Oud 20-10-2014, 20:31
Verwijderd
BY MY POWERS COMBINED I COMMAND YOU TO POST SOME CRAP FROM QUOTES.TXT
Met citaat reageren
Advertentie
Oud 20-10-2014, 21:50
Macrador
Avatar van Macrador
Macrador is offline
Heb je allemaal speciaalbier in een pentagram gezet?
__________________
k҉akbeĺg| Mo̴c̷r̸o ̀d'Or
Met citaat reageren
Oud 20-10-2014, 21:51
Verwijderd
Ja
Met citaat reageren
Oud 23-10-2014, 14:00
Verwijderd
Citaat:
Dit heeft toch geen nieuwswaarde
Citaat:
Dat is een goed punt, waar ik het mee eens ben. Zo moet het in mijn ogen ook zijn (namelijk, het in alle rust er altijd met mensen over kunnen praten), in een moderne en verlichte wereld. Helaas, in de huidige wereld waar zelfdoding nog grotendeels een taboe is, is het voor veel mensen moeilijk om er met hun naasten over te spreken. Dit is niet alleen aan de eigen schaamte te wijten, maar ook aan de naasten zelf: die zijn zelf niet altijd even toegankelijk of ruimdenkend (met name als ze bijvoorbeeld heel erg religieus zijn, dan valt er amper land mee te bezeilen). Die willen het bijvoorbeeld niet horen en vermijden het onderwerp liever angstvallig, of ze verwijzen een potentiŽle zelfdoder linea recta naar de psychiater, zonder dat ze zelf al te veel met het moeilijke onderwerp bezig hoeven te zijn (en dat terwijl het luisterende oor van een naaste juist het allerbelangrijkste is!). Of ze trivialiseren - overigens met de beste bedoelingen - het onderwerp, waardoor de potentiŽle zelfdoder zich nůg meer onbegrepen voelt (en dus nůg schuldiger, en dus nůg meer dood wil). Of de potentiŽle zelfdoder is bang dat ze hem achter zijn rug om (weer met de beste bedoelingen) bijvoorbeeld naar een mentaal hospitaal laten sturen, zodat deze compleet de controle over zijn eigen leven verliest en zich dus minder menswaardig gaat voelen. Of de naasten worden kwaad en veroordelen de potentiŽle zelfdoder, waardoor deze een (nog groter) schuldgevoel krijgt, met als gevolg dat deze alleen maar verder in zijn schulp kruipt.

Dit zijn zo maar een paar voorbeelden van waarom het praten met een naaste niet altijd het gewenste resultaat oplevert. Onder 'gewenst resultaat' versta ik dan: een eerlijk, rationeel, objectief en uitgebreid gesprek over waarom iemand graag dood wilt, wat voor opties die persoon eventueel nog allemaal heeft, etc. Te vaak komen er bij naasten vooral emoties bij kijken, waardoor zo'n gesprek dan vaak de mist in gaat. Een potentiŽle zelfdoder is dan vaak beter af bij iemand die wat verder van hem af staat en het dus iets objectiever en rationeler kan bekijken. Dit hoeft dan niet persť een psychiater te zijn (dat is vaak toch te onpersoonlijk en aan procedures gebonden), maar bijvoorbeeld iemand anders die de persoon vrij goed kent (maar toch niet tť emotioneel gebonden is), of anders iemand die speciaal en uitsluitend ervoor getraind is om met potentiŽle zelfdoders te praten. Gewoon een luisterend oor van iemand die open van geest is en niet veroordeelt, is heel erg waardevol voor een potentiŽle zelfdoder: het laat zien dat hij serieus genomen wordt, dat hij erkend wordt inplaats van miskend (en dat hij er dus toedoet) en dat hij niet meteen voor gek wordt aangezien. Dat betekent niet dat je zijn plannen voor zelfdoding indirect goedkeurt, helemaal niet (ook al denken veel mensen dat wel): het enige dat er gebeurt, is dat de potentiŽle zelfdoder zich begrepen voelt en iemand heeft waarmee hij zonder schaamte of schuldgevoel altijd normaal over het onderwerp kan praten. Hij is dan niet meer alleen en geÔsoleerd in zijn ellende, wat de luisteraar de kans geeft om de potentiŽle zelfdoder alle mogelijke opties in te laten zien - en op zijn beurt verzekert de potentiŽle zelfdoder zich er zo van dat zijn eventuele keuze zo rationeel en geÔnformeerd mogelijk zal zijn (want hij praat er immers met iemand over en heeft dus nog zeker een veilige binding met de werkelijkheid).

Afgezien van het feit dat er bij naasten vooral emoties de hoofdrol spelen, is mijns inziens vaak gebrek aan parate kennis over depressies en suÔcidaliteit een grote boosdoener, die een goed gesprek met de naasten in de weg staat. Mensen hebben nog altijd meer vooroordelen over zelfdoding (en vooroordelen berusten lang niet altijd op de waarheid), dan dat ze er ťcht feitelijke kennis er over hebben. De oplossing hiervoor is wat ik al eerder genoemd heb in een vorig stuk tekst: mensen moeten goed geÔnformeerd worden over de problematiek rondom zelfdoding, zodat het taboe vermindert en vooroordelen geŽlimineerd worden. Dit kan door middel van bijvoorbeeld een overheidscompagne, of door het oprichten van een speciale cursus of om het tot verplicht 'lesmateriaal' te maken op middelbare scholen, universiteiten en zelfs misschien op een werkgerelateerde bijscholingscursus. Wanneer de bevolking een goede parate kennis heeft over de problematiek rondom zelfdoding, dan is er een groter aantal mensen dat normaal over zelfdoding kan praten met een potentiŽle zelfdoder - waardoor de drempel veel lager is voor een potentiŽle zelfdoder om met iemand te gaan praten. Dit geldt dan vooral voor de naasten, die beter voorbereid zijn en dus ook (iets) beter in staat om objectief te reageren wanneer iemand een doodswens heeft (alhoewel emoties waarschijnlijk toch vaak op de voorgrond kruipen). Nu, in het huidige klimaat, is dat allemaal veel minder goed mogelijk: eigenlijk komt het er op neer dat je als potentiŽle zelfdoder vooral geluk moet hebben dat je een begripvol persoon treft.

Trouwens, een mogelijk probleem van het met iemand er over praten is wel dit (althans, in het huidige klimaat): de luisteraar moet wel de kracht hebben om de potentiŽle zelfdoder te laten gaan, wanneer deze alle mogelijk denkbare opties uitgeprobeerd heeft en werkelijk niets meer helpt. Dit is het moeilijkste gedeelte voor een luisteraar, want de natuurlijke reactie (letterlijk door de natuur ingebouwd, destijds voor het overleven van de menselijke soort) zal er een van blinde paniek zijn, waarin de luisteraar de krampachtige drang voelt om de potentiŽle zelfdoder tegen te houden. Die paniek is irrationeel, die dan later gerationaliseerd wordt door er een reden bij te denken, zoals: "Wacht, wacht! Misschien hebben we toch nog iets over het hoofd gezien; blijf alsjeblieft nog minstens een paar maanden en dan vinden we de oplossing wel!" Een dergelijk scenario kan zich dan eindeloos afspelen, totdat de potentiŽle zelfdoder begrijpt dat hij niet op de discretie of kracht van de luisteraar kan rekenen en dus alsnog in het diepste geheim er een einde aan moet maken. De moderne mens kan veel, maar het liefdevol loslaten van iemand (vooral als deze niet-terminaal is) is voor velen vaak toch nog een stapje te veel. Misschien is het mede daarom zo dat je wel eens hoort dat mensen een echtscheiding moeilijker en pijnlijker vinden dan de dood van de scheidende partner, dat een dood gemakkelijker te verwerken zou zijn dan een echtscheiding - als je begrijpt wat ik bedoel.

Vanwege de boven geschetste potentiŽle problemen hebben veel suÔcidale mensen (of niet-suÔcidale mensen die begrip hebben voor suÔcidaliteit) op het Internet plaatsen opgericht waar ze anoniem hun ei kwijt kunnen. Er zijn dus gelukkig wel degelijk plaatsen waar suÔcidale mensen met anderen over hun doodswens kunnen praten. Dit is echter verre van ideaal: interactie in het echte leven is in vrijwel alle gevallen preferabel. Een nadeel ten opzichte van het echte leven, is dat in een on-line plaats vol met suÔcidale mensen, mensen elkaar onbedoeld juist dieper de put in kunnen praten. Daarnaast zijn veel suÔcidale mensen vanwege hun toestand kwetsbaar, en dergelijke plaatsen trekken mensen met minder oprechte bedoelingen aan: namelijk 'predators', mensen die kicken op andermans leed en ze bewust dieper de put in willen praten. Het is vergelijkbaar met hoe kinderwebsites met een chatroom doorgaans veel pedofielen aantrekken. Een goed voorbeeld is de 'predator' William Melchert-Dinkel, tegen wie momenteel een rechtszaak loopt. Een ander nadeel is dat, door het taboe rondom zelfdoding, veel van dergelijke plaatsen door Internet-providers worden gesloten na klachten van mensen die "pro-leven" zijn en ten onrechte denken dat zulke plaatsen over het stimuleren van zelfdoding gaan - terwijl het in feite eigenlijk alleen maar gaat om het hebben van een uitklep voor suÔcidale mensen. Daardoor zijn er tegenwoordig nog maar weinig plaatsen op het Internet waar mensen met een doodswens terecht kunnen; dat is jammer, want meestal hebben de suÔcidale mensen heel erg veel aan elkaars begrip en vaak proberen ze elkaar zoveel mogelijk alternatieve oplossingen en hulp te bieden. De onderlinge banden zijn soms zů hecht, dat de hulp ook in het echte leven geboden wordt: dit kan door het overmaken van geld (indien iemand het financieel moeilijk heeft), of iemand tijdelijk onderdak bieden (indien deze tijdelijk dakloos is), enzovoorts. Het is allemaal al eens langsgekomen; als ze concreet iets kunnen doen om iemands leven beter te maken, om ervoor te zorgen dat die in ieder geval de kracht heeft om de week door te komen, dan zullen ze dat zo goed mogelijk doen. Veel suÔcidale mensen zijn niet egoÔstisch, juist zeer gevoelig en erg begaan met andermans lot. Dat is eigenlijk nog wel het meest tragische, dat er zůveel onbegrip heerst in de maatschappij dat ze juist als egoÔstisch worden gezien.

Maar nogmaals laat dit alles zien hoe belangrijk het is dat de bevolking onderwezen wordt over de problematiek rondom zelfdoding en daardoor een betere aanpak in het echte leven mogelijk wordt, want de huidige aanpak (iemand het leven door de strot duwen en de rest doodzwijgen) werkt vaak helaas averechts.Inderdaad, voor de mensen die niet helder nadenken en vooral vanuit een impuls handelen, moet het niet te makkelijk worden - anders gaan er immers onnodig levens met groot potentieel verloren. We ontkomen er dan niet aan om een systeem op te richten - hoe 'banaal' dat misschien ook zijn moge - waarbij men aan bepaalde eisen moet voldoen om in aanmerking te komen voor een zachtaardige dood. Dit is dan een vergelijkbaar systeem als het systeem dat men momenteel hanteert voor terminaal zieken die een aanvraag tot euthanasie indienen - alleen richt dit systeem zich dan ůůk op mensen die niet terminaal ziek zijn. Een probleem bij het ontwerpen van wat voor eisen er moeten worden gesteld voor zo'n zachtaardige dood voor mensen die niet terminaal ziek zijn, is echter: wie bepaalt dat, en waar moeten we ons door laten leiden bij het ontwerpen van die eisen (in ieder geval niet religie!)? Het gevaar ligt namelijk op de loer dat de eisen tot op zekere hoogte subjectief zullen zijn, inplaats van objectief. Daarnaast staat een systeem met eisen eigenlijk wel haaks op iemands recht op soevereiniteit over het eigen lichaam en leven, en het daaruit voortvloeiende basisrecht op de eigen levensbeŽindiging: in principe hoeft een mens namelijk niet aan eisen van buitenaf te voldoen, slechts alleen aan de eigen eisen die op de eigen levensvisie aansluiten. Helaas blijkt dat in de praktijk niet mogelijk, tenminste niet als je op algemene en grote schaal het mogelijk wilt maken voor niet-terminale mensen om op een vredige manier te sterven. Enige inboeting aan persoonlijke vrijheid is dus helaas onvermijdelijk - desondanks zou een dergelijk systeem nog altijd beter zijn dan de huidige stand van zaken, en ik stel me voor dat een aardig aantal mensen dat kleine stukje persoonlijke vrijheid graag opofferen voor een transparanter en humaan systeem.

Ikzelf stel me een dergelijk systeem grofweg zo voor: het kan waarschijnlijke het beste geregeld worden door een non-profit organisatie, want ik betwijfel of het geheel goed zou gaan als het via een overheidsinstantie geregeld werd (bijvoorbeeld omdat de overheid het voor het systeem bestemde belastinggeld in het geheim liever besteedt aan andere zaken, zoals het ministerie van Defensie). Er zou een minimumleeftijd moeten zijn, waarbij ik 25 jaar zelf wel een mooi getal vind (liever niet 21 jaar, want veel mensen hebben op die leeftijd nog amper van het leven geproefd omdat ze tot dan toe vaak nog vooral met hun neus in de studieboeken zitten). Mensen met een verstandelijke beperking of een te laag IQ mogen niet in aanmerking komen. Ieder geval moet individueel beoordeeld worden door een speciaal toegewezen team van professionals; de applicant loopt dan vervolgens met hen een traject door, dat misschien minimaal 2 jaar mag duren en maximaal 5 jaar. Gedurende dat traject wordt wekelijks uitvoerig met de applicant gepraat - vaak in nauwe samenwerking en aanwezigheid met zijn naaste familie - zodat men een goed beeld van krijgen van hoe rationeel de applicant is over zijn doodswens. Daarnaast worden alle mogelijke opties uitvoerig doorlopen en uitgeprobeerd. Dit kunnen concrete opties zijn, zoals medicijnen of een bepaalde vorm van therapie - maar ook niet-concrete opties, zoals het aanreiken van leesmateriaal of gedachtengoed dat iemand positief kan veranderen (bijvoorbeeld filosofische wijsheden). Als aan het einde van het traject blijkt dat niets heeft geholpen en het team van professionals vindt dat de applicant al het mogelijke heeft gedaan en daarnaast ook nog eens heel rationeel is over zijn doodswens, geven zij dan groen licht voor het mogen beŽindigen van het eigen leven. Hierbij moeten de professionals uiteraard objectief afgaan op de harde feiten, inplaats van op hun eigen subjectieve mening en gevoelens. Ze geven de applicant dan de mogelijkheid om zelf het tijdstip van zijn dood te kiezen, en alles daarom heen zelf in te richten. Natuurlijk komt hier ook een beetje papierwerk bij kijken, dus er zal wel een minimumtermijn zijn die de applicant in acht moet nemen voordat alles gereed is. Het zal overigens ook niet zo zijn dat de applicant zomaar een dodelijk middeltje naar huis krijgt en deze zelf naar eigen inzicht kan toedienen - om eventueel misbruik te voorkomen (zoals om een andere naaste mee te nemen in de dood, zoals je wel eens bij gezinsdrama's ziet) moet het middel op de door de applicant uitverkoren dag worden toegediend door een dokter. In grote lijnen verloopt dit allemaal dus hetzelfde zoals het tegenwoordig bij terminaal zieken gebeurt.

