Oud 02-01-2004, 23:41
Yousra
Yousra is offline
Laat je niet afschrikken door de titel, lees en geef zonodig je mening...

----------------------------

,,Nederland is de perfecte islamstaat''

Jan Stevens 22/05/2003

In zijn boek Islam onder mijn huid gaat jurist en journalist Maurits Berger op zoek naar de verschillen en de gelijkenissen tussen westerlingen en Arabieren. 'Wij staan niet zo ver af van de moslims. De Nederlandse democratie beantwoordt volledig aan de idealen van de islamstaat.'

Maurits Berger (į1964) trok in 1995 als jonge advocaat naar SyriŽ. In de grote moskee van Damascus bestudeerde hij de sharia, het islamitische wetboek. Bij verbleef afwisselend in Egypte en SyriŽ. Sinds kort woont hij opnieuw in Nederland. In 1999 publiceerde Berger het boek De islam is een sinaasappel, over zijn persoonlijke ervaringen in de Arabische wereld. Als reactie op de aanslagen van 11 september schreef hij het pamflet Kruistocht en jihad, waarin hij de westerlingen verweet met een veel te eenzijdige blik naar de moslims te kijken. Vorige week verscheen Islam onder mijn huid, een zoektocht naar de verschillen en de gelijkenissen tussen ons en de mensen uit het Midden-Oosten.

,,Mijn fascinatie voor de islam vindt haar oorsprong in pure Hollandse zuinigheid,'' bekent Maurits Berger. ,,Op de middelbare school was ik helemaal niet geÔnteresseerd in de islam. Ik had geen moslimvrienden en ik kende geen enkele Arabier. Tijdens mijn studies rechten wilde ik gedurende langere tijd door Noord-Afrika gaan reizen. Het leek me handig om Arabisch te spreken, dus besloot ik om die taal te leren. Arabistiek in combinatie met rechten was goedkoper dan een talencursus; ik twijfelde geen moment en nam arabistiek als tweede studie. Op dat moment ging er een totaal nieuwe wereld voor mij open. Ik geraakte in de ban van de geschiedenis en de filosofie van de Arabieren. Ik wilde weten hoe de moslimmaatschappij in elkaar zat. Toen ik in het Midden-Oosten woonde, begon ik me vragen te stellen bij de manier waarop wij, westerlingen, tegen de wereld aankijken.''

,,Als je met moslims praat, lijkt hun discours erg herkenbaar. Tot ze net die andere wending aan het gesprek geven, waardoor je denkt: 'Hť, waarom zeg je dat nu?' In mijn boek beschrijf ik een conversatie met mijn Arabische vriend Ahmed. We praten over onze zussen, op wie we allebei erg trots zijn. We zijn het over alles eens: ze moeten studeren, een baan zoeken die ze zelf willen en hun eigen vent kiezen. Ahmed maakt er zelfs geen bezwaar tegen dat die vent ook wel eens een vrouw zou kunnen zijn: 'Als het echt niet anders kan, vooruit dan maar.' We gunnen onze zussen alle vrijheid. Maar als ik hem vertel dat mijn zus op kamers woont, reageert hij verschrikt: 'Hebben jullie soms ruzie in de familie?' 'Nee,' antwoord ik. 'In Nederland wonen studentes op kamers.' Dat begrijpt hij niet, hij vindt het schokkend. Je denkt dat je op dezelfde golflengte zit, tot je aanbelandt op dat ene, cruciale moment. Is Ahmeds onbegrip idioot? Nee, want je kunt je inderdaad afvragen waarom Nederlandse of Belgische studenten op kamers gaan wonen. Waarom blijven we niet gewoon thuis? De vraag die je stelt, krijg je terug en uiteindelijk moet je het antwoord schuldig blijven.''

,,Mijn respect voor de islam groeit elke dag. Ik voel een enorm ontzag voor hoe moslims omgaan met allerlei kwesties. Maar tegelijk word ik meer en meer Nederlander en besef ik dat ik anders tegen sommige dingen aankijk. Ik begrijp hen wel, maar ik handel totaal verschillend. Waarom? Daarom. Waarom vind ik het goed dat mijn zus op haar achttiende alleen gaat wonen? Omdat ik het goed vind. Dat soort hersenkronkels valt niet meer te beredeneren.''

-- De rode draad in uw boek is religieuze tolerantie. De religieuze tolerantie in de Arabische wereld verschilt grondig van die in het Westen.

,,In het Midden-Oosten krijgt de religieuze tolerantie vorm in allerlei godsdienstige groeperingen die hun eigen religieuze familierecht, hun sharia, toepassen. Onze vorm van religieuze tolerantie is het burgerlijk recht, waarbij iedereen gelijk voor de wet is, en verder doet elk individu zijn zin. Het islamitische systeem heeft door de eeuwen heen goed gewerkt, maar in Nederland zou ik het niet geÔmplementeerd willen zien. Is het een slechte vorm van tolerantie? Nee, het is anders.''

-- Bij het woord ,,sharia'' denken we spontaan aan gestenigde vrouwen en afgehakte handen.

,,Die praktijken bestaan, maar waarom concentreren we ons telkens weer daarop? Als enkele Amerikaanse staten homoseksualiteit strafbaar stellen, weten we dat de lakens er worden uitgedeeld door belachelijke christelijke fundamentalisten. We koppelen daar niet automatisch aan vast dat alle Amerikanen en alle christenen achterlijk zijn. We veroordelen alleen de politieke machthebbers van die staten. Als we het over de islam hebben, zijn we snel geneigd om alle moslims over ťťn kam te scheren. Als een islamitische man zijn vrouw slaat, vinden we dat typisch voor de islam. Hoezo? Mannen slaan hun vrouwen. Dat is verwerpelijk, maar het gebeurt overal ter wereld. Ons beeld van de islam is negatief. We omarmen alles wat daaraan beantwoordt. Vroeger gedroeg ik me als een soort van missionaris, ik wilde per se dat beeld bijstellen. Nu aanvaard ik dat westerlingen zo denken. Ook bij mij spelen heel basale angsten een rol als het gaat om de islam. Ze vormen een onderdeel van de aantrekking. Het is 'angstlust', het is het monster onder het bed van mijn dochtertje. 'Papa, er zit een monster.' Je doet het licht aan, kijkt onder het bed en toont haar dat er geen monster is. Maar toch blijft ze erin geloven. Waarom? Omdat ze ervan geniet. Dat hebben wij ook met de islam. We laten ons monster niet verjagen, het heeft een functie, we vinden het fijn. Van zodra je die 'angstlust' als uitgangspunt neemt, hoef je niemand meer te bekeren.''

,,De islamkenners roepen: 'Mensen zijn bang van de islam omdat ze er niet genoeg van afweten.' Maar het gaat helemaal niet om kennis. Onze bibliotheken staan volgestouwd met informatieve boeken over de islam. En wat lezen we? Not Without My Daughter. In de boekhandel vind je stapels boeken over jonge moslimvrouwen die het slachtoffer dreigen te worden van een besnijdenis, of een afschuwelijk huwelijk trachten te ontvluchten. Die zaken gebeuren, maar ik bestrijd dat ze symptomatisch zijn voor de islam. Want soortgelijke verschrikkingen vind je ook hier. Alleen vereenzelvigen wij die niet met het christendom. Waarom doen we dat dan wel met de islam?''

-- U gaat in tegen de gangbare these dat de moslimfundamentalisten verantwoordelijk zijn voor de aberraties in de islam.

,,Fundamentalisten verzetten zich daartegen. Behalve sommige Egyptische en Somalische moslims, bestrijden alle islamieten de vrouwenbesnijdenis. Ik ken ontzettend veel fundamentalisten die de stenigingen van overspelige vrouwen in Nigeria belachelijk noemen. De regel dat de overspelige vrouw gestenigd moet worden, bestaat. Maar er moeten wel ongelooflijk veel voorwaarden vervuld zijn eer die straf ten uitvoer gebracht kan worden.

