Oud 03-05-2013, 19:23
NaamInGebruik
NaamInGebruik is offline
Hallo allen,

momenteel geef ik bijles in Management en Organisatie, ter voorbereiding op de landelijke examens daarvan. Nu heb ik ook met deze scholiere haar oude schoolexamens doorgenomen, welk natuurlijk niet zo goed waren (en dus de bijles). Maar tot mijn schok maakt de docent ook aardig groffe fouten. Hierbij lijkt het niet te gaan om een incidentele nakijk-fout bij bijvoorbeeld het optellen van de punten of iets over het hoofd zien.

Twee voorbeelden.
(1) Een handelsonderneming koopt producten in, en verkoopt deze voor de inkoopprijs, plus een 25% winstmarge. De producten worden verkocht voor 173 euro. Wat is de inkoopprijs van het product?

Antwoord van mij: 173/125*100
Antwoord van de docent: 173*0.75
Voor de rekenkundige hier, hier zit best een verschil in. Ik snap dat een leerling een dergelijke fout kan maken, maar deze fout wordt door de docent gehanteerd in het antwoord model van het betreffende proefwerk.

(2) Een handelsonderneming verkoopt een deel van de voorraad. Geef aan welke posten op de balans veranderen en geef aan of deze toe- of afnemen.

Antwoord van leerling: Voorraad neemt af, Liquide middelen nemen toe, Eigen vermogen neemt toe.
Antwoord docent: Voorraad neemt af, Liquide middelen nemen toe, Resultaat neemt toe.

De issue hier is dat het antwoord eigen vermogen wel degelijk juist is. Er wordt immers gevraagt naar verandering in balans posten, en resultaat is voor de resultatenrekening, niet voor de balans. Verkoop resulteert wel in toename van de winst in je resultaten rekening, maar deze mutatie wordt als balans-post zijnde terug gezien in het eigen vermogen. Zoals net omschreven is het door het CE ook gemotiveerd in het landelijk examen van 2012 (1e tijdvak) waar dezelfde vraag in zat. Hiermee is de leerling terug gegaan, maar de docent zei dat het resultaat wel kan en dat het zoiezo te laat is om cijfers nog te corrigeren.


Het gaat hier dus zowel om gebrekkige inhoudelijke kennis van de docent als zijn algemene rekenvaardigheid. Nu is dit wel gebaseerd op beperkte informatie, maar dit is wel gewoon erg gebrekkig voor een docent. Haar zus doet dit jaar wederom examen, zij was gezakt, ook met name door management en organisatie op diezelfde school. Ik vond dit best behoorlijk, ik heb het er zojuist ook even mijn vader over gehad en die deelde mijn mening over de uitwerkingen (het was zo slecht dat ik aan mezelf begon te twijfelen). Mijn vader leek zich wel bozer te maken om de fouten van de docent dan ik deed. Maar, het zette mij wel aan het denken.

De vraag is nu: moet ik hier iets mee? Zo ja, wat? Onderwijs inspectie klinkt zo drastisch, maar de school zelf stopt het waarschijnlijk het liefst in de doofpot. Meningen, suggesties, insights and so on zijn welkom!

Laatst gewijzigd op 03-05-2013 om 19:29.
Met citaat reageren
Advertentie
Oud 05-05-2013, 11:00
Verwijderd
Ik denk niet dat jij hier iets mee moet. Ik denk wel dat het aan de scholiere die jij bijles geeft is, zij kan met dit verhaal en de uitwerkingen en dergelijke naar een afdelingshoofd/teamleider/mentor stappen om aan te geven dat het niet een capabele docent is. Wellicht dat de school het in de doofpot wil stoppen, maar dat is behoorlijk in hun eigen nadeel, omdat je dat gaat terugzien in de resultaten . Het is voor scholen tegenwoordig juist belangrijk een hoog slagingspercentage te hebben, en als zij een malloot daar hebben rondlopen die de verkeerde antwoorden geeft als goed antwoord, tsja. Ik denk dat als je haar stuurt met dit verhaal dat ze er zeker wel naar zullen kijken.

