Door gebruik te maken van Scholieren.com of door hiernaast op ‘akkoord’ te klikken, ga je akkoord met onze gebruiksvoorwaarden en geef je toestemming voor het gebruik van cookies. Als je niet alle cookies wilt toestaan, ga dan naar ‘instellingen aanpassen’ om dit in te stellen. Ben je jonger dan 16 jaar? Zorg dan dat je toestemming hebt van je ouders om onze site te bezoeken. Hier lees je alles over hoe wij omgaan met je privacy.

Oud 20-11-2005, 15:51
juno
Avatar van juno
juno is offline
Ver hoeft hij niet te zoeken: in Gent is er vorig jaar iemand op gepromoveerd.
Nadeel van dit onderzoek is dat het gaat om slechts 25 dossiers, 103 daders, en dat het gaat om gevallen die al 5 jaar geleden voorkwamen bij het parket Brussel.

22 juni 2004 - Studie 'Daders van groepsverkrachting'
Eveline De Wree, onderzoekster bij de vakgroep Strafrecht en Criminologie van de UGent, maakte een studie van het fenomeen "groepsverkrachting". Uit haar dossierstudie kwam een ander beeld naar voor van groepsverkrachting dan wat tot nog toe het publiek bereikte.


Daders van groepsverkrachting zijn vaak jongeren die op verschillende terreinen uitgesloten zijn van het maatschappelijke samenleven, en die een gevoel van 'inclusie' zoeken bij lotgenoten. Door groepsprocessen en andere invloeden zal criminaliteit in deze groepen meer ernstige vormen aannemen. Uiteindelijk kunnen de interacties tussen de jongeren zelfs leiden tot groepsverkrachting, onder invloed van situationele factoren.


Omstandigheden cruciaal voor plaatsvinden groepsverkrachting

Het feit of al dan niet een groepsverkrachting zal plaatsvinden, hangt vooral af van 'de omstandigheden'. Bij groepsverkrachters is een gestoorde persoonlijkheid immers in veel mindere mate aanwezig dan bij soloverkrachters. Het seksuele aspect van de verkrachting is dan ook van een minder groot belang, en ondergeschikt aan de 'mannelijke kameraadschap' en 'het presteren'. In deze context ervaren de mannen een gevoel van macht en dominantie, wat ervoor zorgt dat de verkrachting gepaard kan gaan met een uitgesproken gewelddadigheid en het vernederen van het slachtoffer.


Groepsinvloeden

De daders worden als het ware meegezogen door de groepsagitatie en moeten om die reden minder psychologische drempels overwinnen om over te gaan tot de verkrachting. De aanwezigheid van 'de groep' creëert een gevoel van anonimiteit en doet het besef van individuele verantwoordelijkheid verminderen. Bovendien speelt de 'status' van de individuele daders een erg belangrijke rol. In de subcultuur van de groep is de individuele status dagelijks te verdedigen, meestal in gedrag dat viriliteit beklemtoont. Viriel gedrag kan criminaliteit, en zelfs groepsverkrachting, impliceren omdat status en acceptatie van leeftijdgenoten van een onschatbare waarde zijn voor de jongeren. Overgaan tot het plegen van een groepsverkrachting hangt dus niet af van de beslissing van een 'bendeleider', noch is de aanwezigheid van bendestructuren een conditio sine qua non voor het plegen van een groepsverkrachting. De motivatie om het delict te plegen ontstaat immers nadat de jongens samengekomen zijn, en als gevolg van de groepsinteracties. Het plegen van een groepsverkrachting vereist dus op zijn minst de aanwezigheid van 'geschikte mededaders'. In de aanloop naar de groepsverkrachting, zijn het uiteindelijk de aanwezigheid van 'gangmakers' of een 'roes van gewelddadigheid' (eventueel gestimuleerd door alcohol- en druggebruik) die zorgen voor de nodige agitatie in de groep. Deze processen kunnen een dergelijke impact hebben omdat de groep voor deze jongeren de belangrijkste levenssfeer is geworden.


Vaker allochtone jongeren, omwille van sociaal-economische probleemcumulatie, problematische schoolcarrière en gemarginaliseerde arbeidsperspectieven

Groepsverkrachting is een typisch grootstedelijk fenomeen en het is precies deze context die de gedragingen van jeugdgroepen mee vorm geeft. In het kader van een dossierstudie op het parket van Brussel kwam tot uiting dat voornamelijk twee dadergroepen bekend waren bij het parket voor het plegen van groepsverkrachtingen: Marokkaanse en (Zwart-)Afrikaanse daders. Dit betekent uiteraard niet dat dergelijke delicten enkel gepleegd worden door deze bevolkingsgroepen, maar het moet wel gelieerd worden aan de processen die ervoor zorgen dat er een verhoogde kans bestaat dat allochtone jongeren over zullen gaan tot het plegen van straatcriminaliteit. Zij scoren immers erg hoog op de drie belangrijkste structurele factoren die positief correleren met criminaliteit: sociaal-economische probleemcumulatie, problematische schoolcarrière en gemarginaliseerde arbeidsperspectieven. De combinatie van deze drie is dus noodzakelijkerwijs nog sterker. Allochtone jongeren bevinden zich bovendien ook cultureel in een erg moeilijke positie, aangezien ze leven 'op een kruispunt tussen twee culturen'. Zij leven in de Belgische cultuur, maar de oriëntatie op de eigen herkomst blijft sterk spelen. De culturele beïnvloeding vanuit het gezin is immers een erg belangrijke factor, die bovendien de afstanden tussen de generaties kan vergroten. Het feit dat deze jongeren zich hier in een dergelijke 'vreemde' positie bevinden, zal hen in de richting drijven van een groep van lotgenoten, jongeren die 'dezelfde taal spreken'. Het zijn dus vooral deze jongeren die inclusie zullen zoeken bij leeftijdgenoten, en dit met de straat als hun playground.


