Oud 02-01-2006, 11:22
Verwijderd
'Pabo-studenten matige rekenaars'

UTRECHT - 01/01/06 - (Novum) - Meer dan de helft van de toekomstige leraren in het basisonderwijs presteert slechter op rekentoetsen dan een 'goede basisschoolleerling' uit groep 8. Dat schrijft Trouw maandag naar aanleiding van onderzoek door toetsdeskundigen naar het rekenvaardigheidsniveau van studenten van pedagogische academies voor het basisonderwijs (pabo).

De onderzoekers hebben een test ontwikkeld die de rekenvaardigheid van pabo-studenten meet met die van 'een goede basisschoolleerling'. Totnogtoe was het niet mogelijk zicht te krijgen op het rekenniveau van de studenten, omdat pabo's verschillende toetsen gebruiken. De onderzoekers hebben achthonderd leerlingen uit de hoogste klas van de basisschool rekenopgaves laten maken en de resultaten van de beste twintig procent als norm genomen.

Van de pabo-studenten haalde 53 procent deze norm niet. Vrouwelijke studenten behaalden het slechtste resultaat, 57 procent bleef onder het niveau van een 'goede basisschoolleerling'. Volgens de onderzoekers mag 'gerust worden gesproken van een probleem'.

Minister van Onderwijs Maria van der Hoeven (CDA) heeft in april vorig jaar met de opleidingen afgesproken dat er een verplichte toetsing komt voor pabo-studenten en een daarop gebaseerd bindend studieadvies. De scholen mogen zelf het niveau van de toets bepalen. De minister hoopt dat alle pabo's dezelfde toets zullen gebruiken.

http://www.tiscali.nl/content/article/nbinn/430728.htm

Zijn hier verklaringen voor? Hoe is het mogelijk dat degenen die de kinderen les moeten geven in rekenen, dit zelf niet heel goed kunnen?
Mijns inziens moet je wel een stuk beter dan een 'goede' bassischoolleerling kunnen rekenen om voor de klas te staan, en een deel van de pabostudenten kan dit dus niet, blijkbaar. Want wat doe je met een leerling die vragen gaat stellen over wortels en kwadraten?

Wat zou de oplossing moeten zijn? Eventueel zou je het programma zwaarder kunnen maken of de toelating zwaarder kunnen maken. Ik weet niet of er al een bindend studie-advies bestaat, maar misschien is dat ook een optie. Of iedereen die de rekentoets (en taaltoets, dat is eigenlijk wel net zo belangrijk) niet haalt, moet de opleiding verlaten? Of is dat te rigoreus...?

Laatst gewijzigd op 02-01-2006 om 11:27.
Met citaat reageren
Advertentie
Oud 02-01-2006, 11:22
Verwijderd
En? Wat wil je met die topic? Nu is het alleen een mededeling.
Met citaat reageren
Oud 02-01-2006, 11:28
Verwijderd
Citaat:
Leonoor schreef op 02-01-2006 @ 11:22 :
En? Wat wil je met die topic? Nu is het alleen een mededeling.
Je bent te snel! Ik was nog niet klaar
Met citaat reageren
Oud 02-01-2006, 11:37
Verwijderd
Niet iedereen is goed in rekenen. Op de PABO zitten, net als op zoveel opleidingen, veel studenten die op de basis- en middelbare school matige leerlingen waren. En rekenen is voor veel mensen nu eenmaal een zwak punt. Ook lang niet alle PABO-studenten hebben de ambitie om voor groep 8 te gaan staan, er zitten ook mensen die kleuterleerkracht willen worden (die waren vroeger dan ook de opleiding tot kleuterleidster gaan doen - is nu ook veel commentaar over ).

Bindend studieadvies bestaat. Ook de regel dat als je de reken- en/of spellingstoets niet haalt je weg moet bestaat al. Op dit moment is het zo dat iedere PABO-student een rekentoets (en een spellingstoets) voor het eind van het tweede jaar gehaald moet hebben, anders moeten ze met de opleiding stoppen. Op zich stellen die toetsen niet zo heel veel voor, ik ben het er mee eens dat als je zo'n toets niet kunt halen je geen rekenonderwijs kunt geven aan groep 8.

Wortels en kwadraten zijn geen dingen die in groep 8 standaard naar voren komen. Toch zou je er als leerkracht wat van moeten weten, iig de basisdingen. Als leerkracht hoef je echter niet alles te weten, je bent ook maar een mens. Ik vind dat je een leerling ook kunt verwijzen naar boeken en internet of een andere leerkracht op school die er meer vanaf weet.

Het programma zwaarder maken en vooral ook meer onderwijs er in geven (en eventueel bijlessen voor de mensen die er niet goed in zijn). Maar er moet ook rekening gehouden worden met het verschil tussen mensen. Een leerkracht kan niet in alles heel goed zijn. Iemand die niet zo goed is in rekenen kan misschien wel heel goed lesgeven in de zaakvakken, iemand die heel goed kan rekenen is misschien wel een ramp als het gaat om het geven van taal, enz. Iedereen heeft zijn/haar eigen kwaliteiten en daar moet ook aandacht voor zijn. Maar een leerkracht moet wel een basis hebben om alle vakken te kunnen geven, want dat is wat je voor de klas ook zult moeten doen (en zeker bij vakken als spelling/taal en rekenen is dat belangrijk, omdat die heel veel terug komen in het onderwijs).

Laatst gewijzigd op 02-01-2006 om 11:40.
Met citaat reageren
Oud 02-01-2006, 11:58
Verwijderd
Wat de oplossing is weet ik niet, ik heb wel een paar suggesties. Het is in elk geval volstrekt onaanvaardbaar dat er mensen voor een (basisschool)klas staan die zelf spelling en rekenen niet of onvoldoende onder de knie hebben. Jammer als je last hebt van dyslexie of dyscalculie, maar als je niet de juiste kennis kunt overdragen op leerlingen hoor je niet voor de klas.

Om dit probleem bij de wortel aan te pakken moet je al veel eerder beginnen. Om te beginnen mogen leerlingen die niet goed kunnen spellen geen diploma van de middelbare school krijgen. Van degenen die een onvoldoende scoren op het eindexamenvak Nederlands, wordt de uitreiking van het diploma opgeschort. Zij moeten een herexamen doen, desnoods meerdere malen, totdat ze (vrijwel) foutloos een Nederlandse tekst van redelijk niveau kunnen produceren.

Op de PABO (en eigenlijk op elke HBO of WO) wordt dan gekeken naar het niveau van het Nederlands. Leerlingen die met mooie cijfers de basisvakken (Nederlands, Engels, wiskunde) ineens hebben gehaald, krijgen voorrang boven leerlingen die de basisvakken pas na herexamens hebben gehaald. Een bindend studieadvies moet eerder worden gegeven. Het is niet wenselijk dat een klungel die in het tweede jaar van een vervolgopleiding nog niet goed kan spellen, in die twee jaar een onderwijsplaats heeft bezet. Ik zie die taaltoets liever als toelatingsvoorwaarde.

