Oud 04-11-2009, 12:12
Verwijderd
Speciaal topic voor mensen die worstelen met (een vorm van) verlegenheid.

Ik heb allereerst informatie over dit onderwerp opgezocht op internet en hieronder geplaatst (dit is dus letterlijk overgenomen van een andere website en daarom gequote).

Citaat:
Wat is verlegenheid
Wat is verlegenheid nou eigenlijk? Heel kort gezegd is dat: "angst in gezelschap van mensen". Een andere term voor verlegenheid zou angst in sociale situaties kunnen zijn. In gezelschap van mensen denk je constant dat je beoordeeld of erger nog veroordeeld wordt bij alles wat je doet en zegt. Daardoor word je je pijnlijk bewust van jezelf, van alles wat je doet en zegt. Het kan dat je hierdoor minder betrokken bent of lijkt bij bijvoorbeeld een gesprek.

Zoals ik al zei is eigenlijk iedereen wel eens verlegen. Op bepaalde spannende momenten zoals een sollicitatiegesprek of wanneer we iemand mee uitvragen lijkt ons lichaam ons in de steek te laten. Om af toe verlegen te zijn is niet zo erg, het wordt pas een probleem als het een belemmering vormt voor een leuk en sociaal leven. Want als die verlegenheid te heftig is, dan kan ze verlammend werken en zelfs tot een sociaal isolement leiden.

Wat is verlegenheid volgens het publiek?
In mijn enquête heb ik ook de vraag gesteld: Wat is verlegenheid volgens jou? Op die vraag kreeg ik veel leuke en interessante antwoorden. Daarvan wil ik er hier een aantal (gedeeltelijk) citeren, omdat zo ook meer duidelijk wordt hoe verlegenheid ervaren wordt. Hier volgen enkele antwoorden:

In het beste geval een schattige karaktereigenschap, in het slechtste geval een sociale handicap die iemand zodanig kan verhinderen contacten te leggen met andere mensen dat het kan leiden tot sociaal isolement en depressies. Ik denk dat ik zelf het gehele spectrum van verlegenheid inmiddels wel bewandeld heb.

…Dat je je de hele tijd zorgen maakt over wat andere mensen wel zullen denken als je iets zegt of juist niets zegt…

…Je hebt vaak het idee dat je er niet echt bij hoort…

Ik denk dat het angst is om niet geaccepteerd te worden zoals je bent. Die angst is gebaseerd op een negatief zelfbeeld en weinig zelfvertrouwen waardoor je afhankelijk wordt van het oordeel van de ander. Uit de ander wil de verlegen mens zijn bestaansrecht halen. Omdat de puber nog niet altijd goed weet wie hij zelf is of daarvoor durft te uit te komen, komt op die leeftijd veel verlegenheid voor.

…Irritant…

Verlegenheid is heel vervelend, extreem frustrerend en oorzaak voor verdriet.


Wat bij de antwoorden vooral opviel, was dat ze bijna allemaal een aspect erin hadden van jezelf niet durven uiten. Dat varieerde van niets zeggen, tot niet jezelf durven te zijn. Verder was het opvallend dat iedereen die de enquête invulde bekend was met verlegenheid, terwijl een minderheid zichzelf als verlegen beschouwde. Iedereen kende blijkbaar het gevoel of het verschijnsel goed, waardoor het mij nog meer verbaasde dat er niet meer begrip en openheid over is.

Oorsprong en definitie van verlegenheid
Het woord verlegen betekent oorspronkelijk verkeerd gelegen, te lang gelegen en in het bijzonder krachteloos geworden. Sinds 1741 wordt het woord toegepast in situaties en op mensen met betrekking tot hun persoonlijkheid en gedrag. Sinds die tijd heeft zich langzaam een definitie gevormd. (Bron: H.T. van de Molen, "Hulp als onderwijs"met enige aanpassingen van mijn kant in het taalgebruik.) Van verlegenheid is sprake als iemand:

- Zichzelf verlegen noemt
- Bij navraag en/of gedragsobservatie blijkt dat hij/zij in bepaalde sociale situaties uit gewoonte te kampen heeft met:
1. gevoelens van spanning (niet vrij voelen);
2. gedragproblemen (niet weten hoe zich te moeten gedragen, of niet durven te doen wat hij juist acht, vooral zich niet vrij durven uiten);
3. negatieve gedachtes over zichzelf.


Iedereen kent wel het stereotype beeld van een verlegen persoon, het muurbloempje dat nooit iets durft te zeggen, dat je niet aankijkt als je spreekt. Verlegenheid is echter niet stereotiep, het is heel divers en uit zich bij iedereen anders. Er zijn wel algemene kenmerken, kenmerken die de meeste verlegen personen wel herkennen. De belangrijkste zal ik bespreken.

In de literatuur is men het niet altijd eens over alle kenmerken van verlegenheid. Maar steeds keren drie thema's in een bepaalde vorm terug. Bernardo Carducci wist deze thema's in zijn boek ("Verlegen, nou en!") mooi samen te vatten:

Verlegen mensen zitten gevangen in een conflict tussen toenadering en ontwijking.
Verlegen mensen wennen over het algemeen langzaam aan nieuwe mensen, plaatsen en situaties.
Verlegen mensen voelen zich op een bepaald terrein op hun gemak (hun veilige terrein) en kunnen dit uitbreiden.

Deze drie hoofdthema's kunnen je helpen verlegenheid te begrijpen. Daarom zal ik op elk daarvan wat dieper ingaan.

Toenadering en ontwijking
Er zijn mensen die totaal geen moeite hebben met contact leggen; zij maken gemakkelijk een praatje met buren of vreemden. Ze zijn geïnteresseerd en leren door sociale interacties zichzelf en anderen kennen. Anderen zijn meer beschouwende types. Ze zijn het liefst alleen of met goede vrienden en bemoeien zich niet veel met anderen.