Verder, als ik jou was zou ik haar gewoon zo goed mogelijk voorbereiden op de examens. Veel oefenen en niet te veel naar de docent luisteren . Succes!
Met citaat reageren
Oud 05-05-2013, 11:04
Verwijderd
Het lijkt mij juist wel een stuk handiger als een "onafhankelijk" persoon dit meldt en niet een scholier die kantje boord wel of niet overgaat.
Met citaat reageren
Oud 05-05-2013, 12:11
Verwijderd
Nou ja, de ervaringen die ik heb met mijn eigen school is dat ze zich sowieso er weinig van aan trokken, maar dat al helemaal niet deden bij random personen die bijles gaven. Als ik daar zelf stond te klagen of slechte lessen of slechte docenten gebeurde er behoorlijk wat sneller iets.
Met citaat reageren
Oud 05-05-2013, 12:15
NaamInGebruik
NaamInGebruik is offline
Haha, ye daar zit wat in. Het punt is waarschijnlijk, de scholiere zelf snap het vak niet (en we weten nu dus ook wel deels waarom waarschijnlijk) en heeft dus niet door dat de docent vak inhoudelijke fouten maakt. Haar ouders zijn ook niet goed in Management en Organisatie (anders hielpen die haar wel) dus iets dergelijks gaat gewoon lang onopgemerkt.

Om de vraag anders te stellen denk ik, moet ik de scholiere en/of ouders stimuleren om hierop actie te ondernemen, of kan ik zelf beter als onafhankelijk persoon gewoon de school mailen, dan wel de onderwijs inspectie (hoewel ik dat wel vrij ver vind gaan, immers heb ik enkel een kleine indicatie)? Anderzeids, ik moet daar wel tijd in steken en de kans is vrij hoog dat het niets oplevert.
Met citaat reageren
Oud 05-05-2013, 22:19
Tink*
Avatar van Tink*
Tink* is offline
Ik zou niet gelijk naar de inspectie stappen. Misschien is de leraar zich van geen fouten bewust. Wellicht kan je als bijlesleraar contact opnemen met hem een afdelingsleider van de school puur om de reden dat je 'veel' scholieren bij je krijgt met hetzelfde probleem en dat je de uitwerkingen dus grondig hebt bestudeerd en dit uitleggen. Hoe het opgevat wordt is natuurlijk maar gissen. Ik denk dat je dit wel kan doen, gewoon puur ter informering van de school en niets meer. Ik zou het niet hogerop zoeken, want dat is niet jouw zaak. Mijn advies is om het eerst via het kind dat het nu betreft en de ouders aan te kaarten en als ze daar niet naar willen luisteren kan je altijd zelf nog gaan.
__________________
Je was een glasblazer met een wolk van diamanten aan zijn mond
Met citaat reageren
Oud 05-05-2013, 22:34
TheHunter
Avatar van TheHunter
TheHunter is offline
Als je nog de kans hebt om meer nakijkwerk van deze docent te bekijken zou ik dit zeker doen, om er zeker van te zijn dat dit structurele fouten zijn. Ik vraag me alleen af of de onderwijsinspectie hier iets mee gaat doen, of dat ze gewoon te lui zijn om hier op in te gaan.

!let op: de onderwijsinspectie wil hier zelf eigenlijk helemaal niets mee te maken hebben, zie dit op hun site:

Citaat:
Het is niet altijd nodig om een officiële klacht in te dienen. Een gesprek met de persoon die direct bij de klacht is betrokken, kan al veel oplossen. De directie van de school kan hierbij bemiddelen. Gaat de klacht over de directie, dan kunt u zich wenden tot het bevoegd gezag van de school (het schoolbestuur).

Mocht dit geen oplossing bieden, dan kunt u een officiële klacht indienen bij de klachtencommissie. Elke school moet een dergelijke commissie hebben. Overigens is het ook mogelijk om rechtstreeks een klacht in te dienen bij de klachtencommissie waar de school bij is aangesloten.

De schoolgids vermeldt op welke wijze u uw klacht kunt indienen. Bovendien wordt meestal aangegeven hoe de procedure verloopt en welke reactietermijnen er zijn. Ook kunt u bij de vertrouwenspersoon van de school informeren naar het verloop van de klachtenprocedure.
Bron: http://www.onderwijsinspectie.nl/ond...en/Klachten#04

Helaas is het wel flink klote voor de leerlingen van volgend jaar.
Met citaat reageren
Oud 06-05-2013, 14:02
the economist
the economist is offline
Hé, een interessant geval !

Om te beginnen het eerste punt, de winstmarge. Strikt genomen is winstmarge gedefinieerd als het percentage van de verkoopprijs. Dus als die 25 % is, is dat 25% van € 173. Als het bovenop de inkoopprijs komt, spreek je eerder van een winstopslag. 1-0 voor de docent dus.
Maar daar zijn we er nog niet mee. Er staat ook nadrukkelijk:
"...en verkoopt deze voor de inkoopprijs, plus een 25% winstmarge."
En zoals overal waar je een precentage bovenop doet: laten we zeggen
ik heb een dingetje A plus een 25 % erbovenop, dan is die 25 % altijd bovenop A, A is de grondslag, de basis. Da's meer het vak Nederlands dan rekenen/ wiskunde dan.
Daarmee is het 1-1. De docent had het kunnen voorkomen door te vragen:
...inkoopprijs -punt - nieuwe zin: De winstmarge bedraagt 25%.

