Oud 09-01-2007, 18:54
T_ID
Avatar van T_ID
T_ID is offline
Omdat het topic over de kabinetsformatie het lukte harder te ontsporen dan een trein van de NS en de situatie in het OV nog steeds vaster zit dan de onderhandelingen of de ambenaren van de GVB ooit nog eens echt gaan werken, dit topic voor voortzetting van de discussie.

De infrastructuur van Nederland, haar problemen, de oplossingen daarvoor allemaal in de ruimte en budget van Nederland.
__________________
"Republicans understand the importance of bondage between a mother and child." - Dan Quayle
Met citaat reageren
Advertentie
Oud 09-01-2007, 18:57
T_ID
Avatar van T_ID
T_ID is offline
Om mijn punten kortweg te herhalen om de discussie door te starten vanaf hier:

-De filedruk in Nederland zal onacceptabel toenemen. Daarom moet er grootschalig geïnvesteerd worden in wegen. Met name belachelijke bureacratische knelpunten zoals de doorvoerroute door Naarden en de knelpunten tussen Amsterdam en Almere moeten aangepakt worden.

-De staat van het spoor is een ramp. Het achterstallig onderhoud moet opgepakt worden om een 100% benuttig weer mogelijk te maken.

-Het spoor is niet in staat te voldoen aan de mobiliteitsvraag gezien het 'hub and spoke' systeem waar het OV op berust. Oplossingen moeten rekening houden met dit feit. ( link naar Hub and Spoke systeem )

-Automobiliteit luistert niet naar kostenprikkels, en wanneer dit het wel doet gaat dat ten koste van schade aan de economie. Maatregelen op dit vlak zijn duscontraproductief.

-De ruimtelijke ordening van steden is complex en leent zich niet voor simpel inpassen van extra infrastructuur, of dit slechts tegen zeer hoge kosten.

-De stijging in kilometrage van auto's en aantal auto's zijn van een formaat dat maatregelen nu noodzakelijk maakt. De infrastructuur trekt dit niet, maar het spoor is in nog slechtere positie. (link naar berekeningen op basis van cijfers van het CBS )
__________________
"Republicans understand the importance of bondage between a mother and child." - Dan Quayle

Laatst gewijzigd op 09-01-2007 om 19:05.
Met citaat reageren
Oud 09-01-2007, 19:01
Mark Almighty
Avatar van Mark Almighty
Mark Almighty is offline
Er moet grootschalig geïnvesteerd worden in openbaar vervoer. Mensen moeten ontmoedigd worden om in de auto te zitten. Haal mensen uit de auto.

Argumentatie en onderbouwing: zie topic waarnaar T_ID linkte.
Met citaat reageren
Oud 09-01-2007, 19:10
Mark Almighty
Avatar van Mark Almighty
Mark Almighty is offline
CE: GroenLinks heeft het beste milieu- en energiebeleid

20 november 2006

In een analyse van de verkiezingsprogramma’s “Keuzes voor energie en milieu” laat CE zien dat GroenLinks de CO2-emissies het meeste terugdringt en de VVD het minste. Het terugdringen van CO2-emissies levert een belangrijke bijdrage aan de welvaart. Deze analyse is een belangrijke aanvulling op het CPB-document “Keuzes in kaart” waar het milieubeleid en de gevolgen voor de toekomstige welvaart buiten beschouwing zijn gebleven.

‘Hoe meer de emissies worden terug gedrongen, hoe beter voor de welvaart. De voornemens van GroenLinks scoren hier het best op, die van de VVD het minst.’ Aldus het gerenommeerde onderzoeks- en adviesbureau CE. GroenLinks is blij met deze conclusie. Het is goed dat het milieubeleid van de politieke partijen eindelijk objectief is beoordeeld door onafhankelijk milieuexperts. GroenLinks beschouwt de analyse van CE als een bevestiging van de uitkomsten van onze eigen ‘groene doorrekening’. Daaruit bleek dat alleen bij GroenLinks de uitstoot van CO2 de komende jaren daalt.

Op 13 november heeft het Milieu- en Natuurplanbureau een document afgeleverd dat de naam “doorrekening” van de verkiezingsprogramma’s niet waard was, aangezien “man en paard” niet werden genoemd. Partijen kwamen met de schrik vrij. Dat was zeer teleurstellend aangezien in de recent gepubliceerde CPB-analyse van de verkiezingsprogramma’s de keuzes voor energie en milieu buiten beschouwing zijn gelaten. Het CPB stelt zelf: “dat haar doorrekening daardoor een beperkt beeld geeft van de partij politieke keuzes “omdat niet over de effecten op het milieu kan worden gerapporteerd, komt de schaduwzijde van dergelijke maatregelen wel, maar de zonzijde niet expliciet naar voren.” GroenLinks is blij dat CE een analyse van de verkiezingsprogramma’s heeft gemaakt waar in deze omissie wordt voorzien en waarbij wel duidelijk wordt hoe partijen op het gebied van milieu en energie scoren.

Recent heeft de commissie Stern uitgerekend hoe groot de kosten zijn als de emissies van CO2 niet worden teruggedrongen. De (toekomstige) welvaart van de wereld komt in gevaar als niet wordt ingegrepen. Deze belangwekkende studie was een advies aan de Engelse regering. De studie laat zien dat het terugdringen van emissies goed is voor de welvaart.

