Oud 06-12-2004, 18:28
Spray rebel
Avatar van Spray rebel
Spray rebel is offline
Ik ben bezig met een onderzoeksopzet te maken over de verhouding tussen de Nederlanders en de Moslims.. Ik moet ook een aantal enquêtes maken, makkelijk is dat niet. Over het onderwerp kan je veel vinden, maar dan ook alleen maar de gedachtengang, niet wat men zich nu afvraagt.. Ik ben nog maar net begonnen met mijn eerste enquête en mijn vragen zijn nog lang niet uitgeput, maar misschien hadden jullie ook wat leuke vragen dan ik in een enquête kan zetten? Ik heb een beginnetje van het verslag bijgevoegd, alleen voor de geintresseerde, als je niet wilt hoef je er niet naar te kijken .. Het is nog maar een klein begin, maar goed misschien hebben jullie al enige aanmerkingen?!


Individuele opdracht:

Iemand die het nieuws volgt ziet op het moment niet anders. Discussies tussen de Moslims die in Nederland verblijven en de Nederlanders. De verhouding tussen deze twee volkeren is niet meer in evenwicht. Er zijn een aantal factoren waardoor dit tot stand is gekomen. Denk aan de aanslag op het World Trade Center in Manhattan. Het was een geplande actie van een Moslim terreur beweging.

“Bin Laden is Moslim dus elke Moslim is slecht denkt iedereen. En om met de wraakacties mee te helpen, en dus zijn tientallen Islamitische scholen in brand gestoken en Moskees bekogeld met stenen. Elke Moslim in ons land is bang, bang om ook aangevallen te worden.”

Verwoordde een Nederlandse Moslim na de aanslag op het World Trade Center.

Er kwam een kloof tussen de Moslims in Nederland en de Nederlanders. Er ontstonden vele discussies en men ging extra goed letten op de Moslim. Na enige jaren begon deze kloof zich weer te herstellen, maar op dinsdag, 2 november 2004 om 08:45, kwam er weer een volgende aanslag van een Moslim, nu ook in eigen land. Gericht op een filmproducent, Theo van Gogh die misschien wel grof uit de mond kwam, maar ook recht had op vrijheid van meningsuiting. De hele discussie laaide weer op en is nu dus actueel in het nieuws.

Maar hoe denken de mensen er nu daadwerkelijk over? Hoe is de verhouding nu eigenlijk tussen deze twee volkeren, voor/na deze gebeurtenissen?

Vandaar deze vraagstelling:

- Hoe staan de Nederlanders nu t.o.v de Moslims die in Nederland verblijven na de verscheidene aanslagen en arrestaties in de afgelopen jaren? (de verhouding voor/na)

Probleemstelling

- Doelstelling onderzoek:

Veel Nederlanders voelen angst bij het aantal Moslims dat in Nederland woont. Het aantal Moslims dat nu in Nederland woont, is rond de één miljoen. Tegelijkertijd weet de Nederlander niet veel van de Moslim cultuur af. Een meerderheid van de Nederlandse bevolking is negatief over de in ons land wonende Moslims. De moeizame relatie tussen de Nederlanders en de Moslim is vooral de angst voor geweld en islamitisch geïnspireerd terrorisme dat wordt gekoppeld aan overlast. Ten onrechte wordt zo een relatie gelegd tussen cultuur en religie.

Mede daardoor stellen we in dit onderzoek de vraag:

- Hoe staan de Nederlanders nu t.o.v de Moslims die in Nederland verblijven na de verscheidene aanslagen en arrestaties in de afgelopen jaren? (de verhouding voor/na)

- Probleemstelling/briefing:

Er zijn een aantal aanslagen gepleegd en arrestaties verricht waar Moslims of Moslimgelovigen bij betrokken zijn. De verhouding tussen de Moslims en Nederlanders is daardoor veranderd, maar op welke wijze?

- Afbakening:

Het onderzoek wordt gedaan op nationaal gebied, Nederland. Het is een groot vlak om te onderzoeken, maar via telefoon/enquêtes aan deur en internet komen we een heel eind met het onderzoek. De doelgroep is dus alle Nederlanders, welke cultuur dan ook, als het maar de Nederlandse nationaliteit heeft. De leeftijd begint met de 16 jaar, omdat deze mensen meestal op een niveau qua verstand zijn waar ze voor hun mening durven uit te komen en we moeten ergens een grens stellen.