Verder zijn dit soort sommetjes er altijd bij economie, eigenlijk een vaste vraag van het examen wel, en altijd ja echt altijd wordt ie zo gevraagd van de 100/125.
En juist niet : € 173, en dat je daar dan gewoon simpel 25% van mag nemen.
Met name dit laatste weet echt iedere ecodocent. Hooguit is dit dan een strikvraag, om het nu eens andersom te doen.

Is het met 1-1 dan het ene woord tegen het andere ? Om de drommel niet !
Het gaat om een toetsvraag, het gaat er dan niet om of het normantwoord juist is, het gaat erom of het antwoord van de leerling onjuist is! En dat is het, gegeven de onduidelijkheid van boven zeker niet. 25% mag gelezen worden als 25% van het ervoor genoemde. De docent maakt zichzelf belachelijk als hij dat niet aankan.

Het tweede geval, ik heb het even op moeten zoeken welk examen je nou bedoelde (havo, en dan vraag 4). Het resultaat op de verkopen gaat inderdaad naar de resultatenrekening. Met boekhouden, zoals dat later in vervolgstudie wel komt, zie je ook welke post: resultaat op verkopen of woorden van die strekking.
Op geen manier komt dit direct op de balans. Daarmee is dus eigenlijk de vraag fout.
Maar goed, het is 'maar' havo, en dan kun je de zaak iets vereenvoudigd voorstellen, en dan komt het inderdaad bij het Eigen Vermogen op. Of, indien je daar een post zou hebben óp de balans: winstreserve of zo. (maar da's ook een EV post)

Wat ik opnieuw veel belangrijker vind;
het gaat er niet om of het normantwoord juist is (de quote 'resultaat kan ook ' van die docent), het gaat erom of het gegeven antwoord fout gerekend mag worden.
En dat is geenszins het geval. Ik ga uit van een redelijk eenvoudige balans, en als dan de vraag is welke balanspost verandert, dan hoort het daar thuis, bij EV.
Weet je trouwens zeker dat de vraag is 'welke balanspost ?

Tja, wat doe je eraan ? Helemaal niks. Ik heb het, met net zo voorbeelden ook wel eens geprobeerd, een hele nette mail gestuurd naar de coordinator, waarom de beoordleing slecht was, en het verzoek 'laat er eens een derde naar kijken' (het ging om profielwerkstuk), maar het enige dat je hoort is 'dat is aan de docent, daar ga ik niet tussen zitten'.
Stel je ook de situatie eens voor: als de coordinator de zaak even op zijn beloop laat, is de leerling straks geslaagd, en daarmee weg. En er is geen exta ruzie gemaakt met de docent. Maak je die wel, dan krijg je vaak het ene woord tegen het andere, en je ondermijnt de gezagspositie van de docent. De eerste keuze is verreweg de weg van de minste weerstand.

ik heb het onlangs weer meegemaakt. teken de grafiek (van y=3x+2 of zo).
tekent ze de grafiek....0 punten, want de tabel moest erbij. 'Ja, maar dat werd niet gevraagd' "ja een tabel moet er altijd bij"...

je kunt alleen alle gevallen bewaren, goed documenteren, en dan een case opbouwen.
Eén geval, daar doe je niks aan. (twee ook niet). En de onderwijsinspectie al helemaal niet hoor !

Laatst gewijzigd op 06-05-2013 om 14:09.
Met citaat reageren
Oud 06-05-2013, 16:38
NaamInGebruik
NaamInGebruik is offline
In het kader van vraag 1 was het de bedoeling terug te rekenen. Ze gebruiken een 25% marge bovenop de inkoopprijs. Duidelijk te zien dat het de bedoeling was om terug te rekenen. De leerlinge had de vraag fout, ongeacht of het nou /125x100 had moeten zijn, of x0.75. Wat mij dan verbaasd is het betreffende normantwoord van de docent, omdat eigenlijk met name het idee van verkoopprijs - iwo = bw wordt gehanteerd, en andersom redeneren ze iw + marge = verkoopprijs op het havo niveau.