Verschillen tussen de dadergroepen

Tussen beide dadergroepen zijn echter ook belangrijke verschillen te onderscheiden, dit met betrekking tot de achtergrond van de daders en de omstandigheden van de verkrachtingen. De Marokkaanse daders zijn geboren in België en tussen 17 en 25 jaar oud op het ogenblik van de feiten. Ze komen vaak uit gezinnen die heel wat moeilijkheden ondervinden, en lopen nog school of zijn betrokken in onregelmatige arbeid. Deze daders hechten erg veel belang aan 'tijd spenderen met kameraden'. Eventuele antecedenten werden dan ook vaak gepleegd in groep. De daders ontkennen of minimaliseren de feiten en wentelen de schuld af op het slachtoffer. Ze kenden hun slachtoffer vaak voorafgaand aan de feiten, en beschouwen hen als 'gemakkelijke meisjes'. De Afrikaanse daders zijn geboren in Kongo en zijn tussen 15 en 18 jaar oud op het ogenblik van de feiten. Kenmerkend voor hun gezinnen is de naar Westerse normen eerder bijzondere gezinssamenstelling, en het feit dat de band met het thuisland vaak nog erg sterk is. Deze jongeren ondervinden problemen op school en hebben vaak al heel wat confrontaties met instanties van de jeugdbescherming achter de rug. Het parket beschouwt de jongerengroepen waar zij deel van uitmaken als bendes, vooral bekend omwille van geweldsdelicten. Na de feiten tonen deze daders weinig berouw; ze bedreigen zelfs hun slachtoffers. Ook zij kenden hun slachtoffers vaak voorafgaand aan de feiten. Meer nog, meestal worden dezelfde meisjes slachtoffer: Afrikaanse meisjes uit hun buurt.


Ander beeld van groepsverkrachting

Deze dossierstudie geeft een ander beeld van groepsverkrachting dan wat tot nog toe het publiek bereikte. Mediaberichtgeving stelde groepsverkrachting immers te vaak voor als een 'verkrachters-uit-de-bosjes'-fenomeen of een variant van de date rape. Toch vormden de media vaak de enige bron van informatie, aangezien groepsverkrachting geen prominente plaats innam in onderzoek naar criminaliteit gepleegd door jongerengroepen, of naar seksuele misdrijven. Deze kruisbestuiving tussen theorie en empirie, die het fenomeen benadert vanuit de figuur van de dader, is daarom een belangrijke bijdrage die hopelijk binnenkort haar plaats kan vinden in een veel ruimer scala van wetenschappelijk onderzoek.

d.

Laatst gewijzigd op 20-11-2005 om 16:10.
Advertentie
Oud 20-11-2005, 16:19
juno
Avatar van juno
juno is offline
Nog eentje. Dit is wel een Nederlands onderzoek.

Verkrachting als vermaak
18 maart 2005


Aanranders, dat zijn vieze mannen die meisjes de bosjes in trekken. Daar hebben de jonge daders van een groepsverkrachting niets mee te maken, vinden ze zelf. ,,Het dringt niet door dat ze iets verkeerd doen.''


door Maarten Vermeulen

In mei van dit jaar doen een veertienjarig meisje en haar dertienjarige vriendinnetje aangifte van verkrachting. De politie pakt maar liefst zes verdachten op, allemaal pubers van veertien en vijftien jaar oud.

Twee maanden eerder komt een soortgelijke zaak in Rotterdam aan het licht. Een 14-jarig meisje wordt door vijf jongens in de leeftijd van dertien tot zestien jaar verkracht. Even daarvoor kwam de Rotterdamse politie al op het spoor van een groep van twintig minderjarige jongens, die maandenlang in steeds wisselende groepjes zeker acht jonge meisjes verkrachtten.

Een andere geruchtmakende zaak dateert uit 2003: drie jongens van vijftien en zestien jaar oud dringen een woning binnen waar een meisje en zes jongens aanwezig zijn. De drie verkrachten het 17-jarige meisje en dwingen de jongens met wapens tot seksuele handelingen. Bizar genoeg wordt alles op video vastgelegd door de daders zelf.

Uit een rapport van het Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving (NSCR) bleek vorige week dat verkrachtingen en aanrandingen door jongeren regelmatig in groepsverband plaatsvinden. Van alle zedenzaken waar jonge daders bij betrokken zijn, is in eenderde van de gevallen sprake van een groep. Het onderzoek levert een onthutsend beeld op: jongens die elkaar helpen door het slachtoffer vast te houden, elkaar condooms aanreiken of als publiek toekijken. Na afloop praten ze met elkaar de daad goed, scheppen erover op en laten elkaar hun volle condooms zien. Samen vinden ze het gewoon gezelliger, aldus de onderzoekers. ,,Het had ook iets anders kunnen zijn, tafelvoetballen of een potje biljarten'', schetst Jan Hendriks, bij de forensische polikliniek De Waag in Den Haag verantwoordelijk voor de jeugdafdeling. ,,Het dringt niet tot de daders door dat ze iets verkeerd doen.''

