over.

Fluoxetine blijft nog wel enkele dagen tot weken in uw bloed. Houd daarmee rekening bij het gebruik van andere medicijnen die misschien niet samen kunnen.

Als u dit middel gebruikt tegen een depressie: wees erop bedacht dat het effect van fluoxetine pas na ongeveer zes weken maximaal is en dat u het middel daarna nog minstens zes maanden moet blijven gebruiken. Als u eerder stopt, heeft u kans dat de depressiviteit terugkomt.
========================================

Seroxat;
De werkzame stof in Seroxat is paroxetine. Paroxetine is sinds 1991 internationaal op de markt. Het is op recept verkrijgbaar onder de merknaam Seroxat en het merkloze Paroxetine. Het is te verkrijgen in tabletten en drank.

1. Wat doet dit middel en waarbij wordt het gebruikt?

Paroxetine behoort tot de groep geneesmiddelen serotonine-heropnameremmers, ofwel SSRI's. Het regelt in de hersenen de hoeveelheid serotonine. Deze natuurlijk voorkomende stof speelt een rol bij emoties en stemmingen. SSRI's verbeteren de stemming en verminderen angsten. Artsen schrijven het voor bij depressiviteit en bij angststoornissen, zoals dwangneuroses, paniekstoornissen en sociale fobieën.

Depressie
Verschijnselen
Bij depressiviteit is er sprake van een sombere stemming, geen interesse en plezier meer in de dingen van het leven. Iemand die depressief is, voelt zich vaak waardeloos en heeft schuldgevoelens. Ook kunnen mensen met depressiviteit snel geïrriteerd zijn en moeite hebben met inslapen of doorslapen. Dergelijke klachten kunnen ook optreden bij vrouwen vlak voor de menstruatie.

Werking
Paroxetine vermindert deze verschijnselen bij ongeveer zes op de tien mensen. U voelt zich energieker en uw stemming verbetert. Het kan echter wel vier tot zes weken duren voor u dit effect merkt. Het is belangrijk om het middel dan nog ongeveer een halfjaar te blijven gebruiken. U voorkomt hiermee dat de depressiviteit terugkomt.

Consequent gebruiken
Hoewel de werking tegen depressiviteit pas na een aantal weken inzet, kunt u wel meteen na het begin van de behandeling last krijgen van bijwerkingen. Stop dan niet met het gebruik, want meestal verminderen de bijwerkingen als u gewend bent geraakt aan het middel. Vaak verdwijnen ze zelfs.

Angstgevoelens en gespannenheid
Paroxetine wordt gebruikt bij verschillende soorten angststoornissen, zoals dwangneurosen, paniekstoornissen en sociale fobieën.
Klik voor meer informatie over geneesmiddelen bij angstgevoelens en gespannenheid

Dwangstoornis
Verschijnselen
Een dwangneurose, zoals smetvrees, is een angststoornis waarbij mensen de drang voelen om voortdurend bepaald handelingen uit te voeren, zoals overdreven vaak schoonmaken en wassen. Een medische term voor een dwangneurose is een 'obsessief-compulsieve stoornis'.

Behandeling
Paroxetine werkt bij één tot twee van de vier mensen tegen deze neuroses. Gesprekken met een psychiater of psycholoog (gedragstherapie) lijken beter te werken, namelijk bij drie op de vier mensen.

Effect
U merkt het effect van paroxetine niet meteen, maar pas na één tot drie maanden. Ondanks dat kunt u wel meteen na het begin van de behandeling last krijgen van bijwerkingen. Stop dan niet met het gebruik, want meestal verminderen de bijwerkingen als u gewend bent geraakt aan het middel. Vaak verdwijnen ze zelfs.

Paniekstoornis
Verschijnselen
Bij een paniekstoornis hebben mensen ongewoon sterke aanvallen van paniek. Deze aanvallen gaan gepaard met allerlei lichamelijke verschijnselen zoals zweten, trillen, duizeligheid, misselijkheid en hartkloppingen. Ook heeft men vaak een voortdurende angst om opnieuw een paniekaanval te krijgen. Hiervan heeft iedereen wel eens in geringe mate last.

Behandeling
Als de klachten extreem vaak voorkomen en zeer heftig zijn, dan kunnen ze uw welzijn en dat van de mensen in uw omgeving sterk verminderen. In dat geval kan uw arts een behandeling met paroxetine proberen. Verder zal uw arts u door middel van gesprekken helpen.

Effect
Het effect van paroxetine merkt u niet meteen, maar pas na drie tot vijf weken. De eerste twee weken van de behandeling kunt u zelfs meer last van angst krijgen. Ook heeft u de eerste weken meer kans op bijwerkingen. Stop dan niet met het gebruik, meestal verminderen de bijwerkingen als u gewend bent geraakt aan het middel. Vaak verdwijnen ze zelfs.

Sociale fobie
Verschijnselen
Bij een sociale fobie hebben mensen een extreme en ongezonde angst voor kritiek van anderen. Men heeft daarbij last van lichamelijke verschijnselen, zoals trillen, zweten, blozen en hartkloppingen. Hiervan heeft iedereen wel eens in geringe mate last.

Behandeling
Als de klachten extreem vaak voorkomen en zeer heftig zijn, dan kunnen ze uw welzijn sterk verminderen. In dat geval kan uw arts een behandeling met paroxetine proberen. Paroxetine werkt bij één tot twee van de vier mensen tegen deze neuroses. Gesprekken met een psychiater of psycholoog (gedragstherapie) lijken beter te werken, namelijk bj drie op de vier mensen.

Effect
U merkt het effect van paroxetine niet meteen, maar pas na één tot drie maanden. Ondanks dat kunt u wel meteen na het begin van de behandelign last krijgen van bijwerkingen. Stop dan niet met het gebruik, want meestal verminderen de bijwerkingen als u gewend bent geraakt aan het middel. Vaak verdwijnen ze zelfs.

2. Op welke bijwerkingen moet ik letten?

Naast het gewenste effect kan dit middel bijwerkingen geven. Dit is het geval bij één op de vier tot vijf mensen. De belangrijkste bijwerkingen zijn maagdarmklachten, slapeloosheid, hoofdpijn, zweten, trillen, seksule stoornissen, droge mond, sufheid, wazig zien, bloedingen, gewichtsveranderingen, overgevoeligheid en rusteloosheid.

Regelmatig
Maagdarmklachten, zoals misselijkheid, diarree en krampen. Dit gaat meestal binnen enkele dagen over, als u gewend bent geraakt aan het middel. U heeft minder last van deze bijwerkingen als u het middel met wat voedsel inneemt. Ook kunt u de arts vragen een dosering voor te schrijven waarmee u langzamer opbouwt.
Sufheid, slaperigheid en een verminderd reactievermogen. Dit is vooral lastig bij activiteiten waarbij uw oplettendheid erg nodig is, zoals autorijden, het beklimmen van een ladder of het bewaken van een proces op het werk. Onderneem daarom geen risicovolle activiteiten.
Slapeloosheid. Heeft u hier last van, neem het middel dan altijd 's ochtends in.
Hoofdpijn.
Zweten, trillen en bibberen. De ziekte van Parkinson kan door paroxetine verergeren. Raadpleeg uw arts als u hier te veel last van heeft.
Seksuele stoornissen, zoals minder zin in vrijen, moeilijke erectie en te late zaadlozing. Deze bijwerkingen gaan over als u met het middel stopt. Neem contact op met uw arts als u hier last van heeft.
Droge mond. Hierdoor kunnen zich eerder gaatjes in uw gebit ontwikkelen. Poets en flos daarom extra goed als u merkt dat u last heeft van een droge mond. Laat eventueel de tandarts vaker controleren.
Soms
Wazig zien.
Sneller en langer bloeden bij een verwonding. Dit merkt u ook aan blauwe plekken en bloedneuzen. Raadpleeg uw arts als u daar vaak last van heeft.
Gewichtsverandering. Vraag uw huisarts om een verwijzing naar een diëtist als de gewichtsverandering te groot en ongewenst is.
Soms treedt overgevoeligheid voor dit middel op. Dit merkt u aan huiduitslag en galbulten, soms treedt ook koorts op. Raadpleeg bij deze verschijnselen uw arts. Geef aan de apotheek door dat u overgevoelig bent voor paroxetine. Het apotheekteam kan er dan op letten dat u het middel niet opnieuw krijgt.
Moeilijk stil kunnen zitten en rusteloosheid. Vooral mensen met de Ziekte van Parkinson, kunnen hier meer last van krijgen. Raadpleeg uw arts als dit gebeurt, mogelijk moet de dosering van paroxetine verlaagd worden.
Raadpleeg uw arts als u te veel last heeft van een van de bovengenoemde bijwerkingen, of als u andere bijwerkingen ervaart, waar u zich zorgen over maakt.

3. Heeft dit middel een wisselwerking met andere medicijnen?

De medicijnen waarmee de belangrijkste wisselwerkingen zijn:
andere middelen die het reactievermogen verminderen. Bij deze middelen is vaak op de verpakking een gele waarschuwingssticker geplakt. De effecten op bijvoorbeeld de rijvaardigheid versterken elkaar. Rijd geen auto als u twee of meer van dergelijke middelen gebruikt.
ontstekingsremmende pijnstillers. Gelijktijdig gebruik van paroxetine en deze middelen geeft kans op een maagbloeding. Maagbloedingen komen wel eens voor bij het gebruik van ontstekingsremmende pijnstillers. Dit risico is hoger als u ook paroxetine gebruikt. Gebruik daarom liever paracetamol als pijnstiller. Die heeft dat nadeel niet.
Sommige andere middelen tegen depressiviteit, namelijk fenelzine (Nardil), tranylcypromine (Parnate) en moclobemide (Aurorix), kunnen te sterk werken en meer bijwerkingen geven als u ze tegelijk met paroxetine gebruikt. Raadpleeg uw arts, zodat deze eventueel de doseringen kan verlagen. Ook als u al gestopt bent met dit middel kan het enkele dagen tot weken duren voor u een ander middel tegen depressiviteit veilig kunt gebruiken.
selegiline (Eldepryl), een middel tegen de ziekte van Parkinson. Selegiline en paroxetine kunnen elkaars werking versterken en daardoor meer bijwerkingen geven. Ook als u al gestopt bent met dit middel kan het enkele dagen tot weken duren voor u selegiline veilig kunt gebruiken.
ritonavir of Norvir. Dit is een middel tegen virusinfecties, zoals het HIV. Het kan de bijwerkingen van paroxetine versterken. Neem contact op met uw arts als u dit merkt.
dextromethorfan (Daromefan, Daronlan, Dampo drank en capsules), een middel tegen hoest. In combinatie met paroxetine kunnen ernstige bijwerkinge optreden. U mag deze middelen tgen hoest niet gebruiken. Overleg met uw arts of apotheker over een alternatief.

