Oud 05-06-2006, 14:39
ikbenschipper1
ikbenschipper1 is offline
Inplaats van allerlij vragen topic's nu eens een stelling.

Jongeren krijgen in nederland het volgende minimumloon.
15 = 30% v/h volwassen minimum
16 = 34,5% v/h volwassen minimum
17 = 39,5% v/h volwassen minimum
18 = 45,5% v/h volwassen minimum
19 = 52,5% v/h volwassen minimum
20 = 61,5% v/h volwassen minimum
21 = 72,5% v/h volwassen minimum
22 = 85% v/h volwassen minimum
23 = 100%

In belgie is dit bijvoorbeeld
<17 = 70% v/h volwassen minimum
17 = 76% v/h volwassen minimum
18 = 82% v/h volwassen minimum
19 = 88% v/h volwassen minimum
20 = 94% v/h volwassen minimum
21 = 100%

Ook Frankrijk, Luxemburg, Spanje en Portugal kennen zo'n structuur. Echter al deze landen beginnen met een minimumjeugdloon rond de 60% van de vakvolwassen leeftijd en deze vakvolwassenleeftijd gaat vaak ook eerder in.

Vind jij dat de minimumloonregels moeten worden aangepast en waarom?
Moet de vakvolwassenleeftijd eventueel worden verlaagt en het gewone minimum loon eerder in gaan?
Prijst Nederland zich uit de markt als de jeugdlonen stijgen?
Neemt leeftijdsdiscriminatie af bij een stijging van het loon van 15 jarige?

Ofwel een leuk discussie onderwerp lijkt me wat zijn jullie meningen.

DISCUSEER MEE!!!
__________________
Filmweken!!Hamsterweken!
Met citaat reageren
Advertentie
Oud 05-06-2006, 15:01
Go
Avatar van Go
Go is offline
Dat er enig verschil bestaat vind ik best aanvaardbaar; iemand van 15 zal doorgaans ook een beetje minder productief zijn dan iemand van 23 jaar. Maar de huidige verschillen vind ik wel heel extreem. Ik begrijp best dat iemand van 23 jaar over het algemeen met hogere kosten voor levensonderhoud zit dan iemand van 15, maar ik zie niet in waarom dat een meer dan drie keer zo hoog minimumloon rechtvaardigt. Ik zou dan ook willen zeggen: het Belgische systeem is helemaal niet zo gek bedacht. De onderlinge verschillen zijn kleiner en de kleinere verschillen verkleinen bovendien de noodzaak om de wat oudere werknemers eruit te 'werken' t.b.v. de jongsten en goedkoopsten.
Met citaat reageren
Oud 05-06-2006, 15:43
marccc
Avatar van marccc
marccc is offline
Ik ben van mening dat de minimum jeugdlonen niet moeten toenemen. Hieronder mijn argumenten:

1. De inflatie van Nederland:
Hogere loon zorgt voor deflatie/ geld wordt minder waard. Daarnaast worden de producten duurder/ inflatie. GEVOLG: we schietten niks op. Uiteraard ga ik uit van dezelfde bedrijvigheid en de gedachte dat wij, lees de Nederlanders, nog een grote invloed hebben op ons eigen inflatiepeil. Europarisering maakt dit effect uiteraard minder.

2. De concurrentiepositie van Nederland:
Om onze producten aantrekkelijk te maken, of te behouden, moeten deze natuurlijk 'preiswertig' zijn. Wanneer onze producten duurder worden, door de hogere loonskosten, dan haken buitenlandse consumenten/bedrijven eerder af.

3. De werkgelegenheid
Een hoger minimumloon zorgt ervoor dat de werkgelegenheid afneemt. De bedrijven zullen immers eerder geneigd zijn om te automatiseren, dan wel efficienter proberen te werken (met minder werknemers)

LET OP!
Ik ben tegen discriminatie! Maar jeugdloon is GEEN discriminatie. Het kan namelijk objectief gerechtvaardigd worden. Jeugdige werknemers hebben immers minder kennis en wijsheid in pacht dan de oudere (lees duurdere) werknemers. Krachtens art 1 Wet gelijke behandeling is jeugdloon dan ook toegestaan (mits het maar uiteraard boven het minimum ligt). Wat echter niet mag is 20 jarigen benadelen, puur alleen omdat zij 20 jaar zijn (of bijna 20 worden....), maar dat terzijde.
Met citaat reageren
Oud 05-06-2006, 15:48
Verwijderd
Ik vind naar leeftijd geschaalde loonschalen onzinnig waar het gaat om beroepen waarbij de leeftijd (en dus de ervaring) van de werknemer niet uitmaakt. Kijk bijvoorbeeld naar caissières, vakkenvullers of andere banen waar nu zoveel discussie rond is ontstaan, omdat de werknemers ontslagen worden zodra ze te oud zijn (dus zestien). De reden dat zulke 'oudere jongeren' ontslagen worden is dat ze te duur zijn. Ze zijn te duur omdat iemand die jonger is minder kost, maar hetzelfde werk doet.

