Oud 06-07-2003, 13:13
$@nd€r $@l@m@nd€r
$@nd€r $@l@m@nd€r is offline
Ik heb dit op op A&N geplaatst i.p.v. S&S omdat het zo actueel is.

Meer ruimte en keuzemogelijkheden voor scholen

Scholen, leraren en leerlingen krijgen binnen de tweede fase van het voortgezet onderwijs meer ruimte en meer keuzemogelijkheden. Er komen meer keuzevakken en minder verplichte vakken. Deelvakken worden vervangen door hele vakken. De examenvoorschriften worden drastisch beperkt. Dit zijn enkele belangrijke punten uit het voorstel van minister Van der Hoeven over de tweede fase waarmee de ministerraad akkoord is gegaan. Het voorstel wordt naar de Tweede Kamer gestuurd. De aanpassingen in de tweede fase gaan per 1 augustus 2007 in.

Het huidige voorstel bouwt voort op de hoofdlijnen uit de notitie 'Continuïteit en vernieuwing in de tweede fase havo en vwo van januari 2002 (zie persbericht 1, d.d. 18-01-2002) en het conceptvoorstel ‘Ruimte laten en keuzes bieden in de tweede fase havo en vwo’ (zie persbericht 1, d.d. 09-01-2003). Dit voorstel heeft geleid tot reacties van vrijwel alle organisaties.

In het voorstel ligt de nadruk op de keuzevrijheid en het vermogen van scholen, leraren en leerlingen om zelf oplossingen aan te dragen. Het huidige, vrij complexe en versnipperde, systeem van vakken en deelvakken wordt vervangen door een eenvoudiger systeem van volledige vakken. Het doel is dat er herkenbare, aantrekkelijke en haalbare vakkenpakketten ontstaan, waarbinnen variatie mogelijk is. De grotere variatie maakt het ook aantrekkelijker voor leerlingen. Zo zullen door meer keuzemogelijkheden de bètaprofielen aantrekkelijker worden voor een grotere groep leerlingen. Voor scholen wordt het makkelijker een en ander te organiseren en er komt meer ruimte voor alternatieve werkvormen (bijvoorbeeld stages), verdieping of praktisch werk. Leraren krijgen meer ruimte om eigen keuzen te maken binnen het vak.

Bèta en techniek

Het kabinet is tegemoetgekomen aan de wens om natuurkunde als vierde vak in het profiel natuur en gezondheid op te nemen. Maar zij stelt, dat voor het bevorderen van een succesvolle doorstroom naar studies op het gebied van bèta en techniek meer nodig is. De bètavakken (wiskunde, natuurkunde, scheikunde, biologie) moeten op termijn worden vernieuwd. En er moeten goede afspraken komen over de afstemming van het hoger onderwijs op het havo en vwo. Het voortgezet onderwijs levert voldoende leerlingen af met een bètaprofiel, maar er stromen te weinig leerlingen door naar de vervolgstudies. En het rendement van die studies is niet hoog. Op Prinsjesdag worden meer maatregelen bekend gemaakt om de succesvolle doorstroming naar bètastudies te bevorderen.

Profielen
De vier profielen (natuur en techniek, natuur en gezondheid, economie en maatschappij en cultuur en maatschappij) blijven. De mogelijkheid om profielen te combineren wordt vergroot. Elk profiel kent een gemeenschappelijk deel, een profielspecifiek deel en een vrij deel. Het aantal verplichte vakken binnen het gemeenschappelijk deel en het profieldeel wordt kleiner. Het vrije deel wordt daarmee groter.

Gemeenschappelijk deel
Nederlands en Engels blijven zowel voor havo als vwo verplicht. In het vwo zijn de beide deeltalen Frans 1 en Duits 1 vervangen door één volledige tweede moderne (vreemde) taal (Frans, Duits, Spaans, Russisch, Italiaans, Fries, Turks of Arabisch). Leerlingen die een derde of eventueel vierde moderne vreemde taal willen volgen, kunnen hiervoor kiezen binnen het vrije deel. Voor sommige groepen leerlingen (bijvoorbeeld dyslectische leerlingen) kan de school de tweede vreemde taal vervangen door een ander vak. In het havo is er in het gemeenschappelijk deel geen ruimte voor een volledige tweede moderne vreemde taal. Leerlingen die meer talen willen volgen kunnen dit doen binnen het vrije deel. Maatschappijleer, culturele en kunstzinnige vorming 1 en lichamelijke opvoeding blijven verplicht voor alle havo/vwo leerlingen. In het vwo blijft algemene natuurwetenschappen voor iedereen verplicht.