Er is trouwens ook de mogelijkheid dat sommige naasten het er gewoon niet mee eens zijn, ondanks het overweldigende bewijs dat de applicant hťťl goed onderlegd is en weet waar hij aan begint en wat de gevolgen daarvan kunnen zijn. Zulke naasten zullen proberen dit bij de rechter aan te vechten, terwijl anderen misschien zelf het heft in eigen handen nemen door bijvoorbeeld alles te verstoren op de geplande overlijdensdag. Daarom is het belangrijk dat het oordeel van het team van professionals ook wettelijke relevantie heeft, en dat er in de grondwet ook is opgenomen dat een buitenstaander zich niet met iemands levenseinde mag bemoeien (op laste van straf wegens schending van een mensenrecht) wanneer deze na een langdurig traject als competent bevonden is voor een vrijwillig eigen levenseinde. Bepaalde wettelijke aanpassingen zullen dus moeten worden doorgevoerd, wil dit systeem enig nut hebben en het basisrecht van de applicant waarde hebben.

Zo stel ik het me dus grofweg voor. Ik heb weinig verstand van bijvoorbeeld staatsrecht en bureaucratie, dus ik heb geen goed idee van hoe goed uitvoerbaar dit in de praktijk zou zijn: laat ik maar een optimist zijn door te zeggen dat als er een wil is, een weg is en een dergelijk systeem praktisch gezien dus niet compleet onmogelijk is.Weet je wat hier onbedoeld grappig is? Dat je zegt dat het beŽindigen van het eigen leven geen misdaad is, maar je wel de termen zelfmoord plegen in de mond neemt - eigenlijk is dat dus een beetje paradoxaal. Zelfdoding werd vroeger gezien als een misdaad, namelijk een misdaad tegen God (want volgens de christelijke leer behoort jouw leven aan God toe, en heeft dus alleen God het recht om jouw leven te beŽindigen) en daarom werden mensen die onverhoopt hun poging tot zelfdoding overleefden, vaak veroordeeld tot gevangenisstraf - of nog erger, tot de doodsstraf. :') Mensen die wťl in hun poging slaagden, werd het lijk geweld aangedaan en ze werden veelal begraven in ongewijde plekken op begraafplaatsen - zonder een grafsteen erbij, een ongemarkeerd graf dus. In veel landen is pas in de afgelopen eeuw zelfdoding gedecriminaliseerd - in Groot BrittanniŽ bijvoorbeeld pas in 1961. Er zijn vandaag de dag echter nog erfenissen uit die tijd waar zelfdoding een misdaad was, zoals bijvoorbeeld bepaalde vooroordelen - en ook de term 'zelfmoord plegen.' Het (grotendeels verouderde) werkwoord 'plegen' wordt tegenwoordig voornamelijk gebruikt bij het vermelden van een misdaad of iets dat moreel verwerpelijk is, zoals: 'een moord plegen', 'een aanslag plegen', 'overspel plegen', enzovoorts. Daarnaast is de term 'zelfmoord' niet alleen negatief (want 'moord' is per definitie een negatief woord), maar ook onjuist. Bij moord gaat het immers om iemand (al dan niet met geweld) van het leven te beroven, tegen de wil van die persoon in. Ware zelfmoord is dus in feite onmogelijk, want je maakt er immers zelf uit vrije wil een eind aan - de term 'zelfdoding' (of het Latijnse 'suÔcide') is daarom mijns inziens de enige juiste term.

Naar mijn mening moet het consistent weglaten van de term 'zelfmoord plegen' (in plaats daarvan moet stug 'zichzelf doden' worden gebruikt) in bijvoorbeeld de media onderdeel zijn van het weghalen van het taboe rond zelfdoding en de daarmee gepaard gaande problematiek, want anders blijft er onnodig een hoop negativiteit mee geassocieerd (waardoor een zekere mate van schaamte en onbespreekbaarheid aanwezig blijft, met alle gevolgen van dien).
Citaat:
Er zijn geen plusjes online!
Citaat:
Hebben die een leven ofzo dan mag je geen plusje!
Citaat:
Na het rukken heb ik geen zin meer om verder te doen.
Hoe komt dit?
Citaat:
je stopt ook met zoeken naar je sleutels als je ze eenmaal gevonden hebt
Citaat:
Ni kwaat op me worden nou eh! :AJ:
Citaat:
[afbeelding]


Maskers zijn cool, maskers zijn hip.

Ik doe ze graag aan en vertel zo verhalen

en iedere voorbijganger hangt dan aan mijn lip
...
ik laat ze in een wereld van verbeelding verdwalen.

Maskers zijn leuk, maskers zijn tof

we gaan vechten met zwaarden

en de toeschouwers zijn vol lof

terwijl wij beginnen met rijden op ingebeelde paarden.

Maskers zijn cool, maskers zijn hip.
Citaat:
jesse fapt niet, jesse masturbeert
Citaat:
gezien de situatie rondom de venusheuvel lijkt het er naar uit te zien dat je last hebt van een ietwat geÔrriteerde

VAGINA
Citaat:
Hallo ik ben 19 en ik ben nog maagd. Is dat erg ?

Ik ben groot en gespieert hahah. maar ik heb gewoon me eigen mening.

jongens doen stoer met groter taal. .

ik zie welles een meisje lopen naast een hele kleine ventje die haar niet eens kan beschermen.
of een vetzak.
.

begrijp jullie dat. Of zijn meiden dom geworden ? wat moet je met een vent die niks kan
Citaat:
Wat moet zo kleine mannetje als jou beginnen tegen mij.

Mensen worden temakkerlijk, alles komt naar je toe.
Vroeger niet.

Wereld is gewoon kapot. Discriminatie alles.

mensen moeten meer elkaar helpen.
Citaat:
Err..
Citaat:
je zit niet los en niet vast maar toch versier ik je.
Citaat:
Liz en jesse zitten in een boom
en bouwen er een boomhut. Ze kweken kleine kinderen en moeten daarom hun boomhut vergroten. Na een tijd kan de boom het niet meer aan en moet er worden gemigreerd naar dichtbijgelegen bomen. Spijtig genoeg zijn deze al bewoond. Jesse komt gelukkig met een vrede-offer van eikels en hars.
Nu huwelijk Jesse zijn zoon uit aan de dochter en is er een gemeenschappelijk koninkrijk. Ze leven vele jaren in vrede en de bevolking groeit weer massaal aan.
Dus ze moeten weer migreren. Deze keer gaat het niet zo vlot en volgt er een oorlog. Er vallen veel verliezen langs beide kanten, maar Jesse zijn volk overwint. Nu hebben ze al 3 koninkrijken. Hoewel Liz niet meer van Jesse houdt, maar wel van zijn macht , vermoordt ze hem met een giftige dennenappel. Liz neemt de macht over met een jongere prins van het andere koninkrijk en vormt een boomhuttirannie en wilt nu ook de grondmensen aanvallen.

Be afraid.
Citaat:
wtf is ping mensen?
Citaat:
als jij smst, ping.
moet ik terug smsen pong.
totdat de een niet snel terugsmst en dan heb je een punt
Citaat:
Hij vond me ''''''''''''leuk'''''''''''', en toen kreeg ik iets met ar8478347m438794837oe8787d87878 dus hij vind mij het ultieme bewijs, dat alle meisjes voor slechte jongens kiezen in plaats voor goede jongens.
Citaat:
generalisering drogreden ban
Citaat:
Gefeliciteerd! U bent de winnaar van de bureaucratie prijs 2011! Voor het afhalen van uw prijs kunt u op maandag of zaterdag van 7:00 tot 9:30 contact opnemen met de afdeling Curiosa, houd wel een doopcertificaat en uittreksel uit het gemeentelijk basisregister in drievoud bij de hand. We kunnen u niet garanderen dat er daadwerkelijk een prijs is verbonden aan deze bekendmaking.
Citaat:
Beste Bloemmetje97,

Jij hebt duidelijk Scarlett nog nooit mogen aanschouwen.

Groetjes,

Panopticon
Citaat:
Dit. Het is een algemeen bekend feit dat ongelovigen superieur zijn aan gelovigen.
Citaat:
Wat is fappen eigenlijk?
Citaat:
Nee, als je het intellect mist om het zelf te zien, dan ik je de grap ook niet uitleggen helaas. Jammer man.
Citaat:
Hallo Thibault,

Bij deze wil ik je complimenteren met je forumvaardigheden. Het gebruik van onderlijning en dikgedrukte woorden is fenominabel.

Groeten,

Boogie
Citaat:
Ik ken ook een mop:

Jantje zegt tegen zijn vader: "Papa, ik ben jarig vandaag. Hoe oud ben ik geworden?"
Vader: "Ehh... tien!"
Jantje: "Nee papa, ik ben elf!"

Dan loopt Jantje de kamer ernaast in, waar oma zit.

Jantje: "Oma, ik ben jarig vandaag. Hoe oud ben ik geworden?"
Oma: "Hmm, eens zien."

Oma steekt haar hand in Jantjes onderbroek en pakt zijn piemel vast. Ze knijpt en trekt even, en pakt dan zijn ballen. Ze rolt ze wat rond in haar handen.

Dan zegt ze: "Ik weet het! Elf!"
Jantje: "Oma, hoe wist U dat nou?"
Oma: "Dat hoorde ik je net tegen je vader zeggen."
Citaat:
Hallo,
Geloven jullie dan op 21 december 2012 de wereld vergaat?
En wat gaat er gebeuren die dag?
Ben je bang dood te gaan die dag?

groetjes
Citaat:
kutliz, je zit op de wc te forumen?!
Citaat:
Ik vind dat een ongepaste/ongewenste belediging naar de preut van Sneeuwvlokje, bartjenl naamzoek ik zie graag adequaat optreden.
Citaat:


Toch schrijnend dat een term als allochtoon op het oog wetenschappelijk en waardenvrij lijkt maar toch zulke ingrijpende negatieve connotaties heeft!
Citaat:
Wat een gestapo onderzoek dit zeg, voel me net een Joods verzetter...


Ik vind dus gewoon dat homo's net als hetero's evenveel mens zijn, ik vind het gewoon raar dat zij een anus kiezen als er meiden zijn met van die mooie rondingen en een vagina...

Sorry als je dit niet begrijpt
Met citaat reageren
Oud 23-10-2014, 14:02
Verwijderd
Citaat:
GluipigeBever ik weet niet wie je bent maar zou je je alsjeblieft aan de netiquette willen houden en niet zo denigrerend willen praten over forumbazen? Ze werken hard en doen er alles aan om het voor ons leefbaar te maken. Als je kritiek hebt dan kan je dat doen via een PM maar dit is erg laagbijdegronds.
Citaat:
Bruutje is een kansloze kantoorslaaf die denkt dat hij een grote bek kan hebben, zodat iedereen denkt dat hij een eigen onderneming heeft. Door zijn dichtgetikte werk heeft hij in al die zeer mooie jaren van zelfontplooiing een tunnelvisie gevormd over de 'normale mens' en de 'student'. Desondanks zit hij nog steeds op een scholierenforum en post hij kansloze reacties in topics van vrouwelijk schoon. Hopende dat zijn vriendin/dominatrix het niet merkt of leest.
Citaat:
Jeh en hij kan nu niet antwoorden, omdat hij samen met zijn dominatrix zit te eten en eigenlijk baalt van de inrichting die zij bepaalt heeft in huis maar ja!
Gelukkig kan hij vanavond of anders morgen tijdens het werk weer achter het scholierenforum kruipen en lekker zichzelf zijn.
Citaat:
kut Birdy en andere kutwijven die toevallig op een piano kunnen spelen en niet vals zingen DAT IS GEEN FUCKING KUNST halfgare mislukte lelijke rattekop, en je bent het debiele broertje van Matthijs van Nieuwkerk want je hebt zelden iets interessants te melden ook al denk je van wel en het feit dat je crap uit je mond door veel mensen aan te horen is wil niet zeggen DAT JE UBERHAUPT IETS HOEFT TE ZEGGEN.

Goedemorgen!
Citaat:
Krista, ga anders ff roeien.
Citaat:
Nou, mensen die EEN SCREENSHOT PLAKKEN VAN EEN DESIGN IN EEN WORDDOCUMENT TERWIJL JE EXPLICIET VROEG OM DE SOURCEFILES VAN HET BETREFFENDE DING EN DAN MAAKT PHOTOSHOP OF ILLUSTRATOR OF FUCKNOT ME GEEN REET UIT

man man man EN DAN DAARNA NOG HET GORE LEF HEBBEN OM TE ZEIKEN DAT HET TE LANG DUURT
Citaat:
Als ik Darth Vader was had ik meer dan de helft van ons clientŤle ge-force-choked

IVE ALTERED THE DEAL PRAY I DONT ALTER IT ANY FURTHER :asd;lkal;las
Citaat:
MENSEN DIE EEN VRAAG AAN JE STELLEN MAAR ZELF NIET EERST NADENKEN OVER WAT DE ANDER MOET WETEN OM DE VRAAG ZO ZORGVULDIG MOGELIJK TE BEANTWOORDEN

Kan dit?

KAN WAT? WIM KAN? KOFFIE KAN? alskdjakljsdaslkdn/
Citaat:
OF VAN DIE MENSEN DIE TERGEND LANGZAAM DE TREIN UIT GAAN MET 1 TREE TEGELIJK EN DAN NOG EVEN RUSTIG ROND GAAN KIJKEN WELKE KANT ZE OP MOETEN TERWIJL ER ACHTER HEN TWINTIG MAN ER UIT WIL EN DERTIG MAN ER IN.

SOWIESO. MENSEN DIE DE DEUREN VAN DE TREIN bLOKKEREN EN ER IN WILLEN VOOR ER IEMAND UIT IS>. OF GEWOON TE DOM ZIJN OM TE ZIEN DAT MENSEN ER UIT WILLEN!!

