Oud 31-03-2004, 10:55
Verwijderd
Citaat:
Engels als voertaal bij Leidse masteropleidingen?

Uw mening gevraagd

Het komt nu wel heel erg dichtbij: elders in Forum bepleit de directeur van het Leiden University Worldwide Programmes, dr. Maurits van Rooijen een verdergaande internationalisering. Ook rector Breimer is voorstander van invoering van Engels bij zoveel mogelijk Masteropleidingen. Enkele eeuwen geleden ging de invoering van het Nederlands als voertaal van de universiteit ten koste van de wetenschappelijke taal van die tijd, het Latijn, nu worden de taalrollen weer omgekeerd. Het Nederlands moet in de nieuwe Masteropleidingen wijken voor de lingua franca van onze dagen, het Engels. Is dit visionair beleid, welbegrepen eigenbelang of de uitverkoop van de eigen taal? Hebben de studenten hier voordeel van of juist nadeel?

Louis Sicking, Hans Cools, Mario Damen, Raymond Fagel, Marika Keblusek, Henk Kern, Anton van der Lem en Thimo de Nijs zijn tegen, zo blijkt uit onderstaande discussie die onlangs ook in Mare te lezen was. En u? Lees reacties

Liever Nederlands dan Dunglish

In de marge van de discussies over de invoering van de BAMAstructuur wordt momenteel gesproken over de invoering van het Engels in het masteronderwijs. Volgens het kaderdocument Leids Universitair Register Opleidingen zal de voertaal van de Leidse masteropleidingen, waar dat functioneel is, Engels zijn. Binnen de opleiding geschiedenis doet op dit moment een compromisvoorstel de ronde dat voorstelt het onderwijs van zowel het (doorstroom)MA-programma als het (onderzoek)M.Phil.-programma in principe in het Engels aan te bieden. Alleen colleges waaraan uitsluitend Nederlandstalige studenten deelnemen, worden in het Nederlands verzorgd. Dit voorstel betekent dat anderstalige studenten bepalen in welke taal het onderwijs wordt aangeboden. Deelname aan een college van één anderstalige student betekent volgens het voorstel dat alle deelnemers enkel in het Engels hun collegestof krijgen voorgeschoteld en enkel in die taal aan het college kunnen deelnemen. Wel mogen Nederlandstaligen hun werkstukken en scriptie nog in de landstaal schrijven.

Tegen dit voorstel zijn verschillende argumenten aan te voeren. In de eerste plaats is er een principieel argument: Zolang het Nederlands de officiële taal van Nederland is dient het onderwijs van een Nederlandse universiteit in principe in het Nederlands te worden aangeboden. Dit geldt a fortiori voor onderwijs in de Letterenfaculteit waar alles juist draait om taal en letteren. Taal is hier immers meer dan een middel, het is ook doel. In geen taal drukt men zich zo duidelijk uit als in de eigen taal. Dit is zowel voor docenten als voor studenten het geval. Invoering van het Engels brengt de beoogde academische eindtermen in gevaar zoals die in de studiegids van de opleiding geschiedenis zijn geformuleerd. Dat geldt in het bijzonder voor de algemene academische vaardigheden waaronder:

Een helder en goed onderbouwd antwoord kunnen formuleren in woord en geschrift op vragen van derden (…).
Actief deel kunnen nemen en leiding kunnen geven aan een discussie op argumenten (debat, forum).
Een qua vorm en inhoud goed opgebouwd, helder betoog kunnen houden (referaat, lezing).
Constructieve kritiek kunnen geven in woord en geschrift en gegronde kritiek kunnen verwerken tot een herziening van de eigen argumentatie.
Met Nederlandstalig onderwijzend personeel zal ten aanzien van deze vaardigheden in het Engels immers nooit hetzelfde niveau bereikt kunnen worden als in het Nederlands. Een cursus Engels ondervangt dit euvel niet. De ervaring leert bovendien dat studenten bij gastcolleges in het Engels veel minder geneigd zijn zich in de discussie te mengen dan het geval is bij colleges in het Nederlands. Engelstalige studenten zouden bovendien een grote voorsprong hebben ten opzichte van de Nederlandstaligen. Wie een Engelstalig congres in Nederland heeft bijgewoond weet dat het luisteren naar het Engels van Nederlandstaligen vaak een tenenkrommende ervaring is. Met hun ‘Dunglish’ leggen Nederlandstaligen het in discussies meestal af tegen Engelstaligen. Wanneer de Nederlandstaligen in de meerderheid zijn zal bovendien weinig Engels worden opgestoken. Naar verwachting zal dit meestal het geval zijn.

Het is overigens een misvatting te denken dat internationalisering van het onderwijs invoering van het Engels impliceert. Internationalisering betekent toch in de eerste plaats Europeanisering, dat is ook de achtergrond van de invoering van de BAMAstructuur. In de huidige Europese Unie zijn het Duits en het Frans als eerste taal veel belangrijker dan het Engels. Als men wil internationaliseren verdient het veeleer aanbeveling het lezen van Frans en Duits weer verplicht te stellen voor geschiedenisstudenten of in elk geval te bevorderen in plaats van het onderwijs in (steenkolen) Engels te geven. Op dit moment is het zo dat de docent die bij de opleiding geschiedenis colleges aanbiedt waarvoor Franse of Duitse literatuur gelezen dient te worden bijna zeker weet dat hij of zij geen studenten trekt. Dat tij dient gekeerd te worden indien men internationalisering beoogt. De student die zijn actieve Engels wil verbeteren kan daarvoor beter een cursus Engels volgen of een masteropleiding in Engelstalig buitenland volgen.

