Oud 10-06-2007, 20:15
Verwijderd
Was er een beslissende factor en waarom in Engeland?
Een zogenaamde prime mover?

of was er een reeks samenhangende in elkaar grijpende factoren?
Samenhang tussen landbouwvernieuwingen, demografische doorbraak, koloniale waren in Engeland 18e eeuw.

Hoe denken jullie hierover?

En is dit misschien al bewezen?

Archont

Laatst gewijzigd op 10-06-2007 om 20:27.
Met citaat reageren
Advertentie
Oud 10-06-2007, 20:18
T_ID
Avatar van T_ID
T_ID is offline
Culturele en maatschappelijke vakken is een betere plaats hiervoor dunkt me.

Tevens zijn er boeken gevuld over dat onderwerp.
__________________
"Republicans understand the importance of bondage between a mother and child." - Dan Quayle
Met citaat reageren
Oud 10-06-2007, 20:20
Verwijderd
Citaat:
T_ID schreef op 10-06-2007 @ 21:18 :
Culturele en maatschappelijke vakken is een betere plaats hiervoor dunkt me.
Kan best kloppen. Maar toch stel ik de mening van de mensen die op N&A komen meer op prijs dan de mensen die op C&M komen.

Hier is:

A. Een groter scala aan meningen en uitlopende ideeen.

B. Veelal is er op N&A een beter beargumenteerde mening of idee t.o.v het probleem en zal ''dom geroep'' sneller tot orde worden geroepen.

Daardoor wil ik liever dat dit op N&A blijft. Ik hoop dat de betreffende forumbaas naar mijn mening over waar dit topic hoort kijkt en het misschien in zijn overweging wil meenemen.
Met citaat reageren
Oud 10-06-2007, 20:22
Verwijderd
Citaat:
T_ID schreef op 10-06-2007 @ 21:18 :


Tevens zijn er boeken gevuld over dat onderwerp.
edit: Dat klopt maar misschien kom ik hier op een heel andere gedachte en komen jullie met andere frisse ideeen dan dat andere historici bedenken.
Dit soort Geschiedenis staat nooit vast.
Met citaat reageren
Oud 10-06-2007, 20:22
T_ID
Avatar van T_ID
T_ID is offline
Citaat:
Archont schreef op 10-06-2007 @ 21:20 :
B. Veelal is er op N&A een beter beargumenteerde mening of idee t.o.v het probleem en zal ''dom geroep'' sneller tot orde worden geroepen.
Je hebt wel gevoel voor humor, dat zal ik je nageven.
__________________
"Republicans understand the importance of bondage between a mother and child." - Dan Quayle
Met citaat reageren
Oud 10-06-2007, 20:23
Verwijderd
Citaat:
T_ID schreef op 10-06-2007 @ 21:22 :
Je hebt wel gevoel voor humor, dat zal ik je nageven.
Nouja, qua mening verschillen wij als ik deze topics doorlees wel van elkaar. Alleen ik neem je wel serieus. Ook al komen er af en toe enkele minder begaafde mensen die veelal vanuit gevoel dan vanuit redenatie denken.
Met citaat reageren
Oud 10-06-2007, 20:24
Verwijderd
Maar toch, ik weet niet of je hier thuis bent, maar wat denk jij er van?

Vooruitstrevend kapitalisme? Innovatie? Ecologie? Etc...?

Of toch een samenhang van gebeurtenissen waardoor jķŪst Engeland doorbrak en de Industriele Revolutie kon beginnen.

Laatst gewijzigd op 10-06-2007 om 22:17.
Met citaat reageren
Oud 10-06-2007, 22:16
Verwijderd
Ikzelf kan me wel vinden in de :
ecologische oorsprong van de revolutie. Was een van de belangrijkste oorzaken.

Hierbij denk ik niet dat je kan zeggen dat er maar ťťn oorzaak is.

Verder kan ik me dus wel vinden in deze bron:

De ecologische oorsprong van de IndustriŽle Revolutie.
De IndustriŽle Revolutie heeft generaties van historici beziggehouden. Met de term wordt de overgang aangeduid die tussen 1760 en 1830 in Engeland plaatsvond, de mechanisatie van de katoennijverheid en ijzerproduktie, de invoering van stoommachines, en de komst van de fabriek. Al in de negentiende eeuw werd de term gebruikt, vooral de diegenen die iets wilden doen aan wat zij zagen als de trieste resultaten van deze ontwikkeling, achterbuurten, verpaupering, sociale desintegratie. Latere economische historici wilden vooral weten hoe deze snelle ontwikkeling tot stand was gekomen, en spraken van een `take off' (Rostow) of `spurt' (Gerschenkron). Zij zochten naar achterliggende economische mechanismen, en hadden meer oog voor de positieve gevolgen, het ontstaan van een moderne economie, groei van de levensstandaard en het bruto nationaal produkt. De afgelopen decennia is het beeld van de IndustriŽle Revolutie als de big bang van de moderniteit echter op deskundige wijze afgebroken. Er is op gewezen dat het eerder een gradueel proces betrof dan een revolutie, dat de stoommachine maar een marginale rol heeft gespeeld, dat lokale verscheidenheid groot was, dat `proto-industrialisering' een belangrijk factor is geweest, dat vernieuwing in de agrarische sector (er wordt zelf van `de agrarische revolutie' gesproken) een onmisbare basis had gelegd, dat de staat het industrialiseringsproces proces bevorderd heeft - dit in tegenstelling tot de visie dat het proces het resultaat was van een nieuwe, liberale `laissez faire' politiek, dat veranderingen in consumptie-patronen een grote stimulans waren, en dat de veranderende verhouding tussen man en vrouw evenzeer oorzaak als gevolg van het proces waren. Maar over twee dingen zijn vriend en vijand het eens; de ontwikkeling zette in Engeland in, en wordt bovenal getypeerd door een overgang van naar een `mineral based energy economy', met andere woorden, steenkool werd de voornaamste bron voor energie.
Ecologische omstandigheden hebben zonder twijfel een grote rol gespeeld bij de IndustriŽle Revolutie in Engeland in de achttiende eeuw. Tot de achttiende eeuw leverde het eiland alles waar de mens behoefte aan had: voedsel, drank, wol voor kleding, hout als bouw- en brandstof, paarden voor transport. Toen na de teruggang na circa 1700 de Engelse bevolking weer begon te groeien, werd de behoefte aan deze grondstoffen groter. Het gevolg was dat woest land in cultuur werd gebracht en moerassen werden ingepolderd, soms met Nederlandse hulp. De grond die gemeenschappelijk bezit van een dorp was, kwam steeds vaker in handen van particulieren en werd dan gebruikt voor meer intensieve bebouwing ('enclosures'). Van een graanexporterend land werd Engeland in deze periode een graanimporteur.


