Oud 17-01-2005, 19:41
Last_Mohican
Avatar van Last_Mohican
Last_Mohican is offline
Ff een verhaal van mij! let me knowe wat je ervan vindt (als je zin hebt om vijf pagina's te lezen natuurlijk!!)oh ja, enne vergeet de typefoutjes, sorry daarvoor, maar dit is een grofweg ruwe versie.

Terwijl ik zat te wachten, en het einde al in zicht was, besloot ik opeens op te staan, en kwam het eind alsnog niet in zicht. Ver van mij vandaan aan het eind van de gang,opende zich een deur en daar brandde een lampje. Uit dit lampje kwamen twee gestaltes schredend naar mij toe.

Opeens stopten een van beiden. Hij krabte aan zijn hoofd, en opende zijn hoofd om daaruit de irritatie te halen die hem aan het krabben had gezet. Eventjes bleef deze aan zijn vinger bijten, en met een achteloze beweging, smeet de gestalte de irritatie tegen de muur, waar het krijsend ten eind kwam.
Ze liepen verder, stap voor stap, zorgvuldig hun stappen kiezend.
In de lege gang waar ik in stond, bevond zich ook een telefooncel. Gelukkig voro de oude man die naast me aan het wachten was, was deze welkome verrassing een heuglijk feit. Tijdens het gesprek wat wij hadden, zei hij liever te bellen.
In de telefooncel staand, nam hij de hoorn op en toetste op de maat van de stappen van de gestaltes een nummer in.
Aan de andere lijn was vaag een vrouwenstem te horen, die hem vertelde dat er nog steeds geen verklaring voor was. Toch moest hij het weten. De waarschuwende piepejs maakten duidelijk dat zijn ingeworpen geld op was. Geergerd smeet hij de hoorn op de haak.
Voor mij, bleven de twee getsaltes staan en pakten een dossier tevoorschijn. Hij vroeg me de inhoud te controleren. Die klopte.
Ze namen het dossierschrift weer aan, nadat ik mijn handtekening had gezet. De deur aan het eind van de gang werd geopend, de man van de telefooncel, greep in zijn jaszak en haalde daar zijn mobiele telefoon uit: "Toch aardig dat ze me die hebben meegegeven"zei hij met een grijns.
NA de deur , bevond ik me in een wirwar van gangen, zuilen en kamers.
De gestaltes hadden me een ticket gegeven dat ik in de Green Room mocht gaan zitten, wachtend op het besluit dat er voor mij klaar lag. Terwijl ik in de drukte van de vele wachtruimtes en verschillende gates de pijltjes en wegwijsborden naar deze wachtruimte zocht, sprak een schoonmaker me aan of dit mijn eerste keer hier was. "?Zijn er dan ook die hier vaker komen dan een keer?"vroeg ik verontwaardigd. "Ja, alhoewel die dan nooit lang blijven en het vaak een foutje in de organisatie betreft". '- een foutje in de organisatie, zei U?- 'Ja, hier bestaat ook bureaucratie, wat had U gedacht?-"...

Eindelijk vond ik de Green Room. Het was in iserlijke houtgravures gesneden boven een deur, die van een niet definieerbaar gkas gemaakt was. Zacht duwend tegen de deur, maakte ik mijn entree in de Green Room, een zaal, gemaakt van verfijnd groen marmer, die oplichtte door de groene neonbuizen die door het complex heen liepen.
In de rijen groene banken zaten niet veel mensen. In de hoek was een bar te vinden, waar zich ook enkel gasten hadden geschaard pratend over een discussie of er eeuwig leven bestond.
Ik nam plaats in een van de groen banken en keek op naar het plafond, waarvan er in het dak een raam van glas-in-lood zat, met uiterst merkwaardige vormen. Een steward kwma op me afgelopen en vroeg of ik iets speciaals wenste. 'Doet u mij maar eentje van deze, wijzend naar het aanbod op de menukaart die op de groenbeklede tafel voor me stond.
Aan het eind van de kamer waren de loketten te zien waar ik me volgens de steward pas over een vijftal uren hoefde te melden. Hij gaf me het bonnetje, mijn nummer waarmee ik me moest legitimeren.'Wees er attent op dat u hem niet kwijtraakt of gestolen wordt, we hebben al verschillende keren meegemaakt dat mensen hier een tijd ronddwalen omdat ze geen uitweg hebben zonder deze bonnetjes', attendeerde de steward. 'Oh ja, op welke rekening kan ik u bestelling zetten of betaalt u contant?
'Verbaasd keek ik de man aan: Ís dat hier noodzakelijk?'Ik dacht dat het hier niet hoefde?.... - Tja, Bezuinigingen he, die hebben we hier ook, maar u kan korting krijgen als u zich lid maakte van onze organisatie. Als u dat doet krijgt u kroting op alle acties die hier lopen'. -Nee, bedankt zei ik.
Vijf uur later werd mijn naam omgeroepen.
Achter het loket zat een kleine man met grijs haar en een ambtenaar-look, die mij minachtend aankeek: Nummer 65.035? zie hij kortaf. Ik haalde het verfroomelde paiertje uit mijn jaszak en vouwde het open: 'Eh.. ja dat klopt'.
de man kuchte, maakte zijn wijsvinger nat en scheurde een vel van een groot note-bloc af en schofo het in mijn richting: "Dit papier in blokletters invullen".
Wat ik daarop deed en ik schoof het enkele ogenblikken later terug in zijn richting: "Achterkant" en schoof het weer terug. Ik vulde het weer in en gaf het hem weer: Ok, hier krijgt u een document voor een toegangsbewijs, welke u moet laten ondertekenen dor Hoofd Afdeling Nieuwkomers, welke zich rechts bevindt. Deze is vnadaag gesloten maar gaat morgen open om 8: 00 tot en met 11:00 's ochtends".
Ik pakte het vast en liep weg.

-
De avondkrant bevatte niet veel nieuws, voornamelijk het Katern, Nieuwe Immigranten vormde een groot deel van de krant. Maar goed, als andern ut had het wel dat het kon dienen als een soort rudimentaire deken, die de kou moest tegenhouden die in de Green Room aanwezig was.
Hij was niet de enige en dat zag hij. Honderden anderen nestelden zich op de fluweelgroene bankjes die verspreid stonden door de groene ruimte, met de immens hoge pilaren, de glasinloodramen erboven ondersteunend.
Langzaam maakte de realiteit plaats voor de tijd die ons brengt naar tijden waarin we heel graag ons zouden willen bevinden. Of juist niet.