4. Als ik dit middel gebruik, mag ik dan...

autorijden?
Rijd geen auto, zeker gedurende de eerste weken dat u dit middel gebruikt. Kijk na twee weken hoeveel last u heeft van sufheid. Meent u dat u kunt autorijden, vraag dan iemand om de eerste keren naast u te zitten en uw rijvaardigheid te beoordelen. Voor uzelf is het vaak moeilijk te zien of u minder goed rijdt. Deze persoon kan zien of u met wisselende snelheden rijdt, slingert en geïrriteerd reageert op normaal gedrag van medeweggebruikers.

Tips voor als u na enige tijd wilt autorijden
Rijd niet als u onscherp ziet, slaperig of duizelig bent, moeite hebt u te concentreren of wakker te blijven, of als u niet weet langs welke route u naar een bestemming bent gereden.
Drink absoluut geen alcohol als u gaat rijden. Alcohol versterkt de versuffende bijwerking van dit middel in sterke mate.
Rijd niet langer dan één uur, ook al voelt u zich goed.
Rijd niet 's nachts of bij slecht weer.

alcohol drinken?
Alcohol versterkt het versuffende effect van dit middel. Ook als u hier niets meer van merkt omdat u gewend bent geraakt aan paroxetine, kunt u door het gebruik van alcohol erg suf worden. Beperk daarom het gebruik van alcohol en drink het liever niet.

alles eten?
U mag alles eten.

5. Kan ik dit middel gebruiken als ik zwanger ben, wil worden of borstvoeding geef?

Zwangerschap
Gebruik dit middel NIET als u zwanger bent of binnenkort zwanger wilt worden. Over het gebruik van dit middel tijdens de zwangerschap is nog te weinig bekend. Meld het aan uw arts en apotheker zodra u zwanger bent, of dit binnenkort wil worden. Zo mogelijk kunt u (tijdelijk) overstappen op een ander middel.

Borstvoeding
Dit middel komt in kleine hoeveelheden in de moedermelk. Het geeft daardoor een kleine kans op bijwerkingen bij het kind. Dit merkt u aan het feit dat de baby prikkelbaar is, veel huilt, slecht drinkt, suf is of diarree heeft. Borstvoeding is verantwoord, als u let op deze verschijnselen. U kunt dan op tijd uw arts raadplegen.

6. Hoe moet ik dit middel gebruiken?

Hoe?
Kijk voor de juiste dosering op het etiket van de apotheek.

Wanneer?
Het maakt niet uit op welk tijdstip van de dag u dit middel neemt. Als u veel last heeft van de versuffende werking neem het dan 's avonds voor het slapen gaan in. Heeft u juist veel last van onrust en kunt u er slecht van slapen, dan kunt u het beter 's ochtends innemen.

Hoe lang?

Depressiviteit. Als het middel na zes weken geen effect heeft, is het waarschijnlijk niet zinvol ermee door te gaan. Spreek hierover met uw arts. Na verbetering van de klachten moet u het meestal zes maanden blijven gebruiken. Anders heeft u kans dat de depressie terugkomt.
Dwangneurose. Als het middel na drie maanden nog geen effect heeft is het waarschijnlijk niet zinvol ermee door te gaan. Spreek hierover met uw arts.
Paniekstoornis. Als het middel na vier weken nog geen effect heeft, is het waarschijnlijk niet zinvol ermee door te gaan. Spreek hierover met uw arts. Na verbetering van de klachten moet u het meestal nog negen maanden tot een jaar blijven gebruiken.

7. Wat moet ik doen als ik een dosis ben vergeten?

Het is belangrijk dat u dit middel consequent blijft slikken. Mocht u toch een dosis vergeten, neem deze dan alsnog in binnen twaalf uur. Zijn de twaalf uur al verstreken, sla hem dan over. Neem geen dubbele dosis in.

8. Kan ik zomaar met dit middel stoppen?

Nee, bouw bij voorkeur langzaam af over een periode van vier weken. Na plotseling stoppen krijgen sommige mensen last van angst, duizeligheid, draaierigheid, hoofdpijn, misselijkheid en zweten. Deze verschijnselen treden vaak pas één tot vier dagen na plotseling stoppen op en zijn na twee weken meestal over.
,br> Niet iedereen heeft veel last van ontwenningsverschijnselen. Kijk daarom hoe u reageert als u de dosering iets vermindert. Als u er geen last van heeft kunt u sneller afbouwen. Vraag uw arts hierbij om advies.

Als u dit middel gebruikt tegen een depressie: wees erop bedacht dat het effect van paroxetine pas na ongeveer zes weken maximaal is en dat u het middel daarna nog minstens zes maanden moet blijven gebruiken. Als u eerder stopt, heeft u kans dat de depressiviteit terugkomt.

===========================================

Iemand nog iets weten?

__________________
We are, each of us, angels with only one wing.. And we can only fly embracing each other..

Laatst gewijzigd op 18-02-2003 om 18:05.
Met citaat reageren
Oud 18-02-2003, 18:01
Eend
Avatar van Eend
Eend is offline
yo Dashja
__________________
Take my future, past, it's fine, but now is mine
Met citaat reageren
Oud 18-02-2003, 18:49
Ciskaatje
Avatar van Ciskaatje
Ciskaatje is offline
Citaat:
Dashja schreef:

Iemand nog iets weten?
ja

ik heb niet alles precies doorgelezen
gebruik geen anti-depressiva dus..
maar ik heb wel een aantal delen doorgelezen, omdat ik wel mensen ken die het gebruiken
en het viel me op dat veel stukken letterlijk hetzelfde zijn bij prozac en seroxat

dus mijn vraag is eigenlijk;
zit alleen het verschil zich in wanneer artsen het voorschrijven?
Dus bij wat ik hieronder even heb gekopieerd?
Is het enigste verschil dat prozac ook bij boulimia kan en seroxat ook bij paniekstoornissen en sociale fobieën?

prozac
Artsen schrijven het voor bij depressiviteit, angststoornissen, zoals dwangneurosen en boulimia nervosa.

seroxat
Artsen schrijven het voor bij depressiviteit en bij angststoornissen, zoals dwangneuroses, paniekstoornissen en sociale fobieën.
__________________
~*knuff* voor jessiej, mijn niet-vriendin ~
Met citaat reageren
Oud 18-02-2003, 19:15
Eend
Avatar van Eend
Eend is offline
ik vind paniekstoornissen/sociale fobien heel anders dan boulumia nerveusa
__________________
Take my future, past, it's fine, but now is mine
Met citaat reageren
Oud 18-02-2003, 19:36
Ciskaatje
Avatar van Ciskaatje
Ciskaatje is offline
Citaat:
Eend schreef:
ik vind paniekstoornissen/sociale fobien heel anders dan boulumia nerveusa
ja ik ook
maar is dat het grootste verschil tussen prozac en seroxat?
dat het ene ook bij boulimia kan en het andere kan bij paniekstoornissen en sociale fobieën?
zijn ze behalve dat verschil eigenlijk ongeveer hetzelfde?
__________________
~*knuff* voor jessiej, mijn niet-vriendin ~
Met citaat reageren
Oud 18-02-2003, 19:48
Dashja
Avatar van Dashja
Dashja is offline
Citaat:
ja ik ook
maar is dat het grootste verschil tussen prozac en seroxat?
dat het ene ook bij boulimia kan en het andere kan bij paniekstoornissen en sociale fobieën?
zijn ze behalve dat verschil eigenlijk ongeveer hetzelfde?
Ja, voor zo ver ik weet wel.
Je hebt verschillende anti-depressiva's
Je hebt verschillende oorzaken van de depressie's. (A & B bijv)
Maar ook gemeenschappelijke klachten (C & D bijv)
De ene anti-depressiva helpt tegen A en de ander
tegen B. Maar ze helpen allemaal tegen C en/of D
Nja, zo werkt het ongeveer
En dan iets uitgebreider van A tot Z ofzo
__________________
We are, each of us, angels with only one wing.. And we can only fly embracing each other..
Met citaat reageren
Oud 18-02-2003, 19:55
Dashja
Avatar van Dashja
Dashja is offline
Misschien ook wel handig om neer te zetten, wat een depressie is! En nog wat info over anti-depressiva


Depressie

Wat is een depressie?

Iedereen is wel eens somber. Meestal gaat dat vanzelf over. Een depressie is een sombere stemming die lang aanhoudt en de dagelijkse bezigheden verstoort. Depressie is een ziekte die veel voorkomt. Een depressie is meestal binnen een half jaar over.

Hoe kunt u een depressie herkennen?

Een depressie bestaat uit een combinatie van de volgende soort klachten, die langere tijd aanhouden: u heeft nergens plezier in, voelt zich somber en lusteloos. U heeft minder belangstelling voor dingen en mensen die u anders wel interesseren. Concentreren is moeilijk, beslissingen nemen ook. U voelt zich moe, traag en futloos of juist snel geïrriteerd. Uw eetlust is minder, of u eet juist extra veel. Ook het slaappatroon is anders dan normaal: u slaapt slecht in, of wordt te vroeg wakker, of u slaapt overmatig veel. Het leven valt zwaar en misschien verlangt u zelfs naar de dood.

Wat kunt u zelf doen bij een depressie?

Meestal helpt het om over uw stemming te praten.
Stel niet te veel eisen aan uzelf.
Probeer niet aan de toekomst of aan het verleden te denken, maar probeer voor vandaag haalbare doelen te stellen.
Probeer regelmatig te eten, te slapen en wees matig met alcohol.
Zorg voor lichaamsbeweging: ga naar buiten, wandelen, fietsen of sporten.
Zorg voor ontspanning en sociale contacten.
Klik hier voor meer informatie in de patiëntenbrieven van het Nederlands Huisartsen Genootschap over:
depressie, algemeen
depressie, antidepressiva

Welke geneesmiddelen kunnen worden gebruikt bij depressie?

Serotonineheropnameremmers
Serotonineheropnameremmers, ook wel SSRI's genoemd, regelen in de hersenen de hoeveelheid serotonine, een van nature voorkomende stof die een rol speelt bij stemming en emoties. Hierdoor vermindert de depressie en verbetert de stemming.
Voorbeelden: citalopram, fluoxetine, fluvoxamine, paroxetine en sertraline.

Tricyclische antidepressiva
Tricyclische antidepressiva regelen in de hersenen de hoeveelheid serotonine en noradrenaline, twee van nature voorkomende stoffen die een rol spelen bij stemming en emoties. Hierdoor vermindert de depressie en verbetert de stemming.
Voorbeelden: amitriptyline, clomipramine en nortriptyline.