De toenemende bevolkingsdruk leidde tot schaarste aan voedsel en grondstoffen. Waarom eindigden de Engelsen niet, zoals de Paaseilanders, als koppensnellers? Dat kwam omdat er met creativiteit naar oplossingen werd gezocht. Het eerst voelbaar werd het tekort aan hout, belangrijk als bouwmateriaal en brandstof. Voor de bouw werd steeds meer hout geÔmporteerd, vooral uit ScandinaviŽ. Ook ging men steeds meer in steen te bouwen. Als brandstof werd hout vervangen door steenkool, niet alleen in huizen, maar ook in industrieŽn bij de produktie van glas (1610), bier (het drogen van mout, 1640), smelten van lood, koper en tin (1680). Alleen in de ijzerindustrie bleef hout, met name houtskool, als brandstof onmisbaar. Het winnen van ijzer uit erts vereiste hoogovens met een dermate hoge temperatuur, dat deze alleen door hout te stoken kon worden bereikt. De uitvinding van de door steenkool gestookte hoogoven, door Abraham Derby in 1709, loste dit grondstof probleem op. Deze uitvinding stond aan de basis van de IndustriŽle Revolutie, en vormde een stimulans voor de uitbreiding van de ijzerwinning.
Ook bij de mijnbouw speelde een grondstoffenprobleem: de ijzeraders die het dicht aan de oppervlakte lagen raakten uitgeput, en bij winning op grotere diepte stuitte men op het grondwater. Alleen wanneer dat werd weggepompt kon men dieper de grond in. Pompen werden aangedreven door mensen- , paarden- of windkracht, maar de opgewekte kracht bleef gering. Ook hier kwam de techniek te hulp. Al in 1631 werd de eerste stoommachine ontwikkeld om mijnpompen aan te drijven, al duurde het tot 1698 voordat de eerste bruikbare machine werd geconstrueerd, de 'Miners Friend'. In de achttiende eeuw volgde de perfectionering van de stoommachine onder andere door Boulton en Watt.
Kortom, het ecologische, en door de mens zelf veroorzaakte, tekort aan hout was een belangrijke stimulans voor de IndustriŽle Revolutie: vervangende grondstoffen vereisten nieuwe technieken, die op hun beurt de produktie stimuleerden.
Op andere gebieden is het zelfde patroon terug te vinden. Behalve in de mijnbouw en staalproductie brak de IndustriŽle Revolutie het eerst door in de textielindustrie. Hier ging het om de vervanging, ditmaal van het inlandse produkt wol door uit de koloniŽn, IndiŽ en Amerika, geÔmporteerde katoen. De katoenindustrie ontwikkelde zich na circa 1760 in een razend tempo, vooral bevorderd door technische vernieuwingen op het gebied van spinnen en weven.
Ook de grenzen van het traditionele vervoersysteem moesten doorbroken worden om de IndustriŽle Revolutie mogelijk te maken. Paarden waren niet geschikt voor bulk transport, bovendien waren ze duur. Ze werden gevoed met haver en andere granen, en waren daardoor directe concurrenten van de mens. De behoefte aan transport groeide echter, bijvoorbeeld omdat steenkool en ijzer slechts op bepaalde plaatsen in de grond aanwezig waren en naar elkaar toe moesten worden gebracht voor verdere verwerking. Het vervoerprobleem werd in eerste instantie opgelost door de aanleg van kanalen. Trekschuiten werden weliswaar nog steeds aangedreven door paarden, soms zelfs door mensen, maar hun energie werd op veel efficiŽntere manier gebruikt dan bij vervoer over de weg. Later werden spoorwegen aangelegd, waardoor het paard als lastdier uit de geschiedenis verdween. In de negentiende eeuw bleef het paard nog slechts een vervoermiddel voor de betere standen, om pas na 1900 plaats te maken voor fiets en auto. De oorlog met Napoleon had de Engelsen er extra bewust van gemaakt hoe duur paarden waren. Er moest zoveel voedsel naar de andere kant van het Kanaal worden gezonden om de paarden in leven te houden dat in het land zelf grote prijsstijgingen optraden, en zelfs voedselrellen plaatsvonden. Toch duurde het tot na de Eerste Wereldoorlog voordat de cavalerie paarden verving door gemotoriseerde tanks.
Voor tal van andere produkten begon een vervangingsproces, meestal van organisch naar anorganisch materiaal, zoals van hout naar steenkool en steen. Verlichting werd, om een laatste voorbeeld te geven, eeuwenlang verzorgd met waskaarsen, gemaakt van dierlijke vetten. Zulke kaarsen waren door schaarste van de grondstof duur; arme mensen hadden dan ook geen kaarsen in huis. De contributie van de leden van het Groningse gilde van de bakkersknecht werd 'wasgeld' genoemd: het geld was vooral bestemd voor de aanschaf van kaarsen die werden ontstoken in de kerk waar de gildeleden hun religieuze verplichtingen na moesten komen. Voor waskaarsen in de plaats kwam in de negentiende eeuw gasverlichting op basis van vergaste steenkool, wat veel goedkoper en efficiŽnter was. Het zoeken van vervangingsmiddelen is tot op heden een drijvende kracht achter de economische ontwikkeling. Natuurlijk vormde de zoektocht naar vervangende grondstoffen niet de enige oorzaak van de IndustriŽle Revolutie, zo'n monocausale voorstelling zou geen historicus willen geven, maar het is een factor te midden van andere. De geschiedenis van de mensheid in relatie tot grondstoffen kan bovendien nog op een geheel andere wijze geschreven worden: ze vormen millennia lang een bron van wrijving en een oorzaak van oorlogen, waarbij goud en zilver in de loop der tijd werd vervangen door ijzer en steenkool, later door olie (het zwarte goud) en in de toekomst mogelijk door water (het witte goud).
Tenslotte kan men zich afvragen waarom de IndustriŽle Revolutie in Engeland plaatsvond en niet in de Republiek der Verenigde Nederlanden, in menig opzicht de meest moderne samenleving van pre-industrieel Europa. Ook deze vraag is niet eenvoudig te beantwoorden. Een factor is dat hier brandstof in overvloed was, turf. Toen Nederlandse oorlogsschepen in de zeventiende eeuw twee Engelse vrachtschepen met steenkool opbrachten naar Rotterdam, bleek er hier geen koper voor te vinden te zijn. Ook op andere punten ontbrak kennelijk een voldoende basis, want Nederland industrialiseerde pas ver in de negentiende eeuw. Dit in tegenstelling tot BelgiŽ - na de afscheiding - waar wel kolen in de grond zaten, en dat als eerste land op het continent een moderne, zware industrie ontwikkelde.
Bron:
Dr. R.M.Dekker
Sociale en Politieke Aspecten van Pre-IndustriŽle Samenlevingen
Met citaat reageren
Oud 10-06-2007, 23:10
Daevrem
Daevrem is offline
Dit is meer wat voor het geschiedenisforum.


Ik weet niet waarom, maar ik kijk nooit op het geschiedenisforum. En dit terwijl dat een redelijke interesse van me is!
__________________
"Scriabins fifth and tenth piano sonata contain the most sublime organization of tones I have ever heard." - Shawn Lane
Met citaat reageren
Oud 11-06-2007, 01:12
Blood Fire Rage
Avatar van Blood Fire Rage
Blood Fire Rage is offline
Engeland was economisch voor een groot gedeelte afhankelijk van de uitvoer van wol. Juist in de stoffenindrustrie waren de vroege industriele uitvindingen nuttig. Daarnaast had Engeland veel kolen in de grond. De kolonien zorden voor een bron van grondstoffen (katoen) en voor een afzetmarkt.