Het is natuurlijk waar dat niet elke PABO-leerling voor groep acht wil staan. Maar is het feit dat je ambiëert kleuterjuf te worden een excuus voor het niet beheersen van basisvaardigheden als rekenen en taal? In mijn ogen niet. Misschien leiden strengere toelatings- en voortgangseisen ertoe dat de PABO minder leerlingen aantrekt, en dus dat er minder docenten voor de klas staan. Maar het alternatief is nog veel erger - wel meer docenten, maar onder hun hoede een generatie kinderen die het al met de paplepel op school verkeerd krijgt ingegoten.
Met citaat reageren
Oud 02-01-2006, 12:00
BrunetJuh
Avatar van BrunetJuh
BrunetJuh is offline
Misschien omdat rekenen op de middelbare school nog weinig in heeft, en daar gaat het meer om de formules.
__________________
move your body next to me
Met citaat reageren
Oud 02-01-2006, 12:05
LoeLoe
Avatar van LoeLoe
LoeLoe is offline
Nou ja ik ben zelf nu 3e jaars aan de PABO.
Wij moeten in de eerste twee jaar instaptoetsen maken op het gebied van Spelling, rekenen, aardrijkskunde en geschiedenis.
En als je een van deze toetsen niet met een dikke voldoende afsluit wordt je zonder pardon van school getrapt. En terecht denk ik.

Ik denk dat je kinderen (dus ook sterkere kinderen) moet kunnen blijven stimuleren om nieuwsgierig te zijn naar dingen. Vooral sterkere kinderen kunnen dan door blijven vragen maar ik vind dat jij als leerkracht vragen over rekenen moet kunnen beantwoorden, hoe moeilijk ze ook zijn.

Kijk, dat je niet alles over de wereld afweet ofzo of over geschiedenis, dat kan ik me nog enigsinds voorstellen. Maar je moet kinderen gewoon fatsoenlijk rekenonderwijs kunnen aanbieden en dan niet halverwege vastlopen omdat je de som zelf amper snapt...

Ik ben er ook voor dat er op pabo's meer les wordt gegeven in het opkrikken van kennis voor studenten, en hoe je dit didactisch verantwoord over kan brengen naar kinderen.
Studenten zullen tot ongeveer groep 6 vaak kinderen feilloos dingen uit kunnen leggen. Maar ook in de groepen 7 en 8 moet dit gewoon.

Maar ja rekenonderwijs op de middelbare is ook niet meer wat het geweest is. + dat je je bezighoudt met heel andere dingen dan die kinderen leren op de basisschool.

Ik had er die eerste instaptoets rekenen ook nog evne moeite mee. Maar moet je je voorstellen dat je 5 jaar lang geen rekenonderwijs meer hebt gehad zoals kinderen dat op de basisschool hadden en ineens moet je het maar weer kunnen..
Denk dat het niet helemaal fair is om dan te verwachten dat alle studenten die instaptoets dan gelijk de eerste keer met een dikke 8 afsluiten.

Vorig jaar waren er weat problemen op onze school omtrent de instaptoetsen en toen hebben wij onze mentor deze toetsen ook laten maken en zelfs haar is het niet gelukt om die toetsen gelijk met een voldoende af te sluiten. Dus als het haar al niet lukte.. waarom zouden wij dat dan wel in 1 keer moeten kunnen na 5 jaar geen echt rekenonderwijs zoals op de basisschool te hebben gehad?

Maar extra scholing juist voor PABOstudenten zou geen kwaad kunnen denk ik. Die kinderen zijn toch de toekomst.
__________________
Soms is er zoveel dat we voelen, maar zo weinig dat we kunnen zeggen...
Met citaat reageren
Oud 02-01-2006, 12:07
Verwijderd
Citaat:
nare man schreef op 02-01-2006 @ 11:58 :
Om te beginnen mogen leerlingen die niet goed kunnen spellen geen diploma van de middelbare school krijgen. Van degenen die een onvoldoende scoren op het eindexamenvak Nederlands, wordt de uitreiking van het diploma opgeschort. Zij moeten een herexamen doen, desnoods meerdere malen, totdat ze (vrijwel) foutloos een Nederlandse tekst van redelijk niveau kunnen produceren.
Waarmee je iemand met dyslexie dus belet om een vervolgopleiding te gaan doen. Misschien dat een aangepast diploma dan beter is, zodat iemand met dyslexie wel gewoon een vervolgopleiding kan gaan doen waar geheel foutloos kunnen spellen een minder belangrijke plaats inneemt.

Citaat:
Leerlingen die met mooie cijfers de basisvakken (Nederlands, Engels, wiskunde) ineens hebben gehaald, krijgen voorrang boven leerlingen die de basisvakken pas na herexamens hebben gehaald.
Euh...volgens mij zijn veel lerarenopleidingen blij met alle studenten die ze krijgen...bij de meeste lerarenopleidingen geldt geen maximum aantal inschrijvingen, waardoor het werken met voorrangsregels ook nogal lastig wordt.

Minder mensen voor de klas lijkt me niet echt een optie, er is nu al een tekort en dat tekort zal alleen maar oplopen. Iets wat me geen verbetering lijkt. Natuurlijk zijn slechte docenten niet goed, maar persoonlijk vind ik dat minder goed zijn in taal/spelling/rekenen iemand niet meteen een slechte docent maakt, daar spelen ook heel andere dingen bij mee. (Persoonlijk vind ik een docent die niet over bepaalde pedagogische (en didactische) basisvaardigheden beschikt een groter gevaar.) Vrijwel iedereen kan een lesje afwerken, als je niet goed bent in taal/spelling/rekenen moet je je daarbij maar goed aan de methode houden. Natuurlijk moet er een basis zijn, en als het goed is filtert die spellings-/rekentoets die studenten eruit die die basis niet voldoende beheersen.
Met citaat reageren
Oud 02-01-2006, 12:09
Balance
Avatar van Balance
Balance is offline
Er is nou eenmaal geen enkele aanvullende toelatingseis voor de Pabo. Zo ken ik ook iemand die behoorlijk dyslectisch is en de Pabo doet. Enerzijds is het ook niet eerlijk als hij omwille van zo'n leerstoornis de opleiding niet zou mogen doen, maar hoe moet hij ooit de taalregeltjes uitleggen aan leerlingen als hij ze zelf amper snapt, laat staan toepast?
Hetzelfde geldt voor rekenen.

Misschien een bindend studie advies? En dan niet alleen in de vorm van die reken- en taaltoets waar Leonoor het over heeft, maar ook een advies op basis van meningen van leraren. Dat wordt op meer opleidingen gedaan. Zij kunnen dan naar de toekomstig-docent in het totaal kijken: kan hij de leerstof overbrengen? Is hij op alle vlakken redelijk of zijn er gedeeltes die hij totaal niet beheerst? En willen we dat hij daarvoor een aanvullend vak volgt of denken we dat hij het ook nooit zal kunnen ook?
__________________
Ik ga links want ik moet rechts. En we gaan nog niet naar huis.
Met citaat reageren
Oud 02-01-2006, 12:09
Verwijderd
Citaat:
LoeLoe schreef op 02-01-2006 @ 12:05 :
(...)

Ik had er die eerste instaptoets rekenen ook nog evne moeite mee. Maar moet je je voorstellen dat je 5 jaar lang geen rekenonderwijs meer hebt gehad zoals kinderen dat op de basisschool hadden en ineens moet je het maar weer kunnen..
Denk dat het niet helemaal fair is om dan te verwachten dat alle studenten die instaptoets dan gelijk de eerste keer met een dikke 8 afsluiten.
Nee? Waarom is dat niet 'fair'? Je mag toch wel verwachten dat de instroom op een school die nota bene docenten opleidt tenminste het niveau heeft van de scholiertjes die ze moet onderwijzen? Dat het misschien voor sommigen moeilijk is om die kinderlijke manier van sommetjes maken na vijf jaar middelbare-schoolwiskunde weer op te pakken is misschien begrijpelijk, maar dan moet daar maar een oplossing voor worden gezocht.