Profieldelen
In elk profieldeel havo en vwo komen drie volledige vakken: een 'kernvak' voor dat profiel, wiskunde en een ander vak passend binnen het profiel. Naar aanleiding van de reacties op het conceptvoorstel krijgt het profiel natuur en gezondheid natuurkunde als vierde vak. In de profielen in het vwo gaat het aantal uren wiskunde iets omhoog in vergelijking met het conceptvoorstel.

In het profiel cultuur en maatschappij havo is wiskunde straks niet verplicht, maar kan het vak in het vrije deel worden gekozen. Binnen dit havo-profiel is een tweede moderne vreemde taal wel verplicht.

Het vrije deel
Het vrije deel bestaat uit twee te kiezen examenvakken en een geheel vrij deel. Het profiel natuur en gezondheid krijgt één keuzevak.

De keuze van het examenvak is in principe aan de leerling, maar de school hoeft niet alle keuzemogelijkheden aan te bieden.
Het geheel vrije deel wordt ook echt vrij. Het mag worden gevuld met niet-examenonderdelen, maar verplicht is dat niet. Het mag ook worden besteed aan bijvoorbeeld extra tijd voor de examenvakken.

Vanaf de start van de tweede fase (1998/1999) is periodiek onderzoek gedaan naar de praktijk op scholen. Uit rapporten blijkt dat er sprake is van werkdruk voor leraren, werklast voor leerlingen en dat de organiseerbaarheid van de tweede fase voor scholen kan worden verbeterd. Volgens de inspectie zijn er verschillende oorzaken voor de eerder geconstateerde overladenheid. De inspectie heeft onderscheid gemaakt tussen factoren die een gevolg zijn van het invoeringsproces die de scholen zelf kunnen oplossen (bijvoorbeeld spreiding van praktische opdrachten en toetsen) en factoren die buiten de invloedssfeer van de school liggen. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om versnippering in het programma en de overladenheid in het totale programma (vooral in het havo).


Bron: persbericht ministerie van OCW

vernieuwing havo schema en vernieuwingen vwo schema

Mijn vraag aan iedereen hier luidt: Wat vindt jij van de vernieuwingen? Vermeld ook even of je havo of vwo doet, en welk profiel

Ikzelf doe havo E&M. Als ik naar het schema van de verniewingen in de havo kijk, vindt ik het jammer dat ckv1 nog steeds verplicht in het gemeenschappelijk deel zit. Je leert er m.i. niets van, het zou echt een keuzevak moeten zijn. Ik ben wel erg blij dat Frans/Duits 1 niet meer verplicht is, helaas wordt dat in het VWO gewoon verangen door een gehele verplcihte tweede moderne taal. Ook is het een goede zaak dat economie 1,2 nu gewoon economie genoemd is. Het was natuurlijk al ec12 bij E&M, maar deze naamgeving is handiger. Meer uren voor Wiskunde AB (AB??? geen A?) was volgens mij niet nodig geweest. Op zich goed dat er nu een keuze is tussen maatschappijleer, aardrijkskunde en geschiedenis. Jammer dat mensen dan niet meer geschiedenis EN ak zouden kunnen volgen. Ook vind ik het een goede zaak dat er voor vakken uit het vrije deel meer uren zijn gereserveerd. Beetje jammer dat filosofie weg is.

Mijn conclusie: dit is een goede verbetering. Nu nog ckv uit het gemeenschappelijk deel en nog wat andere kleine dingen veranderen, en dan is het perfect.
__________________
Politiek is interessant, want het gaat over het bestuur van het land :D | Voorheen bekend als 'S@nder'.

Laatst gewijzigd op 06-07-2003 om 13:17.
Met citaat reageren
Advertentie
Oud 06-07-2003, 13:24
Go
Avatar van Go
Go is offline
Waar ik een hekel aan heb is CKV. Volgens mij is CKV nou het laatste waar je later wat mee zult opschieten. Natuurlijk is het leuk dat je het gehad hebt, maar zo zijn er zoveel vakken die, volgens mij, veel belangrijker zijn.
Met citaat reageren
Oud 06-07-2003, 13:30
8m&m85
8m&m85 is offline
VWO 6 N&T