Maar wat nou als deze beide zaken, toenadering en ontwijking, op hetzelfde moment, verenigd liggen in één persoon? Dat veroorzaakt innerlijke strijd, je wilt eigenlijk mensen opzoeken, maar aan de andere kant wil je het liefst bij ze uit de buurt blijven. Je wilt dat ze je accepteren, maar durft jezelf niet bloot te geven. Onzeker en vol twijfel ben je bijna niet meer in staat iets te doen. Vooral de eerste stap is dan moeilijk. Dan moet je een cirkel van angst doorbreken. Je neemt een risico en op dat moment voelt dat risico heel groot. Maar als dit eerste conflict eenmaal overwonnen, is laten mensen zich er meestal niet van weerhouden zichzelf te zijn.

Het is alleen maar natuurlijk om te verlangen naar datgene waar je bang voor bent en dat je bang bent voor datgene waar je naar verlangt, zolang dit een angst is die je kan overwinnen. Dit is moeilijker als de angst groot is en sterk verankerd ligt in je gedrag en gevoelens, maar het is altijd mogelijk.

Acclimatiseren
Stel, er is een feest, je kent wel een paar mensen, maar lang niet iedereen, je komt binnen en wat nu. De meeste mensen voelen zich in een dergelijk situatie niet op hun gemak. Maar na een paar minuten, ontspannen ze wat, raken aan de praat met een kennis of leren nieuwe mensen kennen. De gewenningsperiode is dan voorbij, iemand is geacclimatiseerd. Iedereen moet aan nieuwe situaties wennen, je onderzoekt dan de nieuwe omstandigheden. Bij verlegen mensen duurt deze gewenningsperiode gewoonlijk langer.

Als iemand in een nieuwe situatie komt, waar hij/zij niet mee bekend is, voelt hij/zij zich niet op zijn gemak. Iedereen moet dan wennen, dat is biologische bepaald, in een nieuwe situatie ben je op je hoede. Het enige wat verschilt, is de tijd die je nodig hebt om te wennen, of te acclimatiseren. De ene persoon doet dat in een paar minuten, de ander zal zich na een week nog niet op zijn gemak voelen. Verlegen mensen hebben langer de tijd nodig om hun schroom kwijt te raken. Het is niet verkeerd om er langer over te doen, je moet je er alleen op instellen. Als je het gaat overhaasten ontstaat een gevoel van ontevredenheid.

Die langzame aanpassing zie je terug in alle fasen van het leven. Uit onderzoek blijkt dat verlegen mensen bepaalde ontwikkelingen later voltooien dan anderen. Tieners die pas laat beginnen met uitgaan, studenten die nog elk weekend naar huis gaan, of iemand die op het werk niet zelfstandig bezig durft te zijn. De enige manier hoe je hiermee om kunt gaan, is jezelf meer ruimte geven. Pas als je accepteert dat je er langer over doet om ergens aan te wennen, kun je nieuwe situaties opzoeken en er zo voor zorgen dat je makkelijker aan nieuwe situaties went.

Het veilige terrein
Verlegen mensen hebben meestal een bepaald gebied in hun sociale leven waar ze niet of nauwelijks verlegen zijn. Dit wordt vaak het veilige terrein genoemd. Op het veilige terrein kan iemand zich ontplooien en zichzelf zijn.

Het veilige terrein is er in meerdere opzichten, zoals Carducci schrijft in zijn boek. Het is op het tastbare gebied: je kamer, je buurt, de vaste plekken waar je komt. Ook is er een veilig terrein in sociaal opzicht. Dat zijn de mensen die op jou gesteld zijn, waar je op kunt rekenen, zoals je familie en naaste vrienden. Dan is er nog het veilige terrein in persoonlijk opzicht. Dit berust op je kwaliteiten. Het zijn de dingen die je goed kan, zoals rekenen voetballen of een vreemde taal lezen.

Bij verlegen mensen dreigt het gevaar dat het veilige terrein hetzelfde blijft of zelfs kleiner wordt. Dat is een stilstand in de ontwikkeling. Het is moeilijk om je veilige terrein uit te breiden. Daarvoor moeten er namelijk nieuwe situaties, nieuwe mensen en nieuwe zaken in jouw omgeving komen. Die barrière kan wel verkleind worden door voort te borduren op je bestaande veilige terrein. Bijvoorbeeld door als je goed bent in stijldansen, eens een ander soort dans te gaan doen waar je nieuwe mensen leert kennen. Door niet te grote stappen te maken, maar je veilige terrein langzaam uit te breiden maak je het minder eng en is er meer kans op succes.

Sociale angst en sociale fobie
25% van de bevolking is chronisch verlegen. Maar verlegenheid is er in nog sterkere vormen. Bij 4% van de mensen spreek je van sociale angst en bij 1% is het nog extremer: sociale fobie. Deze vorm is zo extreem dat het dagelijks functioneren ernstig belemmerd wordt.

Sociale angst steekt meestal de kop op tijdens de adolescentie. Het vermijden van sociale situaties gebeurd veel. Niet naar feesten gaan, geen sociale contacten buiten de opleiding of het werk. Sociale angst gaat vaak gepaard met gedrags- en gedachtepatronen die diep zijn ingesleten. Want hoewel sociale angst zich vaak pas openbaart tijdens de puberteit, kunnen de kiemen ervan al veel eerder gelegd zijn, vaak al in de peuter- of kleutertijd. Om te voorkomen dat bij sociale angst het gedrag en het negatieve zelfbeeld sterk inslijten, is het belangrijk voor de omgeving de signalen al vroeg op te vangen. Iemand met sociale angst zal hard proberen zijn problemen verborgen te houden. Zelf de stap naar hulp zetten is meestal teveel gevraagd.
De bedoeling van deze topic is om met elkaar te discussiëren over hoe we met onze verlegenheid omgaan, wat we eraan (kunnen) doen om het te overwinnen, welke stappen we nemen, kortom: een topic waarin we elkaar steunen en elkaar tips/advies geven.
Met citaat reageren
Advertentie
Oud 05-11-2009, 19:09
This.is.Emm.
This.is.Emm. is offline
ik herken mezelf hier heel erg in, ik durf niet naar feestjes, en dansen bij uitgaan vind ik eng tenzij mijn beste vriendin mee is. Bij haar voel ik me zelfverzekerd enalles. Ook met iemand 1 op 1 afspreken die ik niet ken gaat niet, ik krijg dan een knoop in mn buik en wordt gewoon ziek en misselijk. Zelf het initiatief nemen vind ik eng, als iemand tegen mij begint te praten antwoord ik gewoon terug. Maar uit mezelf wat zeggen gaat moeizaam.

