Ga terug   Scholieren.com forum / FAQ
BB Code
BB code is a set of tags based on the HTML language that you may already be familiar with. They allow you to add formatting to your messages in the same way as HTML does, but have a simpler syntax and will never break the layout of the pages you are viewing. The ability to use BB code is set on a forum-by-forum basis by the administrator, so you should check the forum rules when you post a new message.

Below is a list of the BB code tags you can use to format your messages.
Lijst vB-codes
[b], [i], [u] Vet / Cursief / Onderstrepen
[color] Kleur
[size] Grootte
[highlight] Markeren
[left], [right], [center] Links / Rechts / Gecentreerd
[indent] Inspringen
[email] E-mail linken
[url] URL koppelen
[thread] Topics koppelen
[post] Berichten koppelen
[list] Lijst met opsommingstekens / Geavanceerde lijst
[img] Afbeeldingen
[code] Code
[php] PHP-code
[html] HTML-code
[quote] Citaat
[noparse] Stop BB Code Parsing
[attach] Bijlage
[instagram] Instagram
[latex] Latex
[NSFW] NSFW
[offtopic] Offtopic
[pl] pl
[s] S
[SPOILER] SPOILER
[sub] Sub
[sup] Sup
[table] table
[youtube] Youtube
[yt] Youtube
Incorrect BB Code Usage:
  • [url] www.example.com [/url] - don't put spaces between the bracketed code and the text you are applying the code to.
  • [email]myname@domain.com[email] - the end brackets must include a forward slash ([/email])

Vet / Cursief / Onderstrepen
Met de tags [b], [i] en [u] kun je tekst respectievelijk vet, cursief of onderstreept weergeven.
Gebruik [b]waarde[/b]
[i]waarde[/i]
[u]waarde[/u]
Voorbeeld [b]deze tekst is vet[/b]
[i]deze tekst is cursief[/i]
[u]deze tekst is onderstreept[/u]
Resultaat deze tekst is vet
deze tekst is cursief
deze tekst is onderstreept

Kleur
Met de tag [color] kun je de kleur van je tekst aanpassen.
Gebruik [color=Actie]waarde[/color]
Voorbeeld [color=blue]deze tekst is blauw[/color]
Resultaat deze tekst is blauw

Grootte
Met de tag [size] kun je de grootte van de tekst wijzigen.
Gebruik [size=Actie]waarde[/size]
Voorbeeld [size=+2]deze tekst is twee keer groter dan normaal[/size]
Resultaat deze tekst is twee keer groter dan normaal

Markeren
Met de tag [highlight] kun je tekst markeren, zodat deze beter opvalt.
Gebruik [highlight]waarde[/highlight]
Voorbeeld [highlight]deze tekst is gemarkeerd[/highlight]
Resultaat deze tekst is gemarkeerd

Links / Rechts / Gecentreerd
Met de tags [left], [right] en [center] kun je de uitlijning van de tekst wijzigen.
Gebruik [left]waarde[/left]
[center]waarde[/center]
[right]waarde[/right]
Voorbeeld [left]deze tekst is links uitgelijnd[/left]
[center]deze tekst is gecentreerd[/center]
[right]deze tekst is rechts uitgelijnd[/right]
Resultaat
deze tekst is links uitgelijnd
deze tekst is gecentreerd
deze tekst is rechts uitgelijnd

Inspringen
Met de tag [indent] kun je tekst laten inspringen.
Gebruik [indent]waarde[/indent]
Voorbeeld [indent]deze tekst springt in[/indent]
Resultaat
deze tekst springt in

E-mail linken
Met de tag [email] kun je een link maken van een e-mailadres. Je kunt een parameter gebruiken om de link een 'naam' te geven.
Gebruik [email]waarde[/email]
[email=Actie]waarde[/email]
Voorbeeld [email]j.doe@example.com[/email]
[email=j.doe@example.com]Klik hier om mij te e-mailen.[/email]
Resultaat j.doe@example.com
Klik hier om mij te e-mailen.