Ik vind de wijzigingen als ik eerlijk ben licht bezopen. Het is gedaan om de werklast te verlichten, misschien is dat gelukt, dat is vooraf denk ik niet in te schatten. Maar in een tijd waarin de kranten vol staan over te weinig betaleerlingen, lijkt het me weinig zinvol om het N&T-profiel zo te verkleinen. De echte beta's hebben nu nog minder harde beta vakken dan nu al het geval is en worden zo minder goed opgeleid voor een wis-, natuur-, of scheikunde studie. Het systeem met deelvakken, was inderdaad niet geweldig, maar het zorgde er wel voor dat de wat meer harde beta vakken kon hebben dan de ander (hetzlefde geldt voor ec(1,2)). Dus de N&t'ers hadden zo meer natuur, wis en scheikunde, nu hebben ze evenveel als de N&G'ers op zich niet erg natuurlijk, maar het profiel N&T zal daardoor nog minder gekozen worden, denk ik, omdat er dan nog 2 examenvakken bij gekozen worden, en dan is dat snel bio denk ik en dan heb je al N&G. Je doet dus als je N&G doet, sowieso al een dubbel profiel, lijkt me een beetje raar dat dat kan eigenlijk.
Dus ik denk dat dit niet goed is voor de bevordering van beta-studies, waar zo over gezeurd wordt in de pers dat dat nodig is.
Ik vind het ook vreemd dat bij E&M je zelf mag kiezen tussen Geschiedenis, aardrijkskunde, maatschappijleer, het oude profiel was, zoals ik van klasgenoten begreep, best te doen en een goede combinatie. En omdat geschiedenis 1 ook al niet meer verplicht is, verdwijnt zo het historisch besef nog sneller.

Het positieve aan dit voorstel vind ik dat voor VWO er een 2e moderne vreemde taal verplicht is en dan wel volledig, dus niet zoiets onvolledigs als het nu is. En dat geschiedenis 1 verdwijnt vind ik op zich fijn, maar ik weet niet of het wenselijk is, ik denk achteraf dat het best leerzaam is geweest, al dacht ik er op het moment zelf anders over.
HEt beste vind ik eigenlijk dat ANW in uren verminderd is, van mij hadden ze het helemaal mogen schrappen (voor natuurprofielen helemaal).
__________________
Don't squander time, that's the stuff life's made of
Met citaat reageren
Oud 06-07-2003, 13:41
D@mien
Avatar van D@mien
D@mien is offline
Natuurkunde zit al in N&G...dus wat ze willen toevoegen is mij een raadsel...
CKV moet vervallen...is en blijft nutteloos.....leer je nix van en is tijdverspilling..
ANW blijft verplicht op vwo...dom...een NT of NG leerling heeft hier niets aan...dit krijgt ie al in zn profielvakken...
De maatschappijrichting moet ANW krijgen en de natuur richting Maatschappijleer...

Wat ik mij nou afvraag: wat doen ze om het leed van de proefkonijnen (de huidinge 2e fase leerlingen dus), die is veroorzaakt door de enorme inperfectie van het systeem, een beetje te verzachten?
Ik (NG) ben bijvoorbeeld 2x blijven zitten op wiskunde...het tempo lag te hoog etc. Nu daar meer uren voor komen zal het tempo wat lager worden, en is er meer tijd op school om er aan te werken en vragen te stellen enzo..
Die 2 jaar extra hebben me wel erg veel geld gekost, en ik ben niet de enige die is bezweken onder de druk van oa wiskunde..
Is het dan niet fatsoenlijk om mensen zoals ik een soort van vergoeding te geven voor de aangerichte schade? (in de vorm van korting op verdere studiejaren oid)
M.a.w.: Laten ze het slachtvee van de 2e fase stikken??
__________________
A Hero has died.. Steve Irwin - 22-02-1962 - 04-09-2006
Met citaat reageren
Oud 06-07-2003, 14:19
naam onbekend
Avatar van naam onbekend
naam onbekend is offline
Citaat:
D@mien schreef op 06-07-2003 @ 13:41:
Wat ik mij nou afvraag: wat doen ze om het leed van de proefkonijnen (de huidinge 2e fase leerlingen dus), die is veroorzaakt door de enorme inperfectie van het systeem, een beetje te verzachten?
Niets natuurlijk.
Citaat:
Laten ze het slachtvee van de 2e fase stikken??
Uiteraard.

Sorry, ik had even zin in een cynische reply.
__________________
There's no such thing as a winnable war, it's a lie we don't believe anymore | Met rijbewijs! :cool:
Met citaat reageren
Oud 06-07-2003, 14:46
Verwijderd
CKV is idd misschien niet uitermate nuttig, maar het is ook ongeveer het enige relaxte en redelijk leuke vak. Dat ligt natuurlijk ook heel erg aan de docent, maarja. Verder leer je er wel een aantal cultureel interessante dingen. Over bepaalde muziekstylen, films, toneel enz.