Engelse rijken (veelal grondbezittende adel) investeerden hun geld graag in hun eigen bezit, in tegenstelling tot bijvoorbeeld de Nederlanders, die meer in anderen en in het buitenland investeerden.
__________________
Stelling onderbouwen aub.
Met citaat reageren
Oud 11-06-2007, 09:04
Verwijderd
Dat komt voornamelijk door de ontwikkeling van de wetenschap. Na de Renaissance werd het juk van de klassieken afgeworpen en werd de eerste primitieve wetenschappelijke methode ontwikkeld. De voornaamste figuur was Newton, niet verrassend dus een Engelsman.
Met citaat reageren
Oud 11-06-2007, 09:13
Blood Fire Rage
Avatar van Blood Fire Rage
Blood Fire Rage is offline
Citaat:
Mephostophilis schreef op 11-06-2007 @ 10:04 :
Dat komt voornamelijk door de ontwikkeling van de wetenschap. Na de Renaissance werd het juk van de klassieken afgeworpen en werd de eerste primitieve wetenschappelijke methode ontwikkeld. De voornaamste figuur was Newton, niet verrassend dus een Engelsman.
Maar waarom kwam de toepassing van de wetenschap toen en daar? Dat is de vraag.

Daarnaast is het wel toeval dat Newton een Engelsman was. Het grote merendeel van scientific thought was in Frankrijk geconcentreerd.
__________________
Stelling onderbouwen aub.
Met citaat reageren
Oud 11-06-2007, 09:17
Verwijderd
Citaat:
Blood Fire Rage schreef op 11-06-2007 @ 10:13 :
Maar waarom kwam de toepassing van de wetenschap toen en daar? Dat is de vraag.

Daarnaast is het wel toeval dat Newton een Engelsman was. Het grote merendeel van scientific thought was in Frankrijk geconcentreerd.
Misschien heeft het er iets mee te maken dat religie in die tijd in Engeland relatief weinig invloed had door de vorming van de Anglicaanse kerk. Sociaalmaatschappelijk was het tamelijk stabiel, en door de koloniŽn rijk.
Met citaat reageren
Oud 11-06-2007, 09:20
Blood Fire Rage
Avatar van Blood Fire Rage
Blood Fire Rage is offline
Citaat:
Mephostophilis schreef op 11-06-2007 @ 10:17 :
Misschien heeft het er iets mee te maken dat religie in die tijd in Engeland relatief weinig invloed had door de vorming van de Anglicaanse kerk. Sociaalmaatschappelijk was het tamelijk stabiel, en door de koloniŽn rijk.
Slim om de religie er bij te betrekken, ik denk dat je wel een goed punt hebt.

Of ze van die kolonien al erg rijk waren betwijfel ik trouwens. Kolonien waren toen niet veel meer dan handelsposten, en de vestigingskolonien (VS, Australie) kostten geloof ik meer geld dan ze opleverden. Belangrijker is denk ik dat Engeland de baas was op de zeeen, en daardoor gemakkelijker konden handelen.
__________________
Stelling onderbouwen aub.
Met citaat reageren
Oud 11-06-2007, 09:36
arPos
Avatar van arPos
arPos is offline
oorzaak:

Opkomst van sneller transport mensen en goederen
__________________
B. kiest tussen nergens vertroosting in vinden of door niet te speculeren of door filosofisch te redeneren, de derde optie betekent putten uit alle bronnen
Met citaat reageren
Oud 11-06-2007, 09:45
Blood Fire Rage
Avatar van Blood Fire Rage
Blood Fire Rage is offline
Citaat:
arPos schreef op 11-06-2007 @ 10:36 :
oorzaak:

Opkomst van sneller transport mensen en goederen
Nee man, dat is onzin. Stoommachines werden eerst gebruikt om mijnen leeg te pompen en stof mee te weven etc., en daarna pas voor vervoersmiddelen als schepen en treinen.
__________________
Stelling onderbouwen aub.
Met citaat reageren
Oud 11-06-2007, 10:04
RepsaJ Neretgun
RepsaJ Neretgun is offline
Nee de oorzaak = Stoommachine.
Met citaat reageren
Oud 11-06-2007, 10:24
Chimera
Avatar van Chimera
Chimera is offline
Citaat:
RepsaJ Neretgun schreef op 11-06-2007 @ 11:04 :
Nee de oorzaak = Stoommachine.
Inderdaad. Je kunt nijverheid pas grootschalig industrialiseren als je een betrouwbare, goedkope en krachtige krachtbron hebt. En die bestond voor de uitvinding van de stoommachine niet. Ik snap de vraag ook niet helemaal, het lijkt me vrij duidelijk hoe en waarom de industriele revolutie van de grond is gekomen.
Met citaat reageren
Ads door Google
Oud 11-06-2007, 10:39
Blood Fire Rage
Avatar van Blood Fire Rage
Blood Fire Rage is offline
Citaat:
Chimera schreef op 11-06-2007 @ 11:24 :
Inderdaad. Je kunt nijverheid pas grootschalig industrialiseren als je een betrouwbare, goedkope en krachtige krachtbron hebt. En die bestond voor de uitvinding van de stoommachine niet. Ik snap de vraag ook niet helemaal, het lijkt me vrij duidelijk hoe en waarom de industriele revolutie van de grond is gekomen.
Het idee van de stoommachine bestond als sinds de hellenistische tijd. Voor Christus dus. De vraag is waarom de stoommachine juist toen en daar opeens zo intensief gebruikt werd, en hoe het tot een hele industriele revolutie heeft kunnen leiden.
__________________
Stelling onderbouwen aub.
Met citaat reageren
Oud 11-06-2007, 11:23
Uice
Avatar van Uice
Uice is offline
De IndustriŽle Revolutie was al een tijdje geleden toch?
__________________
That's what happens when you look, lady. Now you're a salt pillar, and all the deer are gonna lick ya.
Met citaat reageren
Oud 11-06-2007, 11:29
Blood Fire Rage
Avatar van Blood Fire Rage
Blood Fire Rage is offline
Citaat:
Juice schreef op 11-06-2007 @ 12:23 :
De IndustriŽle Revolutie was al een tijdje geleden toch?
Eind 18e begin 19e eeuw. Dit topic valt onder het 'achtergronden' gedeelte van de naam van dit subforum
__________________
Stelling onderbouwen aub.
Met citaat reageren
Oud 11-06-2007, 11:37
Supreme Dutch
Je hebt gewoon een opdracht voor school omgebouwd tot een forumvraag, die je waarschijnlijk gewoon gaat copy/pasten en inleveren

Hulde
Met citaat reageren
Oud 11-06-2007, 12:01
Uice
Avatar van Uice
Uice is offline
SD, je sig.
__________________
That's what happens when you look, lady. Now you're a salt pillar, and all the deer are gonna lick ya.
Met citaat reageren
Oud 11-06-2007, 12:07
Chimera
Avatar van Chimera
Chimera is offline
Citaat:
Blood Fire Rage schreef op 11-06-2007 @ 11:39 :
Het idee van de stoommachine bestond als sinds de hellenistische tijd.
Het idee voor een vliegtuig is waarschijnlijk nog ouder, toch is ze het pas in 1903 echt gelukt.
Met citaat reageren
Oud 11-06-2007, 12:34
Supreme Dutch
Citaat:
Juice schreef op 11-06-2007 @ 13:01 :
SD, je sig.
Zodra zo'n kerel een kogel krijgt wel
Met citaat reageren
Advertentie
Oud 11-06-2007, 12:55
Blood Fire Rage
Avatar van Blood Fire Rage
Blood Fire Rage is offline
Citaat:
Chimera schreef op 11-06-2007 @ 13:07 :
Het idee voor een vliegtuig is waarschijnlijk nog ouder, toch is ze het pas in 1903 echt gelukt.
Ik meen me te herrinneren dat er in Alexandrie voor het jaar nul al eens een werkend stoom machientje geproduceerd was. Maar ik kan er naast zitten, mijn geheugen werkt niet altijd optimaal
__________________
Stelling onderbouwen aub.
Met citaat reageren
Oud 11-06-2007, 13:10
T_ID
Avatar van T_ID
T_ID is offline
Citaat:
Blood Fire Rage schreef op 11-06-2007 @ 13:55 :
Ik meen me te herrinneren dat er in Alexandrie voor het jaar nul al eens een werkend stoom machientje geproduceerd was. Maar ik kan er naast zitten, mijn geheugen werkt niet altijd optimaal
Lastig te zeggen. Rondje googlen op eerste stoommachine:
"1775 - James Watt verkoopt de eerste stoommachine."
"Denis Papin (1647-1712) bouwde de eerste stoommachine."
"Want in 1765 was aan de overzijde van het Kanaal door James Watt de eerste stoommachine gebouwd."
"In het jaar 1712 vond de Engelsman Newcomen de eerste stoommachine uit."

Schiet mij maar lek.
__________________
"Republicans understand the importance of bondage between a mother and child." - Dan Quayle
Met citaat reageren
Oud 11-06-2007, 14:01
Daevrem
Daevrem is offline
Heron van AlexandriŽ maakte machines die werkten dmv stoom.

Bijvoorbeeld de Aeolipile. Maar of je dat echt een 'steam engine' kon noemen weet ik niet.

En ook voor James Watt heb je een lange historie met allerlei machines die stoom gebruiken. Daar dat stond dan nog totaal los van een industriele revolutie. Die was toen nog niet mogelijk.

Je hebt ook Edward Somerset, Samuel Morland en Thomas Savery nog. Allemaal eerder an Newcomen.

