Oud 17-07-2005, 21:06
Folkmann
Avatar van Folkmann
Folkmann is offline
De Bestseller ‘Het Dagboek Van Anne Frank’ blijkt volgens experts onweerlegbaar een literair bedrog

Na jarenlange studies door experts kwam vast te staan dat het ‘Dagboek van Anne Frank’ een vervalsing is, een ordinair, zogeheten “literair bedrog” (en zou dus stafbaar zijn).

Om te beginnen eerst een aantal onderzoekers aan U voorstellen: Eric Thompson, Zweeds analist, o.a. werkzaam voor verschillende regeringen aangaande communistische en joodse propaganda; Minna Becker, grafologe (handschriftdeskundige dus) die door het Duitse gerecht gevraagd is “het dagboek” professioneel, grondig (middels forensische technieken) te onderzoeken. (Later komen we met de gegevens hierop terug). Professor Faurisson, gespecialiseerd in de kritiek van teksten en documenten, ondernam tezamen met zijn studenten een studie binnen het kader van zijn seminarie “Kritiek van teksten en documenten”, wat resulteerde in de volgende bevinding: “Het Dagboek Van Anne Frank Is Een Vervalsing“

Prof. Faurissons onderzoek verliep in verschillende stadia: in de eerste fase heeft hij de tekst intern-kritisch onderzocht: daaruit bleek dat “het dagboek” een aantal onwaarschijnlijkheden en onverenigbaarheden bevatte. Het was oorspronkelijk niet de bedoeling deze tekst te publiceren, maar wel de bevindin[b]gen die hierin werden gedaan te gebruiken – samen met nog een heel aantal andere elementen – om een boek over deze zaak samen te stellen. Andere onderzoekers kunnen zijn besluit, nl. dat “het dagboek” een vervalsing is, slechts bekrachtigen. Prof. Faurisson had Otto Frank laten weten dat hij met zijn studenten bezig was aan een studie van “het dagboek” en had hem vanaf het eerste ogenblik zonder omwegen laten weten dat hij twijfelde aan de echtheid.

Otto Frank toonde niet de minste verrassing en verklaarde zich bereid om al de inlichtingen te verstrekken die Prof. Faurisson zou verlangen. Otto Frank had toen inmiddels al toegegeven dat hij data veranderd had. Prof. Faurisson vermeldt in zijn boeken dat hij geen verstand heeft van grafologie en dus niet kan oordelen op dat gebied, hoewel hij, zoals ieder ander die de handschriften vergelijkt, zal merken dat het dagboek “ vier verschillend lijkende handschriften bevat, en nu en dan overgaat van volwassen schrijven in kinderlijk handschrift enz... Bij de drie schrijfboeken worden zelfs 338 losse bladen toegevoegd voor de periode van 20 juni 1942 tot maart 1944. Hierop wordt ingegaan door grafologe Minna Becker.

Vreemd dat een meisje, dat blijkbaar over van alles kon beschikken, haar verhaal zou geschreven hebben op losse velletjes papier, terwijl ze tegelijkertijd in haar zogenaamde geheime “dagboeken” schreef.

Vervolgen we met het vreemde verhaal dat Otto Frank terwijl hij – zoals beweerd wordt – met zo velen in een kleine ruimte moest samenleven, niet op de hoogte was dat zijn dochter een dagboek schreef; dit na de oorlog pas vernam en het nog enige jaren duurde voordat het geschikt werd bevonden om er mee in de publiciteit te komen. Onverklaarbaar toch? Toen Otto Frank dacht zijn meesterwerk voltooid te hebben, besloot hij “na het gecorrigeerd en verbeterd te hebben”, en het bewerkt was door een vriend van Otto Frank, een zekere Schnabel en enkele intieme vrienden, plus het koppel Cauvern, plus ene Anneliese Schütz om er enkele te noemen; en “het dagboek” inmiddels vijf maal veranderingen had ondergaan te publiceren onder de titel: “Het Dagboek Van Anne Frank“.

Prof. Faurisson, die verscheidene malen persoonlijk contact heeft gehad met Otto Frank aangaande “het dagboek”, werd (toen Otto Frank via de interviews tot de ontdekking kwam dat zijn verhaal riskante vragen opriep) verder geweigerd de zogenoemde originele papieren nog langer in te zien en dreigde met processen. Hij was inmiddels dankzij het dagboek multimiljonair en dus kon hij zich dat nu wel veroorloven. Otto Frank was tot de conclusie gekomen dat de gesprekken verpletterend uitvielen voor hemzelf en “het boek”.
Zijn argument: “mensen die met negatieve onderzoeksresultaten komen zijn nazi’s!”
Waar haalt de domme vervalser de euvele moed vandaan om zoiets onzinnigs te beweren!