Wat ik vreemd vind, is het stuk over dit onderwerp in de telegraaf. Volgens de telegraaf hadden NT leerlingen nu maar 1 vak om te kiezen voor hun vrije deel. Ik ben echter ook een NT leerling, maar ik heb min of meer 3 vakken in mn vrije deel, MnO, Ec1en2. Daarvan is Ec2 buiten mijn rooster, dus die telt eigenlijk niet bij de 3. Maar dan alsnog houd ik 2 vakken over ipv 1, volgens de telegraaf.

Verder vind ik het idioot dat ze het VWO maar makkelijker blijven maken. Op deze manier wordt het VWO op den duur ook bereikbaar voor de wat minder slimme mensen onder ons. Dat is natuurlijk niet de bedoeling. Het diploma moet wel wat waard blijven..

Wat ik wel goed vind, is dat ze de talen gaan aanpakken. Het is toch idioot dat je wel leert lezen (op het VWO), maar niet leert spreken of schrijven? Daar schiet/schoot je dus niks mee op.

Laatst gewijzigd op 06-07-2003 om 14:54.
Met citaat reageren
Oud 06-07-2003, 15:06
De Veroorzaker
Avatar van De Veroorzaker
De Veroorzaker is offline
Citaat:
D@mien schreef op 06-07-2003 @ 13:41:

Wat ik mij nou afvraag: wat doen ze om het leed van de proefkonijnen (de huidinge 2e fase leerlingen dus), die is veroorzaakt door de enorme inperfectie van het systeem, een beetje te verzachten?
Ik (NG) ben bijvoorbeeld 2x blijven zitten op wiskunde...het tempo lag te hoog etc. Nu daar meer uren voor komen zal het tempo wat lager worden, en is er meer tijd op school om er aan te werken en vragen te stellen enzo..
Die 2 jaar extra hebben me wel erg veel geld gekost, en ik ben niet de enige die is bezweken onder de druk van oa wiskunde..
Is het dan niet fatsoenlijk om mensen zoals ik een soort van vergoeding te geven voor de aangerichte schade? (in de vorm van korting op verdere studiejaren oid)
M.a.w.: Laten ze het slachtvee van de 2e fase stikken??
Hoorde zelf ook tot die proefkonijnen, ik deed N&T met biologie en ben op 4 HAVO blijven zitten.
Ik vind dat ik mijn diploma wel zou moeten kunnen inruilen voor een huidig VWO-diploma.
Nee, dat is natuurlijk overdreven maar dat zijn deze wijzigingen ook, ik denk dat het zo echt te gemakkelijk wordt en dat de mensen die zo een diploma halen het op hun vervolgopleiding zwaarder gaan krijgen dan ikzelf en de rest van de proefkonijnen.
__________________
Welcome to your mom's house!
Met citaat reageren
Oud 06-07-2003, 18:58
Miess
Miess is offline
Hier springen de tranen van in m'n ogen.

Ten eerste zijn ze lekker op tijd. In 2007. Ten tweede bezuinigen ze iets waarvan juist is gebleken dat ze af moeten blijven: de exacte vakken. Kortom: voer de mammoetwet weer in!!
Met citaat reageren
Oud 07-07-2003, 10:31
Verwijderd
Citaat:
D@mien schreef op 06-07-2003 @ 13:41:

M.a.w.: Laten ze het slachtvee van de 2e fase stikken??
Nee, die krijgen als beloning het nieuwe ba/ma-systeem op de universiteit.
Met citaat reageren
Oud 07-07-2003, 10:55
$@nd€r $@l@m@nd€r
$@nd€r $@l@m@nd€r is offline
Citaat:
8m&m85 schreef op 06-07-2003 @ 13:30:
VWO 6 N&T