Tetracyclische antidepressiva
Tetracyclische antidepressiva regelen in de hersenen de hoeveelheid serotonine, een van nature voorkomende stof die een rol speelt bij stemming en emoties. Ze worden vooral voorgeschreven bij mensen die naast de depressie ook last hebben van extreem gewichtsverlies of die vaak midden in de nacht ontwaken of die voornamelijk 's ochtends klachten hebben.
Voorbeeld: mirtazapine.

MAO-remmers
MAO-remmers regelen in de hersenen de hoeveelheid serotonine en noradrenaline, twee van nature voorkomende stoffen die een rol spelen bij stemmingen en emoties. Hierdoor verbeteren de verschijnselen van de depressie.
Voorbeeld: moclobemide

Sint-janskruid
Sint-janskruid is een kruidenmiddel met een antidepressieve werking. Hoe het precies werkt, is nog niet helemaal bekend. Sint-janskruid vermindert de depressie en verbetert de stemming.

Venlafaxine
Venlafaxine is een middel met een antidepressieve werking. Het regelt in de hersenen hoeveelheid serotonine, een van nature voorkomende stof die een rol speelt bij stemming en emoties. Hierdoor vermindert de depressie en verbetert de stemming.

Lithium
Lithium is een middel dat wordt gebruikt bij manische depressiviteit. Lithium kan een manische bui stoppen (link naar ‘manie') en voorkomt sterke stemmingsschommelingen. Hoe deze werking precies tot stand komt is niet bekend. Waarschijnlijk heeft het invloed op de overdracht van prikkels in de hersenen.

Antipsychotica
Antipsychotica worden gebruikt bij een zeer ernstige depressie waarbij verschijnselen van een psychose optreden, zoals wanen en hallucinaties. Antipsychotische middelen onderdrukken deze verschijnselen. Soms worden deze middelen in combinatie met andere antidepressieve middelen gebruikt. Er wordt onderscheid gemaakt tussen klassieke en atypische antipsychotica:
atypische antipsychotica regelen in de hersenen de hoeveelheid van twee van nature voorkomende stoffen: dopamine en serotonine. Voorbeelden: olanzapine en risperidon.
klassieke antipsychotica verminderen in de hersenen het effect van de van nature voorkomende stof dopamine. Vanwege de rustgevende werking worden de klassieke antipsychotica ook gebruikt bij manische depressiviteit.
Voorbeelden: haloperidol en pimozide.

Bupropion
Bupropion is een ontwenningsmiddel dat in de hersenen de hoeveelheid noradrenaline en dopamine regelt, twee natuurlijk voorkomende stoffen. Ze worden alleen gebruikt als andere middelen niet gebruikt kunnen worden of niet helpen.

In deze lijst vindt u merkgeneesmiddelen, merkloze geneesmiddelen en werkzame stoffen. Voor merkloze geneesmiddelen wordt meestal de naam van de werkzame stof gebruikt, vandaar dat sommige namen dubbel voorkomen in de lijst. Merknamen en merkloze middelen worden hier met een hoofdletter geschreven, de werkzame stoffen met een kleine letter.

amitriptyline
Amitriptyline
Anafranil
Aurorix
bupropion
Camcolit
Cipramil
citalopram
Citalopram
clomipramine
Clomipramine
Efexor
Fevarin
fluoxetine
Fluoxetine
fluvoxamine
Fluvoxamine
Fluvoxaminemaleaat
Haldol
haloperidol
Haloperidol
Hypericum
Litarex
lithium
Lithiumcarbonaat
mirtazapine
moclobemide
Moclobemide
Nortrilen
nortriptyline
olanzapine
Orap
paroxetine
Paroxetine
pimozide
Priadel
Prozac
Remeron
Risperdal
risperidon
Sarotex
Seroxat
sertraline
sint-janskruid
Tryptizol
venlafaxine
Zoloft
Zyban
ZyprexaGeef maar een gil als iemand uitleg voor iets wil!
Zoek het graag voor je op

__________________
We are, each of us, angels with only one wing.. And we can only fly embracing each other..
Met citaat reageren
Oud 18-02-2003, 20:30
Eend
Avatar van Eend
Eend is offline
Zoloft
__________________
Take my future, past, it's fine, but now is mine
Met citaat reageren
Oud 18-02-2003, 20:38
MazeMouse
Avatar van MazeMouse
MazeMouse is offline
Lees voor het gebruik altijd de bijsluiter of raadpleeg uw arts of apotheker
__________________
*siglezer* ][ Inspiring cries of 'Turn-that-damn-thing-down' since 2004 ][ Piep zei de muis... ][ Bassplayerman!
Met citaat reageren
Oud 18-02-2003, 21:49
Eend
Avatar van Eend
Eend is offline
Citaat:
MazeMouse schreef:
Lees voor het gebruik altijd de bijsluiter of raadpleeg uw arts of apotheker
Nah, ik kan zo zeggen, op i-net kwam ik achter veel boeiendere dingen dan dat er in de bijsluiter stond. Maar of mn psych dr zo blij mee zal zijn is een tweede
__________________
Take my future, past, it's fine, but now is mine
Met citaat reageren
Oud 19-02-2003, 08:25
Andora
Avatar van Andora
Andora is offline
Dash? kan jij mij nog wat info geven over antipsychotica? *lief kijk*
Met citaat reageren
Oud 19-02-2003, 13:12
Eend
Avatar van Eend
Eend is offline
Citaat:
Blackdolfin schreef:
Dash? kan jij mij nog wat info geven over antipsychotica? *lief kijk*
hahahaha Heb jij wel hard nodig he Welke idioot doet anders aan incest met MIJN heilige broer
__________________
Take my future, past, it's fine, but now is mine
Met citaat reageren
Oud 19-02-2003, 13:33
Morphia
Avatar van Morphia
Morphia is offline
Meestal na een half jaar over?


__________________
I hide my soiled hands behind my back.
Met citaat reageren
Oud 19-02-2003, 14:05
Eend
Avatar van Eend
Eend is offline
Citaat:
Morphia schreef:
Meestal na een half jaar over?


mjah...een lichte depressie...denk ik.
Anders zou ik er nu ook al 5 jaar vanaf moeten zijn Damn, dat leek me relaxt
__________________
Take my future, past, it's fine, but now is mine
Met citaat reageren
Oud 19-02-2003, 15:51
Andora
Avatar van Andora
Andora is offline
Citaat:
Eend schreef:
hahahaha Heb jij wel hard nodig he Welke idioot doet anders aan incest met MIJN heilige broer
sorry
tja, jij hebt me in contact gebracht met um

en ik heb t hard nodig ja, kan nergens er iets over vinden
Met citaat reageren
Oud 19-02-2003, 18:34
Eend
Avatar van Eend
Eend is offline
Citaat:
Blackdolfin schreef:
sorry
tja, jij hebt me in contact gebracht met um

en ik heb t hard nodig ja, kan nergens er iets over vinden
wat moet jij met antipsychotica?!
__________________
Take my future, past, it's fine, but now is mine
Met citaat reageren
Oud 19-02-2003, 19:12
Andora
Avatar van Andora
Andora is offline
Citaat:
Eend schreef:
wat moet jij met antipsychotica?!
voor m'n werkstuk over schizofrenie
Met citaat reageren
Ads door Google
Oud 19-02-2003, 19:13
Eend
Avatar van Eend
Eend is offline
Citaat:
Blackdolfin schreef:
voor m'n werkstuk over schizofrenie
oooooooow, zo
__________________
Take my future, past, it's fine, but now is mine
Met citaat reageren
Oud 19-02-2003, 19:45
Morphia
Avatar van Morphia
Morphia is offline
Citaat:
Eend schreef:
mjah...een lichte depressie...denk ik.
Anders zou ik er nu ook al 5 jaar vanaf moeten zijn Damn, dat leek me relaxt
__________________
I hide my soiled hands behind my back.
Met citaat reageren
Oud 21-02-2003, 09:59
Dashja
Avatar van Dashja
Dashja is offline
Dashja zoekt.........Zoloft en antipsychotica..
Momentje!
__________________
We are, each of us, angels with only one wing.. And we can only fly embracing each other..
Met citaat reageren
Oud 21-02-2003, 10:21
Dashja
Avatar van Dashja
Dashja is offline
Laten we beginnen met Zoloft...

De werkzame stof in Zoloft is sertraline. Sertraline is sinds 1990 internationaal op de markt. Het is op recept verkrijgbaar onder de merknaam Zoloft. Het is te verkrijgen in tabletten en in een concentraat voor drank.

1. Wat doet dit middel en waarbij wordt het gebruikt?

Sertraline behoort tot de groep geneesmiddelen serotonineheropnameremmers, ofwel SSRI's. Het regelt in de hersenen de hoeveelheid serotonine. Deze natuurlijk voorkomende stof speelt een rol bij emoties en stemmingen. SSRI's verbeteren de stemming en verminderen angsten.

Artsen schrijven het voor bij depressiviteit en bij angststoornissen, zoals dwangneurosen en paniekstoornissen.

Depressie
Verschijnselen
Bij depressiviteit is er sprake van een sombere stemming, geen interesse en plezier meer in de dingen van het leven. Iemand die depressief is, voelt zich vaak waardeloos en heeft schuldgevoelens. Ook kunnen mensen met depressiviteit snel geïrriteerd zijn en moeite hebben met inslapen of doorslapen. Dergelijke klachten kunnen ook optreden bij vrouwen vlak voor de menstruatie.

Werking
Sertraline verbetert deze verschijnselen bij ongeveer zes op de tien mensen. U voelt zich energieker en uw stemming verbetert. Het kan echter wel vier tot zes weken duren voor u dit effect merkt. Het is belangrijk om het middel dan nog ongeveer een halfjaar te blijven gebruiken. U voorkomt hiermee dat de depressiviteit terugkomt.

Consequent gebruiken
Hoewel de werking tegen depressiviteit pas na een aantal weken inzet, kunt u wel meteen na begin van de behandeling last krijgen van bijwerkingen. Stop dan niet met het gebruik, want meestal verminderen de bijwerkingen als u gewend bent geraakt aan het middel. Vaak verdwijnen ze zelfs.

Angstgevoelens en gespannenheid
Sertraline wordt gebruikt bij verschillende soorten angststoornissen, zoals dwangneurosen en paniekstoornissen.

Dwangstoornis
Verschijnselen
Een dwangneurose, zoals smetvrees, is een angststoornis waarbij mensen de drang voelen om voortdurend bepaald handelingen uit te voeren, zoals overdreven vaak schoonmaken en wassen. Een medische term voor een dwangneurose is een 'obsessief-compulsieve stoornis'.

