Oud 27-09-2007, 20:24
coopergirl
Avatar van coopergirl
coopergirl is offline
Las een dag of wat geleden een artikel over nieuwe examinering. Het onderstaande artikel komt van de site van het CBR.

Ter kennisgeving:

Citaat:
Persbericht
Den Haag/Rijswijk, 25 september 2007
Nieuw rijexamen vanaf 1 januari 2008 ingevoerd
Minister Eurlings van het ministerie van Verkeer en Waterstaat heeft ingestemd met de opzet van het CBR voor het vernieuwde rijexamen voor de personenauto. Het examen wordt vanaf 1 januari 2008 geleidelijk ingevoerd en is bedoeld om het ongevallencijfer onder beginnende bestuurders omlaag te brengen. Nieuwe rijbewijsbezitters hebben een veel hoger ongevalrisico dan ervaren automobilisten. Het nieuwe rijexamen is in opdracht van Verkeer en Waterstaat door het CBR ontwikkeld om de verkeersveiligheid in het algemeen en veilig rijgedrag van beginnende bestuurders in het bijzonder te verbeteren. De afgelopen jaren zijn er al specifieke maatregelen genomen voor de beginnende bestuurder, zoals de invoering van een beginnersrijbewijs en strengere alcohollimieten. Vanaf 2008 worden aspirant-automobilisten nadrukkelijker opgeleid en geëxamineerd in zelfstandig rijden, gevaarherkenning, file rijden en milieubewust rijgedrag. Die elementen hebben geleid tot nieuwe examenonderdelen. Deze zijn in de bijbehorende factsheet toegelicht. In de nieuwe opzet staat de eigen verantwoordelijkheid van de aankomende bestuurder centraal. Het vernieuwde examen is in nauwe samenwerking met onderzoekers, de rijschoolbranche en verkeersorganisaties tot stand gekomen. De kosten van het theorie- en praktijkexamen blijven gelijk.

Overgangsperiode
Voor de invoering van het praktijkexamen is een overgangsperiode van drie maanden uitgetrokken. In die periode mag een kandidaat zowel het oude als het vernieuwde model doen. Vanaf 1 april 2008 neemt het CBR alleen nog het examen-nieuwe-stijl af.
De komende vier weken informeert het CBR de zesduizend rijscholen over de inhoud van het vernieuwde theorie- en praktijkexamen, onder meer via zes symposia verspreid over het land. Ook in het nieuwe theorie-examen dat 1 januari 2008 ingaat, wordt nadrukkelijker getoetst op verkeersinzicht en gevaarherkenning. Kandidaten voor het B-examen krijgen daartoe acht seconden lang foto’s van risicosituaties te zien. Zij moeten aangeven of zij zouden remmen, het gas loslaten of niets doen. De fotovragen tellen aanvankelijk niet mee voor de uitslag. Dit om de branche en de kandidaten te laten wennen aan de wijzigingen. Medio 2008 neemt het aantal fotovragen toe; dan tellen zij wel mee. Ook worden er nieuwe inzichtvragen toegevoegd aan het theorie-examen en wordt er aandacht besteed aan het onderdeel file rijden. Het onderdeel file rijden sluit aan bij de publiekscampagnes waarmee automobilisten worden geïnformeerd over het gewenste gedrag in de files.

Proefexamens
Proefexamens onder honderden kandidaten, instructeurs, examinatoren en ervaren bestuurders hebben de afgelopen maanden uitgewezen, dat het vernieuwde rijexamen goed onderscheid maakt tussen kandidaten die zelfstandig, veilig en verantwoord rijden en nieuwe automobilisten die dat niet beheersen. Ervaren rijbewijsbezitters constateerden, dat de nieuwe elementen in het examen de onderdelen zijn die zij door rijervaring hebben moeten leren. Bovendien was het enthousiasme over de nieuwe opzet groot. Zo prezen veel kandidaten het eigen initiatief dat de nieuwe opzet biedt. Mede daardoor leerden zij sneller en bleef het aantal rijlessen hetzelfde als bij de oude praktijkopleiding. Over een jaar worden de resultaten geëvalueerd.

Factsheet
Zelfstandig route rijden
Eén van de nieuwe onderdelen van het vernieuwde praktijkexamen is het zelfstandig route rijden. De examinator kan de kandidaat
» zonder aanwijzingen naar of van een bekend punt laten rijden;
» of navigatieapparatuur laten gebruiken;
» of achtereenvolgens drie tot vijf opdrachten geven om een locatie te bereiken (‘clusteropdracht’). Onderweg krijgt de kandidaat –anders dan nu nog het geval is– gedurende dit onderdeel verder geen aanwijzingen. De bedoeling van dit onderdeel is om te toetsen of de aanstaande rijbewijsbezitter veilig weggedrag en zelfstandigheid weet te combineren. Als zich files voordoen, wordt daarbij het rijgedrag beoordeeld. Navigatieapparatuur wordt overigens alleen gebruikt als de rijschool de leerling daarmee vertrouwd heeft gemaakt.

