Oud 28-12-2015, 21:28
Lee Swagger
Lee Swagger is offline
Goedendag,

Voor mijn mondeling Duits moet ik wat over mijn PWS vertellen in het Duits. Ik ben echter ontzettend slecht in het schrijven van Duitse teksten, en nu zou het behoorlijk jammer zijn als ik dit mondeling verpest doordat mijn verhaal over mijn PWS niet goed in elkaar zit. Dit is de originele tekst die ik moet vertalen:

Mijn PWS gaat over Carthago. De hoofdvraag is: wat is de invloed van Carthago op de westerse cultuur? Deze PWS doe ik samen met Luuk, een klasgenoot van mij. Onze begeleider is meneer Slager, een jonge geschiedenisleraar vol ambitie. Wij zijn een poos geleden begonnen met het lezen van literatuur. Dit leeswerk hebben wij verwerkt in een aantal pagina’s tekst wat het begin is geworden van ons PWS. De literatuur die we hebben gelezen was soms best lastig te begrijpen. Door de uitleg van meneer Slager begrepen we de teksten na verloop van tijd beter. Wij hebben dit vervolgens weer aan meneer Slager laten zien. Hij vond het een erg goed stuk en heeft ons een aantal tips gegeven voor het verdere onderzoek naar het antwoord op onze hoofdvraag. Om de hoofdvraag te beantwoorden moest er nog heel wat gebeuren, daarom zijn Luuk en ik naar Den Haag geweest. In Den Haag hebben wij de Koninklijke Bibliotheek bezocht. In deze bibliotheek zijn wij op zoek gegaan naar goede literatuur over ons onderwerp. Toen we deze literatuur gevonden hadden, zijn we aan de slag gegaan om de informatie te verwerken. Hier zijn we heel wat uren mee bezig geweest. Uiteindelijk hadden we wel voor elk deelonderwerp de basis gelegd. Deze basis moeten we nog afronden, waarna onze PWS klaar is. Hier zijn we op dit moment mee bezig. Tot nu toe verloopt alles nog goed, maar het is soms lastig om goede bronnen te vinden om
op die manier verder te kunnen werken aan onze PWS. De informatie die we tot nu toe hebben verzameld heeft me wel geboeid. Voor dat wij aan onze PWS begonnen wisten Luuk en ik alleen van Hannibal en zijn olifanten en de kinderoffers die in Carthago plaats zouden hebben gevonden. Op dit moment weten we echter veel meer over Carthago. We zijn er bijvoorbeeld achter gekomen dat het helemaal niet zeker is of er wel kinderoffers zijn geweest in Carthago. Er is maar heel weinig terug gevonden dat wijst op kinderoffers in Carthago. Dit bewijsmateriaal wijst er ook nog eens op dat de kinderen die de Carthagers offerden, kinderen waren die al overleden waren. Ook zijn we er achter gekomen dat er maar weinig informatie is te vinden over Carthago, omdat de stad helemaal platgebrand is. De informatie die er te vinden is, is ook niet altijd even betrouwbaar. Veel schriftelijke bronnen zijn door Grieken of Romeinen geschreven. Deze Grieken en Romeinen hadden echter vaak een heel negatief beeld van de Carthagers, omdat het hun vijanden waren geweest. Dit heeft er voor gezorgd dat ze vaak heel negatief over de Carthagers hebben geschreven, waardoor hun geschiedschrijving niet heel betrouwbaar is geweest. Ook zijn we er achter gekomen dat Carthago helemaal niet zo barbaars is geweest als veel mensen denken. In Carthago is bijvoorbeeld een heel moderne systeem ontstaan binnen de religie. De Carthagers moesten geld betalen voor hun offers, om zo de goden tevreden te houden. Er was echter een modern systeem in dit proces wat de priester er van weerhield om de mensen uit te buiten en teveel geld te vragen. Ook was er al een redelijke leefsituatie van de vrouwen in Carthago. Dit laat zien dat Carthago helemaal niet zo barbaars en primitief is geweest als veel mensen denken. Dit zijn nog maar enkele dingen die we hebben ontdekt, maar gelukkig valt er nog heel wat meer te ontdekken. Als we eenmaal alles af hebben willen Luuk en ik op een olifant onze presentatie houden, ter ere van Hannibal.Dit is de tekst zoals ik hem heb vertaald:


Meine PWS ist etwa Karthago. Die wichtigste Frage ist: Was ist der Einfluss von Karthago auf die westliche Kultur? Die PWS ich mit Luuk, ein Klassenkamerad von mir. Unser Führer, Herr Metzger, eine junge Geschichtslehrer voller Ehrgeiz. Wir sind vor einiger Zeit begann zu lesen Literatur. Diese Lesestoff haben wir eine Reihe von Textseiten, die der Anfang unserer PWS wurde verarbeitet. Die Literatur lesen wir, war manchmal ziemlich schwer zu verstehen. Durch die Erklärung von Mr. Butcher wir besser verstehen, den Text über die Zeit. Dann senden Sie es an Mr. Slager Show. Er dachte, es war ein sehr gutes Stück und gab uns ein paar Tipps für die weitere Suche nach der Antwort auf unsere Frage. Um das Haupt Frage beantworten sollte zu tun bleibt daher Luuk und ich ging nach Den Haag. In Den Haag, die Königliche Bibliothek besuchten wir. In dieser Bibliothek, gingen wir auf der Suche nach guter Literatur zu unserem Thema. Als wir diese Literatur, gingen wir zu arbeiten, um die Informationen zu verarbeiten. Hier haben wir gearbeitet, viele Stunden. Schließlich haben wir es für jeden Abschnitt legte den Grundstein. Diese Basis, müssen wir noch zu ergänzen, wonach unser PWS ist fertig. Hier sind zur Zeit arbeiten wir an. So weit alles gut geht, aber es ist manchmal schwierig, gute Quellen zu finden ist
auf diese Weise auch weiterhin in der Lage, auf unserer PWS arbeiten. Die Informationen, die wir bisher gesammelt hat mich auch fasziniert. Bevor wir wussten, begannen unsere PWS Luuk und ich nur Hannibal und seine Elefanten und Kinderopfer, die in Karthago eingetreten wäre. Zu diesem Zeitpunkt wissen wir viel mehr über Karthago. Zum Beispiel sind wir hinter, dass es gar nicht sicher, ob es Kinderopfer in Carthage. Es gibt sehr wenig gefunden, dass Kinderopfer in Carthage zeigt. Dieser Nachweis weist auch darauf noch einmal, dass Kinder, die Karthager opferte, waren Kinder, die bereits verstorben waren. Wir fanden auch heraus, dass es wenig Informationen über dein Carthage, weil die Stadt vollständig verbrannt. Die Informationen, die gefunden werden kann, ist es nicht immer zuverlässig. Viele schriftlichen Quellen werden von Griechen oder Römer geschrieben. Die Griechen und Römer hatten oft ein sehr negatives Bild von den Karthagern, weil sie ihre Feinde gewesen war. Dies hat dazu geführt, dass sie oft sehr negativ über die Karthager geschrieben, so dass ihre Geschichte nicht sehr zuverlässig. Auch fanden wir heraus, dass Carthage nie so barbarisch wie viele Leute denken gewesen. Zum Beispiel in Carthage ist ein sehr modernes System innerhalb der Religion erstellt. Die Karthager hatten, Geld zu zahlen für ihre Opfer, um die Götter so zu beschwichtigen. Allerdings gab es ein modernes System, in diesem Prozess, was der Priester gehalten, um die Menschen zu nutzen und für zu viel Geld zu bitten. Auch gab es eine vernünftige Lebensbedingungen von Frauen in Carthage. Dies zeigt, dass Carthage nie so barbarisch und primitiv wie viele Leute denken gewesen. Dies sind nur einige der Dinge, die wir entdeckt haben, aber zum Glück gibt es noch viel zu entdecken. Wenn wir das täten Wunder, wenn alle Luuk und ich will einen Elefanten zu unserer Präsentation zu Ehren von Hannibal zu halten.Waarschijnlijk klopt er een heleboel niet aan het verhaal. Ik zou je ontzettend dankbaar zijn als je de fouten er voor mij uit wilt halen en me kunt uit leggen hoe ik het schrijven van zo'n Duitse tekst voortaan het beste aan kan pakken, want zo gaat het niet werken.