Je hoort soms zeggen dat conservatieve moslims achterlijk zijn omdat ze de moderniteit en de wetenschap afzweren. Niets is minder waar. Moslimfundamentalisten omhelzen de wetenschap. Het zijn vaak afgestudeerde en gepromoveerde chemici, natuurkundigen of wiskundigen. Ze willen het vliegtuig helemaal niet vervangen door de kameel. Nee, ze zijn boos omdat ze het vliegtuig dreigen te missen. Ze zijn woedend omdat we hen niet laten meespelen.

Ze staan te springen om te kunnen participeren en ze voelen zich enorm verantwoordelijk voor hun eigen samenleving. De regimes in het Midden-Oosten bezondigen zich aan zelfverrijking. De fundamentalisten willen daar niets mee te maken hebben. Ze hanteren de slogans van de Amsterdamse krakersbeweging uit de jaren zeventig: 'Jullie rechtsstaat is de onze niet.' Wat de overheid doet, vinden ze slecht. Ze willen hun eigen ideale maatschappij bouwen. De sharia komt hen daarbij goed van pas. De meeste islamieten beschouwen haar als een blauwdruk voor een rechtvaardige samenleving. Wie opkomt voor de sharia, komt op voor wat wij 'rechtvaardigheid' noemen. Als je moslims op straat vraagt: 'Wat vinden jullie van de sharia?' antwoorden ze: 'Fantastisch. Ze moet ingevoerd worden.' Als je hen dan vraagt wat de sharia inhoudt, weten ze het niet. Stel dat je hier aan voorbijgangers zou vragen wat ze van 'rechtvaardigheid' vinden. 'Schitterend, dat moeten we onmiddellijk invoeren!' Wat is rechtvaardigheid? 'Tja, dat weten we niet. Laat ons maar een pint gaan pakken.'

De sharia is een opgeheven middenvinger naar de corrupte staat. De grote verdienste van moslimfundamentalistische bewegingen zoals Hamas, Hezbollah en de Moslimbroeders is dat ze met hun scholen en ziekenhuizen een sociaal-maatschappelijk vacuŁm opvullen. In 1992 was er in Egypte een grote aardbeving. De hulpdiensten van de Moslimbroeders waren sneller ter plaatse dan die van de overheid. Hun boodschap was duidelijk: in een rechtvaardige samenleving hoor je ter plekke hulp te bieden. Een jaar later werd er bij wet afgekondigd dat dit soort organisaties niet meer mocht optreden.''

-- Over rechtvaardigheid gesproken: moslimfundamentalisten hebben problemen met de gelijkheid tussen man en vrouw. Ze beschouwen vrouwen als derderangsburgers.

,,Daar ben ik het niet mee eens. Moslims hebben het over man en vrouw. Waar het om gaat, is dat de geslachten gescheiden zijn. 'Gescheiden': dat is het enige.

Of dat een vorm van apartheid is? Ja. Saudi-ArabiŽ is misschien het land waar die apartheid het meest uitgesproken heerst. Maar dat wil niet zeggen dat vrouwen er niets te betekenen hebben. Nogal wat vrouwen zijn in zaken of leiden een bank. Akkoord, ze mogen niet met auto's rijden. Zelf tillen ze daar niet zo zwaar aan. Ze regelen hun zaakjes via het Internet. 'Westerlingen ergeren zich aan die doek op ons hoofd en aan het feit dat we niet met de auto mogen rijden,' zeggen ze. 'Dat zijn hinderlijke dingen, maar onze vrouwenstrijd richt zich niet op wat er op ons hoofd zit, maar op wat erin zit. Als we willen zakendoen, beschikken we over mannetjes die voor ons rennen. Probleem opgelost.' Ik vind dat erg, maar dat komt omdat ik door een Nederlandse bril kijk. Wij hebben het altijd over gelijkwaardigheid, alleen beseffen we niet dat we daarin op wereldniveau uniek zijn.''

-- Veel moslimfundamentalistische organisaties omhelzen het terrorisme. Is dat een politieke strategie of wortelen de zelfmoordacties in de islam?

,,Zelfmoordacties komen niet voor in de islam. Hezbollah heeft ze geÔntroduceerd in de jaren tachtig. Nu zijn ze mode geworden en krijgen ze een islamitisch keurmerk. Religieuze autoriteiten zetten ze om in fatwa's. Hezbollah voert alleen zelfmoordacties uit tegen militairen, Hamas aarzelt niet om ook burgers als doelwit te nemen. Dat is puur terrorisme. Zij noemen het 'martelarenacties', maar ik vind dat religieuze flauwekul. De religie wordt ondergeschikt gemaakt aan de politiek. In het begin werd Hamas financieel en logistiek gesteund door de IsraŽli's, net zoals de Taliban door de VS. Vroeger ging het conflict tussen IsraŽli's en Palestijnen over een nationaliteitenkwestie, nu heeft het een religieuze dimensie gekregen en wordt het voorgesteld als een strijd tussen de joden en de moslims. Dat is heel zorgwekkend.

11 september heeft onze blik op de islam zwaar vertroebeld. In de dagen na de aanslagen werd er in Nederland voor het eerst gesproken over 'de moslims'. Vroeger hadden we het altijd over Turken en Marokkanen, nooit over moslims. Plots bleken hier 800.000 islamieten te leven. Het monster was onder ons. De vijfde colonne zat klaar om de macht over te nemen. Ik stoor me enorm aan die beeldvorming. Nooit eerder spraken Nederlanders mensen aan op hun religie. Nu worden allochtonen met de nek aangekeken omdat ze moslims zijn. Terwijl ze dat zelf nooit van de daken geschreeuwd hebben. Ze krijgen het label gewoon opgeplakt.

We wilden weten wat die islam inhield. We sloegen de koran open en dachten dat we door dat boek te lezen de moslims gingen leren kennen. Op dat moment werden we zelf echte fundamentalisten: we lazen de koran letterlijk, zonder rekening te houden met eeuwen van exegese, en trokken daaruit onze conclusies. Als je sommige stukken uit de bijbel letterlijk neemt, lach je je ook suf. Onze maatstaven voor bijbelstudie lijken voor de koran niet te gelden. We lezen en schrikken: 'Hoe erg!' Ik vind dat een bizarre benadering van andermans religie.

Ik begrijp niet waarom sommige Nederlanders en Belgen zo bang zijn voor hun islamburen. Omdat ze vrezen dat de AEL van Abou Jahjah hier ooit een moslimdemocratie zal vestigen? So what, Nederland en BelgiŽ voldoen nu al aan de eisen van de islamitische maatschappij. Nederland is de perfecte islamstaat.''

-- De Lage Landen lijken op Iran?

,,Nee, maar vergis je niet, Iran is misschien wel de meest democratische van alle islamitische staten. Aan hun verkiezingen kunnen wij een puntje zuigen. Die verlopen volstrekt eerlijk. Het bewijs is er: de 'liberalen' zijn er aan de macht gekomen, dat zie ik niet meteen in Egypte, SyriŽ of Marokko gebeuren.

Een islamitische staat moet aan twee voorwaarden voldoen: de sjoera en de sharia. Sjoera staat voor overleg. In Iran wordt de sjoera ingevuld als overleg tussen de wijzen. Als je het volk in dat overleg betrekt, ben je heel islamitisch bezig. Nederland met zijn parlementaire democratie is daar een schoolvoorbeeld van. Iedereen mag clubs oprichten, meepraten en meedingen naar een plaatsje in de regering. Een islamitische staat wil de sharia handhaven en behouden. Het Nederlandse burgerlijke recht en het handelsrecht zou je onze sharia kunnen noemen. Wij staren ons altijd blind op het afhakken van handjes, maar dat maakt maar voor 0,01 procent deel uit van de sharia.''

-- En wat met heikele ethische thema's als genenonderzoek of abortus?