Bijzondere manoeuvres
Het onderdeel bijzondere verrichtingen verdwijnt en maakt plaats voor de bijzondere manoeuvres. De kandidaat kan bij dit onderdeel een omkeeropdracht krijgen, een parkeeropdracht en een stopopdracht.
De examinator kiest twee van deze drie opdrachten. Daarnaast kan hij steekproefsgewijs de vertrouwde hellingproef laten uitvoeren.
Bij de omkeeropdracht –niet te verwarren met het oude ‘straatje keren’– wordt de kandidaat gevraagd in tegengestelde richting verder te rijden en zelf het moment en de manier van keren te bepalen. Dit principe van zelfstandigheid keert ook terug in de parkeer- en stopopdracht.

Evalueren
Bij het derde nieuwe onderdeel –situatiebevraging genaamd– vraagt de examinator naar de afwegingen
van de kandidaat. Na een verkeerssituatie zet deze de auto desgevraagd langs de kant en legt uit waarom hij deed wat hij deed. Verder vult de kandidaat vóór het examen een vragenlijst in die inzicht geeft in zijn sterke en minder sterke kanten. Pas na het examen leest de examinator de antwoorden en bespreekt ze.
Milieubewust rijden De principes van Het Nieuwe Rijden keren in het praktijkexamen terug onder de naam Milieubewust rijden. Aandacht voor de bandenspanning, het schakelgedrag en vooral het anticiperen op verkeerssituaties zijn hier beoordelingselementen. Zij zorgen niet alleen voor een lager brandstofgebruik, maar ook voor veiliger rijgedrag.
http://rijbewijs.cbr.nl/pdf/PB%20Ver...n%20250907.pdf
__________________
Just because you're paranoid doesn't mean they're not out to get you.
Met citaat reageren
Advertentie
Oud 27-09-2007, 21:25
Balance
Avatar van Balance
Balance is offline
"Ervaren rijbewijsbezitters constateerden, dat de nieuwe elementen in het examen de onderdelen zijn die zij door rijervaring hebben moeten leren"

Hmm, dus wat overige weggebruikers pas door ervaring gingen beheersen, moet de nieuwe leerling voortaan al tijdens de les leren. Die logica ontgaat me.

Ik zou trouwens vet gezakt zijn, keer op keer op keer. Zelfstandig route rijden vind ik belachelijk op het examen. Ik kan dat gewoon niet. Althans, ik kon dat toen niet. Tegenwoordig wel, maar we zijn ook 3,5 jaar verder. Sommige mensen hebben dat niet in zich en moeten door ervaring leren borden en plattegronden te gebruiken. Je kan iemand dan toch niet laten zakken die perfect kan rijden en goed verkeersinzicht heeft, maar die geen route kan rijden? Ik zie wel staan dat het soms ook kan zijn dat je een TomTom mag gebruiken, maar wat nou als jij net 'de gelukkige' bent die de opdracht krijgt het met de borden uit te zoeken?
__________________
Ik ga links want ik moet rechts. En we gaan nog niet naar huis.
Met citaat reageren
Oud 27-09-2007, 21:43
KIET
Avatar van KIET
KIET is offline
Een paar interessante punten Leren filerijden en economischer leren rijden hadden eigenlijk al veel eerder in het lespakket gestopt mogen worden. Bijzondere Manoeuvres blijft dus kennelijk vrij gelijk, alleen heeft de leerling meer keus. Dat vind ik wel aardig, want volgens mij zijn mensen die daar moeite mee hebben altijd bang dat juist de handeling wordt gekozen waar ze het meest moeite mee hebben. Ik ben benieuwd naar de resultaten. Een kennis van mij en mijn broertje krijgen hier dan ook mee te maken. Leuk om te vergelijken.