Met vriendelijke groet,

Lee Swagger
Met citaat reageren
Advertentie
Oud 29-12-2015, 19:14
mathfreak
Avatar van mathfreak
mathfreak is offline
*ik geef hieronder per zin de correcte vertaling weer*
Mijn PWS gaat over Carthago.
Meine Abschlussarbeit handelt von Karthago.
*het begrip profielwerkstuk is in het Duits niet bekend, vandaar dat je beter een vertaling als Abschlussarbeit kunt gebruiken*
De hoofdvraag is: wat is de invloed van Carthago op de westerse cultuur?
Die Hauptrage ist: Was ist der Einfluss von Karthago auf die westliche Kultur?
Deze PWS doe ik samen met Luuk, een klasgenoot van mij.
Diese Abschlussarbeit mache ich zusammen mit Luuk, ein Klassenkamerad von mir.
Onze begeleider is meneer Slager, een jonge geschiedenisleraar vol ambitie.
Unser Betreurer ist Herr Slager, ein junger Geschichtslehrer voller Ehrgeiz.
*een achternaam blijft in het Duits onvertaald*
Wij zijn een poos geleden begonnen met het lezen van literatuur.
Wir haben vor einiger Zeit begonnen Literatur zu lesen.
Dit leeswerk hebben wij verwerkt in een aantal pagina’s tekst wat het begin is geworden van ons PWS.
Dieses Lesefutter haben wir in einer Anzahl Seiten verarbeitet, die der Anfang unserer Abschlussarbeit geworden ist.
De literatuur die we hebben gelezen was soms best lastig te begrijpen.
Die Literatur die wir gelesen haben, war manchmal ziemlich schwer zu verstehen.
Door de uitleg van meneer Slager begrepen we de teksten na verloop van tijd beter.
Durch die Erklärung von Herrn Slager verstanden wir die Text nach einiger Zeit besser.
Wij hebben dit vervolgens weer aan meneer Slager laten zien.
Darauf haben wir dies wieder an Herrn. Slager gezeigt.
Hij vond het een erg goed stuk en heeft ons een aantal tips gegeven voor het verdere onderzoek naar het antwoord op onze hoofdvraag.
Er dachte, es sei ein sehr gutes Stück und gab uns einigeTipps für die weitere Suche nach der Antwort auf unsere Hauptfrage.
Om de hoofdvraag te beantwoorden moest er nog heel wat gebeuren, daarom zijn Luuk en ik naar Den Haag geweest.
Um die Hauptfrage zu beantworten musste noch eine ganze Menge passieren, darum sind Luuk und ich nach Den Haag gewesen.
In Den Haag hebben wij de Koninklijke Bibliotheek bezocht.
In Den Haag haben wir die Königliche Bibliothek besucht.
In deze bibliotheek zijn wij op zoek gegaan naar goede literatuur over ons onderwerp.
In dieser Bibliothek,sind wir auf der Suche gegangen nach guter Literatur über unseres Thema.
Toen we deze literatuur gevonden hadden, zijn we aan de slag gegaan om de informatie te verwerken.
Als wir diese Literatur gefunden hatten, haben wir angefangen, um die Informationen zu verarbeiten.
Hier zijn we heel wat uren mee bezig geweest.
Hiermit sind wir eine ganze Mengee Stunden beschaftigt gewesen.
Uiteindelijk hebben we wel voor elk deelonderwerp de basis gelegd.
Letztendlich haben wir schon für jedes Teilthema die Basis gelegt.
Deze basis moeten we nog afronden, waarna onze PWS klaar is.
Diese Basis müssen wir noch abrunden, wonach unsere Abschlussarbeit fertig ist.
Hier zijn we op dit moment mee bezig.
Hiermit sind wir in diesem Augenblick beschaftigt.
Tot nu toe verloopt alles nog goed, maar het is soms lastig om goede bronnen te vinden om op die manier verder te kunnen werken aan onze PWS.
So weit geht alles noch gut, aber es ist manchmal schwierig, gute Quellen zu finden um auf diese Weise weiter an unserer Abschlussarbeit arbeiten zu können.
De informatie die we tot nu toe hebben verzameld heeft me wel geboeid.
Die Informationen, die wir bisher gesammelt haben hat mich schon fasziniert.
Voordat wij aan onze PWS begonnen wisten Luuk en ik alleen van Hannibal en zijn olifanten en de kinderoffers die in Carthago plaats zouden hebben gevonden.
Bevor wir begannen an unserer Abschlussarbeit wussten Luuk und ich nur von Hannibal und seinen Elefanten und den Kinderopfern, die in Karthago stattgefunden hätten.
Op dit moment weten we echter veel meer over Carthago.
In diesem Augenblick wissen wir viel mehr über Karthago.