Het beste is eigenlijk alvast een zomercursus aan te bieden, waar PABO-geïnteresseerden hun taal- en rekenniveau wat kunnen opkrikken. Wil je echt zo graag docent worden dan heb je vast wel een paar weken over voor zo'n stoomcursus, tenminste dat zou wel moeten. Als dat niet mogelijk is dan maar een snelle toets na een half jaar. Haal je die niet, dan volgt bindend negatief advies, behoudens heel bijzondere redenen.

Citaat:
Vorig jaar waren er weat problemen op onze school omtrent de instaptoetsen en toen hebben wij onze mentor deze toetsen ook laten maken en zelfs haar is het niet gelukt om die toetsen gelijk met een voldoende af te sluiten. Dus als het haar al niet lukte.. waarom zouden wij dat dan wel in 1 keer moeten kunnen na 5 jaar geen echt rekenonderwijs zoals op de basisschool te hebben gehad?
Wat is dat nou voor argument? 'Mijn mentor is te dom dus hoeven wij dat niveau ook niet te halen'. Je moet eigenlijk als student, wil je jezelf student noemen, sowieso de ambitie hebben om boven je leermeester uit te stijgen, of in elk geval datzelfde niveau te halen. Als die mentor zelf ook niet eens een voldoende kan halen op die toets dan is ze zwaar incompetent.
Met citaat reageren
Oud 02-01-2006, 12:11
Makaveli
Avatar van Makaveli
Makaveli is offline
Ik zet vragentekens bij de kwalitieit van dit onderzoek.

De 20% 'best' presterdende leerlingen van groep 8, die bijna elke dag een paar uur hoofdrekenen, kunnen dat erg goed. Het is ook vrij logisch dat zij dat de helft hiervan beter presteert dan beginnende leraren.
Dit komt volgens mij doordat:
-1: De leerlingen zijn bijna elke dag bezig met hoofdrekenen en hun hersenen zijn er dan goed getraind in het hoofdrekenen. Bij de beginnende leraren zit dat heel anders die hebben al ong. 5 á 6 jaar niet gehoofdrekend. Hun hersenen moeten het weer ophalen, omdat dit stuk van de hersenen niet meer gebruikt is (vanwege de rekenmachine), de hersenen zijn getraind in andere dingen. Bij een plotselinge toets na ong. 6 jaar 'afwezigheid' in het hoofdrekenen, presteren de hersenen minder goed. Als de beginnende docenten les gaan geven en zichzelf trainen in het hoofdrekenen, door uit het hoofd na te kijken, dan pakken de hersenen dat snel weer op. Ik verwacht dat dan nog maar iets van 15% van de docenten slechter scoort dan de 20% 'best' presterende leerlingen en dat is ook niet erg denk ik, later kunnen deze leerlingen ook uit groeien tot goede professoren, natuurkundigen, wiskundigen, enz...

Het maakt niet uit dat een enkele leerling in de klas beter kan hoofdrekenen dan de docent, dit is juist goed.
Het goed kunnen uitleggen, de leerlingen stimuleren het beste uit henzelf te laten halen en levenservaring delen is ook erg belangrijk voor een 'goede' docent, niet dat hij perfecte kennis heeft.
Met citaat reageren
Oud 02-01-2006, 12:13
Verwijderd
Citaat:
Balance schreef op 02-01-2006 @ 12:09 :
Misschien een bindend studie advies? En dan niet alleen in de vorm van die reken- en taaltoets waar Leonoor het over heeft, maar ook een advies op basis van meningen van leraren.
Volgens mij is er ook aan het eind van het eerste jaar een bindend studieadvies, dat ook gebaseerd is op de meningen van docenten. Na het tweede jaar is het meer zo dat je gewoon op kunt rotten als je die twee toetsen nog niet gehaald hebt. Zo was het iig bij ons.
Met citaat reageren
Oud 02-01-2006, 12:16
Verwijderd
Citaat:
Leonoor schreef op 02-01-2006 @ 12:07 :
Waarmee je iemand met dyslexie dus belet om een vervolgopleiding te gaan doen. Misschien dat een aangepast diploma dan beter is, zodat iemand met dyslexie wel gewoon een vervolgopleiding kan gaan doen waar geheel foutloos kunnen spellen een minder belangrijke plaats inneemt.
Met alle respect, het waarborgen van het niveau van het docentencorps vind ik wel iets zwaarder wegen dan het individuele belang van een dyslecticus om een vervolgopleiding te kunnen doen. Als het diploma en/of de opleiding aangepast kan worden om zo iemand toch tot zijn recht te laten komen voor de klas, prima. Ben ik helemaal voor. Maar het enkele feit dat het anders 'zielig' is dat een dyslecticus geen PABO kan doen, kan natuurlijk nooit een reden zijn om het met het instroom- of uitstroomniveau niet zo nauw te nemen.

Citaat:
Euh...volgens mij zijn veel lerarenopleidingen blij met alle studenten die ze krijgen...bij de meeste lerarenopleidingen geldt geen maximum aantal inschrijvingen, waardoor het werken met voorrangsregels ook nogal lastig wordt.
Dan gebruik je die resultaten om alvast vantevoren te kijken wie er waarschijnlijk extra aandacht nodig heeft en wie niet. Sowieso is het twee vliegen in één klap, want spelling is natuurlijk niet alleen nodig op de PABO, of iets dergelijks. Iedereen die op een vervolgopleiding nog niet goed kan spellen moet zich eigenlijk kapot schamen. Daar is het taalonderwijs op de middelbare school natuurlijk wel debet aan, daarom moet dat en passant meteen ook worden aangepakt.

Citaat:
]Minder mensen voor de klas lijkt me niet echt een optie, er is nu al een tekort en dat tekort zal alleen maar oplopen. Iets wat me geen verbetering lijkt. Natuurlijk zijn slechte docenten niet goed, maar persoonlijk vind ik dat minder goed zijn in taal/spelling/rekenen iemand niet meteen een slechte docent maakt, daar spelen ook heel andere dingen bij mee. (Persoonlijk vind ik een docent die niet over bepaalde pedagogische (en didactische) basisvaardigheden beschikt een groter gevaar.) Vrijwel iedereen kan een lesje afwerken, als je niet goed bent in taal/spelling/rekenen moet je je daarbij maar goed aan de methode houden. Natuurlijk moet er een basis zijn, en als het goed is filtert die spellings-/rekentoets die studenten eruit die die basis niet voldoende beheersen.
We hebben het niet over 'minder goed zijn' in rekenen of taal. Ik verwacht echt niet dat iemand die net van de PABO komt, het niveau heeft van een academisch geschoolde Neerlandicus. Maar ik verwacht wel dat zijn niveau tenminste boven dat van een goede basisschoolleerling (!!) ligt.

Persoonlijk vind ik de hele focus op (in mijn ogen) secundaire vaardigheden een groot gevaar voor de inhoudelijke kwaliteit van het onderwijs. We hebben het nu toevallig over de PABO, maar het probleem speelt overal. Er wordt teveel aandacht gegeven aan op zich nuttige maar niet primaire vaardigheden. Het gaat tenslotte altijd nog om de kennis, om de inhoud. Natuurlijk moet een docent ook goed kunnen lesgeven en met kinderen kunnen omgaan, maar dat is geen excuus om dan maar te beknibbelen op de inhoud.

Kort gezegd: pedagogische en didactische vaardigheden liggen niet op een weegschaal met vakinhoudelijke kwaliteit. Als het één ontbreekt, wordt dat niet (althans niet geheel) gecompenseerd door het ander.
Met citaat reageren
Oud 02-01-2006, 12:16
Verwijderd
@nare man: Hoeveel geld denk jij dat er is voor allerlei extra cursussen...? Er wordt aan alle kanten bezuinigd, de meeste PABO's zijn blij als ze gewoon hun normale lessen af kunnen draaien.