Ik ben het wel met Balance eens dat het zelfstandig rijden gebeuren onnodig is. Zelf zou ik daar ook voor gezakt zijn. Het is toch ook totaal niet interessant of je vijftig keer verkeert zit? Het belangrijkste is toch veiligheid en inzicht in het verkeer. Als ik alleen de weg moet zoeken lukt het me allemaal (uiteindelijk) wel, maar als ik dit op mijn examen had gehad dan had ik toch echt bevestiging nodig van dat ik goed zit (wat route betreft). Ik heb hier toch wel twijfels over.
__________________
KIET: "We are not here to create disorder, we are here to protect disorder!"
Wanted: 30 Chinamen and a zeppelin for elaborate practical joke.
Met citaat reageren
Oud 27-09-2007, 22:50
Balance
Avatar van Balance
Balance is offline
Citaat:
Een paar interessante punten Leren filerijden en economischer leren rijden hadden eigenlijk al veel eerder in het lespakket gestopt mogen worden. Bijzondere Manoeuvres blijft dus kennelijk vrij gelijk, alleen heeft de leerling meer keus. Dat vind ik wel aardig, want volgens mij zijn mensen die daar moeite mee hebben altijd bang dat juist de handeling wordt gekozen waar ze het meest moeite mee hebben. Ik ben benieuwd naar de resultaten. Een kennis van mij en mijn broertje krijgen hier dan ook mee te maken. Leuk om te vergelijken.

Ik ben het wel met Balance eens dat het zelfstandig rijden gebeuren onnodig is. Zelf zou ik daar ook voor gezakt zijn. Het is toch ook totaal niet interessant of je vijftig keer verkeert zit? Het belangrijkste is toch veiligheid en inzicht in het verkeer. Als ik alleen de weg moet zoeken lukt het me allemaal (uiteindelijk) wel, maar als ik dit op mijn examen had gehad dan had ik toch echt bevestiging nodig van dat ik goed zit (wat route betreft). Ik heb hier toch wel twijfels over.
Ik vind het ook totaal niet van belang.
Je hebt tegenwoordig geweldige apparaatjes die je helpen als je hier zwak in bent. Bovendien, als je thuis vertrekt kun je ook rustig een routebeschrijving opzoeken en doorlezen of eerst een kaart bekijken ofzo. En als je fout gaat, je apparaat begeeft het of je weet het niet meer, kun je een stratenboek inkijken of een plattegrond langs de weg opzoeken. Ik neem aan dat al die opties er niet in zitten bij een examen.
__________________
Ik ga links want ik moet rechts. En we gaan nog niet naar huis.
Met citaat reageren
Oud 27-09-2007, 23:47
KIET
Avatar van KIET
KIET is offline
Voor mij is dat juist de charme van het autorijden, als ik ergens naar toe ga waar ik het niet ken.

Het is misschien wel leuk om toe te voegen aan je rijlessen, maar als examenonderdeel doet het er gewoon niet toe.
__________________
KIET: "We are not here to create disorder, we are here to protect disorder!"
Wanted: 30 Chinamen and a zeppelin for elaborate practical joke.
Met citaat reageren
Oud 28-09-2007, 00:46
Hakuna
Avatar van Hakuna
Hakuna is offline
KLIK.
Met citaat reageren
Oud 28-09-2007, 07:16
Hawahaai
Avatar van Hawahaai
Hawahaai is offline
Citaat:
Als zich files voordoen, wordt daarbij het rijgedrag beoordeeld.
Het lijkt me dat ze dat nu toch ook al doen? Alleen probeert men de routes zo te plannen dat je niet in de file terechtkomt, want dan sta je van je examentijd 3/4e deel in de file en kun je dus weinig andere dingen laten zien.