Sertraline werkt bij één tot twee van de vier mensen tegen deze neuroses. Gesprekken met een psychiater of psycholoog (gedragstherapie) lijken beter te werken, namelijk bij drie op de vier mensen.

U merkt het effect van sertraline niet meteen, maar pas na één tot drie maanden. Ondanks dat kunt u wel meteen na het begin van de behandeling last krijgen van bijwerkingen. Stop dan niet met het gebruik, want meestal verminderen de bijwerkingen als u gewend bent geraakt aan het middel. Vaak verdwijnen ze zelfs.

Paniekstoornis
Verschijnselen
Bij een paniekstoornis hebben mensen ongewoon sterke aanvallen van paniek. Deze aanvallen gaan gepaard met allerlei lichamelijke verschijnselen zoals zweten, trillen, duizeligheid, misselijkheid en hartkloppingen. Ook heeft men vaak een voortdurende angst om opnieuw een paniekaanval te krijgen. Hiervan heeft iedereen wel eens in geringe mate last. Als de klachten extreem vaak voorkomen en zeer heftig zijn, dan kunnen ze uw welzijn en dat van de mensen in uw omgeving sterk verminderen. In dat geval kan uw arts een behandeling met sertraline proberen. Verder zal uw arts u door middel van gesprekken helpen.

Het effect merkt u niet meteen, maar pas na drie tot vijf weken. De eerste twee weken van de behandeling kunt u zelfs meer last van angst krijgen. Ook heeft u de eerste weken meer kans op bijwerkingen. Stop dan niet met het gebruik, meestal verminderen de bijwerkingen als u gewend bent geraakt aan het middel. Vaak verdwijnen ze zelfs.

2. Op welke bijwerkingen moet ik letten?

Naast het gewenste effect kan dit middel bijwerkingen geven. De belangrijkste bijwerkingen zijn maagdarmklachten, slapeloosheid, hoofdpijn, zweten, trillen, seksuele stoornissen, droge mond, sufheid, wazig zien, bloedingen, gewichtsverandering en overgevoeligheid.

Regelmatig
Maagdarmklachten, zoals misselijkheid, diarree en krampen. Dit gaat meestal binnen enkele dagen over, als u gewend bent geraakt aan het middel. U heeft minder last van deze bijwerkingen als u het middel met wat voedsel inneemt. Ook kunt u de arts vragen een dosering voor te schrijven waarmee u langzamer opbouwt.
Seksuele stoornissen, zoals minder zin in vrijen, moeilijke erectie en te late zaadlozing. Deze bijwerkingen gaan over als u met het middel stopt. Neem contact op met uw arts als u hier last van heeft.
Sufheid, slaperigheid en een verminderd reactievermogen. Dit is vooral lastig bij activiteiten waarbij uw oplettendheid erg nodig is, zoals autorijden, het beklimmen van een ladder of het bewaken van een proces op het werk. Onderneem geen risicovolle activiteiten, zeker niet de eerste twee weken van de behandeling, als u nog aan het middel moet wennen.
Slapeloosheid. Heeft u hier last van, neem het middel dan altijd 's ochtends in.
Hoofdpijn, benauwdheid.
Zweten, trillen en bibberen. De ziekte van Parkinson kan door sertraline verergeren. Raadpleeg uw arts als u hier te veel last van heeft.
Droge mond. Hierdoor kunnen zich eerder gaatjes in uw gebit ontwikkelen. Poets en flos daarom extra goed als u merkt dat u last heeft van een droge mond. Laat eventueel de tandarts vaker controleren.
Soms
Wazig zien.
Sneller en langer bloeden bij een verwonding. Dit merkt u ook aan blauwe plekken en bloedneuzen. Raadpleeg uw arts als u daar vaak last van heeft.
Gewichtstoename. Vraag uw huisarts om een verwijzing naar een diëtist als de gewichtsverandering te groot en ongewenst is.
Overgevoeligheid voor dit middel. Dit merkt u aan huiduitslag en galbulten, soms treedt ook koorts op. Raadpleeg bij deze verschijnselen uw arts. Er kan zich ook een ernstige overgevoeligheidsreactie voordoen. Dit kan zich uiten in 'angio-oedeem': een zwelling van het gezicht, lippen, mond, tong of keel. U kunt hierbij erg benauwd worden. Als het ontstaat, moet u onmiddellijk een arts opzoeken of naar de Eerste-hulpdienst gaan. U mag dit middel in de toekomst niet meer gebruiken. Geef aan de apotheek door dat u overgevoelig bent voor sertraline. Het apotheekteam kan er dan op letten dat u het middel niet opnieuw krijgt.
Moeilijk stil kunnen zitten en rusteloosheid. Vooral mensen met de ziekte van Parkinson, kunnen hier meer last van krijgen.
Hartklachten zoals hartkloppingen, pijn op de borst en stijging van de bloeddruk. Als u pas een hartaanval hebt gehad mag u dit middel niet gebruiken. Raadpleeg uw arts als u last heeft van hartkramp (angina pectoris). Het kan zijn dat u meer last krijgt van hartklachten door het gebruik van dit middel.
Raadpleeg uw arts als u te veel last heeft van een van de bovengenoemde bijwerkingen, of als u andere bijwerkingen ervaart, waar u zich zorgen over maakt.

3. Heeft dit middel een wisselwerking met andere medicijnen?

De medicijnen waarmee de belangrijkste wisselwerkingen zijn:
andere middelen die het reactievermogen verminderen. Bij deze middelen is vaak op de verpakking een gele waarschuwingssticker geplakt. De effecten op bijvoorbeeld de rijvaardigheid versterken elkaar. Rijd geen auto als u twee of meer van dergelijke middelen gebruikt.
ritonavir (Norvir), een middel tegen virusinfecties, zoals het HIV-virus, remt de afbraak van sertraline, waardoor u meer last kunt krijgen van de bijwerkingen van sertraline. Neem contact op met uw arts als u dit merkt.
ontstekingsremmende pijnstillers. Gelijktijdig gebruik van sertraline en deze middelen geeft kans op een maagbloeding. Maagbloedingen komen wel eens voor bij het gebruik van ontstekingsremmende pijnstillers. Dit risico is hoger als u ook sertraline gebruikt. Gebruik daarom liever paracetamol als pijnstiller. Die heeft dat nadeel niet.
sommige andere middelen tegen depressiviteit, namelijk fenelzine (Nardil), tranylcypromine (Parnate) en moclobemide (Aurorix), kunnen te sterk werken en meer bijwerkingen geven als u ze tegelijk met sertraline gebruikt. Raadpleeg uw arts, zodat deze eventueel de doseringen kan verlagen. Ook als u al gestopt bent met dit middel kan het enkele dagen tot weken duren voor u een ander middel tegen depressiviteit veilig kunt gebruiken.
selegiline (Eldepryl), een middel tegen de ziekte van Parkinson. Selegiline en sertraline kunnen elkaars werking versterken en daardoor meer bijwerkingen geven. Ook als u al gestopt bent met dit middel kan het enkele dagen tot weken duren voor u selegiline veilig kunt gebruiken. Overleg met uw arts.

4. Als ik dit middel gebruik, mag ik dan...

autorijden?
Rijd geen auto, zeker gedurende de eerste weken dat u dit middel gebruikt. Kijk na twee weken hoeveel last u heeft van sufheid. Meent u dat u kunt autorijden, vraag dan iemand om de eerste keren naast u te zitten en uw rijvaardigheid te beoordelen. Voor uzelf is het vaak moeilijk te zien of u minder goed rijdt. Deze persoon kan zien of u met wisselende snelheden rijdt, slingert en geïrriteerd reageert op normaal gedrag van medeweggebruikers.

Tips voor als u na enige tijd wilt autorijden
Rijd niet als u onscherp ziet, slaperig of duizelig bent, moeite hebt u te concentreren of wakker te blijven, of als u niet weet langs welke route u naar een bestemming bent gereden.
Drink absoluut geen alcohol als u gaat rijden. Alcohol versterkt de versuffende bijwerking van dit middel in belangrijke mate.
Rijd niet langer dan één uur, ook al voelt u zich goed.
Rijd niet 's nachts of bij slecht weer.
alcohol drinken?
Alcohol versterkt het versuffende effect van dit middel. Ook als u hier niets meer van merkt omdat u gewend bent geraakt aan sertraline, kunt u door het gebruik van alcohol erg suf worden. Beperk daarom het gebruik van alcohol en drink het liever niet.

alles eten?
U mag alles eten.

5. Kan ik dit middel gebruiken als ik zwanger ben, wil worden of borstvoeding geef?

Zwangerschap
Gebruik dit middel NIET als u zwanger bent of binnenkort zwanger wilt worden. Over het gebruik van dit middel tijdens de zwangerschap is nog te weinig bekend. Meld het aan uw arts en apotheker zodra u zwanger bent, of dit binnenkort wil worden. Zo mogelijk kunt u (tijdelijk) overstappen op een ander middel.

Borstvoeding
Dit middel komt in kleine hoeveelheid in de moedermelk. Het geeft daardoor een kleine kans op bijwerkingen bij het kind. Raadpleeg uw arts als u borstvoeding wilt geven, die kan dan eventueel (tijdelijk) een ander middel voorschrijven.

6. Hoe moet ik dit middel gebruiken?
Kijk voor de juiste dosering op het etiket van de apotheek.

Hoe?
Tabletten: innemen met wat water of een andere drank.
Drank: meet met de bijgeleverde pipet de voorgeschreven hoeveelheid onverdunde drank af en meng dit in een half glas water, ginger ale, mineraalwater met citroen of limoen, limonade of sinaasappelsap. Laat de verdunning niet te lang staan, maar neem hem direct in.
Wanneer?
Het maakt niet uit op welk tijdstip van de dag u dit middel neemt. Als u veel last heeft van de versuffende werking neem het dan 's avonds voor het slapen gaan in. Heeft u juist veel last van onrust en kunt u er slecht van slapen, dan kunt u het beter 's ochtends innemen.

Hoe lang?
Depressiviteit. Als het middel na zes weken geen effect heeft is het waarschijnlijk niet zinvol ermee door te gaan. Spreek hierover met uw arts. Na verbetering van de klachten moet u het meestal zes maanden blijven gebruiken. Anders heeft u kans dat de depressie terugkomt.
Dwangneurose. Als het middel na drie maanden nog geen effect heeft is het waarschijnlijk niet zinvol ermee door te gaan. Spreek hierover met uw arts.
Paniekstoornis. Als het middel na vier weken nog geen effect heeft, is het waarschijnlijk niet zinvol ermee door te gaan. Spreek hierover met uw arts. Na verbetering van de klachten moet u het meestal nog negen maanden tot een jaar blijven gebruiken.