-
Al wrijvend in mijn ogen, stond ik op. De schoonmaakdienst was langsgekomen en had de kranten van me afgehaald. Datgene waar ik ook wakker van werd. Ik keek om me heen, en de vele wachtenden lagen verspreid in de wachtruimte te slapen, wachtend op het loket dat open zou gaan.
Ik liep met gehaaste tred naar het loket. Dicht. verbaasd keek ik om, naar de klok die in het centrum van de Hal stond. 7:50. Nog tien minuten.
Het beste was om dan maar mijn toegangsbewijs te zoeken, die in mijn jas zat. daar had ik hem smen met mijn andere persoonlijke bezittingen opgeborgen.
Alleen er was geen toegangsbewijs... Overal zoekend, besefte ik dat hij uit mijn jaszak gevallen moest zijn en dat de schoonmaakdienst hem nu wel bij het oud vuil zou hebben geveegd.
Paniek laaide in me op. Ik herinnerde me opeens wat hij zei:"'Wees er attent op dat u hem niet kwijtraakt of gestolen wordt, we hebben al verschillende keren meegemaakt dat mensen hier een tijd ronddwalen omdat ze geen uitweg hebben zonder deze bonnetjes".
Instinctmatig liep ik naar de schoonmaakkar en vroeg hun of ze naar de inhoud konden kijken of het vemriste papiertje er misschien tussen lag. "Voor zulke verzoeken en andere vragen moet u zich melden bij het Hoofd Distirct Schoonmaak setcor 1a, welke u zal doorverwijzen naar HoofdSector Schoonmaak, welke geopend is tussen 11:00 en 13:00 driemaal in de week.Vandaag niet".
Mijn vingernagels drukkend in mijn handplamen van woede maakte i krechtsomkeert en zocht een oplossing.
Ronddwalend door de grote Green Room, bedacht ik tal van scenario's die er met me gebeuren konden, totdat ik die oude man zag zitten, zijn hoofd naar boven gericht en een monotoon gesnurk kwam uit zijn mond. Naast hem lag een toegangsbewijs, als een pagina-legger tussen de bladzijdes van een boek: Das Kapital, wat me bekend voorkwam....
Ik ging naast de oude meneer zitten, en in een korte reflex trok ik het papieren bewijs uit het boek en verving het door een erop gelijkend kaartje.
De oplossing voor mijn probleem was snel gevonden.
7:59:50. Nog tien seconden. Er stond nog niemand in de rij, op zo'n vroeg tijdstip.
Het rolluik ging krakend omhoog en het rimpelige gezicht van de man achter de balie kwam langzaam tevoorschijn.
De man met de witte haren kwam hem bekend voor. Het was de man die zo even op de bank zat, waar ik het kaartje van had ... geleend. "U kunt ook vragen om een kwitantie voor een nieuw toegangsbewijs."Het is goed dat ons misleidingsprogramma, onze bewakingscamera's 9a, 9b en 11a, (en hij wees om zich heen in de richtingen van de camera's), ons en onze gasten in de gaten houden dat zulke misverstanden niet meer voorkomen".
het gestolen bewijs van de man werd afgenomen en ik kreeg een voorlopig toegangsbewijs..
Wel pakte de man die het bordje 'Chef Immigratie afdeling4' op zijn borst had, een papier waar in hij mijn naam zocht. Achter mijn naam sotnden drie rode rondjes. Een daarvan vinkte hij aan.
Hij zag dat ik meekeek. Zijn geiirriteerde blik kruist de verbaasde van mij. ' Zoals u heeft kunnen zien, heeft u nog twee kansen. Verpest u die ook, dan zullen wij een concessie in overweging moeten nemen, begrijp dat goed.'
Werktuiglijk pakte ik mijn voorlopige toegangsbewijs, en liep weg. Maar wist neit waar ik heen moest.
Enkele minuten later liep ik weer terug naar de man, die ondertussen een blad had gepakt dat hij schuin hield om daarin de posters beter te kunnen bekijken.De ruiten warenn ogal beslagen, en het rolluik hing halfopen. Het was al duidelijk wat voor blad hij bekeek, toen duidelijk werd hoe lang hij naar de plaatjes keek. ' Kut' dacht ik, misschien stoor ik hem wel, maar toch klopte ik voorzichtig op het rolluik. 'Godverdomme, man gun mij ook eens mijn pleziertjes'zei de stem achter het rolluik.
De man met het grijze haar legde zijn blad opzij, dat vol met vlekken zat, en zei met een narrige stem met enige vermoediheid alsof hij zich zojuist erg ingespannen had; 'Wat moet jij nu weer!!!'.
- Sorry dat ik stoor, maar ehm.. waar moet ik inchecken, dat is mij niet verteld. EN, het staat ook nergens vermeld'.
Met veel geluidjes die bekend zijn van mensen die geirriteerd zijn, pakte hij een grote map van een plank achter hem, en zocht in de bestanden.
De geiiritieerde houding was deste opmerkelijker door de stilte, die alleen werd verbroken door zijn grommen en het omslaan van de bladzijdes. 'Hier moet je zijn' en hij weesi n het boek een code aan met een druiperige vinger.
'Waar?'
'HIER!' code1134A dat is sectie4 en laat me nu eens met rust!'
Eigenlijk wist ik nog niks, want waars sectie4a, maar goed dat ging ik hem neit vragen, want de man was kennelijk gestoord in zijn dagelijske bezigheid.
Een trilling ging door me heen toen ik enkele stappen van het loket, het rolgordijn erg hard hoorde dichtgaan.

-

Het was geluk hebben dat ik net buiten de Green Room een kaart vond, alhoewel later bleek dat dit een verouderde en onduidelijke versie was van een andere kaart die ik in een helder velrciht wit zijgangetje kon kopen voor elk willekeurig betaalmiddel. Weliswaar ontving de man liever Albanese dinars, en keek enigszins geergerd toen ik hem Europese Euro's aanbood.
-Zijn die niet goed geneog, meneer?, Het is anders een van de best lopende koersen en een van de betere ruilmiddelen, samen met de Amerikaanse dollar."
Nou en? Ik wil Albanese dinars.'
-'Waarom?'
Omdat ik Albanees ben/was.'
- Maar een Euro is tien keer zoveel waard'
'Waarde geldt hier toch niet, dat zou u moeten hebben meegekregen in de Green Room.'
- 'Waarom hecht u dan waarde aan die dinars? ....Ok zoek het ook uit, hier heb je het dubbele van wat je voor zo'n kaart vraagt, ok?"
En ik kreeg de kaart. Maar de kaart was niet zoals ik hem verwachtte. Zo gedetailleerd en zo gecompliceerd.
Met vel moeite vond ik de hoofdgang 12 die leidde naar compartiment 3, sectie 4-5 en 6.
Hier en dara lagen in slecht verlichten issen, mensen met zakken over zich heen , gehuld in oude vodden en eruitziend alsof ze het leven kwijt waren.In mijzelf lachte ik om die gedachte: "Het leven kwijtgeraakt. Wie heeft dat hier nog niet meegemaakt"?.
Op een gegeven moment werdde lange weg mij teveel. Profiterend van de mensen die van her naar der trokken had Het Bestuur overal eetgelegenehden en tijdelijke onderkomens in de zijmuren gebouwd, waar men voor belachelijke prijzen zich het aangename kon toevertrouwen.
Ik besloot in plaats daarvan maar bnet zoals een van de clochards in een nis te gaan zitten hangen, wachtend tot ik in slaap viel.
De ondergrodn veerde mee. En maakte geluid. Ik keek onder mijn voeten. Twee paar ogen.
-Hallo??"
je staat op me...'.
-Oh, pardon", en ik ging naast hem zitten. 'Ik dacht dat u de vloer was'zei ik enigszins beschaamd. Met een glimlach keek het figuur naar me, een vrouw, ja dat denken er wel meer, i kzit hier ook al zo lang".
-Ok. Hoe komt dat?" Vroeg ik aan de vrouw die er qua postuur erg jong uitzag, maar al een erg verweerd en oud gezicht had.
'och, ik ben mijn kaart kwijtgeraakt, en zlefs met diek aart had ik het al opgegeven'.
- U kon de weg niet ivnden, bedoelt u?'
-Precies, dus nu zit ik hier maar totdat ze me wegvegen'.
- Oh, doen ze dat dan?
'Ja elke maand wel eens. Dan word je gedeponeerd bij de Afdeling vermiste zaken.'
- ''Zaken' , maar dat gaat toch niet over mensen zoals wij?'
Oh , jawel hoor sinds dat het 'lichtje' uit is, is iedereen gelijk, en is iedereen hier lbijkbaar een nummer. Raak je op den duur vemrist, en kom jen iet voor dato aan op de plek wara je moet zijn, dan word je van diel ijst geschrapt en bij de Afdeling vemriste Zaken of Reserveafdeling geplaatst'.
- Klote. dat stond niet in de brochure'.
Nee, vind je het gek? Dan zouden er toch geen mensen meer komen?
'-Jawel, want dit is de enige optie.
Nee, volgens een paar van die lui hier zou het ook mogelijk zijn weer gewoon een retourtje te kopen met de vraag waar je dan uitkomt. In die retourtjes zijn ze erg laks. 'Je kan net zo goed egrens komen, wat je totaal niet kent'.
- Aha.
Daarna zei ze niks meer, en kreeg ze af en toe nog eens een panische aanval, waarbij het schuim ook op mij spatte.
Goed geslapen had ik niet, maar ik liep de dag daaarop verder.
En eindelijk zag ik een richtingsaanwijzer staan met daarop Sectie4a. Ik volgde het.