De heldere conclusie van het CE is dat GroenLinks de emissies het meest terugdringt en de VVD het minste. Het ambitieuze GroenLinks milieubeleid is goed voor de welvaart, waar de VVD deze in gevaar brengt. Daarnaast heeft CE gekeken in hoeverre partijen hun ambities kunnen realiseren en hoe kosteneffectief de gekozen maatregelen zijn. Op het gebied van energiebesparing halen alleen GroenLinks en de SP de doelstelling van jaarlijks 2% energiebesparing. Het meest kosteneffectief op het terrein van mobiliteit zijn GroenLinks, D66 en ChristenUnie. Het meest kosteneffectief om duurzame energie te bevorderen zijn vooral GroenLinks en in mindere mate PvdA. De VVD heeft, zo constateert CE, weinig voorstellen voor het milieubeleid en introduceert nieuwe knelpunten, te weten radioactief afval en verslechterde luchtkwaliteit. Een gezonde economie is bij deze partij zeker niet in goede handen.

Wijnand Duyvendak

http://www.groenlinks.nl/2ekamer/nie...870221678/view
Met citaat reageren
Oud 09-01-2007, 19:12
Verwijderd
Citaat:
Mark Almighty schreef op 09-01-2007 @ 20:01 :
Mensen moeten ontmoedigd worden om in de auto te zitten.
Ontmoedigd? Verbieden die hap!

Mijn 'oplossing':
  • Privégebruik auto's verbieden
  • OV in handen van overheid (+ eventueel gratis vervoer)
  • Martkwerking taxi-markt
Met citaat reageren
Oud 09-01-2007, 19:12
T_ID
Avatar van T_ID
T_ID is offline
Het is niet de bedoeling direct weer te ontsporen door al weerlegde spamteksten nogmaals paginabreed te posten.
__________________
"Republicans understand the importance of bondage between a mother and child." - Dan Quayle
Met citaat reageren
Oud 09-01-2007, 19:12
ijscoman
Avatar van ijscoman
ijscoman is offline
[QUOTE]Mark Almighty schreef op 09-01-2007 @ 20:01 :
Er moet grootschalig geïnvesteerd worden in openbaar vervoer. Mensen moeten ontmoedigd worden om in de auto te zitten. Haal mensen uit de auto.

Argumentatie en onderbouwing: zie topic waarnaar T_ID linkte.
[/QUOTE

Met als gevolg dat de kaartjes duurder worden. De overheid kan niet zomaar met geld richting private ondernemingen gaan gooien omdat het ene bedrijf dan een oneerlijk voordeel krijgt tenopzichte van het andere openbaar vervoersbedrijf. Daarnaast is er vanuit de overheid ook niet genoeg geld beschikbaar. Door de vele begrotingstekorten die we met name aan links hebben te danken is de staatsschuld zo hoog opgelopen dat een klein begrotingsoverschot waar het vorige kabinet voor heeft gezorgd de lading niet dekt.
De investering in snelwegen is wat dit betreft de meest gangbare oplossing.
Met citaat reageren
Oud 09-01-2007, 19:13
Mark Almighty
Avatar van Mark Almighty
Mark Almighty is offline
Niet overdrijven hè.
Met citaat reageren
Oud 09-01-2007, 19:14
Mark Almighty
Avatar van Mark Almighty
Mark Almighty is offline
Citaat:
T_ID schreef op 09-01-2007 @ 20:12 :
Het is niet de bedoeling direct weer te ontsporen door al weerlegde spamteksten nogmaals paginabreed te posten.
Het is niet de bedoeling direct weer bewijs van het onafhankelijke CE inclusief bronvermelding en link naar rapport weer te negeren door te zeggen dat het spam is. Dat is goedkoop.
Met citaat reageren
Oud 09-01-2007, 19:14
T_ID
Avatar van T_ID
T_ID is offline
Citaat:
ijscoman schreef op 09-01-2007 @ 20:12 :
Met als gevolg dat de kaartjes duurder worden. De overheid kan niet zomaar met geld richting private ondernemingen gaan gooien omdat het ene bedrijf dan een oneerlijk voordeel krijgt tenopzichte van het andere openbaar vervoersbedrijf.
Daar moet ik overigens aan toevoegen dat EU regels staatssteun aan private bedrijven verbieden wanneer dat oneerlijke concurrentie veroorzaakt, zoals Frankrijk, dat heibel kreeg vanwege haar steun aan AirFrance.

Ook voor de Nederlandse mededingingswet lijkt me het dun ijs, maar een uitspraak of het daadwerkelijk verboden is waag ik me nog niet aan.
Citaat:
Mark Almighty schreef op 09-01-2007 @ 20:14 :
Het is niet de bedoeling direct weer bewijs van het onafhankelijke CE inclusief bronvermelding en link naar rapport weer te negeren door te zeggen dat het spam is. Dat is goedkoop.
De site van Groenlinks is geen bron. Verder heb je al genoeg repliek gehad op de onhaalbaarheid en de vervuiling die de plannen van groenlinks zullen veroorzaken. Ik wilde dit topic nu juist realistisch houden, dus weerleg eerst die bezwaren eens.
__________________
"Republicans understand the importance of bondage between a mother and child." - Dan Quayle
Met citaat reageren
Oud 09-01-2007, 19:15
Mark Almighty
Avatar van Mark Almighty
Mark Almighty is offline
Citaat:
ijscoman schreef op 09-01-2007 @ 20:12 :
Met als gevolg dat de kaartjes duurder worden. De overheid kan niet zomaar met geld richting private ondernemingen gaan gooien omdat het ene bedrijf dan een oneerlijk voordeel krijgt tenopzichte van het andere openbaar vervoersbedrijf. Daarnaast is er vanuit de overheid ook niet genoeg geld beschikbaar. Door de vele begrotingstekorten die we met name aan links hebben te danken is de staatsschuld zo hoog opgelopen dat een klein begrotingsoverschot waar het vorige kabinet voor heeft gezorgd de lading niet dekt.
De investering in snelwegen is wat dit betreft de meest gangbare oplossing.
Citaat:
Mark Almighty schreef op 09-01-2007 @ 20:01 :
Er moet grootschalig geïnvesteerd worden in openbaar vervoer. Mensen moeten ontmoedigd worden om in de auto te zitten. Haal mensen uit de auto.