7. Wat moet ik doen als ik een dosis ben vergeten?

Het is belangrijk dat u dit middel consequent blijft slikken. Mocht u toch een dosis vergeten, neem deze dan alsnog in binnen twaalf uur. Zijn de twaalf uur al verstreken, sla hem dan over. Neem geen dubbele dosering in.

8. Kan ik zomaar met dit middel stoppen?

Nee, bouw bij voorkeur langzaam af over een periode van vier weken. Na plotseling stoppen krijgen sommige mensen last van angst, duizeligheid, draaierigheid, hoofdpijn, misselijkheid en zweten. Deze verschijnselen treden vaak pas één tot vier dagen na plotseling stoppen op en zijn na twee weken meestal over.

Niet iedereen heeft veel last van ontwenningsverschijnselen. Kijk daarom hoe u reageert als u de dosering iets vermindert. Als u er geen last van heeft kunt u sneller afbouwen. Vraag uw arts hierbij om advies.

Als u dit middel gebruikt tegen een depressie: wees erop bedacht dat het effect van sertraline pas na ongeveer zes weken maximaal is en dat het middel daarna nog minstens zes maanden moet blijven gebruiken. Als u eerder stopt, heeft u kans dat de depressiviteit terugkomt.


Dat was de zoloft, we gaan door met de antipsychotica....

Psychose

Wat is een psychose?
Bij een psychose is het contact met de werkelijkheid verstoord.
Iedereen denkt wel eens dat hij een stem hoort terwijl er niemand geroepen heeft. Maar sommige mensen zien beelden of horen stemmen die in hun beleving echt bestaan, terwijl die er voor anderen niet zijn. Of ze zijn er vast van overtuigd dat iemand hen achtervolgt.
Mensen in zo'n toestand zitten in een psychose. Psychotische mensen wantrouwen hun omgeving vaak en zijn verward: hun contact met de werkelijkheid is verstoord. Een psychose kan voor zowel de patiënt als de omgeving zeer beangstigend zijn.

Een psychose kan optreden bij mensen met schizofrenie. Ook bij een depressie, bij extreme angst of bij druggebruik kan een psychose optreden. Ten slotte kan iemand ook psychotisch worden na een moeilijke, uitputtende periode in het leven.

Hoe kunt u een psychose herkennen?
Bij een psychose bent u verward, angstig en vaak rusteloos. U ziet of hoort dingen die er niet zijn (hallucinaties). U hebt gedachten of overtuigingen die niet echt kloppen, bijvoorbeeld dat u achtervolgd wordt of vergiftigd (wanen). Voor anderen bent u eigenlijk ‘onbegrijpelijk' geworden en zij kunnen zich bedreigd voelen door u (net als u door hen).

Wat kunt u zelf doen bij een psychose?
Probeer een psychose zo vroeg mogelijk te onderkennen. Dan is behandeling vaak beter mogelijk. Vaak zijn de eerste verschijnselen dat u zich terugtrekt, achterdochtig wordt of verward raakt. Neem contact op met uw huisarts als deze verschijnselen zich voordoen.

Welke geneesmiddelen kunnen worden gebruikt bij een psychose?

Klassieke antipsychotica
Klassieke antipsychotica, ook wel klassieke antipsychotische middelen genoemd, verminderen in de hersenen het effect van de natuurlijk voorkomende stof dopamine. Hierdoor nemen wanen, hallucinaties en hevige onrust af. Voorbeelden: haloperidol en pimozide.

Atypische antipsychotica
Atypische antipsychotica, ook wel antipsychotische middelen genoemd, regelen in de hersenen de hoeveelheid dopamine en serotonine, natuurlijk voorkomende stoffen. Hierdoor nemen wanen, hallucinaties en hevige onrust af. Voorbeelden: olanzapine en risperidon.

Benzodiazepinen
Benzodiazepinen werken rustgevend, spierontspannend en verminderen de angstgevoelens. Ze kunnen tijdelijk tijdens een opleving van de psychoses worden gebruikt. Ze verminderen dan angst en onrust. Voorbeeld: clobazam.

Lithium
Lithium is een middel dat wordt gebruikt bij manische psychose. Lithium kan een manische bui stoppen (zie bij ‘manie') en voorkomt sterke stemmingsschommelingen. Hoe deze werking precies tot stand komt is niet bekend. Waarschijnlijk heeft het invloed op de overdracht van prikkels in de hersenen.

In deze lijst vindt u merkgeneesmiddelen, merkloze geneesmiddelen en werkzame stoffen. Voor merkloze geneesmiddelen wordt meestal de naam van de werkzame stof gebruikt, vandaar dat sommige namen dubbel voorkomen in de lijst. Merknamen en merkloze middelen worden hier met een hoofdletter geschreven, de werkzame stoffen met een kleine letter.Camcolit
clobazam
Frisium
Haldol
haloperidol
Haloperidol
Litarex
lithium
Lithiumcarbonaat
olanzapine
Orap
pimozide
Priadel
Risperdal
risperidon
Zyprexa


Hmmmz, welke wil je dat ik voor je op zoek??
Ik zet er wel een paar neer, die in de kliniek waar ik zat veel
gegeven werden goed?
Ook als het niet goed is, zet ik ze neer Knuf

Lithium is best een bekende;

Lithium is sinds 1971 in Nederland op de markt als lithiumcarbonaat en sinds 1976 als lithiumcitraat. Het is op recept verkrijgbaar onder de merknamen Camcolit, Litarex, Priadel en het merkloze Lithiumcarbonaat. Het is te verkrijgen in tabletten en capsules.

1. Wat doet dit middel en waarbij wordt het gebruikt?

Lithium is als medicijn op de markt in de vorm van lithiumcarbonaat en lithiumcitraat. Deze lithiumproducten verminderen hevige stemmingsschommelingen. Artsen schrijven het voor bij manie, depressie, psychose en clusterhoofdpijn.

Manie
Een manie is een periode van overdreven opgewektheid, met veel onrealistische plannen en acties. Mensen steken zich in deze periode vaak in de schulden en ondernemen activiteiten waar ze later spijt van hebben. Meestal treedt een manie op bij iemand die lijdt aan manische depressiviteit. Bij deze ziekte wisselen ernstig depressieve periodes zich af met manische periodes.

Lithium kan een manische bui stoppen. Hoe deze werking precies tot stand komt is niet bekend. Waarschijnlijk heeft het invloed op de overdracht van prikkels in de hersenen. Binnen één tot twee weken is het effect op de manie te merken. Het werkt bij twee op de drie mensen goed. Lithium kan ook manische buien voorkomen of de ernst, duur en het aantal buien verminderen. Zie ook hierna bij depressie.

Depressie
Bij depressiviteit is er sprake van een sombere stemming, geen interesse en plezier meer in de dingen van het leven. Iemand die depressief is, voelt zich vaak waardeloos en heeft schuldgevoelens. Ook kunnen mensen met depressiviteit snel geïrriteerd zijn en moeite met inslapen of doorslapen hebben. Lithium wordt soms gegeven als antidepressiva niet voldoende helpen. Het werkt dan binnen drie tot vier weken.

Bij manische depressiviteit worden depressieve periodes afgewisseld met manieën, zie ook de tekst hierboven. Lithium voorkomt deze sterke stemmingsschommelingen. Dit effect is meestal binnen een maand te merken. Maar soms duurt het een half jaar of een jaar voor het volledige effect is bereikt. Het werkt bij acht op de tien mensen.

Psychose
Bij een psychose ervaart men zichzelf en de wereld om zich heen anders dan de werkelijkheid. Men spreekt dan van wanen en hallucinaties. Psychotische mensen wantrouwen hun omgeving vaak. Een psychose kan voor zowel de patiënt als de omgeving zeer beangstigend zijn. Soms is er sprake van een psychose in combinatie met een manie. In dat geval wordt lithium gebruikt. Hoe lithium dan werkt kunt u lezen in bovenstaande tekst over manie.

2. Op welke bijwerkingen moet ik letten?

Naast het gewenste effect kan dit middel bijwerkingen geven. Lang niet iedereen ervaart bijwerkingen en niet iedereen krijgt dezelfde.

Vanaf het begin of bij verhoging van de dosering

Soms
Dorst, droge mond, veel drinken en veel plassen. Zorg dat u voldoende drinkt, maar let er op dat u niet te veel calorierijke drankjes neemt. U heeft dan kans snel aan te komen. U kunt het dorstgevoel bestrijden met een schijfje citroen of door te zuigen op ijsblokjes. Door de droge mond ontstaan sneller gaatjes in uw gebit en ontstekingen van het slijmvlies van de mondholte. Poets en flos daarom extra goed als u merkt dat u last blijft houden van een droge mond. Laat eventueel de tandarts vaker controleren.
Maagdarmklachten, zoals misselijkheid, diarree en buikpijn. Dit verdwijnt meestal binnen een paar weken. Blijft u hier last van houden, neem dan contact op met uw arts. Mogelijk kan deze het doseringsschema aanpassen of een ander merk lithium voorschrijven.
Trillen en beven. Dit treedt vooral op aan het begin van de behandeling en gaat meestal vanzelf over. Eventueel kunt u proberen of het helpt als u minder coffeïnebevattende dranken en voedingsmiddelen gebruikt, zoals koffie, thee en chocola. Als u hier veel last van blijft houden kan uw arts u hier een middel tegen voorschrijven.
Sufheid en vermindering van het het reactie-, concentratie- en coördinatievermogen. Voorkom ongelukken in het verkeer, maar ook bij andere activiteiten thuis en op het werk, bijvoorbeeld wanneer u een ladder beklimt, apparaten bedient en op het werk iets bewaakt of controleert. Ook als u 's nachts uit bed moet om naar het toilet te gaan, kunt u minder controle over uw spieren hebben en daardoor sneller vallen.
Gewichtstoename, door het vasthouden van vocht, te veel calorierijk drinken of door een veranderde stofwisseling.
Zelden
Spierzwakte, vermoeidheid en duizeligheid. Myasthenia gravis (een spierziekte) kan verergeren.
Oedeem, ofwel vocht vasthouden. Dit merkt u vooral aan opgezwollen enkels en voeten. Mensen die al last van oedeem hebben, bijvoorbeeld door hartfalen zijn hier extra gevoelig voor. Overleg daarom voor gebruik met uw arts als u hartfalen of oedeem heeft.
Afvlakking van de stemming. Hoewel de manieën en depressies afnemen, missen sommige mensen hierdoor de extreme gevoelens.
Metaalsmaak in de mond.
Na enkele maanden tot jaren

Zelden
Verergering van acne en psoriasis.
Verminderde werking van de schildklier. U bent dan vermoeid, traag, kouwelijk en apathisch. Bovendien kan uw gewicht toenemen en kan zich een struma ontwikkelen. Een struma is een zwelling onder aan de hals. Neem bij deze verschijnselen contact op met uw arts.
Zeer zelden
Nierbeschadiging. Hiervoor zal de arts regelmatig de nierwerking controleren. Heeft u al een verminderde nierwerking, overleg dan met uw arts. Zorg in ieder geval dat u voldoende drinkt en gebruik voldoende zout bij het eten. Dit betekent niet dat u veel zout moet eten, maar volg in ieder geval geen zoutarm dieet.
Raadpleeg uw arts als u te veel last heeft van één van de bovengenoemde bijwerkingen, of als u andere bijwerkingen ervaart waar u zich zorgen over maakt.