-

Ik kwma uit op een open terrein waar de lage muren opeens gigantisch omhoog weken en een flauwe blauwe waas onscherp aanwezig was.
Enorme hekken scheidden mij en duizenden anderen van Sectie4. Hier en daar hingen neorme portretten van onbekende figuren, althans voro mij onbekend.
En dacht ik ervan velrost te zijn, hier liepen ook bewapende agenten. rondom het open terrein sotnden veel winkels, allemaal met de magische woorden Tax Free erop geschreven. Zelfs de wonderbaarlijke gele M, was hier aanwezig en het restaurant dat erbij hoorde, stond overvol.
'Geen hamburgers vandaag dus'.
de bureaucraten bij de enorme drnaghekken, controlweeerden iedereen erg nauwkeurig. vanaf de ijzeren masten was een propagandistisch tekstje te horen en soms een gospelkoor.
De mannen in de obseravtietorens, die de kale steile muren, enige opfleuring gaven, keken agenten met strenge blik op ons, wachtenden neer. Zoeklichten vlogen over de met prikkeldraad bespannen muren.
Boven de poort stond 'Uwe eeuwigheid wacht achter deze poorten'. Bij het eind van de rij trok ik een nummer uit een automaat: 61.345 stond erop. Als dat lampje brandde zal ik wel zijn.
Ondertussen liep ik een café binnen, en bestelde een cappucino. Schoof aan bij een aantal mensen die een heftig gesprek voerden. '...waren er ook al drie neergeknald.'- Vind je het raar, zei een ander, denk je dat die ene gast nog steeds graag kruizen wil zien? Ik vroeg waar ze het overhadden. 'Oh, het hoofd Inspectie en Orde van deze Sectie, krijgt mensen die hem aanbidden en aankomen zetten met kruisjes, waar hij een enorme hekel aanheeft. Die laat hij dan ook allemaal afschieten, als het hem niet zint'.
-Aha, ok, ik ken hem wel,ik heb weleens van hem gehoord, maar hij gaat toch niet alleen over al die zaken hier?'
Neeneenee, er zijn er nog duizenden. Ook anderen die helemaal niet bekend zijn bij ons.'
Proostend op onze eeuwigheid, dronk ik de cappucino op, en liep naar buiten.
Net naast de gele M, stond ook een overheidssupermarkt. Iedereen moest tevreden gehouden worden.
-

- 61.345. knipperde het lampje boven het kantoor tussen de hekken. Ik liep naar voren en gaf mijn bewijzen aan een man in uniform. welke het doorgaf aan een ander, die het doorgaf aan een man met een uniform met meer ordonnanties en strepen.
Uw gegevens kloppen?
-Ja.
Ik zie dat u een overtreding heeft begaan?
- Ja dat klopt.
In sectie 4a onder leiding van onze commandant-korporaal , wijzend naar een plaatje van een man met een baard, en een ornamentje boven zijn hoofd, gelden andere wetten. Wij letten hier op alles. En zijn hier strenger dan in andere secties. Regel 1: Vluchten naar anderte secties is uitgesloten.Met toestemming mag . Daarvoor dient u schriftelijke bewijzen in te vullen. Hiervoor moet wel elke dag een scorepunt worden gehaald. Heeft u aan het eind van een maand meer dan 10 scorepunten dan mag u voor langere tijd ergens heen op verlof.Anders moet u bij terugkomst harder en meer doorwerken. Regel2: elke ochtend opstaan om 8:00 voor het ochtendritueel is iets wat wij van u velrangen Regel 3: ontbijt wordt geserveerd tussen 9 en 11. Verder nog vragen?
-Nee.
de poorten schoven traag open. En ik trad binnen. Binnen tot datgene waar altijd over werd gepraat. Wat altijd een levensvraag was. Ik trad binnen tot het eeuwige leven.


dat is ff een verhaal van mij.
__________________
maybe we are LOST HEROES
Met citaat reageren
Advertentie
Oud 17-01-2005, 20:06
Verwijderd
Je typ- en taalgruwelijkheden werden me na twee alinea's te veel. Lees voortaan je verhaal kritisch na voor je het post.
Met citaat reageren
Oud 17-01-2005, 20:18
niam
Avatar van niam
niam is offline
Blaat.
__________________
Emoties, grootse Emoties!
Met citaat reageren
Oud 17-01-2005, 20:20
duivelaartje
Avatar van duivelaartje
duivelaartje is offline
Spel-lings-con-tro-le.
Met citaat reageren
Oud 17-01-2005, 20:31
Verwijderd
Citaat:
duivelaartje schreef op 17-01-2005 @ 21:20 :
Spel-lings-con-tro-le.
Werkte die maar.
Met citaat reageren
Oud 18-01-2005, 07:16
I C U
Avatar van I C U
I C U is offline
Ik heb maar een paar alinea's gelezen, maar toch ff wat puntjes kritiek:
A) door je vele fouten in de eerste zinnen al is het nogal rot lezen en word je niet echt gestimuleerd om verder te lezen.
B) Veel zinnen lopen rot, wat het lezen ook al niet bevorderd.
C) Je gebruikt naar mijn idee verschillende soorten schrijfstijlen. Maak een keuze.
D) Je woordkeus is ook niet geweldig, maar waarschijnlijk is dat een uitvloeisel van punt C.