Als je bij functies waar de ervaring en de leeftijd nauwelijks een rol speelt voor de kwaliteit van werk (laten we ervan uitgaan dat dat bij vakkenvullen zo is, een 'senior vakkenvuller' doet het niet beter dan een jongere) het onderscheid naar jaren bij bepaling van het loon laat vervallen, dan vraag ik me af wat voor effecten dat zou hebben. Ik denk dat dat wel interessante effecten zijn.
Met citaat reageren
Oud 05-06-2006, 15:58
marccc
Avatar van marccc
marccc is offline
Citaat:
nare man schreef op 05-06-2006 @ 16:48 :
Ik vind naar leeftijd geschaalde loonschalen onzinnig waar het gaat om beroepen waarbij de leeftijd (en dus de ervaring) van de werknemer niet uitmaakt. Kijk bijvoorbeeld naar caissières, vakkenvullers of andere banen waar nu zoveel discussie rond is ontstaan, omdat de werknemers ontslagen worden zodra ze te oud zijn (dus zestien). De reden dat zulke 'oudere jongeren' ontslagen worden is dat ze te duur zijn. Ze zijn te duur omdat iemand die jonger is minder kost, maar hetzelfde werk doet.

Als je bij functies waar de ervaring en de leeftijd nauwelijks een rol speelt voor de kwaliteit van werk (laten we ervan uitgaan dat dat bij vakkenvullen zo is, een 'senior vakkenvuller' doet het niet beter dan een jongere) het onderscheid naar jaren bij bepaling van het loon laat vervallen, dan vraag ik me af wat voor effecten dat zou hebben. Ik denk dat dat wel interessante effecten zijn.

Ik ben het niet met je eens. Ook bij de 'laaggeschoolde' beroepen is minimum loon OBJECTIEF gerechtvaardigt. Het is maar met welke visie je het benadert. Immers iedereen kan achter de kassa zitten, kan vakken vullen etc. Maar dit wilt echter niet zeggen dat de een oude en een jonge cassiere DEZELFDE taak heeft:

- meer verantwoordelijkheid
- winkel openen
- roosters maken

Het bovenstaande is maar een indicatie en een voorbeeld. Ik vind niet dat je jonge en oude werknemers als gelijke dient te behandelen. En dan zeker in verband met de begrippen: ervaring, kennis, hogere arbeidsproductiviteit (soms), verantwoordelijkheid en taaksomschrijving.
Met citaat reageren
Oud 05-06-2006, 16:21
Verwijderd
Je hebt het nu over de concrete invulling van de functie en ik had het nu juist over functies waarbij er geen feitelijk verschil zit tussen de werkzaamheden van de oudere en van de jongere werknemers. Als het zo is dat een oudere caissière deze dingen doet, dan worden er ook eigen gesteld aan haar functie; ze moet goed gedrag hebben laten zien, ze moet verantwoordelijkheid hebben, et cetera. Dan heb je het niet meer over functies die exact hetzelfde zijn en dat is nu juist waar ik het wél over heb.

Aan het begrip 'objectieve rechtvaardigingsgrond' bij de behandeling van het verbod van leeftijdsdiscriminatie bij de arbeid worden in de rechtspraak hoge eisen gesteld. Je kunt niet zomaar zeggen dat iemand minder loon moet verdienen omdat hij jonger is, dat mag ook niet, daarom wordt het ingekleed met zulke kullekoek als 'meer ervaring' et cetera terwijl ze feitelijk dezelfde arbeid verrichten.
Met citaat reageren
Oud 05-06-2006, 16:38
marccc
Avatar van marccc
marccc is offline
Citaat:
nare man schreef op 05-06-2006 @ 17:21 :
Je hebt het nu over de concrete invulling van de functie en ik had het nu juist over functies waarbij er geen feitelijk verschil zit tussen de werkzaamheden van de oudere en van de jongere werknemers. Als het zo is dat een oudere caissière deze dingen doet, dan worden er ook eigen gesteld aan haar functie; ze moet goed gedrag hebben laten zien, ze moet verantwoordelijkheid hebben, et cetera. Dan heb je het niet meer over functies die exact hetzelfde zijn en dat is nu juist waar ik het wél over heb.