Onderzoeksopzet

- Hypothese vormend of toetsend:

Het is hypothese vormend, omdat er nog weinig onderzoek naar gedaan is. Na het onderzoek proberen we een beeld te krijgen van hoe men denkt.

- Kwalitatief of kwantitatief:

Beide vormen worden in dit onderzoek opgenomen, kwalitatief en kwantitatief. Het is een groot onderzoek wat een nationale vorm heeft. Heel Nederland moet onderzocht worden. Dit kan natuurlijk alleen kwantitatief, cijfermatig, maar dan weet je niet precies de mening van de bevolking in Nederland, daarom wordt er ook een steekproefsgewijs een meningsonderzoek via telefoon, enquêtes en internet.

- Methode:

In het onderzoek wordt gebruik gemaakt van de volgende aspecten:

 enquêtes`s: steekproefonderzoek waarbij met behulp van een vragenlijst op gestandaardiseerde wijze interviews in Nederland wordt gehouden om voornamelijk kwantitatieve gegevens te verkrijgen.
 telefonische enquête: om snel en goedkoop respons nationaal te hebben worden er ook telefonische enquêtes gehouden.
 online-enquête: dit in vorm als ondervraging in verscheidene fora in enquête vorm maar ook schriftelijk. Een goedkope manier, snelle manier het enige nadeel is dat het niet al te betrouwbaar is.

Het probleem kan je niet regionaal bekijken, omdat elke buurt/omgeving er anders over denkt. Het onderzoek moet daarom nationaal bekeken worden. Het is niet makkelijk en de gekozen methoden zijn niet de betrouwbaarste maar het zijn wel de onderzoeken met een snel en hoog respons, daarbij komt ook nog eens dat de kosten laag zijn.

Wat misschien wel helpt in het onderzoek is dat vele mensen nieuwsgierig zijn wat er nou met hun landgenoten door hun hoofd gaat na al deze gebeurtenissen de laatste tijd en misschien wel helpt tot betere medewerking.


Uitwerking van de onderzoeksmethode(s)

Elke methode wordt nu uitvoerig behandeld

 enquêtes`s: steekproefonderzoek waarbij met behulp van een vragenlijst op gestandaardiseerde wijze interviews in Nederland wordt gehouden om voornamelijk kwantitatieve gegevens te verkrijgen.

Het steekproefonderzoek moet met behulp van een vragenlijst op gestandaardiseerde wijze interviews in Nederland worden gehouden, dit om voornamelijk kwantitatieve gegevens te verkrijgen.

Hoe gaan we te werk?

De enquête wordt eerst opgesteld. De enquête zal via post in envelop worden verstuurd, naar geadresseerde personen die willekeurig uit een bestandssysteem zijn gehaald. De omvang is 100.000 huishoudens in Nederland. Elk van deze huishouden krijgt een formulier dat men in kan vullen. De vragenstelling is verschillend, de ene keer kan men ja of nee invullen, de andere keer zijn er enkele stellingen waar men uit kan kiezen.

 telefonische enquête: om snel en goedkoop respons nationaal te hebben worden er ook telefonische enquêtes gehouden.

Telefonische enquête zorgt ervoor dat het onderzoek ook een persoonlijke kant krijgt, de mening van de mensen in Nederland, de telefonistes kunnen er wat dieper op in gaan en als men zich ergens aan ergert dan kan men vragen hoe dat komt, wat de redenen zijn.

Hoe gaan we te werk?

De telefonische vragen en enkele voorwaarden worden opgesteld. Voor het onderzoek hebben we 15 mensen aangesteld die achter de telefoon zitten, zij zullen uit een bestandsysteem willekeurig mensen opbellen. Het onderzoek wordt in één dag afgelegd, de hoeveelheid mensen hangt van de duur van het interview af, maar we schatten dat er ongeveer 1000 interviews van 9:00 tot 21:00 kan afgelegd worden. De telefonistes stellen zich in het begin voor en leggen uit wat de bedoeling van het interview is. Hierna wordt toestemming gevraagd om het gesprek op te nemen, zodat altijd teruggeluisterd kan worden, als er geen toestemming voor wordt gegeven moeten de telefonistes de belangrijkste punten opschrijven, de mening van de geïnterviewde.

 online-enquête: dit in vorm als ondervraging in verscheidene fora in enquête vorm maar ook schriftelijk. Een goedkope manier, snelle manier het enige nadeel is dat het niet al te betrouwbaar is.