IK URINEER OP DEZE MENSEN EN SCHIJT IN HUN LUCHTWEGEN!!!!
Citaat:
Onze Ertur in de hemel,
laat uw naam geheiligd worden,
laat het Maastrichtse koninkrijk komen
en uw wil gedaan worden
in Holland zoals in Zuid-Limburg.
Geef ons vandaag de winst van MVV,
dat wij nodig hebben.
Vergeef ons onze posts,
zoals ook wij hebben vergeven
wie ons iets schuldig was.
En breng ons niet in beproeving,
maar red ons uit de greep van Deadlock.
Amen.
Citaat:
Was Einstein joods? Ik dacht altijd dat hij limburgs was.
Citaat:
Bekeer je tot het Koenisme, dan kan ik je dopen huhuhuhu
Citaat:
Er bestaat een gegronde bedreiging van een terroristische aanslag op de troon.
Derhalve zal iedereen die zich er in de buurt begeeft worden verdacht van terrorisme.
Citaat:
Wat leuk voor je. Natuurlijk is het mogelijk. Het is ook mogelijk voor een vrouw te masturberen door op haar fietsbel te gaan zitten. Het gebeurt niet.
Citaat:
Maakt niets uit hoor als je het doet. Blijkbaar doen een stuk meer vrouwen het.
Citaat:
Ze is mijn vriendin, het enige waar ze keihard mee wordt geconfronteerd is mijn lul.
Citaat:
Kun je me nog wel even het adres pmen van je kerk?
Want het spul wat daar te krijgen is zal vast beter zijn dan die gratis sample van truffelmagic!
Citaat:
helemaal niet! de jeugd wordt steeds eerder/sneller seksueel rijp
dit heeft meerdere oorzaken, maar de grootste "boosdoener" is:
het water, er zitten namelijk veel vrouwelijke hormonen in water omdat waterzuiveringsbedrijven deze er niet volledig uit krijgen
Citaat:
moh, fair enough!

Ik heb net een uitgebreide mail verstuurd met een uiteenzetting over hoe en waarom ik het antwoord op vraag A en vraag B nodig heb om verder te kunnen, en ik kreeg als repliek iets in de lijn van "Oh, ja, kan je misschien iets met niet-kloppend antwoord op niet gestelde vraag C en D?"

NEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE

DAAAAAAAAAAAR

KAN

IK
NIETTTTTTTTTTS
MEeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee eeeeeeeeeeeeeee . Mensen, echt.
Citaat:
ahahahhahHHHAHahHAHhahahahaaaaaaa
Citaat:
Kun je hem laten verdwijnen door hem te negeren?

En dan stel ik als titel enzo het volgende voor:

Negeren, oplossing van het probleem of manier van omgaan met irritaties

A. Oezem1, K. Panopticon 1, J. Qandy. 1

1. lid van Forum.scholieren.com, afdeling Onzin

Oke?
Citaat:
Beste,

zojuist heb ik kennis genomen van uw advertentie op marktplaats waarin u spreekt over 18 ballonnen (4 stuks oranje, 3 stuks rood, 6 stuks geel, 4 stuks blauw en 1 stuk groen), een geopend zakje, een kop koffie en een stuk verjaardagstaart. Ik heb hierover enkele vragen. Zijn de ballonnen ook gratis af te halen of betreft het hier alleen het door u geopende zakje, een kop koffie en een stuk verjaardagstaart? Indien ja: kunt u een foto verzorgen van een ballon in opgeblazen staat en mij ook nauwkeurig de maten van de ballonnen doen toekomen (zowel in rust als in opgeblazen staat).

Tot slot zou ik nog graag van u willen horen of het zakje hersluitbaar is.

Met vriendelijke groeten,

De Veroorzaker.
Citaat:
Ik dacht dat gaat gewoon in 1x naar de blaas! Maar ik moet toegeven dat ik niet veel van vertering weet
Citaat:
ik zeef ook altijd het bladgoud eruit voordat ik het opdrink hoor mieke
Citaat:
Hoezo, je drinkt toch de goldstrike?
Citaat:
Kinderen uit Tsjernobyl hebben vast meer uitstraling

"Van je uiterlijk moet je het niet hebben, maar godverdomme wat een uitstraling"
Citaat:
morgen cafe naar arne's keuze?

hey ik ben makkelijk, zolang er bier is.
Citaat:
Ik wil graag de complete werken van Dostojevski voorgelezen krijgen door Philip Freriks. Bij ieder spraakfoutje moet hij opnieuw beginnen.
Citaat:
Maakt mij het uit hoe het heet, ik wil het gewoon in m'n mond
Citaat:
mijn gat is flexibel
Citaat:
Op een dag ...

Ertur: Ik haat werken!

Wanneer plots ...

Forumdolfijn: Help! Help!
Ertur: Wat is er?
Forumdolfijn: Er is een vrouw aan het forumen namelijk, Noticula, Noctal, Nuctal, Nucti, Nacti, Nuclo, Nicli, Niciloca, Aaaaa, Nictaluco, Nicoluco, Nactiloca, Noctilica, Nicatilo, Nucatila, PFRRRT ma alť, Nictalaca, Noctluco, Nicitalco, Nicilaci, .....

Giftig Kevertje.
Citaat:
de nazis hielpen ook mensen met stokken de trein in
Citaat:
Oke, dit is de laatste keer dat ik hier serieus op in ga:

HET BOEIT ME GEEN ENE RUK WAT JIJ WEL OF NIET VAN MIJ VINDT EN IK GA GEWOON OP JE IN ZOALS IK OP IEDER ANDER IN ZOU GAAN. JE PRAAT POEP EN IK REAGEER DAAR OP, IK HAAT NIET EN IK REAGEER NIET PERSOONLIJK OP JOU. HOUD OP MET JE ALLES PERSOONLIJK AAN TREKKEN. ALS APATE OF KOEN OF JESSE HAD GEZEGD WAT JIJ NU OVER OGEN ZEI, ZOU IK PRECIES ZO GEREAGEERD HEBBEN. JE BENT NIET SPECIAAL. EN HET BOEIT ME GEEN FLIKKER OF JE WEL OF NIET HIER POST, MAAR ALS JE HIER POST REAGEER IK DAAR OP. ALS JE JE DAARDOOR KUT VOELT, DAN MOET JE HIER NIET POSTEN.
OK? GOT IT?

Mooi. Ik haat overigens niet, ik doe ook niet chagrijnig, ik ben niet ongesteld (oke, dat ben ik wel, maar daardoor reageer ik niet anders), ik doe gewoon normaal. Dit was geen 'rant' of wat dan ook, ik leg hier gewoon even uit hoe het zit. Als jij het nodig vindt het persoonlijk op te vatten en te denken dat ik je haat; go for it, maar KAPPEN MET JANKEN.
Citaat:
voor koen word je bi
Citaat:
Kan een forumbaas even bevestigen dat dit mijn eerste account is op het forum? Ik lijk voor iemand anders te worden aangezien. Het is nu al een paar dagen aan de gang en ik wil graag helderheid creŽren.
Citaat:
Aan de ene kant: lengte doet er niet toe. Aan de andere kant: wo, mijn piemel van 19 cm is echt zo veel machtiger dan zijn piemel van 15 cm
Citaat:
Hahahaha axel11 krispijn naamzoek wie had er op dat moment je account gehackt


Met citaat reageren
Oud 23-10-2014, 14:03
Verwijderd
Citaat:
De bezetter is niet lekker, vuile collaborateurs.
Citaat:
Blik bier, you are beautiful (8)
Citaat:
Allemaal een paard huren/kopen/lenen, eenzelfde armor met zelfde familiewapen kopen/huren/maken. Dan gezamelijk naar de Elf Fantasy Fair galopperen en wild schreeuwend hoofden afhakken met zwaarden en bijlen? Gvd zo wil ik dood gaan
Citaat:
Misschien is het wel handig om een moeder mee te nemen zodat die kan vragen om een specificatie van de huurprijs, mocht je daar zelf niet aan denken .
Citaat:
Daar kun je dan beter een neger voor meenemen.
Citaat:
HŤ jeetje, wat naar je zult wel erg geschrokken zijn. Hopelijk kunnen ze die arme vrouw helpen! Heeft ze al een glaasje water gekregen? Nou, kan me voorstellen dat je helemaal geen zin meer hebt om te werken. Pak anders een kop thee
Citaat:
Laatst was er een kindje in haar klas dat er een opmerking over maakte, het laatste wat we daar van gehoord hebben is dat die 'per ongeluk' uit de auto was gestapt in de Beekse Bergen
Citaat:
Ik heb ooit iemand heel goed advies gegeven in een dergelijke situatie. Ik weet niet of ze er wat aan hadden, maar misschien komt het jou ten goede:

Ik denk dat je eerst een kennel wezels moet aanschaffen. Koop als je kan jonge wezels en train ze dan om agressief te reageren op de kleur geel. Ga hier mee verder totdat ze alles wat geel is door het dolle heen aanvallen. Graaf dan een grote kuil in zanderige grond, houd de zijkanten stijl zodat het niet makkelijk is om er uit te komen. Gooi deze kuil vol met je getrainde wezels. Dan verf je je oogleden geel, laat je je handen en voeten vastbinden en spring je in de kuil. Als je dan agressieve wezels bij je ogen vandaan probeert te houden door spastisch te kronkelen over de grond zullen je problemen van nu een stuk minder erg lijken.
Citaat:
C) Have you ever been or are you now involved in espionage or sabotage; or in terrorist activities; or genocide; or between 1933 and 1945 were you involved, in any way, in persecutions associated with Nazi Germany or its allies?

Citaat:
axel11 heb jij afgelopen zaterdag glashard tegen mij gelogen?
Citaat:
Citaat:
Citaat:
Vrees niet, je was niet de enige die erin is getrapt en tegen wie gelogen is
Citaat:
nee, dŠt maakt een hoop goed
Citaat:
OH FUCK LASAGNE SORRY CHRISTUS TE PAARD WAT EEN FOUT IK ZAL HET NOOIT MEER DOEN BRB IK GA MIJZELF EVEN KASTIJDEN HOOR WANT DIT KAN NATUURLIJK ECHT NIET. dE TERING WAT BEN IK TOCH EEN BOSIDIOOT.
Citaat:
Ik wil al heel de dag tegen een willekeurige groep gaytjes zeggen dat aids geen verzamelobject is
Citaat:
EZblade schreef:
Een eerste date is net als orale seks. Je moet er even doorheen
Citaat:
Oh maar ik wil helemaal geen roemeense bruid
Citaat:
ik kan niet meer wegklikken
Citaat:
Ze zijn wel goedkoop, 25 euro voor die blonde!
Citaat:
Oh dat is niet eens haar echte haarkleur, dan snap ik het wel inderdaad
Citaat:
en ze heeft een gek bultje onder haar oog
Citaat:
Grapje hoor!!
Citaat:
En knipoogjes ook van mijn geit
Citaat:
vast ook van mijn konijn maar die is niet hier, dus dat durf ik niet zo te zeggen
Citaat:
Oh en alvast een fijne zaterdag he!!! nou daahaag!!
Citaat:
En daar komt weer ťťn van mijn befaamde spreekwoorden:
"wie de mossel wil proeven, moet de tapas lusten"
Citaat:
Overigens kan ik hier een slechte anekdote kansloos recyclen aangezien het over rijmen gaat

Ik werk in een kantoortuin. Begin december waren we aan ons blok aan het praten over sinterklaasgedichtjes, flauwe teksten aan het opdreunen. Komt er een collega van een andere afdeling langslopen, schreeuwt keihard:

……N
TWEE
DRIE
VIER
VINGER IN DE KONT

Wij vieren kijken hem verbijsterd aan en ook een stuk of twintig mensen om ons heen hebben het duidelijk gehoord. Dus wij “Wat zeg je nu, Peter?” en ja hoor, daar gaat ie weer:

……N
TWEE
DRIE
VIER
VINGER IN DE KONT

We kijken hem vragend aan, totaal absurd wat hier gebeurt. Wat bezielt de beste man? Nou, Peter had nog een toevoeging hieraan:

“Ja, het rijmt niet, maar het dicht wel…”

Citaat:
Maar ook verder in je ogen
Spuiten is wel toffer, als hij hem er dan uithaalt vlak voor hij komt dan gaat het helemaal over je tetten enzo
Citaat:
Als hij je probeert aan te randen moet je in je broek plassen en poepen, dan laten ze je meestal wel met rust
Citaat:
1. De meisjes die je probeert te versieren zijn eigenlijk geen meisjes
2. Het zijn oude mannen die in jouw broekje willen
3. Zielig doen heeft geen zin
4. deadlock zijn piemel is groter dan die van jou
5. Je anus is te nauw
Citaat:
zo koud kun je er ook over doen ja want een existentieel verbonden rolmodel die opeens heel anders doet dan je had verwacht maakt vooral niets uit nee. laat justin bieber van een trap flikkeren en vervolgens zn nek breken en half vrouwelijk globalia wordt emo, slecht voorbeeld maar ewa ja dat is gewoon zo.
Citaat:
Wat onromantisch trouwens ertur ;o Als ik ga trouwen is dat op een hagelwitte strand in het aanzicht van een azuurblauwe zee. Onze namen zijn geschreven in het zand met een heel groot hart erom heen. Mijn aanstaande draagt een mooi pak met een speelse bloem in zijn borstzak en ik draag een kokosnoten bikini en heb een bloemenkrans in mijn haar.Later worden we op de rug van dolfijnen naar onze hotelkamer gebracht alwaar we samensmelten in een zee van eeuwige liefde.(L)
Citaat:
regenboogkusjes
Citaat:
Er is een gezellige avond geweest bij Deadlock thuis. MartiŮo, Soiija en Axel11 hadden er samen met de gastheer ongelooflijk harde sex. Lichaamssappen spoten alle kanten uit. Zo hard dat alle vrouwen aanwezig in een straal van 50 meter direct bevrucht geraakten. De vrouwen die zich gelukkig mochten prijzen op dat moment waren Pluis en Tuttebel. Tuttebel vond het op zich niet erg. Ze wilde toch kinderen en accepteerde dat de genen die ze had ontvangen in haar moederlijke schoot. Pluis wilde daarentegen wel een abortus. Ze hoopte tegelijkertijd op een fikse schadevergoeding van de 4 musketiers.
Toen het openbaar werd dat er een abortus ging plaatsvinden boden Mephisto en Maaike. zich vliegensvlug aan met roestige breinaald en verbogen kleerhanger. Ertur rook geld en besloot advocaat van de duivel te spelen.
Pluis geraakte haar pakketje kwijt en ging samen met Ertur de zaak voorbereiden. Alles leek goed te gaan tot in de rechtszaal, maar toen sloeg het noodlot toe. Noctiluca schoot door de overpeinzingen van de koe. Hij kon zich niet meer concentreren want hij kon die naam totaal niet onthouden en hij geraakte in een psychose. Toch won hij de zaak, maar alleen dankzij de hulp van Pluis. Ze had rechter Zion enkele miligrammen lichter gemaakt en zo gunstig gestemd.
De jaren verstreken en alles was vergeten en de rust in het smurfendorp was teruggekeerd.
Toch ging er iets gigantisch mis op de 16de verjaardag van Tuttebel haar kind. Het kind bleek geen normaal kind te zijn en begon aan een mutatie. Het veranderde in een grote minotaurus en sloeg op de vlucht.
De blondine belde Carn en Joris op want die 2 waren experten op dat gebied. Direct nadat ze alle info hadden geanalyseerd ging een lichtje branden. Dit kon niet anders dan het werk zijn van de slechte professor De veroorzaker en Not for sale. Ze gingen naar hun wetenschapper van wacht SchrŲdinger en haalden er een dosis plasmacapsules voor hun rifles. Ze keken nog een keer de Avengers, Carn zei zijn geliefde Absinthe vaarwel en ze begonnen met jagen.
Drie straten verder vonden ze hun eerste spoor. Er lagen her en der lichamen verspreid. Ze hoorden ergens vanuit een hoekje gesnik en vonden Sann. Ze had zich in leven kunnen houden door zich te vermommen als giraf.
De mutant was dichtbij en ze gingen op hun hoede voorwaarts en kwamen bij een rioolpijp. Ze porden eens in de pijp en kregen reactie met een brul, ze schoten het beest dood en gingen een biertje drinken.