Voordat men het Engels verheft tot eerste voertaal in het masteronderwijs dient men te bedenken dat het een belemmering zal zijn voor anderstaligen om Nederlands te leren. Vooral degenen die naar Nederland komen voor een aan Nederland gerelateerde studie of voor het bestuderen van een aan Nederland gerelateerd onderwerp hebben belang bij onderwijs in de landstaal.

Ook zou men zich moeten afvragen wie men met Engelstalig onderwijs beoogt te bedienen. De overgrote meerderheid van de studenten zal Nederlandstalig zijn, inclusief de allochtone Nederlanders die momenteel van alle kanten worden opgeroepen toch vooral Nederlands te leren. Voor Nederlandstaligen biedt Engelstalig onderwijs geen enkele meerwaarde wanneer het onderwijs niet door Engelstalige native speakers wordt verzorgd. Vlamingen die in Nederland willen studeren zullen onderwijs in het Nederlands verwachten. Dat geldt zelfs voor Franstaligen die zich in toenemende mate toeleggen op het leren van Nederlands. Zou dat niet ook het geval zijn voor Duitsers voor zover die geïnteresseerd zijn in het volgen van universitair onderwijs in de alphawetenschappen in Nederland? Voor zover anderstaligen die hier zullen komen studeren Engelstalig onderwijs wensen kan men zich afvragen wat hun motivatie zal zijn. Zij kunnen toch beter in Engeland of de Verenigde Staten terecht?

Invoering van het Engels als eerste taal in het onderwijs houdt het risico in dat de Leidse opleiding geschiedenis afglijdt tot een tweederangs Angelsaksisch filiaal. Nee, dan liever een eersterangs Nederlandstalige opleiding.

De verontwaardiging was groot toen het plan werd gelanceerd om een deel van de Leidse collecties te verkopen. Nu het gebruik van de Nederlandse taal in het universitair onderwijs bedreigd wordt door het afhankelijk te stellen van de deelname van anderstaligen, halen sommige collega’s de schouders op. De geopperde mogelijkheid om het opleidingsbestuur op verzoek van docenten te laten bepalen welke colleges uitsluitend toegankelijk zullen zijn voor studenten die de Nederlandse taal beheersen en de ontsnappingsclausule dat geen enkele docent zal worden gedwongen Engelstalig onderwijs te verzorgen zetten de zaak op zijn kop. Een universiteit die midden in de samenleving wil staan richt zich eerst en vooral tot die samenleving door onderwijs in de eigen taal aan te bieden. In geen enkel ander Europees land wordt zo onverschillig met de eigen taal omgesprongen als in Nederland. Zou niet juist vanuit de letterenhoek tegenwicht moeten worden geboden? Gelukkig is er nog bijval van een enkeling waaronder een buitenlandse collega die meer geïntegreerd bleek in de Nederlandse samenleving dan ons lief is. Hij zei: ‘I stand behind your point’. Kortom, liever Nederlands dan Dunglish!

Louis Sicking, Hans Cools, Mario Damen, Raymond Fagel, Marika Keblusek, Henk Kern, Anton van der Lem, Thimo de Nijs

van de website van de Leidse universiteit.

Belachelijk hoe gemakkelijk wij in Nederland omgaan met iest elementairs als de eigen taal!
Dat is toch niet te bevatten! Tegen de tijd dat ik voor mijn master ga weiger ik ook maar iets in het Engels te doen, in Nederland dient men Nederlands te spreken, in Bulgarije Bulgaars en in Verweggistan Verweggistaans.
Cultuurbarbaren!
Met citaat reageren
Advertentie
Oud 31-03-2004, 10:56
Gatara
Avatar van Gatara
Gatara is offline
mm,.. een paar vakken bij ons zijn al in het Engels. Alle boeken zijn zowat in het Engels (of Duits en soms zelfs Frans) ~ en dat is overigens domweg omdat het door de kleine afzetmarkt te duur is om ze te laten vertalen