,,Ik heb in Saudi-ArabiŽ gesproken met de voorzitter van het bio-ethisch comitť. Hij was een hoog opgeleide fundamentalist. In het stamcellenonderzoek zag hij geen graten. Hij ging daar veel verder in dan de christenen. Zelfs abortus was bespreekbaar. Vertel dat maar eens aan de katholieken. Er zit veel rek in de islam. De sharia biedt genoeg mogelijkheden om haar volledig af te stemmen op het Nederlandse rechtsstelsel. Als wij onze gedachtegang en de islamieten de hunne volgen, komen we uiteindelijk op hetzelfde punt uit. Want de gelijkenissen zijn veel groter dan de verschillen.''


MAURITS BERGER, Islam onder mijn huid, Contact, Amsterdam, 210 blz., 14,90 euro.
__________________
Als de Indianen een stenger toelatingsbeleid hadden gevoerd was het nu niet zo'n puinhoop geweest in de VS.
Met citaat reageren
Advertentie
Oud 02-01-2004, 23:47
Blitzkrieg Bop
Avatar van Blitzkrieg Bop
Blitzkrieg Bop is offline
Laat ik nou net de keuze hebben tussen deze enorme lap teks en een ijskoud flesje Hertog Jan (c) nare man (geloof ik)

Dat wij Hollanders vrij nuchter en tolerant zijn is me niks nieuws hoor.
__________________
vive la feast!!
Met citaat reageren
Oud 02-01-2004, 23:49
Yousra
Yousra is offline
Citaat:
Blitzkrieg Bop schreef op 03-01-2004 @ 00:47:
Laat ik nou net de keuze hebben tussen deze enorme lap teks en een ijskoud flesje Hertog Jan (c) nare man (geloof ik)

Dat wij Hollanders vrij nuchter en tolerant zijn is me niks nieuws hoor.
die is niet meer leuk

lees nou effe
__________________
Als de Indianen een stenger toelatingsbeleid hadden gevoerd was het nu niet zo'n puinhoop geweest in de VS.
Met citaat reageren
Oud 02-01-2004, 23:53
Maarten
Avatar van Maarten
Maarten is offline
Ik haat journalisten ze blaten te veel zonder dat ze er iets van begrijpen. Dit artikel is er weer een duidelijk voorbeeld van, cut the crap en get to the point. Al die alfa-vulling zonder functie word ik moedeloos van. Ik haat het nieuws ook omdat je daar over alle ellende in de wereld hoort zonder dat je er ook maar iets aan kan veranderen.

Ik kijk het nieuws niet meer, ik kijk slechts soms op het internet voor de belangrijkste ontwikkelingen
Met citaat reageren
Oud 03-01-2004, 08:50
arP-socialist
Avatar van arP-socialist
arP-socialist is offline
als er inderdaad exact aan de sharia gehouden werd dan wel, maar wetten worden gebroken ook hier, hoe wij "westerlingen" tegen moslims aankijken komt door de kleinegroep extremisten, we weten dat het een kleine groep is maar door het media geweld worden we er meer mee geassocieerd dan de "allerdaagse man", kijk naar de opnames van de aarbeving in iran, je zou denken ach die moslims zijn niet eens ankbaar voor de hulp door de haat tegen amerika, en wat zie je op die kleine groep extremisten na zijn ze het wel, gewoon als mens.

ik denk dat het beeld van de moslims tegenover het westen vergelijkbaar is want wat zien zij, de extremisten, waarmee gaan ze het associeren het westen.

ik ben van mening dat er over het algemeen mensen genoeg lopen die verder denken dan dat hun neus lang is.

het probleem is en blijft de media, die te vaak en te veel focust op de slechte dingen in een bepaalde samenleving. hierdoor krijg je het gevoel dat alle mensen in die samenleving hetzelfde denken, wat natuurlijk onzin is
__________________
Telkens weer; denk ik aan jouw ogen bij het afscheid...
Met citaat reageren
Oud 03-01-2004, 08:51
arP-socialist
Avatar van arP-socialist
arP-socialist is offline
Citaat:
DiGiTracker schreef op 03-01-2004 @ 00:53:
Ik haat journalisten ze blaten te veel zonder dat ze er iets van begrijpen. Dit artikel is er weer een duidelijk voorbeeld van, cut the crap en get to the point. Al die alfa-vulling zonder functie word ik moedeloos van. Ik haat het nieuws ook omdat je daar over alle ellende in de wereld hoort zonder dat je er ook maar iets aan kan veranderen.

Ik kijk het nieuws niet meer, ik kijk slechts soms op het internet voor de belangrijkste ontwikkelingen
hij heeft het anders flink lang onderzocht dus onderbouw je standpunt met een goed argument
__________________
Telkens weer; denk ik aan jouw ogen bij het afscheid...
Met citaat reageren
Oud 03-01-2004, 08:53
Maarten
Avatar van Maarten
Maarten is offline
Alsof lang onderzoeken een argument is.
Met citaat reageren
Oud 03-01-2004, 08:58
arP-socialist
Avatar van arP-socialist
arP-socialist is offline
Citaat:
DiGiTracker schreef op 03-01-2004 @ 00:53:
Ik haat journalisten ze blaten te veel zonder dat ze er iets van begrijpen.

hij heeft dus lang onderzoek gedaan, en begrijpt er dus meer van dan jij

Dit artikel is er weer een duidelijk voorbeeld van, cut the crap en get to the point.
welk punt dan

Ik kijk het nieuws niet meer, ik kijk slechts soms op het internet voor de belangrijkste ontwikkelingen

wie begrijpt er dan niets van, hij of jij
Citaat:
DiGiTracker Alsof lang onderzoeken een argument is.
zie hierboven voor de beargumentering
__________________
Telkens weer; denk ik aan jouw ogen bij het afscheid...
Met citaat reageren
Oud 03-01-2004, 09:00
Maarten
Avatar van Maarten
Maarten is offline
Citaat:

hij heeft dus lang onderzoek gedaan, en begrijpt er dus meer van dan jij
Dat is nog steeds geen argument. En uit de tekst blijkt op geen enkele manier dat hij gericht onderzoek heeft gedaan.

Citaat:

Ik kijk het nieuws niet meer, ik kijk slechts soms op het internet voor de belangrijkste ontwikkelingen
Jij weet niet wat ik weet, dus misschien begrijp jij er niks van? Ik heb geen zin om over al die aanslagen, moord en doodslag te horen.

Laatst gewijzigd op 03-01-2004 om 09:14.
Met citaat reageren
Oud 03-01-2004, 10:02
McCaine
Avatar van McCaine
McCaine is offline
Ik heb dit gelezen, en het is kul in pakjes. Wat deze man voortdurend doet is zeggen "ja, ze hebben wel allerlei belachelijke ideeŽn, maar omdat meer mensen die hebben is het niet erg". Nou, ik dacht het mooi wel. Mensenrechten kunnen niet zomaar opzij worden geschoven omdat er aan "heel veel eisen moet worden voldaan" of omdat ze dat "rechtvaardig" noemen.
__________________
In Memoriam: Matthew Shepard(1976-1998)-Wake up, meet reality! mccaine.blogspot.com|geengodengeenmeesters.blogspot.com
Met citaat reageren
Oud 03-01-2004, 10:04
Maarten
Avatar van Maarten
Maarten is offline
Exactly McCaine...