Argumentatie en onderbouwing: zie topic waarnaar T_ID linkte.
Daar had bij moeten staan: weelegging tegen'argumenten' Ijscoman en T_ID: zie topic waar T_ID naar linkte. Immers, je probeert me weer te verleiden tot het constant weer herhalen van dezelfde stappen, terwijl ik er al gehakt van had gemaakt.
Met citaat reageren
Oud 09-01-2007, 19:16
ijscoman
Avatar van ijscoman
ijscoman is offline
Citaat:
eddie schreef op 09-01-2007 @ 20:12 :
Ontmoedigd? Verbieden die hap!

Mijn 'oplossing':
  • Privégebruik auto's verbieden
  • OV in handen van overheid (+ eventueel gratis vervoer)
  • Martkwerking taxi-markt
Je kunt mensen niet zomaar het gebruik van een auto verbieden.
Het OV bestaat grotendeels uit private ondernemingen, de overheid kan niet zomaar deze ondernemingen confisceren ook is er vanuit de overheid niet genoeg geld om aandelen in deze bedrijven te komen en heeft de overheid juist de OV bedrijven afgestoten om van deze enorme kostenpost af te komen.

Marktwerking Taxi markt: Is daar al niet genoeg concurentie? Daar kan de overheid alleen inspringen door de regels rondom dit soort ondernemingen te versoepelen.
Met citaat reageren
Oud 09-01-2007, 19:17
ijscoman
Avatar van ijscoman
ijscoman is offline
Citaat:
Mark Almighty schreef op 09-01-2007 @ 20:15 :
Daar had bij moeten staan: weelegging tegen'argumenten' Ijscoman en T_ID: zie topic waar T_ID naar linkte. Immers, je probeert me weer te verleiden tot het constant weer herhalen van dezelfde stappen, terwijl ik er al gehakt van had gemaakt.
Het noemen van onhaalbare oplossing of het noemen van opolossingen die tegen de grondwet ingaan zie ik niet als oplossingen.
Met citaat reageren
Oud 09-01-2007, 19:17
Verwijderd
Citaat:
Mark Almighty schreef op 09-01-2007 @ 20:13 :
Niet overdrijven hè.
Het verbieden van het privégebruik van auto's lost het fileprobleem toch op?

Wat is daar mis mee?
Met citaat reageren
Oud 09-01-2007, 19:18
ijscoman
Avatar van ijscoman
ijscoman is offline
Citaat:
eddie schreef op 09-01-2007 @ 20:17 :
Het verbieden van het privégebruik van auto's lost het fileprobleem toch op?

Wat is daar mis mee?
Dat je niet zomaar iets kan gaan verbieden want dan is van de ene op de ander dag je auto onbruikbaar.
Rechtzaken tegen de staat enzo.
Met citaat reageren
Oud 09-01-2007, 19:19
Mark Almighty
Avatar van Mark Almighty
Mark Almighty is offline
Citaat:
ijscoman schreef op 09-01-2007 @ 20:17 :
Het noemen van onhaalbare oplossing of het noemen van opolossingen die tegen de grondwet ingaan zie ik niet als oplossingen.
Nu zou-ie compleet moeten zijn:

Citaat:
Mark Almighty schreef op 09-01-2007 @ 20:15 :
weelegging tegen'argumenten' van- en weerlegging van de diskwalificaties van mijn argumenten door Ijscoman en T_ID: zie topic waar T_ID naar linkte. Immers, je probeert me weer te verleiden tot het constant weer herhalen van dezelfde stappen, terwijl ik er al gehakt van had gemaakt.
Met citaat reageren
Oud 09-01-2007, 19:20
Verwijderd
Citaat:
T_ID schreef op 09-01-2007 @ 20:14 :
De site van Groenlinks is geen bron.
Onderzoek/rapport van CE (welke Mark ook al aanhaalde).
Met citaat reageren
Oud 09-01-2007, 19:20
T_ID
Avatar van T_ID
T_ID is offline
Citaat:
eddie schreef op 09-01-2007 @ 20:17 :
Het verbieden van het privégebruik van auto's lost het fileprobleem toch op?
Wat is daar mis mee?
Vertel me niet dat het geen grapje was, please.