Het steekproefonderzoek moet met behulp van een vragenlijst op gestandaardiseerde wijze interviews in Nederland worden gehouden hetzelfde als enquêtes via papiervorm, maar nu online op het intranet, dit wederom voornamelijk kwantitatieve gegevens te verkrijgen.

Hoe gaan we te werk?

De enquête wordt eerst opgesteld. Daarna bekijken we welke sites er voor in aanmerking komen en waar we de verschillende doelgroepen kunnen bereiken. De jongeren bereiken we bijvoorbeeld in het “fok-forum of het scholieren.com forum”, de ouderen daarentegen kunnen we bereiken door bij autoclubs, sportverenigingen en date-centra online te zoeken. Via de webmaster laten we een kleine pop-up verschijnen waar de beginpagina van de enquête verschijnt. Als mensen daarop klikken en met de voorwaarden toestemmen worden ze doorverwezen naar de volgende pagina, de enquête. Men kan met een muisklik laten zien waar men voor kiest.

Opstelling enquête(s)

Elke methode wordt nu uitvoerig behandeld

 enquêtes`s:Aan alle huishoudens van Nederland,

Iemand die het nieuws volgt ziet op het moment niet anders. Discussies tussen de Moslims die in Nederland verblijven en de Nederlanders. De verhouding tussen deze twee volkeren is niet meer in evenwicht. Er zijn een aantal factoren waardoor dit tot stand is gekomen. Denk aan de aanslag op het World Trade Center in Manhattan. Het was een geplande actie van een Moslim terreur beweging.

Er kwam een kloof tussen de Moslims in Nederland en de Nederlanders. Er ontstonden vele discussies en men ging extra goed letten op de Moslim. Na enige jaren begon deze kloof zich weer te herstellen, maar op dinsdag, 2 november 2004 om 08:45, kwam er weer een volgende aanslag van een Moslim, nu ook in eigen land. Gericht op een filmproducent, Theo van Gogh die misschien wel grof uit de mond kwam, maar ook recht had op vrijheid van meningsuiting.


Het bureau voor statistieken probeert een antwoord op te verkrijgen hoe de verhouding is tussen de Moslim en de Nederlander door een enquête. Wij hopen van harte dat u ons hierbij wilt helpen..


1. Wat is uw geslacht

o Man
o Vrouw

2. In welke leeftijdscategorie valt u?

o 16 tot 20 jaar
o 20 tot 30 jaar
o 30 tot 40 jaar
o 50 tot 60 jaar
o 60 jaar en ouder

3. Welke nationaliteit heeft u?

o Nederlandse nationaliteit
o Andere nationaliteit

4. Hebt u de laatste tijd het nieuws gevolgd?

o Ja
o Nee

- enige vrienden die Moslim zijn?
- hoe denkt u over de aanslagen?
- vindt u dat alle Moslims schuld treft op de aanslagen die gepleegd zijn?
- Wonen er bij u in de buurt relatief veel Moslims?
- Hoe denkt u over de Moslim?
- Moslims uit het land of andere oplossing?

Laatst gewijzigd op 06-12-2004 om 18:34.
Met citaat reageren
Advertentie
Oud 06-12-2004, 18:49
professor2
professor2 is offline
er zijn ook nederlandse moslims hoor
Met citaat reageren
Oud 06-12-2004, 20:46
Verwijderd
Citaat:
Spray rebel schreef op 06-12-2004 @ 19:28 :
1. Hoe staan de Nederlanders nu t.o.v de Moslims die in Nederland verblijven na de verscheidene aanslagen en arrestaties in de afgelopen jaren? (de verhouding voor/na).

2. Maar hoe denken de mensen er nu daadwerkelijk over? Hoe is de verhouding nu eigenlijk tussen deze twee volkeren, voor/na deze gebeurtenissen?

3. Een meerderheid van de Nederlandse bevolking is negatief over de in ons land wonende Moslims. De moeizame relatie tussen de Nederlanders en de Moslim is vooral de angst voor geweld en islamitisch geïnspireerd terrorisme dat wordt gekoppeld aan overlast. Ten onrechte wordt zo een relatie gelegd tussen cultuur en religie.

4. Er zijn een aantal aanslagen gepleegd en arrestaties verricht waar Moslims of Moslimgelovigen bij betrokken zijn. De verhouding tussen de Moslims en Nederlanders is daardoor veranderd, maar op welke wijze?