Vooral de zaak waar twintig jongens enkele meisjes regelmatig onderwierpen aan groepsseks, deed veel stof opwaaien. Dat kwam onder meer omdat zedenrechercheurs in de Korpskrant van de politie Rotterdam-Rijnmond hun verbijstering uitspraken over de houding van de verdachte pubers. ,,Ze vinden dat ze gewoon recht hebben op seks. Op televisie gebeurt het toch ook? Als je een telefoontje of brommer nodig hebt, pak je die toch gewoon van iemand af? Voor hen is seks gewoon een gebruiksgoed, zonder emotie. Ze hebben ook nauwelijks berouw richting slachtoffers'', zegt een rechercheur in het artikel.

Volgens de advocate van de jongens stemden de meisjes vrijwillig in met de seksuele handelingen. Ze meent zelfs dat de politie de meisjes heeft aangemoedigd aangifte te doen. De agenten spreken in het artikel ook hun verbazing uit dat een docent van een van de meisjes, die over de verkrachtingen hoorde, geen alarm heeft geslagen. ,,Ze deden juist niets, omdat de meisjes zeiden dat de seks vrijwillig was'', aldus de advocate. Volgens de politie werden de slachtoffers gechanteerd met foto's die van eerdere seksuele handelingen waren gemaakt.

Clips
Rond deze Rotterdamse zaak werd druk gediscussieerd over de invloed van bijvoorbeeld muziekzender MTV. Door de vele ranzige en vrouwonvriendelijke clips, krijgen jongens het idee dat meisjes altijd seks willen, meende een hoogleraar seksuologie. Omdat thuis niet over seksualiteit wordt gesproken en op school alleen de 'technische' kant van seks wordt behandeld, vormen televisie, internet en vrienden het enige referentiekader.

Dat is ook de reden dat scholen in Engeland vanaf volgend schooljaar beschikking krijgen over een MediaRelate lespakket: seksuele voorlichting met behulp van jongerenbladen en soaps. Volgens het Britse studiecentrum voor Kinderen, Jongeren en Media, vinden scholieren de seksuele voorlichting op school belabberd. Maar thuis schamen ze zich te veel om het onderwerp ter sprake te brengen. ,,Ze hebben liever tienerbladen en soaps omdat die meer informatie bieden en tegemoetkomen aan hun behoeften en vragen. Daarbij komt dat er dan geen reden voor schaamte is bij jongeren'', zegt onderzoeker David Buckingham in The Guardian. Het lespakket daagt jongeren overigens ook uit kritisch te kijken naar de manier waarop seks ter sprake komt in soaps en jongerenbladen.

Herhaling
Volgens het rapport van het NSCR is de gemiddelde leeftijd van daders bij een groepsverkrachting veertien jaar. Al jarenlang daalt de 'eerste-keerleeftijd' gestaag. In 2001 was de gemiddelde leeftijd waarop jongeren voor het eerst geslachtsgemeenschap hebben 17,3 jaar. Uit onderzoek van de Rutgers Nisso Groep uit 2002 blijkt dat van de elf- tot dertienjarigen bijna tien procent al seks heeft gehad.

In april verscheen een ander NSCR-rapport, van onder anderen Jan Hendriks, naar recidive onder jongeren die in jeugdinrichting Harreveld behandeld zijn vanwege een zedendelict. Recidive is terugval in oude gedragspatronen. Zestig procent van de jonge zedendelinquenten pleegt na behandeling een nieuw misdrijf. In tien procent van de gevallen gaat het daarbij weer om een seksueel delict.

In het onderzoek worden twee groepen daders onderscheiden: de obsessieven en de opportunisten. De obsessieve jongeren kiezen vaak een jonger kind (gemiddeld acht jaar) als slachtoffer. De opportunisten vergrijpen zich overwegend aan leeftijdgenoten met een gemiddelde leeftijd van zestien jaar. Opmerkelijk genoeg blijken alleen de obsessieve plegers opnieuw in de fout te gaan. Het betreft vaak sociaal geïsoleerde, onzekere, autochtone pubers. Niet bepaald de jongeren die deelnemen aan een groepsverkrachting, die zijn eerder te vinden onder de opportunisten: machotypes met antisociale trekken.

Jan Hendriks heeft ook onderzocht hoeveel jongeren na behandeling in De Waag weer de fout in gaan. De uitkomsten van het onderzoek komen begin volgend jaar naar buiten, maar er zijn weinig daders die opnieuw in een groep recidiveren, aldus Hendriks afgelopen woensdag op een groot congres over jeugdige zedendelinquenten.

Ook een onderzoek van Anton van Wijk, onderzoeker bij de politieacademie, wijst uit dat jonge zedendelinquenten niet per se de verkrachters en aanranders van de toekomst zijn. ,,Een zedenmisdrijf door jongeren is veel meer onderdeel van een 'gewone' criminele carrière.'' Opvallend veel jongens plegen na een zedenmisdrijf vermogensdelicten. Een mogelijke verklaring is dat jongeren na hun eerste aanraking met justitie berekenender worden. ,,Een verkrachting kan status opleveren, een inbraak status én geld. Ook wordt verkrachting over het algemeen zwaarder bestraft dan een vermogensdelict'', zegt Van Wijk.