En ik wil ook helemaal niet stil zijn, ik wil het gezellig hebben en net zo zijn als de rest. Alleen gaat dat nooit...
wie heeft er goede tips?
Met citaat reageren
Oud 05-11-2009, 20:08
Verwijderd
Wat mij geholpen heeft is afstappen van het idee dat ik hetzelfde 'moet' (of wil) zijn als de rest. Juist daarvan werd ik verlegen, omdat ik niet ben 'zoals de rest' (dat is niemand ).

Ik denk trouwens ook iets is wat heel veel mensen in hun leven tegenkomen en wat vaak in de loop der tijd vanzelf ook weer minder wordt.

Ik denk dat ik in de ogen van anderen nog steeds wel verlegen te noemen ben...maar over het algemeen heb ik daar zelf niet zoveel problemen mee.

(Beide staat eigenlijk ook al in het gequote stuk. )
Met citaat reageren
Oud 05-11-2009, 20:16
dianaotten
Avatar van dianaotten
dianaotten is offline
Citaat:
ik herken mezelf hier heel erg in, ik durf niet naar feestjes, en dansen bij uitgaan vind ik eng tenzij mijn beste vriendin mee is. Bij haar voel ik me zelfverzekerd enalles. Ook met iemand 1 op 1 afspreken die ik niet ken gaat niet, ik krijg dan een knoop in mn buik en wordt gewoon ziek en misselijk. Zelf het initiatief nemen vind ik eng, als iemand tegen mij begint te praten antwoord ik gewoon terug. Maar uit mezelf wat zeggen gaat moeizaam.

En ik wil ook helemaal niet stil zijn, ik wil het gezellig hebben en net zo zijn als de rest. Alleen gaat dat nooit...
wie heeft er goede tips?
Dat herken ik ook wel..
Niet naar feestjes durven, maar omdat m'n beste vriendin ook mee gaat, durf ik dan weer wel..en bij haar voel ik me gewoon ook veel zelfverzekerder ja !
Uit mezelf praten zal ik nooit gauw doen..
En zelfs als mensen TEGEN mij staan te praten..durf ik amper iets terug te zeggen,ik voel me raar,vreemd gevoel in m'n maag een soort van spanning..en ik heb een knal rood hoofd!!
Hoe kan dat allemaal ??
Ik was eerder NOOIT verlegen..sinds ik op de middelbare school kwam is dat heel erg geworden; stil in de klas..haast nooit iets zeggen.. die dingen!
Met citaat reageren
Oud 05-11-2009, 20:41
Verwijderd
Tja ik ben ook wel verlegen. Ik zou best naar een feestje durven, maar of ik meteen het gesprek durf aan te gaan met een tweede is de vraag. De meeste mensen horen je niet eens als je tegen ze begint te praten dus da;s al ramp nummer 1. Wel ben ik dan weer de persoon die op iemand afstapt die alleen zit, dan maak ik veel makkelijker een praatje ookal ken ik hem of haar niet. Maar de meeste mensen zullen mij niet goed genoeg vinden, dus ik denk niet dat het handig is me meteen op te dringen aan allerlei mensen die ik nauwelijks ken.
Met citaat reageren
Oud 06-11-2009, 18:13
Verwijderd
Citaat:
Dat herken ik ook wel..
Niet naar feestjes durven, maar omdat m'n beste vriendin ook mee gaat, durf ik dan weer wel..en bij haar voel ik me gewoon ook veel zelfverzekerder ja !
Uit mezelf praten zal ik nooit gauw doen..
En zelfs als mensen TEGEN mij staan te praten..durf ik amper iets terug te zeggen,ik voel me raar,vreemd gevoel in m'n maag een soort van spanning..en ik heb een knal rood hoofd!!
Hoe kan dat allemaal ??
Ik was eerder NOOIT verlegen..sinds ik op de middelbare school kwam is dat heel erg geworden; stil in de klas..haast nooit iets zeggen.. die dingen!
Bij mij begon verlegenheid ook op de middelbare school, terwijl ik daar op de basisschool amper last van had.

Vooral in de eerste en tweede klas was ik erg stil. In de derde klas begon ik me pas thuis te voelen en werd ik opener. Waarom duurt het bij mij altijd zo lang om te acclimatiseren?

Daarnaast neem ik zelf nooit het initiatief, het moet echt van anderen komen, terwijl ik wel van gezelligheid houd. Twee maanden terug heb ik nog met een meisje gedanst in een Haagse club, maar dat was omdat zij op mij af kwam, ik zou zoiets vooralsnog niet snel doen.

Toch probeer ik eraan te werken, maar dat is moeilijk want als iets niet helemaal lukt of als ik iets niet goed durf werkt dat bij mij toch deprimerend.

Met citaat reageren
Oud 06-11-2009, 18:24
prulletje
Avatar van prulletje
prulletje is offline
ben je nou sarcastisch abnormaal? of meen je dit?
__________________
For once and for all.
Met citaat reageren
Oud 06-11-2009, 19:45
Verwijderd
Waarom zou hij sarcastisch zijn?
Met citaat reageren
Oud 07-11-2009, 12:35
Zwimber
Zwimber is offline
Ik herken mezelf deels in het verhaal .. ik ben eigenlijk nooit verlegen bij mensen die ik goed ken het gaat eigenlijk niet om de locatie maar vooral om wie er om me heen zijn dus idd vrienden etc.

En wat ik zelf nogal raar vind is dat ik alleen verlegen ben als ik niet in een 'Machtspositie' ben (A).. Bijvoorbeeld op mijn werk ga ik altijd gezellig een praatje aan met de mensen die bij me komen omdat zij naar MIJ toekomen ofzo.. Best vreemd eigenlijk, maar bijvoorbeeld in een winkel als ik kleren moet kopen en er komt zo'n verkoper naar mij toe sla ik helemaal dicht terwijl andersom als ik naar hem/haar was toegegaan totaal niet..