Onderwijs draait niet alleen om de rekenkwaliteiten van de leerkracht, ik hoop dat je je dat realiseert. Je kunt niet alles op alles zetten om iedere student heel goed te leren rekenen, dat zou ten koste gaan van andere, minstens zo belangrijke, aspecten die een leerkracht basisonderwijs nodig heeft.
Met citaat reageren
Oud 02-01-2006, 12:18
Chloe Siere
Chloe Siere is offline
Ik vind het belachelijk De zus van mijn vriend praat niet eens correct Nederlands (langer als...) en heeft ook pabo gedaan. Hetzelfde als met rekenen, daar is ze ook niet goed in. Ze doet dan wel groep 1, maar toch.
Met citaat reageren
Oud 02-01-2006, 12:20
Verwijderd
Citaat:
Leonoor schreef op 02-01-2006 @ 12:16 :
@nare man: Hoeveel geld denk jij dat er is voor allerlei extra cursussen...? Er wordt aan alle kanten bezuinigd, de meeste PABO's zijn blij als ze gewoon hun normale lessen af kunnen draaien.

Onderwijs draait niet alleen om de rekenkwaliteiten van de leerkracht, ik hoop dat je je dat realiseert. Je kunt niet alles op alles zetten om iedere student heel goed te leren rekenen, dat zou ten koste gaan van andere, minstens zo belangrijke, aspecten die een leerkracht basisonderwijs nodig heeft.
Als je de vraag stelt 'kan dit binnen het beschikbare onderwijsbudget', dan antwoord ik 'niet'. Je begrijpt dat ik natuurlijk godsallemachtig baal van het onderwijsbeleid van de huidige en twee voorgaande regeringen. Onderwijs is een ondergeschoven kindje. Er is veel meer geld nodig; voor de vijftig miljoen die twee uit de lucht geflikkerde Chinook-helikopters kosten kun je in een probleemwijk in Rotterdam tien volledig uitgeruste basisscholen met dito docenten uit de grond stampen. Dát noem ik nou vernietiging van financiëel en menselijk kapitaal.

En ik zal de eerste zijn die erkent dat het in het onderwijs niet alleen draait om de rekencapaciteiten van docenten (het draait trouwens ook om taal, dat is ook om te huilen en eigenlijk vind ik dat nog belangrijker). Hij hoeft ook echt niet 'heel goed' te rekenen, maar hij moet wél (fors) boven het niveau van zijn leerlingen uitstijgen. En die andere vaardigheden moeten natuurlijk ook aanwezig zijn, maar zoals ik zei, afwezigheid van het één is niet (altijd) te compenseren met het ander.
Met citaat reageren
Oud 02-01-2006, 12:23
Verwijderd
Citaat:
nare man schreef op 02-01-2006 @ 12:16 :
Maar het enkele feit dat het anders 'zielig' is dat een dyslecticus geen PABO kan doen, kan natuurlijk nooit een reden zijn om het met het instroom- of uitstroomniveau niet zo nauw te nemen.
Ik had het over een vervolgopleiding en dat zijn er, voor zo ver ik weet, meer dan alleen de PABO.

Citaat:

Dan gebruik je die resultaten om alvast vantevoren te kijken wie er waarschijnlijk extra aandacht nodig heeft en wie niet.
Op de PABO waar ik gezeten heb hadden ze tot een aantal jaren terug eerst een toets en werd er nav daarvan gekeken wie er extra aandacht nodig hadden (iedereen die het niet haalde). De ervaring leerde echter dat er per klas max. 3 studenten waren die het in één keer haalden, daarom hebben ze het veranderd naar 'eerst les, dan een toets'.

Citaat:
Iedereen die op een vervolgopleiding nog niet goed kan spellen moet zich eigenlijk kapot schamen. Daar is het taalonderwijs op de middelbare school natuurlijk wel debet aan, daarom moet dat en passant meteen ook worden aangepakt.
Misschien moet je eens wat gaan lezen over bv. dyslexie? Natuurlijk moet iemand met dyslexie zijn best doen om zijn spelling zo goed mogelijk te krijgen, maar het is onzin om te denken dat goed taalonderwijs dergelijke problemen allemaal op kan heffen.

Citaat:

Persoonlijk vind ik de hele focus op (in mijn ogen) secundaire vaardigheden een groot gevaar voor de inhoudelijke kwaliteit van het onderwijs
Wat in jouw ogen secundair is is dat in de ogen van anderen kennelijk niet. En gelukkig maar, is mijn mening. Om voor de klas te staan spelen (veel) meer dingen mee dan alleen maar goed kunnen rekenen en spellen en die andere dingen zijn zeker niet minder belangrijk.

Citaat:
Natuurlijk moet een docent ook goed kunnen lesgeven en met kinderen kunnen omgaan, maar dat is geen excuus om dan maar te beknibbelen op de inhoud.

Kort gezegd: pedagogische en didactische vaardigheden liggen niet op een weegschaal met vakinhoudelijke kwaliteit. Als het één ontbreekt, wordt dat niet (althans niet geheel) gecompenseerd door het ander.
Je kunt nog zoveel kennis hebben, als je het niet over kunt brengen is die kennis niets waard. Net zo min als je er iets aan hebt als je kinderen geen veiligheid kunt bieden ed, dan leert een kind weinig van wat hem aangeboden wordt aan kennis.
Met citaat reageren
Oud 02-01-2006, 12:24
Verwijderd
Ja, blijkbaar is het niveau op de pabo te laag. Dat zal wel komen doordat er veel aandacht wordt gegeven aan 'pedagogische vaardigheden' en dat soort onzin.

Maar een tweede goede stap zou zijn om het rekenmachine uit het voortgezet onderwijs te halen. Er is geen reden om leerlingen een rekenmachine te geven en al helemaal niet zo'n eng grafisch ding.
Met citaat reageren
Ads door Google
Oud 02-01-2006, 12:25
Frostbite
Avatar van Frostbite
Frostbite is offline
De ene persoon is nou eenmaal technischer dan de andere. Je kan er vanuitgaan dat vrijwel alle ingenieurs van nu in groep 8 bij de 20% beste rekenaars zaten. Leraren zijn extravert en sociaal en dat soort mensen zijn over het algemeen minder technisch. Ik vind er niets vreemds aan.
Met citaat reageren
Oud 02-01-2006, 12:25
Verwijderd
Citaat:
nare man schreef op 02-01-2006 @ 12:20 :
Je begrijpt dat ik natuurlijk godsallemachtig baal van het onderwijsbeleid van de huidige en twee voorgaande regeringen.
Dan hebben we daarover iig dezelfde mening.

Citaat:
En die andere vaardigheden moeten natuurlijk ook aanwezig zijn, maar zoals ik zei, afwezigheid van het één is niet (altijd) te compenseren met het ander.
Compenseren kan het het idd niet, maar het één gaat niet zonder het ander, in mijn ogen. Je hebt, zoals ik al zei, geen donder aan kennis als je die niet kunt overdragen of als je een sfeer creëert waarin een kind niet tot leren kan komen.
Met citaat reageren
Oud 02-01-2006, 12:27
Verwijderd
Citaat:
Mephostophilis schreef op 02-01-2006 @ 12:24 :
Dat zal wel komen doordat er veel aandacht wordt gegeven aan 'pedagogische vaardigheden' en dat soort onzin.
Ooit een boek gelezen over hoe een kind leert?