Omstreeks 1960 werden door de procureur van Lübeck twee expertises aangevraagd om een zaak te onderzoeken van een leraar (Lothar Stielau) die in 1959 twijfels over de echtheid van “het dagboek” geuit had, waarop Otto Frank onmiddellijk een klacht had ingediend tegen deze leraar. Zo werd hier dus uiteraard wel de zo genoemde en de onterecht zoveel geprezen “vrije meningsuiting” mee verkracht en werd bewezen een grote leugen te zijn.

Voor de mensen die de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, aangenomen door de Algemene Vergadering van de VN 10 December 1948, nog niet kennen volgt hier het bewuste artikel 19:

“Eenieder heeft het recht op vrijheid van mening en de uiting van zijn mening, wat het recht insluit niet verontrust te worden omwille van zijn meningen en recht door om het even welk uitdrukkingsmiddel en zonder inachtneming van grenzen, inlichtingen en ideeën op te zoeken, te ontvangen en te verspreiden.”

De grafologische expertise werd toevertrouwd aan Minna Becker. Annemarie Hübner had de opdracht na te gaan of de teksten overeenstemden met de teksten van de handschriften. Pas veel later vernam Faurisson dat de procureur van Lübeck een derde expertise bevolen had. Waarom deze derde expertise? En op welk punt, daar schijnbaar alle mogelijkheden tot onderzoek uitgeput waren door de grafologe en door mevr. Hübner?

Het eventueel mogelijke antwoord: de procureur was misschien van mening dat de expertises Lothar Stielau gelijk konden geven wat de feiten betreft. Gezien die analyses zou het onmogelijk worden “het dagboek” documentarisch echt te verklaren. Er zijn ook nog de expertises van een zekere Becker en Sieburg die niet door de rechtbank onderzocht zijn.

Verder met de bewijsvoering, aangevuld door voornoemde grafologe, dat Minna Becker, die gedurende haar expertise tot de conclusie was gekomen dat alles met “hetzelfde handschrift” is geschreven. Tevens bewees zij met haar grafologisch onderzoek dat heel wat van de losse papiertjes uit “het dagboek” geschreven zijn met een ballpoint‘, die in ±1950 is uitgevonden. Daarop trok Otto Frank plotseling zijn aanklacht tegen Lothar Stielau ineens in. Stielau had ondertussen om onbekende redenen zijn betrekking in het onderwijs verloren.

Dit zou reeds het einde van dit artikel kunnen zijn. Ga maar na: alles geschreven in hetzelfde handschrift – dus door dezelfde persoon – en dat kan alleen de persoon zijn die met de ballpoint heeft geschreven. Daar is met geen stok tussen te komen.

Maar we vervolgen nog even. Latere gegevens hebben Faurisson nogmaals gelijk gegeven. In 1980 werden “de manuscripten “ door een Duitse rechtbank onderzocht en dat bracht dan die verrassende feiten alweer naar voren.

Wij citeren in dit verband uit het boek van H. Le Goff, ‘Les grands truquages de L’histoire’, blz. 35-37:

“In 1979 had Otto Frank, de vader van Anne, een proces aangespannen tegen een 75-jarige gepensioneerde, een zekere Ernst Römer, die publiekelijk verklaard had niet in de authenticiteit van “het dagboek” te geloven. Otto Frank won in eerste instantie dit proces, maar Römer ging in beroep. Om te trachten in deze zaak definitief klaar te zien, vroeg het Hamburgs gerechtshof aan het Bundeskriminalamt een expertise van het manuscript uit te voeren.

Het Bundeskriminalamt deed dit en gebruikte daarvoor de meest geperfectioneerde methodes, waaronder ultravioletstralen, de stereomicroscoop, … Het is het resultaat van deze expertise van 5 Mei 1980 dat Anton Muller aan prof. Faurisson ter hand stelde. Het was verbluffend: ”De op de losse bladen aangebrachte verbeteringen zijn geschreven in blauw-zwarte en rode inkt en in potlood”, zegt het verslag, “maar ook gedeeltelijk in zwarte, groene en blauwe balpeninkt”. Welnu, het verslag voegt er aan toe: de balpuntinkten van dit type werden pas na het zogezegd origineel opstellen van “het dagboek” en dus zes jaar na de dood van Anne Frank uitgevonden! Plus, sinds de expertise van Minna Becker in 1960, weten we dat het hele manuscript, correcties en toevoegingen inbegrepen, door dezelfde hand geschreven zijn. De auteur van de correcties en toevoegingen moet dus ook deze geweest zijn van de rest van het manuscript en ... dat kan Anne Frank dus niet zijn!”