Over de inhoud: ik kan niet zeggen dat ik wat ik las boeiend vond. Kon er maar weinig van maken.
TIP: lees het nog eens door, verbeter de spelfouten en bekijk welke zinnen lopen en welke niet.
__________________
Ik ben ook maar een product van mijn opvoeding.
Met citaat reageren
Oud 18-01-2005, 14:44
Last_Mohican
Avatar van Last_Mohican
Last_Mohican is offline
Meeen wat suckt t om meningen te vragen op scholieren.com. Alleen maar letten op kleine onbelangrijke details en niet op het grote geheel. Man, get a life!
En nee, ik kies geen schrijfstijl uit de zogenaamde schrijfstijlen diei k gebruik, wnat dit is mijn schrijfstijl. ok, nog iets zinnigs verder ????
__________________
maybe we are LOST HEROES
Met citaat reageren
Oud 18-01-2005, 15:47
niam
Avatar van niam
niam is offline
Nee. Post eerst maar een fatsoenlijk verhaal.
__________________
Emoties, grootse Emoties!
Met citaat reageren
Oud 18-01-2005, 15:54
I C U
Avatar van I C U
I C U is offline
Hé, als jij hier een verhaal post, dan verwacht je blijkbaar een mening. Die krijg je. Niets persoonlijks
__________________
Ik ben ook maar een product van mijn opvoeding.
Met citaat reageren
Oud 18-01-2005, 20:23
Roosje
Avatar van Roosje
Roosje is offline
Hm, als je nou een verhaal hebt vol spellingsfouten, niet lekker lopende zinnen en herhalingen van woorden, dan is dat toch het grote geheel?
__________________
Veel lopen, langzaam water drinken.
Met citaat reageren
Oud 20-01-2005, 18:45
Last_Mohican
Avatar van Last_Mohican
Last_Mohican is offline
1. t is ook geen fatsoenlijk verhaal, t is een goed verhaal. dat weet ik gewoon , anders zou ik m niet hebben gepost. en daarnaast zeggen thousands of others hetzelfde.
2. Nja, ik verwacht een mening, daar heb je helemaal gelijk in. Maar dit zijn dan ook geen meningen, tenminste zo zie ik t niet.
3. Het grote geheel. Muhahaha, niet goedlopende zinnen, ze lopen supergoed. Maar goed leg dat maar eens uit aan iemand zoals jij. spellingsfouten, muhahaha;
tja, dit heten typefouten, roosieh. Dat komt omdat ik te lui ben om gelijk uit mijn GROFFE versies de typefouten eruit te halen.

als jullie wat literairder waren ingesteld snapten jullie het conceptuele denken van het schrijven tenminste. Niet dat simpele: Ik liep door het bos. Ik stopte , en oh wat zag ik daar?? wat was het>? een vleermuis, een auto, nee het was maar een gedachtespinsel, idee, dat is voor kleuters.
__________________
maybe we are LOST HEROES

Laatst gewijzigd op 20-01-2005 om 18:48.
Met citaat reageren
Oud 20-01-2005, 19:10
Roosje
Avatar van Roosje
Roosje is offline
1. Wie zijn die thousands of others, als ik vragen mag? Ik bedoel, als ik iets aan mijn vriendinnen laat lezen, zeggen zij ook dat het super is, terwijl ik weet dat het niet zo is.
2. Nee, ik wel, dus, ja.
3. Ach, tja, sorry, ik maakte even een foutje. Maar ok, je haalde eruit dat ik typefouten bedoelde, dus zo groot kan het probleem niet zijn.
Citaat:
Ze liepen verder, stap voor stap, zorgvuldig hun stappen kiezend.
1 der woordherhalingen (omdat mijn accenten het niet doen, zal ik even het cijfer gebruiken...).
Citaat:
Geergerd smeet hij de hoorn op de haak.
Ho, stop, ik vind dit eigenlijk wel een spelfout! Er mist een trema...
Citaat:
Wat ik daarop deed en ik schoof het enkele ogenblikken later terug in zijn richting: "Achterkant" en schoof het weer terug.
Ja, natuurlijk, die zin loopt prima...

Ach ja, ik ga niet alles eruit halen.

O, enne, groffe, ik neem aan dat dat grove moet zijn?
__________________
Veel lopen, langzaam water drinken.
Met citaat reageren
Oud 20-01-2005, 19:17
niam
Avatar van niam
niam is offline
Zucht. Wat een onwetende kneus ben jij.

Citaat:
als jullie wat literairder waren ingesteld snapten jullie het conceptuele denken van het schrijven tenminste.
Als jij wat literairderder ingesteld zou zijn, dan zou je geen clichématig, onboeiend, tergend slecht lopend verhaal schrijven, dunkt mij.


Kom gewoon eerst met een strak, origineel verhaal zonder spel / typefouten ( als je al niet eens de moeite wilt nemen om je verhaal ontcijferbaar te maken alvorens het te plaatsen, dan zegt mij dat al genoeg ).

Dan heb je pas recht van spreken.

Wees nu maar stil.

niam ]
__________________
Emoties, grootse Emoties!
Met citaat reageren
Oud 20-01-2005, 20:35
I C U
Avatar van I C U
I C U is offline
BLAAT!

Ga je de volgende keer ook huilen?
__________________
Ik ben ook maar een product van mijn opvoeding.
Met citaat reageren
Oud 20-01-2005, 20:38
Roosje
Avatar van Roosje
Roosje is offline
Citaat:
I C U schreef op 20-01-2005 @ 21:35 :
BLAAT!

Ga je de volgende keer ook huilen?
Ja, doen!
__________________
Veel lopen, langzaam water drinken.
Met citaat reageren
Oud 22-01-2005, 08:21
Last_Mohican
Avatar van Last_Mohican
Last_Mohican is offline
Citaat:
Roosieh schreef op 20-01-2005 @ 20:10 :
1. Wie zijn die thousands of others, als ik vragen mag? Ik bedoel, als ik iets aan mijn vriendinnen laat lezen, zeggen zij ook dat het super is, terwijl ik weet dat het niet zo is.
2. Nee, ik wel, dus, ja.
3. Ach, tja, sorry, ik maakte even een foutje. Maar ok, je haalde eruit dat ik typefouten bedoelde, dus zo groot kan het probleem niet zijn.

1 der woordherhalingen (omdat mijn accenten het niet doen, zal ik even het cijfer gebruiken...).

Ho, stop, ik vind dit eigenlijk wel een spelfout! Er mist een trema...

Ja, natuurlijk, die zin loopt prima...

Ach ja, ik ga niet alles eruit halen.

O, enne, groffe, ik neem aan dat dat grove moet zijn?
|Die thousands of others, zijn mensen die dit verhaal ook gleezen hebben (en andere verhalen vanmij) bij een lezing over het schrijven van korte verhalen, zijn idd ook vrienden (die mij niet voorliegen ) familieleden, leraren,en ach mensen die zeer serieus te nemen zijn.
Btw als jouw vrienden je niet eens de waarheid vertellen, wat zijn dat dan voor nepvrienden?
2. je reactie op punt twee is ook al erg diepgaand , uhu.
3. Ok een der woordherhalingen. Iets mis mee?? Genoeg schrijvers gebruiken woordherhalingen. (John Updike,, Paulo Coelho, bv. om er maar ns twee te noemen).
Daarnaast : volgens mij is het geoorloofd experimenteel te schrijven, vroeger schreef ik ookvolgens de wetten en regeltjes, maar als je daar plots van afwijkt is dat een misverstand. Je bent gewoon te traditioneel en het is gewoon zo dat je geen houvast moet hebben aan een schrijfstijl.
Ik plaats nooit trema's> typeluiheid in de groffe versie. (die is reeds al aangepast).
En nee t is groffe, want t is inhoudelijk precies hetzelfde. Althans het duidt beiden op schetsmatig.
(Omg. ik zie je nu al de betekenis opzoeken om je ongelijk te tonen, de scholieren.com traditie blijkbaar )

Ik een onwetende kneus?
Wie is hier nou de noob, die dictatoriaal bepaalt dat ik stil moet zijn?Maar goed ik moet niet beledigned worden, anders ga ik me net zo laag gedragen als jou. Persoonlijke blediging komt vaak voort uit reacties waarin een iemand niet meer weet wat hij moet zeggen. Dat geldt denk ik ook voor jou.
Ok het zegt jou misschien genoeg, maar wie ben jij dat ik daar mij zorgen om ga maken? precies: niemand.