5. Het is een groot vlak om te onderzoeken, maar via telefoon/enquêtes aan deur en internet komen we een heel eind met het onderzoek. De doelgroep is dus alle Nederlanders, welke cultuur dan ook, als het maar de Nederlandse nationaliteit heeft. De leeftijd begint met de 16 jaar, omdat deze mensen meestal op een niveau qua verstand zijn waar ze voor hun mening durven uit te komen en we moeten ergens een grens stellen.

6. Het is hypothese vormend, omdat er nog weinig onderzoek naar gedaan is. Na het onderzoek proberen we een beeld te krijgen van hoe men denkt.

7. Beide vormen worden in dit onderzoek opgenomen, kwalitatief en kwantitatief. Het is een groot onderzoek wat een nationale vorm heeft. Heel Nederland moet onderzocht worden. Dit kan natuurlijk alleen kwantitatief, cijfermatig, maar dan weet je niet precies de mening van de bevolking in Nederland, daarom wordt er ook een steekproefsgewijs een meningsonderzoek via telefoon, enquêtes en internet.

8. Het probleem kan je niet regionaal bekijken, omdat elke buurt/omgeving er anders over denkt. Het onderzoek moet daarom nationaal bekeken worden. Het is niet makkelijk en de gekozen methoden zijn niet de betrouwbaarste maar het zijn wel de onderzoeken met een snel en hoog respons, daarbij komt ook nog eens dat de kosten laag zijn.

9. De omvang is 100.000 huishoudens in Nederland. [...]we 15 mensen aangesteld die achter de telefoon zitten

10. Telefonische enquête zorgt ervoor dat het onderzoek ook een persoonlijke kant krijgt,
ad 1. Wat je wilt weten is welk beeld Nederlanders hebben van moslims in ons land. Dat duwt je onderzoek vrijwel direct in de richting van kwalitatief onderzoek. Je wilt hun ervaring, beleving, denkwerled onderzoeken en dat gaat in dit geval moeilijk met surveys en questionairs.
Verder zul je verschillen tussen voor en na uit je hoofd moeten zetten, want ... dan had je dat ervoor moeten onderzoeken. Beroep je in dit geval op eerder gedaan onderzoek en vergelijk jouw bevindingen hiermee.

ad 2. Het betreft hier niet twee volken, maar een ethisch en cultureel verschil tussen groepen mensen.

ad 3. Dit is complete onzin, wat je hier schrijft. Natuurlijk bestaat een relatie tussen cultuur en religie en wel een van de meest belangrijke. Wat je bedoelt, is het verband tussen terrorisme en islamisme dat sommigen voor onlosmakelijk houden, in werkelijkheid niet houdbaar is. Als je dat zegt, dan heb je gelijk. Tot slot zul je een opmerking als "Een meerderheid van de Nederlandse bevolking is negatief over de in ons land wonende Moslims" met data moeten staven - en die zul je denk ik niet vinden. Ik acht het onwaarschijnlijk dat meer dan de helft van de Nederlanders negatief over de Islam denkt.

ad 4. Als je dit zo stelt, dan lijkt het niet alsof je op zoek bent naar het mechanisme dat de verandering te weeg heeft gebracht ("op welke wijze"), maar dat is niet het geval. Ik zou zoiets zeggen als: op welke punten is het beeld veranderd?.

ad 5. Hier kom je in de problemen met je gekozen methode van onderzoek: je moet heel veel respondenten hebben. Maar wat levert het op? Enquetes leveren bitter weinig inzicht en informatie in relatie tot jou hoofdvraag. Het zou beter zijn half gestructureerde interviews te verrichten. Misschien dat je externe geldigheid wat beperkter is, maar je interne des te meer - en dat zou ik in dit geval veel interessanter vinden.
Verder is het raar dat je alle Nederlanders als populatie kiest, aangezien dat een kans oplevert dat 1 op de 16 respondenten een moslim betreft (Nederland telt ongeveer 1 miljoen moslims). Deze groep zouden dat hun beeld over zichzelf moeten geven. Naa, waar jij in geïnteresseerd bent is het beeld van islamitische Nederlanders bij niet-islamitische Nederlanders. Je populatie bestaat dus uit niet-islamitische Nederlanders.
En dit: "omdat deze mensen meestal op een niveau qua verstand zijn waar ze voor hun mening durven uit te komen en we moeten ergens een grens stellen" zou ik helemaal schrappen. Interview gewoon stemgerechtigden (18+), dan hoef je niet in zulke onooglijke kwinkslagen te wringen bij je afbakening - 'meestal op een niveau qua verstand zijn" .