De economische schade van die maatregel is slechts uit te drukken in getallen met tien nullen.
__________________
"Republicans understand the importance of bondage between a mother and child." - Dan Quayle
Met citaat reageren
Ads door Google
Oud 09-01-2007, 19:21
Gijjs
Gijjs is offline
het zou jammer zijn als de ns monopolie discussie uit het vorige topic doodging dus hier mijn blik op de zaak

-er kan nooit een goede marktwerking zijn omdat er maar 1 spoor ligt
-de overheid stelt dus feitelijk alle voorwaarden aalleen via een omweg
-de ns kan net zo goed weer een staats bedrijf worden
Met citaat reageren
Oud 09-01-2007, 19:22
Mark Almighty
Avatar van Mark Almighty
Mark Almighty is offline
Citaat:
eddie schreef op 09-01-2007 @ 20:20 :
Onderzoek/rapport van CE (welke Mark ook al aanhaalde).
Dat wéét hij wel, maar hij houdt zich van den domme.
Met citaat reageren
Oud 09-01-2007, 19:23
Verwijderd
Citaat:
ijscoman schreef op 09-01-2007 @ 20:18 :
Dat je niet zomaar iets kan gaan verbieden want dan is van de ene op de ander dag je auto onbruikbaar.
Rechtzaken tegen de staat enzo.
De overheid verbied zoveel wat eerst mocht.

Daarnaast stelde ik ook geen termijn.

Verder zou je ook kunnen denken aan het verbieden van verkoop van auto's voor privégebruik. Zo wordt het autogebruik uitgefaseert.
Met citaat reageren
Oud 09-01-2007, 19:23
T_ID
Avatar van T_ID
T_ID is offline
Citaat:
eddie schreef op 09-01-2007 @ 20:20 :
Onderzoek/rapport van CE (welke Mark ook al aanhaalde).
Boeit niet. Mark is weerlegd op een aantal punten die ondanks eindeloze recitatie niet zullen veranderen:

-Stroomopwekking kost vervuiling. Onder Groenlinks zelfs meer omdat ze geen kernenergie willen.
-OV is niet in staat automobiliteit te ondervangen.
-Geforceerd terugdringen van de mobiliteit zoals Groenlinks wil leidt tot enorme economische schade.

Dit is het infrastructuurtopic.
__________________
"Republicans understand the importance of bondage between a mother and child." - Dan Quayle
Met citaat reageren
Oud 09-01-2007, 19:24
Mark Almighty
Avatar van Mark Almighty
Mark Almighty is offline
Citaat:
T_ID schreef op 09-01-2007 @ 20:23 :
Boeit niet.
T_ID zoals we hem kennen als hij iets niet kan weerleggen.

Citaat:
Mark is weerlegd op een aantal punten die ondanks eindeloze recitatie niet zullen veranderen:

-Stroomopwekking kost vervuiling. Onder Groenlinks zelfs meer omdat ze geen kernenergie willen.
-OV is niet in staat automobiliteit te ondervangen.
-Geforceerd terugdringen van de mobiliteit zoals Groenlinks wil leidt tot enorme economische schade.

Dit is het infrastructuurtopic.
Ik heb dit in het vorige topic al weerlegd, én CE weerlegt je. Oh, de VVD kwam het slechtst uit de bus. OWNED.
Met citaat reageren
Oud 09-01-2007, 19:25
Emes
Emes is offline
Citaat:
Mark Almighty schreef op 09-01-2007 @ 20:01 :
Er moet grootschalig geïnvesteerd worden in openbaar vervoer. Mensen moeten ontmoedigd worden om in de auto te zitten. Haal mensen uit de auto.

Argumentatie en onderbouwing: zie topic waarnaar T_ID linkte.
Ik sluit me hierbij aan.

Wat mij betreft betaalt iedere autobezitter elk jaar 1200 euro OV-belasting, waarmee het OV gratis kan worden gemaakt. Niet voor diegenen die slecht ter been (maar goed van verstand!) zijn, uiteraard, en niet voor mensen die vanwege hun werk een auto nodig hebben.
Met citaat reageren
Oud 09-01-2007, 19:25
Emes
Emes is offline
Citaat:
eddie schreef op 09-01-2007 @ 20:12 :
Ontmoedigd? Verbieden die hap!

Mijn 'oplossing':
  • Privégebruik auto's verbieden
  • OV in handen van overheid (+ eventueel gratis vervoer)
  • Martkwerking taxi-markt
Jeps.
Met citaat reageren
Advertentie
Oud 09-01-2007, 19:27
Verwijderd
Citaat:
T_ID schreef op 09-01-2007 @ 20:23 :
Boeit niet.
En nu een echte, inhoudelijk argumentatie op het rapport graag.
Met citaat reageren
Oud 09-01-2007, 19:27
T_ID
Avatar van T_ID
T_ID is offline
Citaat:
Emes schreef op 09-01-2007 @ 20:25 :
Ik sluit me hierbij aan.

Wat mij betreft betaalt iedere autobezitter elk jaar 1200 euro OV-belasting, waarmee het OV gratis kan worden gemaakt. Niet voor diegenen die slecht ter been (maar goed van verstand!) zijn, uiteraard, en niet voor mensen die vanwege hun werk een auto nodig hebben.
Hoe ben je van plan de enorme schade die de afname van de bereikbaarheid (zie link hub and spoke system) oplevert op te vangen.