EINDE.
Met citaat reageren
Oud 23-10-2014, 14:03
Verwijderd
Citaat:
HALLO DIT IS DE VERKEERSTOREN, WORDEN JULLIE GEGIJZELD??!
- uh, ne...
ROEP DE F16 TERROR TERORR!!!!
Citaat:
meer twijfelachtige reacties tegengekomen dan ik had verwacht :')
…ťn keer een emailconversatie gehad met iemand die subtiel aan het opbouwen was naar "maar zou je alsjeblieft een gedragen slipje mee kunnen sturen", ťťn iemand die een aanfoto van een korset wilde, en vandaag kreeg ik een whatsappje (ik wist niet eens dat ik bij sommigen m'n telefoonnummer bij de ad had staan; oei) waarin stond, ik citeer:

"Hoi maaike zonde om die mooie zwarte jurk te verkopen hij staat u echt perfect. Sorry dat ik u hier zomaar aanspreek maar kwam toevallig op uw advertentie gr jeffrey"
(ik heb nergens een aanfoto bij staan uberhaupt)

Internet, gotta love it

Citaat:
Koen is ons aller held! Wat Hitler is voor nazi's, is Koen voor ons!
Citaat:
ALS JE HET NIET HEBT ONTHOUDEN DAN WEET JE HET TOCH NIET

"Wat is het antwoord op deze vraag?"
"Uhhhh"
"Het is antwoord A"
"JA DAT WIST IK WEL!"

zo werkt het niet in de grote wereld
Citaat:
Je mompelt een beetje, haal die lul eens uit je mond.
Citaat:
mijn kut, na de laatste gangbang ben ik een recreatiepark begonnen, maar het loopt nog niet echt storm
Citaat:
Ok, ik vind het op zijn minst curieus dat je zogenaamd denkt dat dit hoi is. Punt een, je zegt goedemorgen waarna je erachter komt dat dit geen hoi is. Wat is je volgende stap? Niet goedemorgen zeggen in het Hoi-Topic in ieder geval. Ten tweede, het gaat net over Double Penetration en je komt toevallig even binnenlopen? Nee nee, hier zie ik ook doorheen. Je kunt ook gewoon gelijk zeggen dat jij graag degene bent die aan de andere kant van de regenboog staat om daar met je stokje in de pot goud te roeren. Dat je Łberhaupt het idee hebt mensen hier voor de gek te houden snap ik echt niet hoor.
Citaat:
Forumbazen tegenwoordig
Citaat:
Mama wil 50 shades of grey van me lenen. Het voelt alsof ik d'r mijn pr0ncollectie uitleen dan
Citaat:
Ik snap niet waarom je moet gaan zwetsen over culturele waarden terwijl je gewoon op een taal/land geilt. De culturele waarden krijg je meer binnen als je als buitenlandse student er gaat wonen, al spreek je de taal niet en doe je dat ook nooit. Zoveel krijg je niet mee van de cultuur op deze manier (duits leren en duitse tv kijken en af en toe een dag erheen en steeds dezelfde bronnen raadplegen), misschien wat ergerlijke clichebeelden die we hier toch al kenden. Daarnaast is de duitse cultuur niet significant verschillend van die van Nederland. Wil je echt wat doen met culturele waarden, verdiep je dan in iets aziatisch. Of afrikaans. Maar dit is gewoon argumenten verzinnen bij je fetisj terwijl dat nergens voor nodig is. We steunen je obsessie zo ook wel.
Citaat:
Ik blijf het bijzonder dapper vinden dat Spawn Again uitspraken durft te doen over andere mensen hun uiterlijk.
Citaat:
Ohh sorry dan heb ik het mis.. Ik dacht even dat Tampeloeres per pm zijn hart gelucht had over het feit wat voor een verschrikkelijke klootzak ik ben omdat ik hem bij iedereen, altijd en overal belachelijk maak. Jullie gingen gisteren opeens zo in de aanval en blijkbaar had je opeens een foto van mij te pakken zonder dat we elkaar ooit gesproken hebben en ik werkelijk geen flauw idee heb wie jij bent.. Maargoed het klikt dus gewoon niet tussen ons
Citaat:
heuj betercore ik heb laatst zown site ontdekt met allemaal grappuge plaatjez: 9gag.com nooit meer vervele
Citaat:
Kan je me misschien je afgedragen sneakers aan me opsturen duifje? En misschien een filmpje erbij dar je ze zonder sokken aanhebt en een beetje gras/takjes voor me vertrapt? :hijg:
Citaat:
snorren kriebelen

p.s. aangezien het gaat om prostaatkanker, waarom laten ze niet hun schaamhaar staan? Ik snap de connectie niet.
Citaat:
Schaamhaar groeit inderdaad op de prostaat! En met het laten groeien van schaamhaar geef je inderdaad een voor iedereen zichtbaar signaal af! Bravo Krista, weer een fraai staaltje realiteitszin
Citaat:
Laat ik het zo zeggen, ik begrijp het wel, maar ik begrijp niet de noodzaak om daar zo'n ophef over te maken. Maar goed, Saai is wat dat betreft wel een beetje een kruising tussen een openbaar toilet, een "Lucht Je Hart" topic met om de 2 minuten wel een post met 'Ik heb een zwaar leven'. Eigenlijk irriteer ik me daar gewoon mateloos aan, want ik ben niet zo goed met mensen die voornamelijk veel lijken te zeiken over van alles en nog wat zonder echt een goede reden. Misschien moet ik hier minder posten, maar het is tegelijkertijd ook een bron van vermaak. IK ZIT VAST IN EEN TWEESTRIJD
Citaat:
ja o o wat kut allemaal jeetje dat ik nog leef en nog niet dood ben hahahaha nee hoor grapje zal ik vanavond een pizza eten of niet want jeetje dat is wel iets te veel van het goede maar het is zo lekker en ik verwacht nog een telefoontje en nu ben ik bang dat iemand me gaat bellen als op de plee zit hahahahihi en GAAT IE LEKKER VANDAAG CARN?! JA HIJ GAAT KANKERLEKKER JA

Tijd voor koffie.
Citaat:
Maar echt, die emotionele diarree soms van mensen, DOE ER WAT AAN en ALS JE ER NIETS AAN DOET OF KAN DOEN OMDAT JE JEZELF IN EEN OF ANDERE SLACHTOFFER ROL PARKEERT EN DAARDOOR DENKT DAT IEDEREEN TEGEN JE IS BEGIN ER DAN NIET OVER WANT DAT HEEFT GEEN ZIN BEHALVE DAT JE MET JE STRONT MIJN DAG ZIT TE VERZIEKEN, NUT UP OR SHUT UP GROW A SPINE /zeik.
Citaat:
*high five* Als je je af en toe kut voelt is het heul nie erg om dat te zeggen, maar sommige mensen denken dat ze de zieligste persoon op aarde zijn en "omg omg ik wil dit maar dat kan niet boehooeeee ik heb een heel zwaar leven" NEE OPKANKEREN je hebt godverdomme eten in de koelkast, een dak boven je hoofd en mensen die om je geven, stel je niet aan. En als iets niet KAN, LEER ERMEE LEVEN EN MOVE ON. Echt. Of verzin iets anders leuks. HET LEVEN IS ZO MOEILIJK NIET MENSEN, ECHT NIET. Gewoon normaal doen en niet zeiken. KLAAR.
http://forum.scholieren.com/showthre...2#post32943802