Als je niet oplet ga je het nog geloven ook en dat is mijn probleem je kan het slechts geloven want als je het begrijpt dan ben je het er niet mee eens ;p
Met citaat reageren
Oud 03-01-2004, 12:27
Yousra
Yousra is offline
Citaat:
DiGiTracker schreef op 03-01-2004 @ 10:00:
Jij weet niet wat ik weet, dus misschien begrijp jij er niks van? Ik heb geen zin om over al die aanslagen, moord en doodslag te horen.
Wie heeft het daar over dan?
__________________
Als de Indianen een stenger toelatingsbeleid hadden gevoerd was het nu niet zo'n puinhoop geweest in de VS.
Met citaat reageren
Oud 03-01-2004, 12:27
Yousra
Yousra is offline
Citaat:
McCaine schreef op 03-01-2004 @ 11:02:
Ik heb dit gelezen, en het is kul in pakjes. Wat deze man voortdurend doet is zeggen "ja, ze hebben wel allerlei belachelijke ideeŽn, maar omdat meer mensen die hebben is het niet erg". Nou, ik dacht het mooi wel. Mensenrechten kunnen niet zomaar opzij worden geschoven omdat er aan "heel veel eisen moet worden voldaan" of omdat ze dat "rechtvaardig" noemen.
Dat zegt hij helemaal niet. Stelletje eigenwijzen...
__________________
Als de Indianen een stenger toelatingsbeleid hadden gevoerd was het nu niet zo'n puinhoop geweest in de VS.
Met citaat reageren
Oud 03-01-2004, 12:33
Verwijderd
Citaat:
McCaine schreef op 03-01-2004 @ 11:02:
Ik heb dit gelezen, en het is kul in pakjes. Wat deze man voortdurend doet is zeggen "ja, ze hebben wel allerlei belachelijke ideeŽn, maar omdat meer mensen die hebben is het niet erg". Nou, ik dacht het mooi wel. Mensenrechten kunnen niet zomaar opzij worden geschoven omdat er aan "heel veel eisen moet worden voldaan" of omdat ze dat "rechtvaardig" noemen.
Uh huh, maar het gaat niet alleen daarover. Hij haalt welzeker wat vooroordelen over de islam onderuit en trekt ook mooi de vergelijking naar het christendom, waartegen de zogenaamde anti-islamieten vrij weinig lijken te hebben. Hij legt het misschien wat ongelukkig uit, maar hij wijst ook op de overeenkomsten tussen islam en christendom.
Met citaat reageren
Oud 03-01-2004, 12:34
Maarten
Avatar van Maarten
Maarten is offline
Citaat:

Wie heeft het daar over dan?
Als je het goed gevolgd zou hebben, impliceerde hij dat ik door het niet volgen van het nieuws op TV geen benul zou hebben wat er zich op deze wereld afspeeld.

Daarom dus.
Met citaat reageren
Oud 03-01-2004, 12:41
Machiavelli
Avatar van Machiavelli
Machiavelli is offline
Citaat:
Yousra schreef op 03-01-2004 @ 00:41:
Ahmed maakt er zelfs geen bezwaar tegen dat die vent ook wel eens een vrouw zou kunnen zijn: 'Als het echt niet anders kan, vooruit dan maar.'
Typisch dat homosexualiteit verboden is in de Islam en veel Moslima's daardoor uit de familie verstoten worden.

Citaat:
Yousra schreef op 03-01-2004 @ 00:41:
,,In het Midden-Oosten krijgt de religieuze tolerantie vorm in allerlei godsdienstige groeperingen die hun eigen religieuze familierecht, hun sharia, toepassen.
Moslims mogen zich anders niet bekeren naar bv. het Christendom en andersgelovigen die niet van buitenlandse afkomst zijn worden zwaar onderdrukt.

Citaat:
Yousra schreef op 03-01-2004 @ 00:41:
Onze bibliotheken staan volgestouwd met informatieve boeken over de islam. En wat lezen we? Not Without My Daughter. In de boekhandel vind je stapels boeken over jonge moslimvrouwen die het slachtoffer dreigen te worden van een besnijdenis, of een afschuwelijk huwelijk trachten te ontvluchten. Die zaken gebeuren, maar ik bestrijd dat ze symptomatisch zijn voor de islam.
Maar wel voor de zogenaamde Islamitische staten.

Citaat:
Yousra schreef op 03-01-2004 @ 00:41:
Want soortgelijke verschrikkingen vind je ook hier. Alleen vereenzelvigen wij die niet met het christendom. Waarom doen we dat dan wel met de islam?''
Omdat in Nederland iedereen rechten heeft.

Citaat:
Yousra schreef op 03-01-2004 @ 00:41:
De grote verdienste van moslimfundamentalistische bewegingen zoals Hamas, Hezbollah en de Moslimbroeders is dat ze met hun scholen en ziekenhuizen een sociaal-maatschappelijk vacuŁm opvullen.
En wat leren ze op die scholen buiten Joden en Westerse landen haten? Ook leuk is dat bij de ziekenhuizen van de Hezbollah e.d. Joden geweigerd moeten worden al liggen ze op sterven.

Citaat:
Yousra schreef op 03-01-2004 @ 00:41:
,,Zelfmoordacties komen niet voor in de islam. Hezbollah heeft ze geÔntroduceerd in de jaren tachtig.
Assasijnen?

Citaat:
Yousra schreef op 03-01-2004 @ 00:41:
,,Nee, maar vergis je niet, Iran is misschien wel de meest democratische van alle islamitische staten. Aan hun verkiezingen kunnen wij een puntje zuigen. Die verlopen volstrekt eerlijk. Het bewijs is er: de 'liberalen' zijn er aan de macht gekomen, dat zie ik niet meteen in Egypte, SyriŽ of Marokko gebeuren.
En Iran is ook meteen een van die landen waar de vrijheid van meningsuiting zo hoog staat aangeschreven net als elk ander mensenrecht want die worden natuurlijk noooit geschonden.
Met citaat reageren
Oud 03-01-2004, 12:50
Yousra
Yousra is offline
Dus als het jou uit komt, kijk je naar wat de islam zegt, dan weer naar wat "de moslim" doet en dan weer naar wat "de moslimlanden" doen. Zolang het maar negatief is niet waar?
__________________
Als de Indianen een stenger toelatingsbeleid hadden gevoerd was het nu niet zo'n puinhoop geweest in de VS.
Met citaat reageren
Oud 03-01-2004, 12:52
Machiavelli
Avatar van Machiavelli
Machiavelli is offline
Citaat:
Yousra schreef op 03-01-2004 @ 13:50:
Dus als het jou uit komt, kijk je naar wat de islam zegt, dan weer naar wat "de moslim" doet en dan weer naar wat "de moslimlanden" doen. Zolang het maar negatief is niet waar?
De Moslimlanden zijn volgens jouw woorden niet representatief voor de Islam dus dat had verder weinig met de Islam te maken. En die laatste opmerking is te belachelijk voor woorden. Als je nu eens inhoudelijk reageert ipv dit soort goedkope retoriek.
Met citaat reageren
Ads door Google
Oud 03-01-2004, 12:59
Yousra
Yousra is offline
Citaat:
Machiavelli schreef op 03-01-2004 @ 13:52:
De Moslimlanden zijn volgens jouw woorden niet representatief voor de Islam dus dat had verder weinig met de Islam te maken. En die laatste opmerking is te belachelijk voor woorden. Als je nu eens inhoudelijk reageert ipv dit soort goedkope retoriek.
Kijk nou eens goed naar jouw reactie op het stuk.

Ahmed maakt geen bezwaar tegen homoseksualiteit.

Jij zegt: maar de islam wel


Die zaken (mishandeling enz.) zijn niet symptomatisch voor de islam

Jij zegt: maar wel voor islamitische staten

Zo gaat het altijd, en over de inhoud van jouw reacties valt ook nog wel wat te zeggen, je doet weer net alsof je weet wat men op isl. scholen geleerd krijgt in het MO en dat alle andersgelovigen ow zo onderdrukt worden en geen rechten hebben. Dat is gewoon NIET WAAR want je zuigt het terplekke uit je duim. Kom eerst met fatsoenlijke referenties (niet weeer die oom van je) dan kun je inhoudelijke gesprekken voeren. Niet op basis van jouw hersenspinsels.
__________________
Als de Indianen een stenger toelatingsbeleid hadden gevoerd was het nu niet zo'n puinhoop geweest in de VS.
Met citaat reageren
Oud 03-01-2004, 13:05
Machiavelli
Avatar van Machiavelli
Machiavelli is offline
Citaat:
Yousra schreef op 03-01-2004 @ 13:59:
[B]Jij zegt: maar de islam wel.[B]
Bij mijn beste weten is homosexualiteit net als in het Christelijke geloof verboden.