Los daarvan, hoe denk je dat het überhaupt fysiek haalbaar is? Uitbreiding van het spoor is onmogelijk op vele essentiële punten.
__________________
"Republicans understand the importance of bondage between a mother and child." - Dan Quayle
Met citaat reageren
Oud 09-01-2007, 19:28
ijscoman
Avatar van ijscoman
ijscoman is offline
Citaat:
Gijjs schreef op 09-01-2007 @ 20:21 :
het zou jammer zijn als de ns monopolie discussie uit het vorige topic doodging dus hier mijn blik op de zaak

-er kan nooit een goede marktwerking zijn omdat er maar 1 spoor ligt
-de overheid stelt dus feitelijk alle voorwaarden aalleen via een omweg
-de ns kan net zo goed weer een staats bedrijf worden
Dat ene spoor wat daar ligt is niet van de NS maar van prorail. Iedereen die genoeg betaald kan daar op rijden zo is er in het vrachtvervoer per rails een levendige concurentie. In het eerdere topic noemde ik Arivva/Noordned en Syntus als 2e en 3e grootste spoorbedrijven.
http://www.prorail.nl/ProRail/Vervoerders
Mocht je zelf als vervoerder op het spoor aan de slag willen.
Met citaat reageren
Oud 09-01-2007, 19:30
ijscoman
Avatar van ijscoman
ijscoman is offline
Citaat:
Emes schreef op 09-01-2007 @ 20:25 :
Ik sluit me hierbij aan.

Wat mij betreft betaalt iedere autobezitter elk jaar 1200 euro OV-belasting, waarmee het OV gratis kan worden gemaakt. Niet voor diegenen die slecht ter been (maar goed van verstand!) zijn, uiteraard, en niet voor mensen die vanwege hun werk een auto nodig hebben.
Wat is dit voor links radicalisatie? Mensen van goed verstand gaan niet anderhalf uur staand in een overvolle spitstrein doorbrengen hoor die zitten liever een half uurtje in de file met de airco aan en de autoradio op 100.
Met citaat reageren
Oud 09-01-2007, 19:30
Mark Almighty
Avatar van Mark Almighty
Mark Almighty is offline
Citaat:
T_ID schreef op 09-01-2007 @ 20:27 :
Hoe ben je van plan de enorme schade die de afname van de bereikbaarheid (zie link hub and spoke system) oplevert op te vangen.

Los daarvan, hoe denk je dat het überhaupt fysiek haalbaar is? Uitbreiding van het spoor is onmogelijk op vele essentiële punten.
Is allemaal al weerlegt/besproken in ander topic, door mij. Waarom wil je per sé over en over en over again dezelfde zetten te doen? Verveel je je ofzo?
Met citaat reageren
Oud 09-01-2007, 19:30
Gijjs
Gijjs is offline
afschffen van auto ka we worden kwa bereikbaarheid wel een ramp en het kost miljarden en miljarden aan economische schade

tis maar wat je belangrijk vindt

Laatst gewijzigd op 09-01-2007 om 19:33.
Met citaat reageren
Oud 09-01-2007, 19:31
T_ID
Avatar van T_ID
T_ID is offline
Citaat:
Mark Almighty schreef op 09-01-2007 @ 20:30 :
Is allemaal al weerlegt/besproken in ander topic, door mij. Waarom wil je per sé over en over en over again dezelfde zetten te doen? Verveel je je ofzo?
Je hebt nooit antwoord gegeven op de plaatsing van sporen in bebouwde omgeving. Uiteraard neem ik plannen die fysiek onhaalbaar zijn niet aan. Ik kan net zo goed stoppen met mijn studie als ik dat soort totaal foutieve aannames zou geloven.
__________________
"Republicans understand the importance of bondage between a mother and child." - Dan Quayle

Laatst gewijzigd op 09-01-2007 om 19:35.
Met citaat reageren
Oud 09-01-2007, 19:33
PGWR
Avatar van PGWR
PGWR is offline
Citaat:
Mark Almighty schreef op 09-01-2007 @ 20:01 :
Er moet grootschalig geïnvesteerd worden in openbaar vervoer. Mensen moeten ontmoedigd worden om in de auto te zitten. Haal mensen uit de auto.
Zoals T_ID aangaf, is het openbaar vervoer in het algemeen en het treinverkeer in het bijzonder een Hub and Spoke-systeem. Het openbaar vervoer kan de mensen niet geheel op de eindbestemming brengen.

Daarnaast wordt bijna de gehele capaciteit van het spoornet gebruikt. Om enige verlichting te geven, heeft de NS op 1 december 2006 een nieuwe dienstregeling ingevoerd. Maar voor meer treinen is en blijft er nagenoeg geen ruimte.
Met citaat reageren
Oud 09-01-2007, 19:34
PGWR
Avatar van PGWR
PGWR is offline
Citaat:
Mephostophilis schreef op 09-01-2007 @ 18:23:
De overheid subsidieert de buskaartjes, dat was ongeveer 60% van de prijs als ik me niet vergis.
Aan giswerk hebben we niet veel, hé.
Met citaat reageren
Oud 09-01-2007, 19:35
Mark Almighty
Avatar van Mark Almighty
Mark Almighty is offline
Citaat:
T_ID schreef op 09-01-2007 @ 20:31 :
Je hebt nooit antwoord gegeven op de plaatsing van sporen in bebouwde omgeving.
Jawel.
Met citaat reageren
Oud 09-01-2007, 19:36
Verwijderd
Citaat:
PGWR schreef op 09-01-2007 @ 20:33 :
Daarnaast wordt bijna de gehele capaciteit van het spoornet gebruikt. Om enige verlichting te geven, heeft de NS op 1 december 2006 een nieuwe dienstregeling ingevoerd. Maar voor meer treinen is en blijft er nagenoeg geen ruimte.
Lees je wel? Er staat toch geïnvesteerd?!