Maarja mijn tip voor iedereen die er last van heeft:

Heel snel een beslissing maken ! Goed jezelf tegenwerken dus, gewoon op iemand afstappen als die naar jou kijkt, daardoor kun je zelf moeilijk nog kiezen terug te gaan.
Met citaat reageren
Oud 07-11-2009, 15:03
Verwijderd
Citaat:
ben je nou sarcastisch abnormaal? of meen je dit?
Ik weet niet welk deel van mijn verhaal sarcastisch op je overkomt, maar ik ben serieus.

Waar ik vaak last van heb is dat ik, bij mensen die ik niet vaak zie, niets/weinig weet om over te praten. Ik hou van voetbal, maar dat is niet altijd een geschikt gespreksonderwerp (zeker niet bij meisjes). Ik kan niet goed over koetjes en kalfjes praten, ik ben vaak vrij snel uitgepraat.

Iemand die dit ook heeft? Wat zou ik eraan kunnen doen? Koortsachtig iets bedenken helpt vaak niet, omdat je je dan helemaal daarop focust.
Met citaat reageren
Oud 07-11-2009, 17:02
dianaotten
Avatar van dianaotten
dianaotten is offline
Citaat:
Bij mij begon verlegenheid ook op de middelbare school, terwijl ik daar op de basisschool amper last van had.

Vooral in de eerste en tweede klas was ik erg stil. In de derde klas begon ik me pas thuis te voelen en werd ik opener. Waarom duurt het bij mij altijd zo lang om te acclimatiseren?

Daarnaast neem ik zelf nooit het initiatief, het moet echt van anderen komen, terwijl ik wel van gezelligheid houd. Twee maanden terug heb ik nog met een meisje gedanst in een Haagse club, maar dat was omdat zij op mij af kwam, ik zou zoiets vooralsnog niet snel doen.

Toch probeer ik eraan te werken, maar dat is moeilijk want als iets niet helemaal lukt of als ik iets niet goed durf werkt dat bij mij toch deprimerend.

In de eerste en in de tweede was ik ook stil ja..
Ik zit nu inmiddels in de 3e klas, maar ik ben nog steeds even stil..
Ik heb een fijne klas..leuke gezellig kinderen.. dus waar kan het dan aan liggen !?
Met citaat reageren
Oud 07-11-2009, 21:25
Verwijderd
Sommige mensen zijn nu eenmaal stiller en/of verlegener dan andere mensen?

Als je het vervelend vindt of er last van hebt, zijn er volgens mij aardig wat trainingen ed die je er bij zouden kunnen helpen.
Met citaat reageren
Oud 08-11-2009, 07:52
dianaotten
Avatar van dianaotten
dianaotten is offline
Ik heb er ook last van.. want mama vroeg gisteren : Wat wil nou graag worden ?
(omdat ik volgend jaar mijn vakkenpakket moet samenstellen!)
Ik zo: Doktersassistente of verpleegkundige..die kant op dus..
Mama zo: Dan moet je wel veeeeel meer praten dan wat je nu doet !

Dus dat zegt ze echt vaak !
Met citaat reageren
Oud 08-11-2009, 08:38
Verwijderd
Heb jij er dan last van dat je zo weinig praat of van dat je moeder dergelijke dingen tegen je zegt?

Ik denk dat je soms dingen best kunt als je echt echt wilt of als het echt nodig is. Ik ben bv. absoluut geen beller, maar ik heb wel als telefonist/receptionist gewerkt en dat ging prima. Misschien dat dat bij jou ook wel zo is als doktersassistent of verpleegkundige?

En anders zou ik toch eens gaan kijken naar cursussen mbt verlegenheid.
Met citaat reageren
Oud 08-11-2009, 10:32
Verwijderd
@dianaotten: Dat is gewoon echt geen reden. Als jij die kant op wil moet je dat gewoon doen. Bovendien kun je veel opleidingen met alle profielen doen. En het is jouw toekomst, niet die van je moeder!

Verder is er weinig mis met stil zijn, je hoeft heus niet altijd iedereen de oren van het hoofd te kletsen.

En ja ik ben geen prater (maar kan dat wel zijn hoor) en ik vind advocaat toevallig een erg aantrekkelijk beroep. Moet je ook goed voor kunnen praten, maar dat is voor mij geen obstakel.

Wat je verder kunt doen dianaotten, is misschien een baantje zoeken achter de kassa? Ik vond dit zelf in het begin eng omdat ik nogal stil ben, maar het is erg leuk en bovendien gezellig met de (vaste) klanten. Of volg een cursus assertiviteit, kan misschien helpen?
Met citaat reageren
Oud 08-11-2009, 10:54
dianaotten
Avatar van dianaotten
dianaotten is offline
Ik vind het gewoon vervelend dat m'n moeder dat steeds tegen me zegt.. ik wil gewoon graag die kant op!
(Zorg en Welzijn..) En bij mentor gesprekken op school zegt die vrouw tegen mij dat ik in de klas té stil ben..dat ik me heus wel mag mengen in een discussie e.d..
Maar dat doe ik gewoon niet..
Met citaat reageren
Oud 08-11-2009, 15:47
Verwijderd
Citaat:
@dianaotten: Dat is gewoon echt geen reden. Als jij die kant op wil moet je dat gewoon doen. Bovendien kun je veel opleidingen met alle profielen doen. En het is jouw toekomst, niet die van je moeder!

Verder is er weinig mis met stil zijn, je hoeft heus niet altijd iedereen de oren van het hoofd te kletsen.

En ja ik ben geen prater (maar kan dat wel zijn hoor) en ik vind advocaat toevallig een erg aantrekkelijk beroep. Moet je ook goed voor kunnen praten, maar dat is voor mij geen obstakel.