Aan het begrip 'objectieve rechtvaardigingsgrond' bij de behandeling van het verbod van leeftijdsdiscriminatie bij de arbeid worden in de rechtspraak hoge eisen gesteld. Je kunt niet zomaar zeggen dat iemand minder loon moet verdienen omdat hij jonger is, dat mag ook niet, daarom wordt het ingekleed met zulke kullekoek als 'meer ervaring' et cetera terwijl ze feitelijk dezelfde arbeid verrichten.
Accoord. Uit de leeftijd volgt niet AUTOMATISCH een lager salaris. Er dient gekeken te worden naar de omstandigheden van het geval. In de rechtspraak is de volgende lijn uitgesteld, de criteria:

1 Directe onderscheid/ indirecte onderscheid?
2 Objectief gerechtvaardigd?
- doel
- passend
- noodzakelijk

Wanneer aan deze cummulatieve voorwaarden niet voldaan wordt, acht de commissie art 1 Wet gelijke behandeling geschonden. Opmerking: de uistpraak is NIET bindend.
Met citaat reageren
Oud 05-06-2006, 17:33
MightyMarcel
Avatar van MightyMarcel
MightyMarcel is offline
t zal mij worst wezen, eerlijk gezegd, hoeveel een jochie van 15 verdient.

wel is er nu een reden om mensen van 15 aan te nemen; dat kan een voordeel zijn om jongeren aan werk te helpen, maar het betekent vaak dat mensen dr uit geknikkerd worden zodra ze te oud (en dus duurder) worden, en dat vind ik wel een nadelig bij-effect.
__________________
Aut Caesar aut nullus
Met citaat reageren
Oud 05-06-2006, 17:36
Verwijderd
Citaat:
coolz schreef op 05-06-2006 @ 17:38 :
Accoord. Uit de leeftijd volgt niet AUTOMATISCH een lager salaris. Er dient gekeken te worden naar de omstandigheden van het geval. In de rechtspraak is de volgende lijn uitgesteld, de criteria:

1 Directe onderscheid/ indirecte onderscheid?
2 Objectief gerechtvaardigd?
- doel
- passend
- noodzakelijk

Wanneer aan deze cummulatieve voorwaarden niet voldaan wordt, acht de commissie art 1 Wet gelijke behandeling geschonden. Opmerking: de uistpraak is NIET bindend.
Vriend, ik ben advocaat ik denk dus dat je het niet over de juridische band hoeft te spelen, die ken ik wel. Het is juist leuk om te discussiëren over het zou moeten zijn, niet over de vraag hoe het recht op dat punt op dit moment in elkaar steekt, want dat is ook maar min of meer een toevalligheid.
Met citaat reageren
Oud 05-06-2006, 17:45
Gimme more beer
Avatar van Gimme more beer
Gimme more beer is offline
Ik ben sowieso een tegenstander van naar leeftijd geschaalde lonen. Er moet van mij wel een minimumloon bestaan, maar wat mij betreft is dat voor iedereen gelijk en is het dus afhankelijk van het soort werk dat je doet, hoeveel je verdient.
__________________
Onderuitgezakt in de koffiehoek van het zorgcentrum zit Sieb met volle teugen na te genieten van de Tweede Wereldoorlog. Arnela is de liefste! <3
Met citaat reageren
Oud 05-06-2006, 17:52
Balance
Avatar van Balance
Balance is offline
Citaat:
coolz schreef op 05-06-2006 @ 16:58 :
Ik ben het niet met je eens. Ook bij de 'laaggeschoolde' beroepen is minimum loon OBJECTIEF gerechtvaardigt. Het is maar met welke visie je het benadert. Immers iedereen kan achter de kassa zitten, kan vakken vullen etc. Maar dit wilt echter niet zeggen dat de een oude en een jonge cassiere DEZELFDE taak heeft:

- meer verantwoordelijkheid
- winkel openen
- roosters maken

Het bovenstaande is maar een indicatie en een voorbeeld. Ik vind niet dat je jonge en oude werknemers als gelijke dient te behandelen. En dan zeker in verband met de begrippen: ervaring, kennis, hogere arbeidsproductiviteit (soms), verantwoordelijkheid en taaksomschrijving.
Bovenstaande voorbeelden worden bij ons op basis van ervaring verdeeld hoor, niet op basis van leeftijd.
Zo kwam het dat ik als 17 jarig meisje verantwoordelijk was voor de winkel en een 34 jarige vrouw onder mij had staan. Drie keer raden wie er meer verdiende.. Niet ik dus.