Ik vind het raar dat je per se zelfstandig ergens heen moet kunnen rijden. De eerste paar weken toen ik mijn rijbewijs had, liet ik altijd iemand meerijden om te zeggen waar ik naar toe moest, als ik geen heel bekende weg reed. Later lukte het mezelf (natuurlijk) wel om de borden in de gaten te houden. Ik denk toch dat dat een kwestie van wennen en een stukje ervaring is, wat je toch pas later krijgt. Na je rijlessen moet je toch even wennen aan een andere auto, aan het feit dat jij nu zelf alles in de gaten moet houden en overal zelf verantwoordelijk voor bent. Natuurlijk mag er tijdens de lessen wel aandacht voor het zelfstandig rijden komen, maar bij het examen lijkt me dat minder van belang. Ik snap wel dat ze dan kunnen beoordelen hoe je handelt als je verkeerd rijdt (dus niet gevaarlijk omkeren op een weg om weer de goede kant op te gaan ofzo), maar toch, wat nou als je (een aantal keer) verkeerd rijdt op je examen, mag je dan kaartlezen en dergelijke om toch weer op de juiste plek te komen?
Met citaat reageren
Oud 28-09-2007, 11:36
Nona
Avatar van Nona
Nona is offline
Klinkt alsof het CBR hier weer flink extra geld mee gaat verdienen.
__________________
I like my new bunny suit
Met citaat reageren
Oud 28-09-2007, 14:40
remy476
Avatar van remy476
remy476 is offline
ik vind het echt de grootste onzin want k las dat je wel een tomtom mag gebruiken...is dan toch t zelfde
__________________
niet alleen =)
Met citaat reageren
Oud 28-09-2007, 16:27
MTpower
Avatar van MTpower
MTpower is offline
Dat zeflstandig ergens heenrijden vind ik wel een goeie
Ze zullen je echt niet laten zakken als je een straatje verkeerd pakt, maar meer letten op het voorsoorteren en het vooruitkijken denk ik.
Net als nu, als de examinator zegt rechts en je gaat perongeluk links, daar zak je echt niet op... tenzij het een eenrichtingsweg oid is natuurlijk waar je dan in gaat
Heb zelf tijdens m'n les ook erg veel op de navigatie gereden, beviel me erg goed
__________________
Zoek en gij zult gezocht hebben.
Met citaat reageren
Oud 28-09-2007, 19:15
PV
PV is offline
Ik ben blij dat ik mn rijbewijs al heb. Zonder aanwijzingen ergens naartoe rijden in de stad waar ik heb gelest, had ik echt niet gekund. Hell, dat kan ik nu nog niet eens altijd Ik weet de wegen waar ik regelmatig kom en als ik ergens anders moet zijn waar ik het niet ken, zoek ik het van te voren uit. Maar ik ken echt niet heel de stad uit mn hoofd, ook niet zogenaamde 'bekende' punten.
Met citaat reageren
Oud 28-09-2007, 20:53
Ivo
Ivo is offline
Wat een gedoe over dat navigeren. 3,5 jaar terug zei mijn examinator al bij het instappen: "We gaan zo de A1 op richting Amersfoort, weet je hoe je daar komt?". En "we nemen straks die en die afslag, rij maar lekker door tot je daar bent". Ik mocht dus vervolgens zelf de route daar naartoe bepalen en moest zelf op de borden letten. Tegen het einde van m'n examen zei ie ook "rij vanaf hier maar terug naar het CBR". Waarbij ik dus de route heb gekozen die ik het prettigst vond.

Het lijkt mij niet dat ze er van uit gaan dat je een hele stad uit je hoofd kent, maar wel dat je borden kunt lezen tijdens het rijden en dat je op basis van die informatie zelf kunt beslissen welke kant je op moet en waar je moet voorsorteren.
Met citaat reageren
Oud 28-09-2007, 21:43
PV
PV is offline
Citaat:
Wat een gedoe over dat navigeren. 3,5 jaar terug zei mijn examinator al bij het instappen: "We gaan zo de A1 op richting Amersfoort, weet je hoe je daar komt?". En "we nemen straks die en die afslag, rij maar lekker door tot je daar bent". Ik mocht dus vervolgens zelf de route daar naartoe bepalen en moest zelf op de borden letten. Tegen het einde van m'n examen zei ie ook "rij vanaf hier maar terug naar het CBR". Waarbij ik dus de route heb gekozen die ik het prettigst vond.

Het lijkt mij niet dat ze er van uit gaan dat je een hele stad uit je hoofd kent, maar wel dat je borden kunt lezen tijdens het rijden en dat je op basis van die informatie zelf kunt beslissen welke kant je op moet en waar je moet voorsorteren.
Nou, het gebouw waar het CBR bij mij gevestigd was stond echt nergens aangegeven op borden ofzo. Dus hoe moet je daar nu zomaar zonder aanwijzingen heen rijden Ik zou rondjes blijven rijden in woonwijken denk ik
Met citaat reageren
Oud 28-09-2007, 21:51
Balance
Avatar van Balance
Balance is offline
Ik had dat ook echt niet gekund hoor. Ik was er al zo'n 30x heen gereden, maar ik snapte Gouda (de plaats waar ik afgereden heb) gewoon niet. Dus als ik dan net van een andere hoek aan kwam rijden dan normaal, was ik het al weer kwijt.

En je kan bij mij ook echt niet zomaar een plaats noemen en zeggen: rij daar maar heen. Want dan moet ik toch eerst weten welke kant ik op moet rijden om bordjes tegen te komen. Bovendien, neem een voorbeeld als Rijswijk. Als je daar heen wil, moet je toch eerst weten dat je richting Den Haag moet rijden. En pas daar in de buurt gaan ze Rijswijk aangeven. Dus dan moet je maar net topografische kennis hebben dat Rijswijk bij Den Haag ligt. En dat lijkt me nou eigenlijk compleet onbelangrijk bij een praktijkexamen..
__________________
Ik ga links want ik moet rechts. En we gaan nog niet naar huis.
Met citaat reageren
Oud 29-09-2007, 08:22
coopergirl
Avatar van coopergirl
coopergirl is offline
Citaat:
ik vind het echt de grootste onzin want k las dat je wel een tomtom mag gebruiken...is dan toch t zelfde
Ik kan me voorstellen dat het er om gaat je aandacht bij de weg te houden + bij de tomtom. Ik heb nog nooit met navigatie gereden, maar ik kan me voorstellen dat je er door afgeleid wordt?