Wat je verder kunt doen dianaotten, is misschien een baantje zoeken achter de kassa? Ik vond dit zelf in het begin eng omdat ik nogal stil ben, maar het is erg leuk en bovendien gezellig met de (vaste) klanten. Of volg een cursus assertiviteit, kan misschien helpen?
Ik heb een bijbaantje achter de kassa (sinds juli 2007) en het is echt aan te raden.

Naast het contact met collega's (waarvan ik met een aantal echt goed kan opschieten) is er inderdaad het contact met vaste klanten. Toen ik in mei van dit jaar tentamens had hadden drie klanten zelfs naar me gevraagd (hoorde ik achteraf van collega's).

Het was een hele grote drempel om bij de AH te gaan werken. Ik had ten eerste nog nooit gewerkt en het leek me ook eng om achter zo'n kassa te zitten en de hele dag lang klanten te helpen, maar het is juist leuk en ik ben heel blij dat ik destijds over die drempel ben gegaan. Het heeft me, naast het salaris natuurlijk, veel goeds gebracht!
Met citaat reageren
Oud 08-11-2009, 16:09
dianaotten
Avatar van dianaotten
dianaotten is offline
Ik zal er inderdaad eens over nadenken om dat ook te gaan doen !

Ik heb al eens een keer in de Kassen gewerkt in het tuinbouwcentrum.. daar praatte ik ook haast niet.. dus ..
Ben daar nu weg omdat m'n baas heel raar begon te doen..
Met citaat reageren
Ads door Google
Oud 08-11-2009, 16:45
Verwijderd
Nouja probeer het gewoon eens, je kunt altijd weer weggaan als het niet bevalt. Maar het is gewoon erg gezellig en je maakt waarschijnlijk makkelijker een praatje met je klanten dan je zou denken.
Met citaat reageren
Oud 08-11-2009, 17:31
dianaotten
Avatar van dianaotten
dianaotten is offline
Haha ja dat is zo
Ik ga het ook zeker eens proberen!
Met citaat reageren
Oud 09-11-2009, 19:38
Verwijderd
Leuk dat je het wilt proberen. De meeste mensen zijn erg aardig en de enkeling die chagrijnig is, die is met een minuut zo weer weg. Succes!
Met citaat reageren
Oud 10-11-2009, 06:44
dianaotten
Avatar van dianaotten
dianaotten is offline
Nou, ik heb me in laten schrijven bij de Plus
Met citaat reageren
Oud 10-11-2009, 08:05
Vogelvrij
Avatar van Vogelvrij
Vogelvrij is offline
@dianaotten: Wat Zwimber zegt herken ik heel erg en misschien geldt dat ook wel voor jou: je bent misschien een stuk minder verlegen als je bijvoorbeeld verpleegkundige bent, omdat je dan op de mensen af stapt en ze jou als autoriteit zien. Je moet er dan voor zorgen dat je werkterrein veilig terrein wordt, zeg maar. Zelf ben ik vooral ontzettend verlegen in situaties waarin ik een gesprek heb met iemand die dingen over mij kan beslissen, die macht over mij heeft, maar als ik op mijn werk met mensen in aanraking kom, heb ik nergens last van, integendeel, ik houd ervan om praatjes te maken Het duurt bij mij wel heel erg lang voor ik gewend ben aan een nieuwe situatie en me op mijn gemak voel, maar ik denk dat 'we' (verlegen mensen) daarin toch door moeten zetten, omdat door te wennen je weer nieuw veilig terrein creëert.

"Het woord verlegen betekent oorspronkelijk verkeerd gelegen, te lang gelegen en in het bijzonder krachteloos geworden." Dit wist ik niet, grappig
__________________
Het werkelijke leven is een veel oppervlakkiger gedoe dan men zichzelf bekennen wil. (T. Thijssen)
Met citaat reageren
Oud 10-11-2009, 12:53
dianaotten
Avatar van dianaotten
dianaotten is offline
Okee

Dan hoop ik ook dat dat bij het geval is !
Met citaat reageren
Oud 10-11-2009, 15:56
Verwijderd
Succes bij de Plus dianaotten, hoop dat het lukt.
Wanner word je eigenlijk 16? Want kassa mag pas vanaf je 16e, sorry, dat was ik vergeten te melden.
Met citaat reageren
Advertentie
Oud 10-11-2009, 16:14
dianaotten
Avatar van dianaotten
dianaotten is offline
Ooh..

18 Augustus wordt ik 16.. dus dat wordt dus nog even geduld! Jammer eigenlijk.. Had er best wel zin in..
Maar ik ga sowieso weer wat werk zoeken in Januari
Met citaat reageren
Oud 10-11-2009, 16:50
Verwijderd
Oké. Je zult dan waarschijnlijk nog niet veel meer mogen dan vakken vullen, maar vraag eens rond wat de mogelijkheden zijn.
Met citaat reageren
Oud 10-11-2009, 17:07
dianaotten
Avatar van dianaotten
dianaotten is offline
Ik heb vanaf 13 jaar al in de kassen gewerkt..maar ben er weg gegaan..want mijn baas begon heeel raar tegen mij te doen,terwijl ik gewoon goed alles deed !
Maar ja..Daar ben ik dus weg.
Dus ik hou zeker m'n ogen open voor wat ik nog wel kan doen! Maar in de kassen doe ik niet weer..
Met citaat reageren
Oud 10-11-2009, 17:32
dianaotten
Avatar van dianaotten
dianaotten is offline
Nou, ik kon op internet solliciteren voor iets in de administratieve richting,daar zochten ze scholieren voor...
Dus binnen 10 dagen krijg ik bericht !!
Met citaat reageren
Oud 10-11-2009, 17:38
Verwijderd
Citaat:
Ik vind het gewoon vervelend dat m'n moeder dat steeds tegen me zegt.. ik wil gewoon graag die kant op!
(Zorg en Welzijn..) En bij mentor gesprekken op school zegt die vrouw tegen mij dat ik in de klas té stil ben..dat ik me heus wel mag mengen in een discussie e.d..
Maar dat doe ik gewoon niet..
Ik vond dat ook altijd lastig, maar ik had wel vaak het gevoel dat ik iets wílde zeggen, maar ik deed het gewoon niet. Als jij het idee hebt dat je wat te zeggen hebt, zeg het dan gewoon als er een discussie is tijdens de les, hoe vaker je het doet, hoe makkelijker het zal gaan. (Ik zat op een gegeven moment in een klas waarin níemand iets zei, en dat vond ik ook niets, dus zei ik maar wat... en toen was ik ineens de persoon die altijd antwoord gaf als de docent een vraag stelde enzo Heel raar, want zo was ik daarvoor dus écht niet.)