Edward Somerset bouwde de eerste stoommachine die echt direct commercieel ingezet kon worden.
__________________
"Scriabins fifth and tenth piano sonata contain the most sublime organization of tones I have ever heard." - Shawn Lane

Laatst gewijzigd op 11-06-2007 om 14:03.
Met citaat reageren
Oud 11-06-2007, 14:13
Chimera
Avatar van Chimera
Chimera is offline
Citaat:
Daevrem schreef op 11-06-2007 @ 15:01 :
Bijvoorbeeld de Aeolipile. Maar of je dat echt een 'steam engine' kon noemen weet ik niet.
Nouja, ze leverden kracht op, maar die konden voor zover ik weet niet in iets nuttigs omgezet worden en bovendien was het in die tijd meer een curiositeit. Net zoals elektriciteit.

Citaat:
Daevrem schreef op 11-06-2007 @ 15:01 :
Edward Somerset bouwde de eerste stoommachine die echt direct commercieel ingezet kon worden.
Dat was het verschil: een economisch voordeel. Een stoommachine at behalve kolen niks, klaagde niet over werktijden, werd niet (vaak) ziek en hoefde niet betaald te worden, terwijl deze de krachtsinspanning van vele mensen kon leveren. De industriele revolutie was dus niets meer dan het commercieel exploiteren van de techniek van die tijd.
Met citaat reageren
Oud 11-06-2007, 15:02
Daevrem
Daevrem is offline
Ja, en dus kun je concluderen dat het niet alleen de kennis was om stoommachines te bouwen die de IR begon. Het was ook de commerciele vraag naar machines die het werk van mensen over konden nemen. Dat was daar voor niet en dus werden stoommachines ook niet doorontwikkeld.


Maar het is altijd moeilijk te verklaren waarom het toen ineens wel gebeurde. Net zoals de vraag waarom de mens ineens in dorpen ginven wonen en gewassen gingen verbouwen. Dat hadden ze ook veel veel eerder kunnen doen.

Misschien is het gewoon voor een groot deel toeval. Als het gebeurd dan moet het toch een keer gebeuren.
__________________
"Scriabins fifth and tenth piano sonata contain the most sublime organization of tones I have ever heard." - Shawn Lane
Met citaat reageren
Oud 11-06-2007, 15:11
Verwijderd
Citaat:
RepsaJ Neretgun schreef op 11-06-2007 @ 11:04 :
Nee de oorzaak = Stoommachine.
Nee, de stoommachine kon ontwikkeld worden omdat de wetenschap de technologie daarvoor bood.
Met citaat reageren
Oud 11-06-2007, 19:29
Verwijderd
Citaat:
Supreme Dutch schreef op 11-06-2007 @ 12:37 :
Je hebt gewoon een opdracht voor school omgebouwd tot een forumvraag, die je waarschijnlijk gewoon gaat copy/pasten en inleveren

Hulde
Neehoor, want ik heb daarvoor al een studie van R.M Dekker gebruikt die ik iets hoger inschat dan jullie.
Met citaat reageren
Oud 11-06-2007, 19:32
Verwijderd
Grondstof, het van hout naar steenkool gaan vind ik een van de belangrijkste punten hierdoor kwamen er nieuwe technieken en zodoende meer productie etc..
Met citaat reageren
Oud 11-06-2007, 19:40
Blood Fire Rage
Avatar van Blood Fire Rage
Blood Fire Rage is offline
En arbeid zal wel duur geweest zijn, zodat het daadwerkelijk winstgevend was om zo'n duur onding (want dat waren het) in te zetten. Zolang mensenarbeid goedkoper is, is er geen reden om die machine verder te ontwikkelen.
__________________
Stelling onderbouwen aub.
Met citaat reageren
Oud 11-06-2007, 19:42
T_ID
Avatar van T_ID
T_ID is offline
Vergeet de division of labour niet. Ook een niet onbelangrijke ontwikkeling, anders was het allemaal bij kleinschalige workshops gebleven en was er nooit een industrie ontstaan.
__________________
"Republicans understand the importance of bondage between a mother and child." - Dan Quayle
Met citaat reageren
Oud 11-06-2007, 19:42
Verwijderd
Citaat:
Blood Fire Rage schreef op 11-06-2007 @ 20:40 :
En arbeid zal wel duur geweest zijn, zodat het daadwerkelijk winstgevend was om zo'n duur onding (want dat waren het) in te zetten. Zolang mensenarbeid goedkoper is, is er geen reden om die machine verder te ontwikkelen.
Klopt, maar op den duur kwamen ze erachter dat ze nůg meer geld konden verdienen met investeren in die machines. Ook al was arbeid goedkoop.