Dus was de auteur dan toch de vader van Anne Frank zelf, die na 1950 aan zijn origineel manuscript een Nederlandse vertaling zou hebben toegevoegd van de vele toevoegingen aangebracht aan de Duitse versie. Bezorgd om zich te beschermen tegen elke betwisting aangaande de echtheid van deze toevoegingen, zou hij zelf door het onoplettende gebruik van een balpen, onvrijwillig het bewijs geleverd hebben dat “het dagboek” niet het authentieke getuigenis is, zoals hij beweerde, maar dus “Een Literair Bedrog“

Voor diegenen die geïnteresseerd zijn in de gevonden fabels en de totaal niet kloppende details en verzinsels in “het dagboek”, kunnen we de boeken van o.a prof. Faurisson aanraden.
De titels zijn: “Het Dagboek Van Anne Frank: Een Kritische Benadering” en “Het Dagboek Van Anne Frank: Een Vervalsing“.
U zult wel goed moeten zoeken, want uiteraard zijn die boeken moeilijk te verkrijgen. Het is namelijk het overtuigende bewijs van een vieze zwendel. Of … zoals het in woordenboeken genoemd wordt …“een jodenstreek“.

Bovendien brengt het zogenoemde “Anne Frankhuis” ieder jaar zeer veel geld op door misleide toeristen die daar voor de mooie praatjes van de zogenaamd alleswetende gidsen betaald.

bronnen:
http://www.bbet.org/
http://www.heretical.com/sheppard/frank.html

Laatst gewijzigd op 17-07-2005 om 21:13.
Advertentie
Oud 17-07-2005, 21:08
Verwijderd
Ha, jij weer
Oud 17-07-2005, 21:08
Bob de Beer
Avatar van Bob de Beer
Bob de Beer is offline
http://www.bbet.org/

Haha.
__________________
Wilde gij mijne rolneger worden?
Oud 17-07-2005, 21:10
Levitating Nun
Avatar van Levitating Nun
Levitating Nun is offline
Hihi. You funny.

Bloed, bodem, eer en trouw...hihihi
Oud 17-07-2005, 21:10
Folkmann
Avatar van Folkmann
Folkmann is offline
Citaat:
Bob de Beer schreef op 17-07-2005 @ 22:08 :
http://www.bbet.org/

Haha.
Dit is in mijn opinie ook een flink minpunt . Maar blijf s.v.p ontopic en reageer slechts als je het artikel hebt gelezen.
Oud 17-07-2005, 21:12
Verwijderd
Trouwens, een beetje onderzoek zou vermelden van welke universiteit 'professor Faurisson' afkomstig is. Maar waarschijnlijk is hij een verzinsel of schrijft hij deze nonsens op persoonlijke titel en is het een pseudoniem. Maarja, bronverantwoording bij dit soort praat is wel vaker van dat type.
Oud 17-07-2005, 21:12
Levitating Nun
Avatar van Levitating Nun
Levitating Nun is offline
Oud 17-07-2005, 21:13
Verwijderd
Ik laat 'm maar open hoor, gaat uw gang, wel serieus reageren he!
Oud 17-07-2005, 21:13
Levitating Nun
Avatar van Levitating Nun
Levitating Nun is offline
YAY!