Persoonlijk vind ik het wel handig voor mijn Engelse vaardigheden

Maar om nu alles in het Engels te laten doen voor je MA, vind ik wat te ver gaan.
__________________
Bureaucracy is the death of any achievement.
Met citaat reageren
Oud 31-03-2004, 10:58
nova7
Avatar van nova7
nova7 is offline
opzich is het heel handig, kun je overal studeren
__________________
white material will stain, my pocket knife's gotta shiny blade
Met citaat reageren
Oud 31-03-2004, 10:59
Levitating Nun
Avatar van Levitating Nun
Levitating Nun is offline
Nou ja?!
Dat is toch logisch! Engels is dé taal in de internationale wetenschap! Ik lees ook alleen maar Engelse boeken, krijg 1/3 van de colleges in het Engels
Met citaat reageren
Oud 31-03-2004, 11:00
Verwijderd
Citaat:
nova7 schreef op 31-03-2004 @ 11:58 :
opzich is het heel handig, kun je overal studeren
Nee, want in het buitenland houden ze wèl vast aan de eigen taal.
Met citaat reageren
Oud 31-03-2004, 11:04
Verwijderd
Citaat:
Gatara schreef op 31-03-2004 @ 11:56 :
mm,.. een paar vakken bij ons zijn al in het Engels. Alle boeken zijn zowat in het Engels (of Duits en soms zelfs Frans) ~ en dat is overigens domweg omdat het door de kleine afzetmarkt te duur is om ze te laten vertalen
Uit onderzoek is gebleken dat dat niet waar is, met meer dan 22 miljoen mensen is het Nederlands één van de grotere talen in de wereld.
Met citaat reageren
Oud 31-03-2004, 11:05
Levitating Nun
Avatar van Levitating Nun
Levitating Nun is offline
Citaat:
Benfatto schreef op 31-03-2004 @ 12:04 :
Uit onderzoek is gebleken dat dat niet waar is, met meer dan 22 miljoen mensen is het Nederlands één van de grotere talen in de wereld.
Maar dat houdt geen stand.
Met citaat reageren
Oud 31-03-2004, 11:06
Gatara
Avatar van Gatara
Gatara is offline
Citaat:
Benfatto schreef op 31-03-2004 @ 12:04 :
Uit onderzoek is gebleken dat dat niet waar is, met meer dan 22 miljoen mensen is het Nederlands één van de grotere talen in de wereld.
Dat kan wel, maar de afzetmarkt blijft te klein voor bepaalde boeken.
__________________
Bureaucracy is the death of any achievement.
Met citaat reageren
Oud 31-03-2004, 11:16
Verwijderd
Citaat:
MarKel schreef op 31-03-2004 @ 12:05 :
Maar dat houdt geen stand.
Niet op deze manier nee, wanneer wij onze taal op straat gooien.
Met citaat reageren
Oud 31-03-2004, 11:17
Levitating Nun
Avatar van Levitating Nun
Levitating Nun is offline
Citaat:
Benfatto schreef op 31-03-2004 @ 12:16 :
Niet op deze manier nee, wanneer wij onze taal op straat gooien.
sowieso niet, noem jij maar eens academici die Nederlands spreken (behalve de Nederlandse natuurlijk). Als we mee willen doen, dan gaat het in het Engels...graag of niet, jammer of helaas...
Met citaat reageren
Oud 31-03-2004, 11:47
Verwijderd
Al het gezaghebbend wetenschappelijk onderzoek wordt in het Engels gedaan. Kijk maar naar sociologie, economie, medicijnen, de technische studies. Je kunt er slap over lullen maar dat is gewoon een feit. Bij veel universitaire opleidingen zijn de boeken al decennia lang in het Engels, dus dit is echt niet wereldschokkend.

Het is logisch dat studies als Nederlandse taal- en letterkunde en Nederlands recht in het Nederlands blijven. Dat zal ook gebeuren. Maar voor de studies waar het onderzoek in het Engels (of Duits, of Frans) verricht wordt, is de extra vertaalslag alleen maar verspilling van moeite, en een extra risicofactor omdat je discrepanties tussen begrippen kunt krijgen.
Met citaat reageren
Oud 31-03-2004, 11:50
Joostje
Avatar van Joostje
Joostje is offline
Voor een verdere wetenschappelijke carriere heb je gewoon een goede beheersing nodig van het engels. LMD.
__________________
Gatara was here! De W van stampot!
Met citaat reageren
Oud 31-03-2004, 12:38
Rollo Tomasi
Avatar van Rollo Tomasi
Rollo Tomasi is offline
Tja, de realiteit is nu eenmaal dat als je een beetje mee wilt doen in de academische wereld, je een goede beheersing van het Engels hoort te hebben. Sommige vakgebieden uitgezonderd, uiteraard. Maar een groot deel van de studieboeken zijn slechts in het Engels verkrijgbaar, dus is het niet zo vreemd dat die colleges ook in Engels gegeven worden.
__________________
Mein Name ist Joachim von Hassel/Ich bin Pilot der Bundeswehr/und sende Ihnen aus meinem Flugzeug/den Funkspruch den niemand hört
Met citaat reageren
Oud 31-03-2004, 13:33
Manus J. van Alles
Avatar van Manus J. van Alles
Manus J. van Alles is offline
Citaat:
Benfatto schreef op 31-03-2004 @ 12:04 :
Uit onderzoek is gebleken dat dat niet waar is, met meer dan 22 miljoen mensen is het Nederlands één van de grotere talen in de wereld.
Een van de grotere talen vergeleken met alle talen en dialecten op de wereld misschien, maar volgens mij was Nederlands de 11e meest geproken taal ter wereld, en dat is echt niet hoog.
__________________
Daedalus:GlobalNode:Scholieren//FORUM//RESTRICTED//923.128.6430/Login
Met citaat reageren
Oud 31-03-2004, 13:43
Martian
Avatar van Martian
Martian is offline
Citaat:
Joostje schreef op 31-03-2004 @ 12:50 :
Voor een verdere wetenschappelijke carriere heb je gewoon een goede beheersing nodig van het engels. LMD.
Als docenten dat nou ook hadden.... Ze zijn vaak niet te begrijpen in het Engels (en dat ligt echt niet aan mij, het is zo ongeveer mn 2e moedertaal (overdrijving is ook een kunst))
__________________
http://www.johnkerryisadouchebagbutimvotingforhimanyway.com
Met citaat reageren
Oud 31-03-2004, 13:47
Verwijderd
Citaat:
Martian schreef op 31-03-2004 @ 14:43 :
Als docenten dat nou ook hadden.... Ze zijn vaak niet te begrijpen in het Engels (en dat ligt echt niet aan mij, het is zo ongeveer mn 2e moedertaal (overdrijving is ook een kunst))
Heb je gelijk in. Er zijn inderdaad vooral op tweetalige middelbare scholen nog teveel docenten die het Engels niet goed onder de knie hebben. Je kunt het beste een native speaker hebben en niet een of ander lulletje dat zichzelf Engels heeft aangeleerd.
Met citaat reageren
Oud 31-03-2004, 14:04
Verwijderd
Tss, laat eerst al die docenten behoorlijk engels leren voordat je hieraan begint.