Citaat:
Have a break, have a kutkat
Citaat:
Hallo, ik ben Cris, ik houd van driehoeken en vierkanten waarvan 1 hoek + zijde ontbreekt. Daarnaast ben ik dol op pannenkoeken met kaas en friet met mayonaise. Ik heb alleen een klein probleempje. Mijn piemel staat een beetje scheef.
Citaat:
Maar als we dan toch bezig zijn, mijn moeder ligt al jaren in een kast te rotten. Ze had gewoon serieus een beenham verpest en toen had ik er genoeg van.
Citaat:
De beste wensen voor dinsdag 1 januari 2013, De beste wensen voor woensdag 2 januari 2013, De beste wensen voor donderdag 3 januari 2013, De beste wensen voor vrijdag 4 januari 2013, De beste wensen voor zaterdag 5 januari 2013, De beste wensen voor zondag 6 januari 2013, De beste wensen voor, maandag 7 januari 2013, De beste wensen voor dinsdag 8 januari 2013, De beste wensen voor woensdag 9 januari 2013, De beste wensen voor donderdag 10 januari 2013, De beste wensen voor vrijdag 11 januari 2013, De beste wensen voor zaterdag 12 januari 2013, De beste wensen voor zondag 13 januari 2013, De beste wensen voor maandag 14 januari 2013, De beste wensen voor dinsdag 15 januari 2013, De beste wensen voor woensdag 16 januari 2013, De beste wensen voor donderdag 17 januari 2013, De beste wensen voor vrijdag 18 januari 2013, De beste wensen voor zaterdag 19 januari 2013, De beste wensen voor zondag 20 januari 2013, De beste wensen voor maandag 21 januari 2013, De beste wensen voor dinsdag 22 januari 2013, De beste wensen voor woensdag 23 januari 2013, De beste wensen voor donderdag 24 januari 2013, De beste wensen voor vrijdag 25 januari 2013, De beste wensen voor zaterdag 26 januari 2013, De beste wensen voor zondag 27 januari 2013,De beste wensen voor maandag 28 januari 2013, De beste wensen voor dinsdag 29 januari 2013, De beste wensen voor woensdag 30 januari 2013, De beste wensen voor donderdag 31 januari 2013, De beste wensen voor vrijdag 1 februari 2013, De beste wensen voor zaterdag 2 februari 2013, De beste wensen voor zondag 3 februari 2013, De beste wensen voor maandag 4 februari 2013, De beste wensen voor dinsdag 5 februari 2013, De beste wensen voor woensdag 6 februari 2013, De beste wensen voor donderdag 7 februari 2013, De beste wensen voor vrijdag 8 februari 2013, De beste wensen voor zaterdag 9 februari 2013, De beste wensen voor zondag 10 februari 2013, De beste wensen voor maandag 11 februari 2013, De beste wensen voor dinsdag 12 februari 2013, De beste wensen voor woensdag 13 februari 2013, De beste wensen voor donderdag 14 februari 2013, De beste wensen voor vrijdag 15 februari 2013, De beste wensen voor zaterdag 16 februari 2013, De beste wensen voor zondag 17 februari 2013, De beste wensen voor maandag 18 februari 2013, De beste wensen voor dinsdag 19 februari 2013, De beste wensen voor woensdag 20 februari 2013, De beste wensen voor donderdag 21 februari 2013, De beste wensen voor vrijdag 22 februari 2013, De beste wensen voor zaterdag 23 februari 2013, De beste wensen voor zondag 24 februari 2013, De beste wensen voor maandag 25 februari 2013, De beste wensen voor dinsdag 26 februari 2013, De beste wensen voor woensdag 27 februari 2013, De beste wensen voor donderdag 28 februari 2013, De beste wensen voor vrijdag 1 maart 2013, De beste wensen voor zaterdag 2 maart 2013, De beste wensen voor zondag 3 maart 2013, De beste wensen voor maandag 4 maart 2013, De beste wensen voor dinsdag 5 maart 2013, De beste wensen voor woensdag 6 maart 2013, De beste wensen voor donderdag 7 maart 2013, De beste wensen voor vrijdag 8 maart 2013, De beste wensen voor zaterdag 9 maart 2013, De beste wensen voor zondag 10 maart 2013, De beste wensen voor maandag 11 maart 2013, De beste wensen voor dinsdag 12 maart 2013, De beste wensen voor woensdag 13 maart 2013, De beste wensen voor donderdag 14 maart 2013, De beste wensen voor vrijdag 15 maart 2013, De beste wensen voor zaterdag 16 maart 2013, De beste wensen voor zondag 17 maart 2013, De beste wensen voor maandag 18 maart 2013, De beste wensen voor dinsdag 19 maart 2013, De beste wensen voor woensdag 20 maart 2013, De beste wensen voor donderdag 21 maart 2013, De beste wensen voor vrijdag 22 maart 2013, De beste wensen voor zaterdag 23 maart 2013, De beste wensen voor zondag 24 maart 2013, De beste wensen voor maandag 25 maart 2013, De beste wensen voor dinsdag 26 maart 2013, De beste wensen voor woensdag 27 maart 2013, De beste wensen voor donderdag 28 maart 2013, De beste wensen voor vrijdag 29 maart 2013, De beste wensen voor zaterdag 30 maart 2013, De beste wensen voor zondag 31 maart 2013, De beste wensen voor maandag 1 april 2013, De beste wensen voor dinsdag 2 april 2013, De beste wensen voor woensdag 3 april 2013, De beste wensen voor donderdag 4 april 2013, De beste wensen voor vrijdag 5 april 2013, De beste wensen voor zaterdag 6 april 2013, De beste wensen voor zondag 7 april 2013, De beste wensen voor maandag 8 april 2013, De beste wensen voor dinsdag 9 april 2013, De beste wensen voor woensdag 10 april 2013, De beste wensen voor donderdag 11 april 2013, De beste wensen voor vrijdag 12 april 2013, De beste wensen voor zaterdag 13 april 2013, De beste wensen voor zondag 14 april 2013, De beste wensen voor maandag 15 april 2013, De beste wensen voor dinsdag 16 april 2013, De beste wensen voor woensdag 17 april 2013, De beste wensen voor donderdag 18 april 2013, De beste wensen voor vrijdag 19 april 2013, De beste wensen voor zaterdag 20 april 2013, De beste wensen voor zondag 21 april 2013, De beste wensen voor maandag 22 april 2013, De beste wensen voor dinsdag 23 april 2013, De beste wensen voor woensdag 24 april 2013, De beste wensen voor donderdag 25 april 2013, De beste wensen voor vrijdag 26 april 2013, De beste wensen voor zaterdag 27 april 2013, De beste wensen voor zondag 28 april 2013, De beste wensen voor maandag 29 april 2013, De beste wensen voor dinsdag 30 april 2013, De beste wensen voor woensdag 1 mei 2013, De beste wensen voor donderdag 2 mei 2013, De beste wensen voor vrijdag 3 mei 2013, De beste wensen voor zaterdag 4 mei 2013, De beste wensen voor zondag 5 mei 2013, De beste wensen voor maandag 6 mei 2013, De beste wensen voor dinsdag 7 mei 2013, De beste wensen voor woensdag 8 mei 2013, De beste wensen voor donderdag 9 mei 2013, De beste wensen voor vrijdag 10 mei 2013, De beste wensen voor zaterdag 11 mei 2013, De beste wensen voor zondag 12 mei 2013, De beste wensen voor maandag 13 mei 2013, De beste wensen voor dinsdag 14 mei 2013, De beste wensen voor woensdag 15 mei 2013, De beste wensen voor donderdag 16 mei 2013, De beste wensen voor vrijdag 17 mei 2013, De beste wensen voor zaterdag 18 mei 2013, De beste wensen voor zondag 19 mei 2013, De beste wensen voor maandag 20 mei 2013, De beste wensen voor dinsdag 21 mei 2013, De beste wensen voor woensdag 22 mei 2013, De beste wensen voor donderdag 23 mei 2013, De beste wensen voor vrijdag 24 mei 2013, De beste wensen voor zaterdag 25 mei 2013, De beste wensen voor zondag 26 mei 2013, De beste wensen voor maandag 27 mei 2013, De beste wensen voor dinsdag 28 mei 2013, De beste wensen voor woensdag 29 mei 2013, De beste wensen voor donderdag 30 mei 2013, De beste wensen voor vrijdag 31 mei 2013, De beste wensen voor zaterdag 1 juni 2013, De beste wensen voor zondag 2 juni 2013, De beste wensen voor maandag 3 juni 2013, De beste wensen voor dinsdag 4 juni 2013, De beste wensen voor woensdag 5 juni 2013, De beste wensen voor donderdag 6 juni 2013, De beste wensen voor vrijdag 7 juni 2013, De beste wensen voor zaterdag 8 juni 2013, De beste wensen voor zondag 9 juni 2013, De beste wensen voor maandag 10 juni 2013, De beste wensen voor dinsdag 11 juni 2013, De beste wensen voor woensdag 12 juni 2013, De beste wensen voor donderdag 13 juni 2013, De beste wensen voor vrijdag 14 juni 2013, De beste wensen voor zaterdag 15 juni 2013, De beste wensen voor zondag 16 juni 2013, De beste wensen voor maandag 17 juni 2013, De beste wensen voor dinsdag 18 juni 2013, De beste wensen voor woensdag 19 juni 2013, De beste wensen voor donderdag 20 juni 2013, De beste wensen voor 21 juni 2013, De beste wensen voor zaterdag 22 juni 2013, De beste wensen voor zondag 23 juni 2013, De beste wensen voor maandag 24 juni 2013, De beste wensen voor dinsdag 25 juni 2013, De beste wensen voor woensdag 26 juni 2013, De beste wensen voor donderdag 27 juni 2013, De beste wensen voor vrijdag 28 juni 2013, De beste wensen voor zaterdag 29 juni 2013, De beste wensen voor zondag 30 juni 2013, De beste wensen voor maandag 1 juli 2013, De beste wensen voor dinsdag 2 juli 2013, De beste wensen voor woensdag 3 juli 2013, De beste wensen voor donderdag 4 juli 2013, De beste wensen voor vrijdag 5 juli 2013, De beste wensen voor zaterdag 6 juli 2013, De beste wensen voor zondag 7 juli 2013, De beste wensen voor maandag 8 juli 2013, De beste wensen voor dinsdag 9 juli 2013, De beste wensen voor woensdag 10 juli 2013, De beste wensen voor donderdag 11 juli 2013, De beste wensen voor vrijdag 12 juli 2013, De beste wensen voor zaterdag 13 juli 2013, De beste wensen voor zondag 14 juli 2013, De beste wensen voor maandag 15 juli 2013, De beste wensen voor dinsdag 16 juli 2013, De beste wensen voor woensdag 17 juli 2013, De beste wensen voor donderdag 18 juli 2013, De beste wensen voor vrijdag 19 juli 2013, De beste wensen voor zaterdag 20 juli 2013, De beste wensen voor zondag 21 juli 2013, De beste wensen voor maandag 22 juli 2013, De beste wensen voor dinsdag 23 juli 2013, De beste wensen voor woensdag 24 juli 2013, De beste wensen voor donderdag 25 juli 2013, De beste wensen voor vrijdag 26 juli 2013, De beste wensen voor zaterdag 27 juli 2013, De beste wensen voor zondag 28 juli 2013, De beste wensen voor maandag 29 juli 2013, De beste wensen voor dinsdag 30 juli 2013, De beste wensen voor woensdag 31 juli 2013, De beste wensen voor donderdag 1 augustus 2013, De beste wensen voor vrijdag 2 augustus 2013, De beste wensen voor zaterdag 3 augustus 2013, De beste wensen voor zondag 4 augustus 2013, De beste wensen voor maandag 5 augustus 2013, De beste wensen voor dinsdag 6 augustus 2013, De beste wensen voor woensdag 7 augustus 2013, De beste wensen voor donderdag 8 augustus 2013, De beste wensen voor vrijdag 9 augustus 2013, De beste wensen voor zaterdag 10 augustus 2013, De beste wensen voor zondag 11 augustus 2013, De beste wensen voor maandag 12 augustus 2013, De beste wensen voor dinsdag 13 augustus 2013, De beste wensen voor woensdag 14 augustus 2013, De beste wensen voor donderdag 15 augustus 2013, De beste wensen voor vrijdag 16 augustus 2013, De beste wensen voor zaterdag 17 augustus 2013, De beste wensen voor zondag 18 augustus 2013, De beste wensen voor maandag 19 augustus 2013, De beste wensen voor dinsdag 20 augustus 2013, De beste wensen voor woensdag 21 augustus 2013, De beste wensen voor donderdag 22 augustus 2013, De beste wensen voor vrijdag 23 augustus 2013, De beste wensen voor zaterdag 24 augustus 2013, De beste wensen voor zondag 25 augustus 2013, De beste wensen voor maandag 26 augustus 2013, De beste wensen voor dinsdag 27 augustus 2013, De beste wensen voor woensdag 28 augustus 2013, De beste wensen voor donderdag 29 augustus 2013, De beste wensen voor vrijdag 30 augustus 2013, De beste wensen voor zaterdag 31 augustus 2013, De beste wensen voor zondag 1 september 2013, De beste wensen voor maandag 2 september 2013, De beste wensen voor dinsdag 3 september 2013, De beste wensen voor woensdag 4 september 2013, De beste wensen voor donderdag 5 september 2013, De beste wensen voor vrijdag 6 september 2013, De beste wensen voor zaterdag 7 september 2013, De beste wensen voor zondag 8 september 2013, De beste wensen voor maandag 9 september 2013, De beste wensen voor dinsdag 10 september 2013, De beste wensen voor woensdag 11 september 2013, De beste wensen voor donderdag 12 september 2013, De beste wensen voor donderdag 12 september 2013, De beste wensen voor vrijdag 13 september 2013, De beste wensen voor zaterdag 14 september 2013, De beste wensen voor zondag 15 september 2013, De beste wensen voor maandag 16 september 2013, De beste wensen voor dinsdag 17 september 2013, De beste wensen voor woensdag 18 september 2013, De beste wensen voor donderdag 19 september 2013, De beste wensen voor vrijdag 20 september 2013, De beste wensen voor zaterdag 21 september 2013, De beste wensen voor zondag 22 september 2013, De beste wensen voor maandag 23 september 2013, De beste wensen voor dinsdag 24 september 2013, De beste wensen voor woensdag 25 september 2013, De beste wensen voor donderdag 26 september 2013, De beste wensen voor vrijdag 27 september 2013, De beste wensen voor zaterdag 28 september 2013, De beste wensen voor zondag 29 september 2013, De beste wensen voor maandag 30 september 2013, De beste wensen voor dinsdag 1 oktober 2013, De beste wensen voor woensdag 2 oktober 2013, De beste wensen voor donderdag 3 oktober 2013, De beste wensen voor vrijdag 4 oktober 2013, De beste wensen voor zaterdag 5 oktober 2013, De beste wensen voor zondag 6 oktober 2013, De beste wensen voor maandag 7 oktober 2013, De beste wensen voor dinsdag 8 oktober 2013, De beste wensen voor woensdag 9 oktober 2013, De beste wensen voor donderdag 10 oktober 2013, De beste wensen voor vrijdag 11 oktober 2013, De beste wensen voor zaterdag 12 oktober 2013, De beste wensen voor zondag 13 oktober 2013, De beste wensen voor maandag 14 oktober 2013, De beste wensen voor dinsdag 15 oktober 2013, De beste wensen voor woensdag 16 oktober 2013, De beste wensen voor donderdag 17 oktober 2013, De beste wensen voor vrijdag 18 oktober 2013, De beste wensen voor zaterdag 19 oktober 2013, De beste wensen voor zondag 20 oktober 2013, De beste wensen voor maandag 21 oktober 2013, De beste wensen voor dinsdag 22 oktober 2013, De beste wensen voor woensdag 23 oktober 2013, De beste wensen voor donderdag 24 oktober 2013, De beste wensen voor vrijdag 25 oktober 2013, De beste wensen voor zaterdag 26 oktober 2013, De beste wensen voor zondag 27 oktober 2013, De beste wensen voor maandag 28 oktober 2013, De beste wensen voor dinsdag 29 oktober 2013, De beste wensen voor woensdag 30 oktober 2013, De beste wensen voor donderdag 31 oktober 2013, De beste wensen voor vrijdag 1 november 2013, De beste wensen voor zaterdag 2 november 2013, De beste wensen voor zondag 3 november 2013, De beste wensen voor maandag 4 november 2013, De beste wensen voor dinsdag 5 november 2013, De beste wensen voor woensdag 6 november 2013, De beste wensen voor donderdag 7 november 2013, De beste wensen voor vrijdag 8 november 2013, De beste wensen voor zaterdag 9 november 2013, De beste wensen voor zondag 10 november 2013, De beste wensen voor maandag 11 november 2013, De beste wensen voor dinsdag 12 november 2013, De beste wensen voor woensdag 13 november 2013, De beste wensen voor donderdag 14 november 2013, De beste wensen voor vrijdag 15 november 2013, De beste wensen voor zaterdag 16 november 2013, De beste wensen voor zondag 17 november 2013, De beste wensen voor maandag 18 november 2013, De beste wensen voor dinsdag 19 november 2013, De beste wensen voor woensdag 20 november 2013, De beste wensen voor donderdag 21 november 2013, De beste wensen voor vrijdag 22 november 2013, De beste wensen voor zaterdag 23 november 2013, De beste wensen voor zondag 24 november 2013, De beste wensen voor maandag 25 november 2013, De beste wensen voor dinsdag 26 november 2013, De beste wensen voor woensdag 27 november 2013, De beste wensen voor donderdag 28 november 2013, De beste wensen voor vrijdag 29 november 2013, De beste wensen voor zaterdag 30 november 2013, De beste wensen voor zondag 1 december 2013, De beste wensen voor maandag 2 december 2013, De beste wensen voor dinsdag 3 december 2013, De beste wensen voor woensdag 4 december 2013, De beste wensen voor donderdag 5 december 2013, De beste wensen voor vrijdag 6 december 2013, De beste wensen voor zaterdag 7 december 2013, De beste wensen voor zondag 8 december 2013, De beste wensen voor maandag 9 december 2013, De beste wensen voor dinsdag 10 december 2013, De beste wensen voor woensdag 11 december 2013, De beste wensen voor donderdag 12 december 2013, De beste wensen voor vrijdag 13 december 2013, De beste wensen voor zaterdag 14 december 2013, De beste wensen voor zondag 15 december 2013, De beste wensen voor maandag 16 december 2013, De beste wensen voor dinsdag 17 december 2013, De beste wensen voor woensdag 18 december 2013, De beste wensen voor donderdag 19 december 2013, De beste wensen voor vrijdag 20 december 2013, De beste wensen voor zaterdag 21 december 2013, De beste wensen voor zondag 22 december 2013, De beste wensen voor maandag 23 december 2013, De beste wensen voor dinsdag 24 december 2013, De beste wensen voor woensdag 25 december 2013, De beste wensen voor donderdag 26 december 2013, De beste wensen voor vrijdag 27 december 2013, De beste wensen voor zaterdag 28 december 2013, De beste wensen voor zondag 29 december 2013, De beste wensen voor maandag 30 december 2013, pffffffffff en de beste wensen voor dinsdag 31 december 2013!!! En een geweldig oudjaar en de beste wensen voor 2014....
Citaat:
is correcte grammatica
het is toch ook jij loopt en jij rent!
Citaat:
Wie de schoen past...
Citaat:
Heeft de correcte schoenmaat gevonden
Citaat:
Wil ik ook wel! Hij heeft wel veel geoefend denk ik Ik zou alleen zelf niet 5 van alles pakken, lijkt zo hebberig
Citaat:
ja

jij bent een beetje de chandler van het forum, je hebt het constant over je werk, maar niemand weet wat je doet
Citaat:
In 3 ťťn-op-ťťn gevechten of in ťťn grote mashup? Mag men wapens naar keuze meebrengen? Moeten twee brothers van het rivaliserende team verslagen zijn eer het andere team winnaar genoemd kan worden? Ik weiger nu al te stemmen ik vind het allemaal wat lafjes en onvoorbereid hier doe ik niet aan mee
Citaat:
Nee joh ik weet alleen nog dat het stonk en dat Jantine de eerste dag zei dat ze een geaborteerde foetus in de wc had gevonden en dat Sharif met zijn koffie baas was en dat eeum Marijke schattig deed en dat dansen en dat met de barman en dat Dagmar me een beetje dronken voerde zodat ik daar zou slapen omdat dat handig was voor Mieke enne DAAR MOET EEN PIEMEL IN DAAR MOET EEN PIEMEL IN maar voor de rest niks van een naam.
Citaat:
Dan vindt ie alle mails met daarin 'amai meneer deadlock ge verblijft in ons schone hotel aanstaande maandag, voila'.
Citaat:
Het is zo'n Amerikaans (?) modewoordje waar waarschijnlijk prima alternatieven voor zijn. Erger vind ik trouwens het te pas en te onpas gebruiken van het woordje 'airline' in verder Nederlandstalige teksten, want als ik me niet vergis heet dat in het Nederlands nog steeds een luchtvaartmaatschappij.