Bashing timeeeee!
Oud 17-07-2005, 21:15
T_ID
Avatar van T_ID
T_ID is offline
www.getanaccidentfastwouldyou.org
__________________
"Republicans understand the importance of bondage between a mother and child." - Dan Quayle
Oud 17-07-2005, 21:17
Love & Peace
Avatar van Love & Peace
Love & Peace is offline
Is jouw vaderlandsliefde kleiner dan je haat tegen joden? Als het al waar is, ga je toch niet rondschreeuwen dat een van de weinige touristische trekpleisters die Nederland kent, op een leugen is gebaseerd ?
Oud 17-07-2005, 21:33
McCaine
Avatar van McCaine
McCaine is offline
Laffo
__________________
In Memoriam: Matthew Shepard(1976-1998)-Wake up, meet reality! mccaine.blogspot.com|geengodengeenmeesters.blogspot.com
Oud 17-07-2005, 21:42
Joostje
Avatar van Joostje
Joostje is offline
haha
__________________
Gatara was here! De W van stampot!
Oud 17-07-2005, 21:43
Verwijderd
Mensen met een Stormfront-fetisj zijn zo schattig.
Oud 17-07-2005, 21:45
Verwijderd
Die toon van het artikel staat mij nogal tegen, verder lijkt het mij wel vrij algemeen bekend dat otto frank dat hele boek bijna geheel bewerkt en herschreven heeft, ofniet
Oud 17-07-2005, 21:58
sharkkkie
Avatar van sharkkkie
sharkkkie is offline
Citaat:
Gauloises schreef op 17-07-2005 @ 22:45 :
Die toon van het artikel staat mij nogal tegen, verder lijkt het mij wel vrij algemeen bekend dat otto frank dat hele boek bijna geheel bewerkt en herschreven heeft, ofniet
Neen.
__________________
Oh, im sorry. Did I break your concentration?
Oud 17-07-2005, 21:58
T_ID
Avatar van T_ID
T_ID is offline
Citaat:
sharkkkie schreef op 17-07-2005 @ 22:58 :
Neen.
Bij deze dan.
__________________
"Republicans understand the importance of bondage between a mother and child." - Dan Quayle
Oud 17-07-2005, 22:13
Winner
Avatar van Winner
Winner is offline
Volgens mij is er geen vrijheid van meningsuiting in het geding hier hoor...
Bovendien is het UVRM geen verdrag waar rechten aan ontleend kunnen worden. Later gemaakte verdragen zoals het Europees verdrag voor de rechten van de mens zijn wel geinspireerd op het UVRM en aan het EVRM kunnen wel rechten worden ontleend.
__________________
BORED NOW...
Ads door Google
Oud 17-07-2005, 22:33
Rollo Tomasi
Avatar van Rollo Tomasi
Rollo Tomasi is offline
Citaat:
nare man schreef op 17-07-2005 @ 22:12 :
Trouwens, een beetje onderzoek zou vermelden van welke universiteit 'professor Faurisson' afkomstig is. Maar waarschijnlijk is hij een verzinsel of schrijft hij deze nonsens op persoonlijke titel en is het een pseudoniem. Maarja, bronverantwoording bij dit soort praat is wel vaker van dat type.
Oh nee, het is een heuse professor. Wel een nogal dubieuze kerel.
__________________
Mein Name ist Joachim von Hassel/Ich bin Pilot der Bundeswehr/und sende Ihnen aus meinem Flugzeug/den Funkspruch den niemand hört
Oud 17-07-2005, 22:36
Mark Almighty
Avatar van Mark Almighty
Mark Almighty is offline
Citaat:
Bob de Beer schreef op 17-07-2005 @ 22:08 :
http://www.bbet.org/

Haha.
Oud 17-07-2005, 22:38
Verwijderd
Professor is geen beschermde titel. Iedereen kan zich zo noemen
Oud 17-07-2005, 22:43
RanC
Avatar van RanC
RanC is offline
Interessant hoor.
Oud 17-07-2005, 22:43
Verwijderd
Citaat:
Rollo Tomasi schreef op 17-07-2005 @ 23:33 :
Oh nee, het is een heuse professor. Wel een nogal dubieuze kerel.
Citaat:
..as well as various letters he has sent in to French newspapers (especially Le Monde) over the years which denied the existence of homicidal gas chambers in Nazi concentration camps and questioned whether there was actually a systematic killing of European Jews using gas during World War II.
Schone kerel ja.
Oud 17-07-2005, 22:44
levi's
Avatar van levi's
levi's is offline
Wat een loser
__________________
Veel geld verdienen? Met deze link vind je de oplossing! http://www.doublepoints.net/webclick.php?country=NL&language=NL&u=superhero87
Oud 17-07-2005, 22:50
Verwijderd
OK, hij bestaat. Ik zie zelfs een drietal boeken van hem staan in onze universiteitsbibliotheek, waarvan de bekendste natuurlijk is 'Did six million really die? : report of the evidence in the Canadian "False news" trial of Ernst Zündel - 1988 / ed. by Barbara Kulaszka ; foreword by Robert Faurisson'.

Maar ja, dat is op zichzelf geen schokkend nieuws. Er waren in Nederland ook zeer veel foute hoogleraren in WO II en dit is gewoon een exponent van die generatie (zie bijv. Knegtmans/Schulten/Vogel, 'Collaborateurs van niveau: opkomst en val van de hoogleraren Schrieke, Snijder en Van Dam', Amsterdam Vossiuspers 1996).

Het feit dat deze man dus blijkbaar ergens hoogleraar is geweest zegt dus ook niets over de plausibiliteit van zijn onderzoek. Alleen iets over het feit dat perfide ideeën niet zijn voorbehouden aan het absolute laagste proletariaat, maar dat mocht toch al wel langer bekend worden verondersteld.

Verder gaat dit nergens naartoe. Folkmann, get a life.

[EDIT]
Mocht iemand het zich afvragen:
Het Gerechtelijk Laboratorium en het RIOD concludeerden na uitgebreid onderzoek dat het dagboek wel authentiek is.
[/EDIT]

Laatst gewijzigd op 21-07-2005 om 01:59.
Advertentie
Topic gesloten

Topictools Zoek in deze topic
Zoek in deze topic:

Geavanceerd zoeken

Regels voor berichten
Je mag geen nieuwe topics starten
Je mag niet reageren op berichten
Je mag geen bijlagen versturen
Je mag niet je berichten bewerken

BB code is Aan
Smileys zijn Aan
[IMG]-code is Aan
HTML-code is Uit

Spring naar


Alle tijden zijn GMT +1. Het is nu 04:56.