Volgens mij wordt er bij het praktijkexamen van de RIS al langer gewerkt met het zelf de weg vinden.
__________________
Just because you're paranoid doesn't mean they're not out to get you.
Met citaat reageren
Oud 29-09-2007, 10:43
Verwijderd
Citaat:
Ik kan me voorstellen dat het er om gaat je aandacht bij de weg te houden + bij de tomtom. Ik heb nog nooit met navigatie gereden, maar ik kan me voorstellen dat je er door afgeleid wordt?
Waarom? Het is toch hetzelfde idee als een instructeur die zegt dat je daar en daar naar rechts moet?
Met citaat reageren
Oud 29-09-2007, 12:25
Hawahaai
Avatar van Hawahaai
Hawahaai is offline
Citaat:
Waarom? Het is toch hetzelfde idee als een instructeur die zegt dat je daar en daar naar rechts moet?
Tomtom is niet altijd even duidelijk, is mijn ervaring. Soms moet je echt even op het plaatje kijken om te zien wat hij wil dat je doet. Je moet dan dus je aandacht verdelen tussen het schermpje en de weg.
Met citaat reageren
Oud 30-09-2007, 15:53
Lethe
Lethe is offline
Gelukkig kan ik nog t/m maart 2008 oude stijl afrijden. Wat een opluchting Ik was al bang dat ik het net niet ging redden voor januari, maar ik heb daarna dus nog drie maanden de tijd. Ik heb nu iets van 30 lessen gehad en het zou een ramp zijn als ik nu nog even snel die nieuwe rijmethode had moeten leren.
__________________
Nice
Met citaat reageren
Ads door Google
Oud 30-09-2007, 16:01
Hakuna
Avatar van Hakuna
Hakuna is offline
Citaat:
Gelukkig kan ik nog t/m maart 2008 oude stijl afrijden. Wat een opluchting Ik was al bang dat ik het net niet ging redden voor januari, maar ik heb daarna dus nog drie maanden de tijd. Ik heb nu iets van 30 lessen gehad en het zou een ramp zijn als ik nu nog even snel die nieuwe rijmethode had moeten leren.
Wat als je in maart zou zakken!! , kom je alsnog het praktijkexamen nieuwe stijl te doen.
Met citaat reageren
Oud 30-09-2007, 16:38
Lethe
Lethe is offline
Citaat:
Wat als je in maart zou zakken!! , kom je alsnog het praktijkexamen nieuwe stijl te doen.
Hou op, ik wil er niet aan denken Ik bedenk me ook net dat iedereen nu nog even snel oude stijl wil slagen en er dus lange wachttijden komen. Ik wil mijn praktijkexamen snel aangevraagd hebben.
__________________
Nice
Met citaat reageren
Oud 30-09-2007, 16:44
Hakuna
Avatar van Hakuna
Hakuna is offline
Citaat:
Ik wil mijn praktijkexamen snel aangevraagd hebben.
Ik ook , niet om onder het ''nieuwe'' rijexamen uit te komen, maar puur om dit jarenlange hoofdstuk met al die rijlessen en examens uit mijn geschiedenis te kunnen en mogen afsluiten!
Met citaat reageren
Oud 30-09-2007, 17:39
Verwijderd
Citaat:
Hou op, ik wil er niet aan denken Ik bedenk me ook net dat iedereen nu nog even snel oude stijl wil slagen en er dus lange wachttijden komen. Ik wil mijn praktijkexamen snel aangevraagd hebben.
Je hebt al 30 lessen gehad, dus nog ongeveer 10-15 ofzo nodig? Dan kom je toch zelfs als je 1x zakt nog ruim voor maart uit?
Met citaat reageren
Oud 30-09-2007, 17:39
PV
PV is offline
maar hoe doen ze dat dan, als je nog nooit hebt gelest met hulp van een navigatiesysteem. Lijkt me toch raar als ze daar op een examen ineens mee komen.
Met citaat reageren
Oud 30-09-2007, 17:47
TRA
Avatar van TRA
TRA is offline
Het voordeel van leren navigeren is wel dat je tijdens het leertraject al leert hoe je om dient te gaan met zulk soort informatie: als je straks je rijbewijs hebt moet je ook de voor jou interessante informatie van borden kunnen halen en dergelijke.
__________________
"#25 maart 2005: Quiana is op De Kantine vervangen door PV"
Met citaat reageren
Oud 30-09-2007, 18:24
Kwark89
Kwark89 is offline
Ik vind het eigenlijk wel relax zo navigatiesysteem erbij.
Dan weet je tenminste is duidelijk van te voren(maar ook echt van te voren) of je rechts of links moet. Nu kun je pas op het laatst horen of je rechts of links moet en hierdoor kan je grote fouten maken.
Dus kom maar op met navigatiesysteem
Met citaat reageren
Advertentie
Oud 30-09-2007, 18:28
Hakuna
Avatar van Hakuna
Hakuna is offline
Citaat:
Ik vind het eigenlijk wel relax zo navigatiesysteem erbij.
Dan weet je tenminste is duidelijk van te voren(maar ook echt van te voren) of je rechts of links moet. Nu kun je pas op het laatst horen of je rechts of links moet en hierdoor kan je grote fouten maken.
Dus kom maar op met navigatiesysteem
Ik ben al heel erg vertrouwd met navigatiesysytemen, heb er zelf twee die ik gebruik op zowel de fiets als ook voor wandelen (GPSmap60CSx en Legend Cx) Bij wegnavigatie geeft hij ruim van tevoren (met piepjes) aan dat ik met de fiets links of rechts moet afslaan, bij de auto werkt het precies het zelfde. Alleen mag ik met de fiets niet op de snelweg, maar dan negeer ik gewoon de aanwijzing en gaat hij gewoon ''herberekenen''
Met citaat reageren
Oud 30-09-2007, 18:58
Balance
Avatar van Balance
Balance is offline
Citaat:
Waarom? Het is toch hetzelfde idee als een instructeur die zegt dat je daar en daar naar rechts moet?
Een tomtom zegt dat je 'over 400 meter' rechtsaf moet. Ik heb toch vaak moeite met inschatten waar dat precies is en ga nog wel eens bij de verkeerde af, maar dat terzijde
Het Tom Tom gedeelte is niet het deel wat ik negatief vind. In principe moet iedereen dat wel kunnen, denk ik zo. En leren af en toe naar een schermpje te kijken is zo'n probleem niet, je moet toch ook af en toe naar je kilometerteller kijken of in je spiegels. Als het goed is heb je na al je rijlessen dus wel geleerd rekening te houden met het verkeer als het gaat om wanneer je even weg kan kijken.