De hoeveelheid lithium in het bloed luistert zeer nauw. Bij te weinig werkt het niet, maar bij te veel kunnen ernstige bijwerkingen ontstaan. U zal daarom regelmatig uw bloed moeten laten controleren.

Het is heel belangrijk dat u het consequent inneemt, zodat de hoeveelheid in het bloed constant blijft. Wees tussentijds altijd alert op de bijwerkingen. Merkt u opeens dat een bijwerking optreedt of toeneemt, dan kan dat een teken zijn dat de dosering te hoog is. Neem dan contact op met uw arts.

Belangrijke verschijnselen van overdosering zijn maagdarmklachten, spiertrekkingen, duizeligheid, slaperigheid en moeite met spreken.

3. Heeft dit middel een wisselwerking met andere medicijnen?

De medicijnen waarmee de belangrijkste wisselwerkingen zijn:
andere middelen die het reactievermogen verminderen. Bij deze middelen is vaak op de verpakking een gele waarschuwingssticker geplakt. De effecten op bijvoorbeeld de rijvaardigheid versterken elkaar. Rijd geen auto als u twee of meer van dergelijke middelen gebruikt.
de volgende medicijnen kunnen de hoeveelheid lithium in het bloed doen toenemen. Hierdoor kunnen meer bijwerkingen optreden, zoals maagdarmklachten, spiertrekkingen, duizeligheid, slaperigheid en moeite met spreken. Mocht u één van de genoemde middelen gaan gebruiken, dan moet uw arts het lithiumgehalte in het bloed regelmatig laten meten en de dosering eventueel aanpassen.
Plasmiddelen, zoals bendroflumethiazide, chloortalidon, clopamide, epitizide, hydrochloorthiazide, indapamide, bumetanide, furosemide, amiloride, spironolacton en triamtereen.
Pijnstillers van het NSAID-type, zoals ibuprofen, ketoprofen, piroxicam, meloxicam, naproxen, diclofenac, indometacine, sulindac, azapropazon en fenylbutazon.
Hart- en vaatmiddelen van de groep ACE-remmers, zoals enalapril, captopril, benazepril, fosinopril, lisinopril, perindopril, quinapril, ramipril, trandolapril en de groep angiotensine-II-blokkers, zoals candesartan, irbesartan, losartan en valsartan Dit zijn middelen die gebruikt worden bij hoge bloeddruk, hartfalen en bepaalde nierziektes.
Metronidazol, een antibioticum.

4. Als ik dit middel gebruik, mag ik dan...
autorijden?
Rijd geen auto, zeker niet gedurende de eerste week dat u dit middel gebruikt. Beoordeel na een week hoeveel last u nog heeft van sufheid en een verminderd reactie- en coördinatievermogen. Meent u dat u kunt autorijden, vraag dan iemand om de eerste keren naast u te zitten en uw rijvaardigheid te beoordelen. Deze persoon kan zien of u met wisselende snelheden rijdt, slingert en geïrriteerd reageert op normaal gedrag van medeweggebruikers. Voor uzelf is het vaak moeilijk te zien dat u minder goed rijdt.

Tips voor als u na enige tijd wilt autorijden
Rijd niet als u onscherp ziet, slaperig of duizelig bent, moeite hebt u te concentreren of wakker te blijven, of als u niet weet langs welke route u naar een bestemming bent gereden.
Drink absoluut geen alcohol als u gaat rijden. Alcohol versterkt de versuffende bijwerking van dit middel in sterke mate.
Rijd niet langer dan één uur, ook al voelt u zich goed.
Rijd niet 's nachts of bij slecht weer.
alcohol drinken?
Alcohol versterkt het versuffende effect van dit middel. Ook als u hier niets meer van merkt omdat u gewend bent geraakt aan dit middel, kunt u door het gebruik van alcohol erg suf worden. Bovendien kan het gebruik van veel alcohol, net als lithium, leiden tot vocht- en zoutverlies. Beperk daarom het gebruik van alcohol en drink het liever niet.

alles eten?
U mag alles eten.

5. Kan ik dit middel gebruiken als ik zwanger ben, wil worden of borstvoeding geef?
Zwangerschap
Gebruik van dit middel tijdens de zwangerschap verhoogt de kans op aangeboren afwijkingen bij het kind. Zorg daarom dat u NIET in verwachting raakt zolang u dit middel gebruikt. Gebruik dus voor goede anticonceptie. Bent u toch in verwachting geraakt, of wilt u binnenkort zwanger worden, overleg dan direct met uw arts. Dan kunt u samen het risico van de zwangerschap afwegen tegen het risico van onderbreking van de behandeling. Bovendien kan de arts de behandeling aanpassen en meer controles uitvoeren.

Borstvoeding
Gebruik dit middel NIET als u borstvoeding geeft, of stop de borstvoeding. Van dit middel komt veel in de moedermelk terecht. Het geeft dan bijwerkingen bij het kind.

6. Hoe moet ik dit middel gebruiken?

Kijk voor de juiste dosering op het etiket van de apotheek.

Hoe?
Slik tabletten met een vertraagde afgifte, te herkennen aan de afkorting “MGA”, in hun geheel door. Deze tabletten niet kauwen of fijnmaken, omdat dan onbedoeld al het werkzame bestanddeel tegelijk vrijkomt. De tabletten zijn zo gemaakt, dat ze langzaam oplossen, waardoor ze minder bijwerkingen geven en langer werken. De overige tabletten en capsules kunt u eventueel wel kapotmaken.

Wanneer?
Als u dit middel één keer per dag neemt, neem het dan 's avonds. Bij bloedcontrole moet namelijk de volgende ochtend, twaalf uur na de laatste inname het bloed afgenomen worden.

Hoe lang?
Is de acute manische periode voorbij, dan zult u dit middel meestal nog lange tijd moeten gebruiken om een nieuwe manie te voorkomen. Wel zal arts de dosering in die periode meestal verlagen.

7. Wat moet ik doen als ik een dosis ben vergeten?

Het is belangrijk dit middel consequent in te nemen. Mocht u toch een dosis vergeten zijn
Als u dit middel één keer per dag gebruikt
Duurt het nog meer dan acht uur voor u de volgende dosis normaal inneemt? Neem de vergeten dosis dan alsnog in. Duurt het nog minder dan acht uur? Sla de vergeten dosis dan over.
Als u dit middel twee keer per dag gebruikt
Duurt het nog meer dan vier uur voor u de volgende dosis normaal inneemt? Neem de vergeten dosis dan alsnog in. Duurt het nog minder dan vier uur? Sla de vergeten dosis dan over.
Als u dit middel drie keer per dag gebruikt
Duurt het nog meer dan twee uur voor u de volgende dosis normaal inneemt? Neem de vergeten dosis dan alsnog in. Duurt het nog minder dan twee uur? Sla de vergeten dosis dan over.
Als u dit middel vier keer per dag gebruikt
Duurt het nog meer dan één uur voor u de volgende dosis normaal inneemt? Neem de vergeten dosis dan alsnog in. Duurt het nog minder dan één uur? Sla de vergeten dosis dan over.
Neem nooit een dubbele dosis. Bij dit geneesmiddel heeft een te hoge dosering snel schadelijke gevolgen.

8. Kan ik zomaar met dit middel stoppen?

Nee, veel mensen krijgen na stoppen met lithium opnieuw last van manieën. Overleg daarom goed met uw arts als u overweegt te stoppen.

Als u gaat stoppen, bouw dan langzaam af, in overleg met uw arts, over een periode van minimaal vier weken. Als u geleidelijk afbouwt heeft u minder kans op meteen een nieuwe manische of depressieve periode.


==============================================Orab
De werkzame stof in Orap is pimozide. Pimozide is sinds 1969 internationaal op de markt. Het is op recept verkrijgbaar in tabletten onder de merknaam Orap.

1. Wat doet dit middel en waarbij wordt het gebruikt?

Pimozide behoort tot de groep klassieke antipsychotica. Het vermindert in de hersenen het effect van de natuurlijk voorkomende stof dopamine.Hierdoor nemen psychosen, hevige onrust en bepaalde spiertrekkingen af. Artsen schrijven het voor bij:

Psychose
Bij een psychose ervaart men zichzelf en de wereld om zich heen anders dan de werkelijkheid. Men spreekt dan van wanen en hallucinaties. Psychotische mensen wantrouwen hun omgeving vaak en zijn verward. Een psychose kan voor zowel de patiënt als de omgeving zeer beangstigend zijn.

Psychosen kunnen in verschillende situaties optreden, bijvoorbeeld bij schizofrenie, depressiviteit, tijdens een manie bij manische depressiviteit, bij dementie, alcoholontwenning, extreme angst of bij vergiftigingen zoals van alcohol, drugs en sommige medicijnen. Het wordt in de laatste gevallen ook vaak een delirium genoemd. Een delirium duurt veel minder lang dan een psychose.

Pimozide onderdrukt de verschijnselen bij zeven van de tien psychotische patiënten. De psychose vermindert binnen enkele weken en de verwardheid binnen enkele maanden. De werkingsduur van één dosis is langer dan 24 uur.


Manie
Een manie is een periode van overdreven opgewektheid, met veel onrealistische plannen en acties. Mensen steken zich in deze periode vaak in de schulden en ondernemen activiteiten waar ze later spijt van hebben. Soms heeft men ook last van psychose (zie hierboven).

Bij een manie schrijven artsen meestal eerst lithium voor. Is er ook sprake van psychoses of zeer extreem gedrag, dan wordt ook clonazepam gebruikt. Mocht clonazepam onvoldoende werken, dan kan de arts pimozide voorschrijven.

De rustgevende werking van pimozide treedt binnen een aantal dagen in. De werkingsduur van één dosis is langer dan 24 uur.
Klik voor meer informatie over geneesmiddelen bij manie

Onrust
Mensen met dementie, geestelijk gehandicapten en autisten zijn soms zeer onrustig, agressief of angstig.