Kennelijk niet. Misschien dat je dat eens kunt gaan doen. In een omgeving waarin geen aandacht is voor bepaalde basisvaardigheden komt een kind niet tot leren. En dat is niet iets wat ik zelf bedacht heb.
Met citaat reageren
Oud 02-01-2006, 12:30
Verwijderd
Citaat:
Leonoor schreef op 02-01-2006 @ 12:23 :
Ik had het over een vervolgopleiding en dat zijn er, voor zo ver ik weet, meer dan alleen de PABO.
Ik noem de PABO als eerste omdat ik vind dat zo'n HBO een bijzondere verantwoordelijkheid heeft voor het afleveren van deugdelijk geschoolde en competente mensen. Als een andere vervolgopleiding prima gedaan kan worden door een dyslecticus - waar ik absoluut niet aan twijfel, de beste cijfers in mijn VWO-klase werden gehaald door een dyslectische jongen - dan is dat natuurlijk helemaal in orde. Waar het mij om gaat is dat het enkele feit dat een dyslecticus natuurlijk belang heeft bij het volgen van een opleiding geen rechtvaardiging kan zijn om het niveau van die opleiding te laten dalen.

Citaat:
Op de PABO waar ik gezeten heb hadden ze tot een aantal jaren terug eerst een toets en werd er nav daarvan gekeken wie er extra aandacht nodig hadden (iedereen die het niet haalde). De ervaring leerde echter dat er per klas max. 3 studenten waren die het in één keer haalden, daarom hebben ze het veranderd naar 'eerst les, dan een toets'.
Het is natuurlijk ook idealistisch en je moet in de gaten blijven houden dat je instroom gewoon nodig hebt. Maar ik krijg bij dit soort problemen altijd de indruk dat er lang niet alles gedaan wordt wat kan. Sterker nog, ik denk dat een belangrijk deel van de problemen in het HBO (niet alleen de PABO) te wijten is aan 'mismanagement', aan incompetentie van bestuurders, aan foute opvattingen over wat belangrijk is. Een goed voorbeeld van zulk wanbeleid is 'het nieuwe leren' waar ik het nu even niet over zal hebben (dan stijgt mijn bloeddruk nog meer)>

Citaat:
Misschien moet je eens wat gaan lezen over bv. dyslexie? Natuurlijk moet iemand met dyslexie zijn best doen om zijn spelling zo goed mogelijk te krijgen, maar het is onzin om te denken dat goed taalonderwijs dergelijke problemen allemaal op kan heffen.
Dyslexie is een bijzonder en medisch erkend probleem. Ik had het ook niet over mensen met dyslexie. Ik had het over mensen die zonder enige reden ('gewoon geen zin') nooit goed hebben leren spellen. Voor mensen met dyslexie, wat maar een kleine groep is, kun je aan allerlei dingen natuurlijk een mouw passen. Maar voor 'gewone' leerlingen die instromen in een vervolgopleiding is niet kunnen spellen echt heel erg. En ik weet hoe dat gaat, ik heb op mijn middelbare school ook gezien dat er mensen waren die hard achterbleven. Daarom kregen we voor het examen ook nog een toets 'Vijf voor zes' (parafrase van 'Vijf voor twaalf', wat 'op het laatste nippertje' betekent, met een knipoog naar de zes van 6VWO). Deugdelijk spellingsonderwijs is zó belangrijk.


Citaat:
Wat in jouw ogen secundair is is dat in de ogen van anderen kennelijk niet. En gelukkig maar, is mijn mening. Om voor de klas te staan spelen (veel) meer dingen mee dan alleen maar goed kunnen rekenen en spellen en die andere dingen zijn zeker niet minder belangrijk.

Je kunt nog zoveel kennis hebben, als je het niet over kunt brengen is die kennis niets waard. Net zo min als je er iets aan hebt als je kinderen geen veiligheid kunt bieden ed, dan leert een kind weinig van wat hem aangeboden wordt aan kennis.
Ik geloof dat ik dat al drie keer heb gezegd. Het enige dat ik wil uitdrukken is dat vakkennis die zwaar onder de maat is, maar in zeer beperkte mate gecompenseerd kan worden door 'het zijn van een goede docent'. Lees jij eigenlijk de columns 'Onder Onderwijzers' van Martin Sommer in de Volkskrant?
Met citaat reageren
Oud 02-01-2006, 12:34
Verwijderd
Citaat:
nare man schreef op 02-01-2006 @ 12:30 :
Waar het mij om gaat is dat het enkele feit dat een dyslecticus natuurlijk belang heeft bij het volgen van een opleiding geen rechtvaardiging kan zijn om het niveau van die opleiding te laten dalen.
Er zijn meer opleidingen met specifieke toelatingseisen, voor de PABO lijkt zo iets me ook niet zo raar. Als iemand niet aan die toelatingseisen voldoet heeft hij niets op die opleiding te zoeken, of hij nu dyslexie heeft of niet. Het ging mij er dan ook vooral om dat iemand met dyslexie geen middelbare school diploma zou mogen halen (waarmee je dus ook de mogelijkheid tot een vervolgopleiding min of meer weg haalt).

De organisatie in het HBO is bagger, niet alleen bij de PABO. En natuurlijk moet daar wat aan gedaan worden, maar dat geldt voor het hele HBO.

Citaat:
Dyslexie is een bijzonder en medisch erkend probleem. Ik had het ook niet over mensen met dyslexie. Ik had het over mensen die zonder enige reden ('gewoon geen zin') nooit goed hebben leren spellen.
Ik las: "Iedereen die op een vervolgopleiding nog niet goed kan spellen moet zich eigenlijk kapot schamen."

Citaat:
Het enige dat ik wil uitdrukken is dat vakkennis die zwaar onder de maat is, maar in zeer beperkte mate gecompenseerd kan worden door 'het zijn van een goede docent'.
En het enige dat ik wil uitdrukken is dat het omgekeerd net zo is.

Citaat:
Lees jij eigenlijk de columns 'Onder Onderwijzers' van Martin Sommer in de Volkskrant?
Nee, moet dat?
Met citaat reageren
Oud 02-01-2006, 12:36
Verwijderd
Citaat:
LoeLoe schreef op 02-01-2006 @ 12:05 :
Vorig jaar waren er weat problemen op onze school omtrent de instaptoetsen en toen hebben wij onze mentor deze toetsen ook laten maken en zelfs haar is het niet gelukt om die toetsen gelijk met een voldoende af te sluiten. Dus als het haar al niet lukte.. waarom zouden wij dat dan wel in 1 keer moeten kunnen na 5 jaar geen echt rekenonderwijs zoals op de basisschool te hebben gehad?
Ik heb de reken- en spellingstoets (andere toetsen die verplicht gehaald moesten worden hadden wij niet) wel in één keer gehaald en met goede cijfers ook. En zo'n gigantisch spel- en rekenwonder ben ik nu ook weer niet.
Met citaat reageren
Oud 02-01-2006, 12:38
Chloe Siere
Chloe Siere is offline
Kijk. Ik maak bijna nooit een 'dt' fout. Dit komt doordat mijn leraar in groep 8 dit ontzettend goed kon uitleggen. Als je nu van die incompetente leraren krijgt, ga je dat echt wel merken. En dat is gewoon fout. Het maakt het niveau van de leerlingen ook lager. Ik vind dat het niveau best omhoog kan op de pabo. Het is een hbo-opleiding maar je kunt nog goed merken dat het ooit een mbo-opleiding is geweest.
Met citaat reageren
Advertentie
Oud 02-01-2006, 12:39
Chloe Siere
Chloe Siere is offline
Citaat:
Leonoor schreef op 02-01-2006 @ 12:36 :
Ik heb de reken- en spellingstoets (andere toetsen die verplicht gehaald moesten worden hadden wij niet) wel in één keer gehaald en met goede cijfers ook. En zo'n gigantisch spel- en rekenwonder ben ik nu ook weer niet.
Ik zou die toets wel eens willen zien. Kan me ook niet voorstellen dat die zo moeilijk is nml.
Met citaat reageren
Oud 02-01-2006, 12:40
Verwijderd
Citaat:
Chloe Siere schreef op 02-01-2006 @ 12:38 :
Het is een hbo-opleiding maar je kunt nog goed merken dat het ooit een mbo-opleiding is geweest.
Wanneer? (In veel landen is het een universitaire studie en het schijnt dat het niveau daar niet eens zoveel hoger ligt.)