Of ik ga huilen. Ja joh, altijd! huilen van het lachen, als ik de reacties hierop lees.
__________________
maybe we are LOST HEROES

Laatst gewijzigd op 22-01-2005 om 09:07.
Met citaat reageren
Oud 22-01-2005, 11:59
lukas15
Avatar van lukas15
lukas15 is offline
Citaat:
N4Poleon schreef op 22-01-2005 @ 09:21 :
|Die thousands of others, zijn mensen die dit verhaal ook gleezen hebben (en andere verhalen vanmij) bij een lezing over het schrijven van korte verhalen, zijn idd ook vrienden (die mij niet voorliegen ) familieleden, leraren,en ach mensen die zeer serieus te nemen zijn.
Btw als jouw vrienden je niet eens de waarheid vertellen, wat zijn dat dan voor nepvrienden?
2. je reactie op punt twee is ook al erg diepgaand , uhu.
3. Ok een der woordherhalingen. Iets mis mee?? Genoeg schrijvers gebruiken woordherhalingen. (John Updike,, Paulo Coelho, bv. om er maar ns twee te noemen).
Daarnaast : volgens mij is het geoorloofd experimenteel te schrijven, vroeger schreef ik ookvolgens de wetten en regeltjes, maar als je daar plots van afwijkt is dat een misverstand. Je bent gewoon te traditioneel en het is gewoon zo dat je geen houvast moet hebben aan een schrijfstijl.
Ik plaats nooit trema's> typeluiheid in de groffe versie. (die is reeds al aangepast).
En nee t is groffe, want t is inhoudelijk precies hetzelfde. Althans het duidt beiden op schetsmatig.
(Omg. ik zie je nu al de betekenis opzoeken om je ongelijk te tonen, de scholieren.com traditie blijkbaar )

Ik een onwetende kneus?
Wie is hier nou de noob, die dictatoriaal bepaalt dat ik stil moet zijn?Maar goed ik moet niet beledigned worden, anders ga ik me net zo laag gedragen als jou. Persoonlijke blediging komt vaak voort uit reacties waarin een iemand niet meer weet wat hij moet zeggen. Dat geldt denk ik ook voor jou.
Ok het zegt jou misschien genoeg, maar wie ben jij dat ik daar mij zorgen om ga maken? precies: niemand.

Of ik ga huilen. Ja joh, altijd! huilen van het lachen, als ik de reacties hierop lees.
Wat ga jij ontzettend zielig om met kritiek. Als je dat niet kunt dat zul je het nooit gaan maken met je prachtige verhalen.
Met citaat reageren
Oud 22-01-2005, 12:05
I C U
Avatar van I C U
I C U is offline
Zo, dan hebben we dat ook weer gehad! *gooit strijdbijl weg* Dit is namelijk zinloos
__________________
Ik ben ook maar een product van mijn opvoeding.
Met citaat reageren
Ads door Google
Oud 22-01-2005, 14:52
Roosje
Avatar van Roosje
Roosje is offline
Citaat:
I C U schreef op 22-01-2005 @ 13:05 :
Zo, dan hebben we dat ook weer gehad! *gooit strijdbijl weg* Dit is namelijk zinloos
__________________
Veel lopen, langzaam water drinken.
Met citaat reageren
Oud 22-01-2005, 15:13
duivelaartje
Avatar van duivelaartje
duivelaartje is offline
Ahw, kan je het niet hebben dat we je verhaaltje niet zo goed vinden? Doe liever iets met dat commentaar dan het te negeren. Want ik kan je verzekeren dat je aan al die punten die hier zijn genoemd stevig moet werken. Zeggen dat je te lui was om de spelfouten eruit te halen vind ik een zeer slap excuus. Een beetje schrijver leest zijn of haar verhaal minstens een keer door en dan haal je het gros van de fouten er al uit.

Herhalingen zijn zeker storend. Soms kan je herhalingen gebruiken, maar dan moet het duidelijk zijn dat je ze 'expres' gebruikt. Over het algemeen is het verstandiger synoniemen te zoeken of een andere zinsbouw te gebruiken.
Alle schrijvers gebruiken woordherhalingen, uhuh... Maar op de goede manier. Als je nog niet vaak schrijft en nog niet echt een goed verhaal kan produceren is het een beetje dom schrijfstijlen van andere schrijvers te kopieren. Leuk dat je ze goed vindt en ook zo als hun wil schrijven, maar je kan beter je eigen stijl ontwikkelen. (Dat doe je dus niet door allerlei verschillende stijlen in een verhaal te gebruiken. Dat komt rommelig over.)

Citaat:
Terwijl ik zat te wachten, en het einde al in zicht was, besloot ik opeens op te staan, en kwam het eind alsnog niet in zicht. Ver van mij vandaan aan het eind van de gang,opende zich een deur en daar brandde een lampje. Uit dit lampje kwamen twee gestaltes schredend naar mij toe.
Het begin vind ik al niet goed. Je eerste zin is al 'fout'. Hij is saai en daar heb je het al, woordherhalingen.
OMG, brandde daar een lampje? Niet boeiend dus. Probeer het wat interessanter te brengen.

Citaat:
Opeens stopten een van beiden. Hij krabte aan zijn hoofd, en opende zijn hoofd om daaruit de irritatie te halen die hem aan het krabben had gezet. Eventjes bleef deze aan zijn vinger bijten, en met een achteloze beweging, smeet de gestalte de irritatie tegen de muur, waar het krijsend ten eind kwam.
Opeens haalt een gestalte iets uit zijn hoofd. Zonder aanleiden. Er is nog niet eens over aliens of wat gesproken.
"krijsend ten eind kwam" Dat bestaat niet eens.

Nou, ik ga niet heel je verhaal verbeteren. Is me wat teveel werk. Let heel goed op je zinsbouw, herhalingen, taalfouten en hoe interessant je verhaal is. Het is nogal saai en niet spannend.