Vervaging
Een deel van de zedendelicten bij jongeren valt onder 'experimenteerfouten', denkt hoogleraar forensische kinder- en jeugdpsychologie Ruud Bullens. Hij noemt als voorbeeld het 'ipsen', waaruit blijkt hoe ver de 'experimenten' van sommige jongeren gaan. Ipsen houdt in dat een meisje meerdere jongens oraal bevredigt. ,,Meisjes doen daar vrijwillig aan mee. Het is voorstelbaar dat die jongens in hun opwinding meer willen. Ze snappen niet dat zo'n meisje dan 'nee' zegt en accepteren dat ook niet'', aldus Bullens. Dat heeft te maken met een vervaging van seksuele omgangsvormen maar ook met de 'ontdekkende sfeer' waarin de handelingen plaatsvinden, meent de hoogleraar. ,,Een meisje versieren vergt een nauw samenspel. Als een jongen de borst van een meisje aanraakt, gaat daar geen schriftelijke overeenkomst aan vooraf. Maar een dag later kan het perspectief veranderen en heet het seksuele contact ineens misbruik.''

Het zijn ook vaak ouders die een zaak aan het rollen brengen. Neem het meisje dat vanwege geloofsredenen als maagd het huwelijk in wil, maar tijdens een vrijpartij met een vriendje toch seks heeft. ,,De moeder komt daar achter en denkt 'mijn dochter wilde als maagd trouwen, dus dit zou ze nooit doen', waarop ze aangifte doet van verkrachting. Het meisje durft dan allang niet meer te vertellen hoe het werkelijk in elkaar zit'', zegt Bullens.

Maar een groepsverkrachting is toch wel wat anders dan een jongen die de borst van een meisje beroert. Is dat nog wel een 'experiment' dat verkeerd afloopt? ,,De meeste daders van een groepsverkrachting begrijpen 'ergens' dat ze iets doen waar ze problemen mee kunnen krijgen'', beaamt de hoogleraar. ,,Ze verschuilen zich in de groep. 'Niemand is fout, dus ik ook niet'. En als ze zich echt zorgen maken, spreken ze soms af wat ze zullen zeggen als het meisje gaat praten.''

Vrijwel nooit hebben de daders van een groepsverkrachting een concreet plan een meisje te verkrachten, aldus Hendriks. Het betrokken meisje is bekend met de jongens, omdat ze verkering heeft met een van hen of veel met de groep optrekt. Vrijwel nooit wordt een willekeurig meisje van straat geplukt. En als een paar jongens eenmaal beginnen, doet de hele groep mee. Ook jongens die in hun eentje nooit een meisje zouden lastigvallen. ,,Van de door ons onderzochte zaken, probeerde in één geval een jongen de groep tegen te houden. Zonder succes overigens,'', aldus Jan Hendriks.

Hoe en waarom de groep precies bij elkaar komt, is afhankelijk van willekeur. Toch zijn er bepaalde overeenkomsten. ,,Hoewel de daders een tamelijk gemiddelde persoonlijkheidsstructuur hadden, waren zij als laagintelligent beoordeeld, met een gebrekkige gewetensontwikkeling'', schrijven de onderzoekers in het NSCR-rapport. Dat tweederde van de daders bij een groepsverkrachting van allochtone afkomst is, hangt wellicht samen met het gegeven dat allochtone jongeren vaak delicten in groepsverband plegen. ,,En misschien is er een link met het beeld van man-vrouwrelaties in allochtone kring'', zegt Hendriks voorzichtig. Daarbij heeft hij de indruk dat groepsverkrachtingen vooral in de grote steden voorkomen. ,,En daar is bijna vijftig procent van de jongeren allochtoon. Maar er zijn ook jongens uit Friesland of de Achterhoek die zich hieraan schuldig maken.''

Waarom sommige vriendengroepen zo drastisch de fout ingaan, is niet onderzocht. Duidelijk is wel dat het veel te maken heeft met de seksuele moraal en opvattingen over relaties, bij jongens én bij meisjes. Want hoewel verkrachting nooit goed te praten valt, kun je je afvragen wat een meisje zoekt als een groep jongens haar met duidelijke bijbedoelingen mee naar huis vraag. ,,Uiteraard is niet elke groep jongens in staat tot een verkrachting. Het ligt voor de hand dat de daders van een groepsverkrachting ook al andere delicten hebben gepleegd. Vaak is er binnen de groep sprake van criminele denkpatronen en in ieder geval weinig respect voor meisjes.''

Volgens hoogleraar Bullens worden verkrachtingen niet gepleegd door een groepje jongens 'die samen postzegels sparen'. Binnen de vriendengroep moeten al grensoverschrijdende momenten zijn beleefd. ,,Dat gaat niet alleen over seks, het kan ook diefstal of graffiti zijn.'' Een andere 'risicofactor' is de aanwezigheid van een of meer groepsleden voor wie seksualiteit al een normaal gegeven is. ,,Ik heb het meegemaakt dat bij groepsverkrachting door vijf jongens twee van hen nog helemaal geen seksuele ervaringen hadden. Ze deden toch mee, omdat de drie andere vrienden hen opjutten. Het is niet zo gek dat als je eerste ervaring met seks een verkrachting in groepsverband is, je een verknipt beeld van seksualiteit overhoudt.'' Het grote gevaar is dat op deze manier een soort olievlekwerking optreedt, omdat jongens elkaar op deze manier 'aansteken' in grensoverschrijdend seksueel gedrag.