Het "zonder aanwijzingen naar of van een bekend punt laten rijden" heb ik wel veel moeite mee. Dat heeft volkomen met het topografische vermogen van de bestuurder te maken en is gezien de huidige technologische ontwikkelingen (en ook gewoon nog de ouderwetse stratenboeken) niet noodzakelijk om te beheersen. Ik vind het geen valide argument om iemand op te laten zakken.
__________________
Ik ga links want ik moet rechts. En we gaan nog niet naar huis.
Met citaat reageren
Oud 30-09-2007, 19:26
Lethe
Lethe is offline
Citaat:
Je hebt al 30 lessen gehad, dus nog ongeveer 10-15 ofzo nodig? Dan kom je toch zelfs als je 1x zakt nog ruim voor maart uit?
Dat ligt aan de wachttijden van het cbr. En mijn rijschool doet pas weer theorie-aanvragen vanaf begin november (geen idee wat daar de achterliggende gedachte van is). Stel dat er een wachttijd is van 3 maanden, dan zou ik in februari op kunnen. Prima, maar als ik dan zak en weer twee of drie maanden moet wachten heb ik wel echt een probleem En is mijn theorie-certificaat oude stijl nog wel geldig als ik nieuwe stijl moet afrijden?
__________________
Nice

Laatst gewijzigd op 30-09-2007 om 20:16.
Met citaat reageren
Oud 30-09-2007, 19:57
Hakuna
Avatar van Hakuna
Hakuna is offline
Citaat:
En is mijn theorie-certificaat oude stijl nog wel geldig als ik nieuwe stijl moet afrijden?
Ja hoor, tot 1 jaar na de datum die erop staat.