Die zaken (mishandeling enz.) zijn niet symptomatisch voor de islam

Citaat:
Yousra schreef op 03-01-2004 @ 13:59:
[B]Jij zegt: maar wel voor islamitische staten .[B]
Dat is toch iets anders dan de Islam?

Citaat:
Yousra schreef op 03-01-2004 @ 13:59:
[B]Zo gaat het altijd, en over de inhoud van jouw reacties valt ook nog wel wat te zeggen, je doet weer net alsof je weet wat men op isl. scholen geleerd krijgt in het MO en dat alle andersgelovigen ow zo onderdrukt worden en geen rechten hebben. Dat is gewoon NIET WAAR want je zuigt het terplekke uit je duim.[B]
Wou je gaan beweren dat andersgelovigen daar niet onderdrukt worden? Want dat is een schaamteloze leugen.
Met citaat reageren
Oud 03-01-2004, 13:17
Yousra
Yousra is offline
Citaat:
Machiavelli schreef op 03-01-2004 @ 14:05:
Bij mijn beste weten is homosexualiteit net als in het Christelijke geloof verboden.

Die zaken (mishandeling enz.) zijn niet symptomatisch voor de islamDat is toch iets anders dan de Islam?


Wou je gaan beweren dat andersgelovigen daar niet onderdrukt worden? Want dat is een schaamteloze leugen.
Je wil het niet zien hŤ, zeeeer vermoeiend. Je wijst altijd maar op de meest negatieve vorm, dus de ene keer wat de islam volgens jou zegt en de andere keer wat een moslim doet of wat een land doet, en ondertussen wortd het allemaal onder de kap "de islam" geschoven.

En over die "zware onderdrukking" zoals jij het noemt. Geef nou eens concrete voorbeelden. Wat weet jij bijvoorbeeld van JordaniŽ. Ik weet van Marokko dat men daar al tijden veel en veel harmonieuzer samenleeft met andersgelovigen dan dat hier in het beschaafde westen gebeurt (ondanks recente voorvallen). Maar nee, kom jij maar even met een verschrikkelijk voorbeeld uit Saudi ArabiŽ ofzo wat je eens ergens gelezen of gehoor dhebt, dan zijn we allemaal weer blij.

Waar het om gaat beste knul, is dat de zaken altijd zwaar eenzijdig belicht worden wanneer het de islam betreft. En zoals dit stuk al zegt; mensen willen niet anders weten, ze horen liever wat Ayaan zegt en nemen dat ook liever aan dan wat deze man bijvoorbeeld zegt.

Citaat:
Onze bibliotheken staan volgestouwd met informatieve boeken over de islam. En wat lezen we? Not Without My Daughter.


Citaat:
Bij het woord ,,sharia'' denken we spontaan aan gestenigde vrouwen en afgehakte handen.

,,Die praktijken bestaan, maar waarom concentreren we ons telkens weer daarop? Als enkele Amerikaanse staten homoseksualiteit strafbaar stellen, weten we dat de lakens er worden uitgedeeld door belachelijke christelijke fundamentalisten. We koppelen daar niet automatisch aan vast dat alle Amerikanen en alle christenen achterlijk zijn. We veroordelen alleen de politieke machthebbers van die staten.


Om over de doodstraf maar niet te spreken...
__________________
Als de Indianen een stenger toelatingsbeleid hadden gevoerd was het nu niet zo'n puinhoop geweest in de VS.
Met citaat reageren
Oud 03-01-2004, 13:18
Yousra
Yousra is offline
Nederland als een islamitische staat
door Hanan Nhass


Als zij het zo doen, hoe doen wij het dan eigenlijk? Met deze vraag vat hij zijn fascinatie voor de Arabische en islamitische wereld samen. Maurits Berger, arabist, jurist en schrijver, woonde en werkte acht jaar in Egypte en SyriŽ. Hij bestudeerde er het islamitisch recht ('De sjaria is meer dan handjes hakken') en ontdekte dat Nederland voldoet aan de eisen van een islamitische staat.

Sjaria is voor veel moslims de blauwdruk van een rechtvaardige samenleving. Niet-moslims denken eerder aan handen afhakken en verplicht hoofddoeken dragen. Maurits Berger (39) krijgt tijdens zijn colleges sjaria vaak de vraag: bent u soms moslim? ,,Pas als ik 'nee' antwoord, ben ik geloofwaardig voor ze.''

Om het islamistisch recht te doorgronden, woonde en werkte Berger in Egypte en later in SyriŽ. Nederland komt sterk overeen met een islamitische modelstaat, ontdekte hij tijdens zijn sja riastudie. ,,Eis is dat er wordt geregeerd volgens consensus en raadpleging, en onze democratie voldoet daaraan. De sjaria komt voor 98 procent overeen met het Nederlands recht.''

Het verschil is slechts twee procent, meent Berger; het zijn de straffen die staan op overspel, diefstal, alcoholgebruik, afvalligheid van de islam en laster, en enkele regelingen in het familierecht, over vrouwen- en mannenrechten.

Berger belicht graag de 'andere kant van de sjaria', maar wordt tot zijn ergernis 'onmiddellijk om de oren geslagen met de onderdrukking van de vrouw'. Haar positie was -en is soms nog altijd- in de sjaria gelijk aan de christelijk-Europese. Dat het vrouwen slecht gaat in moslimlanden komt niet door de islam. Ze delven het onderspit omdat ze tot de lagere klassen van arme, onderontwikkelde, traditionele en conservatieve samenlevingen horen. ,,Hoe kan het toch dat juist moslimvrouwen uit de hogere klassen het vaak vele malen beter doen dan hun zusters in Nederland?''

Het beeld van vrouwonderdrukkende islam is misplaatst, vindt Berger. Het is ontleend aan kledingvoorschriften en het autorijdverbod in Saoedie-ArabiŽ. In de sjaria is het niet terug te vinden. ,,SaoediŽrs verpesten het voor de moslims.''

In Nederland is de islam 'in beweging', dankzij de ontmoeting met niet-moslims. Berger heeft 'diepe bewondering' voor Abou Jahjah, al is hij het niet in alles met de AEL-leider eens. ,,Hij fungeert als een ventiel voor de onvrede van moslimjongeren, laat zien dat moslimjongeren zich buitengesloten voelen.'' Berger ziet een opleving van de islam in het Westen. ,,Moslimjongeren pakken de boeken om de bronnen zelf te interpreteren. Fundamentalistisch? Dan zijn wij Nederlanders het ook. Wij willen toch ook graag alles zelf lezen en ontdekken?''

Tegen de heersende opvattingen in, is Berger ervan overtuigd dat de integratie van moslims in Nederland niet is mislukt. Er zŪjn wel problemen, maar die hebben 'alle migranten over de hele wereld'. De achterstand van moslims 'is zowel voor ons als voor hen een probleem'. ,,Wij zien vrouwenbesnijdenis en bloedwraak als typische aberraties van de islam omdat zij toevallig in moslimlanden plaatsvinden, terwijl zij niets met de islam van doen hebben. Omgekeerd noemen wij Italiaanse maffiapraktijken geen christelijk verschijnsel, net zomin als wij het afbinden van vrouwenvoeten in China confuciaans noemen. De vraag is dus: wŪl je het wel weten?''

Daarmee komt Berger bij 'het grootste probleem in Nederland': dat wij slechte gedragingen van mensen toerekenen aan hun religie. ,,Die jochies die de 4-meiherdenkingen verstoorden, moeten gewoon een pak slaag krijgen en vrouwenmishandeling is gewoon vrouwenmishandeling.''

Moslims, stelt Berger bezorgd vast, willen zelf ook niet op hun religie worden aangesproken, iets wat na 11 september wel gebeurt. Ze moeten zelfs verantwoording afleggen voor 'de daden van een paar gekken'. Berger 'veroordeelt' de aanslagen. ,,Tegelijkertijd begrijp ik de achtergronden. Ik bedoel niet de psychologische roerselen van de zelfmoordenaars, maar de politiek-sociale omgeving die hen ertoe heeft aangezet. Ik was geschokt, maar niet verbaasd.'' Berger vreest een self-fulfilling prophecy: ,,Als moslims constant als monsters worden afgeschilderd, gaan ze zich er misschien ook naar gedragen of op z'n minst provoceren.''