En dat je niet zo'n kletskous bent wil echt niet zeggen dat je geen doktersassistente of verpleegkundige kan worden hoor
Met citaat reageren
Oud 10-11-2009, 17:46
dianaotten
Avatar van dianaotten
dianaotten is offline
Ooh gelukkig
Ik weet het ook nog niet precies..
Want wij hebben keuze begeleiding op school. En had je een test wat het best bij je past dit kwam er bij mij uit":
Nogal precies,iemand die zich aan afspraken houd,erg serieus,netjes,aantekeningen compleet,orde en regelmaat,overzichtelijk ziet alles eruit op je kamer,goed plannen..Daar had ik over : KLOPT HELEMAAL.Dat is dus economie de administratieve kant..(8 dingen allemaal dus..)
MAARRRR
Ik heb veel vrienden,ik kan goed luisteren,goed in anderen verplaatsen,goed vinden met de leraren,graag mensen helpen. daar had ik KLOPT HELEMAAL.. (en hier 5 van de 8)

Dus ik weet NIET wat ik moet kiezen!!
Met citaat reageren
Oud 10-11-2009, 19:01
Verwijderd
Aha, dus het komt erop neer dat je eigenschappen hebt voor zowel EM als NG? Maar als jij de medische kant op wilt dan ga je toch gewoon NG doen? Of hoe dat op VMBO ook heten mag? In elk geval zou ik zeggen: Kies iets in de richting die jij leuk vindt (Medisch) en niet in een richting die je misschien wel helemaal niks vindt (Economisch).

Bovendien, dat praten dat je volgens jouw moeder te weinig doet dat zul je op de opleiding heus wel leren. En voorzover ik lees valt het allemaal reuze mee. Ik heb trouwens hetzelfde, ben nogal stil maar in de klas ben ik vaak wel degene die de antwoorden geeft haha.
Met citaat reageren
Oud 10-11-2009, 19:15
dianaotten
Avatar van dianaotten
dianaotten is offline
Nee heet gewoon Biologie hoor
Maar ik weet het dus niet.. op zich lijkt mij de administratie ook wel leuk,maar dan wel bij een ziekenhuis ofzo.
Maar doktersassistente/verpleegkundige lijkt mij ook wel leuk..
Dus ik weet het echt niet..

Ik geef haast nooit antwoorden,ben altijd bang dat ze fout zijn..
Met citaat reageren
Oud 11-11-2009, 19:38
LoorAn
Avatar van LoorAn
LoorAn is offline
We gaan een beetje off-topic..

Ik was mijn hele leven lang al verlegen. Tot dit jaar. Ik ben bevriend met mijn hele klas, ik zit in 4havo en ik ben 16.
De grootste factor van deze verandering was toch het innerlijk. Ik ben boeken gaan lezen over Psychologie van de mens.
- Dr Phil Self Matters
- The Definitive Book Of Body Language
- Small Talk
- Awaken The Giant Within
- Feel The Fear And Do It Anyway
- Excuses Be Gone
- How To Win Friends And Influence People

Dit allemaal in de zomervakantie. Ik wilde zo graag veranderen, ik heb mijn vrienden verandert en ik sta heel sterk in mijn schoenen. Ik raad IEDEREEN deze boeken aan, want het is voor mij onmogelijk om dit hier allemaal te verwoorden.

Ik kan wel een paar tips geven:
- verlegen bén je niet, dat kies je
- Je moet eerst van jezelf houden.
- Hou op met klagen, maak je niet druk om de toekomst en voel je niet schuldig over het verleden. Leef in het NU!
- wees positief, vertel iedereen dat je geen geklaag meer kan horen.
- Denk aan alle dingen die je onmiddelijk gelukkig kunnen maken. 'Waar ben ik op dit moment blij mee? Van wie houd ik en wie houdt er van mij? Hoe kan ik mezelf gelukkig maken?'
- Er bestaan geen goede en foute beslissingen, alleen beslissingen.
- gevoelens komen van gedachten en gedachten heb je in de hand dus gevoelens heb je in de hand
- Een nare gebeurtenis is alleen naar als je het koppelt aan narigheid. Voor de één is een date een eng iets, omdat je het koppelt aan nare gebeurtenissen, zoals zweterige handen, stotteren, onzekerheid.
Voor de ander is het een fijne gebeurtenis omdat diegene het koppelt aan verliefdheid, positieve spanning en plezier.
Je hebt totaal zelf in de hand waar je het aan koppelt, aan het goede of slechte.
- Motion Is Emotion. Loop je als een oude sok, dan voel je je als een oude sok. Loop je te stralen, dan reageert je lichaam hierop.

Je hebt het zelf in de hand!!


Lichaamstaal:
Dit vond ik zeer interessant, vooral omdat dit bij de meesten onbewust is, dus de waarheid. Bij handelingen bij lichaamstaal KRIJG je zelfvertrouwen.
- Heb een stralend gezicht, laat je tanden zien
- Wees expressief maar overdrijf het niet, houd je vingers gesloten als je wijst, je handen onder je kin en voorkom het vouwen van handen en voeten.
- Knik drie keer als je praat en je hoofd opgeheven als je luistert. Houd je kin omhoog!
- Gebruik veel oogcontact, maar niet te veel. Op een comfortabele hoeveelheid.
- Leun voorover tijdens het luisteren, sta rechtop als je spreekt.
- Sta niet te dichtbij en niet te ver weg; op een comfortabele afstand.
- Spiegel de lichaamstaal van de anderen.

Succes!! Lees deze boeken!!
X
Met citaat reageren
Oud 12-11-2009, 20:13
anoniem93
anoniem93 is offline
Ik herken me zelf hier ook wel een beetje in. En ik zit een beetje in dezelfde situatie als LoorAn. Alleen ben ik nog niet helemaal klaar.