Of groepsverkrachtingen meer voorkomen dan vroeger, is onbekend. Volgens Hendriks is het lastig dat te bepalen omdat er te veel factoren zijn die het beeld kunnen vertekenen, zoals de bereidheid aangifte te doen en de aandacht die politie en justitie voor dit onderwerp hebben.

De helft
Hoewel groepsverkrachtingen tot de uitwassen gerekend moeten worden, is seksueel ongewenst gedrag geen uitzondering onder jongeren. Dat bleek andermaal uit een onderzoek van twee studenten aan de Universiteit Utrecht. Ongeveer de helft van de vijftien- en zestienjarigen in Nederland is slachtoffer van seksueel ongewenst gedrag, stellen de onderzoeksters Paula de Bruijn en Ingrid Burrie. Het grootste deel betreft verbale toespelingen. Bijna een op de vijf jongeren wordt soms lichamelijk lastiggevallen en één procent zegt te zijn gedwongen tot fysieke seksuele handelingen. Overigens is in het platte taalgebruik onder jongeren veel af te lezen van hun denken over seksualiteit. ,,Vriendinnen noemen elkaar onderling gewoon slet en hoer. De huidige jongerencultuur is erg seksueel ingesteld'', aldus Burrie.

©Nederlands Dagblad
Oud 29-11-2005, 19:53
Love & Peace
Avatar van Love & Peace
Love & Peace is offline
Therapie stopt jonge groepsverkrachters

Door onze redacteur Sheila Kamerman


DEN HAAG, 29 NOV. Jeugdige groepsverkrachters plegen na poliklinische behandeling niet opnieuw een zedendelict. Zonder behandeling recidiveert 12 procent. Van de soloverkrachters pleegt 5 procent na behandeling opnieuw een zedendelict, zonder behandeling is dat 10 procent.


Dit blijkt uit een studie van Jan Hendriks, ontwikkelingspsycholoog en hoofd afdeling jeugd van de forensische polikliniek De Waag in Den Haag. Hij bestudeerde met hoogleraar Catrien Bijleveld, hoogleraar methoden en technieken van criminologisch onderzoek aan de Vrije Universiteit in Amsterdam, de recidive van 325 mannelijke jeugdige zedendelinquenten. 106 van die jongens kregen één tot twee jaar lang één therapiesessie per week. Gemiddeld werden de jongens ruim zes jaar gevolgd. Deze week wordt het onderzoek gepubliceerd in het Tijdschrift voor Seksuologie.

Groepsverkrachtingen door jongeren lijken de laatste jaren vaker voor te komen. Justitie onderzoekt daarom de achtergronden van een reeks groepsverkrachtingen in Rotterdam. Van alle onderzochte jeugdige zedendelinquenten recidiveert 8 procent naar een nieuw zedendelict. Het risico is het grootst voor jongens die niet zijn behandeld (9 procent) of voor solodaders bij wie de behandeling ,,een negatief verloop'' had (19 procent). Dat betekent dat behandelaars de sessies niet goed vinden verlopen. Van de solodaders bij wie de therapie volgens behandelaars leek te helpen recidiveerde 4 procent. Groepsverkrachtingen vinden meestal plaats door vier jongens van gemiddeld 14 jaar. Tweederde is allochtoon, de slachtoffers zijn vaak autochtoon.


bron
@laatste zin.
Oud 29-11-2005, 20:32
MB
Avatar van MB
MB is offline
Wat is er mis met de laatste zin? Het is een weergave van feiten, net zoals leeftijd ene kenmerk is kan ook afkomst dat zijn
__________________
As finishing touch, God created the dutch
Oud 29-11-2005, 20:35
T_ID
Avatar van T_ID
T_ID is offline
Met poliklinische behandeling recidivieert maar 5%.