Nederland creŽert en koestert zijn monster uit 'angstlust', zoals Berger het noemt. We doen wel alsof we ervanaf willen door kennis op te doen, maar lezen dan boeken van onderdrukte en mishandelde moslimvrouwen, van radicale imams. Zo blijft de 'oprukkende' islam lekker eng. Die angst is ook Berger niet vreemd. Toen hij, na jaren islam- en taalstudie voor het eerst in Damascus het vrijdagmiddaggebed bijwoonde, ,,stond ik daar met trillende benen van angst. Ik kreeg beelden voor me van een massa moslims die me wilde lynchen. De angst ging dwars door mijn buik. Daar had ik dus tien jaar voor doorgeleerd.''

Onlangs verscheen Bergers 'Islam onder mijn huid'. De reacties erop vindt de auteur onthullend. ,,Men vraagt naar feiten over de islam, maar hangt daar altijd een waardeoordeel aan: 'Is het niet zo dat in Nigeria...?' en nooit: 'Wat vind je van Nigeria?' Men vraagt om bevestiging van een negatief beeld. En ik moet wel van zeer goeden huize komen om dat beeld te ontkrachten.''

De vraag wat hij eigenlijk vindt van moslims noemt Berger 'hoogst merkwaardig'. ,,Als ik naar IsraŽl was gegaan en een boek over dat land had geschreven, dan had men mij niet gevraagd: 'Wat vindt u van die Joden?'''

Zijn boek, zegt Berger, geeft een persoonlijke indruk van zijn ontmoetingen met Egyptische en Syrische moslims en christenen, geen beeld van de hele islam. ,,Het geeft een bepaalde indruk, net zo goed als het boek van Hirsi Ali een andere indruk geeft. Waarom willen wij er in Nederland niet aan dat beide ervaringen waar zijn?''

Het Westen vreest de halve maan, maar moslims hebben historisch meer reden bang te zijn voor het christelijke Westen. ,,Het Westen heeft wel degelijk schuld aan de problemen van de moslimwereld, om de simpele reden dat nagenoeg de hele moslimwereld tot het einde van de jaren veertig gekolonialiseerd was. Het Westen grijpt nog steeds krachtig in in de jonge onafhankelijke moslimstaten wanneer de westerse belangen in het geding raken. Dat wil niet zeggen dat moslimlanden achterover kunnen leunen en hun handen mogen wassen in onschuld. Integendeel. Zij zijn absoluut verantwoordelijk voor de puinhoop die zij er zelf van maken. Maar wat ik westerse landen kwalijk neem is hun pretentie alsof zij onafhankelijke toeschouwers zijn en het beste voor hebben met de moslimwereld. De moslimwereld heeft meer reden tot angst en wantrouwen. Dat kan een motivatie zijn van moslim extremisten.'
__________________
Als de Indianen een stenger toelatingsbeleid hadden gevoerd was het nu niet zo'n puinhoop geweest in de VS.
Met citaat reageren
Oud 03-01-2004, 13:27
Machiavelli
Avatar van Machiavelli
Machiavelli is offline
Citaat:
Yousra schreef op 03-01-2004 @ 14:17:
Je wil het niet zien hŤ, zeeeer vermoeiend. Je wijst altijd maar op de meest negatieve vorm, dus de ene keer wat de islam volgens jou zegt en de andere keer wat een moslim doet of wat een land doet, en ondertussen wortd het allemaal onder de kap "de islam" geschoven.
Ik zeg net dat wat een zogenaamd Islamitisch land doet niet perse islamitisch hoeft te zijn.

Citaat:
Yousra schreef op 03-01-2004 @ 14:17:
En over die "zware onderdrukking" zoals jij het noemt. Geef nou eens concrete voorbeelden. Wat weet jij bijvoorbeeld van JordaniŽ. Ik weet van Marokko dat men daar al tijden veel en veel harmonieuzer samenleeft met andersgelovigen dan dat hier in het beschaafde westen gebeurt (ondanks recente voorvallen). Maar nee, kom jij maar even met een verschrikkelijk voorbeeld uit Saudi ArabiŽ ofzo wat je eens ergens gelezen of gehoor dhebt, dan zijn we allemaal weer blij.
Marroko is inderdaad een positieve uitzondering maar ook daar word met de mensenrechten een loopje genomen.
Citaat:
Saudi-ArabiŽ weert Eritrese christen voorlopig
Istanbul - Een week nadat hij Saudi-ArabiŽ werd uitgezet, bericht de Eritrese christen Girmaye Ambaye dat hij de komende vijf jaar niet naar het islamitische land mag terugkeren.

De 42-jarige Ambaye zat sinds maart vast in een gevangenis in Jeddah, nadat hij was gearresteerd omdat hij tegen moslims over zijn geloof had gesproken. Hij is het dertiende lid van een Ethiopisch-Eritrees christelijke gemeente in twee jaar tijd dat enige tijd gevangenzat en vervolgens Saudi-ArabiŽ werd uitgezet.

Ambaye, aldus de nieuwsdienst Compass Direct, schat in dat hij in de periode dat hij in een groepscel zat zo’n 600 medegevangenen het Evangelie heeft voorgehouden. „Van hen gaven er uiteindelijk 42 aan dat zij hadden besloten christen te worden.”

Toen Ambaye in Asmara, de hoofdstad van Eritrea, arriveerde, namen Eritrese immigratieambtenaren hem in hechtenis, ondervraagden hem en confisqueerden zijn identiteitskaart en paspoort. Pas daarna lieten ze hem gaan. De EritreeŽr weet nog niet wat hij in zijn vaderland gaat doen. Vijftien jaar geleden emigreerde hij naar Saudi-ArabiŽ om daar werk te vinden als kleermaker.(Compass Direct).
Citaat:
JordaniŽ
De Jordaanse weduwe, Siham Qandah, is opnieuw met haar twee kinderen ondergedoken. De vrouw wil haar kinderen een christelijke opvoeding geven, maar de islamitische overheid heeft hen toegewezen aan een islamitische oom, die als voogd is aangesteld. De vader van de kinderen, Rawan (meisje van 13) en Fadi (jongen van 12), is in 1994 overleden in BosniŽ, waar hij dienst deed bij de vredesmacht van de Verenigde Naties. Hij zou in het geheim zijn overgegaan tot de islam en daarom moeten zijn kinderen een islamitische voogd krijgen.

Haar zaak kwam in de publiciteit in het Westen, wat ertoe leidde dat de Jordaanse autoriteiten de moeder geruststelden. Er zou geen actie genomen worden vanwege het feit dat zij haar kinderen bij zich hield. De kinderen willen zelf ook bij hun moeder blijven en christelijk opgevoed worden. Maar op 7 oktober jl. kreeg Siham bericht van het Ministerie van Justitie dat zij haar kinderen binnen vijf dagen moet afstaan. Siham is in alle staten en is opnieuw met haar kinderen ondergedoken.
Citaat:
Yousra schreef op 03-01-2004 @ 14:17:
Om over de doodstraf maar niet te spreken...
De doodstraf heb ik eigenlijk geen moeite mee.
Met citaat reageren
Oud 03-01-2004, 14:34
Yousra
Yousra is offline
Zeg hou jij die prietpraat fijn binnen je eigen topic met je rassenzuivering, negers uit huis zetten en burgeroorlogje spelen
__________________
Als de Indianen een stenger toelatingsbeleid hadden gevoerd was het nu niet zo'n puinhoop geweest in de VS.
Met citaat reageren
Oud 03-01-2004, 14:41
JaJ
Avatar van JaJ
JaJ is offline
Citaat:
Finis Germaniae schreef op 03-01-2004 @ 15:32:
Een burgeroorlog in Nederland is onvermijdelijk en zal er zeker komen. Rassenrellen zullen niet meer vreemd zijn. De afbraak van de multiculturele utopie is begonnen;

Die kleine maar harde kern zal de chaos die er heerst versterken. Eerst komt de chaos, door betogingen omdat de gezondheidszorg en de pensioenen niet meer betaalbaar zijn, de staat failliet is en ťťn derde van de Europese bevolking werkloos is, vanzelf. Daarna wordt ze versterkt en is er een klimaat voor een totale burgeroorlog. De versterking zal plaatsvinden door extra betogingen te organiseren, belangrijke infrastructuur uit te schakelen (een door betogingen en rellen geteisterde stad is eens zo kwetsbaar als vb. de elektriciteit er uitgevallen is), enkele kopstukken van het regime om te leggen, enz.