Vermoeidend zeg...
Met citaat reageren
Ads door Google
Oud 09-01-2007, 19:36
Mark Almighty
Avatar van Mark Almighty
Mark Almighty is offline
Citaat:
PGWR schreef op 09-01-2007 @ 20:33 :
Zoals T_ID aangaf, is het openbaar vervoer in het algemeen en het treinverkeer in het bijzonder een Hub and Spoke-systeem. Het openbaar vervoer kan de mensen niet geheel op de eindbestemming brengen.

Daarnaast wordt bijna de gehele capaciteit van het spoornet gebruikt. Om enige verlichting te geven, heeft de NS op 1 december 2006 een nieuwe dienstregeling ingevoerd. Maar voor meer treinen is en blijft er nagenoeg geen ruimte.
Citaat:
Mark Almighty schreef op 09-01-2007 @ 20:30 :
Is allemaal al weerlegt/besproken in ander topic, door mij. Waarom wil je per sé over en over en over again dezelfde zetten te doen? Verveel je je ofzo?
Met citaat reageren
Oud 09-01-2007, 19:38
T_ID
Avatar van T_ID
T_ID is offline
Citaat:
eddie schreef op 09-01-2007 @ 20:36 :
Lees je wel? Er staat toch geïnvesteerd?!
Vermoeidend zeg...
Ook veelvuldig gebruik van onderlijning en vette tekst zal echter niet kunnen verhullen dat er domweg niet genoeg spoor is.

Dat spoor moet gebouwd worden ten koste van aannemerscapaciteit, kosten en ruimte.

Op dit moment ontbreekt een onderbouwing van waar die drie vandaan moeten komen volledig, dus je kunt niet zomaar stellen dat die investeringen de oplossing zijn om een stijging in het toch al gigantische verkeersvolume op te vangen.

Klik de link naar mijn berekingen uit de vorige discussie, in de onderste paragraaf van de introductiepost eens aan. Ik heb al uit de doeken gedaan hoeveel spoor er is en hoeveel het verkeer gaat groeien.
__________________
"Republicans understand the importance of bondage between a mother and child." - Dan Quayle
Met citaat reageren
Oud 09-01-2007, 19:39
ijscoman
Avatar van ijscoman
ijscoman is offline
Citaat:
Mark Almighty schreef op 09-01-2007 @ 20:30 :
Is allemaal al weerlegt/besproken in ander topic, door mij. Waarom wil je per sé over en over en over again dezelfde zetten te doen? Verveel je je ofzo?
Is dit je nieuwe reactie? Bij deze:


Beste mensen,

Mark heeft alle argumenten die we in dit topic gaan noemen reeds weerlegd in een ander topic, uw deelname is daarom niet langer gewenst.
Met citaat reageren
Oud 09-01-2007, 19:39
Mark Almighty
Avatar van Mark Almighty
Mark Almighty is offline
Citaat:
T_ID schreef op 09-01-2007 @ 20:38 :
Ook veelvuldig gebruik van onderlijning en vette tekst zal echter niet kunnen verhullen dat er domweg niet genoeg spoor is.

Dat spoor moet gebouwd worden ten koste van aannemerscapaciteit, kosten en ruimte.

Op dit moment ontbreekt een onderbouwing van waar die drie vandaan moeten komen volledig,
Leugenaar.
Met citaat reageren
Oud 09-01-2007, 19:43
Verwijderd
Citaat:
T_ID schreef op 09-01-2007 @ 20:38 :
Ook veelvuldig gebruik van onderlijning en vette tekst zal echter niet kunnen verhullen dat er domweg niet genoeg spoor is.
Offtopic: Maar het trekt je aandacht en je reargeert er op. Je hebt trouwens niet inhoudelijk gereargeerd op het rapport van CE.
En daarom moet er dus geinvesteerd worden

Citaat:
T_ID schreef op 09-01-2007 @ 20:38 :
Dat spoor moet gebouwd worden ten koste van aannemerscapaciteit, kosten en ruimte.
Niet 'ten koste', maar 'dat kost'.

Citaat:
T_ID schreef op 09-01-2007 @ 20:38 :
Op dit moment ontbreekt een onderbouwing van waar die drie vandaan moeten komen volledig
Het is onzinnig om op detailniveau te gaan praten wanneer je het in de hoofdlijnen niet eens eens kunt worden.

Laatst gewijzigd op 09-01-2007 om 20:03.
Met citaat reageren
Oud 09-01-2007, 19:45
Verwijderd
Citaat:
PGWR schreef op 09-01-2007 @ 20:34 :
Aan giswerk hebben we niet veel, hé.
Citaat:
Een obstakel voor de invoering van gratis openbaar vervoer in Nederland vormt de huidige subsidiëring van het OV op basis van opbrengstsuppletie. Hierdoor verhoudt de subsidie zich lineair met de inkomsten uit de verkoop van nationale vervoerbewijzen. Bij het wegvallen van de kaartverkoop, vervalt ook het recht op rijksbijdrage voor de OV-exploitatie. Als in 2005/2006 de subsidie op basis van structuurkenmerken wordt ingevoerd, maakt een groot experiment met gratis OV in Nederland een grotere kans.
Bron: wiki

De kaartjes worden dus, zoals ik al zei, gesubsidieerd (er staat alleen niet bij hoeveel, maar het zal wel niet gering zijn want dan zou het al wel afgeschaft zijn).
Met citaat reageren
Oud 09-01-2007, 19:47
Verwijderd
Citaat:
T_ID schreef op 09-01-2007 @ 20:38 :
Dat spoor moet gebouwd worden ten koste van aannemerscapaciteit, kosten en ruimte.
Boeiend? Wegen kosten ook ruimte.