Ik vind de wijzigingen als ik eerlijk ben licht bezopen. Het is gedaan om de werklast te verlichten, misschien is dat gelukt, dat is vooraf denk ik niet in te schatten. Maar in een tijd waarin de kranten vol staan over te weinig betaleerlingen, lijkt het me weinig zinvol om het N&T-profiel zo te verkleinen. De echte beta's hebben nu nog minder harde beta vakken dan nu al het geval is en worden zo minder goed opgeleid voor een wis-, natuur-, of scheikunde studie. Het systeem met deelvakken, was inderdaad niet geweldig, maar het zorgde er wel voor dat de wat meer harde beta vakken kon hebben dan de ander (hetzlefde geldt voor ec(1,2)). Dus de N&t'ers hadden zo meer natuur, wis en scheikunde, nu hebben ze evenveel als de N&G'ers op zich niet erg natuurlijk, maar het profiel N&T zal daardoor nog minder gekozen worden, denk ik, omdat er dan nog 2 examenvakken bij gekozen worden, en dan is dat snel bio denk ik en dan heb je al N&G. Je doet dus als je N&G doet, sowieso al een dubbel profiel, lijkt me een beetje raar dat dat kan eigenlijk.
Dus ik denk dat dit niet goed is voor de bevordering van beta-studies, waar zo over gezeurd wordt in de pers dat dat nodig is.
Ik vind het ook vreemd dat bij E&M je zelf mag kiezen tussen Geschiedenis, aardrijkskunde, maatschappijleer, het oude profiel was, zoals ik van klasgenoten begreep, best te doen en een goede combinatie. En omdat geschiedenis 1 ook al niet meer verplicht is, verdwijnt zo het historisch besef nog sneller.

Het positieve aan dit voorstel vind ik dat voor VWO er een 2e moderne vreemde taal verplicht is en dan wel volledig, dus niet zoiets onvolledigs als het nu is. En dat geschiedenis 1 verdwijnt vind ik op zich fijn, maar ik weet niet of het wenselijk is, ik denk achteraf dat het best leerzaam is geweest, al dacht ik er op het moment zelf anders over.
HEt beste vind ik eigenlijk dat ANW in uren verminderd is, van mij hadden ze het helemaal mogen schrappen (voor natuurprofielen helemaal).
Nu je het zegt, dat is inderdaad een beetje vreemd. In de coumenten staat dat N&T 320 slu's verliest en dat dus 1520 wordt, en dat N&G er dus slu's bij krijgt, zodat het uitkomt op 1960. N&T lijkt zo een 'light' versie van N&G, en geeft dus geen aanleiding om N&T te kiezen.

Zoals ik zelf al zij was geschiedenis en aardrijkskunde een prima combinatie, ik denk dat beide verplicht zouden moeten zijn voor E&M. Geef dan op zijn minst de mogelijkheid om ze allebei te kiezen, maar dat kan dus niet...

Over de 2de volledige moderne taal die op het VWO verplicht is, ben ik het totaal niet met je eens. Dat had gewoon een keuze moeten zijn. Engels is de wereldtaal waar je overal mee uit de voeten kan, dat is de enige vreemde taal die terecht verplicht is. Een 2de moderne taal is niet essentiëel, dat is optioneel. Als mensen een tweede vreemde taal willen leren omdat ze dat nodig denken te hebben dan moeten zij dat kunnen, maar het is verschrikkelijk dom om dat verplicht te stellen. Destijds was het verplichte Frans 1 en Duits 1 op het VWO een reden voor mij om niet voor het VWO te kiezen. Dom dom dom.
__________________
Politiek is interessant, want het gaat over het bestuur van het land :D | Voorheen bekend als 'S@nder'.

Laatst gewijzigd op 07-07-2003 om 14:09.
Met citaat reageren
Oud 07-07-2003, 10:58
$@nd€r $@l@m@nd€r
$@nd€r $@l@m@nd€r is offline
Citaat:
D@mien schreef op 06-07-2003 @ 13:41:
Natuurkunde zit al in N&G...dus wat ze willen toevoegen is mij een raadsel...
CKV moet vervallen...is en blijft nutteloos.....leer je nix van en is tijdverspilling..
ANW blijft verplicht op vwo...dom...een NT of NG leerling heeft hier niets aan...dit krijgt ie al in zn profielvakken...
De maatschappijrichting moet ANW krijgen en de natuur richting Maatschappijleer...

Wat ik mij nou afvraag: wat doen ze om het leed van de proefkonijnen (de huidinge 2e fase leerlingen dus), die is veroorzaakt door de enorme inperfectie van het systeem, een beetje te verzachten?
Ik (NG) ben bijvoorbeeld 2x blijven zitten op wiskunde...het tempo lag te hoog etc. Nu daar meer uren voor komen zal het tempo wat lager worden, en is er meer tijd op school om er aan te werken en vragen te stellen enzo..
Die 2 jaar extra hebben me wel erg veel geld gekost, en ik ben niet de enige die is bezweken onder de druk van oa wiskunde..
Is het dan niet fatsoenlijk om mensen zoals ik een soort van vergoeding te geven voor de aangerichte schade? (in de vorm van korting op verdere studiejaren oid)
M.a.w.: Laten ze het slachtvee van de 2e fase stikken??
Vervelend Zelf ben ik niet bevorderd in HAVO 4. Maar dat was vooral omdat ik niets voor school deed. Gelukkig mocht ik HAVO 5 in twee jaar doen.