Van de meeste HBO-opleidingen is het niveau bagger, het niveau van de PABO vond ik een eind boven het niveau van de andere HBO-opleidingen die ik heb gevolgd uitsteken (dit komt wel mede door de hoeveelheid).
Met citaat reageren
Oud 02-01-2006, 12:41
Chloe Siere
Chloe Siere is offline
Citaat:
Leonoor schreef op 02-01-2006 @ 12:34 :

Ik las: "Iedereen die op een vervolgopleiding nog niet goed kan spellen moet zich eigenlijk kapot schamen."
Ik neem aan dat je wel beter weet en snapt wat ie bedoelde.
Ik ben het heel erg met de stelling eens.
Met citaat reageren
Oud 02-01-2006, 12:42
Balance
Avatar van Balance
Balance is offline
Citaat:
Makaveli schreef op 02-01-2006 @ 12:11 :
Ik zet vragentekens bij de kwalitieit van dit onderzoek.

De 20% 'best' presterdende leerlingen van groep 8, die bijna elke dag een paar uur hoofdrekenen, kunnen dat erg goed. Het is ook vrij logisch dat zij dat de helft hiervan beter presteert dan beginnende leraren.
Dit komt volgens mij doordat:
-1: De leerlingen zijn bijna elke dag bezig met hoofdrekenen en hun hersenen zijn er dan goed getraind in het hoofdrekenen. Bij de beginnende leraren zit dat heel anders die hebben al ong. 5 á 6 jaar niet gehoofdrekend. Hun hersenen moeten het weer ophalen, omdat dit stuk van de hersenen niet meer gebruikt is (vanwege de rekenmachine), de hersenen zijn getraind in andere dingen. Bij een plotselinge toets na ong. 6 jaar 'afwezigheid' in het hoofdrekenen, presteren de hersenen minder goed. Als de beginnende docenten les gaan geven en zichzelf trainen in het hoofdrekenen, door uit het hoofd na te kijken, dan pakken de hersenen dat snel weer op. Ik verwacht dat dan nog maar iets van 15% van de docenten slechter scoort dan de 20% 'best' presterende leerlingen en dat is ook niet erg denk ik, later kunnen deze leerlingen ook uit groeien tot goede professoren, natuurkundigen, wiskundigen, enz...

Het maakt niet uit dat een enkele leerling in de klas beter kan hoofdrekenen dan de docent, dit is juist goed.
Het goed kunnen uitleggen, de leerlingen stimuleren het beste uit henzelf te laten halen en levenservaring delen is ook erg belangrijk voor een 'goede' docent, niet dat hij perfecte kennis heeft.
Ik vind dat je wél mag verwachten dat iemand die begint met de pabo, beter is dan een goede leerling uit groep 8.
Kom op zeg, als je het nou over moeilijke wiskundige berekeningen hebt die je na een aantal jaren inderdaad kan zijn vergeten, maar hoofdrekenen is niet iets dat je vergeet. Zo wel, dan twijfel ik ernstig aan je leercapaciteiten, waarmee ik ook betwijfel of je wel op de pabo thuis hoort. En ja, het zal minder snel gaan als bij een goede groep 8 leerling, maar daarentegen heb jij weer meer technieken ontwikkeld om mee te rekenen, waardoor jij juist weer in het voordeel bent.

Al met al vind ik het resultaat van dit onderzoek toch zeker zorgwekkend.
__________________
Ik ga links want ik moet rechts. En we gaan nog niet naar huis.
Met citaat reageren
Oud 02-01-2006, 12:42
Verwijderd
Citaat:
Chloe Siere schreef op 02-01-2006 @ 12:39 :
Ik zou die toets wel eens willen zien. Kan me ook niet voorstellen dat die zo moeilijk is nml.
Ik weet niet of hij zo vreselijk moeilijk was, wat ik wel weet is dat ik in mijn klas één van de drie studenten was die hem gehaald had. Ik zit heb die toets een jaar of vier geleden gemaakt en hem hier niet meer liggen, anders had ik hem je laten zien.
Met citaat reageren
Oud 02-01-2006, 12:42
Balance
Avatar van Balance
Balance is offline
Citaat:
Leonoor schreef op 02-01-2006 @ 12:13 :
Volgens mij is er ook aan het eind van het eerste jaar een bindend studieadvies, dat ook gebaseerd is op de meningen van docenten. Na het tweede jaar is het meer zo dat je gewoon op kunt rotten als je die twee toetsen nog niet gehaald hebt. Zo was het iig bij ons.
Oh, dat klinkt dan wel weer goed
Misschien zou alleen die test uit het tweede jaar al eerder gegeven kunnen worden, zodat je leerlingen niet onnodig lang de opleiding laat volgen.
__________________
Ik ga links want ik moet rechts. En we gaan nog niet naar huis.
Met citaat reageren
Oud 02-01-2006, 12:43
Verwijderd
Citaat:
Chloe Siere schreef op 02-01-2006 @ 12:41 :
Ik neem aan dat je wel beter weet en snapt wat ie bedoelde.
Ik ben het heel erg met de stelling eens.
Ik neem aan dat nare man heel goed voor zichzelf kan praten? Als hij het over 'iedereen' heeft, dan ga ik er vanuit dat hij 'iedereen' bedoeld. Als hij niet 'iedereen' bedoeld, dan moet hij dat niet zeggen.

Ik ben het niet met de stelling eens: iedereen is iedereen en ik vind het niet voor iedereen gelden.
Met citaat reageren
Oud 02-01-2006, 12:43
Chloe Siere
Chloe Siere is offline
Citaat:
Leonoor schreef op 02-01-2006 @ 12:40 :
Wanneer? (In veel landen is het een universitaire studie en het schijnt dat het niveau daar niet eens zoveel hoger ligt.)

Van de meeste HBO-opleidingen is het niveau bagger, het niveau van de PABO vond ik een eind boven het niveau van de andere HBO-opleidingen die ik heb gevolgd uitsteken (dit komt wel mede door de hoeveelheid).
Wanneer het een mbo-opleiding is geweest? Dat weet ik niet, ik heb het wel vaak van anderen gehoord dat het vroeger zo was.

En die zus van mn vriend is echt niet intelligent Volgens mij is het ook gewoon algemeen bekend dat de pabo een makkelijke hbo-opleiding is? Het is me zelfs wel eens aangeraden om pabo te gaan doen als ik zeker wilde weten dat ik in 1 jaar mn propedeuse zou halen.
Met citaat reageren
Oud 02-01-2006, 12:46
Verwijderd
Citaat:
Chloe Siere schreef op 02-01-2006 @ 12:43 :
Wanneer het een mbo-opleiding is geweest?
Ik heb het nog nooit gehoord. De opleiding kleuterleidster zou best kunnen, maar de kweekschool niet, voor zo ver ik weet.