Verder is er niets mis mee dat alles in een taal word gedaan, dat maakt het allemaal makkelijker en zorgt ook voor een betere samenwerking op allerlei vlakken.
Met citaat reageren
Oud 31-03-2004, 14:58
Verwijderd
Citaat:
nare man schreef op 31-03-2004 @ 12:47 :
Al het gezaghebbend wetenschappelijk onderzoek wordt in het Engels gedaan. Kijk maar naar sociologie, economie, medicijnen, de technische studies. Je kunt er slap over lullen maar dat is gewoon een feit. Bij veel universitaire opleidingen zijn de boeken al decennia lang in het Engels, dus dit is echt niet wereldschokkend.

Het is logisch dat studies als Nederlandse taal- en letterkunde en Nederlands recht in het Nederlands blijven. Dat zal ook gebeuren. Maar voor de studies waar het onderzoek in het Engels (of Duits, of Frans) verricht wordt, is de extra vertaalslag alleen maar verspilling van moeite, en een extra risicofactor omdat je discrepanties tussen begrippen kunt krijgen.
Alsof je dat nu niet krijgt

Waar het om gaat is dat het niveau van de studies door een dergelijke taalomslag zal dalen. Niet voor niets werd in de 17de eeuw het latijn op de universiteiten afgeschaft omdat het allang niet meer voorkwam in de spreektaal. De spreektaal/moerstaal is nou eenmaal wat men het beste beheerst en waar men ook de hoogste graad van informatie-overbrenging in kan bereiken. Zolang de spreektaal in Nederland het Nederlands is, is het onverantwoord deze op universiteiten aan te passen. Dat de beoken in een andere taal zijn, daar valt no mee te leven, maar de colleges zelf in een andere taal is te idioot voor woorden.

Ach, wat verspil ik hier mijn tijd, lees gewoon de argumenten waarmee ik de topic startte
Met citaat reageren
Ads door Google
Oud 31-03-2004, 15:47
little nemo
Avatar van little nemo
little nemo is offline
Citaat:
Benfatto schreef op 31-03-2004 @ 15:58 :
Alsof je dat nu niet krijgt

Waar het om gaat is dat het niveau van de studies door een dergelijke taalomslag zal dalen. Niet voor niets werd in de 17de eeuw het latijn op de universiteiten afgeschaft omdat het allang niet meer voorkwam in de spreektaal. De spreektaal/moerstaal is nou eenmaal wat men het beste beheerst en waar men ook de hoogste graad van informatie-overbrenging in kan bereiken. Zolang de spreektaal in Nederland het Nederlands is, is het onverantwoord deze op universiteiten aan te passen. Dat de beoken in een andere taal zijn, daar valt no mee te leven, maar de colleges zelf in een andere taal is te idioot voor woorden.

Ach, wat verspil ik hier mijn tijd, lees gewoon de argumenten waarmee ik de topic startte
kul. de boeken blijven van hetzelfde niveau, net als de tentamens. het is gewoon vereiste dat mensen goed engels kunnen, hoe meer hoe beter. en dat sentimentele gedoe over het vervagen van nederlands, daar koop je nix voor. van mij mag nederlands morgen verdwenen zijn. taal is maar een communicatiemiddel, nix meer en nix minder.
__________________
ignorance is bliss
Met citaat reageren
Oud 31-03-2004, 16:00
mosterd
Avatar van mosterd
mosterd is offline
Citaat:
little nemo schreef op 31-03-2004 @ 16:47 :
kul. de boeken blijven van hetzelfde niveau, net als de tentamens. het is gewoon vereiste dat mensen goed engels kunnen, hoe meer hoe beter. en dat sentimentele gedoe over het vervagen van nederlands, daar koop je nix voor. van mij mag nederlands morgen verdwenen zijn. taal is maar een communicatiemiddel, nix meer en nix minder.
zie jij je eigen taal niet als een deel van je cultuur?
Met citaat reageren
Oud 31-03-2004, 16:08
little nemo
Avatar van little nemo
little nemo is offline
Citaat:
mosterd schreef op 31-03-2004 @ 17:00 :
zie jij je eigen taal niet als een deel van je cultuur?
wat is cultuur nou helemaal??
__________________
ignorance is bliss
Met citaat reageren
Oud 31-03-2004, 16:12
Verwijderd
Citaat:
little nemo schreef op 31-03-2004 @ 16:47 :
kul. de boeken blijven van hetzelfde niveau, net als de tentamens. het is gewoon vereiste dat mensen goed engels kunnen, hoe meer hoe beter. en dat sentimentele gedoe over het vervagen van nederlands, daar koop je nix voor. van mij mag nederlands morgen verdwenen zijn. taal is maar een communicatiemiddel, nix meer en nix minder.
Taal is inderdaad een communicatiemiddel, en je communiceert nou eenmaal het best in je moerstaal.
Met citaat reageren
Oud 31-03-2004, 16:13
little nemo
Avatar van little nemo
little nemo is offline
Citaat:
Benfatto schreef op 31-03-2004 @ 17:12 :
Taal is inderdaad een communicatiemiddel, en je communiceert nou eenmaal het best in je moerstaal.
als je maar genoeg een andere taal spreekt is dat niet meer zo. en om in de wereld goed te communiceren kan je het toch beter in het engels doen. kortom: om zoveel mogelijk uit je opleiding te kunnen halen is engels een vereiste. dus hoe beter je engels kan, hoe meer kansen je hebt.
__________________
ignorance is bliss
Met citaat reageren
Oud 31-03-2004, 16:45
Verwijderd
Citaat:
Benfatto schreef op 31-03-2004 @ 15:58 :
Alsof je dat nu niet krijgt