Het is natuurlijk een samenhang van in elkaar grijpende factoren, en ik had het hier laatst op school over en vroeg me af hoe jullie erover dachten.
Met citaat reageren
Ads door Google
Oud 11-06-2007, 20:00
Blood Fire Rage
Avatar van Blood Fire Rage
Blood Fire Rage is offline
Citaat:
T_ID schreef op 11-06-2007 @ 20:42 :
Vergeet de division of labour niet. Ook een niet onbelangrijke ontwikkeling, anders was het allemaal bij kleinschalige workshops gebleven en was er nooit een industrie ontstaan.
Dat begon al eeuwen eerder, in de 15e eeuw. Het heet handelskapitalisme, en volgens mij is het een voorloper van industrieeel kapitalisme.
__________________
Stelling onderbouwen aub.
Met citaat reageren
Oud 11-06-2007, 20:19
Verwijderd
Citaat:
Blood Fire Rage schreef op 11-06-2007 @ 21:00 :
Dat begon al eeuwen eerder, in de 15e eeuw. Het heet handelskapitalisme, en volgens mij is het een voorloper van industrieeel kapitalisme.
Ik was ook al aant denken.
Met citaat reageren
Oud 11-06-2007, 22:05
RepsaJ Neretgun
RepsaJ Neretgun is offline
Citaat:
Mephostophilis schreef op 11-06-2007 @ 16:11 :
Nee, de stoommachine kon ontwikkeld worden omdat de wetenschap de technologie daarvoor bood.
Voeg er dan aan toe; "als eerste in England".

Met stoommachines kon steeds meer dingen ge-automatiseerd worden.
Met citaat reageren
Oud 11-06-2007, 22:12
T_ID
Avatar van T_ID
T_ID is offline
Citaat:
RepsaJ Neretgun schreef op 11-06-2007 @ 23:05 :
Voeg er dan aan toe; "als eerste in England".

Met stoommachines kon steeds meer dingen ge-automatiseerd worden.
Gemechaniseerd denk ik. Automatisering vond iestjes later plaats.
__________________
"Republicans understand the importance of bondage between a mother and child." - Dan Quayle
Met citaat reageren
Oud 11-06-2007, 22:40
Verwijderd
Citaat:
RepsaJ Neretgun schreef op 11-06-2007 @ 23:05 :
Voeg er dan aan toe; "als eerste in England".

Met stoommachines kon steeds meer dingen ge-automatiseerd worden.
Maar je moet verder terug denken bij de oorzaken. Wanneer kwam de stoommachine door grondstoffen, steenkool. Steenkool heeft voor de wetenschap en productie in Engeland een van de grootste rollen gespeelt van de Industriele Revolutie.

Btw, wat T_ID zegt, mechanisatie.
Met citaat reageren
Oud 12-06-2007, 18:28
RepsaJ Neretgun
RepsaJ Neretgun is offline
Citaat:
T_ID schreef op 11-06-2007 @ 23:12 :
Gemechaniseerd denk ik. Automatisering vond iestjes later plaats.
foutje

Citaat:
Maar je moet verder terug denken bij de oorzaken. Wanneer kwam de stoommachine door grondstoffen, steenkool. Steenkool heeft voor de wetenschap en productie in Engeland een van de grootste rollen gespeelt van de Industriele Revolutie.
Als je verder terug denkt zie je volgens mij dat Nederland op het moment voor lag, en Engeland volgde kwa economishe grootmacht.
Met citaat reageren
Oud 12-06-2007, 18:51
T_ID
Avatar van T_ID
T_ID is offline
Mwo, hier in An Introduction to Human Geography schrijft Terry Slater voor Engeland dat een grote aanjager van de industriŽle revolutie was dat grote stukken land van de kerk onteigend werken en overgedragen werden aan seculiere krachten. Met het einde van de wurggreep van de kerk op de landerijen was de weg vrij voor andere processen, waaronder die processen die de industriŽle revolutie startten. En uit de middelbare school boekjes natuurlijk: de enclosure movement.

Het boek verhaalt over ene Willam Stumpe die na het decreet van Henry VIII een abdij ombouwd tot een enorme weeffabriek, terwijl een dergelijke onderneming onder het juk van de kerk uitgeperst zou zijn en financieel onhaalbaar was geweest.
In dat opzicht is de mate waarin religie is afgebroken bepalend voor het op gang komen van de vooruitgang die de industriŽle revolutie versnelde en kenmerkte.

Oost-Europa gebeurde weinig aan de beteugeling van de kerk en andere machtsverhoudingen, behalve een enkele verloren vorst in Polen, en de kerk hield op zijn beurt de adel in het zadel.
Het patroon handhaaft zich doordat Oost-Europa zeer lang feodaal is gebleven, laat industrialiseerde en altijd tot de semi-perifierie bleef behoren.
__________________
"Republicans understand the importance of bondage between a mother and child." - Dan Quayle
Met citaat reageren
Oud 12-06-2007, 20:46
koelieboelie
koelieboelie is offline
Oorzaken industriele revolutie