Sowieso ben ik voorstander van het zorgvuldig gebruiken van taal, waarbij je zoveel mogelijk let op de connotaties die met bepaalde woorden verbonden zijn. Je kunt dan best woorden uit een andere taal overnemen en gebruiken, maar wees je ervan bewust dat zoiets een bepaalde betekenis en mogelijk consequenties heeft, ook afhankelijk van de context.
Citaat:
eerste meet tongzoenen. tweede keer borsten gevoelt en met kleren tussen benen gewreven. derde meet aan tepels gezogen, afgetrokken en droog geneukt. Vertel jij je ouders maar dat je iemand hebt ontmoet via internet als ze er tegen zijn.
Citaat:
Manowar is de enige echte metalband. De reden dat de Noorse blackies hun muziek via de post op cassettebandjes verspreiden is omdat ze niet naar buiten durven uit angst voor de penis van Joey DeMaio.
Citaat:
Ik hoop dat ik die vibe ook snel weer heb want ik haat Evy momenteel meer dan Jillian
Citaat:
Ze zegt nu 'je hoeft nog maar twee stukjes te rennen " en dan denk ik JA VUILE STINKHOER DAT IS DUS NOG EEN KWARTIER
Citaat:
verder gaat 't goed hoor
Citaat:
In mijn nederige opinie zit je verstrengeld in een blatant onjuist en intentioneel polemisch dualistisch paradigma omtrent hydro-ontologie. Waar jij uitgaat van een scherp, polair en essentieel contrast tussen de zoute wateren (zeeŽn, oceanen, estuaria et cetera) enerzijds en zoete wateren anderszijds, wil ik poneren dat er zoals dikwijls een geleidelijke schaal bestaat inzake de natuur der waterlichamen, met eerdergenoemde begrippen slechts als uitersten, en vele stadia van oceaniteit daartussen. Ik trap dus niet in je Kaspische kwajongensstreken, je centraalaziatische stemmingmakerij, want de mij geboden opties bieden mij onvoldoende expressie en zeggingskracht om de transcendentele waterwaarheid te kunnen bevangen. Deze stelling, zogezegd mijn watersaliniteitscontinuumparadigmaherevaluatiehypothese, wil ik dan ook gaarne op jouw overdrachtelijke deur spijkeren.

Chapeau!

*verder wauwelt*
Met citaat reageren
Oud 23-10-2014, 14:04
Verwijderd
Citaat:
Een hockeystick is gemaakt om mee te hockeyen, maar ik kan hem ook horizontaal in je anus duwen
Citaat:
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOH SNAP
Citaat:
Dat raak ik nooit meer kwijt nadat ik als klein kind aan een pad likte.
Citaat:
Emma moet hier vaker komen.
Citaat:
Ik heb geen climaxmomentjes. Zelfbevrediging is vies en seks en dergelijke zou verboden moeten worden.
Citaat:
Vandaar dat je af en toe zo raar reageert!
Citaat:
Even serieus ertur, jij denkt dat je buren het schattig vinden als ze je seks horen hebben?
Citaat:
Ach, die 45 seconden "hnnggngngnngn hnnngngngngn" en "zit ie er al in??" kunnen ze best waarderen
Citaat:
Er bestaat helemaal niet zoiets als het verkeerde gat.
Citaat:
Hoe sta jij dan tegenover het neusgat, Ertur?
Citaat:
Verkapte Jodengrap, antisemitisme, ban
Citaat:
Slightly related: ik had vroeger, tot mijn puberteit, geregeld random bloedneuzen. Vooral warm weer en inspanning riep het op. Ik heb net gesport en het is warm en benauwd. Ik ruik nu bloed, maar er is echt niemand aan het bloeden in de buurt.

Zou ik zo een bloedneus krijgen of is die blonde tegenover me ongesteld?
Citaat:
De blonde is naar huis, ik heb geen bloedneus gehad en ik ruik geen bloed meer
Citaat:
Hallo,

Een aantal dagen geleden was ik alleen bij mn tante (ik kwam daar ik de middag en ging de volgende dag weer weg). Ze zijn best rijk en hebben ook een zwembad in de tuin. Ze was dus alleen met mij thuis.
Toen ik daar was ging ik zwemmen en zei in bikini zonnen. Op een gegeven moment vroeg ze aan mij: Je vind het toch niet erg he als ik mijn topje uit doe? Dus ik zei: Nee. Ze deed toen haar topje uit en ging (met haar ogen dicht) zonnen. Ik keek afentoe naar haar borsten en werd er erg opgewonden van. Even later stopte ik met zwemmen en ging naar de badkamer. In de badkamer hebben ze eem raam die uitkijkt op de tuin. Ik kon via het raam zien liggen. Ik trok mn broek uit en begon me af te trekken terwijl ik naar haar keek. Toen ik bijna klaar kwam zag ze me trekken en ik verstijfde helemaal. Toen kwam ze naar me toe lopen en zei ze: Geeft niet hoor. Ik zag je al wel kijken in het zwembad hoor. Daarna had ze me gepijpt.
De avond dat ik daar sliep ging ik naar haar toe en heb ik haar geneukt.
Wat moet ik nou doen?
Citaat:
Zo krijgt 'ik heb een tante in Marokko en die komt' een hele nieuwe betekenis.
Citaat:
Ik moet en ik zal naar Lowlands gaan volgend jaar al valt mijn lul eraf
Citaat:
jaaaa maar zo werkt het forum niet hŤ! OPINIES EN ONGEVRAAGD MORALISTISCH SUPERIEUR ADVIES, daar draait dit forum op.
Citaat:
Zeggen dat Brabants en Limburgs hetzelfde zijn is als zeggen dat Anne Frank een ander aspect van het fenomeen Hitler is.
Citaat:
Ik vind het wel leuk om zo met een snor van menstruatiebloed door de straat te paraderen. Ten eerste laat ik zien dat ik een echte schipper ben en ten tweede dat mijn vriendin geen kind in de buik heeft zitten.
Citaat:
Je moeder is ook zo veel moeite maar die doe ik ook gewoon hoor
Citaat:
Ja ach, leven met een of twee extra chromosomen kan soms moeilijk zijn. Geaccepteerd worden is niet vanzelfsprekend. De ene dag gaat het heel goed en noemen mensen me Cris, de volgende dag noemen ze me "mongooltje" en beweren dat dat geen beledigende benaming is voor mensen met down syndroom. "Ja zo noem je dat hoor, dat zijn gewoon mechooltjes". Je kunt je voorstellen dat ik al enkele tijd in de gevangenis heb doorgebracht. Kindjes onder de 12 kan ik vaak nog wel ergens door een raam gooien als ze me een mongooltje noemen. Ik moet zeggen dat ik tegenwoordig mijn woede wel iets beter onder controle heb. Je moet altijd maar denken dat je meer waard bent en slimmer want je hebt een extra chromosoom. Dat is een voordeel! Een perk!
Maar het is lastig om dat te blijven geloven als ik hier dan zit met mijn waterhoofd. Ach ja, het gaat wel.

met jou?
Citaat:
Dat zeg ik toch net, ik ben aan het kijken of er meer woordenkots uit jou of uit siNix gaat komen
Citaat:
Ach, Nardin zwaffel ik in een zwaai naar de grond en jou maak ik af met mijn linkerhand terwijl ik mezelf in mijn kont vinger met mijn rechterhand.
Citaat:
Zo doen we dat prik je vlag erin voor dat iemand anders de venusheuvel claimt!
Citaat:
Cris ben je trouwens een Surinamer/antiliaan?
Citaat:
Liever een slot op de fiets dan in drenthe wonen
Citaat:
chick naar je vereniging brengen is echt net KFC eten tussen allemaal gieren in de Savannah
Citaat:
Ik ging laatst dansen voor de spiegel en mijn broek had geen broekzakken dus toen deed ik mijn telefoon/mp3-speler in mijn bh en toen scheen het schermpje door mijn shirt heen en dat zag er best ontastbaar/spookachtig uit toen dacht ik HOE COOL JE KAN ER EEN GIFJE VAN EEN KLOPPEND HART OP DOEN VOOR HALLOWEEN en daarna dacht ik WAJOOOO OF HELEMAAL GEEN HART EN DAN IS HET ALSOF JE GEEN HART HEBT OMG SPOOKY en toen bedacht ik pas minuten later dat dat hetzelfde is als helemaal niks doen. /goed verhaal
Citaat:
tering wat een drama, jij moet wel het vrouwtje zijn
Citaat:
Ik har jou zelfs geregeld als ik daar zin in had gehad
Citaat:
Strictly Secret.

Het is een complex gevoel dat je je hele leven achter je aan waait.
Soms heb ik het gevoel dat alles draait
Het is een hypnose die aan je knaait

Tegenwoordig is alles wat je om je heen ziet onbetrouwbaar
Maar de echte vijanden die componseren onze state of mind maar is het daadwerkelijk waar
Ligt het aan mij of klopt tegenwoordig de realiteit wel?
Ik weet niet wat het is
Het lijkt of ik een van de puzzelstukken in deze nieuwe wereld mis
Nobody to trust dat luid als een gezegde
Zelfs spreekworden worden verspreid
Ik weet niet of het allemaal toeval is maar het is in ieder geval heel uitgebreid
Zelfs spreekwoorden worden speciaal voor ons voorbereid om ons het woord van deze kwaadaardigheid te zeggen
Zij hebben de touwtjes in handen en vertellen jou dat je moet beleggen.
Door middel van alles wat jou hedendaags afhankelijk maakt.

Word ik een ondernemer. Ja dat is een mooie droom. Maar volg je eigen passie en compassie voor je mede mens
Speel het spelletje slim mee ten slotte ben je toch een klein takje van de wereldboom.
Zie goed van het slechte.
Je zou denken dat ik denk in zwart en wit
Maar waar het hier het meeste om draait is dat ik dit niet permit
Heb je nooit het gevoel gehad had dat de hele samenleving word gemanipuleerd
En dat het hele woord uniek nooit meer zou worden beoefend en uitgeprobeerd
Want het zielige ervan is we leven in een wereld waar iedereen op elkaar let
En als ik 2 jaar in een grot zou leven dan zou ik pas zien dat ik ben gered
Eventjes maar van de samenleving zichzelf
Het moraal hiervan: mensen zien elkaar niet staan alleen maar hoe ze van de buitenkant uitstralen
Niks gaat meer om innerlijk dat is balen..
Mensen worden net kopieermachines ze blijven elk kalenderjaar zich aanpassen tot ze er bij passen
Is dit echt het doel van het leven?

De echte meesters die ons in controlle hebben die weten wat het doel van het leven is.
En dat is macht over mensen hebben. Albert pike heeft een boekgeschreven in 1871 met 3 voorspellingen daarin vermeld. 2 daarvan zijn uitgekomen 1 daarvan is nu in uitvoering als het goed is.
1 daarvan was de eerste wereld oorlog creeren. Mensen denken dat het een oorlog is met oorzaak en aanleiding gevolgen, wat je word geleerd door educatie
De educatie maakt ons wijs dat wat daarin staat volledig waar is en dat alles er in word vermeld. Maar veel hiervan is verborgen. Ik heb het hier vooral over de geschiedenis en over hoe de samenleving je verwacht om te zijn. Want
wetenschap blijft wetenschap hetzelfde geld voor talen, aardrijkskunde etc. Om achter de waarheid te komen moet je verder lezen

De eerste wereld oorlog werd door de New World Order als een plan beschouwd om de russische tiranen uit te schakelen. De aanleding van de 1e wereld oorlog was omdat de Amerikaanse regering met opzet een cruiseschip naar war zone bracht e
en Duitsers hadden het schip vervolgens getorpodeerd, maar wat verwacht je anders?
En als eindresultaat je ziet na de 1e wereld oorlog zijn de tiraanse mensen uitgeroeid, En Rusland en Duitsland worden beide geholpen
Door amerika. Maar hoezo zou Amerika iemand helpen. Amerikanen staan tenslotte bekend als mensen met een gierig en egocentrisch karakter. Nou dat is omdat het een strategische zet is geweest dat de Freemasons van plan was het was het plan
van de New World Order. Misschien heb je over de New world order gehoord of niet. Misschien heb je er zelfs van Bush gehoord. De 2 bush presidenten hebben het allebei gehad over the New World Order in interviews met de pers.
Dat kwam zelden voor omdat ze het zo veel mogelijk op de achtegrond wilde houden. Maar dus dan had je 2 scenarios. Amerika wilde de tiranen uitroeien, maar de oorlog was ook een goudmijn voor amerika en zijn industrie etc.
Dus wat zij hebben gedaan is als volgt. Door de brutale oorlog en met een hoog herstelbetalingen die daarvan krijgen. Moeten ze wel geld lenen van de groot amerikaanse banken zoals de Federal Reserve indertijd. De federal Reserve word
beheerd door Freemasons. Dus de regering had stap 1 van zijn grote masterplan voldaan.

De volgende stap was om grote rijken in europa afhankelijk van Amerika te maken. Dus de Great British Empire, Frankrijk.
De aanleiding van deze oorlog was weer hetzelfde principe. Roosevelt was aan de macht ( freemason ) en weken voor de aanval op Pearl Harbor
kregen ze berichten van Japan zelf en ook via satelieten werden ze gesignaleerd. Dus hij was op de hoogte dat Japan onderweg was.
Uiteindelijk is het een slimme zet geweest om het volk te stimuleren te participeren aan de oorlog.
Dus Pearl Harbour werd kapot gebombardeerd met in totaal ongeveer 3300 doden.
Wat ik hieraan wil toevoegen is dat Hitler een freemason was. En hij heeft zich uiteindelijk tegen de groep verzet en heeft met opzet joden en 600000 freemasons naar concentratie kampen gestuurd.
De rede waarom hij joden wilde sturen naar concentratie kampen was omdat hij wist dat zij een van de kernrollen speelde in de NWO want het plan dat Albert Pike beschreef over de 2e wereld oorlog is dat na de 2e wereld oorlog ze massaal
van amerikaanse banken moesten lenen en dat na de oorlog israel een zionistische staat werd voor de joden. Dus als dit echt allemaal waar is dan was Hitler in principe de Good Guy..
En Winston Churchill was ook een freemason en heeft hoogstwaarschijnlijk ook een belangerijke factor hierin gespeeld.

Hitler had eigenlijk hele goeie ideeen om de wereld te veranderen hij had eigenlijk hetzelfde idee wat Amerika heeft maar daar het tegenovergestelde van en daarom kon Amerika dat absoluut niet toleren
Want Hitler wilde een wereld dominatie maken samen met Japan
Duitsland werd europa afrika en Japan kreeg Azie. En als dat er van gekomen was was de volgende stap ook Amerika geweest.
En hij wilde van Berlijn een grote heilige stad maken. En jongens met blond haar en blauwe ogen.

Amerika daartegenover wilt dat de hele samenleving gebasseerd is op entertaiment dat brengt ons op de tegenstelling Good and Evil
Want wat je nu in Amerika ziet met puppets zoals: Wiz Khalifa, Miley Cyrus, Lady Gaga, Justin Bieber en ga zo maar door
Is om jou in je leven te beinvloeden de volgende generatie vooral.
Met als normen en waarden: Sex Drugs Alcohol and Money!
En ik zie het al om me heen gebeuren dat de meeste mensen alleen maar streven naar zulke dingen
Niet meer naar de kleine dingen in leven als je begrijpt wat ik bedoel.
En dat zou toch niet zomaar komen want het lijkt net een hele grote mindmap die is gebasseerd op een propaganda die mensen wilt hypnoseren
Zijn jullie vergeten dat de old folks ons altijd vertelde dat de tv en de grote steden de eind van tijden zouden worden. Dat is best bekend en daar weet bijna iedereen wel van af.
En nu zijn we er allemaal tevreden mee met als hoe het is terwijl we in een totalitaristische staat wonen.