Waar het om gaat is dat het niveau van de studies door een dergelijke taalomslag zal dalen. Niet voor niets werd in de 17de eeuw het latijn op de universiteiten afgeschaft omdat het allang niet meer voorkwam in de spreektaal. De spreektaal/moerstaal is nou eenmaal wat men het beste beheerst en waar men ook de hoogste graad van informatie-overbrenging in kan bereiken. Zolang de spreektaal in Nederland het Nederlands is, is het onverantwoord deze op universiteiten aan te passen. Dat de beoken in een andere taal zijn, daar valt no mee te leven, maar de colleges zelf in een andere taal is te idioot voor woorden.

Ach, wat verspil ik hier mijn tijd, lees gewoon de argumenten waarmee ik de topic startte
1. Wetenschappelijk onderzoek is in het Engels. Dat is een gegeven, een feitelijke vaststelling. Daar kun je niets aan veranderen.

2. Nederlandse universiteiten moeten om dat onderzoek te gebruiken, het vertalen naar het Nederlands. Dat kost tijd, moeite en levert verschillen op. Vertaling gaat altijd ten koste van nauwkeurigheid, iets dat bij wetenschappelijk onderzoek essentiëel is.

3. Het is dus eenvoudiger, goedkoper en veiliger om het onderwijs volledig in het Engels aan te bieden. Je kunt studenten en docenten vanaf de basisschool en op elk moment in hun opleiding Engels leren, dat is geen probleem. Je kunt éenmaal gedaan wetenschappelijk onderzoek niet zomaar terugtoveren naar Nederlands.

Een simpele drie-stappenredenatie. Ik zie niet in dat jij nog kunt volhouden dat het een slechte ontwikkeling is. Sterker nog, je gaat volledig voorbij aan wat éigenlijk de kern van het probleem is. Figures.
Met citaat reageren
Oud 31-03-2004, 17:58
zlatani9
Avatar van zlatani9
zlatani9 is offline
Daarom ga ik dus lekker een jaartje naar SanFrancisco.. Dan lul ik iedereen er straks uit..
Met citaat reageren
Advertentie
Oud 31-03-2004, 18:29
Rabbi Daniel
Rabbi Daniel is offline
Citaat:
nare man schreef op 31-03-2004 @ 12:47 :
Al het gezaghebbend wetenschappelijk onderzoek wordt in het Engels gedaan. Kijk maar naar sociologie, economie, medicijnen, de technische studies. Je kunt er slap over lullen maar dat is gewoon een feit. Bij veel universitaire opleidingen zijn de boeken al decennia lang in het Engels, dus dit is echt niet wereldschokkend.

Het is logisch dat studies als Nederlandse taal- en letterkunde en Nederlands recht in het Nederlands blijven. Dat zal ook gebeuren. Maar voor de studies waar het onderzoek in het Engels (of Duits, of Frans) verricht wordt, is de extra vertaalslag alleen maar verspilling van moeite, en een extra risicofactor omdat je discrepanties tussen begrippen kunt krijgen
Inderdaad, en dat geldt vooral bij geneeskunde, is m'n eigen ervaring. Ik studeer dan wel niet, maar ik lees wel medisch-wetenschappelijke boeken. Nu moet ik voor m'n examen een 'profielwerkstuk' maken en wilde ik daarvoor een medisch onderwerp hebben.

Wat blijkt?

Profielwerkstuk moet in het Nederlands. Terwijl al m'n bronnen Engelstalig zijn. Dus nu moet ik tientallen Engelse medische termen waarvan ik de Engelse betekenis ken exact vertalen naar het Nederlands...
Met citaat reageren
Oud 31-03-2004, 18:30
naam onbekend
Avatar van naam onbekend
naam onbekend is offline
Doe zo'n master dan tweetalig. Scheelt zo te lezen een hoop gezeik.
__________________
There's no such thing as a winnable war, it's a lie we don't believe anymore | Met rijbewijs! :cool:
Met citaat reageren
Oud 31-03-2004, 19:45
Gimme more beer
Avatar van Gimme more beer
Gimme more beer is offline
Ik ben sowieso een voorstander van meer engels onder de wereldbevolking. Mijn Nederlands is van dusdanig niveau dat ik me erg goed kan uitdrukken op papier en in woord, dat gecombineerd met een minimum aantal aan spel- en stijlfouten (en heel weinig fouten op het nationaal dictee ), zorgt ervoor dat ik een prettige schrijf- en spreekvaardigheid heb.

Toch verdien ik m'n geld met het engels en ik zou veel meer gebaat zijn bij een perfecte schrijf- en spreekvaardigheid in het engels.