Inmiddels zijn al meer dan veertig oorzaken aangegeven voor de industriŽle revolutie in Engeland. Ze zijn wel ingedeeld in de zes groepen: a. kapitaalaccumulatie; b. innovaties; c. gunstige omstandigheden (voldoende aanwezigheid van grondstoffen, arbeid, inventief en organisatorisch vermogen); d. vrijhandel, zodat Engeland de massaproductie zonder problemen kwijt kon; e. uitbreiding van de markt; f. diversen, zoals goede oogsten en een gunstige afloop van de oorlog met Frankrijk. Over het algemeen dateert men het begin van de eerste IndustriŽle Revolutie rond 1740, toen de bevolking snel begon te groeien en de vraag naar goederen dus sterk toenam, of ook wel rond 1780, toen de mechanisatie in diverse sectoren goed doorzette en de Ďcanal-boomí, die aan de aanleg van de spoorwegen voorafging, een hoogtepunt beleefde. Het eindpunt wordt meestal geplaatst rond 1850, toen de Engelse economische suprematie onaantastbaar gevestigd was (elders moest het toen eigenlijk allemaal nog beginnen). Dit kwam sterk tot uiting op de in 1851 te Londen gehouden wereldtentoonstelling, die een verpletterende demonstratie van de Engelse voorsprong was. Eigenlijk wordt ook wel gesproken van een tweede IndustriŽle Revolutie, gekenmerkt door de opkomst van elektriciteit, de auto en de aardolie-industrie, en een derde IndustriŽle Revolutie, die wordt gekoppeld aan de groei van informatica (de leer van de mechanische verzameling en verwerking van informatie) en tevens aan de uitbouw van de elektronische en de chemische nijverheid. Een dergelijke benadering stoelt echter op de inmiddels toch wel enigszins verouderde visie dat een industriŽle revolutie vrijwel uitsluitend een technisch verschijnsel is.
In sociaal opzicht heeft de IndustriŽle Revolutie het fabrieksproletariaat geschapen. Vooral in de beginperiode waren er uiterst slechte arbeidsomstandigheden: bedompte en gevaarlijke fabrieken; lange werktijden, ook voor vrouwen en kinderen; slechte behuizing in snel groeiende steden. De fabrieken moesten continu draaien en brachten dus de dictatuur van de klok. De mensen konden niet meer hun eigen werktempo bepalen. Vrouwen en kinderen waren goedkope en dus gewilde arbeidskrachten. Het kwam vaak voor dat zij het gezinsinkomen moesten verdienen. Daarmee werd de autoriteit van de man als gezinshoofd, die vaak langer aan het ambachtelijk patroon vasthield, aangetast, met alle frustraties en spanningen van dien. Afkeer van het industriŽle systeem kwam aanvankelijk tot uiting in ongeorganiseerde acties (Ďmachinebestormingí). Daarna poogde men verbetering te verkrijgen via het streven naar algemeen kiesrecht en door middel van de oprichting van vakverenigingen.
De IndustriŽle Revolutie heeft voor vrijwel alle sociale groepen materiŽle verbetering gebracht. Massafabricage van goederen maakte dat veel zaken, waaronder primaire levensbehoeften zoals kleding, zeer goedkoop werden. Daarnaast zorgde de rationalisatie in de landbouw er voor dat Engeland definitief ontsnapte aan de Ďbevolkingstheorieí dat bevolkingsgroei in een volgend stadium altijd door hongersnood en epidemieŽn werd teruggehouden. Overigens is de discussie over de vraag of de levensstandaard van de arbeiders in Engeland in het kader van de IndustriŽle Revolutie is gestegen, al meer dan een eeuw gaande. De koele rekenaars, die een objectieve verbetering hebben gemeten, en degenen die stellen dat slechts telt dat de arbeiders zelf vonden dat zij er slecht aan toe waren, zijn het nog steeds fundamenteel met
Met citaat reageren
Oud 12-06-2007, 21:42
Verwijderd
Citaat:
RepsaJ Neretgun schreef op 12-06-2007 @ 19:28 :
foutje


Als je verder terug denkt zie je volgens mij dat Nederland op het moment voor lag, en Engeland volgde kwa economishe grootmacht.
HŪer heb je helemaal gelijk in. Nederland lag als prť-industrieel land voor op Engeland. Alleen het verschil was dat ze niet mechaniseerden en meer productie hadden was dat ze genoeg turf hadden. Hierdoor kwamen er geen stoommachines etc.. Engeland die dit wťl had en daarnaast het nodige kapitaal etc.. Kon dit dus wel.

Je ziet ook dat op het vaste continent Belgie (land met meeste steenkool op het continent) als eerste industrialiseerde.
Met citaat reageren
Advertentie
Reageren

Topictools Zoek in deze topic
Zoek in deze topic:

Geavanceerd zoeken

Regels voor berichten
Je mag geen nieuwe topics starten
Je mag niet reageren op berichten
Je mag geen bijlagen versturen
Je mag niet je berichten bewerken

BB code is Aan
Smileys zijn Aan
[IMG]-code is Aan
HTML-code is Uit

Spring naar


Alle tijden zijn GMT +1. Het is nu 14:18.