Hersenspoeling is het! Dat werd vroeger met pop muziek ook gedaan
Of in de tijd dat Los Angeles nooit slechte publiciteit mocht krijgen en heel amerika een beeld kreegt dat het het ideale land is ' The American Dream '
En nu met de technologische vooruitgang kan je niet simpelweg dat van de mensheid weerhouden dus moeten ze een andere manier vinden om dat in praktijk te voeren
Dus doen ze dat met dat soort dingen te stimuleren. Dat je in een bepaalde trance zit. En het doel daarvan is om je van de wreedheid in de wereld te vermijden. Of zo min mogelijk mee bezig te houden
Want je hebt een verantwoordelijkheid, School,werk,familie,vrouwen en jezelf als persoon om een imago stand te houden.
Daarom is het moeilijk om door alles te kijken, en vroeger was dat daarom veel makkelijker zoals in de Middeleeuwen of in de Romeinse tijd
Want we weten altijd dat al die jaren het bestuur van landen,republieken,koningkrijken op dezelfde manier is bestuurd
Tot de industrieele revolutie en de franse revolutie. Toen was alles zogenaamd anders geworden. Dat word je in je oren geknopen althans.
En de franse revolutie is mede mogelijk gemaakt door the Knights de oudere vertegenwoordige van de freemasons. Zij hadden grote invloed op de kerk en veel dramatische evenementen had je aan hun te danken
Dus alles met al waarom zou je dat nu niet hebben als het altijd zo is geweest?
Alles wat je nu ziet over Syrie etc..

Voor de mensen die het niet weten 9/11 is een cover up.
Het begint allemaal in 1985 Usama Bin Laden word getraind als CIA Agent. Het is een bewezen feit dat hij bij de CIA zat.
Vervolgens in 1989-1991 heeft amerika Al Quada gefinancieerd en ze zijn ook verantwoordelijk voor de oprichting van de terroristen organisatie zelf.
Rockefeller ( een belangerijke freemason ) die heeft aan een vriend gezegd 10 maanden voor de dramatische tereur. Dat er een gebeurtenis op komst is die ons zal raken.
En dat er haat en angst voor de moslims komen en vervolgens worden we gestimuleerd net als in Pear Harbour om het ' kwaad ' te bestrijden. Terwijl we eigenlijk het kwaad toemoedigen.
De WTC zou onmogelijk ingestort kunnen zijn door enkel een vliegtuig, bevestigd door de engineur die het gebouw het ontworpen.
Op de video is er te horen dat je explosieven hoort, en meerdere mensen hebben ook een getuigenis over gedaan, dat ze explosieven in de kelder hoorden.
Hoe zouden de explosieven in het gebouw terecht gekomen zijn? Als de terroristen dat hadden gedaan waarom hadden ze dan helemaal een vliegtuig gekaapt?
Als die terrositen in staat zijn om het hele WTC op te blazen zouden ze dat veel groter hebben gedaan. Dit was duidelijk een wake up call om het kwaad te bestrijden zogenaamd.
Dus de regering valt hun eigen volk aan. En dwingt soldaten te doden. In wat voor een tijd leven wij nou daadwerkelijk?
Tegenwoordig zijn mensen zo geillusioneerd en leven zo erg in een fantasie. Mensen je moet stoppen met aannemen wat je word geleerd en verteld
En het is tijd om zelfstandig vrij te gaan denken. De beslissing ligt aan jou want we moeten met ze alle er iets tegen doen.

Waar nu belanden is het 3e stap van de stappenplan geschreven door een Master Mason uit 1871, Albert Pike
was de 3e wereld oorlog in het midden oosten tussen joden en moslims.
Hun plan is om atheisme in de wereld te verspreiden en alle religies willen afslachten.
Wat je nu ziet is dat Al queada en allerlei terueur groepen daar een cruciale rol spelen om de regeringen instabiel te krijgen en dat lukt ze ook.
Al Queda is alleen al in 1989 tot 1991 gefinancieerd met 6 miljard door de CIA
Dus wat je daar eigenlijk ziet is Amerika tegen Syrie maar dan in het geheim.

Nu vraag je je zeker af maar het is toch juist goed dat ze dit doen?
Nee absoluut niet deze mensen zijn eerbieders van de duivel. En willen de wereld eigenlijk alleen maar naar beneden halen
Hun ultieme doel is om 90% van de bevolking uit te roeien
Obama zei een keer zelf ooit ' the rule of this country will change within the years '

Maar goed aan de ene kant is het een goed idee maar aan de andere kant is het het kwaadaardigste plan die mensheid heeft gekent.
Het is de Illuminati die door middel van media ons manipuleert. En ons hersenspoelen zodat we gewoon ons leven leiden en niet aan continenten zoals Afrika denken
Waarom denk je dat als er 10 miljoen katoenboeren in Afrika zijn maar nog steeds worden weggeconcureerd door 25000 in Amerika
De een zegt het is simpelweg kapitalisme maar ik denk er zit hier meer achter.
Waarom zou Amerika de inheemse katoenboeren een exportsubsidie geven om de 10 miljoen katoenboeren daar kansloos te laten liggen?
En dan zou je denken oow maar dan zouden ze het kunnen afschaffen en vervolgens aan de wereldmarkt mededelen
Nee de new world order wilt het voordeel van de grondstoffen nemen in Afrika ze laten de mensen daar geen keus
En als alsnog iets willen exporten naar ons dan hebben wij een handige protectie maatregel waarin wij 9/10 van de winst overhouden en zij 1/10
Ja en dit was een democratie.

Ik vind duidelijk dat het in plain sight ligt
Ook bijvoorbeeld de arbeiders in China het is allemaal een doordacht plan dat dateert uit de tijd van de faraos!
Ik zeg niet dati k geloof in de duivel maar mensen die niet geloven geloven ook in mensen die geloven in god
En die geloven ook dat mensen zogenaamde berichten krijgen van god niet dat het zo is maar ze geloven dat ze dan wel stemmen in hun hoofd hebben.
Waarom zouden satanisten dan geen zogenaamd berichten krijgen van satan zogenaamd?
Want de mensheid is niet opeens met de industriele revolutie een stuk slimmer geworden we hebben altijd deze positie behouden.
Er is niet veel veranderd de egyptenaren hadden al beschikking over de stoommachine. Dus dit soort dingen waren al mogelijk 4000 BC! maar misschien hebben ze gewacht tot de tijd rijp was en toen de oude heilige technologie teruggebracht
Misschien hebben ze wel al die tijd gewacht tot de mens zo geevoleerd is tot ze klaar zijn om deze ultieme uitdaging aan te gaan.
Er luid ook een theorie dat Aliens met deze mensen contact hebben. Het is een feit dat in 1985 een radio signaal is ontvangen buiten deze melkweg, dus als deze aliens zo'n geavvanceerd technologie hebben
waarom zouden ze niet ander ongekende technologie kennen waar de mens niet van weet. Het klinkt nu een beetje ongeloofwaardig maar bekijk de geschiedenis het ongekende word uiteindelijk iedereen gekende.
Dat had je bijvoorbeeld met vliegtuigen,radars dat soort dingen niemand kon dat in het eerst geloven, maar kijk waar we nu staan.

In de tijd van de middeleeuwen werden de mensen opgelicht door de kerk. De machtige mensen uit de kerks priesters bijv.
Die zeiden ik heb een boodschap en die boodschap is om bijvoorbeeld frankrijk aan te vallen? Alle wrede gebeurtenissen zijn ontstaan omdat de kerk zei dat het gods plan en bedoeling was van de wereld
En zo lieten ze mensen in die tijd hersenspoelen zodat ze gehoorzaamde en dat is gewoon algemene kennis dat kan iedereen zo weten. En tot slot hoe werkt een evolutie van een mens wij stammen af van de mensaap en zijn zo ontwikkeld dus als wij eigenlijk elke keer deze manipulatie en hersenspoeling door hebben gegeven aan de volgende generatie. Zit het gewoon in ons we zijn geprogrameerd. En het is heel moeilijk op een bepaald moment om dat te beseffen maar je moet heel rationeel zijn en verbindingen leggen met meerdere gebeurtenissen.
En dat heeft altijd voortgeleegd zon idee. in mijn ervaring. En de meeste mensen denken dat het nu een andere tijd is met power to the people maar dat is het dus totaal niet..
Er zijn veel bewijzen en perspectieven in dit hele freemasonry ik wil je alleen introduceren aan het idee dat het goed mogelijk zou zijn.
Want vroeger waren er ook altijd mensen die tegen de kerk gingen en die werden onmiddelijk geexcuteerd. De kerk zichzelf had eigenlijk ook al duivelse bedoelingen.
En nu is het alleen maar openbaarlijker.

Het word je zelf geleerd om het spelletje mee te spelen!
Want iedereen heeft wel eens zon gevoel gehad dat zij het voor het zeggen hadden en ook zon soortgelijk spelletje spelen geef maar toe of denk goed na of je dat ooit in je omgeving heb gezien
Het zit in je. Je blijft ten slotte een organisme een dier. Die streeft naar de top. Als je zeehonden bestudeert willen sommige ook de baasje zijn terwijl iedereen met jaloerse ogen naar je kijkt. en niks ervan overhoud
Dat zie je tegenwoordig ook als Bil Gates een land zou zijn zou die het 37e rijkste land zijn. en 1/8 van de mensheid leeft in sloppenwijken en 6/8 van de mensheid leeft met minder dan 1 euro per dag.
Mensen vergeten teveel dingen!
Dus het hele idee vind ik in mijn opvatting best logisch
En ik wil dat mensen dit weten want als de conquest van de new world order zal slagen. Zijn we al te laat. En nu zijn we nog niet helemaal te laat.
Want zij zijn in principe in macht volgens de grondwet dan. En wat de higher order doet is het volk te manipuleren door een tussenpoort te hebben die dat leid.
Maar waarom kunnen wij niet als mensheid zon tussenpoort creeren en te beginnen met de regering zelf te manipuleren?
We weten toch wel beter in deze tijd van informatie? die recht voor ons neus ligt maar niet word gezien?
En wist je dat het de bedoeling is om de mensen dommer te maken? en niet om mensen aan het denken te laten zetten. En ons als het ware vergiftigen.
En ik spreek hier allemaal uit feiten het is allemaal bewijsbaar en kan gelinkt worden naar zulke mensen. Alles wat ik hier in vermeld zijn pure feiten en kan nagetrokken worden. Geloof je het niet ? doe zelf maar je onderzoek grondig en je zal het zien
Maar we cant get in and we cant get out.
Citaat:
Ja ik heb gehoord van df dat als je vrouwen uitscheld enzo dat ze je willen
Citaat:
Ik krijg hier echt zon zwarte pieten gevoel bij. Iedereen voelt zich ongekend snel aangevallen. Jongens we zijn allemaal lelijk, zitten allemaal op een fucking scholieren forum en hebben allemaal een zeer gemiddeld leven, nee zeggen is liegen tegen jezelf. Leer een grap te incasseren.

wow wtf ik schrik hier van mad volwassen tekst tijd om kinderen te maken papa zwemmel
Citaat:
Yne en ik zaten gisteren lekker op de bank te chillen, begint mijn moeder er ineens over of ik vandaag met yne naar Friesland zou gaan.

Nee hoezo?

Oh nou ja mijn vriend komt dan hierheen en wij gaan wel wat herrie maken snachts dus misschien is het beter als je weg bent.

Oh, oke Bedankt dat yne dat ook moest weten
Citaat:
Ik wil op geen enkele wijze bij jouw ontmaagding betrokken zijn.
Citaat:
Tijd om te slapen, voordat er dadelijk details komen.
Citaat:
DA WIJF VAN BOEDDHISME GEBEUREN IS TOCH IN HAAR DROOM VERKRACHT DOOR EEN MAN OP EEN OLIFANT?! OF IS DAT IEMAND ANDERS?!
Citaat:
hooge mierde is fucking awesome man daar kun je echt de meest leuke en interessante meets ooit houden, holy shit. Ik meen elk woord hiervan, ECHT WAAR
Citaat:
ja ik ben zo autistisch als iemand die niet geheel autistisch is
Citaat:
oke ik bedoelde natuurlijk 2 tot 3 keer jij flapdrol
Citaat:
Ik ga een geldinzamelingsactie houden op het forum voor yne en cris en dat geld krijgen jullie als jullie seks gaan hebben
ehhhh
Citaat:
Ik leg 40 euro in
Citaat:
op cris kun je rekenen
Citaat:
ik ben geen telraam ofzo hoor
Met citaat reageren
Oud 23-10-2014, 14:04
Verwijderd
Citaat:
Wat vind je van die 80G grapjes?
Zijn ze al een beetje uitgemolken?
Citaat:
sowieso, dat mag je best zeggen hoor. Ik ben trots op het feit dat ik raar ben, het is een beetje wat ik gebruik om uniek te lijken. Iedereen is fucking raar, maar ik doe echt mijn best om het er heel dik bovenop te leggen. Zo ben ik tenminste nog een beetje "speciaal". Niet natuurlijk de manier waar je over droomt als je klein bent, maar het kan erger. Je kunt uniek zijn door de grootste aambeien te hebben, bijvoorbeeld. Daarom vind ik het absoluut geen vervelende kwestie dat ik raar ben. Ik voel me vaak ook wel beetje meer op mijn gemak daardoor. Je hebt altijd een excuus om je te misdragen, tja ik ben nou eenmaal raar.
Ik kan er wel allemaal omheen gaan draaien maar uiteindelijk ben ik een van de weinige personen die er geen last van heeft.
Citaat:
Ik zal even een tl;dr voor jou maken:
Jazz is lekker, seks.
Citaat:
Nee hoor want df praat nooit tegen mij op whatsapp
Citaat:
En die lading aan wanhopige selfies in de hoop dat ik er een terug stuur, jezus christus.

Citaat:
1. Plaats de schep in uw hand
2. Zorg dat je broek en onderbroek niet voor uw kruis zitten
3. Plaats de schep in uw kut
4. Verwijder het zand
5. Herhaal stap 3 en 4 tot uw kut zandvrij is
6. Geniet van het leven
Citaat:
Ring ding ding ding d-ding baa aramba baa baa barooumba

Wh-Wha-Whats going on-on

Ding ding

Lets do the crazy froogg

Ding ding

A Brem Brem

A ring ding ding ding ding
A Ring Ding Ding Dingdemgdemg
A ring ding ding ding ding
Ring ding
Baa-Baa

Ring ding ding ding ding
A Ring Ding Ding Dingdemgdemg
A ring ding ding ding ding
a Bram ba am baba weeeeeee

BREAK DOWN!