Ander voorbeeld: ik ben nieuw in een bedrijf waar ik niks van de producten afweet. Ik moet nog vanalles leren en ben in dat opzichte niet productief. Mijn collega is jonger dan ik, maar werkt er al wel 4 jaar. Zij weet overal wat vanaf en is veel handiger voor het bedrijf. Maar ik verdien toch echt meer dan zij.


Kortom: ik zou bij werk waarbij leeftijd niet uitmaakt, best op productiviteit of ervaring beloond zien worden.
__________________
Ik ga links want ik moet rechts. En we gaan nog niet naar huis.
Met citaat reageren
Oud 06-06-2006, 10:58
ikbenschipper1
ikbenschipper1 is offline
Citaat:
coolz schreef op 05-06-2006 @ 16:43 :
Ik ben van mening dat de minimum jeugdlonen niet moeten toenemen. Hieronder mijn argumenten:

1. De inflatie van Nederland:
Hogere loon zorgt voor deflatie/ geld wordt minder waard. Daarnaast worden de producten duurder/ inflatie. GEVOLG: we schietten niks op. Uiteraard ga ik uit van dezelfde bedrijvigheid en de gedachte dat wij, lees de Nederlanders, nog een grote invloed hebben op ons eigen inflatiepeil. Europarisering maakt dit effect uiteraard minder.
Er zal wel een verschil blijven bestaan tussen jongeren en oudere medewerkers, echter zou ik dit verschil kleiner willen zien worden om zo ook leeftijdsdiscriminatie tegen te gaan.

Citaat:
coolz schreef op 05-06-2006 @ 16:43 :
2. De concurrentiepositie van Nederland:
Om onze producten aantrekkelijk te maken, of te behouden, moeten deze natuurlijk 'preiswertig' zijn. Wanneer onze producten duurder worden, door de hogere loonskosten, dan haken buitenlandse consumenten/bedrijven eerder af.
Wat doet Nederland dan ten opzichte van andere landen fout. Die toch vaak dezelfde "vaste" kosten hebben. In dit geval even alle loonkosten als variabel bestempeld.

Citaat:
coolz schreef op 05-06-2006 @ 16:43 :
3. De werkgelegenheid
Een hoger minimumloon zorgt ervoor dat de werkgelegenheid afneemt. De bedrijven zullen immers eerder geneigd zijn om te automatiseren, dan wel efficienter proberen te werken (met minder werknemers)
Ik heb het over een hoger minimum jeugdloon niet over een hoger minimum loon.
De overheid zeurt dat jongeren te veel werken en te weinig aan hun studie besteden. Ze moeten veel werken om hun studie tegen de huidige lage lonen te bekostigen. Lenen is voor de meeste toch een laatste redmiddel. Ze doen vaak liever een jaar langer over de studie dan.

Citaat:
coolz schreef op 05-06-2006 @ 16:43 :
Ik ben tegen discriminatie! Maar jeugdloon is GEEN discriminatie. Het kan namelijk objectief gerechtvaardigd worden. Jeugdige werknemers hebben immers minder kennis en wijsheid in pacht dan de oudere (lees duurdere) werknemers. Krachtens art 1 Wet gelijke behandeling is jeugdloon dan ook toegestaan (mits het maar uiteraard boven het minimum ligt). Wat echter niet mag is 20 jarigen benadelen, puur alleen omdat zij 20 jaar zijn (of bijna 20 worden....), maar dat terzijde.
Juist omdat je dus hier zegt tegen discriminatie te zijn zou ik voor het (geleidelijk) doen stijgen van deze percentages zijn om zo het minder aantrekkelijk te maken om jongeren er uit te werken.
Het belgische systeem heeft dan ook wel wat, aangezien daar meer regels aan verbonden zijn dan ik hier kort heb beschreven.
Bedenk wel dat wanneer jongeren meer verdienen ze dus minder zullen werken waardoor de werkeloosheid af zou kunnen nemen omdat er uren beschikbaar komen.
Dit geld natuurlijk vooral bij baantjes waar het minimumloon word gehanteerd, horeca, sommige supermarkten, detailhandel in het algemeen etc. wanneer bedrijven boven het minimum betalen zullen medewerkers er weinig van merken.

Citaat:
nare man schreef op 05-06-2006 @ 16:48 :
Ik vind naar leeftijd geschaalde loonschalen onzinnig waar het gaat om beroepen waarbij de leeftijd (en dus de ervaring) van de werknemer niet uitmaakt. Kijk bijvoorbeeld naar caissières, vakkenvullers of andere banen waar nu zoveel discussie rond is ontstaan, omdat de werknemers ontslagen worden zodra ze te oud zijn (dus zestien). De reden dat zulke 'oudere jongeren' ontslagen worden is dat ze te duur zijn. Ze zijn te duur omdat iemand die jonger is minder kost, maar hetzelfde werk doet.