URL koppelen
Met de tag [url] kun je een hyperlink maken naar een website of een bestand. Je kunt een parameter toevoegen om de hyperlink een 'naam' te geven.
Gebruik [url]waarde[/url]
[url=Actie]waarde[/url]
Voorbeeld [url]https://forum.scholieren.com[/url]
[url=https://forum.scholieren.com]Scholieren.com forum[/url]
Resultaat https://forum.scholieren.com
Scholieren.com forum

Topics koppelen
Met de tag [thread] kun je een hyperlink maken naar een topic door het topicnummer op te geven. Je kunt een parameter toevoegen om de hyperlink een 'naam' te geven.
Gebruik [thread]topicnummer[/thread]
[thread=topicnummer]waarde[/thread]
Voorbeeld [thread]42918[/thread]
[thread=42918]Klik op mij![/thread]
(Let op: het bericht-/topicnummer is slechts een voorbeeld en verwijst niet naar een bestaand bericht of een bestaande topic.
Resultaat https://forum.scholieren.com/showthread.php?t=42918
Klik op mij!

Berichten koppelen
Met de tag [post] kun je een hyperlink maken naar een bericht. Geef daarvoor het nummer van het bericht op. Je kunt een parameter toevoegen om de hyperlink een 'naam' te geven.
Gebruik [post]berichtnummer[/post]
[post=berichtnummer]waarde[/post]
Voorbeeld [post]269302[/post]
[post=269302]Klik op mij![/post]
(Let op: het bericht-/topicnummer is slechts een voorbeeld en verwijst niet naar een bestaand bericht of een bestaande topic.
Resultaat https://forum.scholieren.com/showthread.php?p=269302#post269302
Klik op mij!

Lijst met opsommingstekens
Met de tag [list] kun je eenvoudige opsommingen maken, waarbij je geen optie hoeft in te stellen. Elk onderdeel van de opsomming wordt aangegeven met de tag [*].
Gebruik [list]waarde[/list]
Voorbeeld [list]
[*]lijstonderdeel 1
[*]lijstonderdeel 2
[/list]
Resultaat
  • lijstonderdeel 1
  • lijstonderdeel 2

Geavanceerde lijst
Met de tag [list] kun je uitgebreide lijsten maken door een optie in te stellen. Deze optie kan de volgende waarden hebben: 1 (voor een genummerde lijst), A (voor een alfabetische lijst met hoofdletters), a (voor een alfabetische lijst met kleine letters), I (voor een genummerde lijst met grote Romeinse cijfers) of i (voor een genummerde lijst met kleine Romeinse cijfers).
Gebruik [list=Actie]waarde[/list]
Voorbeeld [list=1]
[*]lijstonderdeel 1
[*]lijstonderdeel 2
[/list]

[list=a]
[*]lijstonderdeel 1
[*]lijstonderdeel 2
[/list]
Resultaat
  1. lijstonderdeel 1
  2. lijstonderdeel 2
  1. lijstonderdeel 1
  2. lijstonderdeel 2

Afbeeldingen
Met de tag [img] kun je afbeeldingen in je berichten plaatsen. Je kunt deze tag ook combineren met de tag [url], zodat de ingevoegde afbeelding een hyperlink wordt.
Gebruik [img]waarde[/img]
Voorbeeld [img]https://forum.scholieren.com/images/statusicon/forum_new.gif[/img] (Zonder hyperlink)

[url=http://www.example.com] [img]https://forum.scholieren.com/images/statusicon/forum_new.gif[/img] [/url] (Met hyperlink)
Resultaat (Zonder hyperlink)

(Met hyperlink)

Code
Bij de tag [code] blijven alle spaties behouden en wordt er een lettertype met een vaste breedte (monospace) gebruikt.
Gebruik [code]waarde[/code]
Voorbeeld [code]
<script type="text/javascript">
<!--
    alert("Hello world!");
//-->
</script>
[/code]
Resultaat
Code:
<script type="text/javascript">
<!--
	alert("Hello world!");
//-->
</script>

PHP-code
De tag [php] heeft dezelfde functie als de tag [code], maar voegt eveneens syntaxismarkering voor PHP-code toe. Hoewel deze code is bedoeld voor PHP, kan deze ook enkele andere C-achtige talen correct markeren.
Gebruik [php]waarde[/php]
Voorbeeld [php]
$myvar = 'Hello World!';
for ($i = 0; $i < 10; $i++)
{
    echo $myvar . "\n";
}
[/php]
Resultaat
PHP-code:
$myvar 'Hello World!';
for (
$i 0$i 10$i++)
{
    echo 
$myvar "\n";


HTML-code
Met de tag [html] kun je de syntaxis van HTML-code markeren.
Gebruik [html]waarde[/html]
Voorbeeld [html]
<img src="image.gif" alt="image" />
<a href="testing.html" target="_blank">Testing</a>
[/html]
Resultaat
HTML-code:
<img src="image.gif" alt="image" />
<a href="testing.html" target="_blank">Testing</a>