Wat ik denk dat helpt: investeren in de kwaliteit van het OV, het bus-, tram- en metrovervoer gratis maken. Knelpunten op de wegen aanpakken en de wegen waar nodig en na voldoende onderzoek verbreden.
Met citaat reageren
Oud 09-01-2007, 19:53
PGWR
Avatar van PGWR
PGWR is offline
Citaat:
Mark Almighty schreef op 09-01-2007 @ 20:36 :
Mooie afleidingsactie. Maar je bent nooit verder gekomen dan "meer investeringen in NS", "privatisering is waardeloos" of uitspraken van een soortgelijke strekking.

Overigens was in de het vorige topic het woord CO2-uitstoot weer voorgekomen. Het autoverbruik zou aangepakt moeten worden, om zodoende de CO2-uitstoot te beperken en daarmee Nederland te redden van de verdrinkingsdood.

Citaat:
De beste schatting van de gemiddelde mondiale zeespiegelstijging gedurende de tweede helft van de 20ste eeuw is 0.3 mm - 1.8 mm per jaar. Er is geen waarneembare versnelde toename van een zeespiegelstijging gedurende de gehele 20ste eeuw. Dit ondanks het feit dat de CO2 gehaltes in die periode stegen en klimaatalarmisten verwachten dat daardoor de zeespiegel tot gevaarlijke niveaus zal stijgen.
Deze waarnemingen suggereren dat ofwel de verhalen over de opwarming van de aarde niet kloppen ofwel de claim dat de zeespiegel gevaarlijk aan het stijgen is vals is of dat noch het een noch het ander gebeurt. Een zeespiegelstijging gedurende een interglaciaal is geen fenomeen van de 20ste eeuw maar een natuurlijk fenomeen en deze geringe stijging zal voortduren tot aan het begin van de volgende IJstijd. De mensheid kan deze stijging niet beïnvloeden, alleen Moeder Natuur bepaalt wanneer (de hemel behoede ons) er een nieuwe ijstijd aankomt.

Indien alle gletsjers en ijskappen in de wereld zouden smelten dan zou dit een stijging van de zeespiegel veroorzaken van 0.5 m. Wanneer ook Groenland en de ijsmassa’s van de Antarctica zouden smelten dan zou dit tot een drastische zeespiegel stijging leiden van 68 meters. Zo’n onwaarschijnlijk proces zou echter wel tienduizenden jaren in beslag nemen.
Heel belangrijk is dat een stijging van de zeespiegel met 3.5 mm een erosie van de kustlijn in horizontale richting als gevolg heeft van 5 meter. Aangezien 100 miljoen mensen binnen één meter leven van de huidige gemiddelde zeespiegel is dit bij smalle stranden een factor waar wel degelijk rekening mee moet worden gehouden. In het tempo waarin het tot nu toe is gegaan is er echter geen reden tot vrees, en van een versnelling is vooralsnog niets gebleken.

In Amsterdam bestaat sinds 1700 een peilschaal voor de vaststelling van het waterniveau, het is een van de oudsten in de wereld. Maar ons land heeft een speciaal probleem doordat de Zuiderzee is afgesloten. Ooit was dit bij hoogwater een enorm waterreservoir dat water kon onttrekken aan en doen afvloeien naar de Noordzee. Vanwege de afsluitdijk kan dat niet meer, en de deltawerken hebben een vergelijkbaar effect gehad. Dit heeft aanzienlijk bijgedragen tot het algemene probleem van een hogere zeespiegel langs de Nederlandse kust waar het water bij hoogtij wordt opgestuwd en niet meer weg kan. Dit is iets wat zelden wordt aangehaald wanneer men in Nederland over de stijging van de zeespiegel spreekt. Toch is het zeeniveau langs onze Noordzee kust slechts 10 cm gestegen gedurende de laatste 4000 jaar.( 6*)
Bron: Groene Rekenkamer
Met citaat reageren
Oud 09-01-2007, 19:55
ijscoman
Avatar van ijscoman
ijscoman is offline
Citaat:
eddie schreef op 09-01-2007 @ 20:43 :
Offtopic: Maar het trekt je aandacht en je reargeert er op. Je hebt trouwens niet inhoudelijk gereageerd op het rapport van CE.
En daarom moet er dus geinvesteerd worden


Niet 'ten koste', maar 'dat kost'.