Met poliklinische behandeling na 15-20 gevangenisstraf zal dan ook wel niks mis zijn.
__________________
"Republicans understand the importance of bondage between a mother and child." - Dan Quayle
Oud 29-11-2005, 20:39
professor2
professor2 is offline
Citaat:
MB schreef op 29-11-2005 @ 20:32 :
Wat is er mis met de laatste zin? Het is een weergave van feiten, net zoals leeftijd ene kenmerk is kan ook afkomst dat zijn
hij vind het schokken d hij zegt neit dat er iets mis mee is ?
Oud 29-11-2005, 20:53
MB
Avatar van MB
MB is offline
Citaat:
professor2 schreef op 29-11-2005 @ 20:39 :
hij vind het schokken d hij zegt neit dat er iets mis mee is ?
Hangt er vanaf hoe hij het bedoeld, het kan namelijk ook zijn dat hij het schokkend vind dat het wordt vermeldt. Zijn genoeg mensen die dat niet vinden kunnen
__________________
As finishing touch, God created the dutch
Oud 29-11-2005, 21:47
Love & Peace
Avatar van Love & Peace
Love & Peace is offline
Citaat:
MB schreef op 29-11-2005 @ 20:53 :
Hangt er vanaf hoe hij het bedoeld, het kan namelijk ook zijn dat hij het schokkend vind dat het wordt vermeldt. Zijn genoeg mensen die dat niet vinden kunnen
Oud 29-11-2005, 21:48
Verwijderd
Als je verkrachters afschiet, recidiveert 0%. Zeker dat tuig dat meent recht te hebben op seks, hoe kunnen zij ook nog énig nut zijn voor de samenleving?
Oud 29-11-2005, 21:50
Verwijderd
Citaat:
Grimm schreef op 29-11-2005 @ 21:48 :
Als je verkrachters afschiet, recidiveert 0%. Zeker dat tuig dat meent recht te hebben op seks, hoe kunnen zij ook nog énig nut zijn voor de samenleving?
Dus laten we alle bejaarden en zieken ook maar afschieten.
Oud 29-11-2005, 21:56
Verwijderd
Citaat:
Mephostophilis schreef op 29-11-2005 @ 21:50 :
Dus laten we alle bejaarden en zieken ook maar afschieten.
Nee. Gaat om de mentaliteit.
Oud 29-11-2005, 22:08
Verwijderd
Citaat:
Grimm schreef op 29-11-2005 @ 21:56 :
Nee. Gaat om de mentaliteit.
Gedachtenpolitie de gekste.
Oud 29-11-2005, 22:13
Verwijderd
Citaat:
Mephostophilis schreef op 29-11-2005 @ 22:08 :
Gedachtenpolitie de gekste.
1984.
Oud 29-11-2005, 22:16
Verwijderd
Citaat:
Mephostophilis schreef op 29-11-2005 @ 21:50 :
Dus laten we alle bejaarden en zieken ook maar afschieten.
Zou wel een pragmatische oplossing zijn om de vergrijzing en stijging van de ziektekosten tegen te gaan. En als we dan misdadigers ook afschieten hebben we geen cellentekort meer. Kunnen gevangenissen worden omgebouwd tot studentenkamers, ook dat probleem weer opgelost.
Oud 29-11-2005, 22:20
Verwijderd
Citaat:
Blackwater_park schreef op 29-11-2005 @ 22:16 :
Zou wel een pragmatische oplossing zijn om de vergrijzing en stijging van de ziektekosten tegen te gaan. En als we dan misdadigers ook afschieten hebben we geen cellentekort meer. Kunnen gevangenissen worden omgebouwd tot studentenkamers, ook dat probleem weer opgelost.
Meedogenloos, maar rationeel gezien is het wel een oplossing.

'Congratulations, today it is your 65th birthday. Celebrate. Tomorrow you are expected at the Ministry of Love'
Oud 29-11-2005, 23:08
Rollo Tomasi
Avatar van Rollo Tomasi
Rollo Tomasi is offline
Hooray for utilitarianism!
__________________
Mein Name ist Joachim von Hassel/Ich bin Pilot der Bundeswehr/und sende Ihnen aus meinem Flugzeug/den Funkspruch den niemand hört
Oud 29-11-2005, 23:22
Supreme Dutch
Tsjah.. misschien moeten jullie wat vaker op het Sex en Relaties-topic kijken.. daar staat ook in elk topic een BreEzaH die graag sex wil met 4 grote negers.. dus ik schrik hier eigenlijk niet van..
(Ja, ik neem het op voor de allochtonen *schrik*) Dat meisje in Dordrecht die door een x aantal gasten verkracht was had ervoor al vele malen vrijwillig sex met ze gehad.. maar op het moment dat haar moeder erachter was gekomen schoof ze het op verkrachting..
Oud 30-11-2005, 09:08
Levitating Nun
Avatar van Levitating Nun
Levitating Nun is offline
Citaat:
Grimm schreef op 29-11-2005 @ 22:13 :
1984.
"How does one man assert power over another, Winston?"
Winston thought. "By making him suffer," he said. "Exactly. By making him suffer. Obedience is not enough. Unless he is suffering, how can you be sure that he is obeying your will and not his own? Power is in inflicting pain and humiliation. Power is in tearing human minds to pieces and putting them together again in new shapes of your own choosing. Do you begin to see, then, what kind of world we are creating? It is the exact opposite of the stupid hedonistic Utopias that the old reformers imagined. A world of fear and threachery is torment, a world of trampling and being trampled upon, a world which will grow not less but MORE merciless as it refines itself. Progress in our world will be a process toward more pain. The old civilizations claimed they were founded on love or justice. Ours is founded upon hatred, In our world there will be no emotions except fear, rage, triumph, and self-abasement. Everything else we shall destroy - everything. Already we are breaking down the habits of thought which have survived from the Revolution. We have cut the links between child and parent, and between man and man, and between man and woman. No one dares trust a wife or a child or a friend any longer. But in the future there will be no wifes and no friends. Children will be taken from their mothers at birth, as one takes eggs from a hen. The sex instinct will be eradicated. Procreation will be an annual formality like the renewal of a ration card. We shall abolish the orgasm. Our neurologists are at work upon it now. There will be no loyalty, except loyalty towards the Party. There will be no love, except the love of Big Brother. There will be no laughter, except the laugh of triumph over a defeated enemy. There will be no art, no literature, no science. When we are omnipotent we shall have no more need of science. There will be no distinction between beauty and ugliness. There will be no curiosity, no enjoyment of the process of life. All competing pleasures will be destroyed. But always - do not forget this, Winston - always there will be the intoxication of power, constantly increasing and constantly growing subtler. Always at every moment, there will be the thrill of victory, the sensation of trampling on an enemy who is helpless. If you want a picture of the future, imagine a boot stamping on a human face - for ever."