De oude theoriekaart was 3 jaar geldig.
Met citaat reageren
Oud 01-10-2007, 12:57
Verwijderd
Citaat:
Een tomtom zegt dat je 'over 400 meter' rechtsaf moet. Ik heb toch vaak moeite met inschatten waar dat precies is en ga nog wel eens bij de verkeerde af, maar dat terzijde
Citaat:
Tomtom is niet altijd even duidelijk, is mijn ervaring. Soms moet je echt even op het plaatje kijken om te zien wat hij wil dat je doet. Je moet dan dus je aandacht verdelen tussen het schermpje en de weg.
Ik heb vandaag voor het eerst met navigatie gereden, en het stelt echt vrij weinig voor. Dat inschatten is ook niet echt nodig, gewoon goed op het schermpje kijken. Ik vond het iig duidelijk zat, soms zelfs duidelijker dan wanneer mijn instructeur een aanwijzing geeft. .
Met citaat reageren
Oud 01-10-2007, 13:41
Balance
Avatar van Balance
Balance is offline
Citaat:
Ik heb vandaag voor het eerst met navigatie gereden, en het stelt echt vrij weinig voor. Dat inschatten is ook niet echt nodig, gewoon goed op het schermpje kijken. Ik vond het iig duidelijk zat, soms zelfs duidelijker dan wanneer mijn instructeur een aanwijzing geeft. .
Ligt wel aan het tom-tom systeem (oke, tom tom is een merk, maar je begrijpt het vast wel) en ook aan de situatie. Want als er ergens maar 1 kruispunt is weet je welk je moet hebben. Maar als er 30 meter verder weer een kruispunt is, dan is zo'n apparaatje niet enorm duidelijk in welke je moet hebben, is mijn ervaring.
__________________
Ik ga links want ik moet rechts. En we gaan nog niet naar huis.
Met citaat reageren
Oud 01-10-2007, 14:48
Verwijderd
Citaat:
Ligt wel aan het tom-tom systeem (oke, tom tom is een merk, maar je begrijpt het vast wel) en ook aan de situatie. Want als er ergens maar 1 kruispunt is weet je welk je moet hebben. Maar als er 30 meter verder weer een kruispunt is, dan is zo'n apparaatje niet enorm duidelijk in welke je moet hebben, is mijn ervaring.
Ik ben door hartje DH gereden, dus kruispunten zat . Maar het zal ook wel persoonsgebonden zijn.
Met citaat reageren
Oud 01-10-2007, 17:47
Martine1986
Avatar van Martine1986
Martine1986 is offline
Citaat:
maar hoe doen ze dat dan, als je nog nooit hebt gelest met hulp van een navigatiesysteem. Lijkt me toch raar als ze daar op een examen ineens mee komen.
Je hoeft alleen mbv een navigatiesysteem te rijden als je daar tijdens de lessen ook al mee gewerkt hebt, verder wordt er verwacht dat je zelfstandig naar bekende plekken kunt rijden, als je iets niet kent kunnen ze moeilijk verwachten dat je erheen kunt rijden.
Ik zelf maak me nog het minst zorgen over het zelfstandig een route bepalen, maar ik kan me voorstellen dat wanneer je examen moet doen in een stad die niet je woonplaats is (geweest) dat het dan wat moeilijker is.

Citaat:
Het "zonder aanwijzingen naar of van een bekend punt laten rijden" heb ik wel veel moeite mee. Dat heeft volkomen met het topografische vermogen van de bestuurder te maken en is gezien de huidige technologische ontwikkelingen (en ook gewoon nog de ouderwetse stratenboeken) niet noodzakelijk om te beheersen. Ik vind het geen valide argument om iemand op te laten zakken.
Zelfstandig een route kunnen rijden lijkt me een vrij essentieel deel van het autorijden.. En het gaat hier toch om routes naar plaatsen die je kent? Wat is het probleem dan?
__________________
Blow, Blow me out, I am so sad, I don't know why
Met citaat reageren
Oud 01-10-2007, 19:14
Hawahaai
Avatar van Hawahaai
Hawahaai is offline
Citaat:
Ik heb vandaag voor het eerst met navigatie gereden, en het stelt echt vrij weinig voor. Dat inschatten is ook niet echt nodig, gewoon goed op het schermpje kijken. Ik vond het iig duidelijk zat, soms zelfs duidelijker dan wanneer mijn instructeur een aanwijzing geeft. .
Op veel momenten is de navigatie inderdaad heel duidelijk en handig (vooral omdat die al ruim op tijd aangeeft of je links of rechts voor moet sorteren), maar wanneer er, zoals Balance al zei, meerdere kruispunten na elkaar zijn, of hij zegt dat je rechtdoor moet, maar hij dan bedoelt dat je de afrit moet nemen en dan rechtdoor moet gaan, kan het toch verwarrend werken.