Als je bij functies waar de ervaring en de leeftijd nauwelijks een rol speelt voor de kwaliteit van werk (laten we ervan uitgaan dat dat bij vakkenvullen zo is, een 'senior vakkenvuller' doet het niet beter dan een jongere) het onderscheid naar jaren bij bepaling van het loon laat vervallen, dan vraag ik me af wat voor effecten dat zou hebben. Ik denk dat dat wel interessante effecten zijn.
Klopt ik zou een onderscheid hier niet helemaal willen zien vervallen, vooral omdat een senior vakkenvuller (zeg 20 jaar)wel degelijk meer kan meestal dat een junior vakkenvuller (zeg 15 jaar) Doch zou je de verschillen die nu liggen rond de 4 euro (bij voorbeeld) kunnen verkleinen

Citaat:
Gimme more beer schreef op 05-06-2006 @ 18:45 :
Ik ben sowieso een tegenstander van naar leeftijd geschaalde lonen. Er moet van mij wel een minimumloon bestaan, maar wat mij betreft is dat voor iedereen gelijk en is het dus afhankelijk van het soort werk dat je doet, hoeveel je verdient.
Hier ben ik het mee eens, doch zie ik het nut van onderscheid in minimumloon op leeftijd nog wel. Echter zie ik niet het nut van de huidige grote verschillen, en die zou de regering kleiner moeten maken
__________________
Filmweken!!Hamsterweken!

Laatst gewijzigd op 06-06-2006 om 11:04.
Met citaat reageren
Oud 06-06-2006, 11:12
ikbenschipper1
ikbenschipper1 is offline
Code:
	Nieuw %	Nieuw Loon Oud % Oud Loon	Stijging Stijgings %
15 jaar	50%	3,97    30,00% 2,38      1,59 67%
16 jaar	55%	4,36    34,50% 2,74      1,63 59%
17 jaar	60%	4,76    39,50% 3,13      1,63 52%
18 jaar	65%	5,15    45,50% 3,61      1,55 43%
19 jaar	70%	5,55    52,50% 4,16      1,33 33%
20 jaar	75%	5,95    61,50% 4,88      1,07 22%
21 jaar	80%	6,34    72,50% 5,75      0,59 10% 
22 jaar	90%	7,14    85,00% 6,74      0,40 6%
23 jaar	100%	7,93    100,0% 7,93      0,00 0%
__________________
Filmweken!!Hamsterweken!

Laatst gewijzigd op 06-06-2006 om 11:56.
Met citaat reageren
Oud 06-06-2006, 11:30
marccc
Avatar van marccc
marccc is offline
Het stijgen van de minimum jeugdlonen heeft tot gevolg, althans dat neem ik aan, dat jeugdigen minder kansen krijgen op de arbeidsmarkt. Waarom zou een werkgever immers dan SNELLER voor een jongere kiezen? Dit vorige geldt zeker voor beroepen met een lage opleidingsgraad.

jullie leggen teveel de nadruk op het voorkomen, dan wel het verminderen van leeftijdsdiscriminatie. Dus jullie denken: 'even de lonen gelijker maken et voila'. Zo werkt het uiteraard niet, ooit eens nagedacht over het hierboven geschetste neveneffect?

Kijk maar eens naar het buitenland in de supermarkten. Daar werken vooral oudere werknemers. Daar krijgt de jeugd helemaal geen kans om er tussen te komen (...... uitzonderingen bevestigen de regel......).

De enigste oplossing tegen leeftijdsdiscriminatie is een betere controle en betere sancties op deze vorm van discriminatie. Je kan nu wel stappen naar de commissie, maar als vakkenvuller doe je dat toch niet (.....uitzonderingen bevestigen de regel.....).

Neem aan dat het hierbovene geschrevene weer genoeg stof is om over te discussieren.

Laatst gewijzigd op 06-06-2006 om 11:39.
Met citaat reageren
Oud 06-06-2006, 12:03
ikbenschipper1
ikbenschipper1 is offline
Citaat:
coolz schreef op 06-06-2006 @ 12:30 :
Het stijgen van de minimum jeugdlonen heeft tot gevolg, althans dat neem ik aan, dat jeugdigen minder kansen krijgen op de arbeidsmarkt. Waarom zou een werkgever immers dan SNELLER voor een jongere kiezen? Dit vorige geldt zeker voor beroepen met een lage opleidingsgraad.

jullie leggen teveel de nadruk op het voorkomen, dan wel het verminderen van leeftijdsdiscriminatie. Dus jullie denken: 'even de lonen gelijker maken et voila'. Zo werkt het uiteraard niet, ooit eens nagedacht over het hierboven geschetste neveneffect?