Ik heb dus sinds eind vorig schooljaar een nieuwe vriendengroep 'uitgekozen' om het zomaar te zeggen. Het heeft me echter heel veel moeite gekost daar te komen, om dat ik bang was (en soms nog wel een beetje ben), dat ik niet geaccepteerd wordt. Dit is te begrijpen als je hoe ontzettend raar ik eigenljk was ong 1 jaar terug. vanaf dit jaar ben geestelijk heel erg veranderd toen. Ik ben op een heel andere manier naar mezelf gaan kijken, en ik heb veel, heel veel spijt gehad van het verleden, en steeds dacht ik dat ik niet geaccepteerd werd. DIe spijt neemt af nu ik geaccepteerd heb dat ik het verleden niet kan terugdraaien. Het rare is echter, dat die nieuwe vriendengroep mij vroeger wel heeft gepest. En hoe raar het ook klinkt, misschien is dat wel goed geweest. Door hen ben ik tot het besef gekomen dat het leven ook anders, veel leuker kan. Nu ga ik met de meeste van deze mensen als vrienden om, hoewel ik me nog steeds een beetje ongemakkelijk voel bij sommigen. In de groep gaat dat meestal heel goed, maar een op een is lastiger voor mij met sommigen. Steeds zet ik een stapje verder om vriendschap op te bouwen met hun en volwaardig deel van het groepje te worden.

Bang om op een feestje binnen te stappen, heb ik niet echt. Natuurlijk ishet eerst een beetje wennen, maar daarna voel ik me al snel een stuk beter op mn gemak. Ik vind het vaak wel moeilijk om me in een gesprek te mengen, ik ben bang voor eventuele negatieve reacties. k weet het, dat is een beetje dom, maar het is niet anders. Mijn omgang met meisjes is ook een beetje 'achtergebleven' als je het vergelijkt met mn vrienden, maar dat is deels te wijten aan mn verleden, dat ik nu wil inhalen.
Met citaat reageren
Oud 12-11-2009, 21:51
LoorAn
Avatar van LoorAn
LoorAn is offline
Je kunt er ieder moment van je leven voor kiezen om te veranderen. Heeft geeneens zo heel veel tijd nodig.
Als je goed met meisjes wilt leren omgaan, raad ik je aan om eerst innerlijk sterk in je schoenen te staan, en inderdaad deze verloren tijd terug te winnen.
Met citaat reageren
Ads door Google
Oud 17-11-2009, 13:39
Verwijderd
Waar ik soms last van heb is dat ik niks weet om over te praten.
Ik ben nogal to the point en ik kan niet goed over koetjes en kalfjes kletsen, als je begrijpt wat ik bedoel.

Ik maak natuurlijk dingen mee in mijn leven (ik zit niet de hele dag op een donkere zolderkamer), maar niet alles is even geschikt voor een kletsverhaal met een klasgenoot of een leuk meisje natuurlijk.

Andere mensen die hier ook weleens moeite mee hebben? Manieren om er wat aan te doen?
Met citaat reageren
Oud 18-11-2009, 15:57
Verwijderd
Nou ik wel ja. Maar meestal ga ik dan in op wat iemand me eerder heeft verteld. Als iemand bijvoorbeeld een belangrijk tentamen oid had, dan vraag ik hoe het ging. Of hoe het in het algemeen (op school e.d.) gaat. Of hij nog iets interessants heeft meegemaakt. Dan een beetje doorvragen en je hebt al een gesprek.
Met citaat reageren
Oud 21-11-2009, 14:44
Verwijderd
Citaat:
Nou ik wel ja. Maar meestal ga ik dan in op wat iemand me eerder heeft verteld. Als iemand bijvoorbeeld een belangrijk tentamen oid had, dan vraag ik hoe het ging. Of hoe het in het algemeen (op school e.d.) gaat. Of hij nog iets interessants heeft meegemaakt. Dan een beetje doorvragen en je hebt al een gesprek.
Dit zijn goede adviezen, bedankt!

Ik heb er zeker wat aan, maar sommige situaties blijven moeilijk.

Ik heb soms dat ik helemaal niks weet om over te beginnen en dat is met iemand, die dat ook niet weet, erg lastig. Ik heb het idee dat het heel vaak van mij moet komen, terwijl anderen ook best eens de eerste stap kunnen zetten toch?
Met citaat reageren
Oud 21-11-2009, 19:16
Verwijderd
Dat kan zeker en ik heb zelf ook vaak het gevoel dat een ander makkelijk had kunnen beginnen. Toch, als je eenmaal iets leuks weet om over te beginnen, dan ontstaat een gesprek vanzelf en zal de ander (als het goed is) gewoon reageren en zelf ook willen vertellen.

Begin anders gewoon over iemand zijn passie/hobby ofzo, weet je zeker dat hij gaat kletsen.
Met citaat reageren
Oud 24-11-2009, 19:24
LoorAn
Avatar van LoorAn
LoorAn is offline
Begin met een vraag aan de ander, in plaats van hele verhalen over jezelf te beginnen. Vraag altijd door en toon veel interesse in degene!
'Heb je nog wat leuks gedaan dit weekend?
Hoe ging je toets? Nog huiswerk gemaakt? (wel erg saai)
Welke vakken heb je?
Heb je een baantje?
Waar woon je?
Speel je een instrument?
Op welke sport zit je?
Ga je ook naar dat feest?'

Stel simpele, niet te persoonlijke vragen. En vergeet niet om over jezelf te beginnen, anders kom je nogal hopeloos over
Ga er niet vanuit dat de ander ook had kunnen beginnen, ze zijn misschien net als jij. En zo bied je de ander de kans om minder verlegen te worden, als ze dat al zijn.
succes!
Met citaat reageren
Oud 11-12-2009, 19:51
Verwijderd
Dankje, Micromensje & LoorAn voor jullie adviezen. Ik heb er veel aan.