Maar goed, dit commentaar zal je ook weer beschouwen als gezeik.
Met citaat reageren
Oud 22-01-2005, 15:35
.boris
Avatar van .boris
.boris is offline
Ik heb het niet helemaal gelezen en dat ga ik na de reacties wel gelezen te hebben ook niet meer doen.
De spellingsfouten zijn zwaar irritant, en het grootste deel van de zinnen loopt enorm slecht.
In het stukje dat ik heb gelezen zitten een paar leuke elementen, maar die zijn oninteressant vertaald in 'literatuur'.
De irritatie bijvoorbeeld, had leuk kunnen worden, maar is te 'onliterair' omschreven. Naar mijn idee kan je woorden als 'lampje' beter vermijden en verplaatsen voor, bijvoorbeeld, 'licht'
Wat je spellingsvouten betreft is het riritatne ana juo spellignsfoutne niet dat je woordenboek spelling kut is, maar dat je typvermogen richting zuigen gaat.
Ik vind het verhaal dus duidelijk enorm slecht geschreven, want het had wel leuk kunnen zijn.
ik ga het verhaal niet verder lezen, want ik verwacht niet dat er iets veranderd als jij, zoals je zelf aangaf, dezelfde stijl door het hele verhaal hebt toegepast.
en ik ga mijn post niet afsluiten met een indekking tegen jou.
__________________
doe maar wiebelen
Met citaat reageren
Oud 22-01-2005, 21:35
Roosje
Avatar van Roosje
Roosje is offline
Citaat:
.boris schreef op 22-01-2005 @ 16:35 :
en ik ga mijn post niet afsluiten met een indekking tegen jou.
Ik vind dit wel een soort van indekking.
__________________
Veel lopen, langzaam water drinken.
Met citaat reageren
Oud 22-01-2005, 22:34
Last_Mohican
Avatar van Last_Mohican
Last_Mohican is offline
njaaa jullie zien t als een strijd, ik niet, en ach, dat jullie dneken dat ik t niet kan hebben, ok, ik laat jullie wel in die waan, dan zijn jullie blij.
Maar goed, aangezien de doorsnee figuur het hiern iet ok vind dat ik n groffe versie plaats, die ik die avond ff had afgetypt en wilde plaatsen om een reactie te weten te komen, is blijkbaar een ultiem fout . Maar goed ik hoor me hier niet te excuseren .
Niemand eigenlijk.
Maar als degen die dit verhaal zo saai en voorspelbaar vinden en de dingen niet voor relevantie vatbaar vind, dan is dat toch leuk voor je, maar ik heb niks aan zulke kritiek, omdat tinhoudelijk nergens over gaat, want t is nog steeds een mening en geen FEIT, ok?. waarmee ik wil zeggen dat het jouw mening is, en jouw mening gaat niet door voor een feit, dat kan het nooit, als je mijn uitgangspunt vat.
Maar goed, ik weet dat t een goed verhaal is, en jullie weten dat jullie ivnden dat het niet zo is. Waar hebben we het dan nog over?
__________________
maybe we are LOST HEROES
Met citaat reageren
Oud 22-01-2005, 23:10
Reynaert
Avatar van Reynaert
Reynaert is offline
Wat ben jij een verschrikkelijk vervelende vent.
Met citaat reageren
Oud 22-01-2005, 23:25
Last_Mohican
Avatar van Last_Mohican
Last_Mohican is offline
insgelijks.
__________________
maybe we are LOST HEROES
Met citaat reageren
Advertentie
Oud 22-01-2005, 23:59
lukas15
Avatar van lukas15
lukas15 is offline
Citaat:
N4Poleon schreef op 23-01-2005 @ 00:25 :
insgelijks.
Word wakker Harry Mulisch II, je gaat het echt niet maken.
Met citaat reageren
Oud 23-01-2005, 00:27
niam
Avatar van niam
niam is offline
Mijn laatste opmerking die ik in dit topic zal plaatsen, en waarmee ik tevens mijn mening over het verhaal en de auteur zal samenvatten:

Blaat.
__________________
Emoties, grootse Emoties!
Met citaat reageren
Oud 23-01-2005, 03:30
.boris
Avatar van .boris
.boris is offline
ik sluit me volledig bij niam aan.

Blaat.
__________________
doe maar wiebelen
Met citaat reageren
Oud 23-01-2005, 11:00
I C U
Avatar van I C U
I C U is offline
Herhaling: Blaat.
__________________
Ik ben ook maar een product van mijn opvoeding.
Met citaat reageren
Oud 23-01-2005, 13:08
duivelaartje
Avatar van duivelaartje
duivelaartje is offline
Citaat:
N4Poleon schreef op 22-01-2005 @ 23:34 :
njaaa jullie zien t als een strijd, ik niet, en ach, dat jullie dneken dat ik t niet kan hebben, ok, ik laat jullie wel in die waan, dan zijn jullie blij.
Maar goed, aangezien de doorsnee figuur het hiern iet ok vind dat ik n groffe versie plaats, die ik die avond ff had afgetypt en wilde plaatsen om een reactie te weten te komen, is blijkbaar een ultiem fout . Maar goed ik hoor me hier niet te excuseren .
Niemand eigenlijk.
Maar als degen die dit verhaal zo saai en voorspelbaar vinden en de dingen niet voor relevantie vatbaar vind, dan is dat toch leuk voor je, maar ik heb niks aan zulke kritiek, omdat tinhoudelijk nergens over gaat, want t is nog steeds een mening en geen FEIT, ok?. waarmee ik wil zeggen dat het jouw mening is, en jouw mening gaat niet door voor een feit, dat kan het nooit, als je mijn uitgangspunt vat.
Maar goed, ik weet dat t een goed verhaal is, en jullie weten dat jullie ivnden dat het niet zo is. Waar hebben we het dan nog over?
Wat ben jij een arrogante .... (*pieep*) Weet je van jezelf dat dit een goed verhaal is? Ik weet niet op welke aarde jij leeft, maar niet op de mijne.
Met citaat reageren
Oud 23-01-2005, 13:43
MULTIPLY
MULTIPLY is offline
Citaat:
I C U schreef op 22-01-2005 @ 13:05 :
Zo, dan hebben we dat ook weer gehad! *gooit strijdbijl weg* Dit is namelijk zinloos
idd mee eens, tamelijk onzinnig wat hier gebeurd hoor, maar idd, titels bedenken zijn moeilijk he ??
Met citaat reageren
Oud 23-01-2005, 20:04
Roosje
Avatar van Roosje
Roosje is offline
Citaat:
duivelaartje schreef op 23-01-2005 @ 14:08 :
Wat ben jij een arrogante .... (*pieep*) Weet je van jezelf dat dit een goed verhaal is? Ik weet niet op welke aarde jij leeft, maar niet op de mijne.
Citaat:
I C U schreef op 23-01-2005 @ 12:00 :
Herhaling: Blaat.
__________________
Veel lopen, langzaam water drinken.
Met citaat reageren
Oud 23-01-2005, 20:13
Burat
Burat is offline
reactie op het verhaal van n4poleon.

Ik vind je verhaal idd net als de rest een beetje rommelig en het verhaallijn loopt ook niet super maar, het idee achter het verhaal vind ik wel leuk.(maar het is immers een ruwe schets)
Alleen de storry die jij wilt vertellen komt niet goed tot uiting doordat de rode draad in het verhaal gewoon niet echt klopt(net als een draaiboek van een film).
verder denk ik dat je te veel details geeft over hoe de omgeving is in jouw verhaal en dat het daardoor saai word.
mischien kan je wat humoristiser schrijven zoals in dat stuk met die M en de overheidssupermarkt."dat bevalt me wel'.

maar de fantasie in jouw verhaal vind ik Superrrrrrrr

owhja en die mensen die lopen te biggellen over de spelling en verloop van de zinnen kunnen echt niet lezen. het is namelijk een snel en ruw geschreven verhaal zoals n4poleon in de eerste alinea schreef.

het stomste vind ik dat veel mensen in hun reactie bijna alleen maar de constateringen van de gene voor hen overnemen. mbt spelfouten en zinsopbouw.
komop zeg iedereen ziet toch die spelfouten staan, en toch zegt steeds iedereen weer; 'heeuy er staaan spelfouten in".

als jij dus bij die groep hoord die net als alle anderen spelfouten constateerden maar de eerste alinea (ruwe schets) over het hoofd zag.: 'aplausje voor je zelf"!!!!!