Citaat:
Zelfstandig een route kunnen rijden lijkt me een vrij essentieel deel van het autorijden.. En het gaat hier toch om routes naar plaatsen die je kent? Wat is het probleem dan?
Ik heb een ruimtelijk inzicht en ruimtelijk geheugen van niks. Ik moet een aantal keer ergens via dezelfde route heen gereden zijn voor ik er zelfstandig heen kan rijden, ook op de fiets. Tijdens het lessen ben ik wel een aantal keer in de examenplaats geweest, maar ik kan niet zeggen dat ik daar de weg kende toen ik mijn examen had. Ik herkende hooguit een paar punten. Ik had dus echt niet zelfstandig naar een bepaald punt kunnen rijden. In mijn woonplaats kon ik dat wel, maar dat was te ver weg om daar met mijn examen te kunnen komen.
Met citaat reageren
Oud 01-10-2007, 20:28
Balance
Avatar van Balance
Balance is offline
Citaat:
Zelfstandig een route kunnen rijden lijkt me een vrij essentieel deel van het autorijden.. En het gaat hier toch om routes naar plaatsen die je kent? Wat is het probleem dan?
Neem een plaats als het CBR. Ik ben daar tijdens m'n rijlessen toch wel een keer of 20 naar toe gereden. Die wordt vast als bekend verondersteld. Maar ik ken na 20x de route nog steeds niet. Hetzelfde geldt voor elke andere bekende plek. Althans, destijds. Tegenwoordig ben ik er minder belabberd in, maar dat heeft te maken met de ervaring die ik inmiddels heb opgedaan. En juist ervaring heeft iemand die af moet rijden nog maar amper.
__________________
Ik ga links want ik moet rechts. En we gaan nog niet naar huis.
Met citaat reageren
Oud 02-10-2007, 15:05
Verwijderd
Zo'n navigatiesysteem lijkt mij makkelijker, dat kondigt al ruim van te voren aan dat je af moet slaan en dan later nóg eens en dan weer later nóg eens. Met plaatje erbij. Een examinator zegt het maar één keer. je moet alleen zorgen dat je niet naar dat schermpje kijkt tenzij het echt nodig is, anders let je niet meer op de weg.
En op de borden rijden is niet zo moeilijk, dat doe ik ook soms tijdens rijles, dan word ik eerst naar de ring gedirigeerd en vanaf daar is het "rij maar naar Bedum" ofzo. Door de stad een route lijkt me wel een stuk moeilijker, maar ik weet niet of dat er ook bij zit.

Milieubewust rijgedrag zit er ook nu al bij in, dat is toch gewoon "het nieuwe rijden"? En gevaarherkenning moest altijd al natuurlijk.
Met citaat reageren
Ads door Google
Oud 02-10-2007, 18:22
TRA
Avatar van TRA
TRA is offline
Milieubewust rijden is een onderdeel van het nieuwe rijden.
__________________
"#25 maart 2005: Quiana is op De Kantine vervangen door PV"
Met citaat reageren
Oud 02-10-2007, 20:02
Hakuna
Avatar van Hakuna
Hakuna is offline
Citaat:
Milieubewust rijden is een onderdeel van het nieuwe rijden.

Dit is eigenlijk niks nieuws, het belangrijkste bij deze manier van rijden is gewoon rijden in de juiste versnellingen (lees toerentallen) Maar dat deed ik al jaren terug vanaf de eerste rijlessen.
Met citaat reageren
Oud 02-10-2007, 20:12
TRA
Avatar van TRA
TRA is offline
Nee, maar de aandacht daarvoor wel. Antwoord op de vraag van de poster boven mij.

Dat ritsen het meest effectief gaat op de manier die enkele jaren gepromoot werd, was daarvoor ook al het meest effectief.

Maar volgens mij is dit een andere discussie.
__________________
"#25 maart 2005: Quiana is op De Kantine vervangen door PV"
Met citaat reageren
Oud 03-10-2007, 12:29
Verwijderd
Ik zou niet eens weten hoe ik benzineverkwistend zou moeten rijden laat schakelen ofzo? Maar dan maakt de motor toch een enorme herrie, waarom zou iemand dat doen .
Met citaat reageren
Oud 03-10-2007, 12:49
Balance
Avatar van Balance
Balance is offline
Bij mijn lesauto was het gebruikelijk om pas boven de 100 en eigenlijk zelfs pas bij 120 naar z'n 5 te schakelen. Dan maak je dus onnodig hoge toeren in z'n 4. Tegenwoordig wordt er meer aandacht besteed aan dat je al vroeger naar z'n 5 kan schakelen. Het ligt alsnog wel aan de auto, maar bij mijn auto ga ik bij 80 al naar z'n 5 en 60 rij ik in z'n 4. Dat deed ik met de lesauto echt niet.
Oh en ik liet tijdens m'n examen ook m'n motor aanstaan terwijl ik voor de brug stond. Mijn examinator zei er toen al wat van, maar tegenwoordig zullen ze dat misschien veel zwaarder laten weten.
__________________
Ik ga links want ik moet rechts. En we gaan nog niet naar huis.
Met citaat reageren
Advertentie
Reageren

Topictools Zoek in deze topic
Zoek in deze topic:

Geavanceerd zoeken

Regels voor berichten
Je mag geen nieuwe topics starten
Je mag niet reageren op berichten
Je mag geen bijlagen versturen
Je mag niet je berichten bewerken

BB code is Aan
Smileys zijn Aan
[IMG]-code is Aan
HTML-code is Uit

Spring naar


Alle tijden zijn GMT +1. Het is nu 23:21.