Ding ding

Br-Br-Break It

dum dum dumda dum dum dum dum dumda dum dum dum dum dum dumda dum dum

Brem daem

dum dum dumda dum dum dum dum dumda dum dum dum dum dum dumda dum dum

weeeeeeee

A ram da am da am da am da weeeeeaaaaaaaaaaaaaaaa

Wh-Whats Going On?

ding ding

Bem De Dem

ding ding

da da

A ring ding ding ding ding
A Ring Ding Ding Dingdemgdemg
A ring ding ding ding ding
Ring ding
Baa-Baa

Ring ding ding ding ding
A Ring Ding Ding Dingdemgdemg
A ring ding ding ding ding
a Bram ba am baba..

ding ding

Br-Br-Break It

dum dum dumda dum dum dum dum dumda dum dum dum dum dum dumda dum dum

Brem daem

dum dum dumda dum dum dum dum dumda dum dum dum dum dum dumda dum dum

ding ding

Bem De Dem!
Citaat:
hahah gast jij kunt mij niet eens laten vliegen, ik laat zoīn harde scheet in je gezicht dat je hoofd van je romp af valt en door de grond schiet naar de andere kant van de fucking planeet zo de atmosfeer in wordt gelanceerd en vervolgens rond de aarde blijft cirkelen tot je hoofd compleet vergaan is.
Citaat:
PARDOES VERSCHIJNT ER EEN STEEN,
DE STEEN VALT OP JE BEEN.
JE BEEN IS EEN EUFEMISME VOOR PIK,
DEADLOCK DIE GEEFT WEL EEN LIK.
IK DENK DAT IK IEDEREEN KAPOT SLA,
VOORDAT IK DE PIJP UIT GA.
DE WERELD IS KANSLOOS ZONDER MIJN AANWEZIGHEID,
VANDAAR DAT IK IN JULLIE OGEN SCHIJT.
Citaat:
Toegelaten, examen goed gemaakt, hoofdpijn en 40 graden koorts. Wat te doen?
A. Genieten van je toelating
B. Genieten van je toelating en lekker op de bank liggen
C. In bed uitzieken
D. Leren voor examen
E. Forummen, klagen en ontevreden zijn over het medeleven.

Hmmmm eens denken...

Citaat:
Mutant, even een wijze les van een jonge wijze foxy god als ik. Wij studenten gebruiken niet woorden als "akelig" of "daarentegen" of zelfs "maatstaf". Als je jonger wilt voelen, probeer dan meer zoals ons te praten, gebruik termen als "#yolo" of je kunt zeggen "haha, leipe shit ouwe". Dan ben je helemaal "the bomb".
Citaat:
Ik moest smatje toch even googlen hoor, gelukkig dacht ik in de juiste richting

Citaat:
Matige JustTalk,

Ik heb geen idee hoe 'goed' jouw middag is. Dit kan ergens in je hoofd (gedachten, hersens) zitten. Bijvoorbeeld: "Bijna niemand vind (sic) de middag goed nu jij er bent (uitgezonderd een paar freaks), maar jij vindt dit wel van jezelf". Dan zit dat ‘goede’ eerder in je hoofd.

Goede dagen liggen alvast heel gevoelig. Zeker bij vrouwen (meisjes, dames). Dat is toch het zwakke geslacht. Pas op, ik voor mij kies er voor om geen onderscheid te maken tussen man en vrouw. Maar toch, vrouwen zijn anders.

Was het niet Oscar Wilde die zei "Education is an admirable thing, but it is well to remember from time to time that nothing that is worth knowing can be taught."?

Kun je iets met dit antwoord (repliek, boodschap)?

Groetjes,

VerliefdopAIDZ
Met citaat reageren
Oud 23-10-2014, 14:04
Verwijderd
Citaat:
Hooge mierde is voor eeeeuwiig
Citaat:
In me hartjuuh leeft t vooort
Citaat:
Nee dat is, "reeeusel reeeusel koeiuh in de wei, verkens in de stal, t stinkt er overaaaal"
Citaat:
Tja zo is het altijd wat he jongens, zo zit het tegen en dan zit het ineens mee. Niet te voorspellen in de hedendaagse maatschappij. Alsof je een stuiver uit een vliegtuig laat vallen, je weet gewoon echt niet waar hij terecht komt.
Citaat:
dat was echt ťťn van de domste ideeŽn ooit.. ik had zoveel gedronken op mijn eigen feestje dat ik besloten had om te gaan hardlopen zodat ik de alcohol sneller kwijt zou raken. Maar ik was vergeten om tegen iemand te vertellen dat ik weg was, dus toen waren ze me kwijt
Citaat:
zou jij niet gewoon eens stoppen met forumen?
Citaat:
In mijn nederige opinie zit je verstrengeld in een blatant onjuist en intentioneel polemisch dualistisch paradigma omtrent hydro-ontologie. Waar jij uitgaat van een scherp, polair en essentieel contrast tussen de zoute wateren (zeeŽn, oceanen, estuaria et cetera) enerzijds en zoete wateren anderszijds, wil ik poneren dat er zoals dikwijls een geleidelijke schaal bestaat inzake de natuur der waterlichamen, met eerdergenoemde begrippen slechts als uitersten, en vele stadia van oceaniteit daartussen. Ik trap dus niet in je Kaspische kwajongensstreken, je centraalaziatische stemmingmakerij, want de mij geboden opties bieden mij onvoldoende expressie en zeggingskracht om de transcendentele waterwaarheid te kunnen bevangen. Deze stelling, zogezegd mijn watersaliniteitscontinuumparadigmaherevaluatiehypothese, wil ik dan ook gaarne op jouw overdrachtelijke deur spijkeren.

Chapeau!

*verder wauwelt*
Citaat:
Zo'n 2000 jaar geleden was heel Onzintine (zo heette het deelforum Ontspanning toen) bezet door mass.jizz., de Rotterdamse veldheer. Heel Onzintine?
Nee, een kleine forumbaas bleef moedig weerstand bieden aan de overweldiger en maakte het leven van de Rotterdammer in de omringende forumplaatsen bepaald niet gemakkelijk...
Citaat:
Ik ontdekte het forumjournaal van forumbaas Trimm in een klooster dat uitkijkt over de zee. In de ochtend van de 16e februari 1634 legde Trimm haar account voor anker achter een forumrif. Dezelfde nacht nog werd zij aangevallen door onzinners. Het in brand geschoten account zonk op de zeebodem. Tien dagen later werd de forumbaas half bewusteloos op het strand gevonden, het forumjournaal nog in de arm geklemd. Zij beschreef daarin een wereld van kleine onzin-wezens, niet veel groter dan haar duim. Niemand geloofde haar, maar weet je? Ik denk, dat het verhaal van forumbaas Trimm best eens waar kan zijn
Citaat:
Men (de schrijver) moet duidelijk (niet verwarrend) zijn mening aan de man (of vrouw) brengen. Een mening blijft wel een mening. En niet de (enige) waarheid. Hij moet zijn ik (ego) aan de kant schuiven en zijn gevoel ook een kans geven.
Dit is mijn mening (mijn betoog over een betoog ) en dus niet de enige correcte manier.
Het is zeer belangerijk om de totale waarheid (niet de gedeeltelijke) te geven. Ook al is dit moeilijk voor velen (soms ook voor mij).

Alvast succes
Groetjes JustBelg
Met citaat reageren
Oud 23-10-2014, 14:23
Verwijderd
Bedankt voor dit topic
Met citaat reageren
Oud 23-10-2014, 18:42
Verwijderd
Ik heb bijna alle topics gelezen
Met citaat reageren
Oud 23-10-2014, 18:46
bloodyb
Avatar van bloodyb
bloodyb is offline
WTF is dit nou weer?
__________________
Huh-huh-huh you said but. Shut up Bunghole! Je suis Manneke Pis
Met citaat reageren
Oud 23-10-2014, 18:53
Verwijderd
omg
Met citaat reageren
Oud 23-10-2014, 18:58
Verwijderd
Er moeten nog meer quotes.txt topics zijn.
Met citaat reageren
Oud 23-10-2014, 19:16
Korreltjezout
Avatar van Korreltjezout
Korreltjezout is offline
allemachtig
__________________
Forumdownie
Met citaat reageren
Oud 23-10-2014, 20:28
Katertje
Avatar van Katertje
Katertje is offline
Ik lig halverwege in tranen van het lachen
__________________
-= and ye harm none, do what ye will. =- !!! voorheen o.s. !!! |*Kat aai*
Cingulomaniac.
Met citaat reageren
Oud 23-10-2014, 20:31
df
Avatar van df
df is offline
Die quote van severus miin God
__________________
Het kapitalisme is een geweldige vondst en heeft slechts dat ene nadeel dat je geld moet hebben om eraan deel te kunnen nemen.
Met citaat reageren
Ads door Google
Oud 26-10-2014, 13:00
hppa
Avatar van hppa
hppa is offline
severus
__________________
You've got a lot of guts, Oscar!
Met citaat reageren
Oud 01-12-2014, 20:05
Verwijderd
Deze.
Met citaat reageren
Oud 01-12-2014, 20:07
Axel11
Avatar van Axel11
Axel11 is offline
Met citaat reageren
Oud 01-12-2014, 20:24
Verwijderd
Goed topic.
Met citaat reageren
Oud 01-12-2014, 20:36
EZBlade
Avatar van EZBlade
EZBlade is offline
Met citaat reageren
Oud 01-12-2014, 21:01
Korreltjezout
Avatar van Korreltjezout
Korreltjezout is offline
__________________
Forumdownie
Met citaat reageren
Oud 16-05-2015, 23:00
Macrador
Avatar van Macrador
Macrador is offline
Nog niet deadlock!
__________________
k҉akbeĺg| Mo̴c̷r̸o ̀d'Or
Met citaat reageren
Advertentie
Oud 16-05-2015, 23:52
Katertje
Avatar van Katertje
Katertje is offline
Ik heb last van m'n scroll duim
__________________
-= and ye harm none, do what ye will. =- !!! voorheen o.s. !!! |*Kat aai*
Cingulomaniac.
Met citaat reageren
Oud 17-05-2015, 02:14
df
Avatar van df
df is offline
Ik sta er slechts met ťťn quote in, maar wel met waarschijnlijk de meest terechte opmerking ooit van me hier dus kan ermee leven.
__________________
Het kapitalisme is een geweldige vondst en heeft slechts dat ene nadeel dat je geld moet hebben om eraan deel te kunnen nemen.
Met citaat reageren
Oud 17-05-2015, 08:21
Verwijderd
Ik las hem net en ik dacht: Holy kak dat is echt een hele goede opmerking
Met citaat reageren
Oud 17-05-2015, 10:18
Abby.
Abby. is offline
Ik sta er alleen met een niet erg goede negergrap in Terwijl ik zo vaak zo briljante dingen zeg
Met citaat reageren
Oud 17-05-2015, 11:36
Korreltjezout
Avatar van Korreltjezout
Korreltjezout is offline
nouja, dat valt ook wel weer mee abs
__________________
Forumdownie
Met citaat reageren
Oud 17-05-2015, 11:36
Verwijderd
Zo goed was die grap inderdaad niet.
Met citaat reageren
Oud 17-05-2015, 11:37
Axel11
Avatar van Axel11
Axel11 is offline
zuur
Met citaat reageren
Oud 17-05-2015, 11:38
Verwijderd
NOU JA ZEG MAG IK GEEN GRAPJES MEER MAKEN MET JE KLEINE PIEMEL JIJ
Met citaat reageren
Oud 17-05-2015, 11:45
Abby.
Abby. is offline
Citaat:
Zo goed was die grap inderdaad niet.
Precies. Ik maak echt veel betere grappen, al dan niet over negers.
Met citaat reageren
Oud 17-05-2015, 11:48
Korreltjezout
Avatar van Korreltjezout
Korreltjezout is offline
ja panopticon heeft alle zwakkemomentjes van.iedereen gewoon opgeslagen, eigenlijk is hij een lul
__________________
Forumdownie
Met citaat reageren
Oud 18-05-2015, 10:03
df
Avatar van df
df is offline
Cris ben je trouwens een Surinamer/antiliaan?


Wtf
__________________
Het kapitalisme is een geweldige vondst en heeft slechts dat ene nadeel dat je geld moet hebben om eraan deel te kunnen nemen.
Met citaat reageren
Ads door Google
Oud 18-05-2015, 10:06
Korreltjezout
Avatar van Korreltjezout
Korreltjezout is offline
Oh, ik zie het, dat was ik vergeten.
__________________
Forumdownie
Met citaat reageren
Oud 18-05-2015, 18:58
df
Avatar van df
df is offline
Citaat:
Korreltjezout schreef:
Ja ik heb gehoord van df dat als je vrouwen uitscheld enzo dat ze je willen

werkt dit nog een beetje?

oh en @oezem: Citaat: Oezem schreef: ik ben niet ongesteld (oke, dat ben ik wel, maar daardoor reageer ik niet anders)
__________________
Het kapitalisme is een geweldige vondst en heeft slechts dat ene nadeel dat je geld moet hebben om eraan deel te kunnen nemen.
Met citaat reageren
Oud 19-05-2015, 04:30
Pr0xy
Avatar van Pr0xy
Pr0xy is offline
Citaat:
Ik heb last van m'n scroll duim
*Duim verwijder*
__________________
|Ratatatatatata boink pfffff|Ben jij de albatrosvos?|Wajonger sinds 2013|Trans Pride|Kringloopvrijwilliger
Met citaat reageren
Oud 25-09-2016, 10:07
aumgn
Avatar van aumgn
aumgn is offline
Zondagochtendtopic
__________________
There was a shopping mall, now it's all covered with flowers.
Met citaat reageren
Oud 25-09-2016, 15:37
Katertje
Avatar van Katertje
Katertje is offline
Goede up
__________________
-= and ye harm none, do what ye will. =- !!! voorheen o.s. !!! |*Kat aai*
Cingulomaniac.
Met citaat reageren
Oud 25-09-2016, 17:00
Korreltjezout
Avatar van Korreltjezout
Korreltjezout is offline
KOEEEEEEEEENTJUUUUH WAAR BEN JUHH
__________________
Forumdownie
Met citaat reageren
Oud 25-09-2016, 17:03
Elin3
Avatar van Elin3
Elin3 is offline
Citaat:
KOEEEEEEEEENTJUUUUH WAAR BEN JUHH
Donderdagavond was ie in Gouda!
__________________
"Ariel, listen to me. The human world is a mess. Life under the sea is better than anything they got up there."
Met citaat reageren
Oud 25-09-2016, 21:57
Verwijderd
Goed topic wel.
Met citaat reageren
Oud 25-09-2016, 22:13
Verwijderd
In een deuk!
Met citaat reageren
Oud 09-10-2018, 18:00
Verwijderd
Met citaat reageren
Oud 09-10-2018, 20:32
Macrador
Avatar van Macrador
Macrador is offline
Goeie up zeg
__________________
k҉akbeĺg| Mo̴c̷r̸o ̀d'Or
Met citaat reageren
Advertentie
Reageren

Topictools Zoek in deze topic
Zoek in deze topic:

Geavanceerd zoeken

Regels voor berichten
Je mag geen nieuwe topics starten
Je mag niet reageren op berichten
Je mag geen bijlagen versturen
Je mag niet je berichten bewerken

BB code is Aan
Smileys zijn Aan
[IMG]-code is Aan
HTML-code is Uit

Spring naar

Soortgelijke topics
Forum Topic Reacties Laatste bericht
Onzin Hoi Radicale UnitariŽrs #1798
Verwijderd
500 19-05-2015 21:15


Alle tijden zijn GMT +1. Het is nu 12:09.