En dat geldt voor de meeste academisch opgeleide mensen ook, denk ik.
__________________
Onderuitgezakt in de koffiehoek van het zorgcentrum zit Sieb met volle teugen na te genieten van de Tweede Wereldoorlog. Arnela is de liefste! <3
Met citaat reageren
Oud 31-03-2004, 20:03
Fade of Light
Avatar van Fade of Light
Fade of Light is offline
Citaat:
Benfatto schreef op [pl=10344561]31-03-2004 @ 11:55 Dat is toch niet te bevatten! Tegen de tijd dat ik voor mijn master ga weiger ik ook maar iets in het Engels te doen [/B]

Lol, veel plezier op je MBO opleiding,oh nee wacht, daar krijg je ook engels! Bummer
Met citaat reageren
Oud 31-03-2004, 22:12
Verwijderd
Hoeft voor mij ook niet, al dat Engels. Als je ziet hoeveel spelfouten en grammaticale fouten er bij teveel mensen ( mijzelf incuis ) nog zitten is het beter om dat eerst maar eens op poten te zetten, en dan eens gaan nadenken over de masteropleidingen in een vreemde taal te doen
Met citaat reageren
Oud 31-03-2004, 22:35
Verwijderd
Citaat:
Fleet Admiral schreef op 31-03-2004 @ 19:29 :
Inderdaad, en dat geldt vooral bij geneeskunde, is m'n eigen ervaring. Ik studeer dan wel niet, maar ik lees wel medisch-wetenschappelijke boeken. Nu moet ik voor m'n examen een 'profielwerkstuk' maken en wilde ik daarvoor een medisch onderwerp hebben.

Wat blijkt?

Profielwerkstuk moet in het Nederlands. Terwijl al m'n bronnen Engelstalig zijn. Dus nu moet ik tientallen Engelse medische termen waarvan ik de Engelse betekenis ken exact vertalen naar het Nederlands...
Het is ook gewoon gelul. Er zijn naar mijn mening geen goede argumenten aan te dragen voor de stelling dat het onderzoek naar het Nederlands vertaald zou moeten worden, de arrogante opmerking van Benfatto ten spijt.

Van een moderne leerling/student mag toch wel minstens verwacht worden dat hij het Nederlands en het Engels perfect beheerst, zowel grammaticaal, lezen/schrijven als vloeiend spreken. Verder geldt dat ook voor minstens éen andere vreemde taal - hetzij Frans, Duits, Spaans of Italiaans.
Met citaat reageren
Oud 31-03-2004, 23:58
Verwijderd
grapjas, zo goed is ons onderwijs niet
Met citaat reageren
Oud 01-04-2004, 07:07
Martian
Avatar van Martian
Martian is offline
Ik voldoe niet aan NM's eisen

Ik zie ook niet in waarom dat erg zou zijn, die Fransen leren maar lekker Engels...
__________________
http://www.johnkerryisadouchebagbutimvotingforhimanyway.com
Met citaat reageren
Oud 01-04-2004, 10:15
little nemo
Avatar van little nemo
little nemo is offline
Citaat:
trumpetlover schreef op 31-03-2004 @ 23:12 :
Hoeft voor mij ook niet, al dat Engels. Als je ziet hoeveel spelfouten en grammaticale fouten er bij teveel mensen ( mijzelf incuis ) nog zitten is het beter om dat eerst maar eens op poten te zetten, en dan eens gaan nadenken over de masteropleidingen in een vreemde taal te doen
juist door het doen van een masteropleiding in het engels leer je beter engels. daarnaast is het allemaal niet zo nieuw; bij psychologie in nijmegen is alle literatuur in het engels (net zoals bij de meeste studies geloof ik), net als enkele colleges.
__________________
ignorance is bliss
Met citaat reageren
Oud 01-04-2004, 10:35
Gatara
Avatar van Gatara
Gatara is offline
Citaat:
Martian schreef op 01-04-2004 @ 08:07 :
Ik voldoe niet aan NM's eisen

Ik zie ook niet in waarom dat erg zou zijn, die Fransen leren maar lekker Engels...
Frans is mooier
__________________
Bureaucracy is the death of any achievement.
Met citaat reageren
Oud 01-04-2004, 11:04
Joostje
Avatar van Joostje
Joostje is offline
Citaat:
Gatara schreef op 01-04-2004 @ 11:35 :
Frans is mooier
yuck
__________________
Gatara was here! De W van stampot!
Met citaat reageren
Ads door Google
Oud 01-04-2004, 11:51
Verwijderd
[QUOTE]nare man schreef op 31-03-2004 @ 23:35 :
Het is ook gewoon gelul. Er zijn naar mijn mening geen goede argumenten aan te dragen voor de stelling dat het onderzoek naar het Nederlands vertaald zou moeten worden, de arrogante opmerking van Benfatto ten spijt.