De grote massa blijft nl. rustig verderleven, voor zover dat mogelijk is uiteraard, maar wel bereid om te verdedigen (eigen bezit, eigen familie, gezin, enz.). Vooral op het platteland waar er nog enigszins gemeenschapsgevoel heerst zullen wijken samenspannen, vaak echter op kleine schaal. Dat kan gaan door vb. de negerimmigrant uit z'n huis te pesten en hem eventueel ook om te leggen, maar ook door patrouilles op te zetten met een beurtrolsysteem, zodat vb. een tiental de enkele wapens kan gebruiken om mogelijke indringers of plunderaars tegen te gaan.

Etnische zuiveringen is ook iets dat zal plaatsvinden, en meer mensen dan je denkt (zo je denkt in termen van weinig mensen ...) doen daaraan mee, echter wel voornamelijk passief.

Een goed voorbeeld van hoe dat allemaal in z'n werk gaat, vind je terug in de burgeroorlogen die er woedden in ex-JoegoslaviŽ.

Dus bekijk er eens wat beelden van, want over een bepaalde tijd, zeg maar 10, 15 of 20 jaar is het hier ook prijs. Dat is gewoon een gevolg van de samenloop van omstandigheden. De beslissingen van vandaag bepalen de toekomst, en wat gaat komen is eigenlijk vrij onomkeerbaar.

Dus geniet nog van je luie leventje, je hebt nog een jaar of tien, maar dan zou ik je toch zorgen beginnen maken ...

en nou de andere richting die de splitsing van de toekomst bied. aanzienelijk waarschijnlijker en korter, dat wel. evengoed geonderbouwd trouwens. komt ie:de islam wordt net als de negers gewoon geaccepteert, en we wachten 50 jaar op de volgende minderheid, die ook gewoon geaccepteert zal worden.
__________________
"In this house, we OBEY the laws of thermodynamics!" - Homer Simpson
Met citaat reageren
Advertentie
Oud 03-01-2004, 14:47
Verwijderd
Yousra, die Berger zegt een hoop nuttige zaken. Jammer dat dit soort mensen niet gehoord wordt en types als Fortuyn en Bolkestein wel.
Met citaat reageren
Oud 03-01-2004, 14:56
JaJ
Avatar van JaJ
JaJ is offline
Citaat:
Le Socialiste schreef op 03-01-2004 @ 15:47:
Yousra, die Berger zegt een hoop nuttige zaken. Jammer dat dit soort mensen niet gehoord wordt en types als Fortuyn en Bolkestein wel.
mee eens maar dat hij hier niet gehoord heeft komt ook wel een beetje door het hertogjansyndroom
__________________
"In this house, we OBEY the laws of thermodynamics!" - Homer Simpson
Met citaat reageren
Oud 03-01-2004, 14:57
Verwijderd
Citaat:
JaJ schreef op 03-01-2004 @ 15:56:
mee eens maar dat hij hier niet gehoord heeft komt ook wel een beetje door het hertogjansyndroom
Het wat syndroom?
Met citaat reageren
Oud 03-01-2004, 15:13
JaJ
Avatar van JaJ
JaJ is offline
Citaat:
Le Socialiste schreef op 03-01-2004 @ 15:57:
Het wat syndroom?
was het nare man niet die ooit de onsterfelijke woorden sprak: laat ik nu de keus hebben...
ik bedoel dat de tekst nogal lang is, en dat weinig mensen hem daarom zullen lezen. ik was zelf ook nogal huiverig om te beginnen
__________________
"In this house, we OBEY the laws of thermodynamics!" - Homer Simpson
Met citaat reageren
Oud 03-01-2004, 15:28
VoRaZ
Avatar van VoRaZ
VoRaZ is offline
Ik heb uiteindelijk toch maar die hele zooi gelezen, en ik ben blij dat ik dat gedaan heb. Ik heb nooit heel veel geweten van de Islam, de toestand in het Midden-Oosten enz. Het stuk laat op z'n minst zien dat je er niet over mag oordelen voordat je er meer over weet. Ik ben wel bereid die Berger op z'n woord te geloven, want mijn kennis komt niet veel verder dan wat ik hoor in het journaal.

Bedankt Yousra
__________________
"Waarheid zit anders vol paradoxen."
Met citaat reageren
Oud 03-01-2004, 16:12
Maarten
Avatar van Maarten
Maarten is offline
Citaat:

Dan neem ik aan dat je ook bereid bent de andere kant van het verhaal te lezen.
Vast wel, maar dat is niet jouw kant van het verhaal
Met citaat reageren
Oud 03-01-2004, 16:21
Verwijderd
Citaat:
Finis Germaniae schreef op 03-01-2004 @ 17:11:
Dan neem ik aan dat je ook bereid bent de andere kant van het verhaal te lezen.
Die stukken minder goed onderbouwd is, bol staat van de foute vooronderstellingen en gevolgtrekkingen. En ja, ik heb die andere kant heus wel gelezen.
Met citaat reageren
Oud 03-01-2004, 16:23
Fade of Light
Avatar van Fade of Light
Fade of Light is offline
sorry ik ben afgehaakt toen dat klote artikel over zijn interesses ging. Dat boeit me geen flikker. Kom met een samenvatting en ik lees het.

edit: hier en daar wat uigepikt en het was vrij blaat

edit2: als ik zin heb zal ik het toch vanavond lezen.

Laatst gewijzigd op 03-01-2004 om 16:26.
Met citaat reageren
Oud 03-01-2004, 16:24
Maarten
Avatar van Maarten
Maarten is offline
Citaat:

Wat dan wel? De (s)linkse heilstaat?

Degenen die als rechtsextreem van zich laten horen, worden nog steeds neergezet als een groep van psychisch gestoorde mislukkelingen, als zijnde een exponent van een totaal verwaarloosde jeugd, die op ťťn of andere manier hun anti-autoritaire opvoeding niet goed hebben verwerkt. Of meer van dat soort onzin, die doet geloven, dat, als een een vacuum onstaat, wanneer alle normen en waarden op het spel staan, rechtsextremen niet meer in staat zijn om na te denken. Je verraad jezelf maar weer eens DiGiTracker.
Je hebt me helemaal door jongen. Zie hier de nieuwe Dr. Phil en dat in ons kikkerlandje!

Wil je aandacht ofzo, ik kan niet geloven dat er iemand zo krom denkt als jij? Ben je een soort Kraafie?
Met citaat reageren
Oud 03-01-2004, 16:30
Fade of Light
Avatar van Fade of Light
Fade of Light is offline
Citaat:
Finis Germaniae schreef op 03-01-2004 @ 15:32:
*verhaal over burgeroorlog*
Die kans is er, ik denk niet dat die zo extreem komt, maar mocht het nog veel slechter gaan met de economie of sterke groei van criminaliteit, dan verwacht ik wel dat er in die hoek een zwart schaap gezocht wordt.