n4poleon, ik hoop dat je mijn kritiek wel waardeerd

>spel, en gramaticafouten voorbehouden< hahahaaaa
__________________
soV13
Met citaat reageren
Oud 23-01-2005, 20:19
duivelaartje
Avatar van duivelaartje
duivelaartje is offline
Haha.
Met citaat reageren
Oud 23-01-2005, 20:20
I C U
Avatar van I C U
I C U is offline
Leuk grapje.
__________________
Ik ben ook maar een product van mijn opvoeding.
Met citaat reageren
Oud 23-01-2005, 20:33
DarkFeathers
Avatar van DarkFeathers
DarkFeathers is offline
Citaat:
N4Poleon schreef op 22-01-2005 @ 09:21 :
[...]Maar goed ik moet niet beledigned worden, anders ga ik me net zo laag gedragen als jou . [...]
Het is als jij. Of was deze reactie ook een ruwe schets?
Met citaat reageren
Ads door Google
Oud 23-01-2005, 20:33
I C U
Avatar van I C U
I C U is offline
Citaat:
DarkFeathers schreef op 23-01-2005 @ 21:33 :
Het is als jij. Of was deze reactie ook een ruwe schets?
Autsj, onder de gordel!
__________________
Ik ben ook maar een product van mijn opvoeding.
Met citaat reageren
Oud 23-01-2005, 20:35
duivelaartje
Avatar van duivelaartje
duivelaartje is offline
Citaat:
DarkFeathers schreef op 23-01-2005 @ 21:33 :
Het is als jij. Of was deze reactie ook een ruwe schets?
In de roos!
Met citaat reageren
Oud 24-01-2005, 08:21
Burat
Burat is offline
Het is als jij. Of was deze reactie ook een ruwe schets?

alsnog ff goed lezen volgende keer: >spel, en gramatica fouten voorbehouden< hahaha

gewoon als grapje hor, ben nooit een ster in taal geweest.
__________________
soV13
Met citaat reageren
Oud 24-01-2005, 08:44
lukas15
Avatar van lukas15
lukas15 is offline
HAHA

IK WEET ZEKER (100%) DAT BURAT M GEWOON NAPOLEON IS
FORUMMERS...DAT KAN NIET ANDERS

HAHA, wat is die N4poleon toch een loser
Met citaat reageren
Oud 24-01-2005, 12:23
Last_Mohican
Avatar van Last_Mohican
Last_Mohican is offline
nou dat is dan leuk voor je lukas ( wat een naam ook), maar da nzit je er 100% naast, want ik ben Burat niet. Zo kansloos als jij schijnbaar bent , ben ik niet. En de fout 'als jij' heb ik nog nooit gemaakt (check mijn berichten).
Het is blijkbaar niet aanvaardbaar dat iemand er al met al psotief tegenover staat als de hele groep dat niet doet. Nee, dat kan dan niet. Dan moet ik het wel zijn, gosh! dan vraag ik me af waarom noem je jezelf eigenlijk geen loser???
Want waar haal je het voorrecht vandaan ,om mij voor een blijkbaar ononderzochte reden en helemaal niet ingaand op de inhoud, mij uit te schelden. Ami panpan en fuck off met je zielige complotgedachtes.
Je zit er echt naast.
__________________
maybe we are LOST HEROES

Laatst gewijzigd op 24-01-2005 om 12:32.
Met citaat reageren
Oud 24-01-2005, 12:53
Reynaert
Avatar van Reynaert
Reynaert is offline
Burat

Lid sinds: 23-01-2005
Aantal posts: 2 (2 posts per dag)
Thread: Verhaal: Enkele reis. Go to first new post
Thread: Verhaal: Enkele reis. Go to first new post
Laatste post: 24-01-2005 09:21

Een forumbaas zou natuurlijk de IP's na kunnen kijken, maar dit zaakje stinkt sowieso. Zelfs als jij het niet bent, moeten wij dan de mening van iemand die sinds gisteren geregistreerd is en alleen in jouw topic berichten heeft geplaatst serieus nemen?
Met citaat reageren
Oud 24-01-2005, 12:59
niam
Avatar van niam
niam is offline
N4P,

Zou je je reacties misschien iets literairder kunnen maken?

Je barbaarse zinsopbouw is nogal storend.


Kan er geen driedubbel slot op dit topic? Nu is het ook zo zielig voor die arme knaap.

niam ]
__________________
Emoties, grootse Emoties!
Met citaat reageren
Oud 24-01-2005, 13:37
Roosje
Avatar van Roosje
Roosje is offline
Hoe ontzettend grappig... Beste N4poleon, zoek nog even die post van je, die je hebt geplaatst op 22-01-2005 @ 9:21...

En wat staat daar? Iets dat deze:

Citaat:
nou dat is dan leuk voor je lukas ( wat een naam ook), maar da nzit je er 100% naast, want ik ben Burat niet. Zo kansloos als jij schijnbaar bent , ben ik niet. En de fout 'als jij' heb ik nog nooit gemaakt (check mijn berichten).
post van je behoorlijk tegenspreekt. Tada tadaaaaa!

Hoezo zou "Burat" zich anders aangesproken voelen als iemand tegen jou zegt dat je een fout hebt gemaakt?
__________________
Veel lopen, langzaam water drinken.
Met citaat reageren
Oud 24-01-2005, 13:52
Zut Alors!
Avatar van Zut Alors!
Zut Alors! is offline
Beste N4Poleon,

Ik heb je verhaal gelezen, van voor tot achter, waarschijnlijk niet als enige. Waarschijnlijk ook niet als enige ben ik vol hoop begonnen aan het bekritiseren van jou tekst, zorgvuldig klachten over spellings- en grammaticafouten ontwijkend, om maar niet van jou de simpele kritiek te krijgen dat ik niet verder kijk dan de rest. Maar net als waarschijnlijk vele anderen heb ik mijn vruchteloze pogingen gestaakt, omdat het naar mijns- en andermans-inziens, toch een hopeloze onderneming zal zijn. Mocht ik tegen jou zeggen dat je verhaal zo goed als totaal onsamenhangend is, zal ik slechts te horen krijgen 'dat ik dat verkeerd zie.' Mocht ik beginnen over de vele niets-toevoegende mislukte grappen, of zelfs de vele niets-toevoegende niet-grappen, zal jij daar ook geen oor voor hebben. Jij hebt namelijk nergens oor voor. Het enige wat jij doet, is in de aanval gaan tegen anderen. Bij het lezen van jou eerste paar reacties schoot mij het spreekwoord te binnen:
"Wel de splinter in het oog van een ander zien, maar niet de balk in zijn eigen oog."
Ik ben diep teleurgesteld in jou vermogen om te gaan met kritiek, en nog dieper in jou trieste opmerkingen. Het zou me zelfs niets verbazen dat je hiermee de toorn van de forumbazen over je heen zou krijgen. Ik zie in jou reacties niets dan flames. Wat er bij mij gebeurt als ik dit lees, is dat ik jou in een hokje begin te plaatsen. Nu heb ik hier persoonlijk een hekel aan, maar af en toe speelt de gewoonte van het veroordelen weer toe. En eerlijk gezegd kan ik geen reden vinden om jou buiten dat hokje te plaatsen. Als ik jou was zou ik deze wanhopige pogingen tot erkenning staken, en toegeven dat je verhaal gewoon niet van hoogstaande kwaliteit is. Geef toe dat je het in een kwartiertje hebt geschreven, dat je gewoon over je toetsen bent geraasd zonder echt na te denken over het verhaal. Geef toe dat dit slechts de stapel van ideeen was, die middels een simpel nietje tot boek is gestempeld.
Een goed schrijver is in staat zijn fouten te erkennen, en voor mij pas jij dus niet in dat hokje.

m.v.g.


Zut Alors.
__________________
Recht voor je raapje!