Vertel mij wat beter is: een student die Engels heeft geleerd op het vwo en een Engelse scriptie moet schrijven, of een tolk die er zijn werk van heeft gemaakt twee talen perfect te leren om zo een boek van het Engels naar het Nederlands te kunnen vertalen.Citaat:
Van een moderne leerling/student mag toch wel minstens verwacht worden dat hij het Nederlands en het Engels perfect beheerst, zowel grammaticaal, lezen/schrijven als vloeiend spreken. Verder geldt dat ook voor minstens éen andere vreemde taal - hetzij Frans, Duits, Spaans of Italiaans.
Op schoolniveau misschien perfect, maar bij lange na niet zo goed als zijn eigen taal.
Bovendien, in België kan men wel gewoon Nederlandstalige masteropleidingen krijgen (en daar heten ze ook nog gewoon doctoraatsopleidingen). Neem daar maar eens een voorbeeld aan
Met citaat reageren
Oud 01-04-2004, 12:11
Verwijderd
Citaat:
Benfatto schreef op 01-04-2004 @ 12:51 :
Vertel mij wat beter is: een student die Engels heeft geleerd op het vwo en een Engelse scriptie moet schrijven, of een tolk die er zijn werk van heeft gemaakt twee talen perfect te leren om zo een boek van het Engels naar het Nederlands te kunnen vertalen.
Sigh. Je snapt het echt niet. Veel begrippen zijn gewoon niet te vertalen, hoe goed de vertaler ook is. Bovendien kost het teveel moeite. Je kunt niet alles in het Nederlands vertalen, get real.

Citaat:
Op schoolniveau misschien perfect, maar bij lange na niet zo goed als zijn eigen taal.
Bovendien, in België kan men wel gewoon Nederlandstalige masteropleidingen krijgen (en daar heten ze ook nog gewoon doctoraatsopleidingen). Neem daar maar eens een voorbeeld aan
Waarom zou ik daar een voorbeeld aan moeten nemen? Het is toevallig een land waar het in het Nederlands wordt aangeboden, maar dat op zich is geen enkele reden om het hier ook maar zo te doen. Misschien stelt België wel geen ruk voor op internationaal wetenschappelijk niveau. Denk het inderdaad niet.
Met citaat reageren
Oud 01-04-2004, 18:01
chris9 tje
chris9 tje is offline
Hmmz.. het lijkt me logisch dat je Engels college zou kunnen krijgen. Voor mijn chemievakken en voor statistiek heb ik bijvoorbeeld buitenlandse docenten en die geven in het Engels college. Engelse literatuur kom je ook overal tegen, moet ook geen probleem zijn....

Wat ik wel raar vind is dat een docent van wie de moedertaal Nederlands is, voor studenten die allemaal Nederlands zijn, een college in het Engels gaat geven. Ik zie daar het nut niet helemaal van in. Engelse termen die je niet naar het Nederlands kan vertalen, kun je toch gewoon Engels houden?
__________________
wie niet in wonderen gelooft, is geen realist (Yves Klein)
Met citaat reageren
Oud 01-04-2004, 19:35
ConcordDawn
ConcordDawn is offline
zover ik heb gehoord is zoizo ook al veel van de stof alleen in het engels te krijgen...
ikzelf vind het geweldig dat ik straks in het engels college kan volgen, is iig leuker/beter/educatiever als in het nederlands.
hoe internationaler je opleiding is hoe beter!
Met citaat reageren
Oud 02-04-2004, 19:34
Mastermind
Mastermind is offline
Ik huppel al weer een aantal jaar in Leiden rond en al die tijd zijn er al heel wat colleges die in het Engels gegeven worden. Voor de literatuur geldt hetzelfde: bijna alle boeken zijn in 't Engels. Dat vind ik ook geen probleem, zo lang ik mijn tentamens en scripties maar in 't Nederlands mag schrijven. Binnenkort krijg ik trouwens een tentamen waarbij ik in 't Engels moet schrijven en daar ben ik dus wel op tegen.
Met citaat reageren
Oud 02-04-2004, 19:35
Mastermind
Mastermind is offline
Dat artikel is trouwens al oud, stond vorig jaar in de Mare (het Leids Universitair Weekblad).
Met citaat reageren
Oud 03-04-2004, 00:02
zlatani9
Avatar van zlatani9
zlatani9 is offline
Over die spelfouten.. Ik denk dat Engels grammaticaal een makkelijkere taal is dan Nederlands hor.. Al die d's en t's heb je daar niet.. En we moeten gewoon zorgen dat zoveel mogelijk mensen op deze wereld met elkaar kunnen communiceren.. Dus vind het wel oké
Met citaat reageren
Oud 03-04-2004, 11:01
Gimme more beer
Avatar van Gimme more beer
Gimme more beer is offline
Citaat:
zlatani9 schreef op 03-04-2004 @ 01:02 :
Over die spelfouten.. Ik denk dat Engels grammaticaal een makkelijkere taal is dan Nederlands hor.. Al die d's en t's heb je daar niet.. En we moeten gewoon zorgen dat zoveel mogelijk mensen op deze wereld met elkaar kunnen communiceren.. Dus vind het wel oké
Ten eerste, het engels heeft weer hele andere gramaticale moeilijkheden.

Ten tweede, jah, heb je wel gelijk in
__________________
Onderuitgezakt in de koffiehoek van het zorgcentrum zit Sieb met volle teugen na te genieten van de Tweede Wereldoorlog. Arnela is de liefste! <3
Met citaat reageren
Oud 03-04-2004, 12:30
Apomes
Avatar van Apomes
Apomes is offline
vroeger was alles in het latijn
iets later was alles in het frans
nu is alles in het engels
later is alles in het chinees
__________________
Today I'm handing out lollipops and ass-whoopins and right now, I'm all out of lollipops!
Met citaat reageren
Oud 03-04-2004, 12:40
Levitating Nun
Avatar van Levitating Nun
Levitating Nun is offline
Citaat:
nare man schreef op 01-04-2004 @ 13:11 :
* Misschien stelt België wel geen ruk voor op internationaal wetenschappelijk niveau. Denk het inderdaad niet.
Spijker op het hoofdje
Met citaat reageren
Oud 03-04-2004, 17:45
chris9 tje
chris9 tje is offline
[QUOTE]
Citaat:
nare man schreef op [pl=10364396]01-04-2004 @ 13:11 ]Sigh. Je snapt het echt niet. Veel begrippen zijn gewoon niet te vertalen, hoe goed de vertaler ook is. Bovendien kost het teveel moeite. Je kunt niet alles in het Nederlands vertalen, get real.