Ik moet toegeven dat ik regelmatig merk dat ik een soort "terugval" heb en me ongemakkelijk voel tijdens een gesprek (het is blijkbaar niet van de ene op de andere dag over), maar over het algemeen ga ik vooruit!

Met citaat reageren
Oud 14-12-2009, 18:05
Verwijderd
Nee t zal niet ineens zomaar goed gaan ofzo, maar oefening baart kunst!
Met citaat reageren
Oud 14-12-2009, 23:13
hidden angel
Avatar van hidden angel
hidden angel is offline
Citaat:
Ik weet niet welk deel van mijn verhaal sarcastisch op je overkomt, maar ik ben serieus.

Waar ik vaak last van heb is dat ik, bij mensen die ik niet vaak zie, niets/weinig weet om over te praten. Ik hou van voetbal, maar dat is niet altijd een geschikt gespreksonderwerp (zeker niet bij meisjes). Ik kan niet goed over koetjes en kalfjes praten, ik ben vaak vrij snel uitgepraat.

Iemand die dit ook heeft? Wat zou ik eraan kunnen doen? Koortsachtig iets bedenken helpt vaak niet, omdat je je dan helemaal daarop focust.
ja ik heb hetzelfde probleem, als ik mensen niet goed ken vind ik het eng om gewoon zo met ze te gaan praten ( wss ben ik bang dat ik niks meer weet om te zeggen). Heel erg lastig want ik voel me dan altijd erg onzeker. Gelukkig is dat meestal helemaal nergens voor nodig. Meestal komen die mensen zelf dan wel met iets om over te praten
xoxo
__________________
let the wind flowd through your hair,and remember, you're gonna be okay <3
Met citaat reageren
Oud 15-12-2009, 10:29
Verwijderd
Kijk eens naar de tips hierboven, die kunnen je vast wel helpen.
Met citaat reageren
Oud 22-12-2009, 10:30
LoorAn
Avatar van LoorAn
LoorAn is offline
Ja oefening baart kunst. Ik denk dat het bij de meesten met dit probleem toch een negatief zelfbeeld hebben. Verander dit zelfbeeld en dan kun je de wereld aan!

Ik heb een serieuze tip voor alle mensen op de wereld:
Uit onderzoek is gebleken dat oefening in het brein hetzelfde werken als oefeningen in het echt. Hier gaat het om sport, dans, muziek en interactie met anderen, presentaties en nog veel meer. Simpel gezegd, om alles.
Neem per dag een halfuur om in je brein de perfecte 'ik' te zijn, en vooral alléén positief. Loop in je hoofd naar mensen toe, zie met elk detail hoe je ze begroet en lacht, hoe je lichaamstaal is en dat je ze aankijkt. En heel belangrijk: alleen het positieve.
Veel mensen zien zichzelf alleen zielig in een hoekje zitten en met oefening in het hoofd (dus door dit vaak visueel te zien) gaat dit ook vanzelf gebeuren.

Doe dit heel gedetailleerd en alleen positief. Wees in je hoofd hoe je precies zou willen zijn. Kijk ook naar andere spontane mensen en zie jezelf dit gedrag doen.

Na 21 dagen, een halfuur per dag, neemt het onderbewuste brein deze beelden over en gaan de hersenen en lichaam dit tot actie overnemen. Dit kun je in elk aspect van je leven gebruiken. Veel succes!
Met citaat reageren
Oud 31-12-2009, 18:25
Verwijderd
Ik wil iedereen heel erg bedanken voor de reacties en goede tips!
Ik hoop dat we allemaal zelfverzekerder het nieuwe jaar ingaan en dat we ook in 2010 blijven werken aan onze ongemakken en mindere kanten.

Ik wens iedereen een gelukkig & gezond nieuwjaar!
Met citaat reageren
Oud 01-01-2010, 13:03
Sneeuwwitje
Avatar van Sneeuwwitje
Sneeuwwitje is offline
Citaat:
Ik wil iedereen heel erg bedanken voor de reacties en goede tips!
Ik hoop dat we allemaal zelfverzekerder het nieuwe jaar ingaan en dat we ook in 2010 blijven werken aan onze ongemakken en mindere kanten.

Ik wens iedereen een gelukkig & gezond nieuwjaar!
Succes!
Met citaat reageren
Oud 03-01-2010, 16:30
ik ben anoniem
ik ben anoniem is offline
Heey
Veel dingen die ik hier net heb gelezen komen mij zo bekend voor!
Ik maak me altijd druk over wat anderen van me vinden als ik iets zeg enz.
Ik weet ook vaak niets te zeggen, net zoals jullie net al zeiden.
Misschien kunnen we hier nog wat over praten??
Met citaat reageren
Oud 03-01-2010, 18:27
Naimin
Avatar van Naimin
Naimin is offline
Ik ben eigenlijk gewoon een prater, maar als ik bij meisjes ben dan denk ik van wat moet ik zeggen , wat moet ik zeggen Ik ben altijd bank dat ik iets doms zeg, en ik durf ook nooit iemand eigenlijk mee uit te vragen
Met citaat reageren
Advertentie
Reageren

Topictools Zoek in deze topic
Zoek in deze topic:

Geavanceerd zoeken

Regels voor berichten
Je mag geen nieuwe topics starten
Je mag niet reageren op berichten
Je mag geen bijlagen versturen
Je mag niet je berichten bewerken

BB code is Aan
Smileys zijn Aan
[IMG]-code is Aan
HTML-code is Uit

Spring naar

Soortgelijke topics
Forum Topic Reacties Laatste bericht
Psychologie Verlegenheid!
DarkE
19 18-10-2004 19:52
Levensbeschouwing & Filosofie Functie van verlegenheid?
Bloedpropje
38 10-05-2004 17:37
Psychologie verlegenheid
BabyGirL-M
10 11-02-2004 20:02
Liefde & Relatie Verlegenheid....
blueeyes_jochie
3 18-06-2003 18:52
Psychologie Verlegenheid
McMotion
6 14-04-2003 22:14
Liefde & Relatie Verlegenheid
Outdated Spirit
17 07-01-2003 22:17


Alle tijden zijn GMT +1. Het is nu 22:48.