Pimozide vermindert deze verschijnselen binnen enkele dagen. De werkingsduur van één dosis is langer dan 24 uur.

Schizofrenie
Schizofrenie is een psychische aandoening met stoornissen in het denken, het waarnemen en het gevoelsleven. Het belangrijkste verschijnsel bij schizofrenie is het optreden van een psychose (zie hierboven) en de verwardheid. Daarnaast hebben mensen last van zogenoemde 'negatieve verschijnselen', zoals gebrek aan initiatief, zelfverwaarlozing en het moeilijk leggen van sociale contacten. Ze sluiten zich af van de buitenwereld en voelen een psychische leegte.

Pimozide onderdrukt de verschijnselen van een psychose, maar werkt nauwelijks tegen de 'negatieve verschijnselen'. Hierboven leest u hoe pimozide werkt bij psychosen.
Klik voor meer informatie over geneesmiddelen bij schizofrenie

Depressie
Bij depressiviteit is er sprake van een sombere stemming, geen interesse en plezier meer in de dingen van het leven. Iemand die depressief is, voelt zich vaak waardeloos en heeft schuldgevoelens. Ook kunnen mensen met depressiviteit snel geïrriteerd zijn en moeite met inslapen of doorslapen hebben.

Bij een zeer ernstige depressie treden soms wanen en hallucinaties op (zie 'psychose' hierboven). Dit heet ook wel een psychotische depressie. Pimozide kan hierbij gebruikt worden in combinatie met antidepressiva. Hierboven leest u hoe pimozide werkt bij psychoses.

Bij manische depressiviteit worden depressieve periodes afgewisseld met manieën (zie hierboven). Daar leest u hoe pimozide werkt bij manieën.

Dementie
Mensen met dementie hebben niet alleen last van ernstige geheugenstoornissen, maar vaak ook van hevige onrust, angsten, agressiviteit en wanen. Wanen zijn vreemde gedachten over de buitenwereld die niet kloppen met de werkelijkheid, zoals achtervolgingswaan.

Hierboven leest u hoe pimozide werkt bij psychosen, zoals wanen, en onrust, zoals door angsten en bij agressiviteit.

Tics
Bij het syndroom van Gilles de la Tourette heeft men last van zich telkens herhalende bewegingen of spiertrekkingen van het gezicht, schouders of armen en van het maken van geluiden, zoals snuiven, grommen of dwangmatig vloeken.

Bij de ziekte van Huntington is er sprake van spraak- en slikproblemen. Ook hebben mensen last van schokkerige bewegingen van armen, nek, romp en gezicht.

Bij beide aandoeningen blijkt pimozide soms de verschijnselen te verminderen. De werkingsduur van één dosis is langer dan 24 uur.

2. Op welke bijwerkingen moet ik letten?

Naast het gewenste effect kan dit middel bijwerkingen geven. Lang niet iedereen ervaart bijwerkingen en niet iedereen krijgt dezelfde. Dit is afhankelijk van uw eigen gevoeligheid voor iedere specifieke bijwerking.

De meest voorkomende bijwerkingen zijn bewegingsstoornissen, deze worden ook wel extrapyramidale verschijnselen genoemd. Het zijn stoornissen in de aansturing van de spieren.

Vanaf het begin of bij verhoging van de dosering

Regelmatig
Moeite met bewegen, zoals stijve spieren, beven, een maskerachtige uitdrukking op het gezicht, murmelen, moeite met lopen en spreken. Deze bewegingsstoornis wordt ook wel 'parkinsonisme' genoemd, omdat de verschijnselen lijken op die van de ziekte van Parkinson. Raadpleeg uw arts als u lijdt aan de ziekte van Parkinson. De verschijnselen kunnen door dit middel verergeren. Overleg ook met uw arts als u tijdens gebruik moeite met bewegen krijgt. De arts kan dan proberen de dosering te verlagen of een ander geneesmiddel te zoeken dat deze bijwerking niet of in mindere mate heeft. Is dat niet mogelijk of blijft u last houden, dan kan uw arts een medicijn tegen deze bijwerking voorschrijven.
Rusteloosheid, zoals niet stil kunnen zitten, liggen of staan. Dit uit zich als wiebelen of wippen met voet, onderbeen, hand of bovenlichaam en eventueel met gevoelens van angst of onrust. Het treedt vaak op binnen enkele dagen na het begin van de behandeling met het geneesmiddel. Het kan ook na langdurig gebruik ontstaan, bij verandering van de dosering of na stoppen. Soms verdwijnt het binnen een paar dagen. Deze bewegingsstoornis wordt ook wel 'akathisie' genoemd. Als u veel last heeft van deze bijwerking en hij verdwijnt niet binnen enkele dagen, dan kan de arts een medicijn tegen deze bijwerking voorschrijven.
Plotselinge spiertrekkingen meestal in het hoofd en het gezicht, soms een krampachtige achteroverstrekking van het lichaam. Hierdoor kan het hoofd scheef gaan staan en kunnen spraak- of slikstoornissen optreden. Als deze bijwerking optreedt, is dat gedurende de eerste twee dagen van de behandeling of kort na een verhoging van de dosering. Deze bewegingsstoornis wordt ook wel 'acute dystonie' genoemd.
Afvlakking van het gevoelsleven, verlies van initiatief en activiteit, gevoel opgesloten te zitten en een gevoel van leegte.
Soms
Sufheid, slaperigheid en vermindering van het het reactie-, concentratie- en coördinatievermogen. Voorkom ongelukken in het verkeer, maar ook bij andere activiteiten thuis en op het werk, bijvoorbeeld wanneer u een ladder beklimt, apparaten bedient en op het werk iets bewaakt of controleert. Ook als u 's nachts uit bed moet om naar het toilet te gaan, kunt u minder controle over uw spieren hebben en daardoor sneller vallen.
Duizeligheid, vooral bij opstaan uit bed of uit een stoel. Dit gaat in het algemeen over als uw lichaam zich heeft ingesteld op het middel. Dit is meestal binnen enkele dagen tot weken. Als u zich duizelig voelt, sta dan niet te snel op uit bed of van een stoel. U kunt dan het best even liggen en de benen wat hoger leggen, bijvoorbeeld op een kussen. Blijft u last houden, bespreek dit dan met uw arts. Mogelijk kunt u het medicijn 's avonds innemen, dan heeft u overdag minder last van duizeligheid.
Soms treden de volgende bijwerkingen op in het begin van de behandeling. Ze gaan na een paar weken weer over
Droge mond doordat u minder speeksel aanmaakt. Als u veel last heeft van een droge mond kunt u de aanmaak van speeksel stimuleren met (suikervrije) kauwgom of door te zuigen op ijsblokjes. Door de droge mond ontstaan sneller gaatjes in uw gebit en ontstekingen van het slijmvlies van de mondholte. Poets en flos extra goed als u merkt dat u last blijft houden van een droge mond. Laat eventueel de tandarts vaker controleren.
Droge ogen en wazig zien.
Verstopping (obstipatie). Eet vezelrijke voeding en drink veel.
Moeilijk kunnen plassen. Dit is vooral van belang als u al moeite met plassen heeft door een vergrote prostaat. Neem contact op met uw arts als u dit merkt. Mogelijk is een ander medicijn geschikter voor u.
Problemen met vrijen. Bij mannen: moeilijker krijgen van een erectie. Bij vrouwen: moeilijker krijgen van een orgasme.
Zelden
Gewichtstoename, door een toename van de eetlust en een veranderde stofwisseling. Raadpleeg uw arts of een diëtist als u hier veel last van heeft.
Maligne neuroleptica syndroom. Dit is te merken aan onverklaarbare koorts, zeer stijve spieren, sufheid, hartkloppingen en ernstig zweten. Neem bij deze verschijnselen onmiddellijk contact op met uw arts. Als het optreedt, is dat meestal tijdens de eerste twee weken van het gebruik of binnen twee weken na een verhoging van de dosering.
Zeer zelden
Een stoornis in het hartritme. Deze bijwerking treedt vooral op bij te hoge doseringen en bij mensen die een verhoogde kans hebben op een bepaalde hartritmestoornis. Mensen met de hartritmestoornis 'het syndroom van het verlengde QT-interval', of bij wie dat in de naaste familie voorkomt, mogen dit middel niet gebruiken. Raadpleeg uw arts hierover. Als u flauwvalt of hartkloppingen krijgt na het gebruik van dit middel, moet u onmiddellijk het gebruik staken en uw arts waarschuwen.
Soms, na langdurig gebruik (meerdere maanden)
Late bewegingsstoornissen. De eerste verschijnselen zijn zuig-, kauw- en smakbewegingen, bewegingen van de tong en grimassen en tics van het gezicht. Neem bij deze eerste verschijnselen contact op met uw arts voor overleg. Latere verschijnselen die op kunnen treden zijn: buig- en strekbewegingen van vingers en tenen, dansachtige bewegingen van armen en benen en zwaai- of draaibewegingen van schouders en bekken.

Als deze bijwerkingen optreden is dat pas op na enkele maanden gebruik, bij verlaging van de dosering en soms pas als u gestopt bent met het middel. De verschijnselen worden bij staken na verloop van tijd minder. Bij een deel van de mensen gaat deze bijwerking echter niet meer helemaal over. Deze bewegingsstoornis wordt ook wel 'tardieve dyskinesie' genoemd.
Raadpleeg uw arts als u te veel last heeft van één van de bovengenoemde bijwerkingen, of als u andere bijwerkingen ervaart waar u zich zorgen over maakt.

Er bestaan veel verschillende soorten antipsychotica. Deze hebben wel dezelfde werking, maar verschillende bijwerkingspatronen. Mogelijk is een ander antipsychoticum voor u geschikter.

3. Als ik dit middel gebruik, mag ik dan...

autorijden?
In het algemeen geldt dat u geen auto moet rijden. Zeker niet gedurende de eerste weken dat u dit middel gebruikt. Dit middel veroorzaakt sufheid, wazig zien en een verminderd reactievermogen.

Bij veel aandoeningen waarvoor pimozide wordt gebruikt, is het af te raden auto te rijden, omdat uw beoordelingsvermogen vaak beïnvloed is, ondanks de medicijnen. Vraag uw behandelend arts om advies. Menen u en uw arts dat u kunt autorijden, vraag dan iemand om de eerste keren naast u te zitten en uw rijvaardigheid te beoordelen. Voor uzelf is het vaak moeilijk te zien of u minder goed rijdt.