hihi
Ads door Google
Oud 30-11-2005, 10:45
Verwijderd
Citaat:
Levitating Nun schreef op 30-11-2005 @ 09:08 :
"How does one man assert power over another, Winston?"
Winston thought. "By making him suffer," he said. "Exactly. By making him suffer. Obedience is not enough. Unless he is suffering, how can you be sure that he is obeying your will and not his own? Power is in inflicting pain and humiliation. Power is in tearing human minds to pieces and putting them together again in new shapes of your own choosing. Do you begin to see, then, what kind of world we are creating? It is the exact opposite of the stupid hedonistic Utopias that the old reformers imagined. A world of fear and threachery is torment, a world of trampling and being trampled upon, a world which will grow not less but MORE merciless as it refines itself. Progress in our world will be a process toward more pain. The old civilizations claimed they were founded on love or justice. Ours is founded upon hatred, In our world there will be no emotions except fear, rage, triumph, and self-abasement. Everything else we shall destroy - everything. Already we are breaking down the habits of thought which have survived from the Revolution. We have cut the links between child and parent, and between man and man, and between man and woman. No one dares trust a wife or a child or a friend any longer. But in the future there will be no wifes and no friends. Children will be taken from their mothers at birth, as one takes eggs from a hen. The sex instinct will be eradicated. Procreation will be an annual formality like the renewal of a ration card. We shall abolish the orgasm. Our neurologists are at work upon it now. There will be no loyalty, except loyalty towards the Party. There will be no love, except the love of Big Brother. There will be no laughter, except the laugh of triumph over a defeated enemy. There will be no art, no literature, no science. When we are omnipotent we shall have no more need of science. There will be no distinction between beauty and ugliness. There will be no curiosity, no enjoyment of the process of life. All competing pleasures will be destroyed. But always - do not forget this, Winston - always there will be the intoxication of power, constantly increasing and constantly growing subtler. Always at every moment, there will be the thrill of victory, the sensation of trampling on an enemy who is helpless. If you want a picture of the future, imagine a boot stamping on a human face - for ever."

hihi
Orwell (L)
Oud 30-11-2005, 14:48
MB
Avatar van MB
MB is offline
Citaat:
Love & Peace schreef op 29-11-2005 @ 21:47 :
ALs je te lui bent om uit te leggen wat je bedoeld dan mag je dat ook gewoon zeggen.

__________________
As finishing touch, God created the dutch
Oud 01-12-2005, 18:22
Love & Peace
Avatar van Love & Peace
Love & Peace is offline
Citaat:
MB schreef op 30-11-2005 @ 14:48 :
ALs je te lui bent om uit te leggen wat je bedoeld dan mag je dat ook gewoon zeggen.Ik probeerde ermee duidelijk te maken dat prof gelijk had.

PS. een voltooid deelwoord eindigt NOOIT op dt
Oud 01-12-2005, 19:51
Verwijderd
Citaat:
Love & Peace schreef op 01-12-2005 @ 18:22 :


Ik probeerde ermee duidelijk te maken dat prof gelijk had.

PS. een voltooid deelwoord eindigt NOOIT op dt
Beef eet ik het liefst met ketchup.
Oud 02-12-2005, 20:18
Love & Peace
Avatar van Love & Peace
Love & Peace is offline
Whát..?
Oud 02-12-2005, 20:30
MB
Avatar van MB
MB is offline
Citaat:
Love & Peace schreef op 01-12-2005 @ 18:22 :


Ik probeerde ermee duidelijk te maken dat prof gelijk had.

PS. een voltooid deelwoord eindigt NOOIT op dt
Okee, dan begrijp ik het.

En details hou je toch
__________________
As finishing touch, God created the dutch
Oud 04-12-2005, 00:33
DarkeyeTR
Avatar van DarkeyeTR
DarkeyeTR is offline
tsja... je meot het probleem bij de wortel oppakken en dat is naar mijn mening de foute opvoeding van antiliaanse jongeren, die zoiezo bijna altijd zonder vader worden opgevoed.
Advertentie
Oud 04-12-2005, 03:05
Supreme Dutch
Citaat:
DarkeyeTR schreef op 04-12-2005 @ 00:33 :
tsja... je meot het probleem bij de wortel oppakken en dat is naar mijn mening de foute opvoeding van antiliaanse jongeren, die zoiezo bijna altijd zonder vader worden opgevoed.
het is SOWIESO en niet zoiezo..
Oud 04-12-2005, 21:10
DarkeyeTR
Avatar van DarkeyeTR
DarkeyeTR is offline
supreme dutch , denk ej dat je docent hollands ben ofzo

raar mannetje dat je bent, hopeloos geval hahahahhhha
__________________
Succes is my only MoFu** option ..Failure is Not..
Oud 04-12-2005, 21:13
Verwijderd
Citaat:
DarkeyeTR schreef op 04-12-2005 @ 21:10 :
supreme dutch , denk ej dat je docent hollands ben ofzo