Laatst gewijzigd op 24-01-2005 om 13:55.
Met citaat reageren
Oud 24-01-2005, 13:53
lukas15
Avatar van lukas15
lukas15 is offline
Citaat:
N4Poleon schreef op 24-01-2005 @ 13:23 :
nou dat is dan leuk voor je lukas ( wat een naam ook), maar da nzit je er 100% naast, want ik ben Burat niet. Zo kansloos als jij schijnbaar bent , ben ik niet. En de fout 'als jij' heb ik nog nooit gemaakt (check mijn berichten).
Het is blijkbaar niet aanvaardbaar dat iemand er al met al psotief tegenover staat als de hele groep dat niet doet. Nee, dat kan dan niet. Dan moet ik het wel zijn, gosh! dan vraag ik me af waarom noem je jezelf eigenlijk geen loser???
Want waar haal je het voorrecht vandaan ,om mij voor een blijkbaar ononderzochte reden en helemaal niet ingaand op de inhoud, mij uit te schelden. Ami panpan en fuck off met je zielige complotgedachtes.
Je zit er echt naast.
Het is echt zielig dat je omdat je alleen maar negatieve reacties op je verhaal krijgt zelf een nieuw lidmaatschap aanmaakt om jezelf vervolgens een schouderklopje te geven.

Waarom reageer je trouwens zo ontzettend agressief op mijn beschuldiging. Als jij Burat niet bent zou je zo'n reactie echt niet geven.
Met citaat reageren
Oud 24-01-2005, 15:04
Burat
Burat is offline
whoho

ff voor lukas

ik weet dat er een leegte in mij is maar, dat ik nog een hele andere persoon ben die 2 jaar ouder is dan mij had ik zelf niet kunnen bedenken. daarmee is voor mij het begrip degefu wel voledig verklaart.
ik kan je voor zover ik weet melden dat jij er 100% naast zit dat ik n4p ben. (en ik heb geen gespleten persoonlijkheid)
en wat zou ik er aan hebben om me zelf een goed reactie te geven als ik N4poleon was.(geeft je dat een goed gevoelofzo?. men zet toch zijn/haar werk op dit forum om er reacties van anderen over te krijgen?)

en ja ik heb me oook pas gister aangemeld als lid. en ik vind het nouw eenmaal leuk om kromme dingen recht te lullen.en ook van iets wat mischien niet goed oogt omdat de schrijftechnieken niet echt goed zijntoegepast zoals spelling, gramatica, en verhaal lijn. waardoor de letterscannende leesmachines buiten de boot vallen, en niet een verhaal tot de verbeelding laten spreken. tenmiste dat is dan mijn visie op het lezen van een verhaal.

beste lukas;zou jij mij kunnen uitleggen waarom jij denkt dat ik ook n4 p ben buiten dat ik me gister heb aangemeld als lid?

is het omdat ik de eenigste ben die niet alleen kijkt naar de negatieve dingen, maar n4p vertel wat ik wel goed vind aan zijn verhaal ?

voel jij je aangevallen omdat ik het opneem voor n4p en hij ook weer voor mij?


ik ga het nu zeker opnemen voor n4p omdat, jij mijn reactie afkraakt zonder echt goed argumenten waarom ik het bij het verkeerde eind zou hebben. ik vind het ook wel weer grappig dat jij zegt dat n4p in aanval gaat terwijl jij dat nu zelf ook doet tegen mij.
enzo dus eigenlijk zegt dat ik kansloos ben. ik vind dat echt heel jammer.
__________________
soV13
Met citaat reageren
Oud 24-01-2005, 15:14
niam
Avatar van niam
niam is offline
Omdat jij ook zo verrot kansloos je letters in de zin neer 'pleurt'.
__________________
Emoties, grootse Emoties!
Met citaat reageren
Oud 24-01-2005, 15:18
I C U
Avatar van I C U
I C U is offline
Ik wist dat het Nederlandse onderwijs niet meer was wat het geweest is, maar dat het zo'n eind naar beneden is gedonderd had ik nog niet in de gaten. Mijn God, hebben sommigen (ik zal geen namen noemen ) uberhaupt wel onderwijs gehad?
__________________
Ik ben ook maar een product van mijn opvoeding.
Met citaat reageren
Oud 24-01-2005, 15:22
Zut Alors!
Avatar van Zut Alors!
Zut Alors! is offline
Citaat:
Burat schreef op 24-01-2005 @ 16:04 :
whoho

ff voor lukas

ik weet dat er een leegte in mij is maar, dat ik nog een hele andere persoon ben die 2 jaar ouder is dan mij had ik zelf niet kunnen bedenken. daarmee is voor mij het begrip degefu wel voledig verklaart.
ik kan je voor zover ik weet melden dat jij er 100% naast zit dat ik n4p ben. (en ik heb geen gespleten persoonlijkheid)
en wat zou ik er aan hebben om me zelf een goed reactie te geven als ik N4poleon was.(geeft je dat een goed gevoelofzo?. men zet toch zijn/haar werk op dit forum om er reacties van anderen over te krijgen?)

en ja ik heb me oook pas gister aangemeld als lid. en ik vind het nouw eenmaal leuk om kromme dingen recht te lullen.en ook van iets wat mischien niet goed oogt omdat de schrijftechnieken niet echt goed zijntoegepast zoals spelling, gramatica, en verhaal lijn. waardoor de letterscannende leesmachines buiten de boot vallen, en niet een verhaal tot de verbeelding laten spreken. tenmiste dat is dan mijn visie op het lezen van een verhaal.

beste lukas;zou jij mij kunnen uitleggen waarom jij denkt dat ik ook n4 p ben buiten dat ik me gister heb aangemeld als lid?

is het omdat ik de eenigste ben die niet alleen kijkt naar de negatieve dingen, maar n4p vertel wat ik wel goed vind aan zijn verhaal ?

voel jij je aangevallen omdat ik het opneem voor n4p en hij ook weer voor mij?


ik ga het nu zeker opnemen voor n4p omdat, jij mijn reactie afkraakt zonder echt goed argumenten waarom ik het bij het verkeerde eind zou hebben. ik vind het ook wel weer grappig dat jij zegt dat n4p in aanval gaat terwijl jij dat nu zelf ook doet tegen mij.
enzo dus eigenlijk zegt dat ik kansloos ben. ik vind dat echt heel jammer.
Beste Burat,

Ik denk niet dat deze reactie het gewenste effect zal hebben. In tegendeel, hij pleit slechts in jou nadeel.
Maarja, daar ga ik me verder niet druk om maken, het is maar dat je het weet.
__________________
Recht voor je raapje!

Laatst gewijzigd op 24-01-2005 om 16:00.
Met citaat reageren
Advertentie
Reageren

Topictools Zoek in deze topic
Zoek in deze topic:

Geavanceerd zoeken

Regels voor berichten
Je mag geen nieuwe topics starten
Je mag niet reageren op berichten
Je mag geen bijlagen versturen
Je mag niet je berichten bewerken

BB code is Aan
Smileys zijn Aan
[IMG]-code is Aan
HTML-code is Uit

Spring naar

Soortgelijke topics
Forum Topic Reacties Laatste bericht
Liefde & Relatie Mijn verhaal
Undertow
21 10-05-2011 15:39
Verhalen & Gedichten [Verhaal] De zwarte roos
Evil creature
3 31-05-2005 13:14
Verhalen & Gedichten [Verhaal] Enkele reis achtertuin
Tovenaar
9 19-05-2005 12:21
Verhalen & Gedichten Verhaal in Amerika
Sweetsurrender
3 24-04-2004 16:30
Verhalen & Gedichten [verhaal] Verlangen
Guinevere03
3 22-04-2004 00:13
Verhalen & Gedichten Verhaal: Droom
Verwijderd
7 12-01-2004 00:15


Alle tijden zijn GMT +1. Het is nu 12:19.