Tips voor als u na enige tijd wilt autorijden
Rijd niet als u onscherp ziet, slaperig of duizelig bent, moeite hebt u te concentreren of wakker te blijven, of als u niet weet langs welke route u naar een bestemming bent gereden.
Drink absoluut geen alcohol als u gaat rijden. Alcohol versterkt de versuffende bijwerking van dit middel in sterke mate.
Rijd niet langer dan één uur, ook al voelt u zich goed.
Rijd niet 's nachts of bij slecht weer.
alcohol drinken?
Alcohol versterkt het versuffende effect van dit middel. Ook als u hier niets meer van merkt omdat u gewend bent geraakt aan dit middel, kunt u door het gebruik van alcohol erg suf worden. Beperk daarom het gebruik van alcohol en drink het liever niet.

alles eten?
Eet geen grapefruit en drink geen grapefruitsap. Grapefruit versterkt de werking van dit middel, waardoor bijwerkingen kunnen ontstaan. Raadpleeg uw arts als u in de twee voorafgaande dagen grapefruit heeft gegeten of grapefruitsap gedronken. Mocht u stoppen met dit middel dan kunt u vanaf een dag daarna weer grapefruit(sap) eten of drinken.

andere medicijnen gebruiken?
De medicijnen waarmee de belangrijkste wisselwerkingen zijn:
andere middelen die het reactievermogen verminderen. Bij deze middelen is vaak op de verpakking een gele waarschuwingssticker geplakt. De effecten op bijvoorbeeld de rijvaardigheid versterken elkaar. Rijd geen auto als u twee of meer van dergelijke middelen gebruikt.
ritonavir (Norvir, Kaletra) een middel gebruikt bij HIV-infectie. De hoeveelheid pimozide in het bloed kan door deze middelen stijgen. Hierdoor zijn de bijwerkingen sterker. Raadpleeg uw arts als u deze combinatie voorgeschreven heeft gekregen.
claritromycine (Klacid) en erytromycine (Eryc, Erythrocine), antibiotica. De hoeveelheid pimozide in het bloed kan stijgen. Hierdoor kunnen ernstige bijwerkingen ontstaan, zoals hartritmestoornissen. Gebruik deze combinatie niet.
bupropion (Zyban), een middel tegen rookverslaving. De kans op een epileptische aanval neemt toe. U mag deze middelen daarom niet samen gebruiken.

4. Kan ik dit middel gebruiken als ik zwanger ben, wil worden of borstvoeding geef?

Zwangerschap
Over het gebruik van dit middel tijdens de zwangerschap is nog te weinig bekend. Wel is bekend dat er problemen kunnen ontstaan als u dit middel gebruikt in de laatste periode van de zwangerschap. Het kind kan dan na de geboorte last hebben van bewegingsstoornissen en ontwenningsverschijnselen. Dit is bijvoorbeeld te merken aan slecht drinken en veel huilen. Als u dit middel gebruikt en u denkt erover om zwanger te worden, overleg dan met uw arts. Zo mogelijk kunt u tijdelijk overstappen op een ander middel.

Borstvoeding
Geef liever geen borstvoeding als u dit middel gebruikt. Het komt namelijk in de moedermelk en kan dan bijwerkingen bij het kind geven. Wilt u wel borstvoeding geven, overleg dan met uw arts of apotheker. Mochten u en uw arts toch besluiten dat u borstvoeding gaat geven, dan moet een arts de baby regelmatig op bijwerkingen controleren.

5. Hoe moet ik dit middel gebruiken?
Kijk voor de juiste dosering op het etiket van de apotheek.
Hoe lang?
Psychose: is de psychotische periode voorbij, dan zult u dit middel meestal nog lange tijd moeten gebruiken om een nieuwe psychose te voorkomen. Wel zal arts de dosering in die periode meestal verlagen.
Als u voor het eerst een psychose heeft gehad, dan moet u dit middel meestal gedurende twee jaar gebruiken voor u kunt proberen te stoppen.
Heeft u al eerder een psychose gehad, dan hanteert de arts meestal een periode van vijf jaar.
Bij een psychose die duidelijk is ontstaan door een externe oorzaak, zoals een vergiftiging, hoeft u dit middel na de psychotische periode niet meer te gebruiken.
Manie: als de ergste onrustige verschijnselen zijn verdwenen adviseert de arts meestal om het gebruik van pimozide langzaam af te bouwen. Lithium moet u dan meestal nog wel blijven gebruiken.

Onrust: pimozide wordt meestal gedurende meerdere jaren gebruikt door mensen met ernstige onrust, aggressiviteit of angst, zoals dementerenden, geestelijk gehandicapten en autisten.

6. Wat moet ik doen als ik een dosis ben vergeten?

Het is belangrijk dit middel consequent in te nemen. Mocht u toch een dosis vergeten zijn:
U gebruikt dit middel één keer per dag
Duurt het nog meer dan acht uur voor u de volgende dosis normaal inneemt? Neem de vergeten dosis dan alsnog in. Duurt het nog minder dan acht uur? Sla de vergeten dosis dan over.

7. Kan ik zomaar met dit middel stoppen?

Nee, veel mensen krijgen na stoppen met een antipsychoticum opnieuw een psychose. Het is daarom van belang vooraf goed met uw arts te overleggen. Bij sommige psychoses is de kans op een nieuwe psychose niet zo groot, bij andere wel.
Als u gaat stoppen, bouw dan langzaam af over een periode van minimaal vier weken. Als u geleidelijk afbouwt heeft u minder kans op meteen een nieuwe psychose. Bovendien voorkomt u daarmee ontwennigsverschijnselen, zoals zweten, misselijkheid, gebrek aan eetlust, diarree, angst, slapeloosheid, onrust, loopneus, spierpijn en vreemde gevoelswaarnemingen, zoals kriebels.
De ontwenningsverschijnselen treden vaak pas één tot vier dagen na plotseling stoppen op en zijn na twee weken meestal over. Niet iedereen heeft even veel last van ontwenningsverschijnselen. Kijk daarom hoe u reageert als u de dosering iets vermindert.
Ook nadat u bent gestopt kunnen soms de 'late bewegingsstoornissen' aan het licht komen of verergeren. U krijgt dan last van zuig-, kauw- en smakbewegingen, bewegingen van de tong, grimassen en tics van het gezicht, buig- en strekbewegingen van vingers en tenen, dansachtige bewegingen van armen en benen en zwaai- of draaibewegingen van schouders en bekken. Deze verschijnselen nemen in de loop van de maanden af en zijn na een aantal jaar meestal verdwenen.

Zo meis, hoop dat je er wat aan hebt!
En anders geef je maar een gil!
Knuffels en succes met je werkstuk!
Dashja


__________________
We are, each of us, angels with only one wing.. And we can only fly embracing each other..
Met citaat reageren
Oud 21-02-2003, 12:40
Not for Sale
Avatar van Not for Sale
Not for Sale is offline
Citaat:
Dashja schreef:
Ja, voor zo ver ik weet wel.
Je hebt verschillende anti-depressiva's
Je hebt verschillende oorzaken van de depressie's. (A & B bijv)
Maar ook gemeenschappelijke klachten (C & D bijv)
De ene anti-depressiva helpt tegen A en de ander
tegen B. Maar ze helpen allemaal tegen C en/of D
Nja, zo werkt het ongeveer
En dan iets uitgebreider van A tot Z ofzo
Medicijnen die helpen tegen de oorzaken van een depressie? Dat zou mooi zijn
__________________
I thought we were an autonomous collective!
Met citaat reageren
Oud 22-02-2003, 23:04
Dashja
Avatar van Dashja
Dashja is offline
Citaat:
Coolkast schreef:
Medicijnen die helpen tegen de oorzaken van een depressie? Dat zou mooi zijn
Jaah, had je niet gedacht he?!
Maar je hebt gelijk !
Het zit helderder in mijn hoofd, dan dat t op papier komt

Sommige oorzaken leiden tot een bepaalde depressie
(vraag me niet welke tot welke leiden)
Die bepaalde depressie heeft bepaalde kenmerken.
Die kenmerken worden bestreden met A&B
Maar ook kenmerken die alle depressie's zo'n beetje
hebben, dus C&D en dan wat uitgebreider

mja, het blijft vaag! Echt in mijn hoofd zit het helder!!

Liefs,
Dashja
__________________
We are, each of us, angels with only one wing.. And we can only fly embracing each other..
Met citaat reageren
Oud 23-02-2003, 21:46
Not for Sale
Avatar van Not for Sale
Not for Sale is offline
Citaat:
Dashja schreef:

mja, het blijft vaag! Echt in mijn hoofd zit het helder!!
mja, best wel
Nu heb je kenmerken A en B, en klachten C en D.
De kenmerkende eigenschappen van een depressie lijken mij nou eigenlijk de klachten. Maar okee, in je hoofd is het helder, ik zal je wel moeten vertrouwen

Citaat:
Dashja schreef:
It's like 10.000 spoons, when all you need is a knife
Weer eens de hele dag met dat liedje/zinnetje in mijn hoofd gelopen

It's the good advice, that you just didn't take,
and who would've thought it figured...
__________________
I thought we were an autonomous collective!
Met citaat reageren
Advertentie
Oud 24-02-2003, 06:58
Dashja
Avatar van Dashja
Dashja is offline
kenmerken van een depressie zijn niet hetzelfde als de klachten van een depressie...toch?
Jee, je schopt wel verwarring in mijn hoofd hoor!

A traffic jam when you're already late
A no-smoking sign on your cigarette break
It's like ten thousand spoons when all you need is a knife
It's meeting the man of my dreams
And then meeting his beautiful wife
And isn't it ironic...don't you think?

Knuf
__________________
We are, each of us, angels with only one wing.. And we can only fly embracing each other..
Met citaat reageren
Oud 24-02-2003, 13:14
Not for Sale
Avatar van Not for Sale
Not for Sale is offline
wat kenmerkt een depressie dan, behalve de klachten?

(A little tooooooo ironic..)
__________________
I thought we were an autonomous collective!
Met citaat reageren
Oud 24-02-2003, 18:49
Andora
Avatar van Andora
Andora is offline
thanks dahs, je bent een engeland yeah I really do think,it's like rain, on your weddingday
Met citaat reageren
Advertentie
Reageren

Topictools Zoek in deze topic
Zoek in deze topic:

Geavanceerd zoeken

Regels voor berichten
Je mag geen nieuwe topics starten
Je mag niet reageren op berichten
Je mag geen bijlagen versturen
Je mag niet je berichten bewerken

BB code is Aan
Smileys zijn Aan
[IMG]-code is Aan
HTML-code is Uit

Spring naar

Soortgelijke topics
Forum Topic Reacties Laatste bericht
Psychologie Borderline (BL)
MisterDJ
10 11-05-2005 06:11


Alle tijden zijn GMT +1. Het is nu 13:22.