T lijkt me idd niet logisch om alle Engelse literatuur naar het Nederlands te vertalen. Dat is ook helemaal niet nodig, omdat het in de meeste gevallen heel goed te volgen is.

Ik vind het alleen vreemd dat er Engelse colleges gegeven gaan worden door nederlandse docenten voor nederlandse studenten. Die moeten dan wat ze ook in het Nederlands kunnen zeggen eerst naar het Engels vertalen (waar de meeste niet heel erg goed in zijn), dat is ook veel moeite.

Als je buitenlandse docenten of buitenlandse studenten ertussen hebt zitten is het weer een ander verhaal. Of wanneer de docenten eerst goed Engels gaan leren.
__________________
wie niet in wonderen gelooft, is geen realist (Yves Klein)
Met citaat reageren
Oud 03-04-2004, 18:14
Verwijderd
Citaat:
chris9 tje schreef op 03-04-2004 @ 18:45 :
Ik vind het alleen vreemd dat er Engelse colleges gegeven gaan worden door nederlandse docenten voor nederlandse studenten. Die moeten dan wat ze ook in het Nederlands kunnen zeggen eerst naar het Engels vertalen (waar de meeste niet heel erg goed in zijn), dat is ook veel moeite.
Dat is inderdaad stom, ja. Je ziet ook op het TVWO dat docenten soms nauwelijks beter Engels spreken dan de leerlingen die ze moeten onderwijzen. Da's zeker op het hoger onderwijs natuurlijk een doodzonde. Maar aan de andere kant, dat is maar een kinderziekte. Naarmate je namelijk verder vooruitkijkt, krijg je docenten die beter Engels spreken omdat ook hun hele opleiding al in het Engels was. Het zijn gewoon opstartproblemen die niet eeuwig duren.
Met citaat reageren
Oud 04-04-2004, 00:42
chris9 tje
chris9 tje is offline
Citaat:
nare man schreef op 03-04-2004 @ 19:14 :
Dat is inderdaad stom, ja. Je ziet ook op het TVWO dat docenten soms nauwelijks beter Engels spreken dan de leerlingen die ze moeten onderwijzen. Da's zeker op het hoger onderwijs natuurlijk een doodzonde. Maar aan de andere kant, dat is maar een kinderziekte. Naarmate je namelijk verder vooruitkijkt, krijg je docenten die beter Engels spreken omdat ook hun hele opleiding al in het Engels was. Het zijn gewoon opstartproblemen die niet eeuwig duren.
Dan heb ik een kinderziekteopleidingsroute denk ik eerst de basisvorming, dan de kinderziektes van de tweede fase, dan de kinderziektes van bama, en dan de kinderziektes van de engelse master.... ik ben van een verloren cohort
__________________
wie niet in wonderen gelooft, is geen realist (Yves Klein)
Met citaat reageren
Oud 04-04-2004, 01:32
Verwijderd
Citaat:
chris9 tje schreef op 04-04-2004 @ 01:42 :
Dan heb ik een kinderziekteopleidingsroute denk ik eerst de basisvorming, dan de kinderziektes van de tweede fase, dan de kinderziektes van bama, en dan de kinderziektes van de engelse master.... ik ben van een verloren cohort
Ik voel me ook gebruikt. Ben begonnen als eerste lichting Basisvorming (een experiment) en nu wordt mij ook nog de bama-structuur door de strot gedouwd, waar ik totaal geen behoefte aan heb.

Ik haat onderwijsland. Misschien moeten we universiteiten maar eens helemaal buiten het bereik van domme, grijpgrage politici zetten, bijvoorbeeld door ze niet meer onder OC&W te laten vallen.
Met citaat reageren
Advertentie
Reageren

Topictools Zoek in deze topic
Zoek in deze topic:

Geavanceerd zoeken

Regels voor berichten
Je mag geen nieuwe topics starten
Je mag niet reageren op berichten
Je mag geen bijlagen versturen
Je mag niet je berichten bewerken

BB code is Aan
Smileys zijn Aan
[IMG]-code is Aan
HTML-code is Uit

Spring naar

Soortgelijke topics
Forum Topic Reacties Laatste bericht
Studeren University College #8
MizZoo
500 21-03-2011 22:50
Studeren Studeren in Zweden
Ninayara
6 13-01-2011 14:04
Studeren University college #2
planckton
500 12-08-2006 19:22
Algemene schoolzaken De vermeende gelijkwaardigheid van WO-opleidingen.
Verwijderd
85 26-10-2005 10:06
Studeren International Economic Studies vs. International Business
-::SyrinX-NL::-
27 12-10-2004 17:31
Algemene schoolzaken Vragen over de studies Biomedische Wetenschappen/Chemie/Geneeskunde
Creamcracker
20 14-08-2004 17:26


Alle tijden zijn GMT +1. Het is nu 00:20.