Citaat:
Volgens mij is het ook gewoon algemeen bekend dat de pabo een makkelijke hbo-opleiding is?
Alle mensen die dat zeggen zou ik wel eens een jaar de PABO willen laten volgen, ik denk dat ze geen idee hebben waar ze het over hebben. Als je je de klere werkt is het zeker mogelijk in één jaar je propedeuse te halen, maar dan ben je wel echt 24/7 met je opleiding bezig, iets wat ik bij geen enkele andere opleiding heb gehad. Doe je er minder aan of ben je minder goed in een bepaald onderdeel, dan wordt het al knap lastig. (Maar bij welke opleiding die je ligt is het wel moeilijk om je P in één jaar te halen als je gewoon doet wat je moet doen...?)
Met citaat reageren
Oud 02-01-2006, 12:53
Balance
Avatar van Balance
Balance is offline
Citaat:
Chloe Siere schreef op 02-01-2006 @ 12:43 :
Wanneer het een mbo-opleiding is geweest? Dat weet ik niet, ik heb het wel vaak van anderen gehoord dat het vroeger zo was.

En die zus van mn vriend is echt niet intelligent Volgens mij is het ook gewoon algemeen bekend dat de pabo een makkelijke hbo-opleiding is? Het is me zelfs wel eens aangeraden om pabo te gaan doen als ik zeker wilde weten dat ik in 1 jaar mn propedeuse zou halen.
Uit de ervaringen die ik heb gehoord kwam vooral dat de Pabo inderdaad niet moeilijk is, maar wel heel veel werk. Echt heel veel werk. Je zit allereerst gewoon vijf dagen per week van 9 tot 5 op school en daarnaast moet je stages lopen, lessen voorbereiden, werkstukken maken, tentamens leren, presentaties voorbereiden, enzovoorts.
__________________
Ik ga links want ik moet rechts. En we gaan nog niet naar huis.
Met citaat reageren
Oud 02-01-2006, 12:58
Chloe Siere
Chloe Siere is offline
Citaat:
Balance schreef op 02-01-2006 @ 12:53 :
Uit de ervaringen die ik heb gehoord kwam vooral dat de Pabo inderdaad niet moeilijk is, maar wel heel veel werk. Echt heel veel werk. Je zit allereerst gewoon vijf dagen per week van 9 tot 5 op school en daarnaast moet je stages lopen, lessen voorbereiden, werkstukken maken, tentamens leren, presentaties voorbereiden, enzovoorts.
Okay. Maar dan kan het niveau dus wel omhoog.
Met citaat reageren
Ads door Google
Oud 02-01-2006, 13:04
Verwijderd
Citaat:
Chloe Siere schreef op 02-01-2006 @ 12:58 :
Okay. Maar dan kan het niveau dus wel omhoog.
Als je een paar uur extra in een dag stopt of de opleiding 5 jaar laat duren wel. Als het niveau een stuk hoger wordt dan is de opleiding niet meer te doen in de vier jaar die er voor staan. Zoals ik al zei (en Balance ook) is de opleiding nu al (heel) veel werk, meer (wat toch gebeurd als je de opleiding moeilijker maakt) is niet mogelijk als je ook nog gewoon wilt eten en slapen ed.
Met citaat reageren
Oud 02-01-2006, 13:06
Chloe Siere
Chloe Siere is offline
Citaat:
Leonoor schreef op 02-01-2006 @ 13:04 :
Als je een paar uur extra in een dag stopt of de opleiding 5 jaar laat duren wel. Als het niveau een stuk hoger wordt dan is de opleiding niet meer te doen in de vier jaar die er voor staan. Zoals ik al zei (en Balance ook) is de opleiding nu al (heel) veel werk, meer (wat toch gebeurd als je de opleiding moeilijker maakt) is niet mogelijk als je ook nog gewoon wilt eten en slapen ed.
Dan moet het maar een universitaire opleiding worden Dan haal je ook direct de leken eruit die niet eens normaal kunnen spellen en rekenen
Met citaat reageren
Oud 02-01-2006, 13:07
Verwijderd
Citaat:
Chloe Siere schreef op 02-01-2006 @ 13:06 :
Dan moet het maar een universitaire opleiding worden Dan haal je ook direct de leken eruit die niet eens normaal kunnen spellen en rekenen
Met citaat reageren
Oud 02-01-2006, 13:09
Vice
Avatar van Vice
Vice is offline
Dat onderwijzers niet erg slim zijn, heb ik altijd al geweten, maar dit vind ik gewoon idioot. Een volwassen persoon (en dan vooral iemand die een lerarenopleiding volgt) hoort gewoon te kunnen hoofdrekenen. Dan heb ik het wel niet over moeilijke sommen zoals 462 * 341, maar toch op zijn minst de tafel van 1 tot en met 10 uit zijn/haar hoofd kennen.
Ook snap ik niet dat mensen die last van dyslexie of dyscalculie hebben zo'n opleiding kunnen volgen. Die mensen zullen fouten van kinderen minder snel herkennen of erger nog, kinderen fouten leren.
__________________
Du bist ein N00b!
Met citaat reageren
Oud 02-01-2006, 13:19
Verwijderd
Citaat:
Vice schreef op 02-01-2006 @ 13:09 :

Ook snap ik niet dat mensen die last van dyslexie of dyscalculie hebben zo'n opleiding kunnen volgen. Die mensen zullen fouten van kinderen minder snel herkennen of erger nog, kinderen fouten leren.
Ik ben dyslectisch en had een 9 voor de spellingstoets en volgens mij is mijn Nederlands in het algemeen ook niet zo heel erg slecht. Waarom zou ik de PABO dan niet kunnen volgen vanwege die dyslexie? Het lijkt me er allemaal maar net aan liggen hoe ernstig dyslectisch je bent en hoe je er mee om gaat ed.

Een leerkracht met dyslexie kan ook voordelen hebben (mits hij/zij zelf gewoon goed kan spellen ed): hij/zij heeft beter zicht op de problemen waar dyslectische leerlingen tegen aan (kunnen) lopen, de leerlingen zien dat je ook met dyslexie een normale baan kunt krijgen, wat voor leerlingen een hele geruststelling kan zijn, enz.
Met citaat reageren
Oud 02-01-2006, 13:39
Verwijderd
Citaat:
Leonoor schreef op 02-01-2006 @ 12:34 :
(...)

Ik las: "Iedereen die op een vervolgopleiding nog niet goed kan spellen moet zich eigenlijk kapot schamen."
Wel, het ging eigenlijk alleen nog maar over de vraag of je dyslectici apart moet behandelen of niet. Als ik zeg 'iedereen' dan bedoel ik daarmee uiteraard niet mensen die vanwege een objectieve medisch of psychologisch aanwijsbare oorzaak dat niet kunnen. Als ik zeg 'iedereen moet gaan hardlopen' en er zit in die klas een meisje in een rolstoel, dan verwacht ik ook niet dat ze opstaat en de honderd meter sprint trekt.

Citaat:
Nee, moet dat?
Nee, maar het is wel leuk om ervaringen te lezen van iemand die middenin de praktijk staat en een gezonde, kritische blik heeft op stromingen in onderwijsland.

Er wordt in Nederland te weinig aandacht besteed aan concrete kwaliteit en te veel aandacht aan bijkomende nonsens. Dat stelt hij op grappige en confronterende wijze aan de orde. Maar ik ben bang dat zulke pleidooien tegen dovemansoren zijn gericht. De opvolgende ministers en staatssecretarissen van onderwijs willen niets liever dan scoren op de korte termijn.