Het is onzinnig om op detailniveau te gaan praten wanneer je het in de hoofdlijnen niet eens eens kunt worden.
Ok, laten we zeggen dat prorail gaat investeren in meer spoor dan komen we dus wederom bij de vraag waar we dat extra spoor moeten laten. Had je het willen oprollen en begraven?
Met citaat reageren
Oud 09-01-2007, 19:55
PGWR
Avatar van PGWR
PGWR is offline
Citaat:
Mephostophilis schreef op 09-01-2007 @ 20:45 :
Bron: wiki

De kaartjes worden dus, zoals ik al zei, gesubsidieerd (er staat alleen niet bij hoeveel, maar het zal wel niet gering zijn want dan zou het al wel afgeschaft zijn).
Dit is speculatie. De overheid betaalt jaarlijks allerlei 'geringe subsidies' die evenmin worden afgeschaft.
Met citaat reageren
Oud 09-01-2007, 19:56
T_ID
Avatar van T_ID
T_ID is offline
Citaat:
Mephostophilis schreef op 09-01-2007 @ 20:47 :
Boeiend? Wegen kosten ook ruimte.
Maar binnen steden bestaat een goede wegenstructuur die ook nog eens makkelijker aan te passen is dan dat dit met spoor mogelijk is.

Verder is het ruimtebeslag van een spoor plus bijbehorende infrastructuur veel groter en in veel gevallen niet in te passen in al bestaande bebouwing.

Wil jij bijvoorbeeld het spoor verbreden en het WTC gebied ontsluiten dan kun je vrij simpel enkele wegen in het gebied plaatsen. De aanleg van een spoorverbinding en een station zou grootschalige sloop vereisen.
Citaat:
Mephostophilis schreef op 09-01-2007 @ 20:47 :
Wat ik denk dat helpt: investeren in de kwaliteit van het OV, het bus-, tram- en metrovervoer gratis maken. Knelpunten op de wegen aanpakken en de wegen waar nodig en na voldoende onderzoek verbreden.
Dat is in grote lijnen ook de aanpak, hoewel gratis OV niet werkt. De overheersende overweging achter verplaatsing is tijd en ruimte en niet de kosten. Überhaupt worden die irrelevant wanneer het inkomen toeneemt.

De oorzaak van de vraag naar mobiliteit is essentieel.
__________________
"Republicans understand the importance of bondage between a mother and child." - Dan Quayle
Met citaat reageren
Oud 09-01-2007, 19:57
ijscoman
Avatar van ijscoman
ijscoman is offline
Citaat:
Mephostophilis schreef op 09-01-2007 @ 20:47 :
Boeiend? Wegen kosten ook ruimte.

Wat ik denk dat helpt: investeren in de kwaliteit van het OV, het bus-, tram- en metrovervoer gratis maken. Knelpunten op de wegen aanpakken en de wegen waar nodig en na voldoende onderzoek verbreden.
Je kunt niet alles gratis maken. Een metrotreinstel kost geld in aanschaf en onderhoud het zelfde geld voor een bus of een tram. Hoe wil je dat dan bekostigen? Paar tientjes onder het kopieerapparaat?
Er wordt juist nu overal op bezuinigd omdat de staatsschuld torenhoog is geworden.
Met citaat reageren
Oud 09-01-2007, 19:58
Duplo - Dos
Avatar van Duplo - Dos
Duplo - Dos is offline
Citaat:
eddie schreef op 09-01-2007 @ 20:23 :
De overheid verbied zoveel wat eerst mocht.

Daarnaast stelde ik ook geen termijn.

Verder zou je ook kunnen denken aan het verbieden van verkoop van auto's voor privégebruik. Zo wordt het autogebruik uitgefaseert.
grapjas, denk je nou werkelijk dat dit werkelijk een succes zou worden? ken je ook zoiets als 'het platteland'?
__________________
Zeeuwse meziek: sitterdags luuster ik meziek, sondags draai ik meziek en smeandags meld ik meziek. || Aôles op z'n tied, zei Prediker
Met citaat reageren
Oud 09-01-2007, 19:59
ijscoman
Avatar van ijscoman
ijscoman is offline
Citaat:
Duplo - Dos schreef op 09-01-2007 @ 20:58 :
grapjas, denk je nou werkelijk dat dit werkelijk een succes zou worden? ken je ook zoiets als 'het platteland'?
Man Bijt Hond: Boer Willem uit ouderwegen heeft zijn weiland omgebouwd tot Metrostation. Wanneer hij klaar is met graven is er vanaf zijn metrostation een directe verbinding met amsterdam
Met citaat reageren
Advertentie
Reageren

Topictools Zoek in deze topic
Zoek in deze topic:

Geavanceerd zoeken

Regels voor berichten
Je mag geen nieuwe topics starten
Je mag niet reageren op berichten
Je mag geen bijlagen versturen
Je mag niet je berichten bewerken

BB code is Aan
Smileys zijn Aan
[IMG]-code is Aan
HTML-code is Uit

Spring naar

Soortgelijke topics
Forum Topic Reacties Laatste bericht
Nieuws, Achtergronden & Wetenschap Wanneer stoppen met tanken?
kalinho
356 17-06-2008 18:06
Nieuws, Achtergronden & Wetenschap Klimaatsverandering topic
Kitten
243 12-05-2008 00:06
Nieuws, Achtergronden & Wetenschap Storm!
Elmoo
49 21-01-2007 15:31
Nieuws, Achtergronden & Wetenschap Israel/Palestina deel 6
Boebsie
500 17-08-2006 13:31
Software & Hardware [Centraal] Instant Messaging
Enlightenment
500 18-07-2005 14:22
Nieuws, Achtergronden & Wetenschap privatiseren nutsbedrijven
oneMen
17 11-03-2002 16:02


Alle tijden zijn GMT +1. Het is nu 17:36.