Citaat:
FDM schreef op 06-07-2003 @ 14:46:
CKV is idd misschien niet uitermate nuttig, maar het is ook ongeveer het enige relaxte en redelijk leuke vak. Dat ligt natuurlijk ook heel erg aan de docent, maarja. Verder leer je er wel een aantal cultureel interessante dingen. Over bepaalde muziekstylen, films, toneel enz.

Wat ik vreemd vind, is het stuk over dit onderwerp in de telegraaf. Volgens de telegraaf hadden NT leerlingen nu maar 1 vak om te kiezen voor hun vrije deel. Ik ben echter ook een NT leerling, maar ik heb min of meer 3 vakken in mn vrije deel, MnO, Ec1en2. Daarvan is Ec2 buiten mijn rooster, dus die telt eigenlijk niet bij de 3. Maar dan alsnog houd ik 2 vakken over ipv 1, volgens de telegraaf.

Verder vind ik het idioot dat ze het VWO maar makkelijker blijven maken. Op deze manier wordt het VWO op den duur ook bereikbaar voor de wat minder slimme mensen onder ons. Dat is natuurlijk niet de bedoeling. Het diploma moet wel wat waard blijven..

Wat ik wel goed vind, is dat ze de talen gaan aanpakken. Het is toch idioot dat je wel leert lezen (op het VWO), maar niet leert spreken of schrijven? Daar schiet/schoot je dus niks mee op.
Licht inderdaad aan de leraar. De ene leerling vind het misschien interessant, maar de meerderheid denk ik niet.

De Telegraaf is overigens een zeer slechte krant . NRC of Volkskrant is beter.

Makkelijker maken? Leg eens uit?

Citaat:
Miess schreef op 06-07-2003 @ 18:58:
Hier springen de tranen van in m'n ogen.

Ten eerste zijn ze lekker op tijd. In 2007. Ten tweede bezuinigen ze iets waarvan juist is gebleken dat ze af moeten blijven: de exacte vakken. Kortom: voer de mammoetwet weer in!!
Ik vraag me echt af waarom het pas ingevoerd wordt in 2007. Waarom zo laat? Kan toch best makkelijk veranderd worden?
__________________
Politiek is interessant, want het gaat over het bestuur van het land :D | Voorheen bekend als 'S@nder'.

Laatst gewijzigd op 07-07-2003 om 11:05.
Met citaat reageren
Oud 07-07-2003, 11:13
geen punt.
Avatar van geen punt.
geen punt. is offline
Die tweede fase moeten ze eens flink wat moeilijker maken. Niet verlichten, zijn ze gek geworden. Wiskunde nog minder uur, terwijl daar al een tekort is. Over het algemeen minder uur overigens, totaal overbodig, want men heeft al te weinig uur en de vakken die gegeven worden zijn te makkelijk. Meer uur en moeilijkere vakken dus. Nee hoor, gaan ze LO2 invoeren.... lekker is dat

Dat je een maatschappijvak moet kiezen is geen probleem, want het andere vak kun je in je vrije deel doen. Goed dat ze geschiedenis 1, totaal overbodig, hebben weggehaald. Dat is het enige positieve.

Wat ik nog wel het domste vind is dat ze Wiskunde A in C&M hebben laten zitten. Mensen die een taal gaan studeren of iets in de cultuurwereld ofzo hebben helemaal niets aan wiskunde. En natuurlijk moeten bètavakken gestimmuleerd worden, maar niet op deze manier. Mensen die echt geen wiskunde kunnen en willen, moet je die keuze laten.

(ik heb Vwo6 E&M gedaan by the way)
__________________
Zeg vaker NEE (tegen Europa)
Met citaat reageren
Oud 07-07-2003, 12:26
McCaine
Avatar van McCaine
McCaine is offline
VWO 6, E&M;

ik vind het basisvoorstel wel goed, alleen lijkt het mij beter om beide moderne vreemde talen (Frans, Duits) verplicht te maken voor Maatschappij-profielen. Twee halven had duidelijk geen nut, maar één hele is ook niks. Nederland is onder meer in het buitenland zo geliefd vanwege de talenkennis van de mensen, dus laten we dat vooral zo houden.