Er wordt gedaan alsof er meer kwaliteit geleverd wordt, maar in feite worden de ingangsdrempels gewoon verlaagd, zodat het alleen lijkt alsof meer mensen een HBO of WO-opleiding volgen. Je kunt de bevolking niet slimmer maken, tenzij je aan genetische veredeling doet; die akkoorden van Bologna en Genève waarbij is afgesproken dat in 2015 of 2020 50% van de bevolking hoger onderwijs moet hebben genoten, zullen onze (wetenschappelijke en educatieve) dood worden.
Met citaat reageren
Oud 02-01-2006, 13:41
Verwijderd
Citaat:
nare man schreef op 02-01-2006 @ 13:39 :
Wel, het ging eigenlijk alleen nog maar over de vraag of je dyslectici apart moet behandelen of niet. Als ik zeg 'iedereen' dan bedoel ik daarmee uiteraard niet mensen die vanwege een objectieve medisch of psychologisch aanwijsbare oorzaak dat niet kunnen. Als ik zeg 'iedereen moet gaan hardlopen' en er zit in die klas een meisje in een rolstoel, dan verwacht ik ook niet dat ze opstaat en de honderd meter sprint trekt.
Gelukkig maar.

Citaat:
De opvolgende ministers en staatssecretarissen van onderwijs willen niets liever dan scoren op de korte termijn.
En zelfs dat lukt ze niet.
Met citaat reageren
Oud 02-01-2006, 13:50
Verwijderd
Het probleem is denk ik ook een beetje dat lerarenopleidingen al lang blij zijn dát ze studenten hebben, en ze daarom niet durven te selecteren. Maar ik denk dat ze dat wel moeten doen. Al is het alleen maar vanwege het feit dat je dan het probleem van kinderen die steeds minder weten bij de wortel aanpakt: op de basisschool komen ze voor het eerst in aanraking met school. Als het daar meteen goed begint, met goede docenten, dan schiet het al een stuk meer op.

Citaat:
Leonoor schreef op 02-01-2006 @ 13:41 :
En zelfs dat lukt ze niet.
Wacht maar, als ik daar terecht kom

Even serieus: dat ministerie van onderwijs is inderdaad ook geen goed voorbeeld. Ze willen allerlei dingen invoeren zonder er bij na te denken dat zij een cultuuromslag willen hebben (iets wat op z'n minst twee keer zo lang duurt als de termijn die zij zelf aan de macht zijn.) Lange termijnplanning is cruciaal, maar niet één van de sterkere punten van het ministerie van onderwijs, helaas.

Laatst gewijzigd op 02-01-2006 om 13:52.
Met citaat reageren
Oud 02-01-2006, 13:54
Verwijderd
Het probleem is inderdaad dat je moet kiezen uit twee kwaden. Weinig docenten van hoge(re) kwaliteit of meer docenten van lage(re) kwaliteit. Heb je docenten van mindere kwaliteit dan kom je wel in een vicieuze cirkel terecht, want dan beginnen de problemen al bij de bron. Maar zijn er weinig docenten, dan krijg je weer andere problemen, zoals de vaststelling dat de klassen groter worden. En onderwijs in grote(re) klassen gaat meestal ook ten koste van de 'kwaliteit per leerling'.

Bovendien hebben zulke grote klassen ook weer bijzondere vaardigheden nodig; er komt meer druk op de docent te staan om orde te houden en iedereen aandacht te geven. Maar misschien is dat bij basisschoolleerlingen nog beter te doen dan bij een groep lompe vmbo'ers op een ROC in de Randstad. Daar gaat het écht fout, nu we toch aan het doemdenken zijn; door de invoering van het vmbo en de toename van het aantal zwarte scholen wordt een hele generatie verprutst.
Met citaat reageren
Oud 02-01-2006, 14:12
Vice
Avatar van Vice
Vice is offline
ROC is toch MBO?
Iedergeval, ik ben het wel met je eens. Zowel over de pabo-leerlingen als het VMBO.
__________________
Du bist ein N00b!
Met citaat reageren
Oud 02-01-2006, 17:25
Verwijderd
Citaat:
nare man schreef op 02-01-2006 @ 13:54 :
En onderwijs in grote(re) klassen gaat meestal ook ten koste van de 'kwaliteit per leerling'.
Hogere klassen leveren inderdaad meer werkdruk voor docenten op, dat is waar. Maar er is geloof ik nooit aangetoond dat meer leerlingen per klas slechtere resultaten opleverde. Weer een voorbeeld van de incompetentie van het ministerie: ze bedenken ineens dat kleinere klassen waarschijnlijk betere resultaten oplevert en doen dat dan ook maar. Terwijl er dus niet echt een verband bestaat.
Met citaat reageren
Oud 02-01-2006, 17:29
Verwijderd
Citaat:
Krummeltje schreef op 02-01-2006 @ 17:25 :
Hogere klassen leveren inderdaad meer werkdruk voor docenten op, dat is waar. Maar er is geloof ik nooit aangetoond dat meer leerlingen per klas slechtere resultaten opleverde. Weer een voorbeeld van de incompetentie van het ministerie: ze bedenken ineens dat kleinere klassen waarschijnlijk betere resultaten oplevert en doen dat dan ook maar. Terwijl er dus niet echt een verband bestaat.
Het ligt er ook helemaal aan wat je verder wilt veranderen...ze zijn zo bezig met WSNS...en als jij twee flinke ADHD'ers in je groep hebt, dan voelt een groepje van 20 leerlingen hetzelfde aan als een groep van 30. En in veel klassen zitten tegenwoordig meer probleemleerlingen dan twee...

Ik kan zo ook geen onderzoeken noemen waar uit is gekomen dat kleinere klassen beter zijn, maar ik durf ook niet te zeggen dat ze er niet zijn. (Ik weet wel dat het prettiger is om voor een klas van 20 te staan dan voor een klas van 35. )
Met citaat reageren
Oud 02-01-2006, 18:01
Makaveli
Avatar van Makaveli
Makaveli is offline
Citaat:
Krummeltje schreef op 02-01-2006 @ 17:25 :
Hogere klassen leveren inderdaad meer werkdruk voor docenten op, dat is waar. Maar er is geloof ik nooit aangetoond dat meer leerlingen per klas slechtere resultaten opleverde. Weer een voorbeeld van de incompetentie van het ministerie: ze bedenken ineens dat kleinere klassen waarschijnlijk betere resultaten oplevert en doen dat dan ook maar. Terwijl er dus niet echt een verband bestaat.
Iedere docent zou erkennen dat kleinere klassen en leerlingenresultaten verband met elkaar hebben, denk ik.
Ik heb wat lessen bijgewoond van LWOO (VMBO-variant), deze leeringen zijn vaak ontzettend snel afgeleid en hebben veel concentratieproblemen.
In deze klassen zitten relatief veel AD(H)D'ers in vergelijking met Havo/Vwo. Zij vragen meer aandacht dan de 'normale' leerling. Een grote of kleine klas maakt wel degelijk verschil in kwaliteit van het onderwijs! Ze hebben deze aandacht / ondersteuning nodig om goed te presteren, als deze er niet is gaat dat dus ten koste van het onderwijs.
Met citaat reageren
Oud 02-01-2006, 18:03
Verwijderd
Ik ben het niet niet met je eens, maar LWOO is wel een aparte vorm van onderwijs...
Met citaat reageren
Advertentie
Reageren

Topictools Zoek in deze topic
Zoek in deze topic:

Geavanceerd zoeken

Regels voor berichten
Je mag geen nieuwe topics starten
Je mag niet reageren op berichten
Je mag geen bijlagen versturen
Je mag niet je berichten bewerken

BB code is Aan
Smileys zijn Aan
[IMG]-code is Aan
HTML-code is Uit

Spring naar


Alle tijden zijn GMT +1. Het is nu 07:24.