Kijk maar eens naar het buitenland in de supermarkten. Daar werken vooral oudere werknemers. Daar krijgt de jeugd helemaal geen kans om er tussen te komen (...... uitzonderingen bevestigen de regel......).

De enigste oplossing tegen leeftijdsdiscriminatie is een betere controle en betere sancties op deze vorm van discriminatie. Je kan nu wel stappen naar de commissie, maar als vakkenvuller doe je dat toch niet (.....uitzonderingen bevestigen de regel.....).

Neem aan dat het hierbovene geschrevene weer genoeg stof is om over te discussieren.
Dat jongeren minder in de supermarkten (bijvoorbeeld) werken in andere landen heeft behalve de lonen ook een ander aspect. Namelijk dat de wetgeving in deze landen anders is. Zo bestaan in er in Belgie speciale scholieren contracten, om daarvoor in aanmerking te komen mag dit contract ondermeer maximaal een half jaar zijn. Ook mag je bijvoorbeeld pas werken na de eerste 2 jaar van het voortgezet onderwijs. Terwijl dit in Nederland zonder uitzondering vanaf je 13de mag.
Uiteraard ben ik ook voor een betere controle want ik weet helaas ook dat mijn werkgever landelijk gezien zich er schuldig aan maakt, wat enorm ligt aan de opleiding van de managers ter plaatse.
Waarom stappen jongeren niet naar de rechter of een commisie? Een leuke nieuwe vraag in deze discussie.
Ze hebben geen zin in gezeur denk ik of zijn bang voor de kosten die dit met zich mee brengt. Of zijn bang om hun collega's die er nog wel werken in gevaar te brengen. Allemaal mogelijkheden om het dus niet te doen.
__________________
Filmweken!!Hamsterweken!
Met citaat reageren
Oud 06-06-2006, 12:35
200E
Avatar van 200E
200E is offline
Interessante discussie, maar moeilijke vraag die, zoals hierboven reeds blijkt, niet eenvoudig te beantwoorden is. In vergelijking met België liggen de jeugdlonen inderdaad laag. Ook het fenomeen dat 19-jarige supermarktmedewerkers ontslagen worden omdat ze te duur zijn, is in mijn ogen niet goed.

Maar de jeugdlonen verhogen heeft oon ongunstige neveneffecten. Hier in de regio werken veel jongeren in de glastuinbouw. Tuinders betalen redelijk, maar wanneer ze iemand van 16 ineens 7 euro per uur moeten gaan betalen, hebben ze veel liever een volwassen Pool, die doorgaans veel harder werkt en met 5 euro tevreden is. En dat er hier tegenover elke scholier 5 Polen klaarstaan, lijkt de keuze duidelijk. Zo creëer je werkloosheid (als je het zo mag noemen, het betreft in veel gevallen bijbaantjes) onder scholieren, en het is maar de vraag wat die dan moeten doen om aan geld te komen...
__________________
Qui fodit foveam, incidet in eam
Met citaat reageren
Oud 06-06-2006, 18:15
ikbenschipper1
ikbenschipper1 is offline
Citaat:
200E schreef op 06-06-2006 @ 13:35 :
Interessante discussie, maar moeilijke vraag die, zoals hierboven reeds blijkt, niet eenvoudig te beantwoorden is. In vergelijking met België liggen de jeugdlonen inderdaad laag. Ook het fenomeen dat 19-jarige supermarktmedewerkers ontslagen worden omdat ze te duur zijn, is in mijn ogen niet goed.

Maar de jeugdlonen verhogen heeft oon ongunstige neveneffecten. Hier in de regio werken veel jongeren in de glastuinbouw. Tuinders betalen redelijk, maar wanneer ze iemand van 16 ineens 7 euro per uur moeten gaan betalen, hebben ze veel liever een volwassen Pool, die doorgaans veel harder werkt en met 5 euro tevreden is. En dat er hier tegenover elke scholier 5 Polen klaarstaan, lijkt de keuze duidelijk. Zo creëer je werkloosheid (als je het zo mag noemen, het betreft in veel gevallen bijbaantjes) onder scholieren, en het is maar de vraag wat die dan moeten doen om aan geld te komen...
Wat betreft polen, moeten ze ook het minimum betalen alleen gebeurd dat niet ook daar zal op toegezien moeten worden natuurlijk
__________________
Filmweken!!Hamsterweken!
Met citaat reageren
Oud 06-06-2006, 18:55
naam ingebruik
Avatar van naam ingebruik
naam ingebruik is offline
Wat echter niet mag is 20 jarigen benadelen, puur alleen omdat zij 20 jaar zijn (of bijna 20 worden....), maar dat terzijde. [/B][/QUOTE]