ad 6. Ook dit wijst weer op dat je onderzoek kwalitatief moet zijn. Natuurlijk ontwikkel je je hypothese achteraf - als je die al vormt. Ik zou gewoon vertellen wat je verwacht, want een hypothese is eigenlijk niet op te stellen, aangezien je hier niet echt een causaal verband onderzoekt - je onderzoekt beleving.

ad 7. Dus niet. Wat enquetes afnemen via de telefoon, is nauwelijks kwalitatief onderzoek - zeker in dit verband. Verder hoeft ook niet 'heel Nederland' onderzocht te worden. Waarom zou je? Waar is de steekproef voor uitgevonden? Waarom beperk je je onderzoek niet gewoon tot wat haalbaar is? Het is heel verantwoord om gewoon te stellen dat je vanwege logistieke stremmingen niet in staat bent om een grootschalig onderzoek te doen. Interview gewoon een stuk of twintig mensen grondig, in plaats van oppervlakkige dat via de telefoon te verkrijgen.
Gooi die enquetes eruit! Voer een half gestructureerd onderzoek uit (topiclijsten).

ad 8. Je hoeft niet nationaal te kijken, want je kunt NOOIT te weten komen wat er in 16 miljoen hoofden omgaat. En dat komt je ook niet via wat enquetes te weten. Als je inzicht wilt in het beeld dat niet-moslims hebben over moslims, interview dan gewoon wat mensen in de diepte, zodat je een duidelijk beeld krijgt van wat er in mensen omgaat. Een 'snel en hoog respons' - overigens zeer betwijfelbaar, want van enquetes krijg je als je geluk hebt 10 % terug en zelden binnen de gestelde tijd - is geen houdbaar argument in dit geval, omdat het weinig bruikbare data oplevert.

ad 9. 100.000 huishoudens een brief sturen? even rekenen: dat is minimaal 100.000 x €0.39 = €39.000,- !!! Ik denk het niet. Als je als onderzoeker een dergelijk geldbedrag tot je beschikking hebt, dan behoor je tot de top! Hahahahahaha! En dan reken ik nog niet geen personeelskosten voor die 15 man personeel en al die ander kosten mee.
En waar kan je als arme wetenschapper 15 man personeel vandaan halen? Dat kan alleen als succesvol commercieel onderzoeksbureau. Verder zou ik niet bellen tussen 09:00 en 21:00, maar vlak na etenstijd, wanneer je weet dat de meeste mensen thuis zijn. En dan nog: 1000 interview? Oef. Niet haalbaar.
Internet zou ik helemaal schrappen, aangezien je totaal geen controle hebt over je respondenten. Internet - no go.

ad 10. Een persoonlijke kant? Met een 'gestandaardiseerde vragenlijst', die 'kwantitatieve gegevens' oplevert? Ik denk het ook niet.

***

Over de enquete zelf zal ik verder niets zeggen, want daar schort nogal het een en ander aan.
Met citaat reageren
Oud 06-12-2004, 21:21
Bo
Avatar van Bo
Bo is offline
Sorry heb op dit moment geen tijd/zin om het helemaal te lezen. Wat me opvalt is dat je een duidelijk onderscheid maakt tussen de Moslims en de Nederlanders. Kan ik daaruit concluderen dat er geen Nederlandse Moslims zijn? Of is dit in jouw onderzoek niet van belang.

Indien je zowel autochtonen (lees; Nederlanders) als allochtonen (lees; Moslims) gaat ondervragen, kan het zijn dat mensen je zich bezwaard voelen. Vraag me af of die formulering sociaal wenselijk is.

Maar zoals ik al zei; niet alles gelezen, dus als ik een voorbarige conclusie trek.. i'm sorry. Succes met je onderzoek!
__________________
free, single, sexy and sweet
Met citaat reageren
Advertentie
Reageren

Topictools Zoek in deze topic
Zoek in deze topic:

Geavanceerd zoeken

Regels voor berichten
Je mag geen nieuwe topics starten
Je mag niet reageren op berichten
Je mag geen bijlagen versturen
Je mag niet je berichten bewerken

BB code is Aan
Smileys zijn Aan
[IMG]-code is Aan
HTML-code is Uit

Spring naar


Alle tijden zijn GMT +1. Het is nu 18:17.