Maargoed beetje nutteloze speculatie, evenzo die van jou en je gezever van (s)linkerd is zoo triest, ga buiten spelen joh
Met citaat reageren
Oud 03-01-2004, 16:30
VoRaZ
Avatar van VoRaZ
VoRaZ is offline
Citaat:
Finis Germaniae schreef op 03-01-2004 @ 17:25:
Ik had ook niet anders verwacht van een (s)linkerd.
Kom je hier nou om te discussieren of om anderen te vertellen wat jouw mening is en wat die van anderen zou moeten zijn?
__________________
"Waarheid zit anders vol paradoxen."
Met citaat reageren
Ads door Google
Oud 03-01-2004, 16:32
Verwijderd
Citaat:
Finis Germaniae schreef op 03-01-2004 @ 17:25:
Ik had ook niet anders verwacht van een (s)linkerd.
Een naar jouw maatstaven volbloed Arische (s)linkerd nog wel.

Ik wacht trouwens nog steeds op je reactie in je Kantine-topic.
Met citaat reageren
Oud 03-01-2004, 16:33
Maarten
Avatar van Maarten
Maarten is offline
Citaat:

Kom je hier nou om te discussieren of om anderen te vertellen wat jouw mening is en wat die van anderen zou moeten zijn?
Touche!

Met citaat reageren
Oud 03-01-2004, 16:44
Franse imbeciel
Avatar van Franse imbeciel
Franse imbeciel is offline
Citaat:
JaJ schreef op 03-01-2004 @ 16:13:
was het nare man niet die ooit de onsterfelijke woorden sprak: laat ik nu de keus hebben...
ik bedoel dat de tekst nogal lang is, en dat weinig mensen hem daarom zullen lezen. ik was zelf ook nogal huiverig om te beginnen
Inderdaad, ik heb vluchtig alles gelezen. Voor 90 % heeft hij wel gelijk (mijn broer studeert Arabisch en zodoende krijg ik ook een inzicht van de werkelijke Islam); maar als hij zegt dat Nederland de perfecte islamstaat is, moet hij toch eens wat beter nadenken; want dat geloof ik dus niet. Onze maatschappij is in moslimogen gewoon veel te seculier. Zodoende is haast heel het midden-oosten dictatoriaal (ziehier ook de naiviteit van Bush die denkt dat hij Irak kan democratiseren).

Ook is het volgens mij flauwekul dat Iran een democratie is; Yousra, weet jij dat?
__________________
un petit coup de chance, c'est toujours lŗ.
Met citaat reageren
Oud 03-01-2004, 23:05
Ischenbaert
Avatar van Ischenbaert
Ischenbaert is offline
Citaat:
Franse imbeciel schreef op 03-01-2004 @ 17:44:


Ook is het volgens mij flauwekul dat Iran een democratie is; Yousra, weet jij dat?
Het is een corrupt land vol religieuze en machtsbeluste idioten en debielen, die alles wat hen tegenzit door middel van godsdienst onderdrukken, oftewel: niet een land met een democratie zoals de westerling het zou definieren.
Met citaat reageren
Oud 04-01-2004, 09:54
VoRaZ
Avatar van VoRaZ
VoRaZ is offline
Citaat:
OPGEROTH schreef op 04-01-2004 @ 00:05:
Het is een corrupt land vol religieuze en machtsbeluste idioten en debielen, die alles wat hen tegenzit door middel van godsdienst onderdrukken, oftewel: niet een land met een democratie zoals de westerling het zou definieren.
Nog iemand die meteen aan de VS moet denken?
__________________
"Waarheid zit anders vol paradoxen."
Met citaat reageren
Oud 04-01-2004, 11:02
Ischenbaert
Avatar van Ischenbaert
Ischenbaert is offline
Citaat:
VoRaZ schreef op 04-01-2004 @ 10:54:
Nog iemand die meteen aan de VS moet denken?
idd, het barst hier van die landen
Met citaat reageren
Oud 04-01-2004, 12:13
McCaine
Avatar van McCaine
McCaine is offline
Citaat:
VoRaZ schreef op 04-01-2004 @ 10:54:
Nog iemand die meteen aan de VS moet denken?
Niet als je ook maar een modicum aan kennis van de VS had.
__________________
In Memoriam: Matthew Shepard(1976-1998)-Wake up, meet reality! mccaine.blogspot.com|geengodengeenmeesters.blogspot.com
Met citaat reageren
Oud 04-01-2004, 13:06
VoRaZ
Avatar van VoRaZ
VoRaZ is offline
Citaat:
McCaine schreef op 04-01-2004 @ 13:13:
Niet als je ook maar een modicum aan kennis van de VS had.
Je hoeft niet meteen onaardig te worden. Als je dat religieuze weghaalt vind ik het al aardig herkenbaar eigenlijk. Ik wou alleen maar zeggen dat je voor slecht leiderschap niet naar het Midden-Oosten hoeft.
__________________
"Waarheid zit anders vol paradoxen."
Met citaat reageren
Oud 04-01-2004, 13:12
McCaine
Avatar van McCaine
McCaine is offline
Citaat:
VoRaZ schreef op 04-01-2004 @ 14:06:
Je hoeft niet meteen onaardig te worden. Als je dat religieuze weghaalt vind ik het al aardig herkenbaar eigenlijk. Ik wou alleen maar zeggen dat je voor slecht leiderschap niet naar het Midden-Oosten hoeft.
Dat was anders niet bepaald wat er gezegd werd. "Wat een Westerling niet als democratie zou definieren"? Er is meer democratie in de VS dan hier.
__________________
In Memoriam: Matthew Shepard(1976-1998)-Wake up, meet reality! mccaine.blogspot.com|geengodengeenmeesters.blogspot.com
Met citaat reageren
Oud 04-01-2004, 13:55
JaJ
Avatar van JaJ
JaJ is offline
Citaat:
McCaine schreef op 04-01-2004 @ 14:12:
Dat was anders niet bepaald wat er gezegd werd. "Wat een Westerling niet als democratie zou definieren"? Er is meer democratie in de VS dan hier.
ja, alleen al hoe bush gekozen is, prachtig


__________________
"In this house, we OBEY the laws of thermodynamics!" - Homer Simpson
Met citaat reageren
Oud 04-01-2004, 14:28
Xabzof
Avatar van Xabzof
Xabzof is offline
Ben ik blij dat ik in BelgiŽ woon
Met citaat reageren
Oud 04-01-2004, 14:31
Yousra
Yousra is offline
Citaat:
Da_fRise schreef op 04-01-2004 @ 15:28:
Ben ik blij dat ik in BelgiŽ woon
Zeker bij de titel blijven haken?
__________________
Als de Indianen een stenger toelatingsbeleid hadden gevoerd was het nu niet zo'n puinhoop geweest in de VS.
Met citaat reageren
Oud 04-01-2004, 21:57
Verwijderd
Citaat:
JaJ schreef op 04-01-2004 @ 14:55:
ja, alleen al hoe bush gekozen is, prachtig
Je maakt McCaine heel boos met dit soort opmerkingen.
Met citaat reageren
Oud 04-01-2004, 22:00
Verwijderd
Citaat:
OPGEROTH schreef op 04-01-2004 @ 00:05:
Het is een corrupt land vol religieuze en machtsbeluste idioten en debielen, die alles wat hen tegenzit door middel van godsdienst onderdrukken, oftewel: niet een land met een democratie zoals de westerling het zou definieren.
De vraag is of democratie dan ook de beste bestuursvorm is, in de meeste Westerse landen werkt democratie m.i. ook niet optimaal. Democratie is niets meer en niets minder dan de onderdrukking door de meerderheid, dictatuuur niets meer en niets minder dan onderdrukking door de minderheid (ik laat de vrijheden even buiten beschouwing).
Met citaat reageren
Advertentie
Reageren

Topictools Zoek in deze topic
Zoek in deze topic:

Geavanceerd zoeken

Regels voor berichten
Je mag geen nieuwe topics starten
Je mag niet reageren op berichten
Je mag geen bijlagen versturen
Je mag niet je berichten bewerken

BB code is Aan
Smileys zijn Aan
[IMG]-code is Aan
HTML-code is Uit

Spring naar


Alle tijden zijn GMT +1. Het is nu 20:44.