waneer word jij 20
__________________
.
Met citaat reageren
Ads door Google
Oud 06-06-2006, 19:42
marccc
Avatar van marccc
marccc is offline
Citaat:
naam ingebruik schreef op 06-06-2006 @ 19:55 :
Wat echter niet mag is 20 jarigen benadelen, puur alleen omdat zij 20 jaar zijn (of bijna 20 worden....), maar dat terzijde.

achter 11 dagen
Met citaat reageren
Oud 07-06-2006, 07:02
naam ingebruik
Avatar van naam ingebruik
naam ingebruik is offline
Citaat:
coolz schreef op 06-06-2006 @ 20:42 :
achter 11 dagen
__________________
.
Met citaat reageren
Oud 27-06-2006, 12:50
Verwijderd
coolz haalt hier de beste punten naar boven, waarom het minimumjeugdloon belangrijk is.
Met citaat reageren
Oud 29-06-2006, 21:46
Yab-Yum
Avatar van Yab-Yum
Yab-Yum is offline
Citaat:
coolz schreef op 05-06-2006 @ 16:43 :
Ik ben van mening dat de minimum jeugdlonen niet moeten toenemen. Hieronder mijn argumenten:

Ik ben tegen discriminatie! Maar jeugdloon is GEEN discriminatie. Het kan namelijk objectief gerechtvaardigd worden. Jeugdige werknemers hebben immers minder kennis en wijsheid in pacht dan de oudere (lees duurdere) werknemers. Krachtens art 1 Wet gelijke behandeling is jeugdloon dan ook toegestaan (mits het maar uiteraard boven het minimum ligt). Wat echter niet mag is 20 jarigen benadelen, puur alleen omdat zij 20 jaar zijn (of bijna 20 worden....), maar dat terzijde.
Voor die baantjes die je kan krijgen als 'jeugdige werknemer' hoef je nauwelijks kennis/wijsheid te hebben.
__________________
"Of course you can't understand anything i'm saying, but that's cool cause i'm still saying it."
Met citaat reageren
Oud 29-06-2006, 21:50
Yab-Yum
Avatar van Yab-Yum
Yab-Yum is offline
Citaat:
ikbenschipper1 schreef op 06-06-2006 @ 12:12 :
Code:
	Nieuw %	Nieuw Loon Oud % Oud Loon	Stijging Stijgings %
15 jaar	50%	3,97    30,00% 2,38      1,59 67%
16 jaar	55%	4,36    34,50% 2,74      1,63 59%
17 jaar	60%	4,76    39,50% 3,13      1,63 52%
18 jaar	65%	5,15    45,50% 3,61      1,55 43%
19 jaar	70%	5,55    52,50% 4,16      1,33 33%
20 jaar	75%	5,95    61,50% 4,88      1,07 22%
21 jaar	80%	6,34    72,50% 5,75      0,59 10% 
22 jaar	90%	7,14    85,00% 6,74      0,40 6%
23 jaar	100%	7,93    100,0% 7,93      0,00 0%
maar geldt dat voor alle 'beroepen'? Je hebt toch van die branches waarin ze met zijn allen in een of andere CAO bepalen wat daar het minimumloon van is. Ik ben 19, werk in de La Place en verdien 4,40 bruto dus wil dat wel ff weten.
__________________
"Of course you can't understand anything i'm saying, but that's cool cause i'm still saying it."
Met citaat reageren
Oud 30-06-2006, 05:24
ikbenschipper1
ikbenschipper1 is offline
Citaat:
Yab-Yum schreef op 29-06-2006 @ 22:50 :
maar geldt dat voor alle 'beroepen'? Je hebt toch van die branches waarin ze met zijn allen in een of andere CAO bepalen wat daar het minimumloon van is. Ik ben 19, werk in de La Place en verdien 4,40 bruto dus wil dat wel ff weten.
Dat klopt zoiets heet een CAO, echter CAO's gaan vaak ook van leeftijd uit je salaris neemt toe als je ouder word.
Iemand die 18 is en ergens 3 jaar werkt verdiend (veel) minder dan iemand die 20 is en ergens 0,5 jaar werkt.