Verder vind ik dat Wiskunde wel weg mag bij C&M, ook op het VWO. Er is echt geen reden om C&M-ers tot Wiskunde te dwingen als geen van hen er goed in is en geen van hen er geïnteresseerd in is.
__________________
In Memoriam: Matthew Shepard(1976-1998)-Wake up, meet reality! mccaine.blogspot.com|geengodengeenmeesters.blogspot.com
Met citaat reageren
Oud 07-07-2003, 13:37
8m&m85
8m&m85 is offline
Citaat:
$@nd€r $@l@m@nd€r schreef op 07-07-2003 @ 10:55:
Nu je het zegt, dat is inderdaad een beetje vreemd. In de coumenten staat dat N&T 320 slu's verliest en dat dus 1520 wordt, en dat N&G er dus slu's bij krijgt, zodat het uitkomt op 1960. N&T lijkt zo een 'light' versie van N&G, en geeft dus net aanleiding om N&T te kiezen.
Maar mijn punt is dat je juist geen light-versie van het een of ander moet creeeren, dat lijkt me een verkeerde weg inslaag.
In het huidige systeem heb je N&G met de nodige wiskunde, natuurkunde scheikunde EN bio. En in N&T heb je geen bio, maar van wis-, natuur- en scheikunde allemaal wat meer. zo kunnen de mensen die deze harde beta vakken leuk vinden, daar wat meer van krijgen, met het nieuwe plan is dat niet meer mogelijk en heb je als je een natuurprofiel kies altijd dezelfde hoeveelheid natuur, wis en scheikunde.

En een tweede punt waar niemand nog op gereageerd heeft: als je in het nieuwe plan N&G kiest, studeeer je automatisch af met een dubbel profiel is dat niet raar?

Ik bedenk me net dat ze N&G misschien ook wel af zouden kunnen schaffen dan heb je 3 profielen met ieder 2 keuzevakken. Iedereen die wil kan dan als keuzevak bio kiezen. Dan zou je in ieder geval de ongelijkheid tussen profielen opheffen, of het verder wenselijk is, vraag ik me overigens ook af hoor.
__________________
Don't squander time, that's the stuff life's made of
Met citaat reageren
Oud 07-07-2003, 14:12
$@nd€r $@l@m@nd€r
$@nd€r $@l@m@nd€r is offline
Citaat:
8m&m85 schreef op 07-07-2003 @ 13:37:
Maar mijn punt is dat je juist geen light-versie van het een of ander moet creeeren, dat lijkt me een verkeerde weg inslaag.
In het huidige systeem heb je N&G met de nodige wiskunde, natuurkunde scheikunde EN bio. En in N&T heb je geen bio, maar van wis-, natuur- en scheikunde allemaal wat meer. zo kunnen de mensen die deze harde beta vakken leuk vinden, daar wat meer van krijgen, met het nieuwe plan is dat niet meer mogelijk en heb je als je een natuurprofiel kies altijd dezelfde hoeveelheid natuur, wis en scheikunde.

En een tweede punt waar niemand nog op gereageerd heeft: als je in het nieuwe plan N&G kiest, studeeer je automatisch af met een dubbel profiel is dat niet raar?

Ik bedenk me net dat ze N&G misschien ook wel af zouden kunnen schaffen dan heb je 3 profielen met ieder 2 keuzevakken. Iedereen die wil kan dan als keuzevak bio kiezen. Dan zou je in ieder geval de ongelijkheid tussen profielen opheffen, of het verder wenselijk is, vraag ik me overigens ook af hoor.
typfoutje in mijn post, gecorrigeerd.
__________________
Politiek is interessant, want het gaat over het bestuur van het land :D | Voorheen bekend als 'S@nder'.
Met citaat reageren
Oud 07-07-2003, 14:13
$@nd€r $@l@m@nd€r
$@nd€r $@l@m@nd€r is offline
Citaat:
McCaine schreef op 07-07-2003 @ 12:26:
VWO 6, E&M;

ik vind het basisvoorstel wel goed, alleen lijkt het mij beter om beide moderne vreemde talen (Frans, Duits) verplicht te maken voor Maatschappij-profielen. Twee halven had duidelijk geen nut, maar één hele is ook niks. Nederland is onder meer in het buitenland zo geliefd vanwege de talenkennis van de mensen, dus laten we dat vooral zo houden.