raar mannetje dat je bent, hopeloos geval hahahahhhha
Jij bent wel een kampioen in het profileren, kerel.
Oud 04-12-2005, 21:27
Verwijderd
Citaat:
DarkeyeTR schreef op 04-12-2005 @ 21:10 :
supreme dutch , denk ej dat je docent hollands ben ofzo

raar mannetje dat je bent, hopeloos geval hahahahhhha
Goed gezegd jongen, jij komt er wel!
Oud 04-12-2005, 21:33
Rohit
Avatar van Rohit
Rohit is offline
Citaat:
DarkeyeTR schreef op 04-12-2005 @ 21:10 :
supreme dutch , denk ej dat je docent hollands ben ofzo

raar mannetje dat je bent, hopeloos geval hahahahhhha
uahauahauahAHauHAUhaUHAu
__________________
Let the world change you... and you can change the world
Oud 04-12-2005, 21:42
Twanos
Avatar van Twanos
Twanos is offline
Toch is het wel irritant dat mensen niet op de inhoud ingaan maar even makkelijk proberen te scoren door alleen op het taalgebruik in te gaan.
__________________
Alright Brain, you don't like me, and I don't like you. But lets just do this, and I can get back to killing you with beer.
Oud 04-12-2005, 22:12
Wammus
Avatar van Wammus
Wammus is offline
Citaat:
Twanos schreef op 04-12-2005 @ 21:42 :
Toch is het wel irritant dat mensen niet op de inhoud ingaan maar even makkelijk proberen te scoren door alleen op het taalgebruik in te gaan.
Offtopic: Ik denk dat het precies andersom is. Mensen vatten het tegenwoordig verkeerd op als ze verbeterd worden. Voelen zich meteen aangevallen en gaan er keihard tegenin. In plaats van dat ze snappen dat 9 van de 10 het waarschijnlijk goed bedoelt (dus om ze iets te leren ).

Ontopic:

Best zorgelijk dat 14 jarige kindertjes menen recht te hebben op sex en daar dan maar 8 jarige kinderen voor uitkiezen om die eens bruut te verkrachten. Ik zou bij een 8 jarig meisje nou niet meteen aan sex denken.
__________________
Am I just paranoid?
Am I just stoned?
Oud 04-12-2005, 22:53
Twanos
Avatar van Twanos
Twanos is offline
Citaat:
wammus schreef op 04-12-2005 @ 22:12 :
Offtopic: Ik denk dat het precies andersom is. Mensen vatten het tegenwoordig verkeerd op als ze verbeterd worden. Voelen zich meteen aangevallen en gaan er keihard tegenin. In plaats van dat ze snappen dat 9 van de 10 het waarschijnlijk goed bedoelt (dus om ze iets te leren ).

Ja dat kan. Maar dat kun je vaak wel uit de reactie halen. De manier waarop zeg maar...
__________________
Alright Brain, you don't like me, and I don't like you. But lets just do this, and I can get back to killing you with beer.
Oud 04-12-2005, 23:04
koelieboelie
koelieboelie is offline
Citaat:
wammus schreef op 04-12-2005 @ 22:12 :
Offtopic: Ik denk dat het precies andersom is. Mensen vatten het tegenwoordig verkeerd op als ze verbeterd worden. Voelen zich meteen aangevallen en gaan er keihard tegenin. In plaats van dat ze snappen dat 9 van de 10 het waarschijnlijk goed bedoeld (dus om ze iets te leren ).
Oud 05-12-2005, 01:11
T_ID
Avatar van T_ID
T_ID is offline
Citaat:
DarkeyeTR schreef op 04-12-2005 @ 21:10 :
supreme dutch , denk ej dat je docent hollands ben ofzo

raar mannetje dat je bent, hopeloos geval hahahahhhha
Hmm, die benadering van het fenomeen groepsverkrachting had ik nog niet overwogen..

Wat een souplesse. Wat een niveau.. ik zou een kuil moeten graven om even diep te zinken
__________________
"Republicans understand the importance of bondage between a mother and child." - Dan Quayle
Oud 05-12-2005, 03:06
Blood Fire Rage
Avatar van Blood Fire Rage
Blood Fire Rage is offline
Citaat:
T_ID schreef op 05-12-2005 @ 01:11 :
ik zou een kuil moeten graven om even diep te zinken
You just did
__________________
Stelling onderbouwen aub.
Ads door Google
Oud 05-12-2005, 11:45
Wammus
Avatar van Wammus
Wammus is offline
Citaat:
koelieboelie schreef op 04-12-2005 @ 23:04 :
__________________
Am I just paranoid?
Am I just stoned?
Oud 05-12-2005, 12:42
Verwijderd
Afgezien van de drie bovenste posts is hier nog niet normaal gereageerd, en die bovenste posts waren nog copypastes ook.
Advertentie
Topic gesloten

Topictools Zoek in deze topic
Zoek in deze topic:

Geavanceerd zoeken

Regels voor berichten
Je mag geen nieuwe topics starten
Je mag niet reageren op berichten
Je mag geen bijlagen versturen
Je mag niet je berichten bewerken

BB code is Aan
Smileys zijn Aan
[IMG]-code is Aan
HTML-code is Uit

Spring naar


Alle tijden zijn GMT +1. Het is nu 12:18.