Voor vraag 2 weet ik niet zeker of de docent OOK zei. Het kan natuurlijk vereenvoudigd zijn dat het mag op havo, kan mij voorstellen dat in bijv de eerste paar lessen het begrip resultatenrekening nog niet bestaat en winst dus op de balans mag. Dat ontneemt inderdaad niet dat EV (of een eigenlijke rekening daarvan) fout gerekend mag worden, dat is gewoon goed. Sterker nog, in 2012 1e tijdvak was dit vraag 1.4 en bij de antwoorden stond EV vermeld (pats http://www.examenblad.nl/9336000/1/j...f=/bestand.pdf). Extreem merkwaardig dus. En jup, was er zeker van dat er gevraagd werd naar balans post. Anders had ik ingezien dat het antwoord in het resultaat moest liggen op de WenVrekening en met die reden het EV fout was gerekend. Het viel juist op omdat resultaat geen balansrekening is.

Heb geen volledig inzicht op het totaal van die school/klas/leerjaren. Echter dat bij het tentamen dat we grondig hebben doorgenomen dus twee inhoudelijke fouten gemaakt lijken te zijn.
Met citaat reageren
Oud 06-05-2013, 18:18
TheHunter
Avatar van TheHunter
TheHunter is offline
Marge is inderdaad van de verkoopprijs en opslag van de inkoopprijs, exact zo'n vraag kwam in mijn tentamen en raad eens, 9/10 stonk erin (incl. Ikzelf). Het Eigen Vermogen zou wel goedgekeurd moeten worden, al veranderd het resultaat ook. (Totaal onderaan de balans)
Met citaat reageren
Oud 07-05-2013, 01:22
the economist
the economist is offline
ja, het is ook een enorme instinker, pfff toch goed dat ik die zag dan.
Maar dan blijf ik erbij dat ie de vraag anders had moeten stellen:
dus niet:
Citaat:
en verkoopt deze voor de inkoopprijs, plus een 25% winstmarge.
Zoals het hier staat wijst alles naar de 25% bovenop hetgeen ervoor staat.
Dan had ie moeten zeggen: de ondernemer hanteert een 25% winstmarge.
naamingebruik: je weet zeker dat de vraag zo geformuleerd was zoals je hem hierboven stelt ?

@hunter: je verwart nu resultaat met het balanstotaal.
Het resultaat (verzamelenaam voor winst en verlies) komt niet op de balans.
Sterker nog: als het ál in één of andere vorm op de balans zou komen, dan nog was het als post onderdeel van het EV, zoals ook allerlei reserves wel onderdeel zijn van het EV, dus zelfs dán is EV niet fout.

Ik wijs jullie graag ook nog even op de fouten in bijv het economie-examen vwo (!).
Dus als je denkt, dat zal dan och wel goed in elkaar steken....nou dan heb je het mis.
Liefst drie grote blunders in de vraagstelling: dit was gewoon niet te beantwoorden.
http://www.kerneconomie.nl/2012/06/2...-economie-2012
ik geef toe, het is wellicht wat zware kost, maar ook als je even de erste aannames leest, en je ziet al dat die fout zijn, is de rest niet eens meer nodig.

De genoemde fouten in bovenstaande zijn echter mijlenver verwijderd van dat vwo-examen.
Het is erg gesteld met het economieonderwijs in Nederland, sterker nog: het wordt nog veel erger. Let maar op.
Met citaat reageren
Advertentie
Reageren

Topictools Zoek in deze topic
Zoek in deze topic:

Geavanceerd zoeken

Regels voor berichten
Je mag geen nieuwe topics starten
Je mag niet reageren op berichten
Je mag geen bijlagen versturen
Je mag niet je berichten bewerken

BB code is Aan
Smileys zijn Aan
[IMG]-code is Aan
HTML-code is Uit

Spring naar

Soortgelijke topics
Forum Topic Reacties Laatste bericht
Eindexamens 2013 [ALG] Klaar met je examen? Schrijf mee aan een boek!
MaaikeSinds1883
0 04-06-2013 11:28
Psychologie De psycholoog en client
Verwijderd
10 29-11-2011 16:47
Huiswerkvragen: Klassieke & Moderne talen Slechte docent voor Duits!!!
Keffoo
5 09-11-2010 21:03
Studeren Pedagogische wetenschappen in Leiden
Cartman88
10 24-10-2008 23:46
Algemene schoolzaken Basisschoolleerling kan beter rekenen dan pabo-student
Verwijderd
76 04-01-2006 13:11
Algemene schoolzaken slechte docent Engels
McMotion
18 10-01-2005 17:19


Alle tijden zijn GMT +1. Het is nu 09:04.