Verder vind ik dat Wiskunde wel weg mag bij C&M, ook op het VWO. Er is echt geen reden om C&M-ers tot Wiskunde te dwingen als geen van hen er goed in is en geen van hen er geïnteresseerd in is.
Hoezo twee verplichte talen erbij? In het buitenland leren ze toch ook Engels op school?
__________________
Politiek is interessant, want het gaat over het bestuur van het land :D | Voorheen bekend als 'S@nder'.
Met citaat reageren
Oud 07-07-2003, 15:20
Verwijderd
VWO, Profiel N&T gedaan. In 2002 geslaagd.

Alhoewel ik het eindexamen niet in één keer had gehaald vanwege 2 vijven in mijn profiel (voor Wiskunde B1,2 en Scheikunde 1,2), vind ik verlichting in feite onzin. Het heeft totaal geen zin om de opleidingen makkelijker te maken zodat meer mensen hun diploma halen en daardoor het werkelijke kennisniveau laag blijft. Dat zorgt voor problemen op HBO en Universiteit (Op mijn school (HvU) is het niveau al vrij laag, alhoewel daar dan weer grotendeels havisten en MBO'ers op zitten).

Wijzigingen vind ik in principe prima, maar dan moeten ze wel met enige verstand van zaken doorgevoerd worden.

Meer keuzevakken dan verplichte vakken is een goede zaak. Het is goed om de leerling zo veel mogelijk zelf te laten kiezen. Echter, de scholen moeten wél keuzemogelijkheden aanbieden die doorstroming naar bepaalde opleidingen mogelijk maken.

Alternatieve werkvormen zoals stages, verdieping en praktisch werk is ook een goed punt: het biedt variatie, het is interessant voor de leerling en geeft een ruimer beeld van een bepaald vak.

Frans 1 en Duits 1 vervangen door één hele taal is ook een prima maatregel. Ik had zelf nooit het idee dat ik veel opstak van die halve vakken. Het biedt slechts een beetje basiskennis. Daarom is een heel vak beter omdat het veel dieper ingaat op de taal.

Maar wat betreft ANW: waarom schrappen voor HAVO? Het vak is in principe reuze interessant, alleen de uitvoering is minder. Niemand vond ANW in mijn klas echt de moeite waard, met afwijkende leerstof en duidelijkheid in de planning. Daarnaast waren er ook te weinig contacturen om de leerlinge te betrekken bij de stof. Als daar nou eens aan gewerkt wordt, kan het een stuk leuker worden voor de leerlingen en is het schrappen niet nodig. Vooral de excursies waren ontzettend leuk en maakten ANW interessant.
Met citaat reageren
Oud 09-07-2003, 21:03
MH
Avatar van MH
MH is offline
goh, ik leef nog, na een half jaar niet meer op dit forum te zijn geweest...

Maar goed, ontopic: het lijkt me nog wel een goed idee om de tweede fase een beetje aan te passen en om de kinderziekten eruit te flikkeren. Als ik terugblik op mijn middelbare-schooltijd (nu dik een jaar na mijn diploma-uitreiking), heb ik een minder goed gevoel over de inhoud van de vakken. Als ik mijn eindexamenbundel van bijv. Engels erop na ga slaan (had 'm meteen ritueel moeten verbranden in de achtertuin ), zie ik een heleboel eindtermen staan die niet behandeld zijn (de leerling moet een monoloog kunnen houden van zo en zo lang, de leerling moet een werkstuk maken van heb ik jou daar). Nou is het ergens wel prettig dat daardoor de druk verlicht werd, maar verder kom je als een lege nitwit op de universiteit en lig je met je kennis achter t.o.v. de oude-stijlers. Die deelvakken zijn mede daardoor waardeloos en dragen eerder bij aan kennisverarming dan verrijking.
Met citaat reageren
Advertentie
Reageren

Topictools Zoek in deze topic
Zoek in deze topic:

Geavanceerd zoeken

Regels voor berichten
Je mag geen nieuwe topics starten
Je mag niet reageren op berichten
Je mag geen bijlagen versturen
Je mag niet je berichten bewerken

BB code is Aan
Smileys zijn Aan
[IMG]-code is Aan
HTML-code is Uit

Spring naar

Soortgelijke topics
Forum Topic Reacties Laatste bericht
Algemene schoolzaken ‘Het vmbo is een zinkend schip’
Gatara
18 16-02-2004 11:40


Alle tijden zijn GMT +1. Het is nu 13:13.