Het minimumloon is hetgeen geldvoor iedereen in Nederland ze moeten je in ieder geval dat bedrag betalen. CAO's wijken in positieve zin hiervan af.
__________________
Filmweken!!Hamsterweken!
Met citaat reageren
Oud 30-06-2006, 09:08
Yab-Yum
Avatar van Yab-Yum
Yab-Yum is offline
Citaat:
ikbenschipper1 schreef op 30-06-2006 @ 06:24 :
Dat klopt zoiets heet een CAO, echter CAO's gaan vaak ook van leeftijd uit je salaris neemt toe als je ouder word.
Iemand die 18 is en ergens 3 jaar werkt verdiend (veel) minder dan iemand die 20 is en ergens 0,5 jaar werkt.

Het minimumloon is hetgeen geldvoor iedereen in Nederland ze moeten je in ieder geval dat bedrag betalen. CAO's wijken in positieve zin hiervan af.
Dus ik verdien nu onder mijn minimumloon?
__________________
"Of course you can't understand anything i'm saying, but that's cool cause i'm still saying it."
Met citaat reageren
Advertentie
Oud 30-06-2006, 09:46
marccc
Avatar van marccc
marccc is offline
Citaat:
Yab-Yum schreef op 30-06-2006 @ 10:08 :
Dus ik verdien nu onder mijn minimumloon?
Voor die baantjes die je kan krijgen als 'jeugdige werknemer' hoef je nauwelijks kennis/wijsheid te hebben.
Met citaat reageren
Oud 30-06-2006, 20:00
ikbenschipper1
ikbenschipper1 is offline
Citaat:
Yab-Yum schreef op 30-06-2006 @ 10:08 :
Dus ik verdien nu onder mijn minimumloon?
Het minimumloon voor een 19 jarige is 4,16 dus nee
__________________
Filmweken!!Hamsterweken!
Met citaat reageren
Oud 30-06-2006, 23:59
Anton aus Tirol
Anton aus Tirol is offline
Citaat:
Gimme more beer schreef op 05-06-2006 @ 18:45 :
Ik ben sowieso een tegenstander van naar leeftijd geschaalde lonen. Er moet van mij wel een minimumloon bestaan, maar wat mij betreft is dat voor iedereen gelijk en is het dus afhankelijk van het soort werk dat je doet, hoeveel je verdient.
Economen hebben hier echt wel over nagedacht. Als je jongeren een lager minimloon toekent, zullen bedrijven eerder geneigd zijn jongeren aan te nemen (deze extra stimulans is nodig omdat jongeren doorgaans minder ervaring hebben).

Minimumloon bepalen aan de hand van wat voor werk je doet zou in theorie kunnen, maar praktisch is dit natuurlijk niet mogelijk.

En tja, hogere (afgedwongen) lonen betekent vaak ook hogere werkloosheid.
__________________
Alles maximaal!!
Met citaat reageren
Oud 02-07-2006, 15:12
marccc
Avatar van marccc
marccc is offline
Citaat:
Anton aus Tirol schreef op 01-07-2006 @ 00:59 :
Economen hebben hier echt wel over nagedacht. Als je jongeren een lager minimloon toekent, zullen bedrijven eerder geneigd zijn jongeren aan te nemen (deze extra stimulans is nodig omdat jongeren doorgaans minder ervaring hebben).

Minimumloon bepalen aan de hand van wat voor werk je doet zou in theorie kunnen, maar praktisch is dit natuurlijk niet mogelijk.

En tja, hogere (afgedwongen) lonen betekent vaak ook hogere werkloosheid.
Ben ik het helemaal mee eens.

Met het minimumJEUGDloon krijgen immers de jongere mensen beneden de 23 een betere kans op de weerbarstige arbeidsmarkt. Er zijn in de praktijk twee problemen:

1. De jongeren vs de ouderen.
2. De 'oude' jongeren vs de 'jonge' jongeren.

Met behulp van het minimumJEUGDloon los je het probleem onder punt 1 op. Het probleem onder punt twee blijft echter nog bestaan. Het is dan ook de hoop dat de wetgever zich hier in de nabije toekomst over uitspreekt.
Met citaat reageren
Advertentie
Reageren

Topictools Zoek in deze topic
Zoek in deze topic:

Geavanceerd zoeken

Regels voor berichten
Je mag geen nieuwe topics starten
Je mag niet reageren op berichten
Je mag geen bijlagen versturen
Je mag niet je berichten bewerken

BB code is Aan
Smileys zijn Aan
[IMG]-code is Aan
HTML-code is Uit

Spring naar


Alle tijden zijn GMT +1. Het is nu 21:33.