We zijn er bijvoorbeeld achter gekomen dat het helemaal niet zeker is of er wel kinderoffers zijn geweest in Carthago.
Zum Beispiel sind wir dahinter gekommen, dass es gar nicht sicher ist, ob es schon Kinderopfer in Karthago gegeben hat.
Er is maar heel weinig terug gevonden dat wijst op kinderoffers in Carthago.
Es ist nur wenig zurückgefunden, dass Kinderopfer in Karthago hinweist.
Dit bewijsmateriaal wijst er ook nog eens op dat de kinderen die de Carthagers offerden, kinderen waren die al overleden waren.
Dieses Beweismaterial weist auch noch mal darauf, dass die Kinder, die die Karthager opferten, Kinder waren, die bereits verstorben waren.
Ook zijn we er achter gekomen dat er maar weinig informatie is te vinden over Carthago, omdat de stad helemaal platgebrand is.
Wir haben auch herausgefunden, dass es nur wenig Informationen zu finden ist über Karthago, weil die Stadt vollständig niedergebrennt ist.
De informatie die er te vinden is, is ook niet altijd even betrouwbaar.
Die Informationen, die gefunden werden kann, ist auch nicht immer gleich zuverlässig.
Veel schriftelijke bronnen zijn door Grieken of Romeinen geschreven.
Viele schriftlichen Quellen werden von Griechen oder Römern geschrieben.
Deze Grieken en Romeinen hadden echter vaak een heel negatief beeld van de Carthagers, omdat het hun vijanden waren geweest.
Die Griechen und Römer hatten oft ein sehr negatives Bild von den Karthagern, weil sie ihre Feinde gewesen waren.
Dit heeft er voor gezorgd dat ze vaak heel negatief over de Carthagers hebben geschreven, waardoor hun geschiedschrijving niet heel betrouwbaar is geweest.
Dies hat dazu geführt, dass sie oft sehr negativ über die Karthager geschrieben haben, so dass ihre Geschichte nicht sehr zuverlässig gewesen ist.
Ook zijn we er achter gekomen dat Carthago helemaal niet zo barbaars is geweest als veel mensen denken.
Auch haben wir herausgefunden, dass Karthago gar ncht so barbarisch gewesen ist wie viele Leute denken.
In Carthago is bijvoorbeeld een heel modern systeem ontstaan binnen de religie.
Zum Beispiel ist in Karthago ein sehr modernes System innerhalb der Religion entstanden.
De Carthagers moesten geld betalen voor hun offers, om zo de goden tevreden te houden.
Die Karthager mussten Geld zahlen für ihre Opfer, um so die Götter zufrieden zu halten.
Er was echter een modern systeem in dit proces wat de priester er van weerhield om de mensen uit te buiten en teveel geld te vragen.
Es gab aber ein modernes System in diesem Prozess, was der Priester davon zurückhielt, um die Menschen auszubeuten und zuviel Geld zu fragen.
Ook was er al een redelijke leefsituatie van de vrouwen in Carthago.
Auch gab es schon eine vertretbare Lebenssituation von den Frauen in Karthago.
Dit laat zien dat Carthago helemaal niet zo barbaars en primitief is geweest als veel mensen denken.
Dies zeigt, dass Carthage gar ncht so barbarisch und primitiv gewesen ist wie viele Leute denken.
Dit zijn nog maar enkele dingen die we hebben ontdekt, maar gelukkig valt er nog heel wat meer te ontdekken.
Dies sind nur noch einige Dinge, die wir entdeckt haben, aber zum Glück gibt es noch eine Menge mehr zu entdecken.
Als we eenmaal alles af hebben willen Luuk en ik op een olifant onze presentatie houden, ter ere van Hannibal.
Wenn wir einmal alles fertig haben wollen Luuk und ich auf einem Elefanten unsere Präsentation halten zu Ehren von Hannibal.
__________________
"Mathematics is a gigantic intellectual construction, very difficult, if not impossible, to view in its entirety." Armand Borel
Met citaat reageren
Advertentie
Reageren

Topictools Zoek in deze topic
Zoek in deze topic:

Geavanceerd zoeken

Regels voor berichten
Je mag geen nieuwe topics starten
Je mag niet reageren op berichten
Je mag geen bijlagen versturen
Je mag niet je berichten bewerken

BB code is Aan
Smileys zijn Aan
[IMG]-code is Aan
HTML-code is Uit

Spring naar

Soortgelijke topics
Forum Topic Reacties Laatste bericht
De Kantine Hoe was jij vroeger op school?
Verwijderd
50 24-01-2011 22:53


Alle tijden zijn GMT +1. Het is nu 14:41.