Citaat
Met de tag [quote] kun je aangeven dat een tekst een citaat is en dus van iemand anders afkomstig is.
Gebruik [quote]Citaat[/quote]
[quote=Gebruikersnaam]waarde[/quote]
Voorbeeld [quote]Lorem ipsum dolor sit amet[/quote]
[quote=John Doe]Lorem ipsum dolor sit amet[/quote]
[quote=John Doe;34840900]Lorem ipsum dolor sit amet[/quote]
Resultaat
Citaat:
Lorem ipsum dolor sit amet
Citaat:
John Doe schreef:
Lorem ipsum dolor sit amet
Citaat:
Lorem ipsum dolor sit amet

Stop BB Code Parsing
Met de tag [noparse] stop je het interpreteren van vB-code.
Gebruik [noparse][b]waarde[/b][/noparse]
Voorbeeld [noparse][b]Lorem ipsum dolor sit amet[/b][/noparse]
Resultaat [b]Lorem ipsum dolor sit amet[/b]

Bijlage
Met de tag [attach] kun je een bijlage in het bericht laten weergeven in plaats van onderaan. De bijlagen die door middel van deze tag worden ingevoegd zijn alleen zichtbaar als het bericht wordt weergegeven.
Gebruik [attach]bijlagenummer[/attach]
Voorbeeld [attach]12345[/attach]
Resultaat

Instagram
Gebruik [instagram]waarde[/instagram]
Voorbeeld [instagram]p/BUOx3vSjZ10[/instagram]
Resultaat

Latex
Geeft wiskundige tekens correct weer.
Gebruik [latex]waarde[/latex]
Voorbeeld [latex]x=\frac{-b\pm\sqrt{b^2-4ac}}{2a}[/latex]
Resultaat

NSFW
Hiermee kun je zaken die je in openbare ruimtes in de problemen zouden kunnen brengen, verbergen.
Gebruik [NSFW]waarde[/NSFW]
Voorbeeld [NSFW][IMG]https://i45.tinypic.com/6eqlft.jpg[/IMG][/NSFW]
Resultaat [NSFW]https://i45.tinypic.com/6eqlft.jpg[/NSFW]

Offtopic
Dit is offtopic, maar ik wil het toch even zeggen.
Gebruik [offtopic]waarde[/offtopic]
Voorbeeld [offtopic]offtopic text[/offtopic]
Resultaat Offtopic: offtopic text

pl
Dit is om de oude quotes er fatsoenlijk uit te laten zien.
Gebruik [pl=Actie]waarde[/pl]
Voorbeeld [pl=1111]blaat[/pl]
Resultaat blaat

S
The [s] tag allows you to write text in striked text
Gebruik [s]waarde[/s]
Voorbeeld [s]Strike[/s]
Resultaat Strike

SPOILER
Met deze tag kun je tekst verbergen voor mensen die het (nog) niet willen lezen.
Gebruik [SPOILER]waarde[/SPOILER]
Voorbeeld [spoiler]wie dit leest is cool[/spoiler]
Resultaat [spoiler]wie dit leest is cool[/spoiler]

Sub
Met [sub] kun je tekst subscript laten verschijnen.
Gebruik [sub]waarde[/sub]
Voorbeeld [sub]Subscript[/sub]
Resultaat Subscript

Sup
Met [sup] kun je tekst superscript laten verschijnen.
Gebruik [sup]waarde[/sup]
Voorbeeld [sup]Superscript[/sup]
Resultaat Superscript

table
With this vB code tables can be inserted into the post. Columns are seperated by |, every new line is a new row.
Gebruik [table]waarde[/table]
Voorbeeld [table]column 1|column 2|column 3[/table]
Resultaat
column 1column 2column 3

Youtube
Gebruik deze code om stomme filmpjes in je post te mikken.
Gebruik [youtube]waarde[/youtube]
Voorbeeld [youtube]iwGFalTRHDA[/youtube]
Resultaat

Youtube
Gebruik deze kortere code om nog sneller stomme filmpjes in je post te mikken.
Gebruik [yt]waarde[/yt]
Voorbeeld [yt]iwGFalTRHDA[/yt]
Resultaat


Alle tijden zijn GMT +1. Het is nu 01:32.